W numerze m.in.: Rozmowa z p. Renatą Wolarek

Komentarze

Transkrypt

W numerze m.in.: Rozmowa z p. Renatą Wolarek
Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka
Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie
egzemplarz bezpłatny
9 (224) listopad 2011
ORKA
Gmina Czernichów
ISNN 1428 - 6920
W numerze m.in.: Rozmowa z p. Renatą Wolarek - Przewodniczącą Rady Gminy Czernichów, informacja o wyborach sołeckich, relacja ze szkolnych uroczystości w Nowej Wsi
Szlacheckiej, o wyjeździe gimnazjalistów z Rybnej do Warszawy. Ponadto stałe rubryki
i fotoreportaże.
O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA
BIURO RACHUNKOWE
CZUŁÓWEK 127; 32-071 RYBNA
tel. 12-280-40-76; kom. 508 566 848
e-mail: [email protected]
ZAPRASZAMY:
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA - PIĄTEK: 8.00-16.00
WTOREK - CZWARTEK: 12.00-20.00,
SOBOTA: 8.00-16.00
- REPREZENTUJEMY KLIENTA PRZED URZĘDEM
SKARBOWYM.
- PRZYGOTOWUJEMY WNIOSKI O ZWROT VAT
Z ZAKUPU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW 7479/2004
ANGIELSKI
PRACOWNIA KAMIENIARSKA
RYBNA 630
ROK ZAŁOŻENIA 1991
Właściciel: Sławomir Kuraj
tel. kom. 511-156-356
tel. domowy 12-280-43-06 (wieczorem)
WYKONUJE:
NAGROBKI - granitowe
GROBOWCE - granitowe
NAPISY - na granicie, marmurze, szkle
PARAPETY - granitowe, marmurowe
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
BRYKIETÓW OPAŁOWYCH
mgr filologii angielskiej,
wieloletnie doświadczenie.
Różne poziomy zaawansowania,
dzieci i dorośli
12-280-23-75; 501-651-510
Dąbrowa Szlachecka
CZUŁÓWEK
509
- 787 - 836
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
Orka redakcyjna
Szanowni Państwo!
C
zy pamiętacie co zdarzyło
się 12 listopada 2010 roku?
Tym, którym uleciała ta
data z pamięci przypomnę, że
właśnie wtedy wybraliście nowych radnych i wójta. Za nimi
pierwszy rok pracy. Dla wielu
radnych tak naprawdę to kolejny rok pracy dla mieszkańców
i gminy, dla kilku innych – początek. Swe początki w radzie
doskonale pamięta Renata Wolarek, przewodnicząca Rady
Gminy Czernichów. W rozmowie, którą publikujemy w tym
numerze „Orki” przypomina jak
to było 9 lat temu.
Mnie szczególnie z tej rozmowy utkwił w pamięci inny fragment: „Nie jest sztuką pracować
i dogadywać się jak nie ma problemów, ale w sytuacji kiedy
jest ciężko i trzeba przedyskutować oraz podjąć niepopularne decyzje. Niestety, tej wiedzy
mało jeszcze mają nasi mieszkańcy. Nie interesują się sprawami gminy ani swojej miejscowości. Świadczy o tym choćby
obecność na zebraniach wiejskich. Potem - nie mając ogólnej wiedzy o kosztach ponoszonych na szkolnictwo, komunikację, oświetlenie, pozyskiwanie wody, odśnieżaniu, działaniu Spółki Wodnej - mają pretensje i wymagania. Marzy mi
się aby zainteresowane osoby
miały odwagę przyjść do swojego sołtysa, radnego czy nawet przewodniczącego rady
i zapytać, a nie tylko komentować przy okazji rozsiewając
plotki”.
Prawda, że to proste?
A my co robimy?
Wylewamy kolejne kubły pomyj na głowy radnych, wójta i
urzędników. Psioczymy na sołtysów. Mam nadzieję, że po lekturze tego tekstu stać nas będzie na odpowiedzenie sobie
na pytanie czy słusznie?
Przed nami wybory sołeckie.
Kolejny moment gdy sami możemy uczciwie ocenić pracę
„naszego” sołtysa, zastanowić
się czy chcemy by nadal sprawował swoje obowiązki. Swe
uznanie czy niechęć najlepiej
wyrazimy odwiedzając lokale
wyborcze, a nie marudząc, że
sołtys znów zawalił…
W tym numerze „Orki” piszemy
też o innych sprawach. Opowiadamy o tym, co działo się w
gminie w ostatnich tygodniach.
Ale przecież to wiecie, że staramy się być blisko Was i Waszych
spraw.
Pewnie znów napiszecie w mailach, że marudzę. Cóż taka pora
roku. Jak mawiają górale: „strzyka w kościach i rozumie”.
Zapraszam do lektury
Joanna Kostrz
Zima pod telefonem
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg powiatowych na terenie gminy Czernichów
w sezonie zimowym 2011 – 2012 wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „STAR - KOP”, 32-070 Czernichów 95.
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy: tel. 664 995 400 lub 602 351 281.
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych sprawuje Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2 (pok. 116, 117).
Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych są przyjmowane pod nr tel. 12 270 21 04 wew. 112,
113; e-mail: [email protected] – w godzinach pracy; tel. kom. 509 959 243.
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych sprawuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul.
Włościańska 4. Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Czernichów przyjmowane będą pod nr. telefonu: 12 637 18 11 w godzinach pracy, tel. kom. 507 098 708 czynny w godz. od 6.00 do godz.
22.00, a w okresie trudnych warunków atmosferycznych – całodobowo.
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 780 na terenie gminy Czernichów wykonuje F.H.U. „ADIM” Adam Kruszyna, Biskupice 134 32-020 Wieliczka. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy: tel. 692 792 200, 502 501 281.
Wydawca:
Rada Gminy Czernichów,
32-070 Czernichów 2
Rada programowa:
Ewa Kryńska, Marian Dudek,
Michał Kudła
Redaktor naczelny:
Joanna Kostrz
Dyżur redakcyjny:
Poniedziałek od godz. 12.00 - 14.00
Redakcja:
Urząd Gminy Czernichów,
32-070 Czernichów 2
tel. 12-270-26-09; 501402389
e-mail: [email protected]
www.orka.czernichow.pl
Skład:
Marian Szczepaniak
Druk:
Master Druk
Kraków; ul. Szara 26c
tel. 012 657 90 09
[email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Artykułów niezamówionych nie
zwracamy.
ISSN 1428-6920
Nakład 1700 egz.
listopad 2011
3
Orka w naszej gminie
X NOWA WIEŚ SZLACHECKA
Sukces razy pięć
Aleksandra Wierzbowska z Nowej Wsi
Szlacheckiej znów na podium. W ostatnim czasie wygrała 5 turniejów w Bohuminie, Karvinie, Orlovej, a w Opavie
i w Vsetinie nie straciła nawet gema.
W turnieju Masters, który odbył się w
Orlovej Ola również nie dała szans rywalkom i w wielkim finale pokonała reprezentantkę klubu TK Roznov p. Radthostem Aleksandrę Silną w stosunku
6:3, zdobyła piękny puchar oraz pierwszą w karierze zawodniczej premię w
wysokości 1700 kcs.
Cały cykl obejmował 8 turniejów w kategorii do lat 9, które odbyły się w różnych miejscowościach Czech. Wystartowało 31 dziewczyn reprezentujących
kluby z południowych Moraw. Dwunastu najlepszych zawodników całego cyklu, którzy zdobyli najwięcej punktów
awansowało do turnieju Masters w Orlovej.
X RYBNA
Odblaskowa szkoła
We wrześniu i październiku uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Rybnej pod
opieką nauczycieli uczestniczyli w zajęciach w ramach konkursu „Odblaskowa
Szkoła”. To już druga edycja konkursu
prowadzonego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
W ramach akcji zorganizowany został
konkurs plastyczny, w którym dzieci posługując się różnymi technikami plastycznymi przedstawiły jak należy bez-
4
ORKA nr 9 (224)
piecznie zachowywać się na drodze.
Najciekawsze i najstaranniejsze prace
zostały nagrodzone. Ich autorami byli:
Piotr Kapusta (klasa 1), Alicja Fus (klasa
2), Weronika Gwizdała i Liliana Majewska (klasa 3) oraz Rafał Ciupek (klasa 4).
W klasach 4-6 SP Zdzisława Kuć zorganizowała konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Uczniowie rozwiązywali testy w wersji elektronicznej,
dzięki czemu od razu widzieli jakie błędy popełnili i mogli sami je poprawić –
a tym samym pogłębić wiedzę na temat
ruchu drogowego. Zwycięzcami w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego zostali Szymon Skowronek
i Kamil Rożek. Podobną tematyką zajmowała się Anna Fila, która prowadziła zajęcia pozalekcyjne z uczniami klas
4-6 SP. Uczestnicy uczyli się bezpiecznego zachowania na drodze poprzez rozwiązywanie sytuacji problemowych z
wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy.
Uczniowie klas 4-6 pod opieką Anny Fili
przez wrzesień i październik przygotowali również happening dla swoich
młodszych kolegów, który odbył się 21
października. Ubrani w żółte kamizelki i wyposażeni w inne elementy odblaskowe chodzili od klasy do klasy zapoznając dzieci z zasadami bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie, którzy przygotowali przedstawienie to: Weronika
