PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI ST. STANISLAUS KOSTKA

Komentarze

Transkrypt

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI ST. STANISLAUS KOSTKA
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
ST. STANISLAUS KOSTKA CHURCH
Tel.: 416-504-4643 Fax: 416-504-5653
XXVI NIEDZIELA / 26th SUNDAY
September - 27 - Wrzesień, 2009
ZESPÓŁ DUSZPASTERSKI / PASTORAL TEAM
Fr. Jan Wadolowski OMI - pastor
Fr. Richard Kosian OMI - retired
Fr. Tomy Thomas Kalloor OMI - on study
Sr. Leopolda Buczek CSSF - religion classes
PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE
Monday / Poniedziałek: closed / zamknięte
St. Stanislaus Kostak Church
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej / Missionary Oblates of Mary Immaculate
JUBILEUSZ PARAFII - 1911 - 2011 - PARISH JUBILEE
Web Page: http://stanislaw.ca
E-Mail: [email protected]
City of Toronto
12 Denison Avenue, Toronto, Ontario M5T 2M4
Św. Stanisław
Kostka
Tuesday - Friday / Wtorek - Piątek: 9:00 -12:00 AM & 1:00 - 5:00 PM
Saturday / Sobota:
10:00 - 11:45 AM
Other time by appointment / W innym czasie przez ustalenie z księdzem.
SAKRAMENT CHORYCH - Kapłan odwiedza
chorych z Sakramentami św. po zgłoszeniu do biura
parafialnego. W nagłym wypadku można wezwać
kapłana w każdym czasie, tel.: 416-504-4643.
ANOINTING OF THE SICK - In urgent cases and
other arrangement for hospital or home pastoral
visit may be made by calling our Parish Office @
416-504-4643.
CONFESSION - Priest is available in the confessional about 30 minutes before the Masses and on
First Friday of the Month from 6:00 PM.
SPOWIEDŹ ŚW. - Kapłan słucha spowiedzi w konfesionale na pół godziny przed Mszą św., a w Pierwszy Piątek Miesiąca od godz. 6:00 wieczorem.
PARISH ORGANIZATIONS / ORGANIZACJE PARAFIALNE
THE SACRAMENT OF MARRIAGE - Fiancé
and Fiancée should contact Parish Priest 12
months prior to the intended date of marriage.
Marriage Preparation Course will be required.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA - narzeczeni
powinni zgłosić się osobiście do księdza na 12
miesięcy przed planowaną datą ślubu. Obowiązuje ukończenie kursu przedmałżeńskiego.
BAPTISM - is celebrated on Sundays. Arrangement
for Baptism may be made by calling the Parish Office
(416-504-4643) about one month in advance of the
intended ceremony date. Baptism Preparation for
Parents and Godparents is held on every second
Wednesday of the month at 7:00 PM in the Church
Office, 12 Denison Avenue, Toronto.
CHRZEST ŚW. - jest udzielany w niedzielę. Chrzest
dziecka należy zgłosić do biura parafialnego telefonicznie (416-504-4643) lub osobiście około miesiąca
przed planowaną datą. Przygotowanie do Chrztu św.
dla rodziców i chrzestnych odbywa się w każdą
drugą środę miesiąca o godz. 7:00 wieczorem w biurze parafialnym przy 12 Denison Ave., Toronto.
