DR PAWEŁ FORTUNA – BIOGRAM

Transkrypt

DR PAWEŁ FORTUNA – BIOGRAM
DR PAWEŁ FORTUNA – BIOGRAM •
Doktor psychologii, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia, inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. •
Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego (Psychologia Biznesu dla Menadżerów, MBA Executive, MBA dla inżynierów) i w Instytucie Psychologii KUL. W pracy badawczej koncentruje się na studiowaniu problemu obrony przed manipulacją i uczenia się na błędach własnych i innych ludzi. •
Mentor i trener biznesu od 1995 roku. Współwłaściciel firmy Fortuna & Fortuna realizującej projekty z zakresu psychologii biznesu. Pracuje m.in. dla: PKN Orlen, Allianz, Bayer, Baxter, Volvo Truck, Gedeon Richter, PKO BP. •
Zwolennik i propagator stosowania zasad "białej perswazji" (wywierania wpływu bez manipulacji) i ich aplikacji w autorskiej formule „sprzedaż bez sprzedawania”. Negocjator i autor wielu strategii perswazyjnych i telemarketingowych. M.in. przygotowania kandydatów do Sejmu i Senatu RP i opracowanie koncepcji negocjacji prywatyzacyjnych. •
Autor dziesięciu książek, w tym “Pozytywnej psychologii porażki” uhonorowanej “Nagrodą Teofrasta” za najlepszą psychologiczną książkę popularnonaukową 2012 roku, “Perswazja w pracy trenera” (książka roku 2011, nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu) oraz “Metafory i analogie w szkoleniach” (książka roku 2013, nagroda Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu). •
Pionier w zakresie technik zarządzania porażkami. Inicjator oraz uczestnik konferencji i spotkań biznesowych. Na ten temat. •
Dziennikarz. Aktualnie wraz z Łukaszem Bożyckim prowadzi audycję w Polskim Radiu RDC i propaguje w ramach autorskich projektów „Animal Rationale” oraz „Naturalna psychologia biznesu” uczenie się przez analogię i transfer rozwiązań ze świata zwierząt do biznesu i edukacji. •
Społecznik. Członek ZAiKS, autor muzyki i tekstów do piosenek Justyny Steczkowskiej. Największy hit: Dziewczyna szamana. Kompozytor muzyki filmowej i ilustracyjnej. Inicjator i realizator wielu akcji społecznych, w tym konferencje „Ludzka twarz biznesu”, „Wznieś się na poziom dziecka”, „Dni otwarte w Schronisku dla Bezdomnych Psów i Kotów”, „Muzeum nocy”. Uczestnik akcji „Coaching narodowy” realizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Najczęściej realizowane projekty/warsztaty/power speech: -­‐
komunikacja perswazyjna -­‐
perswazja narracyjna – story telling -­‐
techniki sprzedaży zgodne z filozofią „Sprzedaż bez sprzedawania” -­‐
negocjacje problemowe -­‐
kierowanie / postawy menedżerskie / wpływanie na podwładnych -­‐
motywacja i automotywacja -­‐
zarządzanie energią własną / work-­‐life balance -­‐
uczenie się na bazie doświadczeń/porażek -­‐
poprawa klimatu organizacyjnego -­‐
innowacyjność 

Podobne dokumenty