Drugi wózek

Komentarze

Transkrypt

Drugi wózek
NOWOŚCI I INFORMACJE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
DLA NASZYCH PARTNERÓW
W SIECIACH SPRZEDAŻY
Drugi wózek
WWW WANZL WORLDWIDE
Sympatyczne spotkanie
2
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
EDYTORIAL
EDYTORIAL
Zwyczaje robienia zakupów przez konsumentów ulegają ciągłym zmianom, a obecna zmiana na rynkach europejskich jest ściśle związana z rozwojem demograficznym społeczeństwa. Liczba pojedynczych gospodarstw
domowych ciągle wzrasta, a jednocześnie zwiększa się znacząco grupa docelowa generacja 50+. Klienci ci mają
specjalne wymagania co do zakupów, kupują mniej, ale za to częściej. Także chęć posiadania świeżych towarów
nakłania ich do robienia częstych zakupów. Obserwujemy i analizujemy te zmiany, by następnie wynaleźć produkty, które optymalnie odpowiadają zmieniającym się życzeniom klientów. W tym wydaniu Wanzl Worldwide przedstawiamy Państwu wózek sklepowy Light firmy Wanzl. Ten zwarty model jest idealny do małych zakupów, a tym samym stanowi optymalne uzupełnienie wózka standardowego z koszem o dużej pojemności.
Inny trend w Europie ma zupełnie przeciwną tendencję - coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na większe wózki sklepowe. Obenie dostarczamy modele z koszem o pojemności do 240 litrów, a wersja o pojemności 350 litrów
znajduje się aktualnie w fazie przygotowawczej. Tak więc również zwolennicy dużych zakupów korzystają teraz
z innowacyjnego wynalazku firmy Wanzl, nowej technologii Softsteer. Softsteer optymalizuje komfort jazdy dużych
modeli, ponieważ wózki te łatwiej się prowadzi, szczególnie gdy są bardzo obciążone. Dokładniejsze informacje na
temat tych nowych wynalazków firmy Wanzl przedstawimy Państwu na dalszych stronach.
Życzę przyjemnej lektury!
Gottfried Wanzl
IMPRESSUM
www – wanzl worldwide
Magazyn klientów Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Wydawca:
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH – Bubesheimer Strasse 4
89340 Leipheim – Niemcy
Tel. +49(0)8221/729-0 – Fax +49(0)8221/729-100
[email protected] – www.wanzl.com
Redakcja: Wanzl Marketing – PRESSE & mehr
Projekt: Liquid – Agentur für Gestaltung, Augsburg
Foto: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH,
EHI-EuroHandelsinstitut GmbH, SPAR Österreich,
N.E. Team GmbH | Elf Freunde, NEUKAUF Südbayern
GmbH, Fotosearch Stock Fotografie
HANDEL I SERWIS
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
3
Czas
na inny pojazd!
FIRMA WANZL
OFERUJE
ODPOWIEDNI
WÓZEK
- dla każdej ilości
towaru
▼
Liczba osób żyjących samotnie
rośnie, eneracja 50+ gwałtownie
wzrasta, poza tym w modzie są
świeże produkty. Trendem stają
się drobne zakupy a tym samym
mały wózek Light firmy Wanzl.
W całej Europie spada średnia wielkość gospodarstwa domowego licząca obecnie 2.4 osób, jednocześnie wzrasta ogólna liczba gospodarstw domowych. Coraz więcej ludzi żyje samotnie bądź w małych gospodarstwach domowych i ta tendencja wzrasta.
W Niemczech 17 % to gospodarstwa, w których żyją
ludzie pojedyńczo, a 31 % to gospodarstwa dwuosobowe. Ta, często bardzo zagoniona grupa kupujących
poświęca niewiele czasu na zakupy, za to robi to częściej,
a tym samym kupuje więcej. Wózek sklepowy typu Light
firmy Wanzl nadaje się znakomicie do tego rodzaju zakupów. Ten zwrotny model wyposażony w zwarty kosz jest
idealny do transportu niewielkiej ilości produktów.
Także dla generacji 50+, najbardziej wzrastającej grupie ludności, liczącej w Europie 22%, wózek
ten jest dodatkową ofertą obok
dużych wózków sklepowych.
Ta bardzo znacząca grupa klientów
starszej generacji poświęca wiele
czasu na zakupy, ceni serwis i życzy
sobie wózki o płaskich koszach,
które można łatwo wypełnić towarem. Tylko w Niemczech grupa ta
kupuje miesięcznie produkty i korzysta z usług o wartości około 19
miliardów euro, tym samym stanowi
23 % łącznej konsumpcji prywatnych
gospodarstw. Drobne zakupy są
w modzie, również u konsumentów, którzy faworyzują świeże produkty i zdrową żywność. Oni także kupują chętniej mniej, ale częściej i cieszą się, że mają do dyspozycji wózek serii Light, coś
w rodzaju drugiego małego pojazdu.
Stop złodziejom!
Konsumenci przenoszą często
niewielkie ilości produktów w
swoich torbach bądź koszykach.
Z tego powodu wzrasta drastycznie niebezpieczeństwo kradzieży.
W tej sytuacji wózek Light jest doskonałą alternatywą. Ten mały
wózek nadaje się idealnie do drobnych zakupów i zapobiega jednocześnie powstawaniu ubytków.
Źródło: Statistisches Budesamt Federalny Urząd Statystyki, Eurostat
4
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
INNOWACYJNY SOFTSTEER
Softsteer -
inteligentna technologia
Duże zakupy mogą być bardzo ciężkim zajęciem. Prowadzenie i kierowanie dużych i obładowanych wózków sklepowych wymaga użycia znacznej siły. Nareszcie koniec z tym, innowacja Softsteer firmy Wanzl znacznie ułatwia zakupy.
70 tys. wózków Softsteer dla W. Brytanii
OD POCZĄTKU ROKU FIRMA WANZL
DOSTARCZYŁA NA RYNEK BRYTYJSKI ŁĄCZNIE PONAD 70 000
WÓZKÓW SKLEPOWYCH O INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII SOFTSTEER.
Angielscy klienci cenią sobie duże wózki sklepowe, przede wszystkim z koszem
o pojemności 212 litrów, które nawet załadowane tylko do połowy można łatwo
prowadzić.
Firma Wanzl oferuje obecnie innowacyjną technologię Softsteer na całym świecie. Możliwy jest kontakt ze specjalistą
firmy Wanzl pod hasłem:
„SOFTSTEER REWOLUCJA ZAKUPÓW”
Im więcej towaru znajduje sie w wózku tym łatwiejsze jest jego prowadzenie, a wszystko to dzięki innowacyjnej technologii Softsteer.
Tym sposobem sklepy czerpią korzyści z zadowolonych klientów.
Wynalazek Softsteer firmy Wanzl łączy inteligentną technikę mechanizmu
jezdnego z dwoma zamontowanymi z przodu wózka kółkami SoftDrive,
dzięki którym powstają pozytywne siły, umożliwiające łatwiejsze kierowanie
i prowadzenie wózka. Kupujący ma lepszą kontrolę nad wózkiem sklepowym, a siła potrzebna do prowadzenia zmniejsza się o połowę. Im cięższy
jest wózek, tym łatwiej można nim manewrować. Kółka SoftDrive obniżają
hałas w sklepach oraz na parkingach. Te cechy wpływają korzystnie na czas
zakupów, a tym samym na wyższe obroty. Poza tym Softsteer dba o zdrowie
kupujących, którzy dotychczas poddani byli dużym obciążeniom.
INNOWACYJNY SOFTSTEER
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
5
“Zdecydowanie łatwiejszy
w prowadzeniu, dużo lepsza kontrola nad wózkiem.
Polecam go.”
“Jeździ dużo lepiej,
jest świetny.”
“Wózek firmy Wanzl
prowadzi się o wiele
łatwiej i lepiej.”
“Dużo, dużo lepszy,
fantastyczny!”
WANZL - SPECJALISTA OD KÓŁEK
Firma Wanzl produkuje rocznie ponad 7 milionów kółek w ponad 10 różnych wariantach, między innymi wersje przeznaczone do jazdy po wzniesieniach. Decydującą cechą jakościową w przypadku wszystkich kółek firmy
Wanzl jest pyło- i wodoszczelne łożysko
obrotowe w widełkach kółka, które stale
gwarantuje możliwość prostej jazdy i łatwe kierowanie wózkiem.
Z tytułu wysokiej jakości wszystkie oryginalne kółka firmy Wanzl mają trzyletnią
gwarancję. Najnowszy wynalazek SoftDrive to element innowacyjnej technologii Softsteer. W piaście kółek SoftDrive
zamontowana jest sprężyna, która łagodzi nierówności podłoża i gwarantuje ciche poruszanie. Dzięki SoftDrive zakupy
stają się dużo spokojniejsze.
TESTY TECHNOLOGII SOFTSTEER w Wandsworth. ▲►
◄OLBRZYMI WÓZEK SKLEPOWY z koszem o pojemności
6 000 litrów przed Pałacem Buckingham informował o akcji
Softsteer.
Softsteer w praktyce
Brytyjscy klienci nie wierzą w niezawodność kółek,
przede wszystkim w przypadku dużych i mocno obładowanych wózków sklepowych. Dzięki technice
Softsteer to odczucie się zmieni, co też firma Wanzl
udowodniła w teście praktycznym.
Razem z siecią supermarketów Sainsbury oraz przedsiębiorstwem Symonds-Hydroclean firma Wanzl zaprosiła klientów do udziału w specjalnym teście. Przed ekipą supermarketu Sainsbury w Wandsworth na południu
Londynu postawiono dwa zadania. Prowadzenie normalnie załadowanego wózka sklepowego na odcinku
w kształcie ósemki, a następnie na odcinku w kształcie
owala na lekko pochylonej powierzchni.
W teście brał udział wózek sklepowy firmy Wanzl,
w którym została zastosowana technika Softsteer oraz
porównywalny wózek ze zwykłymi kółkami, w każdym
z wózków znajdowała się identyczna ilość towaru.
70 % testowanych przejazdów oceniono jednoznacznie:
kierowanie i manewrowanie obładowanego wózka firmy
Wanzl jest zdecydowanie łatwiejsze.
6
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WOKÓŁ KASY
Innowacyjne technologie
kas sklepowych
Stanowiska kasowe to miejsca, gdzie możliwe jest wprowadzenie jeszcze wielu innowacji.
Najnowszym przykładem są systemy kasowe Selfcheckout, przy których klienci sami mogą
zeskanować swoje produkty, a później zapłacić w automacie. Eksperci przewidują, że realna
liczba klientów, którzy zdecydują się na samodzielne skanowanie to 50 procent . Czyżby tradycyjne kasy sklepowe należały do przeszłości?
Wraz z wprowadzeniem Extra Future Store przez koncern Metro Gro- jącym kryterium za inwestycją w Selfcheckouts” - podup przed ponad dwoma laty, samoobsługowe kasy znalazły zastoso- kreśla Georg Langen, Director Retail Store Solutions
wanie również w niemieckim handlu detalicznym. Są one uzupełnie- Germany z IBM Niemcy GmbH. Dla IBM zastosowanie
niem tradycyjnych kas w sklepach samoobsługowych i przede wszystkim Selfcheckouts to nie tylko uzupełnienie, ale także całkopropozycją dla klientów robiących małe zakupy. Dotychczasowe doświad- wite zastąpienie istniejących stanowisk kasowych. Hanczenia z nową technologią POS są
dlowcy mogą zwiększyć liczbę linii
pozytywne. Selfscanning jest nie tyl- „Obrót gotówką jest kluczowym czynkasowych w sklepach bez zatrudniako kluczem umożliwiającym krót- nikiem, który zadecydował o zastosonia dodatkowego personelu. Szczeszy czas oczekiwania przy kasach,
gólnie w godzinach szczytowych
waniu Selfcheckouts.” Georg Langen, Director
ale jednocześnie redukuje kosz- Retail Store Solutions Germany, IBM Deutschland GmbH.
technologia ta umożliwia wzrost obta. Jest to bardzo dobre rozwiąrotów - argumentuje Langen.
zenie, ale tylko jako uzupełnienie.
