gazetka-maÅ‚y-ekolog.. - Przedszkole Nr 8 w Kołobrzegu

Komentarze

Transkrypt

gazetka-maÅ‚y-ekolog.. - Przedszkole Nr 8 w Kołobrzegu
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
MALI EKOLODZY
Wydanie specjalne
Z okazji Dnia Ziemi
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 1
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Światowy Dzień Ziemi
Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego
święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń
związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. ONZ świętuje
Dzień Ziemi w czasie równonocy wiosennej, czyli 20/21 marca. Jednak w
wielu krajach, m.in. w Polsce, święto to obchodzi się 22 kwietnia, a związane
z nim konferencje, wykłady, festyny i koncerty trwają przez cały tydzień.
Pomysł ustanowienia Dnia Ziemi (ang. Earth Day) jako pierwszy przedstawił
amerykański ekolog John McConnell na konferencji UNESCO poświęconej
ochronie środowiska. Miało to być święto afirmacji życia i piękna Ziemi,
połączone z propagowaniem troski o naturę. Inicjatywa McConnella szybko
zyskała poparcie władz San Francisco. 21 marca 1970 roku Joseph Alioto,
burmistrz San Francisco, proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi. Wkrótce
potem John McConnell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się
sekretarze generalni ONZ. Dzięki temu święto zyskało status międzynarodowy.
Nieco wcześniej, bo we wrześniu 1969 roku, amerykański senator Gaylorg
Nelson na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie
ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego.
Demonstracja odbyła się pół roku później - 22 kwietnia 1970 roku - i
zgromadziła tłumy. Obecnie w obchodach dnia Ziemi biorą udział setki
milionów ludzi z ponad 140 krajów. Na całym świecie organizowane są
spotkanie, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone
działaniom proekologicznym. Szacuje się, że w największych jak dotąd
obchodach Dnia Ziemi w 2007 roku wziął udział blisko miliard ludzi z całego
świata. Mimo, że ONZ oficjalnie obchodzi Dzień Ziemi w marcu, kwietniowe
święto również jest wspierane przez tę organizację.
Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się dopiero w 1990 roku, po
upadku komunizmu. Przygotowane zostały przez nowopowstające organizacje
pozarządowe, popularyzujące ekologię. Obecnie w organizacji Dnia Ziemi w
Polsce biorą udział między innymi: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
Społeczny Instytut Ekologiczny i Ośrodek Kultury Ochoty (OKO). Patronat nad
świętem sprawują m.in. Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor
Lasów Państwowych oraz władze miast i miejscowości, biorących udział w
obchodach oraz oczywiście przedszkola i szkoły.
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 2
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Dzień Ziemi w naszym Przedszkolu
Nasze przedszkole jest
placówką ekologiczną.
Otaczająca nas przyroda jest bezcennym
skarbem. Szacunku do niej powinniśmy
uczyć już od najmłodszych lat.
Kształtując wrażliwość dziecka na
piękno natury, chronimy środowisko i
dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.
Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu.
Dzieci przedszkolne uczą się szybciej i łatwiej, dlatego można wyrobić w nich
właściwe postawy ekologiczne. Właściwe edukowanie dzieci od pierwszych lat
spędzonych w przedszkolu przyniesie oczekiwane owoce w postaci ludzi
świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi.
Ludzi, którzy swą postawą udowodnią, jak ważne jest rozumienie roli i
znaczenia ochrony środowiska w życiu każdego człowieka.
