www.clubmed.pl

Komentarze

Transkrypt

www.clubmed.pl
Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15
Ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
[email protected]
tel: +48 22 455 38 38
www.clubmed.pl
WHERE WILL YOUR IMAGINATION TAKE YOU ?
1
o te
lu
kt w
jwy
yci
àg
˝sz
u
yp
un
kt w
Clu
bM
yci
àg
ed
u
Ba
by
Se
rwi
Op
s
iek
ad
la d
zie
ci o
d:
Szk
ółk
an
arc
iars
Pa
ka
ssw
od
lat:
o rl
d(
1
1- 1
Si∏o
8 la
wn
t)
ia
ia h
Włochy
Cervinia
Cervinia Zermatt
21
Vialattea Pragelato
Grand Domaine
Chamonix
14
Grand Chamonix
–
3
Arcs Extrême
23
Paradiski
3
Aime La Plagne
23
Paradiski
La Plagne 2100
8
Paradiski
Peisey-Vallandry
9
Paradiski
10
Espace Killy
11
Espace Killy
7
Trzy Doliny
Nowy
Valmorel
Nowy 12/13
360
104
2050 m 1524 m 3900 m
•
2 lat
4
92
4 00
92
1600 m 1350 m 2823 m
–
4
50
150
315
1460 m 1250 m 2550 m
46
182
67
1035 m 1050 m 3295 m
•
•
2 lat
54
200
239
2000 m 1250 m 3250 m
85
225
340
2000 m 1250 m 3250 m
139
425
579
2100 m 1250 m 3250 m
139
425
579
1600 m 1250 m 3250 m
80
300
331
80
300
331
180
–
–
–
12
•
–
4 lat
4
–
–
•
2 lat
4 (3)*
–
2 lat
4
•
SPA
1850 m 1550 m 3450 m
–
–
12
–
SPA
2100 m 1550 m 3450 m
–
4 lat
4
–
SPA
600
2000 2300 m 1300 m 3200 m
–
–
12
–
SPA
180
600
2000 1700 m 1300 m 3200 m
–
61
250
370
1400 m 1400 m 2800 m
•
204
650
634
1800 m 1000 m 2480 m
–
48
225
191
1650 m 1450 m 3600 m
Trzy Doliny
Grand Serre-Chavalier
3
Avoriaz
17
Bramy Słońca
3
Les Deux-Alpes
23
Les 2-Alpes
–
3
L’Alpe d’Huez la Sarenne
23
L’Alpe d’Huez
•
85
237
700
1850 m 1860 m 3330 m
3
Wengen
18
Kleine Scheidegg
–
19
110
20
1400 m 900 m 2400 m
Saint-Moritz Roi Soleil
19
Wysoka Engadina
–
56
350
260
1750 m 1750 m 3300 m
Villars-sur-Ollon
23
Villars-Gryon
–
35
120
10
–
Sun Mountain
–
2
18
–
Sahoro
–
8
21
Japonia
Sahoro
Rodzaje klubów:
Nowy
•
klub rodzinny
Komfort standardowego zakwaterowania:
tradycyjne kluby,
standardowe pokoje
W wielu klubach sà pokoje wy˝szej klasy: Deluxe i Suite za dop∏atà.
SPA
SPA
SPA
–
12
–
SPA
4 miesięcy
4 (3)*
–
SPA
4 lat
4
–
4 lat
4
–
4 lat
4
–
2 lat
4
–
4 lat
4
–
M
1300 m 1250 m 3000 m
•
•
•
•
•
4 miesięcy
4 (3)*
–
SPA
22
400 m 400 m 1000 m
–
2 lat
4
–
SPA
–
430 m 430 m 1030 m
2 lat
4
–
SPA
•
bardzo wygodne, atrakcyjnie
udekorowane. Pi´kne,
wyjàtkowe po∏o˝enie.
pi´kne poło˝enie,
luksusowe wykoƒczenie wn´trz,
indywidualna obsługa, szampan
Map´ mo˝na powi´kszyç na naszej stronie www – katalog.
M
* wprowadzenie do jazdy na nartach dla 3-latków, płatne.
klub dla wszystkich, bez opieki dla dzieci
3
˝M
12
6
Yabuli
ma
sa
4 (3)*
16
Chiny
ub
4 miesięcy
Serre-Chevalier
•
•
SPA
4 m-cy - 2 lat
Méribèl L’Antares, Chalet
Val Thornes Sensations Nowy
–
•
•
3
Tignes Val Claret
•
•
SPORTY W KLUBIE
80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Val d’Isere
2
–
•
•
Francja
Szwajcaria
4Y
20
Pragelato Vialattea
DZIECI
SP
Al
Na
REGION
Gim
na s
tyk
a
Ba
sen
un
˝en
o∏o
jni˝
szy
p
Êç
p
Na
ie˝
ne
Arm
atk
i Ên
Wy
sok
o
km
w
ów
Dłu
go
Êç
tra
s
u
wy
cià
g
sto
k
na
Lic
zba
te l
Ho
gio
n
str.
Re
Od
n
Op
is
na
ow
ion
u
zw
ak
lub
Na
mf
ort
Ko
Kra
j
klu
b
u
yk
lub
–k
ar n
et
na :
Club Med w najlepszych narciarskich regionach Europy i Azji
Jedyne, prawdziwe wakacje All Inclusive
KiedyÊ Club Med słynàł ze wspaniałej zabawy, sportu, organizacji i najlepszych lokalizacji na stokach Francji, Włoch czy Szwajcarii.
DziÊ te najlepsze miejsca zostały przebudowane w eleganckie, przestrzenne wn´trza gwarantujàce najwy˝szy komfort.
Gwarantujemy wiele atrakcji sportowych, najlepsze na stoku poło˝enie hotelu, interesujàce zaj´cia dla dzieci, kulinarne przysmaki,
przyj´cia przy ognisku i wiele miłych niespodzianek. Co roku wzbogacamy ofert´, proponujàc naszym goÊciom coraz wi´cej
przyjemnoÊci wliczonych w cen´ pobytu: otwarty bar, witanie pocz´stunkiem wracajàcych narciarzy, wieczorne przedstawienia, taƒce itp.
Wybierz jeden z naszych 4 lub 5 klubów, a poczujesz si´ rozpieszczony.
W Club Med spełniamy marzenia.
4
wakacje all inclusive w Club Med
• Ski pass na wszystkie wyciàgi regionu
• Nauka narciarstwa dla dzieci od 4 lat (od 3 lat, patrz opisy)
• Wybór restauracji, markowe alkohole bez ograniczeƒ
• Sprz´t narciarski najwy˝szej klasy
• Instruktorzy narciarstwa i snowboardu dla wszystkich
• Szeroka oferta apr¯s ski
poziomów zaawansowania
• Nowe kluby, designerskie wn´trza, innowacyjne rozwiàzania
• Âwi´ta jak z bajki
• Specjalny program narciarski dla nastolatków
5
FRANCJA, TRZY DOLINY
Méribel
PO¸O˚ENIE: Saubadia, Trzy
Doliny, 18 km od Moutiers.
Hotele – w centrum miejscowoÊci
przy wyciàgu – 1700 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 2 h 30 min.
NIE MA MINI CLUBÓW
Trzy Doliny – jedna z najpi´kniejszych stacji górskich – M¯ribel. Dwa ma∏e, przytulne hotele chalet
przy samym stoku. SPA*, sauna, basen, sala klubowa z kominkiem, lunch na tarasie.
L’Antares – wyrafinowanie i luksus (jacuzzi w apartamentach).
Le Chalet – doskona∏a lokalizacja na stoku, przytulny kominek.
REGION: Trzy Doliny – Méribel, Courchevel,
Les Menuires i Val Thorens.
