Czujniki do zastosowa w hydraulice

Transkrypt

Czujniki do zastosowa w hydraulice
Fluid Power
Czujniki do
aplikacji
hydraulicznych
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 1
Fluid Power
Kontrola ciśnienia w zasilaczach hydraulicznych
Czujniki ciśnienia serii PNxxxx:
PN5: 1 wyjście przełączające lub PN7: 2
wyjścia przełączające
Działanie bez dryftu przez ponad 100
mln.cykli
Ustawienie wartości za pomocą 2
przycisków oraz 4-pozycyjnego
wyświetlacza
Czujniki innych serii: PK, PV, PT, PP, PA
Kontrola ciśnienia jest krytyczna dla prawidłowej pracy układu
hydraulicznego.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 2
Fluid Power
Kontrola temperatury w zasilaczach hydraulicznych
Monitor temperatury TR2432 wraz
z sondą serii TTxxxx:
Długości sond 160 do 560 mm dla
zbiorników o róŜnej głębokości
1 wyjście przełączające oraz 1 analogowe
Programowalna funkcja histerezy
oraz okna
Wytrzymała obudowa odporna na
wibracje
Dla optymalnej pracy układu hydraulicznego temperatura musi
utrzymywać się w określonych granicach.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 3
Fluid Power
Kontrola poziomu w zasilaczach hydraulicznych
Sondy poziomu serii LK10xx:
1 programowalne wyjście przełączające
oraz 1 wyjście do sygnalizacji
przepełnienia zgodne z WHG §19
Wskazanie poziomu na 4-pozycyjnym
wyświetlaczu
Dostępne długości: 195 mm , 390 mm
oraz 585 mm
Sonda LT80xx ze zintegrowanym
pomiarem temperatury
Stała kontrola poziomu jest niezbędna dla uniknęcia
przepełnienia zbiornika oraz ochrony pompy przed
suchobiegiem.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 4
Fluid Power
Kontrola poziomu w zbiorniku oleju
LI (2)
LI (1)
LI – czujnik poziomu z 1
wyjściem
przełączającym
LI (1) – ochrona przed
suchobiegiem
LI (2) – ochrona przed
przepełnieniem
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 5
Fluid Power
Kontrola poziomu w zasilaczach hydraulicznych
LI (1) ochrona przed
suchobiegiem (wyjście NC)
LI (2)
sygnalizacja
wycieków
(wyjście NC)
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 6
Fluid Power
Czujniki ciśnienia
mierzą ciśnienie w
układzie oraz
wskazują jego
wartość na
wyświetlaczu.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
Jeśli ciśnienie
przekroczy maks.
wartość, pompa
zostanie
wyłączona.
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 7
Fluid Power
Czujniki poziomu
mierzą poziom w
zbiorniku
zabezpieczając go
przed
przepełnieniem.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
Jeśli poziom spadnie
poniŜej wartości
minimalnej, pompa
zostanie wyłączona,
aby uniknąć
suchobiegu.
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 8
Fluid Power
Jeśli temperatura
przekroczy maks.
wartość, silnik zostanie
wyłączony, aby uniknąć
przegrzania.
Czujniki temperatury
kontrolują i wskazują
temperaturę w
zbiorniku.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 9
Fluid Power
Czujnik wibracji
octavis kontroluje
stan łoŜysk.
Sygnalizator
przepływu
monitoruje
przepływ oleju.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 10
Fluid Power
Rozdzielacze
sygnałów
upraszczają
okablowanie.
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 11
Fluid Power
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 12
Fluid Power
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 13
Fluid Power
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 14
Fluid Power
Kontrola poziomu oleju
– czujnik LI sygnalizuje
poziom minimalny.
Zbiornik 20L - LI5142
Zbiornik 40L – LI5142
Zbiornik 60L – LI5143
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 15
Fluid Power
Czujniki z 1 wyjściem przełączającym dla prostych aplikacji
E43019
Czujniki ciśnienia
PK5520 lub PK5521
Czujniki temperatury
TK7480
© ifm electronic gmbh - only for internal use
Czujniki poziomu
LI5142 lub LI5143
03/03/2009 – Torsten Schwermann
Przewody
EVC004 lub
EVC001
page 16
Fluid Power
Czujniki z 2 wyjściami przełączającymi dla złoŜonych aplikacji
E43019
E11950 lub
E11231 dla
LK
EVC004 lub
EVC001 dla
PN
Czujniki ciśnienia
PN7000 lub PN7001
Czujniki poziomu
LK1022 lub LK1023
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 17
Fluid Power
Czujniki dla najbardzej złoŜonych aplikacji
E30017
E43001
E30007
PN7000
PN7001
LK1022
LK1023
LK1024
© ifm electronic gmbh - only for internal use
3 x EVC004
EVC001
TR2432
03/03/2009 – Torsten Schwermann
TT0061
TT1050T
T2050
TT3050T
T5050
E30018
page 18
Fluid Power
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
© ifm electronic gmbh - only for internal use
03/03/2009 – Torsten Schwermann
page 19