Poznajemy wiersze Juliana Tuwima o dzieciach

Komentarze

Transkrypt

Poznajemy wiersze Juliana Tuwima o dzieciach
Nauczanie zintegrowane – konspekty
Poznajemy wiersze
Juliana Tuwima o dzieciach
Lidia Tylutki
nauczanie zintegrowane
Konspekt lekcji w klasie I
Krąg tematyczny: Nasze spotkanie z lekturą.
Temat: POZNAJEMY WIERSZE JULIANA TUWIMA O DZIECIACH
Opracowanie: Lidia Tylutki (nauczanie zintegrowane)
Cele dydaktyczne:
w zakresie EDUKACJI POLONISTYCZNEJ:
• rozwiązywanie zagadek o wierszach J. Tuwima na podstawie
fragmentów i ilustracji,
• głośne czytanie wybranych fragmentów o dzieciach,
• układanie rad dla bohaterów wierszy – zdania oceniające
zachowanie,
• pisanie imion i tytułów wielką literą,
w zakresie EDUKACJI MATEMATYCZNEJ:
• rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie w zakresie 25,
• układanie treści zadań do ilustracji,
w zakresie EDUKACJI MUZYCZNO – RUCHOWEJ:
• czytanie wierszy obrazkowych z podkładem muzycznym,
• wielo-zmysłowe poznawanie klasycznej poezji dziecięcej,
Cele wychowawcze:
• kształtowanie pozytywnych zachowań wobec dorosłych w oparciu
o analizę wierszy,
• aktywne współdziałanie w zespole.
101
Lidia Tylutki – Poznajemy wiersze Juliana Tuwima o dzieciach
Zamierzenia nauczyciela:
Uczeń potrafi:
• odgadnąć tytuł wiersza na podstawie ilustracji i fragmentu tekstu
• ocenić bohaterów wierszy oraz udzielić rad dla nich.
• zapisać rady w formie równoważników (bez wprowadzania nazwy)
• porównywać liczby w zakresie 25 oraz samodzielnie rozwiązać
proste zadanie tekstowe.
Metody:
−
−
−
−
podająca – czytanie tekstu literackiego
problemowa – aktywizująca; dyskusja dydaktyczna kierowana
eksponująca; prezentacja multimedialna
działania praktyczne – ćwiczenia w kartach pracy
Formy pracy:
praca zespołowa jednolita i indywidualna,
Środki dydaktyczne:
egzemplarze lektury J. Tuwima pt. „Wiersze dla dzieci”, komputer i projektor
multimedialny, program komputerowy Power Point, obrazkowe ilustracje
wierszy, fiszki i karty pracy, plansze demonstracyjne do zadań
matematycznych, magnetofon, żetony aktywności.
Literatura:
1.
L. Bzowska, R. Kownacka – „Uczymy się bawiąc” (wydawnictwo Klanza)
2.
Scenariusze zajęć dziennych „Już w szkole” – (wydawnictwo Nowa Era)
3.
J. Tuwim – „Wiersze dla dzieci” – z zasobów biblioteki szkolnej
Przebieg lekcji:
1. Powitanie uczniów słowami:
Wszyscy są! Witam Was!
Zaczynamy już czas.
Jestem ja – jesteś ty! Raz, dwa i trzy!
2. Rozwiązywanie zagadek związanych z wierszami J. Tuwima.
ilustracje na tablicy, karteczki z zagadkami i tytułami (odwróconymi)
Nauczyciel przypina na tablicy ilustracje związane z wierszami J. Tuwima
„Lokomotywa”, „Warzywa”, „Okulary”, „Abecadło”, „Rzepka”, „O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci”, „Zosia Samosia”, „Idzie Grześ przez wieś”.
Dzieci losują karteczki – zagadki z fragmentami wierszy.
102
CKPiDN w Mielcu – Zeszyty nauczycielskie – Nr3/2005
Każde wybrane dziecko głośno odczytuje fragment – zagadkę, a pozostałe
wskazują, do której ilustracji pasuje czytany fragment. Jedno dziecko przypina
odpowiedni tytuł pod ilustracją.