WYSOKOÂå: 1300-3200 m n.p.m.
WYCIÑGI: 180; Armatki Ênie˝ne: 2000
Trasy: 600 km: 35
68
110
104
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 12 lat).
Instruktorzy snowboardu* – wszystkie poziomy.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE:
La Chalet: 34 i L’Antar¯s: 70 komfortowych
pokoi (salon, taras z widokiem na stoki,
∏azienka, suszarka, szlafroki, podgrzewane
r´czniki, telefon, TV, sejf, minibar).
Deluxe* i Suite*
Zni˝ka dla nieje˝d˝àcych na nartach 210 €
6
DZIECI:
Nie ma Mini Clubów
Babysitting*
RESTAURACJE: 3 restauracje – w obu hotelach.
Otwarte bary. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Val Thorens Sensations.
APRÈS SKI:
W klubie: basen zewn´trzny i wewn´trzny
w L’Antar¯s i Le Chalet. Sauna, ∏aênia turecka,
kurs jogi, relaksacji, w´drówki w Êniegowcach,
nordic walking. Bilard*, piano bar, taras s∏oneczny.
Poza klubem*: ∏y˝wy, skutery Ênie˝ne, biegówki,
psie kuligi, kr´gle, restauracje, kino, dyskoteki,
sklepy, indywidualne lekcje narciarskie.
Club Med SPA* Caritia
7 dni pobytu w L’Antares / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
10756
2561
2049
0
28.12.14
13066
3111
2489
778
04.01.15
8992
2141
1713
0
11.01.15
8446
2011
1609
0
08.02.15
8866
2111
1689
0
15.02.15
10546
2511
2009
0
22.02.15
10126
2411
1929
0
01.03.15
9496
2261
1809
0
08.03.15
8446
2011
1609
0
OtwartY: 21.12.2014 – 5.04.2015
Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na naszej stronie www → katalog
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
FRANCJA, TRZY DOLINY
Val Thorens Sensations
NOWY KLUB
PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 60 km
od Albertville, najwy˝ej po∏o˝ony
kurort narciarski w Europie.
Hotel na stoku – 2300 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa lub Lyon,
transfer ok 2 h 45 min.
Wyobraê sobie idealne miejsce na narty – nowy, luksusowy, przestronny hotel o oknach od pod∏ogi
do sufitu, le˝àcy na stoku z widokiem na pi´kne Alpy, górujàcy nad wyciàgami najwi´kszego regionu Francji.
Wspania∏y fitness center, SPA, eleganckie restauracje, open bar, przyj´cia.
W∏aÊnie zosta∏ wybudowany. Otwarcie w grudniu 2014 roku.
REGION:Trzy Doliny – Méribel, Courchevel,
Les Menuires i Val Thorens.
WYSOKOÂå: 1300-3200 m n.p.m.
WYCIÑGI: 180; Armatki Ênie˝ne: 2000
Trasy: 600 km: 35
68
110
104
NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
(od 12 lat) – wszystkie poziomy. Specjalny
Program Narciarski dla młodzie˝y (11-18 lat).
Karnet narciarski: cały region.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: nowoczesne pokoje od
24 m2 (łazienka, WC, suszarka, TV plazma, sejf).
Pokoje Deluxe* i Suite*
DZIECI:
Nie ma Mini Clubów
Babysitting*
RESTAURACJE: 3 restauracje w tym
1 – specjalnoÊci – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: taras s∏oneczny, łaênia turecka,
zaj´cia gimnastyczne, si∏ownia, dyskoteka,
Êciana do wspinaczki, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Carita
Poza klubem*: Centrum Sportów: tenis,
squash, basen, si∏ownia, sauna, ∏aênia turecka,
kino, kluby nocne, sala gimnastyczna. Skutery
snie˝ne, sanki na najd∏u˝szym torze Francji,
spacery po lodowcu.
Otwarty: 14.12.2014 – 3.05.2015
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
14.12.14
6766
1611
1289
0
21.12.14
8446
2011
1609
0
643
28.12.14
10798
2571
2057
04.01.15
8278
1971
1577
0
11.01.15
7732
1841
1473
0
08.02.15
7858
1871
1497
0
15.02.15
9286
2211
1769
0
22.02.15
8698
2071
1657
0
01.03.15
8278
1971
1577
0
08.03.15
7732
1841
1473
0
12.04.15
7186
1711
1369
0
19.04.15
6682
1591
1273
0
26.04.15
6010
1431
1145
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
7
FRANCJA, PARADISKI
PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 60 km
od Albertville.
Hotel na stoku – 2100 m n.p.m.
La Plagne 2100
LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 2 h 30 min.
KLUB RODZINNY
Po∏àczony region Paradiski, 425 km tras, zjazd od/do drzwi hotelu. Wspania∏e trasy dla zaawansowanych
i dzieci w ka˝dym wieku. Ogród zimowy dla najm∏odszych obok hotelu.
NowoczeÊnie urzàdzony hotel z widokiem na Mont Blanc. Taras s∏oneczny, wygodny lounge z barem.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y (11-18 lat). Wieczorny program rozrywkowy i zabawa.
REGION: Paradiski – po∏àczone stacje Les Arcs,
La Plagne i Peisey Vallandry, od Champagny
przez Montchavin.
WYSOKOÂå: 1250-3250 m n.p.m.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 579
Trasy: 425 km: 37
12
65
132
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y
(11-18 lat). Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
NowoÊç: wprowadzenie do jazdy na nartach dla
3-latków w Petit Club*.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
DZIECI:
Petit Club* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety,
specjalnoÊci regionalne. 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Peisey-Vallandry.
Suite
APRÈS SKI:
W klubie: przytulna sala klubowa, si∏ownia,
kardiotrening, zaj´cia gimnastyczne, taras s∏oneczny,
sauna, ∏aênia turecka, goràce jacuzzi, klub nocny,
przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: basen, squash, w´drówki
ZAKWATEROWANIE: pokoje (∏azienka, suszarki, w Êniegowcach, kluby nocne, bobsleje, paragliding.
TV, telefon, sejf).
Pokoje Deluxe* i Suite*.
OtwartY: 21.12.2014 – 26.04.2015
8
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
7606
1811
1449
0
28.12.14
9706
2311
1849
578
04.01.15
7186
1711
1369
0
11.01.15
6514
1551
1241
0
08.02.15
6976
1661
1329
0
15.02.15
9118
2171
1737
0
22.02.15
8614
2051
1641
0
01.03.15
7942
1891
1513
0
08.03.15
6514
1551
1241
0
12.04.15
6220
1481
1185
0
19.04.15
5590
1331
1065
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
FRANCJA, PARADISKI
PO¸O˚ENIE: Sabaudia,
w parku narodowym Vanoise.
Hotel na stoku, przy wyciàgu
- 1600 m n.p.m.
Peisey Vallandry
3
KLUB RODZINNY
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 2 h 30 min.
Wspaniały region Paradiski: 425 km tras, 139 wyciàgów. Luksusowy klub z widokiem na Mont Blanc.
Bajkowe po∏o˝enie, przytulna atmosfera, wspania∏a kuchnia. Zjazd od/do drzwi hotelu, lunch w La Plagne.
Instruktorzy dla dzieci i doros∏ych. SPA* Nuxe, sauna, basen wewnàtrz i na zewnàtrz hotelu, fitness.
Ultra cool Club Med Passworld® dla m∏odzie˝y i Specjalny Program Narciarski (11-18 lat)
REGION: Paradiski – po∏àczone stacje Les Arcs,
La Plagne i Peisey Vallandry, od Champagny
przez Montchavin.
WYSOKOÂå: 1250-3250 m n.p.m.
WYCIÑGI: 139; Armatki Ênie˝ne: 579
12
Trasy: 425 km: 37
65
132
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club* (2-3 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat) Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety,
specjalnoÊci regionalne, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w La Plagne 2100.