W związku z obchodami Dnia Ziemi, przygotowaliśmy
dla dzieci wiele atrakcji oraz zadań:
Konkurs „List do Ziemi”
Zajęcia manualne o tematyce ekologicznej
Quiz wiedzy ekologicznej
Pokaz mody ekologicznej
Nasadzanie drzew w ogrodzie przedszkolnym
Sprzątanie Świata
Obserwacje i doświadczenia
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 3
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Ponadto każdy z nauczycieli na początku roku szkolnego opracował
„Plan działań ekologicznych” w których zawarł poniższe cele:
Uświadamianie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, wszystko co jest
potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska,
Uwrażliwianie dzieci na zachowanie czystości w otoczeniu,
Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi,
Uświadamianie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia,
Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych
i nieodnawialnych zasobów przyrody,
Kształtowanie postawy świadomego konsumenta,
Zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, wdrażanie do
segregacji śmieci,
Kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem,
Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury,
Poznawanie pięknych i ciekawych miejsc w najbliższej okolicy,
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Poprzez doświadczenia
oraz samodzielne działania
Nasze przedszkolaki
zdobywają wiedzę na temat
środowiska i ekologii.
Zabawy ekologiczno – przyrodnicze dla
dzieci i rodziców.
Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna
ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej
ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze
badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju
dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia
przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do
rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 4
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak
fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania
fascynującego świata przyrody i techniki a wiedza i umiejętności
zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do
wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Czego potrzebuje ogień?
Materiały: trzy świeczki-podgrzewacze, mały i duży słoik
Przebieg: Zapalamy świeczki, dwie z nich stawiamy na pokrywce, nakrywamy je
słoikami i w tej pozycji zakręcamy. najpierw wszystkie świeczki pałą się jednakowo mocno,
po chwili płomień w małym słoiku gaśnie, jakby ktoś go zdmuchnął, nieco dłużej pali się
świeczka w dużym słoiku, ale też gaśnie, trzecia świeczka pali się cały czas.
Wniosek: podczas palenia płomień zużywa „powietrze do oddychania”, a dokładniej mówiąc
– tlen. Kiedy go zabraknie, płomień gaśnie. Aby świeczka się paliła, potrzebny jest tlen.
Znikająca woda
Materiały: dwie podstawki, szklanka, świeczka, woda, zapałka.
Przebieg: Zapaloną świeczkę stawiamy na podstawce, na której znajduje się woda, i
przykrywamy szklanką. w trakcie eksperymentu świeczka zgaśnie, a woda zostanie wessana
ze spodka do szklanki.
Wniosek: tlen z powietrza podtrzymuje płomień świecy, kiedy tlenu pod szklanką zabraknie,
płomień zgaśnie. Powietrze, które zostanie w szklance, oziębi się i skurczy. W ten sposób
zrobi miejsce dla wody, która wciśnie się do szklanki.
Ciśnienie atmosferyczne
Materiały: Butelka z dużym otworem (np. po soku „Kubuś”), jajko kurze ugotowane na
twardo (bez skorupki), jajko ugotowane na twardo w skorupce, które namoczymy w silnie
stężonym roztworze soli przez parę godzin
Przebieg: Połóż jajko na otworze butelki i sprawdź, czy jajko się mieści w butelce. Zabierz
jajko i wrzuć do butelki kawałek palącego się papieru, spróbuj ponownie włożyć jajko do
butelki. To samo zrób z jajkiem w skorupce namoczonym w roztworze soli.
„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż – a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!”
Konfucjusz
Miłej zabawy!
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 5
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
7 zasad domowej
ekologii na Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Ziemi – jest to coroczna akcja
na rzecz promowania ekologicznych
postaw. Z tej okazji warto dowiedzieć
się jakie domowe przyzwyczajenia
powinniśmy zmienić, by chronić naszą
planetę i sprawić, by była piękna dla
przyszłych pokoleń.
1. Segreguj śmieci
Wygospodarujmy w swoich domach kilka pojemników na różnego rodzaju odpady.
Pamiętajmy, że do niebieskiego pojemnika powinien trafić papier, do żółtego – plastik,
natomiast szkło do zielonego (kolorowe szkło) lub do białego (białe szkło). Dla przykładu: na
wysypiska trafi 10 000 ton szkła mniej jeśli w ciągu roku, każdy z nas, wyrzuci jeden słoik po
dżemie do specjalnego kontenera na szkło, zamiast do tradycyjnego śmietnika.