Litwicka, Sandra Mikołajczyk, Natalia
Klęsk, Anna Poręba, Weronika Malik, Oliwia Nawalaniec, Julia Szostak – Kędzierska, Patrycja Kiełkowicz oraz Liliana Majewska.
Do przygotowania happeningu wykorzystano samodzielnie wykonane znaki drogowe, krótkie formy teatralne oraz
konkursy ze słodkimi nagrodami.
28 października szkołę w Rybnej odwiedzili policjanci z Krzeszowic. Najpierw
przeprowadzili prelekcję dla uczniów
młodszych klas szkoły podstawowej na
temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w rozmowie z policjantami. W ramach prelekcji przeprowadzony został interaktywny quiz. Uczniowie oglądali nagrania różnych sytuacji, których bohaterem
był ich rówieśnik w roli uczestnika ruchu drogowego. Zadaniem dzieci było
dokończenie przedstawionych sytuacji
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Udało im się to bez większych problemów, gdyż po wcześniejszych zajęciach
w klasach, na świetlicy i uczestniczeniu
w happeningu bliska im była tematyka
bezpieczeństwa na drogach – zarówno
jeśli chodzi o poruszanie się pieszo, jaki
i podczas podróżowania różnymi środkami lokomocji.
Następnie uczniowie klasy 1 pod opieką
wychowawczyni oraz pedagoga udali
się na drogę, gdzie policjanci uczyli ich,
jak należy przechodzić na drugą stronę
jezdni.
Po nauce przechodzenia przez jezdnię
uczniowie otrzymali od policjantów elementy odblaskowe, by je nosili i dzięki
temu byli widoczni i bezpieczni na drodze.
Działania w ramach projektu „Odblaskowa Szkoła” zakończyły się wręczeniem nagród uczniom, którzy w sposób
szczególny zaangażowali się w udział
w konkursach i innych wydarzeniach
promujących bezpieczeństwo na drodze. Otrzymali książki, słodycze i zakładki
z informacjami o bezpieczeństwie w ru
chu drogowym oraz - oczywiście - odblaski. Przedsięwzięcie to przyczyniło
się do pogłębienia wiedzy i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Rybnej na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, a ponadto dostarczyło dzieciom wielu radości i ciekawych wrażeń.
Uczniowie szkoły w Rybnej otrzymali
elementy odblaskowe, z których korzystają w swojej codziennej drodze do i ze
szkoły.
Bardzo dziękujemy sponsorom: Państwu Agnieszce i Norbertowi Majewskim, Radzie Rodziców, Gazowni Krakowskiej oraz Policji w Krzeszowicach
za przekazanie odblasków oraz innych
upominków dla dzieci.
Anna Noworyta
X POWIAT KRAKOWSKI
Bezpieczna Arena 2012
„Bezpieczne Areny 2012” to projekt edukacyjny wpisujący się w podstawę programową nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Współorganizatorem programu jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Program skierowany jest do uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego. We wrześniu grupy nauczycieli wraz z uczniami
odwiedziły stadiony Cracovii i Wisły. Wycieczka po stadionach z perspektywy
uczestnika imprezy masowej była zarazem krótkim instruktażem, jak w pełni bezpiecznie korzystać z wszystkich
atrakcji znajdujących się na tego typu
obiekcie sportowym (od wejścia do wyjścia – parking, kasa, bramki wejściowe,
rozmieszczenie sektorów, ciągi komunikacyjne, strefy restauracyjne, strefy rozrywki, punkty kontroli itd.).
Orka samorządowa
Wspólnie pracujemy i wspólnie odpowiadamy za podjęte decyzje
– z Renatą Wolarek, przewodniczącą Rady Gminy Czernichów rozmawia Joanna Kostrz
Rok temu, 12 listopada odbyły
się wybory samorządowe. Trzy
tygodnie później, 2 grudnia,
na pierwszej sesji spotkali się
nowi radni. Wyłonili przewodniczącego, złożyli ślubowanie,
w którym zobowiązali się godnie, rzetelnie i uczciwie pracować dla swej gminy.
Minął właśnie pierwszy rok
pracy Rady Gminy Czernichów.
Od tej pory radni spotkali się
na 15 sesjach, pracowali w komisjach, podjęli ważne dla naszej gminy uchwały.
Jaki był ten rok dla naszej gminy, jak pracowali radni i z jakimi problemami przyszło się
im zmierzyć? Z tym pytaniem
zwróciliśmy się do Renaty Wolarek, przewodniczącej Rady
Gminy Czernichów.
- Z samorządem jest Pani związana od 9 lat.
Przebyła Pani drogę od radnej do przewodniczącej Rady Gminy. Jak wspomina Pani te lata?
- Rzeczywiście, minęło już 9 lat od czasu
gdy złożyłam ślubowanie radnego. Trzecią kadencję rozpoczęłam jako radna.
Początki były bardzo trudne, bo czas dla
Gminy w tym okresie był bardzo ciężki.
Wszyscy chyba pamiętamy jak wyglądała wówczas nasza gmina i kto zajmował
gabinet wójta. Na początku nowy radny
uczy się wszystkiego. Pamiętam, jak na
komisjach zadawałam pytania o rzeczy
dla wielu osób oczywiste. Chciałam wiedzieć jak funkcjonuje urząd i jego jednostki organizacyjne (przeciętny mieszkaniec tego nie wie), jak powstaje i z
czego składa się budżet gminy, jakie są
wydatki stałe. Miałam wiedzę jakie potrzeby i problemy są w Kamieniu, ale
o innych sołectwach nie miałam pojęcia. Było to dla mnie wszystko nowe: słuchałam i obserwowałam z uwagą. Przyglądałam się pracy starszych doświadczeniem radnych, wyciągałam wnioski
i starałam się wyrabiać swoje zdanie.
Pod koniec pierwszej kadencji zostałam przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Czernichów i pozostałam nią na następną kadencję. Bardzo mnie ta tematyka interesowała. Praca w radzie zupełnie się zmieniła od czasu kiedy komisarzem a potem wójtem
został Szymon Łytek. Ufaliśmy sobie
wzajemnie i widzieliśmy, że Rada Gminy i Wójt idą w jednym kierunku. W tym
okresie w naszej gminie został wprowadzony system wywozu stałych odpadów komunalnych z segregacją. Był
to duży krok naprzód. Teraz jest to normą i coraz bardziej mamy wyedukowane społeczeństwo w sprawach ochrony środowiska, co bardzo mnie cieszy.
W tym czasie również nasza gmina dołączyła do komunikacji aglomeracyjnej
co zapewnia naszym mieszkańcom lepszy i tańszy dojazd do Krakowa. Została
wybudowana olbrzymia i nowoczesna
oczyszczalnia ścieków w Wołowicach co
w przyszłości da możliwość podłączenia się do niej mieszkańcom pięciu sołectw. W tym dobrym okresie w każdej
miejscowości były robione większe lub
mniejsze inwestycje. Dawało to radość
i satysfakcję wszystkim. W ciągu 9 lat
pracy w samorządzie poznałam problemy i potrzeby całej gminy, każdego najmniejszego przysiółka i wiem, że praca
radnych polega na podejmowaniu trudnych decyzji, które czasami wydają się
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. My
mamy wiedzę na temat możliwości finansowych, potrzeb i musimy patrzeć
na Gminę Czernichów całościowo, mieć
na względzie perspektywy aby nie zaniechać czegoś, co będzie niezbędne w
przyszłości. I z takim bagażem doświadczeń rozpoczęłam trzecią kadencję jako
radna . Dzięki zaufaniu koleżanek i kolegów zostałam wybrana na Przewodniczącą Rady.
- Czym Pani zajmuje się w samorządzie? Jakie
ma Pani obowiązki, co sprawia pani szczególną
radość?
- Przewodniczący rady, jak cała rada,
działa na podstawie Regulaminu Rady.
Do moich obowiązków należy organizowanie pracy rady, zwoływanie i przewodniczenie sesji rady, przyjmowanie
interpelacji radnych, skarg oraz wniosków radnych i mieszkańców dotyczących działalności wójta, kierowników
jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych. Reprezentuję radę
na zewnątrz. Co tydzień, w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00 pełnię dyżury w Urzędzie Gminy. Bardzo chętnie spotykam się z mieszkańcami i staramy się rozwiązać problemy lub wyjaśnić dlaczego pewne rzeczy oczekiwane przez nich są nierealne. Miałam
propozycje aby udostępnić oddzielną
pocztę e-mailową dla przewodniczącego i dla radnych. Jest to dobry pomysł
na dzisiejsze czasy, zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Jest to jednak też okazja do wyładowywania anonimowo frustracji, które nie przyniosą nic dobrego
ani mieszkańcowi ani radnemu. Bezpośrednia rozmowa daje o wiele więcej
i od razu można zareagować wyjaśniając sobie wzajemnie swoje racje. Osobiście wolę nawet rozmowę telefoniczną.
Chętnie bywam na spotkaniach z mieszkańcami. Aby być na bieżąco z pracami prowadzonymi przez radę staram
się uczestniczyć we wszystkich komisjach mimo, że nie należy to do moich
obowiązków. Inaczej odbiera się dyskusje, propozycje i opinie radnych gdy się
przy nich jest, a nie czytając protokoły