APRÈS SKI:
W klubie: zewn´trzny i wewn´trzny basen,
∏aênia turecka, sauna, gimnastyka wodna,
ZAKWATEROWANIE: wygodne pokoje (∏azienka/ zaj´cia gimnastyczne, si∏ownia/ kardiotrening.
W´drówki w Êniegowcach (od 12 lat), tenis sto∏owy,
WC, suszarki, telefon, TV plazmowy, sejf).
nordic walking, sanki, zespó∏ muzyczny, bar nocny,
Pokoje Deluxe*, Suite* 60m2.
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Nuxe.
OtwartY: 14.12.2014 – 26.04.2015
Poza klubem*: ∏y˝wy, skutery Ênie˝ne, psie kuligi.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
14.12.14
6094
1451
1161
0
21.12.14
8278
1971
1577
0
628
28.12.14
10546
2511
2009
04.01.15
7732
1841
1473
0
11.01.15
7144
1701
1361
0
08.02.15
7606
1811
1449
0
15.02.15
10126
2411
1929
0
22.02.15
9412
2241
1793
0
01.03.15
8698
2071
1657
0
08.03.15
7144
1701
1361
0
12.04.15
6766
1611
1289
0
19.04.15
6094
1451
1161
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
9
FRANCJA, ESPACE KILLY
PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 35 km
od Bourg-Saint-Maurice.
Hotel przy stoku
– 1850 m n.p.m.
Val d’Is¯re
LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 3 h.
NIE MA MINICLUBÓW
The finest skiing in the world
S∏awny region L’Espace Killy po∏àczony z Tignes. Przytulny klub z drewna i kamienia tu˝ przy stoku.
Nowa, ekskluzywna, przytulna 5T strefa, Suite* i w∏asna obs∏uga, taras z goràcym jacuzzi.
Nowa, wyrafinowana restauracja. SPA* i basen, sauna, kardiotrening i stretching, taras s∏oneczny.
Wycieczki na nartach na lunch do Club Med Tignes Val Claret.
REGION: L’Espace Killy, po∏àczony z Tignes.
WYSOKOÂå: 1550-3450 m n.p.m.
WYCIÑGI: 96; Armatki Ênie˝ne: 331
20
41
67
Trasy: 300 km: 26
NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
(od 12 lat) – wszystkie poziomy.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE:odnowione pokoje
(prysznic/WC, suszarki, TV, telefon, sejf).
Pokoje Deluxe*, Suite*.
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Tignes Val Claret.
Otwarty: 30.11.2014 – 19.04.2015
„PIERWSZY ÂNIEG”: OD 30 LISTOPADA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY, PATRZSTR. 22
10
DZIECI:
Nie ma Mini Clubów
Babysitting*
APRÈS SKI:
W klubie: nowy basen wewn´trzny, sauna,
kardiotrening, si∏ownia, stretching, taras
s∏oneczny, dyskoteka, przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Cinq Mondes, ∏aênia turecka.
Poza klubem*: kluby nocne, skutery
Ênie˝ne, lodowisko, rajdy po lodzie.
Indywidualne lekcje narciarstwa dla dzieci
do 12 lat*.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
30.11.14
5506
1311
1049
0
07.12.14
5758
1371
1097
0
14.12.14
6010
1431
1145
0
21.12.14
8194
1951
1561
0
28.12.14
10378
2471
1977
618
04.01.15
7606
1811
1449
0
11.01.15
7144
1701
1361
0
08.02.15
7606
1811
1449
0
8866
2111
1689
0
8320
1981
1585
0
7774
1851
1481
0
7144
1701
1361
0
6640
1581
1265
0
15.02.15
Strefa 5T – luksus i prywatnoÂå
• 25 suites z balkonem (w tym 6 dla rodzin)
22.02.15
• ekskluzywny, prywatny lounge z niesamowitym
01.03.15
widokiem na masyw Solaise i wyjÊcie na taras
08.03.15
z goràcym jacuzzi
12.04.15
• Êniadania serwowane tak˝e w suite
• szampan (od 18.00)
• concierge serwis, pierwszeƒstwo rezerwacji Restauracji SpecjalnoÊci
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
FRANCJA, ESPACE KILLY
PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 27 km
od Bourg-Saint-Maurice.
Hotel na stoku lodowca Grande
Motte – 2100 m n.p.m.
Tignes Val Claret
KLUB RODZINNY
LOTNISKO: Genewa, Lyon,
transfer ok. 3 h.
The finest skiing in the world
Wspaniale poło˝ony, wygodny i przestronny klub rodzinny, na stoku lodowca Grande Motte
w sławnym L’ Espace Killy. Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y (11-18 lat).
Basen, ∏aênia turecka, sauna, SPA*, taras s∏oneczny i wspania∏e jedzenie!
Wycieczki na nartach na lunch do Club Med Val d’Isere, 300 km tras.
REGION: L’Espace Killy, po∏àczony z Val d’ls¯re.
WYSOKOÂå: 1550-3450 m n.p.m.
WYCIÑGI: 96; Armatki Ênie˝ne: 331
Trasy: 300 km
26
20
41
67
DZIECI:
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club (11-18 lat)
Babysitting*
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat), Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
RESTAURACJE: 1 restauracja, ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
Lunch na nartach mo˝liwy w Val d’Isere.
ZAKWATEROWANIE: odnowione pokoje
(prysznic, WC, suszarki, telefon, TV, sejf).
Pokoje Deluxe*.
Otwarty: 30.11.2014 – 19.04.2015
„PIERWSZY ÂNIEG”: OD 30 LISTOPADA
APRÈS SKI:
W klubie: basen kryty, sauna, ∏aênia turecka, siłownia,
zaj´cia gimnastyczne, taras s∏oneczny, dyskoteka,
przedstawienia wieczorne.
Club Med SPA* Payot: masa˝e, zabiegi
kosmetyczne.
Poza klubem*: nurkowanie pod lodem,
lodowisko.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci 4-12
Dzieci 2-4 lat
lat
€
€
30.11.14
5632
1341
1073
0
07.12.14
5926
1411
1129
0
21.12.14
8026
1911
1529
0
28.12.14
10294
2451
1961
613
04.01.15
7564
1801
1441
0
11.01.15
6934
1651
1321
0
08.02.15
7354
1751
1401
0
15.02.15
9664
2301
1841
0
22.02.15
9118
2171
1737
0
01.03.15
8446
2011
1609
0
08.03.15
6934
1651
1321
0
12.04.15
6598
1571
1257
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY, PATRZ STR. 22
11
FRANCJA, GRAND DOMAINE
Valmorel
Wille usytuowane sà na stoku nad
klubem Valmorel.
Shuttle serwis – ciàg∏y dowóz
goÊci do klubu, do restauracji,
Mini klubu.
PRYWATNE WILLE 2, 3 LUB 4 SYPIALNIE
VILLAS&CHALETS SEJOUR
File : 20130943E
Date : 27/09/13
AD validation:
Customer validation:
C
M
Y
K
26
36
38
70
00
20
50
15
30
30
00
10
Zupe∏nie nowa jakoÊç we Francuskich Alpach!
Club Med Chalets – nowe wille, przytulnie urzàdzone, na stoku gór. Od 2 do 4 sypialni z przestronnà ∏azienkà
i garderobà, salon z jadalnià i prawdziwym kominkiem. First Class service – w∏asny butler, ski room, ciàg∏y
shuttle service (dowóz goÊci) do klubu obok. Dla rodzin lub grup przyjaciół.