„Wychodzimy z założenia, że systemy
“Zastąpienie tradycyjnej kasy termiSukces personalny. Oczywiście
nalem Selfscannig i oczekiwanie na Selfcheckout znajdą swoje zastosorównież kasy samoobsługowe nie
bezproblemowy przebieg zakupów, wanie w niedalekiej przyszłości w różobejdą się bez personelu, konieczto nadzieja wprowadzająca w błąd, nych dziedzinach handlu.”
ne są stanowiska obsługi. Pracowponieważ nie sprawdzi się w spe- Klaus Grausgruber, Sales Director Self Checkout Internationik służy w razie potrzeby pomocą,
cyficznych warunkach” - ostrzega nal, Wincor Nixdorf GmbH, Padeborn.
nadzoruje sprzedaż napojów alkoJoachim Pinhammer, kierownik Reholowych i innych produktów, które
tail Division Marketing dostawcy IT „Dyskusja na temat akceptacji Selfpodlegają granicy wiekowej i troszWincor Nixdorf.
czy się w razie konieczności o odcheckouts w handlu jest zbyteczna.”
biór paragonów po pustych butelUlrich Hieber, Director NCR Retail Solutions Division
Szybciej w przypadku małych za- Germany, NCR GmbH, Düsseldorf.
kach, kuponów albo bonów towakupów. Fakt, że Selfcheckouts znajrowych. “Optymalny układ to cztedują coraz częstsze zastosowanie ma różne przyczyny. Głównym powo- ry boksy Selfcheckout i jedno stanowisko obsługi” - podem akceptacji jest łatwa obsługa. Klient jest w stanie bez większych pro- leca Joachim Pinhammer i jako przykład podaje udablemów sam zeskanować artykuły, zapakować w wywieszone reklamów- ne próbne zastosowanie w Auchan we Francji. Według
ki i zapłacić przy terminale gotówką bądź kartą kredytową. “Osoby mają- Wincor Nixdorf boks Selfcheckout powinnien zastąpić
ce w wózku przejrzystą ilość artykułów, poniżej 20, są szybsze przy sa- tylko część tradycyjnych stanowisk kasowych, by umożmoobsługowej kasie”- zaobserwował Peter Kilank, kierownik działu sprze- liwić klientom możliwość wyboru pomiędzy tradycyjną
daży Real. Klient sam decyduje o tempie kasowania i dzięki samodzielne- kasą, a kasą samoobsługową.
mu skanowaniu ma większą kontrolę nad zakupami. Także z punktu widze- Selfcheckouts znajdą zastosowanie przede wszystkim
nia handlu “szybszy i bardziej elastyczny serwis obsługi klienta jest decydu- w wielkopowierzchniowych sklepach, takich jak hiper-
WOKÓŁ KASY
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
7
◄SKANOWANIE
▲ZAPŁATA Od sierpnia Real w Ratingen (Nadrenia-Westfalia) oferuje swoim klientom rozwiązania systemu Selfcheckout.
▼MODEL TAŚMOWY FIRMY IBM FULL-LANE pracuje według zasad scan & pass.
▼MONITOROWANIE WSZYSTKICH FUNKCJI stanowiska kasowego przez BEETLE-iSCAN firmy Wincor Nixdorf.
▼WEDŁUG NCR 80 procent wszystkich europejskich instalacji Selfcheckout to model FastLane.
WINFRIED
LAMBERTZ autor, jest głównym redaktorem
EHI-Euro-Handelsinstitut GmbH,
Kolonia.
markety, supermarkety, Cash&Carry oraz markety budowlane, jako uzupełnienie istniejących stanowisk kasowych. Przykładem jest duży Real w Monachium o powierzchni 14,5 tys. m2. Klienci mają tam do dyspozycji
oprócz 21 tradycyjnych kas, cztery samobsługowe kasy
typu NCR FastLane. Aby całkowicie wykorzystać samoobsługową technikę Checkout, musi zostać ona zaakceptowana przez personel, który w razie potrzeby może
służyć klientowi pomocą. W aktualnych badaniach rynku firmy badawczej IDC przeprowadzonych na życzenie
spółki NCR, zdaniem ankietowanych firm handlowych
sukces tej techniki zależy w pierwszej linii od personelu.
Szczególnie ważne jest szkolenie pracowników obsługi,
ponieważ są to dla nich całkiem nowe czynności. Kasa
samoobsługowa wyposażona jest w terminal administracyjny, pracownicy mogą tutaj dokładnie obserwować
przebieg zakupów i w razie problemów zaingerować.
Korzyści biznesowe. Nie tylko prawidłowe rozmieszczenie systemów w marketach, ich rzucające się w oczy
oznaczenie czy zapoznanie klientów z nimi są bardzo
ważnymi czynnikami decydującymi o sukcesie tej techniki, ale także odpowiedź na pytanie, jaka konfiguracja
systemu w danym przypadku jest zalecana. Widać tutaj
wyraźnie, że warunkiem powodzenia instalacji Selfcheckout jest dobra współpraca pomiędzy użytkownikiem
i dostawcą IT. Selfcheckout nie można zamówić w katalogu, tylko dokładna i indywidualna analiza poszczególnego stanowiska kasowego umożliwia ustalenie optymalnej kombinacji z tradycyjnych kas i zautomatyzowanych systemów kasowych. Kryteriami są tutaj frekwencja klientów, średnia wielkość koszyka, średnia liczba
transakcji, udział płatności bezgotówkowej, demogra-
ficzny i socjalny profil klienta, asortyment i powierzchnia sprzedaży. Dopiero gdy wszystkie te elementy zostaną wzięte pod uwagę, można myśleć o opłacalności
systemu Selfcheckout. Według najnowszych badań towarzystwa konsultacyjnego Beratungsgesellschaft IHL
Consulting Group, termin zwrotu kosztów inwestycji
w Selfcheckouts wynosi około 12 do 15 miesięcy. Podobnie ważny jak zwrot z inwestycji jest wzrost zadowolenia klientów.Także w tym przypadku badanie rynku prezentuje ciekawe wyniki. Spółka NCR cytuje wyniki badań firmy IDC: prawie 35 procent klientów w wieku 18-35 lat zadeklarowało, że kupują chętniej w marketach wyposażonych w systemy kasowe Selfcheckout. Poza tym ankiety użytkowników wykazują, że czas
oczekiwania przy kasach skrócił się o 40 %.
Podsumowanie. Stanowiska kasowe najbliższej przyszłości będą kombinacją tradycyjnych kas oraz stacjonarnych i przenośnych terminali Selfscanning, indiwidualnie dopasowanych do specyficznych warunków danego sklepu. To już nie tylko wizja, dzięki zastosowaniu
technologii RFID technicznie możliwy jest także całkowicie zautomatyzowany system Checkout. Innowacje w
tej dziedzinie dzieją się na naszych oczach.
Rodzaje systemów
Selfcheckouts
SCAN & BAG: klient skanuje swój towar,
waga kontrolna sprawdza ciężar towaru w celu porównania z przedłożonymi
informacjami w banku danych. Nowością
jest oszczędzająca miejsce zwartość
niektórych modeli zaprezentowanych
na targach EuroShop 2005.
SCAN & PASS: podstawą tego systemu jest taśma transportowa, która łączy
ze sobą procesy skanowania, wyłożenia na taśmę i pakowania. Rozwiązanie
to jest podobne do zwykłego stanowiska
kasowego, wymaga jednak zdecydowanie mniej miejsca.
PRZENOŚNY SCANNING: konsument
skanuje za pomocą urządzenia zamocowanego na “inteligentnym wózku”,
tzw. Personal Shopping Assitstant (Osobisty Subiekt). Przykładem jest tu belgijski koncern Delhaize - jedna trzecia supermarketów wyposażona jest w przenośne Selfscanner (niewielkie komputery PSA), 17 % klientów korzysta z tego
systemu, realizowane jest w ten sposób
24 % obrotów.
8
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
POLSKA
Warszawski
mega-mall
Centrum Handlowo-Rozrywkowe Promenada w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe jest
miejscem, które w idealny sposób łączy zakupy, rozrywkę i dobrą atmosferę. Od kwietnia
w Centrum mieści się również polski supermarket Alma ze swoim wysokowartościowym asortymentem produktów żywnościowych.
Na ponad 4 tysiącach m2 powierzchni sprzedaży
sklep sieci ALMA oferuje około 47 000 produktów.
Ważną część stanowi delikatesowa oferta wykwintnych
artykułów. Także tutaj w warszawskim Centrum, zgodnie ze swoją strategią, sklep ALMA kładzie nacisk na jakość. Bogata oferta przyciąga konsumentów. Współpraca z małymi rodzinnymi wytwórniami produktów żywnościowych z Francji, Grecji, Włoch i Hiszpanii umożliwia
duży wybór, przede wszystkim win, serów, wędlin oraz
wybornych wyrobów tytoniowych. Dział z owocami i warzywami przekonuje swoją różnorodnością i świeżością
towaru, a sprzedawcy pomagają klientom w wyborze
egzotycznych produktów.
Promenada ze swoimi 120 000 m2 jest jednym z największych Centrów Handlowo-Rozrywkowych w Europie. Od momentu kiedy Zarząd European Construction Consortium (ECC) wraz z firmą Skanska S.A. zrealizował w tym roku trzeci i jak dotychczas ostatni etap
rozbudowy o 60 000 m2, około 220 firm handlowych
oraz zakładów gastronomicznych oferuje tutaj swoje
usługi. Przed południem możemy zrobić sobie nową fryzurę u Jeana Louisa Davida, następnie zarezerwować
urlop w biurze podróży, a na koniec zrobić delikatesowe
zakupy w sklepie sieci ALMA albo w sklepie sieci Spiżarnia, znanym ze zdrowej żywności.
W Centrum Handlowo-Rozrywkowym Promenada każdy znajdzie coś dla siebie, także jeżeli chodzi o tekstylia. Ulokowały się tu takie marki jak Lagerfeld, Escada
i Pierre Cardin, ale również sieć Hennes & Mauritz,
troszcząca się o młodą klientelę. Takie punkty usługowe jak optycy czy pralnie, uzupełniają pełny serwis pod
jednym dachem. Atrakcją Centrum jest całoroczne lodowisko o powierzchni 400 m2, znajdujące się pod olbrzymią szklaną kopułą. Inne ciekawe oferty to kręgielnia, klub nocny i całodobowe trzynastosalowe kino.
2 tysiące miejsc parkingowych jest ciągle zajętych,
a pozytywna ocena klientów potwierdza sukces projektu Promenada.
Dla supermarketu ALMA otwarcie nowej filii w ekskluzywnym Centrum Promenada jest dobrą reklamą. Sieć sklepów ALMA zastosowała tutaj po raz pierwszy 300 wózków sklepowych typu Tango firmy Wanzl
z koszem o pojemności 160 litrów. Plastikowy kosz podkreśla wizerunek firmy Alma, a ten element kolorystyczny, podobnie jak i napisy ALMA powtarzają się konsekwentnie w całym sklepie. Firma Wanzl dostarczyła również kompletne wyposażenie sklepu, w tym 15 boksów
kasowych i bramki wejściowe Ecoport. ALMA planuje dalszą ekspansję. Po otwarciu pierwszej filii w Warszawie, będącej piątą placówką supermarketu ALMA,
w grudniu nastąpi otwarcie nowego sklepu w Katowicach. Również ten supermarket zostanie wyposażony
w około 300 wózków Wanzl serii Tango. Do końca 2006
roku firma ta z siedzibą w Krakowie planuje rozszerzyć
swoją działalność handlową do 12 supermarketów.
POLSKA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
9
Dziesięciolecie firmy Wanzl
w Polsce
▲JACEK WŁODARCZYK (po lewej), dyrektor Supermarketu
ALMA oraz JAROSŁAW KOCHANOWSKI, dystrybucja Wanzl
Polska.
▲CORPORATE IDENTITY: Tango z zielonym plastykowym
koszem.
►LODOWISKO w Centrum Handlowo-Rozrywkowym
Promenada.
Od 10 lat firma Wanzl ma swoją filię w Polsce i współpracuje
z krajowymi i międzynarodowymi firmami. Aby uczcić ten fakt,
w siedzibie firmy w Nadarzynie pod Warszawą odbyła się uroczystość połączona ze zwiedzaniem firmy dla ponad 100 partnerów handlowych i klientów. Już w roku 1995 firma Wanzl postanowiła osiedlić się w Polsce i zadbać o klienta na miejscu,
gwarantując tym samym bliskość i szybki serwis. Pierwsze 100
wózków sklepowych otrzymała firma Krakchemia, która jest
obecnie znana pod nazwą ALMA Market. Jak się okazało, zaangażowanie w Polsce było słuszną decyzją i teraz do klientów
należą firmy zagraniczne jak Metro, Lidl, Ahold, OBI czy IKEA
jak również polska firma handlowa Piotr i Paweł.
Firma Wanzl ze swoim kompletnym programem wyposażenia
sklepów osiągnęła sukces na polskim rynku. Także system regałów sklepowych Wire Tech cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim firma zdobyła w roku 2005 nowych klientów,
sklepy Kangurek i Paluch. 20 pracowników pod kierownictwem
Krzysztofa Wygryzowskiego jest odpowiedzialnych za korzystny rozwój firmy. Oprócz polskiej centrali w Nadarzynie istnieją
jeszcze dwa punkty sprzedaży w Poznaniu i Katowicach.