z posiedzeń. A na sesji, podczas głosowania mam tylko jeden głos, jak każdy
radny dlatego podejmowane decyzje są
wspólne i wszyscy ponosimy za nie odpowiedzialność. Cieszę się, że ludzie są
dla mnie życzliwi. Jestem osobą pogodną i zauważam w życiu każdy pozytywny moment. Daje mi to siłę do działania.
- Wkrótce minie rok od chwili wyborów samorządowych. Czym zajmowali się w tym czasie
radni, co udało się zrealizować?
- Nową kadencję rozpoczęliśmy w bardzo trudnym okresie finansowym gminy. Bardzo chcielibyśmy realizować swoje założenia i plany ale wszyscy, włącznie z mieszkańcami, musimy okazać
dużo pokory do czasu polepszenia sytuacji finansowej. Trudno powiedzieć
czy stanie się to 2012 czy dopiero 2013
roku.
więcej na str. 6
listopad 2011
5
Orka samorządowa
Jest przygotowany przez wójta projekt
budżetu na 2012 rok. Zobaczymy jakie
są perspektywy.
I tu pokazuje się wielkość radnych, którzy mając wiedzę o budżecie muszą zaakceptować takie sprawy, które są najlepsze dla całej gminy, a nie tylko dla
swoich okręgów wyborczych. Komisje pracowały przez cały rok bardzo sumiennie, zgodnie ze swoimi założeniami i planem pracy rady. Nie chciałabym
wymieniać poruszanych problemów,
bo zajęłoby to dużo miejsca, a raczej zaproponuję by poprosić o podsumowanie i komentarze przewodniczących poszczególnych komisji, bo to oni czuwali
nad realizacją prac.
- Największe radości i problemy?
- Najbardziej cieszy mnie konstruktywna praca całej rady. Nie jest sztuką pracować i dogadywać się jak nie ma problemów, ale w sytuacji kiedy jest ciężko i trzeba przedyskutować oraz podjąć
niepopularne decyzje. Niestety, tej wiedzy mało jeszcze mają nasi mieszkańcy.
Nie interesują się sprawami gminy ani
swojej miejscowości. Świadczy o tym
choćby obecność na zebraniach wiejskich. Potem - nie mając ogólnej wiedzy o kosztach ponoszonych na szkolnictwo, komunikację, oświetlenie, pozyskiwanie wody, odśnieżaniu, działaniu
Spółki Wodnej - mają pretensje i wymagania. Marzy mi się aby zainteresowane osoby miały odwagę przyjść do swojego sołtysa, radnego czy nawet przewodniczącego rady i zapytać, a nie tylko komentować przy okazji rozsiewając
plotki.
- Zbliża się koniec roku. Proszę pokusić się o jego
podsumowanie.
- To rok bardzo trudny i mało medialny, bo nie było dużych działań, które są
widoczne. Jeżeli chodzi o inwestycje to
kontynuowane były wszystkie te, które
rozpoczęły się w poprzednich latach, a
także prowadzone były działania doraźne np. usuwanie skutków podtopień po
intensywnych opadach. Sukcesem jest
fakt, że zostały rozpoczęte prace na wałach wiślanych na Machaczkach i wyremontowana śluza w Kamieniu. Rok ten
kończy kadencję sołtysów. 27 listopada odbędą się wybory na nową kadencję. Sołtys to gospodarz sołectwa, musi
współdziałać z mieszkańcami, swoimi
radnymi, wójtem i urzędnikami w gminie. Jeżeli ta współpraca jest dobra, to
efekty jego działania są widoczne i klarowne dla mieszkańców. Życzę abyście
Państwo wybrali godnych reprezentantów. Zachęcam równocześnie do pójścia
do głosowania, bo to jest nasza wspólna sprawa. Korzystając z okazji chciałabym podziękować wszystkim sołtysom,
którzy kończą kadencję za współpracę i
ciężką pracę, a starającym się ponownie
o tę funkcję - życzę sukcesu.
- Dziękuję za rozmowę.
To ważne wybory dla wszystkich mieszkańców gminy
Wybierz swojego sołtysa
W niedzielę 27 listopada 2011
r. wybierzemy nowe władze
sołeckie, które będą w imieniu mieszkańców współdecydować o sprawach lokalnych
przez najbliższe cztery lata.
Ludzie, których wybierzemy,
będą mieli istotny wpływ na
codzienne życie naszych wiosek, będą reprezentować lokalne interesy przed Radą Gminy, przed Wójtem i w Urzędzie
Gminy.
W
śród wielu potrzeb będą wskazywać te, które należy zaspokoić
w pierwszej kolejności, będą też
gospodarować wcale nie małymi funduszami oddanymi do dyspozycji sołectw.
W listopadzie upływa czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych przez mieszkańców w 2007 roku.
Wybory na kolejną kadencję we wszystkich dwunastu sołectwach w gminie
Czernichów zostały zarządzone przez
Radę Gminy Czernichów na 27 listopada 2011 r. (uchwała nr XIV.86.2011 Rady
Gminy Czernichów z dnia 30 września
2011 r.).
Rada Gminy powołała także Gminną Ko-
6
ORKA nr 9 (224)
misję ds. Wyborów Sołeckich, która będzie czuwać nad przebiegiem wyborów. Siedziba GKWS mieści się w Urzędzie Gminy Czernichów. Komisja pracuje w składzie:
- Leszek Romański – przewodniczący;
- Jacek Podgórski – zastępca przewodniczącego;
- Anna Węgrzyn – członek;
- Izabela Fidelus – członek;
- Danuta Bylica – członek;
- Barbara Grzybek – członek;
- Zdzisław Frąc – członek.
Obwieszczenia o wyborach soleckich
były w połowie października rozplakatowane we wszystkich miejscowościach, można je także znaleźć na stronie internetowej gminy www.czernichow.pl i tablicach ogłoszeniowych w
urzędzie. W okresie od 2 do 10 listopa-
da 2011 r. mieszkańcy mogli zgłaszać
do Gminnej Komisji do Spraw Wyborów
Sołeckich kandydatów na sołtysów oraz
na członków rad sołeckich na kadencję
2011 – 2015.
Kandydatem na sołtysa lub na członka
rady sołeckiej może być każdy mieszkaniec danego sołectwa posiadający
w nim prawa wyborcze. Do zgłoszenia
kandydata należało dołączyć jego zgodę na kandydowanie oraz listę z podpisami co najmniej 30 osób popierających kandydata, będących mieszkańcami tego sołectwa.
Jeżeli w którymś sołectwie zgłoszono
nie więcej kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wówczas głosowania nie przeprowadza się, a zgłoszeni
kandydaci obejmują swoje mandaty na
podstawie uchwały Gminnej Komisji do
Orka samorządowa
spraw Wyborów Sołeckich.
Informacja o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich oraz o nie przeprowadzaniu wyborów lub obsadzeniu mandatów bez głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości przez Gminną Komisję
ds. Wyborów Sołeckich do 16 listopada
2011 roku. Obwieszczenia będą rozplakatowane na tablicach ogłoszeniowych
w każdym sołectwie oraz zamieszczone
na stronie internetowej gminy.
Każdy z kandydatów na sołtysa lub na
członka rady sołeckiej ma prawo zgłosić
swojego przedstawiciela do Sołeckiej
Komisji Wyborczej, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania oraz sporządzenie z niego protokołu. W skład każdej komisji wchodzi z
urzędu jedna osoba delegowana przez
wójta spośród pracowników jednostek
organizacyjnych gminy. Członkami komisji mogą być osoby posiadające prawo wyborcze w danym sołectwie, z wyjątkiem samych kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich oraz
osób będących w stosunku do kandydata zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem. Praca w sołeckiej komisji wyborczej jest pracą społeczną, za
którą nie przysługuje wynagrodzenie.
Głosowanie odbywać się będzie w niedzielę 27 listopada 2011 r. w godz. od
8.00 do 18.00. w tych samych lokalach
wyborczych, w których odbywają się
inne wybory. Prawo głosowania przysługuje każdemu dorosłemu mieszkańcowi danego sołectwa posiadającemu
w nim prawa wyborcze, czyli ujętemu
w rejestrze wyborców dla tej miejscowości.
To ważne dla lokalnych społeczności
wybory, dlatego warto w nich uczestniczyć.
SOŁTYSI (od lewej): Czesław Wrona - Przeginia Narodowa; Marian Konik - Czułówek; Barbara Łącka - Rybna; Jacek Rakoczy - Kłokoczyn; Andrzej Feluś - Przeginia Duchowna;
Joanna Paszcza - Kamień; Tomasz Choroszy - Czernichów; Marian Michalczyk - Dąbrowa Szlachecka; Stanisław Bojda - Nowa Wieś Szlachecka; Józef Weniewski - Zagacie;
Roman Starowicz - Rusocice; Wiesław Piwowarczyk - Wołowice
listopad 2011
7
Orka w naszych szkołach
Trzy dni w Warszawie
W dniach 9-11 października
2011 uczniowie trzecich klas
gimnazjalnych ZPO w Rybnej
zwiedzali Warszawę.
Z
obaczyli Pałac Kultury, a w nim –
na 30 piętrze - wystawę „O ewolucji człowieka”, Grób Nieznane-
go Żołnierza a także wieczorny pokaz w Parku Fontann „Woda - światło
- dźwięk”. Uczniowie zwiedzili Sejm
i Senat, a także Pałac Prezydencki
i Zamek Królewski, Stare Miasto i Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkową atrakcją była również wyprawa do Centrum Techniki „Kopernik”, zwiedzanie cmentarza na Powąz-