2. Korzystaj z materiałów nadających się do recyklingu
Jeśli już segregujemy odpady, to warto na co dzień korzystać z rzeczy nadających się do
ponownego przetworzenia, czyli recyklingu. Dzięki korzystaniu z takich materiałów
ograniczamy powiększanie się obszarów wysypisk śmieci, a także zużywamy mniej energii
elektrycznej, wody i surowców naturalnych.
3. Ograniczaj zużycie energii elektrycznej
Przede wszystkim powinniśmy wyłączać wszystkie niepotrzebne sprzęty z gniazdek. Każde
urządzenie, nawet to pozostawione w stanie czuwania, pobiera energię elektryczną. Jak
podaje Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w raporcie przygotowanym
dla WWF wyłączenie tylko połowy urządzeń pozwoliłoby ograniczyć emitowanie CO2 o 1
mln ton w skali roku. Równie istotne jest abyśmy dostosowali moc żarówek do naszych
potrzeb, a także wyłączali zbędne oświetlenie. Kupując nowe urządzenia powinniśmy zwrócić
uwagę na klasę energooszczędności. Jak wynika z danych raportu ‘Ending Wasteful Energy
Use’ przygotowanego na zlecenie WWF w sektorze gospodarstw domowych marnotrawione
jest nawet do 40% energii elektrycznej. Najlepiej więc jeśli wybierzemy urządzenia
energooszczędne o wysokiej klasie energetycznej np. „A”, a także „A+” oraz „A++”.
4. Ograniczaj zużycie wody
Kontrola zużywanej wody nie tylko pozwoli nam żyć ekologicznie, ale również pozytywnie
wpłynie na domowy budżet. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy naprawić wszystkie
cieknące krany i nieszczelne zawory. Warto wiedzieć, że jeśli zlikwidujemy przeciekający
kran, z którego tylko co 3 sekundy spływa kropla wody, zaoszczędzimy 1 700 litrów wody
rocznie. Kolejne oszczędności przyniesie nam branie krótkiego prysznica zamiast kąpieli w
wannie pełnej wody. W trakcie 5 minut pod prysznicem zużywamy ok. 50 litrów wody,
natomiast podczas kąpieli w wannie ok. 120 litrów.
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 6
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
5. Używaj produktów ekologicznych
Ekologiczne produkty są nie tylko przyjazne środowisku, ale również naszemu zdrowiu.
Powszechne jest przekonanie, ze ekologiczne mogą być tylko artykuły spożywcze lub
kosmetyki. Jednak jeśli chcemy żyć w zgodzie z przyrodą powinniśmy również pomyśleć o
wykorzystaniu w domu ekologicznych środków czystości, takich jak ekologiczna linia
produktów Green Vision. Są one nie tylko bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż ich
tradycyjne odpowiedniki, ale również są znacznie łagodniejsze dla zdrowia. Środki takie jak
Green Vision nie wywołują alergii i uczuleń, a przede wszystkim są równie skuteczne jak
tradycyjne detergenty.
6. Utylizuj baterie
Zużyte baterie, które trafią na tradycyjne wysypisko są zagrożeniem dla środowiska, gdyż
zawierają szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Pamiętajmy, że tylko jedna
bateria może zanieczyścić glebę i wodę. Dlatego też każdą baterię powinniśmy odpowiednio
zutylizować. Możemy na przykład wrzucić je do specjalnych kontenerów znajdujących się np.
w niektórych supermarketach czy w instytucjach publicznych.
7. Używaj ekologicznych toreb
Według specjalistów sklepowe torby foliowe, które po wykorzystaniu wyrzucimy od razu do
śmietnika to mogą rozkładać się nawet kilkaset lat. Najlepiej więc wychodząc z domu na
zakupy zabrać ze sobą ekologiczne torby, wielokrotnego użytku, które są bardziej przyjazne
środowisku.
Materiał został opracowany na podstawie raportów dla WWF, a także na podstawie poradnika Marii Szczygieskiej, „Jak żyć ekologicznie?
Oszczędzając pieniądze i nie szkodząc środowisku” (Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, Program DIALOG, Opole 1999 r.)