Parish Council / Rada Parafialna ............. Maria Samulewski .. 416-622-6644
Parish Committee / Komitet Parafialny ........... Roman Solski .. 416-767-8087
Choir / Chór ................................................... Jan Borkowski .. 905-270-6638
Organist / Organista ............................................ Jan Kornel .. 416-727-5266
Lectors / Lektorzy ................................................ Nina Czuło .. 416-251-5174
Rosary Society / Towarzystwo Różańcowe ...... Maria Żmuda .. 905-275-4826
Third Order / Trzeci Zakon ........................ Waldemar Capala .. 647-990-8636
Marian Sodality / Sodalicja Mariańska ................. Nina Czuło .. 416-251-5174
Holy Name Society / Tow. Imienia Jezus ........... Jan Goździk .. 416-408-0078
Senior’s Club / Klub Seniora ........................ Helena Nowicki .. 416-239-6157
Youth Group / Grupa Młodzieżowa ................. Diane Grzesik .. 416-455-0733
Religion Classes / Katechizacja ........................ Sr. Leopolda .. 905-278-5452
Altar Servers / Ministranci ............................... Roman Korus .. 416-617-1944
Polish School / Szkoła Polska ............................ Halina Czuk .. 416-767-1593
Children’s Dance Group / "Stokrotki" .... Barbara Paradowski .. 416-769-9060
Knights of Columbus / Rycerze Kolumba ..... Piotr Jankowski .. 416-245-6075
Fundusz JP II dla Polskich Sierot ..................... Janina Czulo .. 416-251-5174
Felician Sisters / Siostry Felicjanki ............................................ 416-504-5217
Caretaker / Gospodarz .............................. Danuta Kaminska .. 905-281-8560
NIEKTÓRE KATOLICKIE OŚRODKI I PARAFIE
Archdiocese of Toronto
1155 Yonge St., Toronto, ON
Holy Angels Church
61 Jutland Rd., Toronto, ON
St. Mary's Church
1996 Davenport Rd., Toronto, ON
St. Casimir's Church
156 Roncesvalles Ave., Toronto, ON
St. Maximilian Kolbe Church
4260 Cawthra Rd., Mississauga, ON
St. Eugene de Mazenod
1206 Steeles Ave. W., Brampton, ON
Queen of Apostles Renewal Centre 1617 Blythe Rd., Mississauga, ON
Catholic Youth Studio
183 Roncesvalles Ave., Toronto, ON
416-934-0606
416-255-1691
416-656-3130
416-532-2822
905-848-2420
905-451-1422
905-278-5229
416-588-0555
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
27 wrzesień - September, 2009
PSALM: Nakazy Pana są radością serca.
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – rozpoczynają się od
czwartku, 1 października. Godziny odprawiania nabożeństw
są podane w intencjach mszalnych. Modlitwie będą
przewodniczyli członkowie
organizacji parafialnych: w
poniedziałki - Chór Św. Cecylii "Echo", wtorki - Sodalicja
Mariańska, środy rano - Klub Seniora, czwartki - Towarzystwo
Różańcowe, piątki - Komitet Parafialny i Tow. Im. Jezus, soboty
- Trzeci Zakon, niedziele – dzieci, młodzież i wierni. Zachęcamy
dzieci, młodzież i wszystkich do licznego udziału w
nabożeństwach.
MSZA ŚW. DLA DZIECI – jest odprawiana w pierwszą
niedzielę miesiąca, 4 października o godz. 9:30 rano.
Zachęcamy wszystkie dzieci z rodzicami do uczestnictwa.
PRZYJMUJEMY
INTENCJE
MSZALNE
do
odprawienia w 2010 roku. Intencje można zamawiać w biurze
parafilanym w tygodniu w godzinach urzędowania.
ZBIÓRKA NA “NEEDS OF THE CANADIAN
CHURCH” – dzisiaj w czasie Mszy św. jest zbierana druga
kolekta na potrzeby Kościoła Katolickiego w Kanadzie. Zbiórka
będzie przeznaczona na działalność i potrzeby Konferencji
Biskupów Katolickich w Kanadzie. Konferencja m.in. wspiera
finansowo Misjonarzy głoszących słowo Boże na całym świecie, jak
również pracujących na dalekiej północy Kanady. Ofiary są
wliczane do rozliczenia podatkowego. Kopertki są wyłożone w
przedsionku kościoła. Bóg zapłać za poparcie zbiórki i ofiary.