10
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
SKANDYNAWIA
Północna Europa
Finlandia:
Wanzl i Expedit a/s
FIRMA WANZL I JEJ PARTNER
EXPEDIT A/S DBAJĄ O RYNEK
SKANDYNAWSKI.
Centrala firmy Expedit znajduje się
w Danii, a jej filie w Finlandii, Norwegii i Szwecji troszczą się o swoich klientów w tych krajach. Expedit jest jednym
z największych producentów wyposażeń
sklepowych i specjalistą w dziedzinie indywidualnych rozwiązań. Do jego oferty
należą również wózki sklepowe, koszyki,
elektroniczne bramki wejściowe, blokady
kas i systemy prowadzenia klienta.
Projekt pilotażowy DIY Kodin Terra
Finowie należą do najlepszych
majsterkowiczów w Europie. Tendencję tę wykorzystała fińska Kooperacja Handlowa Hämeenmaa,
należąca do spółki S-Group.
W kwietniu 2005 roku w oddalonej
o 100 km od Helsinek miejscowości Lahti, otworzyła ona pierwszy
sklep DIY-Zrób To Sam Kodin Terra, będący projektem pilotażowym.
Na 10 000 m2 powierzchni sprzedaży oferowanych jest 30 000 produktów z takich dziedzin jak budownictwo, remonty, tekstylia domowe
i ogrodnictwo. Jest to asortyment zarówno dla zwykłego konsumenta jak
i dla profesjonalnych użytkowników.
Poza tym Kodin Terra kładzie nacisk
na usługi serwisowe, proponuje zarówno najnowsze trendy w dziedzinie projektowania wnętrz, nowe materiały budowlane, jak i konkretną
pomoc w planowaniu ogrodu bądź
łazienki.
Warunkiem S-Group była współpraca z niewielką ilością partnerów, oferujących możliwie jak najwięcej usług i mającej doświadczenie w dziedzinie DIY, czyli Zrób
To Sam.
Tym sposobem firma Expedit dostarczyła różnego rodzaju elementy wyposażenia sklepu, 135 wózków
Wanzl typu Tango, 70 wózków transportowych Multi-Cart 200 oraz 12
specjalnych transporterów SP 5 służących do transportu płyt i dużych
artykułów. Planowane jest otwarcie następnych marketów DIY w całej Finlandii, przede wszystkim w dużych miastach oraz regionach rozwijających sie. Zdaniem Tarmo Toivonen, Development Manager S-Group „ostateczna decyzja zapadnie po
zamknięciu sprawozdania rocznego, gdy upłynie termin projektu pilotażowego w Lahti. Rozwój firmy daje
powód do zadowolenia.”
„W tym chłodnym i
rzeczowym otoczeniu
dużego sklepu DIY
wózek serii Tango pomaga kobietom po- -30° Celsiusza
KLIMAT FINLANDII Z TEMPERATUczuć się trochę lepiej, RAMI W ZIMIE DOCHODZĄCYMI
DO -30° CELSIUSZA JEST PRÓBĄ
RÓWNIEŻ DLA
a wszyscy doskonale WYTRZYMAŁOŚCI
WÓZKÓW SKLEPOWYCH.
z koszem z tworzywa sztucznewiemy, kto ostatecz- Wózek
go typu Tango firmy Wanzl już od po2003 roku, od momentu wprowanie decyduje o zmia- czątku
dzenia go przez firmę Expedit w Finlanprzekonuje o swojej odporności na
nach w swoich czte- dii,
warunki atmosferyczne. Filie sklepów
K-Supermarket i S-Market znajdujące się
rech ścianach.”
w Centrum Handlowym Isomyyri w VanJyrki Sihvonen, Brand Manager
Kodin Terra
taa, posiadają obecnie łącznie 345 wózków typu Tango w kolorze niebieskim,
z których klienci są bardzo zadowoleni. Co-Op HOK-Elanto, zarządca Supermarketu, wprowadza następne 620 wózków typu Tango w marketach w Numijärvi, Korso, Kotipokki i Ahtiala.
SKANDYNAWIA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
11
Według Światowego Forum Gospodarczego Dania i Finlandia
należą do pierwszej piątki najbardziej konkurencyjnych krajów
świata. Biorąc pod uwagę średnie zarobki na osobę, Norwegia jest
trzecim pod względem zamożności krajem na świecie. Spójrzmy
na cztery przykłady handlu z Danii, Finlandii i Norwegii.
Norwegia:
Dania:
Kolor dla KIWI i Meny
Fotex - prezentacja win
NorgesGruppen to największa firma handlowa Norwegii zarówno
w handlu detalicznym jak i hurtowym.
Podlega jej ponad 1800 sklepów
spożywczych oraz ponad 800 kiosków. Dyskont KIWI i wielkopowierzchniowy supermarket Meny to
sieci sklepów należące do tej powstałej w 1994 roku grupy. Od 1999
roku Expandit dostarczył do 375
sklepów KIWI 15 tys. wózków sklepowych serii EL z koszem o pojemności 136 litrów firmy Wanzl. W tym
samym czasie wyposażono 125 filii
Meny w 12,5 tys. tego typu wózków
z koszem o pojemności 150 litrów.
Dla podkreślenia tożsmości sklepów
firma NorgesGruppe zdecydowała się na nowe wózki w kolorze zielonym dla sieci KIWI oraz w kolorze
szarym dla sieci sklepów Meny, bedącymi doskonałym uzupełnieniem
czerwonego koloru typowego dla
sklepów Meny.
„Celowo wybraliśmy
kolorowe wózki sklepowe aby odróżnić się od konkurencji. Wszystkie sklepy mają ocynkowane bądź chromowane wózki, natomiast
kolorowe modele wyraźnie sygnalizują, że
my jesteśmy inni.”
Anne Moe Nikolaysen,
NorgesGruppen
Sieć sklepów Fotex ma w Danii
ponad 74 filii i zatrudnia około 28
tys. pracowników. Fotex należy
do grupy Dansk Supermarket, będącej zarządcą sklepów detalicznych takich jak Netto i Bilka.
Obok Coop Danmark, Dansk Supermarket jest drugim co do wielkości przedsiębiorstwem działającym
w branży handlu detalicznego.
Sklep Fotex w miejscowości Frederikssund został uznany przez Stowarzyszenie Handlowców Detalicznych i przedstawicieli duńskiego
dziennika Jyllandsposten za Supermarket Roku.
Sklep Fotex przekonuje swoją aranżacją wyposażenia połączoną z profesjonalną prezentacją towarów,
bardzo miłą atmosferą i wyśmienitym serwisem. Poza tym w tym roku
działy win siedmiu sklepów Fotex
zostały wyposażone w okrągłe regały wystawowe systemu Wire Tech
firmy Wanzl. Grupa Dansk Supermarket korzysta w swoich sklepach
z ponad 100 tys. wózków sklepowych firmy Wanzl.
„System Wire Tech
pasuje do naszego działu win, ponieważ idealnie uzupełnia wystrój naszego sklepu, poza tym
Wire Tech jest stabilnym regałem, również w przypadku dużych ciężarów i nadaje się idealnie do prezentacji win.”
▲Soren Hostrup,
Store Manager sklepu Fotex.
12
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
SERBIA-CZARNOGÓRA
Rodić MB:
Browar,
hipermarket i C&C
Serbski browar wraz z siecią sklepów Rodić MB otworzył w 2003
w miejscowości Novi Sad na 11 tys. m2 powierzchni największy
hipermarket na Bałkanach, a na dodatkowych 6 tys. m2 sklep
Cash & Carry oferuje dalsze produkty.
5 tys. klientów odwiedza dziennie ten magazyn o powierzchni 17 tys. m2 w mieście Novi Sad, liczącym
350 tys. mieszkańców i będącym drugim po Belgradzie miastem Serbii-Czarnogóry.
Ten olbrzymi market Rodić MB jest otwarty dla klientów od poniedziałku do soboty przez 15 godzin dziennie, od godziny 7 do 22. 48 kas nawet w godzinach
szczytowych gwarantuje możliwość szybkiej obsługi.
Asortyment tego luksusowego, wyposażonego według
zachodnich standardów sklepu jest olbrzymi i w sektorze artykułów żywnościowych spełnia wszelkie wymagania. Świeże owoce i warzywa, podobnie jak dział rybny, mięsny i delikatesowy przyciągają kupujących. Uzupełnieniem oferty jest cukiernia i piekarnia. Także klienci szukający odpowiednich napojów znajdą coś dla siebie, gdyż Rodić MB oprócz swojej działalności handlowej jest jednym z największych producentów napojów
na Bałkanach, a jego udział w rynku Serbii Czarnogóry
wynosi 14 procent.
Hipermarket ten ma w swojej ofercie 500 rodzajów win.
Pełny serwis uzupełniają między innymi urządzenia
elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego, tekstylia, zabawki oraz ekskluzywne artykuły perfumeryjne.
Jeżeli ktoś potrzebuje gotówki albo musi załatwić jakieś
transakcje pieniężne może odwiedzić jeden z dwóch
banków, mających tam swoje placówki.
Właścicielem nowego Megamarketu a jednocześnie
prezesem spółki Rodić MB jest Milan Rodić.
Od 15 lat jest on aktywnym przedsiębiorcą, a obecnie
do jego firmy handlowej Rodić MB należą zarówno browar, hotele i zakłady gastronomiczne jak i produkcja, import i eksport produktów żywnościowych. W 2002 roku
Milan Rodić wybudował pod miejscowością Novi Sad
browar, produkujący rocznie 500 tysięcy hektolitrów
piwa. Już rok później jego wydajność została zwiększona do 1,2 miliona hektolitrów. MB Browar zaopatruje, oprócz Czaronogóry, 14 innych krajów, między innymi Francję, Niemcy, Włochy i Australię. Piwo to jest oferowane także w należącej do browaru restauracji.
Najpierw browar, później hipermarket.
Wraz z powstaniem browaru w Novi Sad firma Rodić
MB zdecydowała się na budowę nowego hipermarketu z sąsiadującym marketem Cash & Carry, którego zadaniem jest między innymi sprzedaż produktów browaru
w zgrzewkach. Cash & Carry jest zarazem magazynem
napojów dla połączonego z nim hipermarketu. Również w przyszłości firma Rodić MB zamierza się rozwijać. Dzięki rozbudowie w Nowi Sad produkcja napojów
wzrośnie do 4,2 milonów hektolitrów i Rodić MB stanie
się największym browarem Serbii-Czarnogóry.
SERBIA-CZARNOGÓRA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
13
▲DUNAV - PARTNER FIRMY WANZL
Dyrektor ds. Eksportu i Importu Goran Korić, dyrektor Sandra
Simonović-Ubovic i właściciel Radivoje Simonović (od lewej).
Partner handlowy DunaV
Od 1999 roku firmy Wanzl współpracuje z DunaV i oferuje takim klientom jak Rodić MB serwis na miejscu w Czarnogórze.
DunaV, specjalista do spraw handlowych i dystrybucji z siedzibą w Novi Banovci niedaleko Belgradu, zatrudnia 17 pracowników. Pod kierownictwem Radiovoje Simonović DunaV jako
przedstawciel firmy Wanzl gwarantuje klientom na Bałkanach
serwis na miejscu. Do jego klientów należą krajowi handlowcy
jak Rodić MB, C-Market, Delta Maxi, Pekabeta, SI Market, Idea
Tesla i M Plast. DunaV koordynuje również zlecenia firmy Rodić MB dla megamarketu w Novi Sad.
WANZL ZAOPATRZYŁ MEGAMARKET FIRMY RODIĆ MB
W NOVI SAD MIĘDZY INNYMI W:
▲ZAKUPY W SKLEPIE
O POWIERZCHNI 17 000 M2
Rodić MB oferuje w hipermarkecie z dołączonym marketem C&C pełny serwis
artykułów żywnościowych i przemysłowych.
►2300 wózków typu 185 DRC
►45 Fun Mobile dla dzieci
►3 zestawy wejściowe Ecoport z alarmem radarowym
◄FUN MOBILE DLA DZIECI uprzyjemniają rodzinne zakupy w Rodić MB i przyciągają klientów.
►200 wózków sklepowych i wózków transportowych
typu T 30 B
►50 wózków sklepowych i wózków transportowych
typu T 50 B
Poza tym w roku 2005 firma Rodić MB zamówiła
do swoich 50 sklepów:
14
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WIELKA BRYTANIA
Wanzl wybrany przez
Marks & Spencer w Marble
Dzięki systemowi Wire Tech reprezentacyjny sklep sieci Marks
& Spencer kładzie nacisk na idealnie zaprezentowane jedzenie
na wynos.