kach oraz Łazienek. Wycieczka należała do bardzo udanych, wszystkim towarzyszył dobry humor a piękna pogoda pozwoliła na obejrzenie stolicy. Organizatorzy serdecznie dziękują wójtowi Szymonowi Łytkowi za sfinansowanie kosztów przejazdu.
M.P.
Wójt dziękuje nauczycielom
Co roku, z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej, wójt Szymon Łytek przyznaje nagrody
wyróżniającym się nauczycielom.
T
o podziękowanie za ich ciężką i odpowiedzialną pracę. Miło nam donieść, że w tym roku nagrody otrzymali:
1. Pani mgr Barbara Wierzbowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi Szlacheckiej;
2. Pani mgr Maria Figa z Zespołu Placówek Oświatowych w Kamieniu;
3. Pani mgr Małgorzata Dzierwa z Zespołu Placówek Oświatowych w Kamieniu;
4. Pan mgr inż. Stefan Pagacz, dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie;
5. Pani mgr Stanisława Piętak z Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie;
6. Pani Elżbieta Siwek z Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach;
7. Pani mgr Elżbieta Poręba z Zespołu
Placówek Oświatowych w Rybnej.
Wyróżnionym nauczycielom „Orka” gratuluje i życzy dalszych sukcesów.
Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli, którzy pracują w szkołach prowadzonych przez powiat wręcza również
starosta powiatu krakowskiego Józef
Krzyworzeka. W tym roku otrzymały je
m.in. nauczycielki Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie - Barbara Kajda i Agnieszka Marzęcka. Ponadto pani
Agnieszka Marzęcka jest laureatką plebiscytu, który ogłosił „Dziennik Polski”
na wyróżniającego się nauczyciela.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie
informuje
że na terenie gminy Czernichów działa zespół motywujący oraz dwa punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu,
współuzależnionych, ofiar przemocy i członków ich rodzin.
Zadaniem tych placówek jest rozeznanie problemu uzależnienia, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i kierowanie
ich do specjalistycznych placówek lecznictwa odwykowego oraz grup wsparcia, udostępnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, udzielanie informacji, pomocy i wsparcia rodzinom osób uzależnionych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyżury:
Zespół motywujący GKRPA
w Urzędzie Gminy Czernichów (parter, pok. nr 4) tel.: 12 270 28 78, co drugi czwartek w godz. 16.00 - 18.00 (3 listopada, 17 listopada,
1 grudnia, 15 grudnia).
Punkt konsultacyjny w Czernichowie w Urzędzie Gminy Czernichów (parter, pok. nr 4), tel.: 12 270 28 78 w każdy poniedziałek w godz.
9.00 - 14.00.
Punkt konsultacyjny w Rybnej w budynku Remizy OSP Rybna, I piętro, tel.: 12 280 40 08, w każdą środę i piątek w godz. 17.00 - 19.30.
8
ORKA nr 9 (224)
Orka o przemocy
STOP PRZEMOCY
Kto może pomóc
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
która weszła w życie 1 sierpnia
2010 r. potwierdza obowiązek zaangażowania instytucji
publicznych w podejmowaniu
działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
O
bowiązek ten przyjmuje postać
podejmowania oraz realizacji procedury „Niebieskiej Karty” przez
przedstawicieli takich służb jak:
• Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
• Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
• Policja
• Placówki ochrony zdrowia,
• Placówki oświaty.
Zaangażowanie służb społecznych to
nie tylko podejmowanie działań według własnych kompetencji, ale również nawiązanie współpracy z innymi
instytucjami. Oprócz wyżej wymienionych podmiotów, współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczy również:
• Organizacji pozarządowych,
• Kuratorów sądowych,
• Prokuratorów,
• Kościołów i związków wyznaniowych,
• Innych podmiotów działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
ZADANIA POLICJI
Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
-zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w
sprawie metod i form wykonywania
przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”.
Do podstawowych zadań policji zgodnie z ustawą o Policji należy:
1) Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz
mienia przed bezprawnymi zachowaniami naruszającymi te dobra,
2) Inicjowanie i organizowanie działań
mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
3) Wykrywanie przestępstw i wykroczeń
oraz ściganie ich sprawców.
Działania mające na celu ochronę ofiar
przemocy w rodzinie podejmowane
przez policje to:
• Interwencja,
• Sporządzanie dokładnego opisu zdarzenia,
• Zatrzymanie sprawców przemocy w
rodzinie stwarzających zagrożenie dla
życia bądź zdrowia ofiary, a także mienia,
• Wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
• Zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
• Podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy.
Osoby które wzywają policję mają natomiast prawo do:
• Uzyskania od policjantów zapewnienia
doraźnego bezpieczeństwa,
• Uzyskania informacji, kto przyjechał na
wezwanie czyli numer identyfikacyjny
policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
• Wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
• Zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.
W przypadku założenia „Niebieskiej Karty”, dzielnicowy ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z rodziną, w
której nastąpiła przemoc, w celu bliższego rozpoznania sytuacji i zorientowania
się, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.
Do zadań dzielnicowego należy także:
- składanie systematycznych wizyt w
tej rodzinie, co najmniej raz w miesiącu,
sprawdzając stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy,
- dokumentowanie każdego kontaktu w
tej rodzinie,
- podejmowanie działań prewencyjnych
wobec sprawców,
- organizowanie profesjonalnej pomocy dla dzieci,
- nawiązywanie współpracy z organizacyjnymi zobowiązanymi do niesienia
pomocy ofiarom przemocy,
- podejmowanie decyzji o potrzebie
wszczęcia postępowania przygotowawczego w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty zgromadzone w teczce „Przemoc
domowa” powinny być przez dzielnicowego dołączone do sprawy karnej i wykorzystane jako materiał dowodowy.
A.R.
listopad 2011
9
Orka gratuluje
Agnieszka Figuła znów najlepsza
Medalistka z Czernichowa
Podczas XIV Igrzysk Strażaków
i Policjantów rozgrywanych w
Nowym Jorku doskonale spisała się jedyna kobieta w reprezentacji polskich strażaków
Państwowej Straży Pożarnej
mł. kpt. Agnieszka Figuła z KW
PSP Kraków, mieszkanka gminy Czernichów.
Z
awody rozgrywane były od 26
sierpnia do 5 września i brało w
nich udział blisko 20 tys. strażaków
i policjantów z całego świata. Uczestnicy startowali w 65 konkurencjach.
Pani Agnieszka zdobyła w sumie 4 medale: 2 brązowe w startach indywidualnych w pływaniu na dystansie 50 i 100
metrów stylem klasycznym oraz srebrny medal w sztafecie 4 x 50 metrów stylem dowolnym z zawodniczkami z Brazylii. Największy sukces to złoty medal
w ergometrze wioślarskim na dystansie 2000 metrów. Był to już jej drugi występ na zawodach tej rangi. W 2009 roku
jako reprezentantka Komendy Miejskiej
PSP w Krakowie zdobyła również 4 medale na World Police and Fire Games w
Vancouver.
W tym roku mistrzostwa były wyjątkowe, gdyż odbyły się w Nowym Jorku
w dziesiątą rocznicę ataków na World
Trade Center. W ten sposób symbolicznie oddano cześć i hołd poległym wtedy strażakom i policjantom. Agnieszka
Figuła o swoim udziale w olimpiadzie
mówi:
- Pływanie jest moją pasją i uwielbiam
to robić. Dwa lata temu zaczęłam pracować w Krakowie i tu właśnie spotkałam świetnych trenerów. Również duży
wkład w wyszkoleniu ma trener kadry
strażaków w pływaniu, gdyż nasz zespół
w 8 - osobowym składzie łącznie zdobył
aż 21 medali na basenie. Jeśli chodzi o
ergometr wioślarski muszę przyznać, że
dla mnie to świetna zabawa, jednak wymagająca dużego wysiłku i zaangażowania. Jeszcze za czasów studenckich
zdobyłam brązowy medal na akademickich mistrzostwach Polski, jednak wtedy
10
ORKA nr 9 (224)
cały wolny czas poświęcałam na sport
i tego typu treningi. Obecnie cieszę się,
że nikt nie odebrał mi rekordu świata,
który pobiłam przeszło dwa lata temu
i zdobyłam złoto potwierdzając wysoką
formę, chociaż przyznaję, że to najciężej