ZAPISY DZIECI NA LEKCJE RELIGII, DO SZKOŁY
POLSKIEJ I DO „STOKROTEK” przyjmujemy zapisy dzieci
od przedszkola (4 lata) do klasy 8. Dziecko można zapisać dzisiaj w
zakrystii po Mszy św. lub w sobotę w sali parafialnej. Program nauki
w soboty: od godz. 9:30 do 11:00 rano – religia; od 11:00 do
13:30 – lekcje w Polskiej Szkole; od 13:30 – 14:30 – próby
taneczne „Stokrotki”. Dzieci do Pierwszej Komuni Św. przygotowuje Siostra Leopolda. Uczniowie klas 6-8 lub starsi będą przygotowywani do Sakramentu Bierzmowania. Do zespołu „Stokrotki”
mogą należeć dzieci uczęszczające do naszej Polskiej Szkoły lub
dzieci z innych parafii. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież.
11 PAŹDZIERNIKA - JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE –
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, które w tym
roku obchodzą Jubileusz na uroczystą Mszę św. w intencji
Jubilatów w niedzielę, 11 października o godz. 11:00 (Suma).
Dla tych, którzy chcą odnowić przysięgie małżeńską, prosimy o
podanie swoich nazwisk do biura parafialnego, osobiście lub
przez telefon 416-504-4643.
KAWA I CIASTO – dzisiaj po Mszach św. Grupa Młodzieżowa serdecznie zaprasza wszystkich do sali parafialnej.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
ZBIOROWA - 2 października o godz. 19:00.
-
MSZA
ŚW.
Intencje mszalne
można zgłaszać telefonicznie do biura parafialnego lub karteczkę z
intencją i ofiarą wrzucić do koszyczka podczas zbierania
niedzielnej składki. Celebrans wyczytuje intencje, które będą także
zamieszczone we wkładce do biuletynu z niedzieli, 4 października /
09.
MIESIĘCZNA SKŁADKA NA POTRZEBY PARAFII będzie zbierana w przyszłą niedzielę, 4 października w czasie
każdej Mszy św. Kopertki „My Special Offering” są dołączone do
niedzielnych zestawów. Dodatkowe kopertki są wyłożone w
przedsionku kościoła. Bóg zapłać wszystkim za poparcie zbiórki
i troskę o naszą parafię.
BANKIET„SPEŁNIĆ MARZENIA” – sobota, 10
paździer- nika, 2009 o godz. 17:00 w domu Kombatanta, 206
Beverley St. w Toronto. Dochód przeznaczony na budowę windy w
tymże Domu Kombatanta. Bilety są $40 od osoby. Gorący obiad z
winem i deserem, program artystyczny, loteria fantowa. Koło Pań
„Nadzieja” przy SPK nr. 20 w Toronto zaprasza. Info. Halina: 416762-6393. Mile widziane donacje (pokwitowanie do income tax).
30-LECIE DOMU KOPERNIKA
Dom Kopernika dumnie obchodzi 30-lecie swego istnienia i
udzielania oddanej opieki dla polskich seniorów. Pragniemy
zaprosić Państwa na Mszę Dziękczynną, która odprawiona zostanie
przez Arcybiskupa Toronto, Jego Wielebność Thomasa Collinsa 17go października, 2009 o godzinie 15:00 w Kościele św. Kazimierza.
Bilety ($50) na uroczysty Bankiet, który rozpocznie się po mszy
można nabyć u Kasi, tel. 416-536-7122 wew. 244.
ZWIĄZEK
HARCERSTWA
POLSKIEGO
W
KANADZIE Szczep Harcerzy „Podhale” i Szczep Harcerek „Rzeka”
zapraszają w każdy piątek dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat na
zbiórki harcerskie. Info.: www.podhale.ca lub www.rzeka.ca lub Druhna
Agata: 416-803-7696, Druh Andrzej: 905-629-4407.
ŁAŃCUCH ŻYCIA W OBRONIE DZIECI NIENARODZONYCH –
coroczna, pokojowa manifestacja przeciwko aborcji odbędzie się w
niedzielę, 4 października 2009 w godz. od 14:00 do 15:00.
Najbliższe miejsce manifestacji: Queen St. West & Spadina Ave.