Brytyjska sieć sklepów detalicznych Marks & Spencer wyposażyła chętnie odwiedzany dział spożywczy Food Hall, znany z wysokiej jakości żywności
i zakąsek na londyńskim Marble Arch, w regały sklepowe typu Wire Tech firmy Wanzl.
Steve Micklethwaite jest managerem ds. Kluczowych
klientów firmy Wanzl i troszczy się o Marc & Spancer.
„Wielu pracujących zawodowo robi w porze obiadowej
swoje zakupy w tym ogromnie lubianym dziale spożywczym Food Hall na Marble Arch. Marble Arch jest jednocześnie punktem przyciągającym licznych zagranicznych turystów, poszukujących ekskluzywnych czy rzadko spotykanych produktów.”
„Ponieważ systemy regałów Wire Tech firmy Wanzl
wprowadzone w dwóch pilotażowych sklepach
Marks & Spencer Store of the Future w miejscowościach Basingstoke i Shoeham odniosły sukces, Dyrektor zdecydował do końca roku 2005 wyposażyć w system Wire Tech łącznie 23 placówki.” Również Food Hall na Marble Arch został przebudowany
w czasie trwania projektu. Według relacji Clive Jury,
Contract Manager z Wanzl Wielka Brytania, zespół serwisowy firmy Wanzl na początku maja 2005 usunął cał-
WIELKA BRYTANIA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
15
Arch w Londynie
◄MARBLE ARCH: Marks & Spencer, placówka z tradycją.
▲SUKCES DZIĘKI WIRE TECH: Food Hall sklepu
Marks & Spencer.
►PRZEJRZYSTA PREZENTACJA: Towar na pierwszym
planie.
kowicie dotychczasowy system regałów na Marble Arch
i zastąpił go systemem firmy Wanzl. „Cała akcja trwała
tylko trzy noce aby oszczędzić klientom zakłóceń i nieprzyjemności. W sumie dostarczyliśmy 18 gondoli Wire
Tech, z których każda liczy 18 metrów długości oraz
sporo okrągłych regałów do win w kolorze szaro-antracytowym.” Clive Jury potwierdza, że ciągle rośnie liczba sklepów Marks & Spancer zamawiających do swoich działów spożywczych system Wire Tech. Powodem
jest duże zadowolenie klientów w nowo wyposażonych
filialach. Wózki typu City Shopper oraz nowoczesne koszyki o dwóch uchwytach są również częścią ogólnego
wyposażenia, które firma Wanzl dostarczyła do Marks &
Spencer w Wielkiej Brytanii.
Po otwarciu wyremontowanej i rozbudowanej placówki w Basingstoke, Niall Trafford, kierownik działu Retail Design z Marks & Spencer mówił o zasadzie,
której należy przestrzegać, a mianowicie, że „artykuły
zawsze muszą być w zasięgu oka”. Silne oddziaływanie produktów ma bardzo duże znaczenie, szczególnie
w dziale spożywczym Food Hall prezentującym szeroką gamę produktów. System regałów Wanzl Wire Tech
z atrakcyjnymi przezroczystymi gondolami i okrągłymi
wolnostojącymi Displejami jest idealnym przykładem
ciekawej prezentacji.”
Sukces w sklepach Marks & Spencer sprawił, że
również inni brytyjscy i irlandcy handlowcy z branży spożywczej odkryli zalety Wire Tech. Sprzedaż zakąsek i ekskluzywnych produktów spożywczych rośnie,
gdy towar jest zaprezentowany w atrakcyjny sposób.
„Regały działają zachęcająco, a przezroczysta, druciana konstrukcja umożliwia dobrą widoczność towaru”
- twierdzi Clive. Rozwiązanie to wpływa również korzystnie na tak ważne w sektorze wysokojakościowych produktów spożywczych zakupy impulsowe.
Wanzl wyposażył w tym roku również inne placówki
popularnego sklepu Marks & Spencer w swoje systemy, między innymi w Cambridge, Dundrum i Talbot Green. Market w Cambridge jako pierwszy zastosował system Wire Tech jednocześnie w sektorach Food
i Non-Food, co jest nowością w sklepach sieci
Marks & Spencer. Steve twierdzi, że dzieki sukcesowi projektu Store of the Future firma Marks & Spencer
zdecydowała o wprowadzeniu systemu Wire Tech w 23
swoich sklepach do końca roku 2005.
FIRMA WANZL WIELKA BRYTANIA
ZDOBYŁA ASDA BRICK AWARD
ASDA, sieć handlowa należąca do WalMart, przyznała w kwietniu popularne
odznaczenie ASDA Brick Award i firma
Wanzl Wielka Brytania została uznana
najlepszym dostawcą w kategorii Store Service. W 2004 firma Wanzl dostarczyła sieci ASDA 70 tys. wózków sklepowych, w roku 2005 kolejne 27,5 tys.
wózków typu EL 212 oraz 13 tys. wózków typu “Light”. ASDA podkreśliła, że
firma Wanzl przekonuje swoją niezawodnością i stuprocentową punktualnością,
jest w stanie spokojnie i profesjonalnie
reagować nawet na krótkoterminowe pilne zlecenia.
16
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
AUSTRIA
Maximarkt w austriackiej miescowości Bruck przy
ulicy Glocknerstrasse zdobył nowojorskie odznaczenie International Store Design Award w kategorii Supermarkety i wyprzedził zdecydowanie
międzynarodową konkurencję.
Najładniejszy
supermarket na świecie
Odznaczenie International Store
Design Award jest czymś w rodzaju Oskara w handlu i przyznawane jest przez powstały w roku
1961 Institute of Store Planners.
Światowe kadry kierownicze z branży architektury wnętrz i projektowania przyznały w styczniu 2005 tę nagrodę supermarketowi Maximarkt
w Bruck, uzasadniając, że ekskluzywny wygląd zewnętrzny sklepu
znalazł odzwierciedlenie również
w jego wnętrzach. Placówka
w Bruck niedaleko Salzburga została otwarta w październiku 2003
i jest siódmym Maximarktem sieci
SPAR w Austrii. „SPAR jest bardzo
dumny z tego niesamowitego osiągnięcia”, stwierdza z zadowoleniem
dr Gerhard Drexel, przewodniczący
zarządu SPAR Austria po ogłoszeniu otrzymania tego światowej sławy odznaczenia. Nowojorska nagroda jest już drugim odznaczeniem dla
sklepu, który w 2004, jako pierwsza
austriacka firma, otrzymał odzna-
czenie Retail Interiors Award w kategorii Best Food and Supermarket
Design of the Year.
Obydwa odznaczenia potwierdzają koncepcję Maximarktu,
która narzuca nowe standardy następnym marketom handlowym
w Austrii. We współpracy z projektantami londyńskiej firmy JHP
Design stworzono koncepcję sklepu, w którym na 2900 metrach kwadratowych aż chce się robić zakupy.
Bardzo ważnym czynnikiem był wygodny dostęp do towaru i przejrzystość asortymentu. Z tego względu regały o ażurowej konstrukcji są
niższe niż zazwyczaj, a przejrzysty
układ regałów w pierwszej kolejności prezentuje towar. Szerokie przejścia umożliwiają wygodne manewrowanie wózkiem.
Maximarkt stworzył także nową
formę komunikacji wewnętrznej:
duże, emocjonalne motywy prowa-
AUSTRIA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
17
„Maximarkt przeszedł
wszelkie oczekiwania
i jest najlepszym
przykładem na projekt
supermarketu.”
CYTAT Z WERDYKTU JURY
Z INTITUTE OF STORE PLANNERS
ROZDANIE NAGRÓD INTERNATIONAL STORE DESIGN
AWARD PRZEZ INSTITUTE OF STORE PLANNERS
▼
◄▲MAXIMARKT W BRUCK.
Artykuły w zasięgu ręki, przejrzystość w układzie towaru i swoboda w poruszaniu się – to wszystko sprawia, że ma się ochotę na dalsze zakupy. Taka aranżancja wnętrza sklepu została
nagrodzona dwoma renomowanymi odznaczeniami.
dzą klienta bezpośrednio do szukanej grupy towarów w obszernym
asortymencie. Jak przystało na market rodzinny dużą uwagę poświęcono dzieciom. W części do zabaw dla
dzieci czeka zamek z klocków Lego,
a dla najmłodszych przewijalnia.
W bistro w stylu tyrolskiego baru
„po nartach” można zrobić sobie
przerwę w zakupach. Po zakupach
można również odwiedzić restaurację, która mieści się w szklanej hali
w kształcie sześcianu z widokiem na
panoramę Wysokich Taurów. Ta restauracja samoobsługowa jest połączona bezpośrednio z marketem,
posiada jednak dodatkowe wejścia
umożliwiające korzystanie niezależnie od godzin otwarcia sklepu. Restauracja Maximarktu, z umieszczonymi na suficie falami świetlnymi,
jest prototypem przyszłych restauracji w Maximarktach.
Produkty firmy Wanzl
w Maximarkcie w Bruck:
400 wózków sklepowych ELA185
10 wózków sklepowych DLC185 z siedziskami
dla dzieci
10 Fun Mobile dla dzieci
5 wózków sklepowych dla klientów w wózkach inwalidzkich
8 transporterów SP3
3 systemy wejściowe Technoport z radarem
9 boksów kasowych
80 stołów ekspozycyjnych na towary promocyjne
2 kontenery transportowe KT3
4 wózki biurowe i wiele innych produktów
18
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
BEZPIECZEŃSTWO
Przechytrzyć
złodzieja
Dzięki łatwym standardom budowlanym i połączeniu techniki
z motywacją personelu można zapobiec wielu kradzieżom, a tym
samym chronić rynek. Alfred Fuchsgruber podaje siedem skutecznych sposobów zapobiegających znikaniu towaru z półek.
Typowe zachowanie złodzieja w sklepie: Klient
wchodzi do sklepu i przechadza się niby bez celu.
Bez specjalnego zainteresowania ściąga produkt
z półki. Próbuje, nie zwracając na siebie uwagi, ściągnąć przyklejoną do towaru etykietkę. Ogląda się krótko wokół siebie i chowa towar. Większą część „pracy”
ma już za sobą - ale przed nim to najtrudniejsze i związane z największymi oporami zadanie: opuścić sklep
z ukradzionym towarem w kieszeni. Złodziej nie wie, czy
nie obserwował go któryś z pracowników lub klientów.
Nie wie, czy kamera, którą widział w rogu, jest prawdziwa, czy to tylko atrapa. A może zdradziło go któreś
z luster? Czy nie został ślad po zerwanej z towaru etykietce? Takie myśli towarzyszą złodziejowi w drodze do
kasy: Lustro, kamery, detektyw, inni klienci, zabezpieczenia towarów itd. ...! Tak przeżywa kradzież złodziej.
A w jaki sposób handel może zabezpieczyć się przed
kradzieżą?
Jednym z błędów jest nieodpowiedni system prowadzenia klienta. Potencjalny złodziej musi czuć się
niepewnie. Elektroniczne bramki wejściowe i powitanie
przez personel zaraz przy wejściu sprawiają, że klient
czuje się rozpoznany i obserwowany przez co wzrasta
jego napięcie. Także dodatkowa wskazówka, jak prośba
oddawania przyniesionych toreb do depozytu, potęguje
opory. W takim momencie złodziej ma uczucie, że jest
jedynym klientem, który w sklepie ma przy sobie torbę.
Innym często popełnianym błędem jest złe umiejscowienie wartościowego towaru. Wyniki próbnych „kradzieży” i inwentaryzacje udawadniają, że ustawienie towaru poza zasięgiem wzroku personelu zaprasza wręcz do
kradzieży. W większości przypadków wystawiane są też
zbyt duże ilości towaru, co z kolei
kusi okazyjnych złodziei. Ostatecznie, który z pracowników wie ile paczek było na regale, pięć czy osiem?
Z reguły żaden. Ze względów prewencyjnych bardzo ważne jest miejsce i ilość wystawianych grup produktów!
Kolejnym
wrażliwym
punktem jest rozplanowanie sklepu.
Powierzchnia handlowa powinna
być przejrzysta, a nie zastawiona
wysokimi i przepełnionymi regałami.
Kasjerzy, pracownicy przy ladach
i sprzedawcy muszą mieć możliwość obserwacji całej powierzchni sprzedaży. Nie można zapominać, że kasjerka, która nie zauważyła kradzieży na sklepie lub nie została poinformowana przez kolegę, nie
ma już możliwości wykrycia skradzionego towaru przy kasie.
Pomocą w zabezpieczeniu przed
kradzieżami są rozwiązania techniczne. Instalacja luster w rogach
jest jedną z możliwości, gdyż właśnie w tych miejscach kradzieże
mają miejsce najczęściej. Ważne
jest również użycie techniki video,
a czy mają to być prawdziwe kamery, czy też tylko atrapy zależy od bu-
dżetu danego sklepu. W każdym jednak razie należy umieścić widoczne
wszystkim kamery przy wejściu do
marketu, a także na zewnątrz, na
klatkach schodowych i przy kasach.