zdobyty medal w moim życiu. W sumie
byłam jedynie o sekundę szybsza od reprezentantki policji z Hong Kongu. Zawody uważam za bardzo udane.
Przygoda pani Agnieszki z pływaniem,
jak żartuje, rozpoczęła się przez przypa-
dek. Trenowała piłkę ręczną. Poważna
kontuzja zmusiła ja do podjęcia rehabilitacji. Lekarze zalecili basen. Tak rozpoczęła się pasja. Pani Agnieszka pływa
codziennie. W wolnych chwilach chodzi po jaskiniach. Zna chyba wszystkie
w Europie i w Polsce.
Gratulujemy pięknego wyniku i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Red.
BAL ANDRZEJKOWY
26 listopada w remizie OSP w Przegini Narodowej odbędzie się Bal Andrzejkowy dla
dzieci i dorosłych. Cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na budowę placu zabaw w Przegini Narodowej.
Bal Andrzejkowy odbędzie się w dwóch odsłonach.
Pierwsza dla dzieci, w trakcie której mali uczestnicy będą mogli zagłębić się w świat
wróżb i zabaw andrzejkowych, potańczyć, pomalować twarze, zjeść pyszne jedzenie
i wykonać prace na aukcję charytatywną. W programie również loteria fantowa, konkursy, pokaz psich umiejętności. Doskonała zabawa gwarantowana (WSTĘP WOLNY).
Druga odsłona rozpocznie się o godzinie 20. Przeznaczona będzie dla dorosłych.
Wstęp płatny (55 zł od osoby). W programie loteria, zabawa taneczna oraz wiele innych atrakcji.
Wszystkich chętnych prosimy o zapisy u organizatorów.
Anna Podolska - Kasprzyk
tel: 798 - 660 - 467
Agnieszka Kowal
tel: 792 - 557 - 790
Orka w naszych szkołach
Święto Pieczonego Ziemniaka w Publicznej
Szkole Podstawowej w Kłokoczynie
25 września, w pierwszą niedzielę jesieni, spotkaliśmy się
na Święcie Pieczonego Ziemniaka.
J
uż po raz trzeci, nasz pyszny, polski
ziemniak zgromadził wokół ogniska
społeczność szkolną i lokalną. Wśród
honorowych gości znalazł się ksiądz
proboszcz Wiesław Grzechynia oraz
wójt Szymon Łytek.
Po ciepłym powitaniu wszystkich przez
panią dyrektor i krótkim występie dzieci, rozpoczęła się zabawa. Tym razem
największą atrakcją był Teatr Te Złote,
którego aktorzy - szczudlarze wyczarowywali ogromne banki mydlane i przeróżne balonikowe formy. Dzieci z zapałem próbowały łapać potężne bańki
i cierpliwie czekały w kolejce po serce,
kwiat czy miecz precyzyjnie stworzony
z balonika.
Prawdziwą furorę zrobiła osada tekturowych domków, w której kwitła niczym
nie mącona działalność twórcza dzieci.
Tam każdy mógł zostać artystą dekorując wybrany domek za pomocą farb, pasteli, kredy i pieczątek. Niektórzy mali
artyści przykładali się do pracy „całym
sobą”, co wprawiało w zakłopotanie ich
pedantyczne mamy i babcie.
Czas płynął beztrosko na zabawie, rozmowach i zwyczajnym byciu razem.
Przy stołach raczono się pysznymi ciastami przygotowanymi przez Mamy specjalistki od ciast, a przy ognisku zajadano pieczone kiełbaski i wyśmienite
pachnące ziemniaczki.
To jeszcze nie koniec! Na amatorów
mocniejszych, żeby nie powiedzieć
ekstremalnych wrażeń, czekała wyprawa po bezdrożach Kłokoczyna najprawdziwszym samochodem terenowym. Maszyny wzbudzały duże emocje
u dzieci i jeszcze większe u tatusiów.
Zadowoleni, pełni wrażeń, żegnaliśmy dogasające ognisko. Dziękujemy wszystkim Szanownym Gościom za
przybycie i wspólną zabawę – do następnego Święta Pieczonego Ziemniaka!
L.S.
W Nowej Wsi Szlacheckiej pamiętają o swym patronie
Najpierw ślubowanie, potem pokaz
W drugą niedzielę października, jak co roku, odbyła się uroczystość związana ze świętem
patrona szkoły w Nowej Wsi
Szlacheckiej - św. Stanisławem
Kostką.
W
tym roku uroczystość odbyła się
9 października. Mimo, że była
to niedziela wszyscy pracownicy szkoły byli bardzo zaangażowani w
pracy przy organizacji wielkiego wydarzenia. W uroczystości wziął udział wójt
Szymon Łytek.
W kościele parafialnym w Nowej Wsi
Szlacheckiej ks. proboszcz Włodzimierz
Szatanik odprawił uroczystą mszę świętą w intencji nauczycieli, wychowawców, dzieci i rodziców oraz przygotował z dziećmi szkolnymi montaż słowno – muzyczny poświęcony naszemu
patronowi.
Po uroczystości w kościele dalszy program odbywał się w remizie OSP. Na
scenie wystąpiły pierwszaki, które
przedstawiły program artystyczny specjalnie przygotowany na ten szczególny dzień - pasowania ich na uczniów
szkoły. Dyrektor szkoły Barbara Wierzbowska uroczyście pasowała każdego
pierwszoklasistę. Dla dzieci było to wielkie przeżycie.
Podczas święta szkoły wystąpiły ponadto z programem artystycznym dzieci z
oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy III.
Po występach można było odwiedzić
kiermasz z ciastami, loterię fantową lub
grilla.
Stoiska zostały zorganizowane przez
nauczycieli pracujących w szkole dzięki
pomocy rodziców, którzy piekli ciasta i
dostarczyli kiełbaski na grilla oraz dzięki
ofiarodawcom losów na loterię fantową. Główną atrakcją był pokaz akcji ra-
tunkowej jednostek OSP z Czernichowa,
Czułówka oraz Nowej Wsi Szlacheckiej,
którymi kierował Krzysztof Sury. Zainteresowanie uczestników było ogromne. Frajdą okazała się przejażdżka wozami strażackimi, przymiarki hełmów oraz
pokazy w wykonaniu druhów.
Uroczystość była ważnym świętem dla
uczniów, ich rodziców i mieszkańców
wioski.
Za wkład pracy, przygotowanie i przybycie wszystkim dziękuje dyrektor Barbara Wierzbowska.
B.W.
Podziękowanie
Dyrektor Szkoły Barbara Wierzbowska
składa podziękowania dla Pana Krzysztofa Sury oraz jednostek OSP z Czułówka , Czernichowa i Nowej Wsi Szlacheckiej za zorganizowanie i udział w pokazie akcji ratunkowej w czasie święta Szkoły w Nowej Wsi Szlacheckiej w
dniu 9.10.2011
listopad 2011
11
O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA O REKLAMA
NOWE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ
1. NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Swoje ambicje i pasje można realizować w armii. Mamy dla Państwo nową,
bardzo ciekawą propozycje służby wojskowej. Obecnie istnieje możliwość zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych /NSR/, (otrzymania przydziału kryzysowego).
Żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach NSR przeznaczeni są głównie do
zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, przedsięwzięć z zakresu
zarządzania kryzysowego a także realizacji zadań poza granicami kraju.
Służba w ramach NSR realizowana będzie w oparciu o przydział kryzysowy nadawany na okres od 2 do 6 lat, z
możliwością jego ponownego przedłużenia, nie dłużej jednak niż łącznie na
okres 15 lat. Służba ukierunkowana będzie na realizację ustalonego programu
szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których czas nie może przekroczyć 30 dni
w roku kalendarzowym.
W trakcie służby będzie możliwość podwyższenia kwalifikacji, stopnia wojskowego a także udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpienia do służby zawodowej.
W okresie posiadania przydziału kryzysowego stosunek pracy z pracownikiem nie może być przez pracodawcę
wypowiedziany ani rozwiązany (nie dotyczy umów o pracę zawartych na okres
próbny, na czas określony lub na czas
wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy
pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy).
Żołnierzom rezerwy, posiadającym
12
ORKA nr 9 (224)
przydziały kryzysowe, niezależnie od
uprawnień wynikających z odbywania
ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej przysługuje:
1) za każdy dzień ćwiczeń wojskowych
otrzymuje się należność finansową jak
dla żołnierzy zawodowych wg posiadanego stopnia wojskowego.
2) prawo do zwrotu kosztów dojazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem jeżeli zamieszkując poza miejscem pełnienia służby
3) wliczenie okresu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok;
4) doliczanie okresu pełnienia czynnej
służby wojskowej w ramach NSR do wysługi emerytalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993
r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.);
5) możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających
podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale
kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych,
6) pierwszeństwo w zatrudnieniu w
urzędach administracji publicznej na
stanowiskach związanych
z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, określonych w art. 119 ust. 1–1c ustawy z
dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy;
2. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
Dla pozyskania i przygotowania przyszłych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych /NSR/ została wprowadzona
nowa forma czynnej służby wojskowej
– służba przygotowawcza , która jest
przeznaczona głównie dla ochotników,
niepełniących do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie. W zależności od posiadanego przez ochotników do tej służby wykształcenia zróżnicowano ich kształcenie, z przeznaczeniem do korpusu oficerów, podoficerów
i szeregowych. Ustalono też różne miejsca i okresy kształcenia dla tych grup
ochotników.
Do służby przygotowawczej może być
powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatel-
stwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej
18 lat i odpowiednie wykształcenie.
Wymagane jest wykształcenie: wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej
gimnazjalne w przypadku kształcenia
na potrzeby korpusu szeregowych.
Osoby ubiegające się o powołanie do
służby przygotowawczej mogą składać
wnioski do wojskowych komendantów
uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem,
skróconym odpisem aktu urodzenia, informacją z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą
uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym.
Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wynosi:
- dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy; uposażenie 1500
zł /brutto/,
- dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy; uposażenie
1000 zł /brutto/,
- dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy; uposażenie 750 zł. /brutto/.
W przypadku zainteresowania tą formą służby wojskowej proszę o
kontakt osobisty w WKU
w Krakowie ul. Rydla 19
pok. 321.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem tel. 012-45543-92 - NSR, 4554803 –
Służba Przygotowawcza.
Orka strażacka
Na taki samochód warto było czekać
Nowy mercedes już pracuje
T
O tym, że marzenia się spełniają przekonali się strażacy z
Czułówka w dniu 19 września
2011 roku. Tego dnia, po południu przed remizą zatrzymał się nowoczesny fabrycznie
nowy, ciężki, ratowniczo - gaśniczy samochód strażacki Mercedes Benz Atego 1529 z napędem 4x4.
o pierwszy taki samochód bojowy
w historii gminy Czernichów. Kosztował bardzo dużo, bo 700 tys. zł,
ale będzie służył do ratowania życia, a
życie jest bezcenne. Decyzja o kupnie
nowego samochodu była podjęta przez
Zarząd OSP w Czułówku już dużo wcześniej, bo w 2009 roku. Jednak przez cały
czas były trudności z uzyskaniem funduszy na ten cel. Dopiero w lutym 2011
roku, po długotrwałych staraniach z Zarządu Głównego Związku OSP RP uzyskano dotację w wysokości 150 tys. złotych.
Również w tym samym czasie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
udzieliła dotacji (ze środków MSWiA) w
wysokości 150 tys. zł. Mając do dyspozycji 300 tys. złotych pojawiła się szansa zrealizowania wcześniej podjętej decyzji. Jednak w dalszym ciągu brakowało dość dużej sumy - około 400 tys. złotych.
W tej sprawie strażacy z Czułówka postanowili zwrócić się do wójta, jednocześnie informując o tym Radę Gminy
Czernichów. Wójt też podsunął druhom
z Czułówka pomysł, by wystąpili do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie o udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach na zakup samochodu strażackiego.
Również Rada Gminy, mimo bardzo
trudnej sytuacji finansowej gminy, widząc zaangażowanie środków z zewnątrz, poparła pomysł wójta i większością głosów podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości do 400
tys. złotych.
Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów Urząd Gminy w Czernichowie wystąpił z wnioskiem do WFOŚ-a
o udzielenie pożyczki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref ska-
żeń ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czułówku.
Wniosek został przyjęty i pozytywnie rozpatrzony. Udzielono pożyczki w
wysokości 400 tys. zł. Pożyczka ta będzie spłacana przez Gminę Czernichów
przez 4 lata i zostanie umorzona w 40%.
Po uprawomocnieniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki, mając do dyspozycji
potrzebną kwotę, ogłoszono przetarg
nieograniczony na dostawę ciężkiego
samochodu ratowniczo - gaśniczego
dla OSP w Czułówku.
Przetarg wygrała firma „Moto Truck”
z siedzibą w Kielcach.
Samochód został zabudowany i wyposażony wg. specyfikacji, którą opracowali strażacy z Czułówka, dostosowując
ją do swoich potrzeb.
Nowy Mercedes zastąpił mocno wysłużonego Stara 244 GBA 2,5/16, który służył strażakom z OSP Czułówek od 1990
roku.
„Stara” druhowie z Czułówka postanowili nieodpłatnie przekazać do sąsiedniej jednostki OSP z Przegini Duchownej. Przekazanie odbyło się w sobotę 24
września w obecności radnej gminy Zofii Grzywa i sołtysa Przegini Duchownej
Andrzeja Felusia.
Strażacy z Czułówka nie kryli wzruszenia i ze łzą w oku żegnali odjeżdżający
samochód, który służył im przez 21 lat.
M.S.
Nowy samochód jest wyposażony w następujący sprzęt i urządzenia.
- zbiornik wody 4300 l,
- zbiornik środka pianotwórczego 400 l,
- autopompę o wydajności 4000 l/min,
- działko wodno-pianowe o wydajności
2400 l/min,
- instalację zraszającą - 4 zraszacze - 2 przed
osią przednią i 2 po bokach przed osią tylną,
- dwie wciągarki elektryczne z przodu i z tyłu
pojazdu o uciągu 8 ton każda,
- kamerę cofania,
- falę świetloną typu led,
- agregat prądotwórczy 7 kV zamontowany na
stałe,
- agregat prądotwórczy 1,6 kV,
- maszt oświetleniowy 2x 1000 W,
- pompę szlamową Honda WT 30X,
- wentylator oddymiający KOBRA H34,
- ciężki zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych HOLMATRO,
- pilarkę do drewna Stihl MS 440,
- pilarkę ratowniczą Stihl MS 440R,
- przecinarkę do betonu i stali Stihl TS,
- 4 aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
- zestaw ratownictwa medycznego PSP R3
z defibrylatorem automatycznym,
- węże W 52 - 10 odcinków,
- węże W75 - 12 odcinków,
- armaturę wodną,
- sprzęt do wytwarzania piany (prądownice,
wytwornice),
listopad 2011
13
Orka o festynie
Przeżyjmy to jeszcze raz
Parafiada jakiej jeszcze nie było
T
Niedziela - 18 września - na
długo zapadnie w pamięć
mieszkańcom naszej gminy.
ego dnia odbył się I Festyn Parafialny
zorganizowany przez księdza proboszcza parafii Przenajświętszej Trójcy w
Czernichowie Wiesława Grzechynię. Dopisała nie tylko pogoda, ale i mieszkańcy, którzy
tłumnie zebrali się w ogrodzie.
Na festyn przybył gość szczególny - ksiądz
prałat Stanisław Murzyn, który przez przeszło 40 lat posługiwał w parafii czernichowskiej jako wikary, a następnie proboszcz i
dziekan. Gościnnie w festynie uczestniczyli
także księża: ks. Władysław Gągolski pracujący w Zambii od 40 lat; ks. Tomasz Kraj – wykładowca na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie; ks. Paweł Głowacz z Liszek, który zasilił drużynę parafii podczas meczu; ks. Stanisław Święciak – wicedziekan dekanatu Czernichów.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się występy dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach pod opieką nauczycielek Edyty Jarnot i Katarzyny Zabagło, zespół wykonały taniec hawajski i torreadora. Po nich dzieci ze szkoły w Rybnej, przygotowane przez Stanisławę Bałuszek, zatańczyły „Krakowiaka”. Para taneczna Małgorzata i Marcin Grzesiak z Zagacia zaprezentowała jiva a przedszkolaki z Czernichowa z
opiekunkami Katarzyną Krząścik, Anną Hojny i dyrektor Elżbietą Galos wykonały piosenkę „Taki duży taki mały”. Dzieci z ZPO w
Czernichowie pod opieką Joanny Kuć-Kosek i Bożeny Krawackiej, wystąpiły z piosenkami żabek i bocianów oraz z tańcem sportowym z pomponami. W przerwie między
tymi prezentacjami ogłoszone zostały wyniki meczu rozegranego między drużyną księży i urzędników a pracowników firmy dekarskiej Sylwestra Pali, remontującej dach kościoła. Zwyciężyli dekarze 3:1. Obie drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary, ufundowane przez Sylwestra Palę. Zwycięzcy ponadto zostali ponadto obdarowani wspaniałym
tortem w kształcie kościoła, przygotowanym
przez Dorotę Pytko z Zagacia.
Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych
w Kamieniu, pod opieką Wiesławy Nowak i
Marty Kozłowskiej wystąpili w tańcu góralskim. Następnie po raz kolejny zaprezentowała się para taneczna z Zagacia w sambie
i salsie. Po nich Grupa Apostolska z Wyźrału
przedstawiła piosenki przy akompaniamencie fletu, skrzypiec i gitar a dzieci ze szkoły w
Rusocicach, pod kierunkiem Ewy Chodźko i
Sabiny Dzierwy zaprezentowały tańce sportowe, w tym taniec z obręczami. W trzeciej
odsłonie swojego pokazu Małgorzata i Marcin Grzesiakowie brawurowo zatańczyli cha
che. Koło Gospodyń Wiejskich z Zagacia wystąpiło z wiązanką piosenek, w których panie
wyraziły uznanie dla dotychczasowych osiągnięć proboszcza w związku z podjętymi
14
ORKA nr 9 (224)
pracami remontowymi w parafii. Dzieci ze
szkoły w Kłokoczynie z opiekunkami Lucyną
Socha – Siejko i Renatą Szczepańską przedstawiła z akompaniamentem skrzypiec program „Moja mała Ojczyzna”. Na koniec w tańcu sportowym wystąpiły Patrycja Liberska i
Klaudia Mastek. Wszyscy występujący otrzymali na pamiątkę widokówki ołtarza kościoła w Czernichowie z adresem internetowej
strony parafialnej i słodycze wręczane przez
Agnieszkę Kapusta i Marcina Pytko.
Główny punkt programu - koncert zespołu „Moja Rodzina” państwa Aldony i Artura
Wiśniewskich z dziećmi i przyjacielem rodziny z Glinojecka pod Ciechanowem rozpoczął
się o godz. 17 - i trwał z przerwami do godz.
21.30. Zespół prezentował pieśni własnego autorstwa, piosenki oazowe oraz utwory znanych polskich i zagranicznych wykonawców.
Grupa Muzyczna z pieszej pielgrzymki do
Częstochowy zachęciła wszystkich gości
przybyłych na festyn do wspólnej zabawy.
Podczas festynu każdy mógł zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi. Postarały się o to
pielęgniarki: Józefa Kuś i Beata Kasza.
Na terenach przyległych do kościoła odbywały się zawody sportowe w rzucie lotką do
tarczy, biegu w workach, biegu z jajkiem na
łyżce i przeciąganiu liny – wszystkie organizowane przez Stanisława Mamonia z Czernichowa, który także ufundował nagrody rzeczowe: piłki nożne, koszowe, gumowe, rakietki do tenisa stołowego, badminton i tenisa ziemnego dla 3 najlepszych zawodników w każdej dyscyplinie oraz słodycze i maskotki dla pozostałych. Pomagali mu Jakub,
Ola, Karolina i Marcelina.
W rzucie lotką do tarczy - wiek do 13 lat wzięło udział
15 osób:
I miejsce - Patrycja Frączek
II miejsce - Paweł Zabagło
III miejsce - Konrad Stachak
W rzucie lotką do tarczy - wiek pow.14 lat wzięło
udział 11 osób:
I miejsce - Artur Stachak
II miejsce - Piotr Stańko
III miejsce - Bartek Ogórek
W biegu w workach - wiek do 13 lat wzięło udział
20 osób:
I miejsce - Mateusz Kupiec
II miejsce - Paweł Chmielak
III miejsce - Michał Mlostek
W biegu w workach - wiek pow.13 lat wzięło udział
7 osób:
I miejsce - Kamil Zając
II miejsce - Maciej Mossakowski
III miejsce - Faustyna Łukowska
W biegu z jajkiem na łyżce - wiek do 13 lat udział wzięło 18 osób:
I miejsce - Magdalena Robakiewicz
II miejsce - Patrycja Frączek
III miejsce - Patrycja Szczypczyk
W biegu z jajkiem na łyżce - wiek pow.13 lat udział
wzięło 6 osób:
I miejsce - Sandra Jencz
II miejsce - Karolina Kuć
III miejsce - M. Pietrzak
W przeciąganiu liny:
Zagacie kontra Czernichów - zwyciężyło Zagacie;
Gimnazjum w Czernichowie kontra Gimnazjum w Wołowicach - wygrały Wołowice;
Dziewczyny z podstawówki kontra chłopaki
z podstawówki - wygrały dziewczyny z pomocą 3 chłopców.
W Rodzinnym konkursie badmintona w ogrodzie plebańskim zorganizowanym przez księdza Stanisława
Migasa wzięło udział 15 osób
I miejsce - rodzina Tuchowskich z Przegini
Narodowej
II miejsce - rodzina Rembilasów z Kłokoczyna
III miejsce - rodzina Borówko z Czernichowa.
W czasie trwania festynu stoiska z poczęstunkiem otwarły panie z Kół Gospodyń i
Stowarzyszeń z Przegini Narodowej, Kłokoczyna, Wołowic, Zagacia, Czernichowa a ciasteczkowe smakołyki przygotowały „Czernichowskie Borowiki”.
Pieczeniem kiełbasek zajmowali się panowie: Grzegorz Pytko, Włodzimierz Siejka, Arkadiusz Kaczka, Eugeniusz Saczka i Grzegorz
Sroka. Strażacy z naszej gminy zabezpieczali
profesjonalnie imprezę, a Agata Macuga prezentowała namalowane przez siebie obrazy
olejne: Matki Boskiej Czernichowskiej, Matki Boskiej Kalwaryjskiej oraz widok kościoła Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie.
W obejściu kościoła swoje prace fotograficzne prezentowała Faustyna Łukowska z Czernichowa.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa prowadzona przez: Teresę Gręda, Magdę Rakoczy i Paulinę Kaczka z cennymi nagrodami rzeczowymi. Wśród sprzedanych 1400 losów najważniejsze wygrane to:
I nagroda - rower ufundowany przez firmę
dekarską wygrała Zuzanna Tuleja z Czernichowa.
II nagroda - bon towarowy o wartości 1500 zł
do sklepu F.H.P.U.AWEX w Liszkach ufundowany przez właścicieli sklepu państwa Wróbel wygrała Beata z Bochni.
III nagroda - aparat fotograficzny ufundowany przez Wójta Gminy Czernichów wygrał
Stanisław Mamoń z Czernichowa.
Przeprowadzono również aukcję: tortów
(ofiarowanych przez panie: Dorotę Pytko z
Zagacia i Marię Mika z Kłokoczyna – oba w
kształcie czernichowskiego kościoła), pamiątek podarowanych przez kardynała Stanisława Dziwisza oraz… krawata wójta.
Wszystkie pozyskane w czasie imprezy pieniądze przeznaczone zostaną na dalszy remont kościoła.
Wspólna zabawa trwała w najlepsze do późnego wieczora. Impreza, zorganizowana
pierwszy raz, okazała się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. Wszyscy, którzy w niej
uczestniczyli, podkreślają nie tylko świetną
organizację imprezy, ale i zaangażowanie
mieszkańców w jej przygotowanie oraz niepowtarzalną atmosferę.
Z.K.
Orka relacjonuje
Punkt obsługi klienta banku w Rybnej
Punkt Obsługi Klienta w Rybnej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Czernichowie już otwarty. Placówka mieści się w budynku remizy,
w miejscu dawnej poczty.
U
tworzona dzięki inicjatywie rybniańskich strażaków oraz radnego Jacka
Podgórskiego, który tak uzasadnia jej
T
28 października 2011 w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu w
Przegini Duchownej odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”.
o było szczególnie ważne wydarzenie dla
dzieci I grupy „Słoneczek”, oraz ich rodziców, ponieważ był to moment, w którym nasze maluszki stały się pełnoprawnymi
przedszkolakami.
Uroczystość rozpoczęła się od programu artystycznego. Mali aktorzy z grupy „Słoneczek”
ubrani w odświętne stroje śpiewali, recytowali
wiersze i tańczyli. Kolejno każde dziecko przechodziło przez czarodziejską bramę, stając
się symbolicznie prawdziwym przedszkolakiem. Następnie dyrektor przedszkola Monika
Walden - Chmielowska zaczarowanym ołówkiem pasowała każde z dzieci na przedszkolaka, a wójt Szymon Łytek złożył gratulacje
i wręczył dzieciakom odblaskowe opaski. Do
gratulacji dla dzieci i rodziców dołączyła radna
Zofia Grzywa, która podarowała bohaterom
dnia słodki upominek – cukierki, a także piłki
dla dzieci. Każdy przedszkolak otrzymał również pamiątkowy dyplom.
powstanie:
- Kiedy okazało się, że z pocztą nie osiągniemy
porozumienia, zastanawiałem się czym ją zastąpić. Pomysł placówki bankowej nasunął się
sam. Pierwszego czerwca została podpisana
umowa z bankiem, który na swój koszt urządził
lokal i przystosował go do swych wymogów.
Korzyści z umowy są obopólne. Bank zyskał kolejną placówkę, mieszkańcy pełny dostęp do
usług bankowych, a strażacy czynsz z wynajmu
i monitoring – mówi radny Podgórski.
Umowa najmu została podpisana na czas nieokreślony.
Bank czynny jest w poniedziałki:
od godz. 7.30 do 17.00;
od wtorku do piątku: w godz. 7.30 – 14.30.
W oddziale zamontowany został również
bankomat.
Wędliny Baczyńskie - tylko sól peklująca i przyprawy naturalne
Przetwórstwo Mięsno - Wędliniarskie Bacyniok
zaprasza do Sklepu Firmowego
w Rybnej 200
Sklep czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 5.30 -19.00
w soboty w godz. 5.30 - 14.00
Szczególnie polecamy : - wędliny własnej produkcji, wiejskie, tradycyjnie wędzone,
- Chleb Prądnicki z Piekarni B.A. Madej w Krakowie,
- Ekologiczny Nabiał Górski - OSM Limanowa;
a także: mięso, drób, art. spożywcze, napoje, piwo.