• Od 2 do 4 sypialni urzàdzonych przez znanych
dekoratorów wn´trz - Marc Hertrich i N. Adnet
• prawdziwy kominek
• prywatny taras/balkon
12
• własny lokaj (butler) oraz usługi concierge
• goÊcie Chalets mogà korzystaç z wszystkich
atrakcji klubu Valmorel 4y i 5y
FRANCJA, GRAND DOMAINE
Valmorel
NOWY KLUB RODZINNY
3
PO¸O˚ENIE: Sabaudia, 120 km
od Genewy. 15 km od Moutiers.
Hotel u podnó˝a stoku, przy
wyciàgu 1460 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 2 h.
Nowo wybudowany klub na stokach francuskich Alp. Przepyszna restauracja – „4 pory roku” – 4 sale.
Przestronne (48m2) Suite w pi´knie urzàdzonej strefie 5y, w∏asna obs∏uga, szampan, przytulny bar, kominek.
Bogata oferta zaj´ç: wewn´trzny basen, 600m2 strefa ZEN w SPA* Carita, spacery w Êniegowcach.
Zjazd od/do drzwi, 150 km tras w pi´knym regionie Grand Domaine.
REGION: Grand Domaine
WYSOKOÂå: 1250-2550 m n.p.m.
WYCIÑGI: 50; Armatki Ênie˝ne: 315
22
8
17
38
Trasy: 150 km
2 snowparki, halfpipe
NARTY:
Instruktorzy narciarstwa (od 4 lat), snowboardu
(od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny program narciarski dla nastolatków
(11-18 lat) Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region
NowoÊç: wprowadzenie do jazdy na nartach dla
3-latków w Petit Club*.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: nowoczeÊnie urzàdzone
pokoje (suszarki, telefon, TV, sejf, prysznic/WC).
Pokoje Deluxe* i Suite*.
OtwartY: 14.12.2014 – 12.04.2015
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
RESTAURACJE: 3 restauracje – wyszukane bufety
i alpejskie specjały.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ
APRÈS SKI:
W klubie: taras, parkiet do taƒca, basen (równie˝
dla dzieci), ∏aênia turecka, si∏ownia, zaj´cia gimnastyczne, spacery w Êniegowcach, nordic walking,
przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: skutery Ênie˝ne, narciarstwo biegowe.
Club Med SPA* Carita: 594 m2 – zabiegi relaksacyjne i kosmetyczne, ∏aênia turecka, salon fryzjerski.
Strefa 5T – luksus i prywatnoÂå
• 26 eleganckich, nowoczesnych suites (48m2)
• Êniadanie serwowane tak˝e w suite
• ekskluzywny, prywatny lounge 100m2, z widokiem
na góry, open bar, szampan (od 18.00)
• oddzielny skiroom (do przebrania)
• concierge serwis, pierwszeƒstwo rezerwacji
Restauracji SpecjalnoÊci
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
14.12.14
21.12.14
28.12.14
04.01.15
11.01.15
08.02.15
15.02.15
22.02.15
01.03.15
08.03.15
6472
8698
11092
8194
7480
7984
10546
9832
9076
7480
1541
2071
2641
1951
1781
1901
2511
2341
2161
1781
Dzieci
4-12 lat
€
1233
1657
2113
1561
1425
1521
2009
1873
1729
1425
Dzieci
2-4 lat
€
0
0
660
0
0
0
0
0
0
0
13
FRANCJA, GRAND CHAMONIX
Chamonix Mont-Blanc
NIE MA MINI CLUBÓW
PO¸O˚ENIE: Wysoka Saudabia,
100 km od Annecy.
Hotel 5 minut spacerem od
centrum Chamonix, u podnó˝a
stoku 1035 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer ok.
70 min.
Narty na Mont Blanc i najd∏u˝sza trasa Europy! Elegancki, historyczny hotel Art Déco w Êrodku Chamonix.
Suite* z tarasem i przepi´knym widokiem na Mont Blanc oraz zewn´trzny, goràcy basen.
Wykwintna kuchnia, mi´dzynarodowi goÊcie, bar, teatr. Relaksujàce SPA* Cinq Mondes.
Wygodny klub dla rodzin z małymi dzieçmi – opieka dla dzieci w Baby Club* (4-24 mies.).
REGION: mi´dzy Lognan – Les Grands Montets,
Le Tour – Vallorcine, Brévent, Flég¯re,
Planards – Savoy.
WYSOKOÂå: 1050-3295 m n.p.m.
WYCIÑGI: 46; Armatki Ênie˝ne: 67
16
21
31
Trasy: 182 km: 12
Trasa Valle Blanche – 20 km.
NARTY: instruktorzy narciarstwa i snowboardu
(od 12 lat) – wszystkie poziomy.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
Zni˝ka dla nieje˝d˝àcych na nartach 210 €
ZAKWATEROWANIE: pokoje w ró˝nych
kategoriach (suszarki, TV, telefon, sejf).
Pokoje Deluxe* i Suite* z widokiem
na Mont Blanc.
Otwarty: 21.12.2014 – 19.04.2015
14
DZIECI:
Club Med Baby Serwis.
Baby Club Med* (4-24 mies.) wprowadzi maluchy w magiczny
Êwiat Ênie˝ynek i przybli˝y im natur´ gór. Babysitting*
Nie ma Mini Clubów.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
7060
1681
1345
0
RESTAURACJE: 2 wspania∏e restauracje – ró˝ne
bufety i regionalne specjalnoÊci oraz restauracja
w górach.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
28.12.14
9286
2211
1769
553
04.01.15
6346
1511
1209
0
11.01.15
6010
1431
1145
0
APRÈS SKI:
W klubie: goràcy basen zewn´trzny, sauna, ∏aênia turecka,
si∏ownia, kardiotrening, zaj´cia gimnastyczne, taras s∏oneczny,
bryd˝, piano bar, przedstawienia wieczorne.
Odkryjcie góry – w´drówki po szlakach górskich
z przewodnikiem oraz lunch w restauracji na stoku.
Club Med SPA* Cinq Mondes: najbardziej znane terapie
Orientu, Brazylii i inne.
Poza klubem*: ∏y˝wy, biegówki, spacery do Bia∏ej Doliny, tenis, Centrum Sportów, kr´gle, kasyno,
sklepy. Indywidualne lekcje narciarstwa* dla dzieci do 12 lat.
08.02.15
6430
1531
1225
0
15.02.15
7480
1781
1425
0
22.02.15
7018
1671
1337
0
01.03.15
6556
1561
1249
0
08.03.15
6010
1431
1145
0
12.04.15
5590
1331
1065
0
Pobyt od
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
Ubezpieczenia
naprawdę turystyczne
elvia.pl
15
FRANCJA, GRAND SERRE CHEVALIER
3
Serre-Chevalier
KLUB RODZINNY
3
PO¸O˚ENIE: Wysokie Alpy,
7 km od Brian˜on i 100 km
od Grenoble. Hotel na stoku –
1400 m n.p.m. 300 m zjazd do
głównego wyciàgu.
LOTNISKO: Turyn (120 km),
transfer ok. 1h 30 min. lub
Mediolan (250 km), transfer
ok. 3 h.
Rejon Wysokich Alp na po∏udniu Francji. Wspania∏e stoki i Êwietna siatka 61 d∏ugich wyciàgów.
Znakomite warunki narciarskie dla wszystkich poziomów, szerokie trasy dla poczàtkujàcych.
Wygodny hotel z drewna i kamienia, zjazd od/do drzwi. Wiele atrakcji dla dzieci. Magiczne Âwi´ta!
Du˝y, s∏oneczny taras, SPA*, sauna*, basen, łaênia turecka*.
REGION: Grand Serre-Chevalier.
WYSOKOÂå: 1400-2800 m n.p.m.
