Untitled - Powiat Suwalski

Transkrypt

Untitled - Powiat Suwalski
PARK NARODOWY, KRAJOBRAZOWY,
REGIONALNY
NATIONAL PARK, LANDSCAPE PARK,
REGIONAL PARK
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
Wigierski Park Narodowy
Wigry National Park
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
+48 87 5632562, +48 87 5632577, +48 510992672
http://wigry.win.pl/it/it.htm; [email protected]
Suwalski Park Krajobrazowy
Suwałki Landscape Park
Malesowizna –Turtul, 16-404 Jeleniewo
+48 87 5691801, +48 87 5697636
www.spk.org.pl; [email protected]
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
Wisztyniecki Park Regionalny
Vistitys Regional Park
Vištyčio regioninis parkas
Vytauto g. 8, Vištytis
+370 342 63532, +370 342 63581
www.vistytis.lt; [email protected]
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Park Regionalny Poniemenia
Panemunių Regional Park
Panemunių regioninis parkas
Šilinės km., Jurbarko rajono savivaldybes
+370 447 41723
http://prpd.am.lt; [email protected]
PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
Wigierski Park Narodowy - Centrum Informacji Turystycznej
Wigry National Park – Tourist Information Centre
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
+48 87 5632562, +48 87 5632577, +48 510992672
http://wigry.win.pl/it/it.htm; [email protected]
Suwalski Park Krajobrazowy - Punkt Informacji Turystycznej
Suwałki Landscape Park - Tourist Information
Malesowizna –Turtul, 16-404 Jeleniewo
+48 87 5691801, +48 87 5697636
www.spk.org.pl; [email protected]
Punkt Informacji Turystycznej w Przerośli
Tourist Information in Przerośl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Community Centre for Culture, Sports and Tourism
ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl
+48 87 5691032, +48 87 5627232, +48 506820218
www.goksit.przerosl.eu; [email protected]
Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne - Punkt Informacji
Turystycznej
Wigry Tourism Association - Tourist Information
Stary Folwark 19, 16-402 Suwałki
+48 604179877
www.wigry-info.pl; [email protected]
Centrum Obsługi Turystów w Dowspudzie (od czerwca 2015 r.)
Visitor Centre in Dowspuda (from June 2015)
Zespół Szkół w Dowspudzie / Mokyklų kompleksas Dauspūdoje / School
Complex in Dowspuda
Dowspuda, 16-420 Raczki
+48 87 5685108
www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Wyłkowyszkach
Vilkaviškis Tourist and Business Information Centre
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis
+370 342 20525, +370 342 52216
www.vilkaviskisinfo.lt; [email protected]
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach
Šešupė Euroregion Tourism Information Centre in Šakiai
Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras
V. Kudirkos g. 61/1, Šakiai
+370 345 51262
http://tic.sesupe.lt; [email protected]
MUZEA, GALERIE, IZBY REGIONALNE
MUSEUMS, GALLERIES, LOCAL HISTORY ROOMS
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
Muzeum Wigier im. A. Lityńskiego
A. Lityński Lake Wigry Museum
Stary Folwark 50, +48 87 5630152, www.wigry.win.pl/mw/
Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, wystawa
przyrodnicza „Nad Wigrami” w Krzywem oraz wystawa „Historia
i tradycja rybactwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku
„Save from Oblivion” ethnographic exhibition, „On Wigry” nature
exhibition in Krzywe and „The History and Traditions of Fishing
in Lake Wigry” exhibition in Czerwony Folwark
informacja i rezerwacja: Wigierski Park Narodowy
Information and booking: Wigry National Park
Krzywe 82, +48 87 5632562, +48 510992672, www.wigry.win.pl
Muzeum Jana Pawła II, krypty kamedulskie, wystawy fotograficzne
na Wigrach
Museum of John Paul II, crypts of Camaldolese monks, photographic
exhibitions in Wigry
Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji
Wigierski Areopagus of New Evangelization
Wigry 11, +48 87 5662499, www.wigry.pro
Muzeum Kolei w Płocicznie
Railway Museum in Płociczno
Płociczno-Tartak 40, +48 87 5639263, +48 603165390
www.augustowska.pl
Skansen militarny w Bakałarzewie (sezonowe)
Military open-air museum in Bakałarzewo (seasonal)
+48 693085135, +48 34 3531296
Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach
Yotvingian Exhibition in Szurpiły
Informacja w Urzędzie Gminy w Jeleniewie
Information in the Municipal Office in Jeleniewo
Urząd Gminy Jeleniewo, +48 87 5683022
Wystawa sportów zimowych „Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk”
“From Marusarz to Małysz and Kowalczyk” Winter Sports Exhibition
„WOSiR Szelment” Spółka z o.o
“WOSiR Szelment” Centre
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
+48 87 5683007, www.wosir-szelment.pl
Izba Pamięci Ludwika Michała Paca w Dowspudzie (od 2015 r.)
