Wystawa malarstwa pani Haliny Mutrynowskiej

Transkrypt

Wystawa malarstwa pani Haliny Mutrynowskiej
Witamy na stronie Gminy i Miasta Lubraniec
Wystawa malarstwa pani Haliny Mutrynowskiej
Dzięki
staraniom Dyrektora MGOK w Lubrańcu, mieliśmy okazję do zwiedzania
wystawy malarskiej autorstwa pani Haliny Mutrynowskiej mieszkanki naszego
miasteczka. Wystawa została otwarta w dniu obchodów związanych z rocznicą uchwalenia
Konstytucji
3-go Maja i była uświetniona koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu
Camerata Vladislavia z Włocławka.
Autorka przybliżyła zebranym tematykę swoich prac oraz mówiła o inspiracjach
towarzyszących przy ich powstawaniu. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców Lubrańca.
http://lubraniec.pl
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 21:19

Podobne dokumenty