WYCIÑGI:77; Armatki Ênie˝ne: 370
23
35
29
Trasy: 250 km: 13
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat). Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
NowoÊç: wprowadzenie do jazdy na nartach
dla 3-latków w Petit Club*.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: pokoje (prysznic/WC,
suszarki, telefon, TV, sejf). Pokoje rodzinne,
2
połàczone, z widokiem na dolin´ 27 m .
Pokoje Deluxe*.
16
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med* (4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
RESTAURACJE: restauracja – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen, aquagym, zaj´cia gimnastyczne,
si∏ownia i kardiotrening, w´drówki w Êniegowcach,
(od 12 lat), nordic walking, sanki, klub nocny,
przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: biegówki, skutery, lodowisko.
Club Med SPA* Payot: ∏aênia turecka, sauna.
Otwarty: 21.12.2014 – 19.04.2015
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
6724
1601
1281
0
28.12.14
8362
1991
1593
498
04.01.15
5926
1411
1129
0
11.01.15
5632
1341
1073
0
08.02.15
6010
1431
1145
0
15.02.15
7606
1811
1449
0
22.02.15
7018
1671
1337
0
01.03.15
6598
1571
1257
0
08.03.15
5632
1341
1073
0
12.04.15
5086
1211
969
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
FRANCJA, BRAMY S∏O¡CA
3
Avoriaz
PO¸O˚ENIE: Górna Sabaudia,
90 km od Genewy.
Hotel bezpoÊrednio przy stoku
– 1800 m n.p.m.
LOTNISKO: Genewa, transfer
ok. 1 h. 40 min.
KLUB RODZINNY
„Bramy S∏oƒca” – najwi´kszy region narciarski Europy: 204 wyciàgi we Francji i Szwajcarii, 650 km tras.
Rodzinny klub – przytulne, tradycyjne wn´trza. Górska miejscowoÊç z konnymi zaprz´gami.
Zjazd od/do drzwi hotelu. Bezpieczna jazda off-piste. S∏oneczna, szeroka polana dla poczàtkujàcych.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y (11-18 lat). Wiele atrakcji apr¯s ski.
REGION: Bramy S∏oƒca – wiele po∏àczonych
stacji narciarskich mi´dzy Francjà a Szwajcarià,
np. Avoriaz, Chambery, Planachaux, Morzine,
Les Crosets.
WYSOKOÂå: 1000 – 2480 m n.p.m.
WYCIÑGI: 204; Armatki Ênie˝ne: 634
Trasy: 650 km: 28
39
108
111
DZIECI:
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
Pobyt od
21.12.14
6934
1651
1321
0
RESTAURACJE: 2 restauracje – ró˝ne bufety.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
28.12.14
8656
2061
1649
515
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat). Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
APRÈS SKI:
W klubie: taras s∏oneczny, sanki, sala do taƒca,
przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: ∏y˝wy, biegówki, w´drówki
górskie z przewodnikiem, skutery Ênie˝ne, kuligi
konne w dzieƒ i w nocy, kr´gle, kina, dyskoteki,
squash, ∏aênia turecka, sauna.
ZAKWATEROWANIE: odnowione pokoje
(prysznic/WC, suszarki, telefon, TV, sejf).
Pokoje Deluxe* i Suite*.
OtwartY: 21.12.2014 – 19.04.2015
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
04.01.15
6136
1461
1169
0
11.01.15
5842
1391
1113
0
25.01.15
5842
1391
1113
0
08.02.15
6052
1441
1153
0
15.02.15
7732
1841
1473
0
22.02.15
7312
1741
1393
0
01.03.15
6850
1631
1305
0
08.03.15
5842
1391
1113
0
12.04.15
5296
1261
1009
0
Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na naszej stronie www → katalog
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
17
SZWAJCARIA, KLEINE SCHEIDEGGWengen
-MANNLICHEN
3
PO¸O˚ENIE: Bern Oberland,
25 km od Interlaken
w Êrodku miasta.
Hotel – 1400 m n.p.m.,
600 m od wyciàgów.
LOTNISKO: Zurych, transfer
ok. 2h 15min.
KLUB RODZINNY
Hotel w stylu Art Déco w Êrodku uroczego, szwajcarskiego miasteczka.
Restauracje w hotelu oraz na stoku. Taras s∏oneczny, przytulny bar, wieczorne przedstawienia i zabawa.
Wycieczki w Êniegowcach na Jungfrau* i inne znane z listy UNESCO miejsca.
Nauka nart lub snowbordu dla dzieci i m∏odzie˝y, a dla maluchów spacery i zabawa.
REGION:Kleine Scheidegg-Mannlichen.
WYSOKOÂå: 900-2200 m n.p.m.
WYCIÑGI: 19; Armatki Ênie˝ne: 20
6
18
8
1
Trasy: 110 km:
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat),
snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y
(11-18 lat). Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: pokoje Club
Room (suszarka, telfon, TV, sejf, prysznic/WC).
Pokoje „Palace”*.
Zni˝ka dla nieje˝d˝àcych na nartach 210 €
OtwartY: 21.12.2014 – 05.04.2015
18
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
RESTAURACJE: 2 restauracje w tym
jedna na stoku.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: taras, nordic walking, sanki,
wycieczki w Êniegowcach z przewodnikiem
(od 12 lat), wycieczka na Jungfrau* (wpisane
na list´ Êwiatowego dziedzictwa UNESCO)
najwy˝szà trasà kolejowà w Europie (3545 m
n.p.m.), przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: lodowisko, curling, przeja˝d˝ki
saniami, marsz z pochodniami, tor saneczkowy.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
5422
1291
1033
0
28.12.14
7060
1681
1345
420
04.01.15
4834
1151
921
0
11.01.15
4582
1091
873
0
08.02.15
4750
1131
905
0
15.02.15
6178
1471
1177
0
22.02.15
5758
1371
1097
0
01.03.15
5254
1251
1001
0
08.03.15
4582
1091
873
0
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
SZWAJCARIA, WYSOKA ENGADINA
Saint Moritz - Roi Soleil
PO¸O˚ENIE: Canton des
Grisons, 80 km od Chur,
15 min spacerem do centrum
St. Moritz.
Hotel – 1750 m n.p.m., 500 m od wyciàgów.
LOTNISKO: Zurych, transfer
ok. 2 h. 45 min.
KLUB RODZINNY
Najbardziej mi´dzynarodowy, znany kurort Alp. Luksus i tradycja, ulubiona miejscowoÊç gwiazd.
Hotel le˝y w Êrodku St. Moritz ok. 500 m od wyciàgu. Wiele atrakcji i Êwietna szko∏a narciarska .
Znakomita kuchnia – 4 restauracji w hotelu i na stoku.
Nauka na biegówkach (170 km tras) oraz w´drówki w Êniegowcach.
REGION: Wysoka Engadina, 4 oddzielne
regiony: Diavolezza-Lagalb, Corviglia,
Corvatsch, Furtschellas, Sils.
WYSOKOÂå: 1750 – 3300 m n.p.m.
WYCIÑGI: 56; Armatki Ênie˝ne: 260
Trasy: 350 km: 35
0
22
31
oraz 170 km tras biegowych.
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat)
i snowboardu (od 8 lat) oraz biegówki od 12 lat
– wszystkie poziomy. Specjalny Program Narciarski
dla młodzie˝y (11-18 lat). Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: pokoje Club Room
(∏azienka/WC, suszarki, telefon, TV, sejf).
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
RESTAURACJE: 4 (w tym 2 na stoku)
– ró˝ne bufety, kuchnia w∏oska i szwajcarska.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen wewn´trzny, sauna, ∏aênia
turecka, si∏ownia, zaj´cia gimnastyczne, masa˝*,
w´drówki w Êniegowcach od 12 lat, nordic
walking, bryd˝, dyskoteka, przedstawienia
wieczorne.