Ważne jest również użycie napisów
informujących o zastosowaniu kamer. Także system EAS (system
elektronicznego zabezpieczenia towaru) odstrasza potencjalnych złodziei. Przy czym nie jest konieczne
zabezpieczenie całego asortymentu
etykietkami EAS, gdyż samo użycie
anten przed stanowiskami kasowymi zmniejsza ilość kradzieży. Potencjalni złodzieje mają jeszcze możliwość wyłożenia towaru na taśmę
przed kasą.
Wrażliwym punktem jest również
wyjście z marketu. Międzynarodowe statystyki podają, że co 200
wózek z zakupami opuszcza market bez zapłaty. Podobnie jak przy
wejściu do marketu, również przy
jego opuszczaniu ważny jest wąski ciąg komunikacyjny. Im większa
strefa wyjściowa, tym łatwiej złodziejowi wmieszać się w tłum klientów i opuścić niepostrzeżenie sklep.
Z reguły złodzieje wychodzą ze sklepu razem z innymi klientami i nawet
po włączeniu alarmu bardzo trudno
BEZPIECZEŃSTWO
wyłowić złodzieja z tłumu! Wszystkie nieczynne kasy muszą być zamknięte specjalnymi blokadami.
Klienci powinni otrzymać wskazówkę aby przy kasie z własnej inicjatywy pokazać torbę.
Kolejny punkt to pracownicy.
Dobrze wyszkolony personel jest
najważniejszym kapitałem firmy.
Każdy pracownik znający słabe i silne punkty sklepu może się przyczynić do zmniejszenia ilości kradzieży
w sklepie. Wskazane jest raz w miesiącu szkolenie personelu w jednej
ze specyficznych technik kradzieży, by ten temat nie tracił na aktualności. Okazyjni złodzieje, a szczególnie profesjonaliści od razu to zauważą!
ALFRED FUCHSGRUBER, prezes N.E.
Team GmbH / Jedenastu przyjaciół, jest
specjalistą w zakresie walki z kradzieżami w sklepach. Zna metody złodziejaszków i radzi jak z nimi walczyć.
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
19
N.E.Team GmbH |
Jedenastu Przyjaciół
N.E.Team GmbH | Jedenastu Przyjaciół
jest firmą usługową z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie zabezpieczeń przeciwko kradzieżom. Ekipa specjalistów w dziedzinie handlu detalicznego i zabezpieczeń, a także prawnicy
i psycholodzy, obserwują i analizują słabości handlu w przeciwdziałaniu kradzieżom. Na podstawie próbnych kradzieży
i testów personelu ekipa ta rozwija specjalne pakiety treningowe odpowiadające kwalifikacjom personelu umożliwiając
odpowiednie, możliwe do wykorzystania
w praktyce szkolenia. Celem jest wspieranie handlu detalicznego i producentów
w analizie i przy rozwiązaniu problemu
różnic inwentaryzacyjnych.
Forum na temat bezpieczeństwa zorganizowane przez firmę Wanzl w Szwajcarii.
W czerwcu 2004 roku firma Wanzl
zaprosiła do Wiednia na pierwsze
Forum poświęcone bezpieczeństwu. W maju 2005 forum to odbyło się po raz drugi w Szwajcarii
w Geroldswil. Zaproszeni byli przedstawiciele firm handlowych z całej
Szwajcarii. Trzej znani referenci,
a także dr Rainer Eckert, kierownik
działu technicznego i rozwoju w firmie Wanzl informowali o metodach
przeciwdziałania różnicom inwentaryzacyjnym. Heinz Schibli, kierownik działu ochrony w Spółce Migros
Aare przedstawił tematykę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa,
organizacji ochrony w handlu detalicznym i szkoleniu detektywów.
Georg Hachmann z IMCo Inventory
Management Consultants z Berlina
omówił temat przesłuchania i oceny
sprawców, e-Learning, a także analizę bonów kasowych, a Alfred Fuchsgruber z N.E.Team GmbH / Jedenastu przyjaciół z Monachium przedstawił problem wyczulenia personelu na znikanie towaru. Seminarium
zakończył dr Rainer Eckert omawiając tematykę natężenia ruchu klientów i zabezpieczenia wejść i wyjść
sklepu. Nawiązując do tego problemu przedstawiono elektroniczne
systemy wejściowe, specjalne moduły prezentacyjne, a także wózki
sklepowe, pomocne w zmniejszeniu
liczby kradzieży. W związku z dużym zainteresowaniem handlu firma
Wanzl planuje zorganizowanie również w innych krajach podobnych
seminariów na temat ochrony.
20
WANZL WORLDWIDE
„Ten wózek mi się
podoba. Ładnie się
prezentuje, dobrze
się go prowadzi
i nie hałasuje. Jeszcze nigdy nie robiłam
zakupów z lepszym
wózkiem.”
Markéta Soukupová
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
CZECHY
1300 wózków Tango
dla marketu Hypernova
Pod koniec marca firma Ahold
otworzyła w dzielnicy Pragi
Nové Butovice nowy hipermarket
Hypernova. Spółka prowadząca
Ahold Center Europe (ACE) po
raz pierwszy wprowadziła tu 1300
wózków sklepowych typu Tango firmy Wanzl. Juraj Klembara,
Develpment Manager spółki ACE,
opowiada o pierwszym zamówieniu wózków Tango.
Jakie są zalety tego modelu?
Każdy wie dokładnie czego nie lubi przy robieniu zakupów i co można by
zmienić. W wózku z zakupami znajdują się zazwyczaj sterty produktów, które ze wzgędu na dużą ilość albo przez nieostrożność można szybko uszkodzić. Właśnie ten aspekt odgrywał dużą rolę w wyborze wózka i wyposażenia. W modelu Tango plastikową powierzchnię ładunkową można podzielić
na dwie części co umożliwia bezpieczny transport produktów, które nie powinny się ze sobą w wózku stykać. Poza tym wózek Tango ma rozkładaną
przestrzeń służącą do transportu skrzynek z napojami. Ważne dla nas są
również liczne możliwości dodatkowego wyposażenia tego typu wózka, które można dopasować do potrzeb poszczególnych marketów.
Dlaczego decyzja padła na wózek
Tango?
Nie ulega wątpliwości, że praska
Hypernova ma sporo konkurentów.
W samym Nové Butovice mamy
dużą konkurencję i dlatego szukaliśmy możliwości przyciągnięcia
klientów do naszego sklepu. Do robienia zakupów każdy klient używa wózka, z tego też powodu poradziliśmy się specjalistów firmy
Wanzl, który rodzaj wózka nadaje się do naszego centrum handlowego. Naszym życzeniem był rzadko spotykany typ wózka, który przyciągnie uwagę klientów, a jednocześnie ułatwi robienie zakupów. Jesteśmy zdania, że model Tango spełnia
te wymagania.
Dlaczego zrezygnowano z testów tego wózka?
Każdy w branży handlowej wie, że Wanzl należy w dziedzinie wózków sklepowych do czołówki. Otrzymaliśmy dokładną specyfikację wózków, które
zamówiliśmy i kontrola jakości była w tym przypadku zbędna.
Które z cech ceni Pan sobie najbardziej?
Dla mnie osobiście bardzo ważne jest ciche poruszanie się wózka. Klasyczne wózki sklepowe, a szczególnie starsze modele, wydają w czasie jazdy dużo głośniejsze dźwięki. Tango z koszem ze sztucznego tworzywa jest
o wiele cichszy. Wibracje i szumy podczas jazdy są doskonale stłumione
i umożliwiają ciche poruszanie się po sklepie. Jednocześnie wózkiem tym
można łatwo manewrować. Dużą rolę odgrywała również atrakcyjna paleta
kolorystyczna tych wózków.
Czy wózki te zostaną zastosowane również w innych marketach?
Tango sprawdza się idealnie w dużych centrach handlowych, dlatego zamówiliśmy ten model do naszego następnego hipermarketu Hypernova, który
został otwarty w listopadzie w Pradze-Chodov. Podobnie jak w Nové Butovice zamówiliśmy 1300 sztuk wózków Tango.
Ahold Central Europe
Firma Ahold wraz z 200 tys. pracowników należy do największych graczy globalnego rynku handlu detalicznego. W 1991 roku Ahold wszedł
na rynek czeski i od tego czasu ta
holenderska firma handlowa stawia
sobie za zadanie zdobycie rynku
wschodnioeuropejskiego. W styczniu 2003 została założona spółka
Ahold Central Europe (ACE) skupiająca spółki siostrzane z Czech,
Słowacji i Polski. Dzisiaj sieć firmy
Ahold w Czechach składa się z prawie 300 marketów sieci handlowych
Albert i Hypernova.
Wanzl rozwija swoją
działalność w Czechach
Z powodu coraz większej liczby zleceń Wanzl powiększa w Czechach
swoje linie produkcyjne o 8500
m2. Z początkiem roku 2006 w nowym budynku w Hnevotín rozpocznie działalność dział obróbki drutu, a także produkcja kontenerów
transportowych. W ostatnim kwartale 2006 rozpocznie działalność galwanizernia.
ROSJA
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
21
Niepohamowany
wzrost
►MEKKA HANDLU: Bezpośrednio na
Placu Czerwonym przyciąga klientów
moskiewski dom handlowy GUM, jeden
z największych na świecie.
Rosja i WNP
Od 2001 roku firma Wanzl wraz ze
swoim partnerem w spółce Joint Veture MAWY ma swój oddział w Moskwie. Sieć dystrybutorów zapewnia
klientom, w tym liczącym 17 milionów kilometrów kwadratowych kraju, dostęp do handlu. Wanzl zaopatruje międzynarodowe firmy handlowe jak Marktkauf, Auchan czy OBI,
a także sieci rosyjskie jak np. Krestovskij, Kopejka i Lenta. Wanzl ciągle rozwija swoją działalność zarówno w Rosji, jak i w innych krajach WNP. Rosja może być dla firmy Wanzl, ze względu na wysokie
koszty logistyczne i przybliżenie rynku do klientów, interesującym miejscem produkcyjnym. Na Ukrainie
otwarto tymczasem nową filię oddziału MAWY.
▲ROSYJSKI ZESPÓŁ:
Alexander Baum, Brand-Manager
Wanzl-MAWY, jest osobą kontaktową
d/s handlu zagranicznego i krajowego.
Rosyjski handel detaliczny ma coroczne stopy wzrostu w wysokości 8 do 10 procent. W sektorze handlu spożywczego Rosja należy do najbardziej dynamicznych rynków. Alexander Baum, Brand-Manager
firmy MAWY, z siedzibą w Moskwie, jest ekspertem
w zakresie rosyjskiego handlu detalicznego.
Jak przedstawia się średnioterminowo przyszłość
rosyjskiego handlu detalicznego?
Mimo wzmożonego wejścia zagranicznych inwestorów
na rynek rosyjski w ciągu ostatnich trzech lat, rosyjski
handel jest obecnie w stanie zaspokoić tylko 70 do 75
procent popytu. W samej Moskwie powstały w tym czasie sklepy samoobsługowe o wspólnej powierzchni liczącej ponad milion kilometrów kwadratowych. Eksperci przepowiadają, że wszystkie jednostki handlowe
średnioterminowo zwiększą pięciokrotnie liczbę swoich
sklepów. Należy tutaj zaznaczyć, że w Moskwie i innych
rosyjskich metropoliach stale maleje liczba wolnych powierzchni handlowych. Ta sytuacja prowadzi do wzrostu liczby fuzji i przejmowania istniejących sieci handlowych.
Jakie produkty konsumenci rosyjscy kupują najchętniej?
Średni dochód wzrasta, a to zmienia też przyzwyczajenia konsumentów. Popyt na urządzenia AGD, artykuły rekreacyjne, samochody jest równie duży jak na artykuły spożywcze. Dobrym tego przykładem jest Moskwa.
50 procent Moskwian ma mieszkania własnościowe,
grupa ta wydaje tylko 4 proc. dochodów na koszty związane z mieszkaniem, za to 45 proc. na artykuły spożywcze i napoje. To bardzo dużo w porównaniu z mieszkańcami innych europejskich metropolii.
Jakie jednostki handlowe są najpopularniejsze?
Dużym powodzeniem cieszą się przedsiębiorstwa handlowe koncentrujące się na wyspecjalizowanym asortymencie, jak np. elektronika, meble, artykuły spożywcze.