Oto fragmenty:
3.
Nagle zerknął do lusterka....
Nie chce wierzyć... znowu zerka.
Znalazł! Są! Okazało się,
Że je ma na własnym nosie.
„Okulary”
Kurka na kicię,
Kicia za Mruczka,
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka...
„Rzepka”
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie
„Lokomotywa”
Położyła kucharka na stole:
Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę,
kapustę, pietruszkę, selery i groch...
„Warzywa”
O – jak balon pękło,
Aż się P przelękło,
T – daszek zgubiło.
L – do U wskoczyło...
„Abecadło”
Idzie Grześ
przez wieś,
Worek piasku niesie,
A przez dziurkę
Piasek ciurkiem...
„Idzie Grześ”
Wszystko sama lepiej wie,
Wszystko sama robić chce,
Dla niej szkoła, książka, mama
Nic nie znaczą – wszystko sama!
„Zosia Samosia”
List był do wujka Leona,
A skrzynka była czerwona,
A koperta... no .. taka .. tego ...
Nic takiego nadzwyczajnego,
„O Grzesiu kłamczuchu....”
Prezentacja multimedialna – slajdów. Fragmenty tekstów i ilustracji
ciąg dalszy.
Wykorzystanie pozostałych wierszy Tuwima oraz odgadywanie ich tytułów
Odgadnij tytuły wierszy
Prezentacja: Lidii Tylutki
103
Lidia Tylutki – Poznajemy wiersze Juliana Tuwima o dzieciach
„Skandal! – krzyczy –
Nie do wiary!
Ktoś mi ukradł ....
„OKULARY”
... Buch, jak gorąco!
Uch, jak gorąco!...
„Lokomotywa”
...Ma on chłopczyka
i dziewczynkę.
Miłego słonika i śliczną słoninkę.
„Słoń Trąbalski”
„Piasku mniej – nosić lżej”...
„Idzie Grześ”
104
CKPiDN w Mielcu – Zeszyty nauczycielskie – Nr3/2005
... Oj, przydałby się ktoś na
przyczepkę! ...
„Rzepka”
...Bo wszystko sama!
sama! sama!
„Zosia Samosia”
... A gdy ze szkoły
do domu wraca.
Psoci, figluje –
to jego praca...
„Murzynek Bambo”
GRATULACJE !!!
105
Lidia Tylutki – Poznajemy wiersze Juliana Tuwima o dzieciach
4.
Dyskusja kierowana na temat przeczytanych wierszy.
− Dlaczego Zosię nazywano Samosią?
− Co niósł Grześ?
− Dlaczego Grześ wracał przez wieś?
− O co pytała Grzesia ciocia?
− Jak zachował się Grześ wobec cioci?
5. Dobieranie ilustracji do wierszy, pisanie imion.
Uczniowie zapisują odpowiednie imiona dzieci pod ilustracjami w kartach
pracy.
Nauczyciel przypomina o pisowni wielka literą.
6. Przerwa śródlekcyjna.
Śpiewanie z rytmicznym pokazywaniem piosenki „Lekcja rysunku”
Układanie i zapisywanie prostych zdań oceniających postaci z wierszy.
Uczniowie samodzielnie (niektórzy pod kierunkiem nauczyciela) zapisują po
jednym zdaniu o każdym bohaterze w zeszycie ćwiczeń. Następnie wszyscy
głośno czytają ułożone zdania.
NIGDY NIE KŁAM.
BĄDŹ UWAŻNY.
ZAWSZE SŁUCHAJ RODZICÓW.
8. Układanie zadania tekstowego na podstawie planszy rysunkowej
przedstawiającej dwoje czytelników.
Ocena najciekawszych i prawidłowych wypowiedzi.
9. Samodzielne rozwiązanie zadania na fiszkach matematycznych.
Kto przeczytał więcej wierszy – Zosia czy Grześ?
Wpisz odpowiedni znak: =, <, >.
13
10
O ile więcej wierszy przeczytała Zosia?
10. Podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów na podstawie
zliczonych żetonów.
11. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.
7.
106

Podobne dokumenty