FERIE W „NAFTÓWCE”– WARSZTATY GEOLOGICZNE „MINERAŁY

Transkrypt

FERIE W „NAFTÓWCE”– WARSZTATY GEOLOGICZNE „MINERAŁY
FERIE W „NAFTÓWCE”– WARSZTATY GEOLOGICZNE
w dniu 17. 02. 2016r., godzina 10.00
„MINERAŁY I SKAŁY”
PROGRAM WARSZTATÓW:
 Ćwiczenia z rozpoznawania minerałów na podstawie ich cech
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem surowców
mineralnych występujących w Polsce
 Makroskopowe i mikroskopowe rozpoznawanie skał i minerałów
 Ćwiczenia pn. „Rysuj minerałem” oraz rozpoznawanie minerałów
za pomocą obserwacji i testów cech fizycznych – pakiet do badań
minerałów
 Reakcja wybranych skał na kwas solny HCl – doświadczenia
 Wystawa minerałów, skał oraz rud metali
 Prezentacje multimedialne w języku polskim
 i angielskim
ZAPRASZAMY !

Podobne dokumenty