Przykładowo IKEA, której kierownictwo planuje do 2007
roku 30 procent całego obrotu wygospodarować w Rosji. Hipermarkety są dotychczas najatrakcyjniejszym
rozwiązaniem, szczególnie dla międzynarodowych sieci
handlowych. Również krajowe przedsiębiorstwa handlowe przejmują strategię hipermarketów. Lenta otworzyła
niedawno w okolicy St. Petersburga swoją dziesiątą placówkę. Jednak liczne krajowe sieci handlowe idą inną
drogą i stawiają na supermarkety z powierzchnią handlową do 1000 metrów kwadratowych.
Jaką rolę spełnia serwis sprzedaży?
Zakupy znaczą dla dzisiejszych konsumentów dużo
więcej niż kiedyś. Klienci są gotowi wydać więcej za jakość i serwis. Handel zareagował już na ten stan rzeczy i poświęca więcej uwagi wyposażeniu sklepów, dotyczy to zarówno nowo otwartych, jak i remontowanych
sklepów. Dzisiaj przedsiębiorstwa handlowe mają własne działy zajmujące się wystrojem sklepów, co jeszcze
dwa lata temu było nie do pomyślenia! Właśnie niedawno ekskluzywna sieć handlowa Asbuka Wkusa (Alfabet
dobrego smaku) zdecydowała się, jako pierwszy rosyjski klient, na wyposażenie dwóch swoich supermarketów w systemy regałów Wire Tech.
22
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WŁOCHY
Nowa siedziba firmy
Wanzl Włochy
Travagilato oferuje dobre połączenie komunikacyjne.
Najnowsze dane ekonomiczne z Włoch, również te
dotyczące handlu detaliczego, nie są zadawalające.
Włoski handel podaje zmniejszenie wpływów ze sprzedaży artykułów spożywczych o 8 procent w pierwszym półroczu 2005
roku. Włoski instytut statystyczny ISTAT potwierdził oficjalnie
recesję gospodarczą. Jednak i z Włoch dochodzą dobre wiadomości. Włoska placówka firmy Wanzl od rozpoczęcia swojej
działalności we Włoszech w roku 2001 może pochwalić się dobrymi osiągnięciami. Firma Wanzl zareagowała na ten rozwój
sytuacji i zdecydowała się na budowę własnej siedziby. W lipcu
14 pracowników przeprowadziło się z dotychczasowej siedziby
w Montichiari (Lombardia) do położonego o 30 km na wschód
Travagliato, niedaleko stolicy prowincji Bresci. Na 6500 metrach kwadratowych terenu firmy, położonych korzystnie ze
względów komunikacyjnych (niewielka odległość do autostrady Wenecja-Mediolan i do północych Włoch) powstały centra
logistyczne i dystrybucji. Pod koniec października, w gronie
licznych klientów i partnerów handlowych, odbyło się oficjalne otwarcie siedziby.
Nowy, własny budynek firmy oferuje dużo więcej
miejsca dla przyszłych zamierzeń.
„Dla większości Włochów
jakość artykułów spożywczych jest najważniejszym
kryterium przy zakupie.”
Najnowsze badania Towarzystwa
Badań Konsumenckich (GfK),
Norynbergia
▲NOWY HIPERMARKET IPER W WERONIE to największy
sklep w centrum handlowym le Corti Venete, należącym do
grupy Finiper.
Wanzl zaopatruje grupę Finiper
Do firmy Iper, należącej do grupy Finiper z siedzibą
w Mediolanie, należy sieć supermarketów i hipermarketów wielopowierzchniowych. Do asortymentu sklepów
należą przede wszystkim świeże produkty jak owoce,
warzywa, ryby, mięso i wędliny. Latem 2005 roku otwarty został w pobliżu San Martino Buon Albergo na powierzchni 10 000 m2 hipermarket Iper Verona. Możliwość parkowania dla dużej ilości samochodów znajduje się w garażu pod hipermarketem. Specjalne podjazdy
łączą parking z powierzchnią handlową i ułatwiają dojście do sklepów. W Iper Verona, podobnie jak w innych
włoskich marketach, oferuje się klientom w zależności
od potrzeb różne modele wózków sklepowych.
Firma Wanzl dostarczyła np.:
►2500 wózków sklepowych EL 212 do użytku na podjazdach
►12 Fun Mobile i 20 wózków sklepowych dla dzieci EL 22
“PRZY ZAKUPIE ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH JAKOŚĆ JEST
DLA MNIE WAŻNIEJSZA NIŻ CENA”
WYPOWIEDZI KLIENTÓW
%
WŁOCHY
63,1
HISZPANIA
51,0
W. BRYTANIA
50,6
AUSTRIA
44,2
HOLANDIA
43,0
POLSKA
40,3
FRANCJA
39,9
NIEMCY
38,3
Średnia
46,3
Źródło: GfK
„Korzyści z tego czerpią nasi klienci”, informuje Giuseppe Migliorati, kierownik placówki Wanzl Włochy. Włoski handel detaliczny cechował się do tej pory spółdzielczymi strukturami
z dużą liczbą prowadzonych przez właścicieli lokali. Jednak sytuacja ta ulega powoli zmianie, szczególnie od momentu, gdy
uproszczono regulacje prawne dotyczące handlu. Tymczasem
dużym powodzeniem u klientów cieszą się np. dyskonty handlowe. Mimo to najważniejszym kryterium dla włoskich konsumentów, w odróżnieniu od wielu europejskich sąsiadów, nie
jest cena - głównie przy zakupie artykułów spożywczych lecz
jakość. Tylko co trzeci włoski klient podaje cenę na pierwszym
miejscu (por. rys. GfK). Dzięki temu Włosi są w czołówce krajów szanujących sobie dobre produkty spożywcze. Szczególnie jeżeli chodzi o wino, makarony i oleje na włoskich kartkach z zakupami dominują najlepsze jakościowo produkty firmowe. Jakby nie było Włosi wydają 30 procent swoich dochodów na artykuły spożywcze. Tylko 14 procent wydają na artykuły spożywcze konsumenci w zdominowanych dyskontami
Niemczech.
►EKSPANSJA: Wanzl we Włoszech. W tylnym rzędzie,
pośrodku: Giuseppe Migliorati, kierownik placówki Wanzl
we Włoszech.
KONTROLA WEJŚĆ
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
Ochrona i prewencja
23
Kontrola wejść zapewnia bezpieczeństwo wszędzie tam, gdzie dojście do
wrażliwych punktów musi być chronione lub gdzie wchodzić mogą tylko
upoważnione osoby. Jürgen Ulrich, Product Manager, informuje o dodatkowym
dziale Kontroli wejść.
◄INNOWACYJNE WYSOKIEJ
JAKOŚCI rozwiązania firmy Wanzl:
W brytyjskim Derby-College wejścia regulują
i kontrolują kołowroty Sirio wyposażone w czytniki
kart oraz diody
LED.
◄SYSTEMY
KONTROLI
WEJŚĆ ESD
kontrolują ładunek elektrostatyczny osób w halach, gdzie produkowane są wrażliwe części elektroniczne. W razie
potrzeby możliwe
jest delikatne wyładowanie osób.
Dlaczego utworzono ten nowy
dział?
Firma Wanzl w wielu krajach jest
przodującym na rynku producentem
systemów wejściowych i traktów komunikacyjnych dla handlu. Z tego
też powodu Wanzl posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
systemów ochronnych regulujących
kontrolę wejść. Wiedza ta w połączeniu z obszerną paletą produktów gwarantuje także innym branżom najwyższy stopień bezpieczeństwa. Jednocześnie dzięki dużej ilości placówek i filii na całym świecie,
Wanzl gwarantuje zarówno obsługę
klientów, jak i serwis after sales, na
miejscu.
Jak wygląda paleta produktów firmy Wanzl?
W ofercie znajdują się zmotoryzowane, elektromechaniczne i mechaniczne kontrole wejść regulujące dojścia do obszarów produkcyjnych, banków, biurowców,
centrów handlowych, placów sportowych i wypoczynkowych, kantyn, a także budynków publicznych, jak biblioteki czy budynków komunikacyjnych, jak lotniska
i dworce. Dla każdych potrzeb, czy to duża frekwecja ruchu, czy też specjalne wymogi powierzchniowe, oferujemy specjalne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo. Do naszych usług należy również funkcjonalne
powiązanie z całokształtem kontroli systemów budynku
i ochrony, na życzenie ze skomputeryzowanym, łatwym
do programowania sterowaniem. W razie potrzeby kontrole wejść mogą zostać poszerzone o ścianki działowe, systemy prowadzące i wszelkiego rodzaju blokady.
Dowodem osiągnięć firmy w tej dziedzinie są referencje
naszych licznych klientów.
W jakich branżach i działach bezpieczeństwo odgrywa dużą rolę?
Ze względu na terroryzm i wzrastającą przestępczość przepisy prawne
dotyczące bezpieczeństwa są ciągle
zaostrzane. Dlatego też bezpieczeństwo tzw. „miękkich” celów, jak ciągle odwiedzane budynki publiczne,
odgrywa coraz większą rolę. Także
firmy i urzędy potrzebują ze względu
na np. ochronnę danych osobowych
optymalne procesy ochrony.
Jakim wymogom w zakresie bezpieczeństwa musi
sprostać technika zabezpieczeń firmy Wanzl?
Technika zabezpieczeń, a tym samym kontroli wejść,
jest coraz bardziej skomputeryzowana. Użytkownicy żądają integracji w inne systemy, a także łatwej obserwacji, analizy i oceny uzyskanych danych. Kontrole wejść
firmy Wanzl można dlatego łatwo zintegrować z istniejącymi systemami, jak np. systemy zapisujące wejścia
i czas, automaty na monety, czy automaty na bilety. Także systemy biometryczne, czyli identyfikacja upoważnionej osoby przez taką cechę jak odcisk palca, geometria dłoni, głos albo podpis, są możliwe do zrealizowania
w połączeniu z naszymi systemami i gwarantują jednoznaczną identyfikację osób.
◄▲SYSTEMY TECHNOPORT FIRMY
WANZL gwarantują regulację przejść do
terminali portu lotniczego we Frankfurcie
nad Menem.
JÜRGEN ULRICH,
Product Manager
firmy Wanzl, dział
Kontroli wejść.
ZAMÓWCIE
PAŃSTWO NASZ
NOWY KATALOG
„KONTROLA
WEJŚĆ”.
Dla klientów z Niemiec:
Kontakt: Michael Uitz
[email protected]
Tel.: +49(0)8221/729-361
Dla klientów z zagranicy:
Kontakt: Dominik Rembold
[email protected]
Tel.: +49(0)8221/729-354
24
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
STOJAKI EKSPOZYCYJNE
Walka o udziały w rynku nigdzie nie jest tak zaciekła
jak w punktach sprzedaży, gdzie dwie trzecie klientów
podejmuje decyzję o kupnie.
Wszechstronne w użyciu stojaki ekspozycyjne
ułatwiają podjęcie decyzji o kupnie
Są to wyniki badań opinii publicznej na temat handlu, przeprowadzonych przez Instytut Frauenhoffa. Najważniejszym kryterium zakupu jest prezentacja towaru w połączeniu z jego opakowaniem. Ta ocena sprawdza się
w szczególny sposób przy towarach prezentowanych na stojakach
ekspozycyjnych. Badania potwierdzają również, że handel faworyzuje stojaki, których konstrukcja i możliwość zmiany rozmiarów w zależności od potrzeb, umożliwiają użycie
w różnych miejscach sklepu. Cieszące się dużym powodzeniem stojaki ekspozycyjne firmy Wanzl, zarówno do prezentacji artykułów
spożywczych, jak i przemysłowych,
►ZESPÓŁ
FIRMY WANZL
DZIAŁU STOJAKI
EKSPOZYCYJNE/
DYSTRYBUCJA:
Key Account
Manager
Werner Kössler,
asystentka sprzedaży Helena
Krüger i Product
Manager Franz
Polidar (od lewej).
są idealnym sposobem prezentacji produktów markowych, nowości w asortymencie czy ofert sezonowych.
Wanzl oferuje od początku pełny serwis. Po pierwszych
rozmowach na życzenie klienta projektujemy w systemie CAD wstępną wirtualną koncepcję stojaka. Klienci
wiedzą dokładnie, jak będzie wyglądał zamówiony produkt, gdyż Wanzl produkuje dodatkowo wzór oryginału w wymiarach 1:1. Szczególnie indywidualne życzenia klientów są u nas w najlepszych rękach. W kooperacji z klientem projektujemy rozwiązania o oryginalnym
wyglądzie, dostosowane do specyficznych produktów
i sytuacji. Na końcu tego procesu perfekcyjnie zaprojektowany stojak zostaje oddany do produkcji seryjnej.
Wanzl gwarantuje terminową i optymalną ekonomicznie
produkcję, również w przypadku dużych ilości.