PRZEZ CAŁY ROK W NASZYM PRZEDSZKOLU
ZBIERAMY NAKRĘTKI OD BUTELEK ORAZ
BATERIE.
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 7
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
List do Ziemi
Droga Ziemio!
Na samym początku mojego listu, chciałabym Ci bardzo
podziękować za to, że jesteś. Wiem jak trudno jest Ci pogodzić się
z tym, że ludzie Cię nie szanują. Nasze społeczeństwo, niestety
zanieczyszcza planetę. Ale przecież oni nie tylko niszczą Ciebie,
lecz także siebie. Na pewno jesteś na nas wszystkich zła. My się
postaramy aby było lepiej. W Polsce organizowany jest co roku
„Dzień Ziemi” i wszystkie szkoły oraz przedszkola sprzątają jak
najlepiej swój teren. Segregujemy także śmieci. Na podwórkach
ustawione są śmietniki oznaczone trzema kolorami. Jest to wielki
krok w dbaniu o Ciebie.
Mam nadzieję, że uda nam się, abyś była z nas zadowolona.
Ja na pewno postaram się z całych sił.
Dziękuję, że jest tyle parków, jezior, lasów i wiele innych
miejsc na Ziemi, bez których człowiek i zwierzęta nie mogłyby żyć.
Z pozdrowieniami
Oliwia O.
Grupa VII
CIEKAWOSTKI EKOLOGICZNE
Prawie 50% ze śmieci wyrzucanych do kosza każdego dnia można wykorzystać jako
kompost.
Czas rozłożenia sie plastykowej butelki w ziemi wynosi 500 lat.
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 8
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Około 700 kg tlenu tyle wynosi dobowe zapotrzebowanie 2500 ludzi, i tyle może
wyprodukować jeden hektar lasu liściastego.
Około 17 drzew, tyle potrzeba aby wyprodukować jedna tonę papieru,
9 na 10 osób chętnie by poddawało recyklingowi materiały codziennego użytku,
gdyby recykling nie wiązał się z uciążliwością lub większymi kosztami.
1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie
zanieczyścić 1 milion litrów wody
Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500latach, guma do żucia
po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. Ale las może spłonąć!
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można
powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek
ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
Według danych ONZ z 1988 r. Aż 2/3 mieszkańców miast na świecie oddycha
powietrzem zawierającym smog.
Ocieplenie klimatu może spowodować, że w 2050 r. tereny wokół wybrzeży Wielkiej
Brytanii znajdą się pod wodą.
Kąpiący kran może spowodować, ze w ciągu doby wycieknie ok. 36 litrów wody,
natomiast nieszczelna spłuczka w WC może spowodować wyciek około 720 litrów
wody w ciągu doby.
W jednej z poprzednich akcji Sprzątania Świata z 5 stawów tatrzańskich
płetwonurkowie wydobyli w sumie: 180 kilogramów monet oraz 100 kilogramów
złomu.
Około 16% ceny produktu to koszt opakowania, które docelowo ląduje w Twoim
koszu na śmieci. Zastanów się robiąc zakupy.
Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich
śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu (PET),
ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, co stanowi
73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić
energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki (starego typu) przez 4 godziny.
W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%).
Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80% !!!
Jak alarmuje czasopismo National Geographic „..rtęć z jednego tylko termometru
może zanieczyścić jezioro o powierzchni 4,5 hektara, a zniszczozne termometry
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 9
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
każdego roku powiększają rzekę odpadów wytwarzanych przez mieszkańców USA o
jakieś 17 ton rtęci”. Pierwiastek ten jest wchłaniany przez ryby. jeśli taką rybę zje
człowiek również jego organizm zostanie zatruty, co może powodować uszkodzenie
układu nerwowego.
WAŻNA INFORMACJA
Nasze przedszkole bierze udział w konkursie fotograficznym, w ramach
realizacji programu KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY. Zwracamy
się z prośbą o codzienne oddawanie głosu na Nasze zdjęcie na stronie
www. przyjacielenatury.pl
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 10
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
w zakładce MAGICZNY KONKURS DLA PRZEDSZKOLI – GALERIA
ZDJĘĆ.