40 DNIA DLA ŻYCIA – jest to kampania broniąca nienarodzone
dzieci. Trwa od 23 września do 1 listopada, 2009 r. To 40 dni i nocy
modlitwy, postu i świadectwa przed kliniką aborcyjną „Women’s Care
Clinic” przy 960 Lawrence Ave. West w Toronto, czuwanie 24h/dobę
lub „Cabbagetown Women’s Clinic” przy 302 Gerrard St. East w
Toronto, czuwanie od 7:00 do 17:00. Przyjdź, kiedy tylko chcesz i na
jak długo chcesz. Wiedz, że aborcja zabija co piąte dziecko w
Kanadzie. Info.: www.40daysforlife.com/toronto/
ZEBRANIA ORGANIZACJI: Sodalicja Mariańska –
dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:30 rano; Chór Św. Cecylii „Echo” –
pon., 28 września o godz. 7:30 wieczorem; Klub Seniora – śr., 30
września o godz. 10:00 rano Msza św., a następnie spotkanie na
sali; Towarzystwo Różańcowe – niedz., 4 października po Mszy
św. o godz. 9:30 rano; Rada Parafialna – śr., 7 paździer- nika o
godz. 19:30. Organizacje zapraszają nowych członków.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
SOBOTA / SATURDAY – 26 września / September:
17:30 - 1. Za + Szczepana Tolak (3 rocz.) – Córka Teresa
2. Za ++ Leokadię i Wacława Miciul – Rodzina Pupin
26 NIEDZIELA ZWYKŁA / 26TH SUNDAY IN ORDINARY
TIME – 27 września / September:
9:30 – Za + Józefa Taborowskiego – Rodzice
11:00 – Za Parafian
12:30 – For + Janina Rzasa (2nd anniv.) – Son Leszek with family
PONIEDZIAŁEK / MONDAY – 28 września / Sept.:
Św. Wacława, męczennika / St. Wenceslaus, martyr
8:00 – O zdrowie i opatrzność Bożą dla taty Romana Korus i
mamy Michaliny Sitko – Roman i Ewa z dziećmi
WTOREK / TUESDAY – 29 września / September:
Nie ma Mszy św. / No Mass today
ŚRODA / WEDNESDAY – 30 września / September::
Św. Hieronima / St. Jerome, priest & doctor
10:00 – Za + Władysława Grabowieckiego – Córka z rodziną
CZWARTEK / THURSDAY – 1 październik / October:
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus / St. Therese of the Child Jesus
18:30 – NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE – Tow. Różańcowe
19:00 – Za ++ Teresę i Stanisława Śmietana oraz ich rodziców
– Anna Piotrowska
PIERWSZY PIĄTEK / FIRST FRIDAY – 2 paźdz. / Oct.:
Aniołów Stróżów / Guardian Angels
18:00 - Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa
18:30 - NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - Komitet i Tow. Im. Jezus
19:00 – Msza św. Zbiorowa
PIERWSZA SOBOTA / FIRST SAT. – 3 paźdz. / Oct:
17:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE - Trzeci Zakon
17:30 – 1. Za ++ rodziców Michała i Helenę Zub – Córki
2. Za ++ Leokadię i Wacława Miciul – Rodzina Pupin
27 NIEDZIELA / 27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
– 4 październik / October:
9:00 - NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE – Dzieci, młodzież i wierni
9:30 – 1. O obfitość łask dla członkiń Tow. Różańcowego i
członków wszystkich org. parafialnych – Tow. Różańcowe
2. O błog. Boże i potrzebne łaski dla Romana i Ewy
Korus oraz ich dzieci za wielkie serce i troskę – Brat Edward
11:00 – Za żyjących i zmarłych członków Trzeciego Zakonu
Św. Franciszka – Trzeci Zakon
12:30 – For ++ Paulina & Karol Szalanski – Family
ROSARY DEVOTION
40 DAYS FOR LIFE RALLY (Sept. 23rd - Nov. 1st, 2009) – is
part of an inter-denominational, international campaign to end abortion.