Klient korzysta w każdej fazie zlecenia z obszernej wiedzy, gdyż nasza firma już od 50 lat znajduje się w międzynarodowej czołówce w zakresie innowacyjnych systemów sprzedaży. WWW.WANZL-DISPLAYS.COM
Różnorodność modeli
Oryginalność stojaków ekspozycyjnych robi wrażenie.
Praktyczne
Firma Wanzel skonstruowała na zlecenie firmy Reisenthal Accessoires
specjalny stojak-wózek sklepowy na
bazie wózka z koszem o pojemności
75 litrów, który prezentuje klientom
jak korzystać z zawieszanej torby na
zakupy EASYBAG. Włożonych do
torby zakupów nie trzeba po zapłaceniu jeszcze raz przepakowywać.
Świąteczne
Również Chrismas World, kooperacja
skupiająca siedem przedsiębiorstw
z branży produktów bożonarodzeniowych, w osobie prezesa Wernera
Kägi (po prawej), złożyła zamówienie
na stojaki ekspozycyjne firmy Wanzl.
Stojak o nazwie Palletenshop ma stabilną konstrukcję z drutu i umożliwia
dowolne ustawienie towaru. Dzięki
zastosowaniu europalet możliwy jest
łatwy transport w razie konieczności
zmiany miejsca prezentacji.
Różnorodne
Wielofunkcjonalny stojak ekspozycyjny jest atrakcyjnym sposobem prezentacji. Różnorodność możliwości użycia
wspiera indywidualne potrzeby klientów.
W zależności od produktów można użyć
półek drucianych, blaszanych, drewnianych czy ze szkła akrylowego. Górną
nakładkę na tylną ściankę, skonstruowaną głównie do artykułów typu blister można w razie potrzeby zdjąć. Do wyboru są
powierzchnie ocynkowane, chromowane lub malowane farbą proszkową.
▲WANZL PROJEKTUJE W
SYSTEMIE CAD
WIRTUALNE
ROZWIĄZANIA.
Stojak ekspozycyjny z zawieszanymi drucianymi
półkami z możliwością nakładania
dodatkowych
elementów.
LOGISTYKA I PRZEMYSŁ
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
WANZL WORLDWIDE
25
Podróż pierwszą klasą
Eksperci przewidują ciągły wzrost w branży lotniczej.
W ciągu następnych 15 lat przewiduje się średnio 4,7 do 5,1 %
wzrostu rocznie.*
Dla coraz liczniejszej grupy pasażerów samolotów firma Wanzl oferuje, dzięki szerokiej palecie wózków bagażowych typu landside i airside, zarówno komfortowy transport bagażu, jak i wygodne zakupy
na lotnisku.
“First class travel starts here” jest
dewizą ciągle rosnącego działu firmy Passenger Handling Services.
Tu trzy aktualne zlecenia.
*Źródło: Airbus, Boeing
Paryż
Firma Wanzl zaopatrzyła w 12 tys.
wózków bagażowych typu Travel
300 obydwa paryskie porty lotnicze
Roissy i Orly. Łącznie z dostarczonymi w 2003 roku 11 tysiącami wózków bagażowych na obu lotniskach
są w obiegu 23 tysiące wózków naszej firmy.
Logistyka
w Finlandii
Tuko Logistics i Kesko
zaopatrują ponad 5 milionów fińskich konsumentów
w produkty codziennego
użytku. Od 2005 roku firmy
te używają również 17 tysięcy naszych kontenerów
transportowych.
Antalya
Johannesburg
Międzynarodowy port lotniczy International Airport Antalya Havalimani zamówił w bieżącym roku 1000
wózków bagażowych typu Travel
300 i 14 Vending Units, gwarantujących uporządkowane ustawienie
wózków w nowym, obszernym terminalu 2.
Duże zlecenie na 1400 wózków
bagażowych typu Euro-Sprinter do
użytku na schodach ruchomych
otrzymaliśmy od Johannesburg
International Airport. Powodem jest
modernizacja lotniska przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej
w 2010 roku.
Tuko Logistics i Kesko są ciągle w ruchu.
Tuko Logisics jest prywatną spółką skupu i logistyki,
skupującą ponad 24 tysiące artykułów spożywczych
i innych produktów od ponad tysiąca producentów. Spółka zaopatruje również ponad 1000 sprzedawców detalicznych i firm cateringowych. Kesko jest czołowym
przedsiębiorstwem logistycznym w Finlandii rozszerzającym swoją działalność na całą Skandynawię, a także
kraje bałtyckie i Rosję. Za stałą ekonomiczność procesów firmowych firmę Kesko wpisano na Światowym Forum Gospodarczym w Davos w styczniu 2005 na listę
stu najlepszych przedsiębiorstw świata.
Oba przedsiębiorstwa są od 2005 roku naszymi
klientami: 17 tys. naszych kontenerów transportowych dostarczyliśmy do Finlandii.
Wszystkie kontenery mają składane podwozie, składaną dolną półkę i dwie ściany boczne. Cechy te zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy podczas magazynowania pustych kontenerów i ich transportu. Na powierzchni jednego pustego kontenera można ułożyć
i transportować dziewięć innych pustych kontenerów.
W ten sposób do jednego rozłożonego kontenera transportowego można wstawić siedem innych kontenerów,
a dziewiąty nałożyć odwrócony na pozostałe. Kontenery są wyposażone dodatkowo w pasy z gumy i tkaniny,
półki do zawieszania i tylne ścianki.
26
WANZL WORLDWIDE
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
Przyciśnij
mnie!
WÓZKI SKLEPOWE
Oto nowa funkcja skierowana do wszystkich kupujących,
którzy szukają informacji na temat wybranego produktu lub chcą upewnić się co do ceny, zanim skierują się
do kasy. Wystarczy przycisnąć guzik telefonu (infotelu)
umieszczonego na wózku by połączyć się z personelem
sklepu i otrzymać informacje na temat szukanego produktu. W razie potrzeby można w ten sposób przywołać
pracownika sklepu.
W centrum EDEKI w niemieckim Ingolstadt Westpark odbył się trzymiesięczny test pilotażowy, na który firma Wanzl dostarczyła 10 wózków sklepowych typu DRC o pojemności
155 litrów wyposażonych w takie telefony informacyjne.
Przede wszystkim lubiący zakupy klienci pokolenia 50+ mają czerpać korzyści z tego udogodnienia. Specjalne życzenia i potrzeby starszego pokolenia wziął pod uwagę wynalazca infotelu,
jedenastoletni Sebastian Niedner. Z 95 rozmów z seniorami na temat infotelu wynika, że większość z nich jest zachwycona wynalazkiem. Za ten wynalazek gimnazjalista zajął na początku
2005 roku pierwsze miejsca w konkursach regionalnych i krajów związkowych „Młodzież bada
- uczniowie eksperymentują”.
Światowy rekord Fun Cabrio
Bezstresowe zakupy rodzin z dziećmi zapewnia
nasz wózek sklepowy Fun Cabrio. Od niedawna Fun
Cabrio ma też mistrzostwo świata w długich dystansach,
o czym można przeczytać we wrześniowym wydaniu
Rekordów Guinnessa 2006. EDEKA Südbayern zaprosiła w lipcu w ramach festynu rodzinnego na monachijskim Airport Center (MAC) prawie 20 tysięcy uczestników do podjęcia próby zdobycia rekordu świata w pchaniu wózka sklepowego. Na tę okazję firma Wanzl zaprojektowała w oparciu o model wózka Fun Cabrio specjalny prototyp „wózka wyścigowego”. Modele te nadzwyczaj dobrze się spisały. Gdy padł sygnał do startu,
Stefan Mühlthaler z ekipy EDEKA aktiv markt z wózkiem
Fun Cabrio przejął prowadzenie i przebiegł trasę liczącą
434 metry w czasie 1:56:14 minuty.
◄◄ZWYCIĘZCY - ekipa EDEKI aktiv markt przebiegła
w 24 godziny prawie 300 kilometrów
◄LOTHAR ODENBACH, prezes NEUKAUF Südbayern
(po lewej) cieszył się z udanego wyścigu.
OLAF KUCHENBECKER z wydawnictwa REKORDÓW
GUINESSA jako niezależny obserwator potwierdził zdobycie
rekordu.
Pojazd długodystansowy Fun Cabrio. Podczas próby zdobycia rekordu przec cały czas nad stanem
technicznych wózków czuwali technicy Wanzl Racing Team, by po serwisie w boksach można było zagwarantować „Keep on Running”. 24 godziny później ekipa EDEKI otrzymała zasłużoną nagrodę, wyścig na dystansie 294,252 kilometra zapewnił
wpis do księgi rekordów Guinnessa.
W sumie 36 uczestników z trzech
ekip przebiegło z wózkami Fun Cabrio 781,634 kilometra.
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
NOWOŚCI
WANZL WORLDWIDE
27
INNOWACYJNE PRODUKTY
Automatycznie zmniejszyć różnice inwentaryzacyjne
Impuls
zamknięcia
Boks zamyka się
automatycznie
Klienci są przyczyną 49,2 % kradzieży w europejskim handlu detalicznym, co powoduje niedobory remanentowe w wysokości 14,24 miliarda euro rocznie.* Nowe boksy kasowe Automatic firmy Wanzl pomagają skutecznie redukować różnice inwentaryzacyjne w strefie kas.
Elektryczny impuls wysłany z komputera kasowego do boksu powoduje, że boksy automatycznie się zamykają. Innowacyjne boksy kasowe firmy Wanzl są jedynymi dostępnymi boksami, które po odmeldowaniu kasy
automatycznie się zamykają. W ten sposób nieobsadzone kasy są zawsze
zabezpieczone, a klienci nie są w stanie przejść obok kasy z niezapłaconym towarem. Na życzenie można wywołać impuls elektryczny zamykający
boksy manualnie z pulpitu sterującego. Personel może otworzyć boksy specjalnym kluczem. Firma Wanzl oferuje boksy kasowe Automatic z różnym
wyposażeniem: do wmontowania w stołach kasowych, w ściankach działowych i systemach prowadzenia klienta a także w wersji z podstawą.
*Źródło: „5 europejski barometr kradzieży” Centre for Retail Research
28
WANZL WORLDWIDE
WANZL
Metallwarenfabrik GmbH
Bubesheimer Strasse 4
89340 Leipheim, Germany
P.O. Box 1129
89336 Leipheim, Germany
Phone +49(0)8221/729-0
Fax +49(0)8221/729-100
[email protected]
www.wanzl.com
EUROPEAN
ODDZIAŁY
SUBSIDIARIES
W EUROPIE
AUSTRIA
Wanzl Gesellschaft mbH
Deutschstrasse 12
1230 Vienna
Phone +43(0)1/616 25 46
Fax +43(0)1/616 25 46 20
[email protected]
www.wanzl.at
BELGIA
Wanzl b.v.b.a.
Ambachtenlaan 36
Ambachtenlijke zone Haasrode
3001 Heverlee
Phone +32(0)16/40 28 30
Fax +32(0)16/40 01 69
[email protected]
www.wanzl.be
CZECHY
Wanzl spol s.r.o.
Okr.Olomouc
78347 Hnęvotín 333
Phone +42(0)585/75 15 55
Fax +42(0)585/75 15 51
Prague:
Phone +42(0)244/09 07 44
Fax +42(0)244/09 07 40
[email protected]
www.wanzl.cz
JESIEŃ | ZIMA 2005 | 2006
SŁOWACJA
Wanzl SK, s.r.o.
Vonkajší rad 376
926 01 Sere
Phone +42 1/317 89 13 81
Fax +42 1/317 89 79 28
[email protected]
www.wanzl.sk
GRECJA
Voyatzoglou Systems S.A.
12 km Nat. Road, Athens
Lamia
14451 Metamorfosi
Phone +3(0)210/288 86 00
Phone +3(0)210/288 86 22
Fax +3(0)210/288 86 99
TURCJA
ÜCGE Magaza Ekipmanlari
Pazarlama San. Tic.A.S.
Kelstel Sanayi Bölgesi
16450 Bursa
Phone +90(0)224/331 88 11
Fax +90(0)224/331 88 21
[email protected]
EKWADOR
Unikert de Ecuador S.A.
Obispo Sancho de Andrade 110
y Juan Gaspar de Escalona
Quito
Phone + 593(0)2/27 34 04
Fax + 593(0)2/292 38 83
[email protected]
SZWAJCARIA
Wanzl AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone +41(0)71/886 90 10
Fax +41(0)71/886 90 15
[email protected]
www.wanzl.ch
ISLANDIA
Rymi ehf.