Konkurs trwa do końca maja.
Liczymy na zaangażowanie Państwa oraz Państwa bliskich i znajomych.
http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,oddaj-glos,73.html
Przedszkole z
największą
ilością głosów
w każdym z
województw
zakwalifikuje się
do finału
KĄCIK PRZEDSZKOLAKA
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 11
„Mali ekolodzy” NR 2
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Gazetka Przedszkolna
Strona 12
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Gazetkę opracował :
Zespół ds. promocji
Anna Sobocińska
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 13
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Liście z drzew o tej porze roku przyciągają wzrok mnogością kolorów, czasami wręcz spadają
pod nogi, zapraszając do zabawy. Warto zatem zachęcić malucha do brodzenia nóżkami
wśród opadłych liści. Nazywajcie dźwięki, które temu towarzyszą, zapytaj smyka czy słyszy
jak liście chrzęszczą (chrupią, trzeszczą, szeleszczą...) pod jego nóżkami. Taka zabawa to też
świetne ćwiczenie logopedyczne dla malca.
2. Góra liści
Usypcie z liści dużą górę, na którą można będzie się wspinać, a następnie rozkopywać ją
nóżkami.
3. Zbieramy jesienne dary
Na spacer z malcem zabierz ze sobą plastikowe wiaderko. Na pewno będzie przydatne do
poszukiwania ?skarbów": zbierania szyszek, żołędzi, kamyków... Nazywajcie przy tym
wszystko co znajdziecie.
4. Wyścigi
Możecie również urządzić wyścigi - na ścieżce zaznaczcie linię startu i mety. Wygra ten, kto
pierwszy dobiegnie z pełnym wiaderkiem do mety.
5. Co do czego pasuje?
Zabierzcie zebrane ?skarby" jesieni (zarówno liście jak i owoce) do domu, później razem z
brzdącem policzcie, posegregujcie je. Poproś dziecko, by dopasowało do siebie liść i owoc.
Takim sposobem, przy okazji zabawy dacie dziecku dobrą lekcję matematyki i przyrody.
6. Zgaduj - zgadula
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 14
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Ułóżcie "skarby" jesieni w szeregu, a następnie poproś malca, aby dokładnie im się przyjrzał.
Po tym jak zakryje oczy, schowaj jeden z przedmiotów. Maluch będzie musiał zgadnąć
jakiego przedmiotu brakuje.
7. Kto prowadzi?
W lesie czy parku pozwól maluszkowi na prowadzenie - może decydować np. w którą ścieżkę
skręcić. Poproś też, aby maluch nazywał kierunki, w które skręcacie. Taka orientacja
przestrzeni jest niezbędna do nauki pisania i czytania.
8. Podchody
Jeśli wybierzecie się na spacer całą rodziną możecie zorganizować ?podchody". Jedna osoba
niech idzie i zostawia za sobą ślady, tak by pozostali mogli ją później odnaleźć. Drogę
możecie też oznaczać strzałkami zrobionymi z patyków lub kasztanów.
9. Poszukiwacze skarbu
Warto również zorganizować zabawę w szukanie ukrytego skarbu. Zabierz ze sobą jakiś mały
upominek dla malucha - może to być na przykład coś słodkiego. Podobnie jak w podchodach
zaznacz drogę do ukrytego skarbu.
10. Spacer na kółkach
W ciepłe jesienne dni możecie zaproponować malcowi uprawianie jakiegoś sportu - wysiłek
fizyczny nie zmęczy malca, bo już nie będzie tak gorąco jak latem. Twój maluch na pewno
chętnie pojeździ na rowerze, wrotkach czy hulajnodze. Możecie zabrać dziecko na wspólną
wyprawę rowerową - dla małego szkraba będzie to super przygoda.
SPACEROWY NIEZBĘDNIK
Ubierając dziecko na jesienną wyprawę, pamiętajmy o tym, aby malca nie przegrzewać.