People in many cities from coast to coast everyday participate in peaceful
vigils. The Toronto vigil locations are: 960 Lawrence Ave. West (Dufferin
/Lawrence), 24 hours each day, and 302 Gerrard St. East (beside Aid to
Women), from 7:00 a.m. – 5:00 p.m. Individuals & groups are encouraged
to sign up for a block of time to insure all hours will be covered. Info. Nicole
Campbell at [email protected] or 416-204-9749.
26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME
September 27, 2009
PSALM: The precepts of the Lord give joy to the heart.
PRAYING THE ROSARY IN OCTOBER - every
Wednesday at 6:30 p.m. & Sunday's after the 12:30 p.m. Mass
we will pray the rosary in English.
Members of our church organizations /
groups will lead the rosary prayer
every Wednesday, as follows: Oct. 7th
– Church Council; Oct. 14th – Knights
of Columbus; Oct. 21st – Youth Group
& Oct. 28th – English Lectors. English
Mass will follow the rosary devotions.
MONTHLY SPECIAL COLLECTION FOR THE NEEDS
OF OUR PARISH –will be taken up next Sunday, Oct. 4th during
all Masses. Envelopes “My Special Offering” are included in the
Sunday’s envelopes sets. Additional are available in the foyer of the
church. Thank you for your support.
LIFE CHAIN FOR THE UNBORN CHILDREN – a prayerful,
peaceful witness to the evil of abortion and to the sanctity of human
life from the moment of conception. Sunday, October 4th, 2009
from 2:00 to 3:00 p.m. The nearest manifestation’s location: Queen
St. West & Spadina Ave.
30TH ANNIVERSARY OF COPERNICUS LODGE
Copernicus Lodge is proudly celebrating 30 years of providing
compassionate care to Polish seniors. We invite the community to
join us for a Thanksgiving Mass which will be celebrated by The
Most Rev. Thomas Collins, Archbishop of Toronto on Saturday,
October 17, 2009 at 3:00 pm at St. Casimir's Church. Tickets for
the Banquet following the Mass are limited and can be purchased
for $50.00 each. Please contact Kasia at 416 536-7122 ext. 244.
30TH ANNUAL CARDINAL DINNER – with Archbishop
Thomas Collins - October 29th, 2009 at the Metro Toronto
Convention Centre. Tickets: $175/ person. 416-934-3400 ext. 551.
DEAD SEA SCROLLS – are on display at the Royal Ontario
Museum (ROM-100 Queen’s Park, Toronto) until January 3, 2010.
The exhibition consists of 17 Dead Sea Scrolls, of which four are on
public display for the first time ever. The Dead Sea Scrolls are
widely considered among the greatest archaeological finds of the
past century and include the earliest written sources for the Hebrew
Bible (Christian Old Testament). Tickets prices: Adult $28, Child
$15, Senior $25, Student $25. Group prices: Adult $22, Child
$10.50, Senior $19, Student $19. To book group tickets: 416-5865801; email [email protected] Info.: www.rom.on.ca/scrolls
MASS INTENTIONS – to be celebrated in 2010 are being
accepted in the parish office during the week.
AN OPEN HOUSE - De La Salle College, a Catholic coeducational, private school for students in grades 5 to 12, will be hosting
an Open House on Wednesday, October 28th, 2009 from 7:00 p.m. to
9:00 p.m. for prospective students for the academic year 2010-2011.
Tuition for the academic year 2010-2011 will be $11,500.00. The school is
located at 131 Farnham Avenue. Info.: 416-969-8771, ext. 228.
Toronto
Pope John Paul II,
Council 13811
St. Stanislaus
- St. Casimir’s
Polish Parishes
Credit Union Limited
Przyłącz się *** / *** Join us!
Czesław: 416-622-5075
Jerry: 416-614-6760
TORONTO
12 Denison Ave.
Tel.: 416.703-0996
Office Hours - Godz. Pracy *
Wed. - Środa 10 AM - 5 PM
Friday - Piątek 10 AM - 5 PM
Ryszard PIOTROWSKI
Producent
Tel. 416-938-7141
[email protected]
J.B.S. ELECTRICAL LTD.