Podobne dokumenty

Co działo się w szkołach i sołectwach

Co działo się w szkołach i sołectwach mundurowych: do Straży Pożarnej, Policji i Wojska. Mamy nadzieję, że nie pominiemy tu nikogo. Dziękujemy 12 jednostkom OSP z naszej gminy, policjantom z komisariatu policji w Krzeszowicach i poster...

Bardziej szczegółowo

Pikniki, turnieje, pokazy i igrzyska czyli relacje z naszych szkół i

Pikniki, turnieje, pokazy i igrzyska czyli relacje z naszych szkół i ich boiskach odbywają się wg harmonogramów ustalonych przez kluby: WISŁA Czernichów, START Kamień, NADWIŚLAN Rusocice, SOKÓŁ Rybna, PIAST Wołowice, BŁĘKITNI Czułówek.

Bardziej szczegółowo

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień

Czernichów Czułówek Dąbrowa Szlachecka Kamień PODKRAKOWSKIEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO” (PST) STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE PLANUJE ROZWIĄZANIE PST A W KONSEKWENCJI ZAPRZESTANIE EMITOWANIA SYGNAŁU RADIOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO ODBIERANIE INTER...

Bardziej szczegółowo

wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4)

wybory parlamentarne (str. 3), referendum (str. 4) latego podczas przyjęć dzieci do przedszkoli w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, wprowadzono pewne kryteria w oparciu o Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.z...

Bardziej szczegółowo