Poza klubem*: marsz z pochodniami, tenis,
SPA, dyskoteki, luksusowe sklepy.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
21.12.14
6640
1581
1265
0
28.12.14
8362
1991
1593
498
04.01.15
5926
1411
1129
0
11.01.15
5422
1291
1033
0
08.02.15
5842
1391
1113
0
15.02.15
7186
1711
1369
0
22.02.15
6766
1611
1289
0
01.03.15
6220
1481
1185
0
08.03.15
5422
1291
1033
0
05.04.15
5086
1211
969
0
OtwartY: 29.11.2014 – 12.04.2015
Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na naszej stronie www → katalog
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
19
WŁOCHY, CERVINIA – ZERMATT
Cervinia
KLUB RODZINNY
PO¸O˚ENIE: Cervinia le˝y
w dolinie Aoste, 100 km na
pó∏nocny wschód od Turynu.
Hotel – 2050 m n.p.m., 800 m od
wyciàgów, do których regularnie
kursujà minibusy
LOTNISKO: Turyn (118 km),
transfer ok. 2 h. lub Mediolan
(160 km), transfer ok. 2 h 30 min.
Po∏àczony region Cervinia – Zermatt, narty po stronie szwajcarskiej i włoskiej.
Trasy na Matterhorn do 3900 m n.pm. Ânieg, s∏oƒce i przyjazna, w∏oska atmosfera.
Przytulny, rodzinny klub z wieloma atrakcjami dla dzieci. S∏ynna, w∏oska kuchnia.
Lunch w hotelu lub na stoku. Basen, SPA* oraz sauna i ∏aênia turecka, si∏ownia, taras s∏oneczny.
REGION: Zermatt-Valtournenche.
WYSOKOÂå: 1524-3900 m n.p.m.
WYCIÑGI: 80; Armatki Ênie˝ne: 104
Trasy: 360 km: 27
30
73
0
NARTY: instruktorzy narciarstwa (od 4 lat),
snowboardu (od 8 lat) – wszystkie poziomy.
Specjalny program narciarski dla nastolatków
(11-18 lat) Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ogród zimowy: dla dzieci od 4 lat.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: pokoje w dwóch
po∏àczonych hotelach (prysznic/WC, suszarki,
telefon, TV, sejf).
Pokoje Deluxe*, Suite* z widokiem na Mount
Cervino.
„PIERWSZY ÂNIEG”: OD 23 LISTOPADA
MO˚LIWE KRÓTKIE POBYTY, PATRZ STR. 22
20
DZIECI:
Club Med Baby Serwis
Petit Club* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
RESTAURACJE: 2 restauracje, w tym 1 w górach
– bufety i specjalnoÊci w∏oskie.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ
APRÈS SKI:
W klubie: basen, si∏ownia i kardiotrening, zaj´cia
gimnastyczne, pilates, taras s∏oneczny, tenis
sto∏owy, bar nocny, przedstawienia wieczorne.
Poza klubem*: kasyno w St. Vincent, kluby
nocne, heliski, lodowisko, skutery Ênie˝ne,
spacery w Êniegowcach.
Club Med SPA* Decleor – zabiegi kosmetyczne,
∏aênia turecka, sauna.
OtwartY: 23.11.2014 – 26.04.2015
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
4036
961
769
0
4540
1081
865
0
07.12.14
4918
1171
937
0
14.12.14
5086
1211
969
0
21.12.14
7018
1671
1337
0
28.12.14
8866
2111
1689
528
04.01.15
6514
1551
1241
0
11.01.15
5926
1411
1129
0
08.02.15
6346
1511
1209
0
15.02.15
7774
1851
1481
0
22.02.15
7354
1751
1401
0
01.03.15
6892
1641
1313
0
08.03.15
5926
1411
1129
0
12.04.15
5632
1341
1073
0
19.04.15
5086
1211
969
0
Pobyt od
Cena**
w złotych
23.11.14
30.11.14
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
WŁOCHY, PRAGELATO VIALATTEA
Pragelato Vialattea
NOWY KLUB RODZINNY
Nowy
klub
GERMANY
POŁO˚ENIE: Piemont,
obok Siestriere, 90 km od Turynu .
Bern
Hotel na stoku,
przy wyciàgu-1 600 m n.p.m.
SWITZERLAND
Geneva
LOTNISKO:
Saint-Gervais
Turyn transfer ok. 1h 40 min.
FRANCE
lub Mediolan, transfer ok. 2 h 35 min.
Oulx
ITALY
Turin
Pragelato Vialattea
Najlepszy region narciarski Włoch – Pragelato Vialattea, połàczony z Sestriere, 400 km tras.
Nowoczesne, przytulne domki typu chalet na wysokoÊci 1 600 m n.p.m., tu˝ przy wyciàgu.
Idealne miejsce na rodzinne narty: nauka nart od 4 lat, opieka dla dzieci od 2 lat.
Elegancka, ró˝norodna, włoska kuchnia. Oferta apr¯s ski – same przyjemnoÊci.
REGION: Pragelato Vialattea, Sestriere
WYSOKOÂå: 1350-2823 m n.p.m.
WYCIÑGI: 90; Armatki Ênie˝ne: 92
30
118
54
Trasy: 400 km: 42
6 snowparków, 40 km tras biegowych.
NARTY: Instruktorzy narciarstwa (od 4 lat),
snowboardu (od 8 lat), narty biegowe (od 12 lat)
– wszystkie poziomy. Specjalny program narciarski
dla nastolatków (11-18 lat) Patrz str. 22.
Karnet narciarski: od 4 lat, cały region.
Ski-serwis* i wynajem sprz´tu*: Patrz str. 22.
ZAKWATEROWANIE: nowoczeÊnie urzàdzone
pokoje (suszarki, telefon, TV, sejf, prysznic/WC).
Pokoje Deluxe*, Suite*.
OtwartY: 14.12.2014 – 19.04.2015
DZIECI:
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
RESTAURACJE: 4 restaurcje w tym specjały
kuchni włoskiej i górskiej oraz na stoku.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez ca∏y dzieƒ.
APRÈS SKI:
W klubie: basen, sauna, spacery w Êniegowcach
(od 12 lat), nordic walking, sanki, przedstawienia
wieczorne.
Poza klubem*: jazda konna, skutery Ênie˝ne, quady,
lodowisko, heliski, galerie.
Club Med SPA* Payot: szeroka gama zabiegów
kosmetycznych z wykorzystaniem składników
naturalnych, sauna fiƒska.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Pobyt od
Cena**
w złotych
Cena
€uro
Dzieci
4-12 lat
€
Dzieci
2-4 lat
€
14.12.14
5926
1411
1129
0
21.12.14
8026
1911
1529
0
613
28.12.14
10294
2451
1961
04.01.15
7564
1801
1441
0
11.01.15
6934
1651
1321
0
08.02.15
7354
1751
1401
0
15.02.15
9790
2331
1865
0
22.02.15
9118
2171
1737
0
01.03.15
8278
1971
1577
0
08.03.15
6934
1651
1321
0
12.04.15
6598
1571
1257
0
Zni˝ka dla nieje˝d˝àcych na nartach 210 €
Wa˝ne informacje dotyczàce wakacji w Club Med na naszej stronie www → katalog
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4,2 PLN
* dodatkowa opłata
21
Narty z Club Med – pi´kno, wygoda, pr zyjemnoÊci.
Wakacje bez stresu.
Wioski narciarskie
Nasze Restauracje
Pierwszy Ênieg – krótkie pobyty
Wszystkie nasze kluby sà pi´knie po∏o˝one,
przestronne, pe∏ne wygód i s∏ynà z ciep∏ej
atmosfery i biesiadnego stylu ˝ycia. Wybierz
klub, w którym b´dziesz czu∏ si´ najlepiej –
rodzinny pe∏en zabawy lub przytulny, spokojny
(dzieci od 12 lat) lub luksusowe wille.