Sun. - Niedziela 10 AM - 2 PM
ELACTRICAL & TELECOMUNICATION CONTRACTOR
* (Subject to change. Godz. mogą ulec zmianie.)
Usługi Elektryczne & Telekomunikacyjne
* FABRYKI * BIURA * DOMY
OFERUJEMY
KORZYSTNE
OPROCENTOWANIA
DEPOZYTÓW
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
ORAZ
POŻYCZEK
HIPOTECZNYCH
I PERSONALNYCH
Head Office
220 Roncesvalles Ave.
Toronto, ON M6R 2L7
Tel.: 416.537-2181
CALL CENTRE
TELEFONICZNE
CENTRUM USŁUG
I INFORMACJI
416.236-1225
1.888.558-5506
STRONA INTERNETOWA
www.polcu.ca
Jarek Śmigiel - Mistrz Elektryk
POLSKA SZKOŁA
LEKCJE RELIGII
soboty / Saturdays: 11:00 AM - 1:30 PM
soboty / Saturdays: 9:30 - 10:45 AM
POLISH LANGUAGE SCHOOL
Klasa 0 - 8 / Grade 0 - 8
INFORMACJE / INFORMATION:
E #2352 Tel.: 416-878-2559 / 24h
Halina Czuk - 416-767-1593
Biuro Parafialne / Office - 416-504 - 4643
Cardinal Funeral Homes Ltd.
Donna Catering
L. James Cardinal, President / Owner
For All Occasions
366 Bathurst St. ----- 416-603-1444 Posiłki na wszystkie okazje!
Donna Taborowski
92 Annette St. -------- 416-762-8141
905-282-1444
"Three Generations of Family Service"
WILLIAM'S SHOE STORE
DOBRE GATUNKI
SZEROKIE OBUWIE
416-504-4898
750 Queen St. West, Toronto
Queen Syrena
Travel Inc.
416-531-4800
Nigdzie indziej taka cena
jak Ci daje Queen-Syrena
RELIGION CLASSES
Klasa 0 - 8 / Grade 0 - 8
INFORMACJE / INFORMATION:
Sr. Leopolda: 905-278-5452
Biuro Parafialne / Office - 416-504-4643
141 Roncesvalles Avenue
Najtańsze przeloty do Polski i na cały świat
Przesyłki handlowe CARGO
Paczki do Polski
416-537-0000
www.polimex.com
Superior Sausage & Meat Products Co. Ltd.
Wędliny własnego wyrobu, świeże mięso, kiełbasy
i inne artykuły żywnościowe.
416-531-8422 & 416-531-3022
1004 Dundas Street West, Toronto
Turner & Porter
FUNERAL DIRECTORS - Zakład pogrzebowy
Quality Custom Painting Renovation & Contracting Roncesvalles Chapel Yorke Chapel
436 Roncesvalles Ave. Toronto
2357 Bloor Street West Toronto
Renowacje Domów
* Plastering and Painting * Complete Basement Finishing
* Ceramic and Vinyl Tiles
416-617-1944
QUALITY ABOVE ALL
Roman
DR. WILLIAM BAILEY & DR. ANITA GRANOWSKA
DENTYŚCI
Nowi pacjenci mile widziani
Akceptujemy plany dentystyczne
Przyjmujemy wieczorem
416-533-1818
(naprzeciw Credit Union)
175 Roncesvalles Avenue
416-533-7954 416-767-3153
"Różnica jest w szczegółach."
CATHOLIC CEMETERIES
ARCHDIOCESE OF TORONTO
ASSUMPTION CATHOLIC CEMETERY
6933 Tomken Road, Mississauga (E. of HWY # 410 at Derry Road)
905-670-8801 Polish Community Section Available
Visit our website at www.catholic-cemeteries.com

Podobne dokumenty

niedziela / sunday - St. Stanislaus Kostka Church

niedziela / sunday - St. Stanislaus Kostka Church Choir / Chór ................................................... Jan Borkowski .. 905-270-6638 Organist / Organista ............................................ Jan Kornel .. 416-727-5266 Lectors /...

Bardziej szczegółowo