Kalendarz roku szkolnego sp 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego sp 2016/2017
Zespół Szkół w Daszewicach
Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach.
Kalendarz Roku Szkolnego 2016-2017
Termin:
Wydarzenia:
01 września
13 września
16 września
23 września
14 października
Rozpoczęcie roku szkolnego, 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
Spotkania z rodzicami. 17.30 – zebranie ogólne, 18.00 – zebrania klasowe.
Akcja: „Sprzątanie Świata”.
Święto Szkoły, pasowanie na pierwszoklasistę.
Dzień Edukacji Narodowej. (Dzień wolny od zajęć edukacyjnych i
dydaktycznych, czynna świetlica szkolna)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (opieka świetlicowa)
Apel z okazji Święta Niepodległości.
Konsultacje z rodzicami.
Mikołajkowy kiermasz świąteczny
Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen semestralnych oraz zagrożeń
oceną niedostateczną.
Podanie przez wychowawców projektu ocen klasyfikacyjnych oraz zagrożeń
oceną niedostateczną (karty ocen)
Wigilia szkolna i klasowe.
Zimowa przerwa świąteczna.
Wystawienie ocen przewidywanych i podanie informacji o ocenach śródrocznych.
Podanie przez wychowawców kart ocen semestralnych
Dzień Babci i Dziadka
Zebrania z rodzicami.
Zakończenie półrocza
Ferie zimowe
31 października
10 listopada
15 listopada
16 grudnia
do 20 grudnia
do 22 grudnia
22 grudnia
23-31 grudnia
do 11 stycznia
do 16 stycznia
19 stycznia
23 stycznia
29 stycznia
30 stycznia – 12 lutego
21 marca
Marzec
13-18 kwietnia
19,20,21 kwietnia
Kwiecień/maj
2 maja
4 maja
16 maja
do 17 maja
do 19 maja
27 maja
do 6 czerwca
do 8 czerwca
16 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
24 czerwca – 31 sierpnia
Konsultacje dla rodziców
Rekolekcje
Wiosenna Przerwa Świąteczna
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ze względu na Egzamin
Gimnazjalny. Świetlica szkolna – czynna.
Wymiana polsko – niemiecka. Wyjazd do Hemer.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, odpracowany Festynem
Rodzinnym w dniu 27.05.2017r. – brak opieki w świetlicy.
Apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
Zebranie z rodzicami
Wystawienie ocen proponowanych oraz zagrożeń oceną niedostateczną.
Podanie informacji o zagrożeniach oraz projektu ocen klasyfikacyjnych.
Festyn Rodzinny.
Wystawienie ocen przewidywanych.
Podanie uczniom i rodzicom kart ocen klasyfikacyjnych.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicy)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicy)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Wakacje