Hateigsvegi 7
P.O. Box 5091
125 Reykjavik
Phone +354(0)1/511 11 00
Fax +354(0)1/511 11 10
[email protected]
ODDZIAŁY
OVERSEAS
NA ŚWIECIE
SUBSIDIARIES
UKRAINA
TzOV Wanzl-MAWY
Business Center ‘Regus’
Schovkovychna vul. 42-44
01601 Kiev
Phone +380 44/490 12 42
Fax +380 44/490 12 64
[email protected]
www.wanzl-mawy.com.ua
LITWA
UAB ‘Husas’
Pramones g. 141
2000 Vilnius
Phone +370 52/43 63 42
Fax +370 52/43 63 40
[email protected]
FILIPINY
Target Displays Co. Inc.
6th Floor, Fortune Building
160 Legaspi Street
Legaspi Village
Makati City 1229
Phone +63(0)2/891 36 07
Fax +63(0)2/891 36 09
[email protected]
www.targetdisplay.com
WĘGRY
Wanzl Magyarorszag KFT
Kunigunda u. 58
1037 Budapest III
Phone +36(0)1/387 37 92
Fax +36(0)1/437 08 50
wanzanzl.huwww.wanzl.hu
WIELKA BRYTANIA
Wanzl Ltd.
Europa House Heathcote Lane
Warwick CV34 6SP
Phone +44(0)1926/45 19 51
Fax +44(0)1926/45 19 52
[email protected]
www.wanzl.com
FRANCJA
Wanzl SAS 21, Rue Westrich
P.O. Box 30134
67603 Séléstat Cedex
Phone +33(0)388 57 48 50
Fax +33(0)388 92 17 23
[email protected]
Paris:
Phone +33(0)144 75 02 02
Fax +33(0)144 75 31 00
[email protected]
www.wanzl.fr
WŁOCHY
Wanzl Italia S.r.l.
Via Del Ferro n° 8/10
Localita Averolda
25039 Travagliato
Phone +39 030/686 39 49
Fax +39 030/686 45 22
[email protected]
www.wanzl.com
HISZPANIA
Wanzl Equipamiento
Comercial, S.L.
Poligono Industrial ‘El Pla’
c/Miquel Torelló i Pages,
58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei –
Barcelona
Phone +34(0)93/680 36 50
Fax +34(0)93/680 36 52
[email protected], www.wanzl.es
BUŁGARIA
ELECS Group - Holding Ltd.
1, Republika blvd.
9000 Varna
Phone +359(0)52/50 00 66
Fax +359(0)52/50 04 35
[email protected]
HOLANDIA
Wanzl Nederland b.v.
Karolusstraat 4
4903 RJ Oosterhout
Phone +31(0)162/42 22 50
Fax +31(0)162/45 46 50
[email protected]
www.wanzl.nl
POLSKA
Wanzl Sp.z o.o.
ul. Mszczonowska 69
05-830 Nadarzyn
Phone +48(0)22/739 73 80
Fax +48(0)22/739 73 85
[email protected]
www.wanzl.pl
ROSJA / WNP
000 Wanzl-MAWY
Luzhniki 24 Block 9
119048 Moscow
Phone +7(0)95/504 28 68
Fax +7(0)95/504 28 69
[email protected]
www.wanzl.ru
KONTAKT
PRZEDSTAWICIELE
EUROPEAN
W EUROPIE
REPRESENTATIVES
CYPR
P.C. Orinos Ltd.
P.O. Box 21285
1505 Nicosia
Phone +357(0)22/45 84 00
Fax +357(0)22/76 76 54
DANIA
Expedit a/s
Toftegaardsvej 4
P.O. Box 86
8370 Hadsten
Phone +45 87/61 22 00
Fax +45 87/61 23 00
[email protected]
ESTONIA
Melton
Peterburi Tee 71
11415 Tallinn
Phone +372(0)6/20 50 51
Fax +372(0)6/20 50 52
[email protected]
FINLANDIA
Expedit a/s filial i Finland
Laippatie 19 B
00880 Helsinki
Phone +358 207 43 36 40
Fax +358 207 43 36 49
[email protected]
ŁOTWA
‘Kompanija Vitrum’
G. Astras 3a
1082 Riga
Phone +371(0)7/80 23 84
Fax +371(0)7/80 23 87
[email protected]
MACEDONIA
MAG Commerce
Str. ‘Zelevo’ 3-3/9
1000 Skopje
Phone +389(0)2/307 65 93
Fax +389(0)2/307 65 93
Mobile +389(0)70 26 64 59
[email protected]
MALTA
Creative Refurbishing Centre
(Malta) Ltd.
Tilio’s Bldgs., St.Paul‘s Street
NXR 03 Naxxar
Phone +356(0)21/41 94 00
Fax +356(0)21/41 95 00
Mobile +356(0)947 44 00
[email protected]
NORWEGIA
Expedit Norge a/s
Hvamveien 4
2026 Skjetten
Phone +47 64/83 13 00
Fax +47 64/83 13 99
[email protected]
PORTUGALIA
Distrol
Av. Oscar Monteiro Torres,
37 A-C 1000-216 Lisbon
Phone +351(0)21/79 60 13 69
Fax +351(0)21/796 23 29
[email protected]
RUMUNIA
Eurofit / Vozatyoglou Systems
Romania SRL
St. Viitorulu 199, sect. 2
Bucharest
Phone +40(0)21/212 39 90
Fax +40(0)21/212 39 64
[email protected]
SERBIA-CZARNOGÓRA
DunaV Export-Import
Vojvodanska 75
22304 Novi Banovci
Phone +381(0)22/ 34 22 59
Fax +381(0)22/ 34 22 42
Mobile +381(0)63 502 818
[email protected]
SŁOWENIA / HORWACJA/
BOŚNIA-HERCEGOVINA
Smeh d.o.o. – Gorjupova 13
1000 Ljubljana
Phone +386(0)1/244 08 00
Fax +386(0)1/244 08 10
[email protected]
SZWECJA
Expedit i Sverige AB
Bergkaellavaegen 27
19279 Sollentuna
Phone +46(0)8/626 07 70
Fax +46(0)8/626 07 80
[email protected]
AUSTRALIA
Wanzl Australia Pty. Ltd.
97 Highbury Road
BURWOOD VIC 3125
Phone +61(0)3/98 08 22 99
Fax +61(0)3/98 08 22
[email protected]
www.wanzl.com
CHIŃSKA REPUBLIKA
LUDOWA
Wanzl Commercial Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Bldg. 2-4,
East Rongle Rd. No. 579
Song Jiang Industrial Zone,
Shanghai 201613
Phone +86(0)21/57 74 46 80
Fax +86(0)21/57 74 41 52
[email protected]
www.wanzl.com.cn
KOREA
Wanzl Korea Ltd.
1F., Sorimwon Bldg., 180-407,
Bongcheon-Dong, Gwanak-Gu
Seoul 151-815
Phone +82(0)2/877 14 31
Phone +82(0)2/877 14 03
Fax +82(0)2/877 14 32
[email protected]
www.wanzl.com
PRZEDSTAWICIELE
OVERSEAS
NA ŚWIECIE
REPRESENTATIVES
ARABIA SAUDYJSKA
Packaging Equipment &
Supplies Co. Ltd.
P.O. Box 52721
21573 Jeddah
Phone +966(0)2/670 04 90
Fax +966(0)2/670 03 41
[email protected]
ARGENTYNA
Fabrica de Envases
Automaticos S.A.
Avda. Andrés Rolón 25 47
(1643) Beccar
Buenos Aires
Phone +54(0)11/47 43 84 05
Fax +54(0)11/47 42 21 37
[email protected]
AUSTRALIA
Brice Australia Pty. Ltd.
19 Evans Street
P. O. Box 228
BURWOOD VIC 3125
Phone +61(0)3/98 88 71 25
Fax +61(0)3/98 88 79 09
[email protected]
CZILE
Porta Nuova S.A.
Santo Domingo, 4780
Quinta Normal
Santiago
Phone +56(0)2/224 33 44
Fax +56(0)2/244 47 81
[email protected]
DOMINIKANA / KARAIBY
CORTINOVA, S.A.
Edificio Martinez Burgos
Ave. Sarasota #24
Ensanche Bella Vista
Santo Domingo
Phone +1809/537 77 00
Fax +1809/537 79 00
Mobile +1809/399 72 69
[email protected]
com
HONG KONG
Wanzl (Shanghai) Co.Ltd.
Shenzhen Office
Room 1819, Block A,
Star Plaza
Huaqiang North Road,
Shenzhen
Phone +86(0)755/83 74 78 52
Fax +86(0)755/83 74 78 53
[email protected]
INDIE
Bizerba India Private Limited
30, Vega, Hiranandani Estate
Off Ghodbunder Road
Thane (W)
Phone +91(0)22/25 89 90 00
Fax +91(0)22/25 89 01 08
[email protected]
INDONEZJA
PT. Celsius Jaya
Jl. Sunter Paradise II
Blok K No. 43
Jakarta 14350
Phone +62(0)21/640 43 13
Fax +62(0)21/640 43 14
[email protected]
IRAN
Sepas Scherkat Sorche ALVAN
Vahed 11, Tabagheh dowom,
Pointar az 4 rahe boryorg mehr
Kooye najm - pelak 56
Felestin Street
Tehran
Phone +98(0)21/649 98 27
Fax +98(0)21/649 55 40
IZRAEL
R. Goldstein & Co. Ltd.
P.O. Box 136
Kfar Chabad Post
60932 Moshav Safaria
Phone +972(0)3/96 07 91 89
Fax +972(0)3/960 79 21
[email protected]
KOLUMBIA
Unikert de Colombia S.A.
PIB II ETAPA Km 7
Vía Palenque
Café Madrid
Sector Forjandes, Bodega 2
Bucaramanga
Phone +57(0)7/673 10 00
Fax +57(0)7/630 89 11
[email protected]
KUWEJT
Al Hasawi
Refrigerator & Water
Cooler Factories
P.O. Box 1175 Safat
13012 Safat Kuwait
Phone +965(0)476 91 00
Fax +965(0)472 00 91
[email protected]
LIBAN
Georges Daou & Co.
(Dawco) SAL
Rue Hopital St.Joseph –
IMM CHAFIC JEHA
RL Dora/Beirut
Phone +961(0)1/25 07 37
Fax +961(0)1/25 07 38
MALEZJA
Panmatex Trading Sdn.Bhd.
No.12, Jalan BK 1 / 12
Bandar Kinrara Industrial Park
Bandar Kinrara, Off 6 1/2 Miles
Jalan Puchong
58200 Kuala Lumpur
Phone +60(0)3/80 75 80 08
Fax +60(0)3/80 75 90 09
[email protected]
MEKSYK
EQUIPAMIENTO
Y MAS S.A. DE C.V.
Omega # 278
Col. Romero de Terreros
Del. Coyoacan
CP 04310 Mexico DF
Phone +52(0)55/55 54 67 47
Fax +52(0)55/10 84 26 50
Mobile +52(0)55/51 03 43 43
[email protected]
equipamientoymas.com
NOWA ZELANDIA
NZ Retail Equipment Ltd
12 Ash Rd, Manukau City
P. O. Box 98916 SAMC
Phone +64(0)9/262 30 44
Fax +64(0)9/262 30 66
SINGAPUR
John Chen (Pte) Ltd.
6 Little Road
Singapore 536984
Phone +65(0)2/85 21 22
Fax +65(0)2/85 30 68
[email protected]
TAJLANDIA
Prolink Secure-Tech Ltd., Part.
390/2 Moo 7 Thaeparak Rd
Samrongneau, Muang
Samuthprakarn 10270
Phone +66(0)2/383 55 97
Fax +66(0)2/759 54 14
ext. 0
[email protected]
TAJWAN
Willington Fabrikations
Rm 603, Gold Stone Building
380 Lin Sheng North Road
Taipei 1045
Phone +886(0)2/25 11 51 68
Fax +886(0)2/25 22 25 21
[email protected]
TUNEZJA
Multiprotect+
P.O. Box 257
Cité Jamil – Menzah 6
2091 Tunis
Phone +216(0)21/21 88 88
Fax +216(0)71/88 32 22
[email protected]
URUGWAJ
Acondicionamiento
Integral S.A.
Juan D. Jackson 1202
Montevideo
Phone +598(0)2/400 14 14
Fax +598(0)2/408 66 23
[email protected]
WENEZUELA
Unikert de Venezuela C.A.
Centro Empresarial Torre
Humboldt
Piso 3.Oficina 03-06,
Pdos.Del Este
Caracas, APDO.81.140
Phone +58(0)2/129 75 09 33
Fax +58(0)2/129 75 01 50
[email protected]
ZJEDN. EMIRATY ARABSKIE
Expo Spec. Equipment Co.
P.O. Box 90022
Deira Salahuddin Str.
Dubai
Phone +971(0)4/266 60 42
Fax +971(0)4/266 27 16
[email protected]
NA ŻĄDANIE INFORMACJE O POZOSTAŁYCH PRZEDSTAWICIELACH

Podobne dokumenty