Ubierz go na tzw. ?cebulkę" - w lekką kurtkę lub pikowaną kamizelkę, która ogrzeje plecy, a
kiedy wyjdzie słońce i zrobi się ciepło łatwo będzie ją zdjąć. Ważne są dobre i wygodne buty.
Podczas każdego spaceru przydatne będą również wilgotne chusteczki, bowiem w czasie
zabawy dziecko na pewno pobrudzi sobie ręce. Zawsze zabieraj ze sobą coś do picia i ?na
ząb". Zmęczony bieganiem i zabawą maluch na pewno chętnie przekąsi "co nieco".
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 15
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
JESIENNE ZWIERZĘTA
Gdy wybierzecie na jesienny spacer po dywanie z kolorowych liści, koniecznie przynieście
kilka najpiękniejszych okazów do domu.
Składniki:
Liście z różnych drzew o różnych kolorach,
odrobina owoców jarzębiny,
klej,
żelazko.
Wykonanie:
Przyniesione ze spaceru liście, zanim zaczniesz z nich cokolwiek robić, należy wysuszyć
żelazkiem. Włóż je go gazety i prasuj aż do wyschnięcia. Teraz pozostaje tylko puścić wodze
fantazji i dopasowywać kształt, kolor i wielkość listków, a można naprawdę wyczarować
zabawne zwierzątka.
Miłej zabawy!
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 16
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Znaczenie zagadek w rozwoju
dziecka.
Duże znaczenie w rozwoju myślenia dzieci mają zagadki. Przy rozwiązywaniu zagadek
konieczne jest przypomnienie, porównanie, dopasowanie danych cech i właściwości do
przedmiotu, którego poszukujemy. Pozwala to na rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia,
wyobraźni i spostrzegawczości. Rozwiązywanie zagadek jest zabawą, która kształci i rozwija
umysł dziecka.
Co to jest zagadka?
Zagadka jest pewnego rodzaju zadaniem umysłowym, omówieniem podobieństw
nienazwanego przedmiotu, którego nazwę należy odgadnąć.
Z przytoczonych określeń zagadki wynikają następujące cechy:
zagadka jest omówieniem nie nazwanego przedmiotu (pojęcia),
zagadka operuje często obrazami i przenośniami,
w tekście zagadki występuje często "pozorna sprzeczność".
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 17
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Zadanie postawione osobie zgadującej polega na domyślaniu się, o jakim przedmiocie
jest mowa. Dziecko może odgadywać, co zagadka znaczy, czyli próbować ją
rozwiązywać tylko wtedy, gdy rozumie, że można odgadnąć, o czym jest w zagadce
mowa.
Każda zagadka pobudza dziecko do myślenia, stawia mu określone zadania
umysłowe. Zaznajamiając się z zagadkami dzieci zaczynają coraz bardziej świadomie
dostrzegać istnienie zadań umysłowych, które można rozwiązywać przy pomocy
rozumowania.
Jakie są walory zagadek?
Rozwiązywanie zagadek uczy wyodrębniania wszystkich elementów, które są ważne
do rozwiązania zadania. Aby rozwiązać zagadkę, dziecko uczy się rozumieć jej sens i
odkrywać jej właściwe znaczenie. Uczy się rozumować na podstawie określonych
danych i brać je wszystkie pod uwagę.
Gdy zagadka jest trudna i właściwe rozwiązanie nie od razu przychodzi dziecku na
myśl, wtedy wyobraża sobie ono różne przedmioty, które by mogły spełniać warunki
zagadki.
Właściwą korzyść z zagadek odnosi dziecko wtedy, jeśli nauczymy je zastanawiać się
nad trafnością lub błędnością odpowiedzi (czy przedmiot przez nie podany posiada
wszystkie cechy, które wymienia zagadka). Rozwiązywanie zagadek uczy także
zacieśniania zakresu pojęć i przygotowuje dzieci do porządkowania i klasyfikowania
przedmiotów.