Club Med ma najlepsze lokalizacje – hotele znajdujà si´ albo bezpoÊrednio na stokach górskich, umo˝liwiajàc zjazd do samej przechowalni sprz´tu, albo mieszczà
si´ w uroczych miejscowoÊciach, dajàc
goÊciom mo˝liwoÊç korzystania z miejscowych
atrakcji (np. St. Moritz).
Wakacje w Club Med to same przyjemnoÊci.
Cztery
z naszych
klubów
górskich
otrzyma∏o nagrody „Table coup de coeur” za
pierwszorz´dnà, wyÊmienità kuchni´.
Lunch jada si´ na stokach narciarskich, w specjalnie dla Club Med wynaj´tych restauracjach
albo w hotelu na stoku, zawsze w formie
bufetów. Wino i napoje bezalkoholowe sà
serwowane bez ograniczeƒ. Âniadania i kolacje
(bufety) sà podawane w hotelu. Ka˝da kolacja
ma inny temat bufetu. Bar czynny jest przez
ca∏y dzieƒ, gdzie oprócz drinków sà tak˝e
przekàski.
W klubach narciarskich 4T w regionie Paradiski,
Trzech Dolinach oraz Espace Killy mo˝na zjeÊç
lunch w innym klubie regionu. Je˝eli nie jeêdzisz
z grupà, tylko inywidualnie chcesz zwiedziç inne
doliny, radzimy zapisaç si´ w recepcji na lunch
w innej restauracji. W Pragelato, Cervini, Villars,
St. Moritz i Chamonix sà wynaj´te restauracje
na stokach.
W kilku klubach (np. Les Deux Alpes,
Tignes Val Claret, Val d’Is¯re, Val Thorens,
Cervinia) mo˝na wykupiç równie˝ mniej ni˝
7 dni. Pobyty na 3 dni (d∏ugi weekend),
lub 4 dni (Êrodek tygodnia) wraz ze szkó∏kà
i karnetem. Ceny w biurze Club Med, Warszawa.
Nie ma instruktorów w soboty i niedziele.
All inclusive
7-dniowy pobyt obejmuje zakwaterowanie
(ró˝ne kategorie), pe∏ne wy˝ywienie, wszystkie opisane w katalogu atrakcje i aprés ski,
karnet na wyciàgi oraz instruktorów narciarstwa. Wszystkie kluby narciarskie majà
„otwarty bar” – przekàski i drinki we wszystkich barach sà bezp∏atne, szczegóły na
www.clubmed.pl → „wakacje w Club Med”.
G∏ównym dniem przyjazdu we wszystkich klubach jest niedziela (wyjàtkiem bywa okres
Êwiàteczny). Mo˝liwe sà równie˝ pobyty
zaczynajàce si´ od innego dnia, krótsze lub
d∏u˝sze ni˝ 7 dni.
Ceny podane w katalogu sà za 7 dni pobytu
all inclusive w standardowym pokoju 2-osobowym.
Szkó∏ka narciarska/instruktorzy
Instruktorzy nart sà poniedzia∏ku do piàtku.
Lekcje dla poczàtkujàcych sà mo˝liwe tylko
przy tygodniowym pobycie, od poniedzia∏ku
do piàtku. Instruktorzy sà w pe∏ni wykwalifikowani w swoich krajach i dobrze znajà
stoki narciarskie regionu. Mo˝na wybraç instruktora z j´zykiem francuskim, angielskim
lub niemieckim. Kluby zapewniajà nauk´ z instruktorem dla ka˝dego poziomu narciarzy
– od poczàtkujàcych do zaawansowanych.
Narciarstwo, snowboard – 6 poziomów
oraz biegówki w St. Moritz, L'Alpe d'Huez,
Pragelato. Kursy trwajà 5 dni w tygodniu.
Grupy liczà do 12 osób. W dzieƒ przyjazdu
zapraszamy do zapisania si´ do odpowiedniej grupy. Doskonali narciarze mogà z grupà
competition poznaç nowe szlaki i ciekawe trasy
i w ka˝dej chwili od∏àczyç si´. Ostrzegamy
przed jazdà off-piste (poza wyznaczonymi trasami) bez instruktora.
Jazda z instruktorem trwa 2,5 godz. rano oraz
2,5 godz. po lunchu, lub „ski&relax” w pi´ciu
klubach 4T to 5 godz. nonstop i póêny lunch.
Karnet na wyciàgi
We wszystkich klubach karnet uprawniajàcy
do nieograniczonego korzystania ze wszystkich wyciàgów regionu jest wliczony w cen´
pobytu (za wyjàtkiem Aime La Plagne oraz
Arcs Extreme). Karnet jest wa˝ny 6 dni
od nast´pnego dnia po przyjeêdzie.
W wi´kszoÊci regionów wprowadzono system zwany „WOLNE R¢CE” – karta magnetyczna, którà trzyma si´ w lewej kieszeni.
Karta jest bez zdj´cia i jest przechodnia.
Przy odbiorze wp∏aca si´ zwrotnà kaucj´
(5 euro), którà dostajemy z powrotem,
oddajàc kart´. Karnet przysługuje dzieciom
od 4 lat. Przy krótszych pobytach karnet
wa˝ny od nastepnego dnia po przyjeêdzie do
dnia odjazdu.
Dzieci
Niezale˝nie od wieku, odkrycie gór oraz
nart po raz pierwszy jest dla dziecka wielkim
prze˝yciem. W Mini Clubie doÊwiadczy fachowej i ciep∏ej opieki oraz przyjemnoÊci z uczenia
si´ sportów na Êniegu. Wszystkie kluby narciarskie przyjmujà dzieci od 4. miesiàca lub od 2
lat. Kilka klubów (Chamonix, Valmorel, Villars
sur Ollon) zapewnia ca∏odziennà opiek´ dla
dzieci w Baby Club i Petit Club (od 4 miesi´cy
do 4 lat).
Nauka narciarstwa dla dzieci w rodzinnych
klubach (tam gdzie jest Mini Club) zaczyna
si´ od 4 roku, snowboardu od 8 lat podczas
ferii francuskich* i od 12 lat poza feriami. W innych klubach – od 12 lat. W wybranych klubach rodzinnych dzieci w wieku 3 lat mogà wziàç udział w odpłatnych
lekcjach narciarstwa w ogrodzie zimowym
(plac zabaw) z mini wyciàgiem przy hotelu.
Zale˝nie od poziomu zaawansowania dzieci
ucz´szczajà do ró˝nych grup i zdobywajà
kolejne umiej´tnoÊci oznaczone gwiazdkami
wraz z dyplomem ESF. Dzieci majà całodzienny program zaj´ç. Oprócz jazdy na nartach
prowadzone sà dla nich ró˝ne zaj´cia, np.
cyrk, udział w przedstawieniach, zaj´cia plastyczne, zabawa.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y
od 11-18 lat, dla dobrze je˝d˝àcych na nartach, tylko podczas ferii fr.* zapisy w klubach, bez op∏at. Prowadzony przez instruktorów m∏odzie˝y program ró˝nych, nowych
technik narciarskich, np. slalom gigant, snow
park, half pipe, skoki. Ca∏y nowoczesny sprz´t
dost´pny w wypo˝yczalni. Program ustala si´
z m∏odzie˝à.
Passworld (11-18 lat) w Arcs Extreme, PeiseyVallandry, Valmorel. M∏odzie˝ ma super cool
w∏asne miejsca w klubie, ka˝de indywidualnie
zaprojektowane przez znanych projektantów
z myÊlà o dobrym samopoczuciu m∏odych
ludzi, którzy w swoim miejscu spotykajà si´
z rówieÊnikami, bawià si´, grajà, rozwijajà swoje zainteresowania.
