Warunki udziału - Grupy Apostolskie RAM

Transkrypt

Warunki udziału - Grupy Apostolskie RAM
Warunki udziału:
 W Forum może wziąć udział każdy
młody człowiek w wieku od 15 lat aż do
wieku słusznego, tzn. 30 lat.
 Zgłoszenia należy dokonać do
11.03.2016r.
 Forum rozpocznie się w piątek
18.03.2016; przyjazd i rejestracja
od godz. 16.00. Brak możliwości wejścia
do szkoły przed godz. 16.00!
Dojazd na miejsce spotkania:

Tramwaje: 1, 7, 9, 12, 14, 19, 20, 22, 50,
(przystanek: Rondo Grzegórzeckie).

Autobusy: 125, 184
(przystanek: Rondo Grzegórzeckie).
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać w siedzibie
 Koszt uczestnictwa w Forum to 80 zł
(obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie).
Można uczestniczyć w Forum na zasadzie
dojazdu, nie korzystając z noclegu – koszt
takiego udziału to 60 zł. Ekipa
organizująca Forum płaci 20 zł.
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji
 Zakończenie Forum w VIII LO ok. godz.
13.00.
Do 11. marca bieżącego roku oraz dokonać
 Kartę zgłoszeniową oraz dowód
wpłaty należy dostarczyć do Biura
Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Wiślna
12/7), natomiast wpłaty dokonać na konto:
Bank PKO SA. I Oddział w Krakowie
62 1240 1431 1111 0010 1634 4243,
w tytule należy wpisać imię i nazwisko
uczestnika Forum.
bankowe, przesyłając dowód dokonanej wpłaty
 Organizatorzy zapewniają wyżywienie
i nocleg w warunkach szkolnych.
 Należy zabrać ze sobą rzeczy niezbędne:
śpiwór, karimatę, obuwie zmienne oraz
swój kubek na herbatę.
XIV Forum Młodych
Krakowskiej:
* ul. Wiślna 12/7, 31-007 Kraków
* tel.: (12) 628-82-29
* mail: [email protected]
wpłaty osobiście przy zapisie lub na konto
na adres mailowy: [email protected]
18-20.03.2016
Niedziela Palmowa
Zainicjowane w 1973 roku przez
ks. Kard. Karola Wojtyłę
Ruch Apostolstwa Młodzieży –
Grupy Apostolskie zaprasza Cię na:
XIV FORUM MŁODYCH ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ POD PATRONATEM
J.E. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA
Program Forum:
Forum Młodych odbędzie się w:
PIĄTEK 18.03.2016
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
16.00 Rejestracja
Rozlokowanie uczestników Forum
18.00 Kolacja
19.00 Wyjście do kościoła św. Mikołaja
19.30 Droga Krzyżowa z kopią Krzyża ŚDM
Eucharystia
Powrót do VIII LO
Uroczysta inauguracja Forum
IM. S. WYSPIAŃSKIEGO
UL. GRZEGÓRZECKA 24, KRAKÓW
SOBOTA 19.03.2016
7.00 Jutrznia z rozważaniem
Śniadanie
9.00 Pielgrzymka z uczynkami miłosierdzia
Eucharystia
15.00 Obiad
Czas wolny
17.00 Konferencja
Praca w grupach
19.00 Kolacja
20.00 Koncert
NIEDZIELA 20.03.2016
7.15 Jutrznia
8.15 Śniadanie
9.00 Wyjście na Wawel
10.00 Uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem ks. Kard.
Stanisława Dziwisza w Katedrze
Wawelskiej z poświęceniem palm
Już w tym roku w Krakowie odbędą się
Światowe Dni Młodzieży. Forum Młodych
jest także formą duchowego przygotowania
do tego wydarzenia. Już po raz czternasty
spotykamy się, jako młodzież z różnych
parafii, aby przez ten czas tworzyć
wspólnotę wokół stołu Eucharystycznego.
Dyskusje, śmiech, zabawa, ale także
modlitwa
są
dla
nas
wszystkich
wzajemnym świadectwem wiary młodego
człowieka we współczesnym świecie.
Forum Młodych tworzone przez Grupy
Apostolskie – Ruch Apostolstwa Młodzieży
zaprasza wszystkich członków, ale także
młodzież nie należącą do żadnych ruchów.
Już dziś zapraszamy Cię na Forum
Młodych!
Oczekujemy na wielu młodych ludzi, którzy
odpowiedzą na apel Papieża Franciszka:
„Drodzy młodzi, doszliśmy do ostatniego etapu
naszego pielgrzymowania do Krakowa (…).
W roku, który jest przed nami, pragniemy
zainspirować
się
słowami:
„Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt
5,7). (…) Chciałbym zasugerować wam, jak,
w konkretny sposób, możemy być narzędziem (…)
Miłosierdzia względem naszych bliźnich. Przychodzi
mi na myśl przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego.
(…) Pier Giorgio był młodzieńcem, który zrozumiał,
co znaczy mieć serce miłosierne, wrażliwe na
najbardziej potrzebujących. Ofiarowywał im o wiele
więcej niż dary materialne, dawał samego siebie,
poświęcał czas, słowa, zdolność słuchania. Służył
ubogim z wielką dyskrecją, nigdy się z tym nie
obnosząc. (…) Zapraszam was zatem do ponownego
odkrycia uczynków miłosierdzia względem ciała:
głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich
przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów
pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać.
Nie
zapominajmy
również
o
uczynkach
miłosiernych
względem
duszy:
grzesznych
upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym
dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy
cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się
za żywych i umarłych. Jak widzicie, miłosierdzie
nie jest „postawą na pokaz”, nie jest też
zwykłym
sentymentalizmem.
Jest
sprawdzianem autentyczności naszej postawy
jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako
chrześcijan
we
współczesnym
świecie.
(…)Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc
bardzo konkretny i wymagający program życia,
program, który wymaga konkretnych uczynków.
(…) Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa
– o którym mówił św. Jan Paweł II – w środowiska
waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi.”
Watykan, 15.08.2015 FRANCISZEK

Podobne dokumenty