JESIENNE ZAGADKI
Co to za pani, w złocie, w czerwieni,
sady pomaluje, lasy przemieni,
a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej zostaje. (jesień)
Co to za miesiąc, który niesie:
grzyby i wrzosy liliowe w lesie,
w sadach soczyste jabłka czerwone,
a także pierwszy szkolny dzwonek. (wrzesień)
On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi dwanaście miesięcy. (październik)
To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się (listopad)
Kiedy rośnie – to się zieleni.
Kiedy spada – złotem się mieni (liść)
Wiosną zielono rosną,
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 18
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
latem – gadają z wiatrem,
jesienią – barwy zmienią,
a zimą – śnią pod pierzyną. (liście)
Co to jest? Odgadnij!
Leci tylko w dół.
Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może.(deszcz)
Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa,
a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. (deszcz)
Gdy na deszcz się zbliża, chętnie go otwierasz (parasol)
Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie.
Jesienią szarzeje, zimą jest bielutkie. (pole)
Na jesień je zasiali. W zimie śnieg je oblepił.
Wiosną szumi pod niebem. Latem stanie się chlebem. (zboże)
Miliony ich w polu letni wiatr kolebie.
Gdy dojrzeją będzie ziarno, a z ziarna chleb dla ciebie. (kłosy zbóż)
Rośnie pod płotem, ma płatki złote,
w kręgu go obsiada wróbli gromada. (słonecznik)
Okrągła głowa, zielona, z soczystych liści złożona. (kapusta)
Ma gruby brzuszek i ogonek mały.
Będzie z niego pewnie barszczyk doskonały. (burak)
Wiosną w zieleń wplotła białych kwiatów liście.
Teraz ma korale, a zgubiła liście. (jarzębina)
Dobra gotowana, dobra i surowa, choć nie pomarańcza lecz pomarańczowa.
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk i pociągniesz mocno – wnet z ziemi wyskoczy.
(marchewka)
Na ogonie złota głowa smaczne ziarnka w sobie chowa. (dynia)
Na prawo drzewa, drzewa na lewo,
przez cały czas, bo to jest ... (las)
Sosnowy, dębowy, stary lub młody.
Rosną w nim grzyby, rosną jagody. (las)
Ma koronę, królem nie jest, umie szumieć, gdy wiatr wieje.
Ma zieloną szatę latem, lecz przed zimą zrzuca szatę. (drzewo)
Co to jest? Nie drzewo, lecz roślina, gałęzie na ziemi rozpina. (krzew)
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 19
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Drzewo iglaste, drzewo żywiczne, wysokopienne, podniebne, śliczne.
Zawsze zielone, zima czy wiosna, igły ma długie bo to jest… (sosna)
Ubrana w suknię białą, panna lasu, radosna jak zorza.
Wita nas swoim uśmiechem, jej imię las powtarza echem. (brzoza)
Miękkie igliwie gubi w jesieni.
Na wiosnę znów się zazieleni. (modrzew)
Co to za ptak na sośnie dziobem stuka i puka?
Czy może on szkodnika pod korą drzew szuka? (dzięcioł)
Choć przytulne ma mieszkanie, na zimę futro zmienia.
Żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia? (wiewiórka)
Berecik czerwony w białe kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci ani wiewióreczki. (muchomor)
Ma wróżkę, nie ma buta.
Ma kapelusz nie ma głowy.
Czasem gorzki i trujący,
częściej smaczny jest i zdrowy. (grzyb)
Jeśli w lesie bywasz i hasasz tam radośnie,
zwróć uwagę na grzyba co na drzewie rośnie. (huba)
Każdy słyszy jej kukanie w wiosenny czas,
ona z gąsienic czyści cały las. (kukułka)
Cała brązowa, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie
Czy widzieliście kiedyś w lesie płochliwą ...? (sarenka)
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 20
„Mali ekolodzy” NR 2
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Gazetka Przedszkolna
Strona 21
„Mali ekolodzy” NR 2
Gazetka Przedszkolna
Opracowały:
Anna Sobocińska
Anna Pajdak
Irena Sempruch
Natalia Klimczak
Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu
Strona 22

Podobne dokumenty