* Ferie francuskie: str. www.about-france.com/school-holiday
Apr¯s-Ski
W ka˝dym klubie zarówno nieje˝d˝àcy na nartach,
jak i wracajàcy z nart znajdà szerokà ofert´ zaj´ç
rekreacyjnych i sportowych (np. gimnastyka, siłownia, basen, sauna). W niektórych wioskach organizowane sà wycieczki po najpi´kniejszych szlakach
górskich, od 12 lat (np. Villars sur Ollon, Chamonix).
W kilku klubach nieje˝d˝àcy na nartach majà zni˝ki:
Chamonix, Villars sur Ollon, Wengen, Meribel.
Sprz´t narciarski – wynajem i skiserwis
Co roku CLUB MED wraz z wiodacymi firmami oferuje swoim klientom sprz´t narciarski najnowszej
generacji: 4 rodzaje nart: Prestige, Performance,
Sport i Leisure oraz buty, kijki, biegówki, snowboardy, narty i kaski dla dzieci we wszystkich rozmiarach. Narty Prestige od firm Volant, Lacroix i Fischer.
Wypo˝yczenie sprz´tu zimowego oraz Ski Service
w∏asnego sprz´tu sà odp∏atne. Sprz´t jest co roku
nowy. Sprz´t radzimy rezerwowaç wraz z klubem. Ceny
podawane sà na tydzieƒ, ale na miejscu mo˝na te˝
wypo˝yczyç sprz´t na krócej. Ceny wynajmu nart oraz
kijków dla doros∏ych od 84-146 euro (zale˝nie od rodzaju nart), dzieci od 46 euro. Buty 49 euro, dzieci 38
euro. Przy wynajmie nart wymagany jest depozyt (odcisk karty kredytowej) dla dzieci 100 euro, dla doros∏ych
200 euro. Kaski dla dzieci sà obowiàzkowe, bezp∏atnie.
Przechowalnia sprz´tu
W ka˝dym narciarskim klubie znajdujà si´ obszerne przechowalnie sprz´tu usytuowane w dogodnym
miejscu (przy wyjÊciu na stok), cz´sto z podgrzewanymi pó∏kami na buty oraz przegródkami na narty.
Palenie
We wszystkich klubach pokoje oraz cz´Êci wspólne sà
dla niepalàcych. Dla palàcych przygotowano ogrzewane miejsca na zewnàtrz.
Wi-Fi
Bezpłatny dost´p we wszystkich narciarskich klubach
(do 200 kb/s). Dost´p premium (1mb/s) dost´pny
w klubach 5T lub za op∏atà. Wifi jest bezpłatne
oprócz (Aime La Plagne, Arcs Extreme, Les Deux
Alpes, Saint Moritz, Wengen).
Dojazdy indywidualne/przeloty
W dzieƒ przyjazdu czekamy na goÊci od godz. 15.00.
Przy wczeÊniejszym przyjeêdzie lunch pierwszego
dnia nie jest wliczony i powinien byç op∏acony w recepcji (ok. 40 euro – os.)
W dzieƒ odjazdu prosimy opuÊciç pokoje do godz.
10.00, a klub do godz. 15.00.
Francja – codzienne po∏àczenie do Genewy.
Transfery. Z lotniska z Genewy do wszystkich znanych miejscowoÊci narciarskich kursujà wygodne autobusy rozwo˝àce narciarzy. Informacja na
www.alpski-bus.com. Korzystne jest te˝ wynaj´cie
samochodu na lotnisku lub zbiorowej taksówki.
Szwajcaria – przelot do Zurychu oraz pociàg z lotniska do St. Moritz.
W∏ochy – Przelot do Turynu lub Mediolanu.
Dojazd samochodem
Przed klubami znajdujà si´ bezp∏atne, niestrze˝one
parkingi. W wi´kszoÊci hoteli sà te˝ p∏atne parkingi
podziemne (mo˝liwoÊç rezerwacji wraz z klubem).
Warunki wycieczek i płatnoÊci oraz ogólne informacje dotyczàce wakacji w Club Med,
znajdujà si´ na www.clubmed.pl - katalog –> oraz u Agentów.
22
L’Alpe d’Huez La Sarenne
3
francja, L’alpe d’huez
Rodzinny klub, Mini Cluby i szkoΠa narciarska od 4 lat, specjalny Program
Narciarski dla młodzie˝y. Pakiety „Pierwszy Ênieg”.
Najbardziej słoneczna miejscowoÊç Alp. Hotel na stoku, na 1850 m.
Zró˝nicowane trasy oraz najdłu˝sza czarna trasa w Europie (16 km).
Basen, sauna, siłownia, masa˝*, przedstawienia wieczorne.
Połàczone stacje szeÊciu dolin Oisans, od 1860 do 3330 m n.p.m.
85 wyciàgów, 287 km tras, 50 km tras biegowych.
Aime La Plagne
3
francja, PARADISKI
Rodzinny klub, Mini Cluby i szkoΠa narciarska od 4 lat.
Hotel na stoku tu˝ obok La Plagne 2100 ogród zimowy od 4 lat obok hotelu.
Specjalny Program Narciarski dla młodzie˝y (11-17 lat).
Wielki Region Paradiski od 1250 a 3250 m n.p.m. 139 wyciàgów, 425 km tras.
Karnet narciarski wa˝ny na 85 wyciàgów, 225 km tras La Plagne, Champagny,
Mont Chavin i Montalbert, – za dopΠatà na Les Arcs oraz Peisey Vallandry.
Arcs Extreme
3
francja, PARADISKI
Nie ma Mini Clubów, Club Med Passworld (11-18 lat).
Szkoła narciarska od 12 lat oraz Specjalny Program Narciarski (11-17 lat).
Hotel na stoku na 2000 m. Zaj´cia gimnastyczne, siΠownia, kurs taƒca.
WspaniaΠe, szerokie trasy, idealne dla dobrych narciarzy.
Wielki Region Paradiski, od 1250 do 3250 m n.p.m.139 wyciàgów, 425 km tras.
Karnet narciarski wa˝ny na 54 wyciàgi, 200 km tras Les Arcs,
Peisey Vallandry i Villaroger – za dopΠatà na La Plagne.
Les Deux Alpes
3
Francja, Les 2 Alpes
Rodzinny klub, Mini Club i szkoła narciarska od 4 lat.
Specjalny Program Narciarski dla m∏odzie˝y.
Odnowiony, urzàdzony w nowoczesnym, wygodnym stylu.
Przepi´kny widok na dolin´ z oszklonej restauracji.
Słoneczny taras i sala klubowa.
Region Les 2 Alpes, od 1650 do 3600 m n.p.m., 51 wyciàgów,
225 km tras zjazdowych wokół lodowca Meije Glacier.
Villars-sur-Ollon
Szwajcaria, villars-gryon
Rodzinny klub, peΠna opieka dla dzieci od 4 miesiàca*.
Klub stworzony z myÊlà o wygodzie rodzin z dzieçmi.
Szwajcarski zamek z nowo zrobionym wn´trzem,
w przepi´knym otoczeniu gór, sΠoneczne tarasy, 3 restauracje.
Zewn´trzny, goràcy basen, gimnastyka, sauna, siΠownia, SPA* Payot.
Region Villars-Gryon, od 1250 do 3000 m n.p.m. 35 wyciàgów, 120 km tras.
Zni˝ka dla nieje˝d˝àcych na nartach 210 €.
NowoÊç: wprowadzenie do jazdy na nartach dla 3 latków w Petit Club*.
* dodatkowa op∏ata
23
WSZYSTKIE
PRZYJEMNOÂCI
ÂWIATA
www.clubmed.pl

Podobne dokumenty