Ludwik Michał Pac Memorial Exhibition in Dowspuda (from 2015)
Centrum Obsługi Turysty, Zespół Szkół w Dowspudzie
Tourist Service Centre, School Complex in Dowspuda
+48 87 5685108, www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl
Galeria Nad Rospudą w Raczkach i Raczkowski Dom Regionalny
„On the Rospuda” Gallery in Raczki and Raczki Regional House
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
Community Centre in Raczki
ul. Kościuszki 15, +48 87 5685140, www.gok.raczki.pl
Izba Etnograficzna w Turtulu
Ethnographic Exhibition in Turtul
Suwalski Park Krajobrazowy
Suwałki Landscape Park
Malesowizna –Turtul, +48 87 5691801, +48 87 5697636, www.spk.org.pl
Izba Regionalna i Galerie w Przerośli
Local History Room and Exhibition Gallery in Przerośl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
Community Centre for Culture, Sports and Tourism in Przerośl
ul. Rynek 11, +48 87 5691032, +48 87 5627232
www.goksit.przerosl.eu
Izba Regionalna w Smolnikach
Local History Room in Smolniki
Punkt widokowy „U Pana Tadeusza”
„U Pana Tadeusza” viewpoint
Smolniki 16, +48 87 5665979, +48 87 5688306, +48 501560945
Dom Ziemi – Galeria Wiejska w Przełomce
House of Land - A Village Gallery in Przełomka
Przełomka 4, +48 87 5691571, +48 602808346
www.galeriawiejska.pl
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
Muzeum Ziemi Wyłkowyskiej
Museum of Vilkaviškis Land
Vilkaviškio krašto muziejus
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., +370 342 46268
www.vkmuziejus.lt, [email protected]
Ojcowizna Jonasa Basanavičiusa
Jonas Basanavičius’ Home
Jono Basanavičiaus gimtinė
Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k. Bartininkų sen., Vilkaviškio r.
+370 342 69365
www.lnm.lt, [email protected]
Muzeum – spichrz V. Kudirki
V. Kudirka Museum – Granary
V. Kudirkos klėtelė – muziejus
Paežerių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r., +370 342 46268
www.vkmuziejus.lt
Muzeum Ziemi Sudawskiej
Museum of Sūdava Land
Sūdavos krašto muziejus
Rementiškių g. 13, Sūdavos k., Klausučių sen., Vilkaviškio r.
+370 342 49 748, +370 611 50991, [email protected]
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Pałac w Giełgudyszkach
Palace in Gelgaudiškis
Gelgaudiškio dvaro sodyba
Parko g. 5, Gelgaudiškis, +370 687 76145
Dwór w Kidulach
Kiduliai Manor
Kidulių dvaro sodyba
Nemuno g. 66, Kiduliai, +370 630 54045
Pałac w Zyplach, Centrum sztuki
Zypliai Palace - Art Centre
Zyplių dvaro sodyba, Menų centras
Beržų g. 3, Tūbelių k., Lukšių sen., +370 345 44123, www.zypliudvaras.lt
Muzeum Zanavykų
Zanavykai Museum
Zanavykų muziejus
Beržų g. 3, Tubelių k., +370 345 45635, www.zanavykumuziejus.lt
Muzeum Dr. Vincasa Kudirki
Dr. Vincas Kudirka Museum
Dr. Vinco Kudirkos muziejus
Vinco Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumiestis, +370 345 57451
Muzeum miasteczka Szyrwinta
Širvinta Town Museum
Širvintos miestelio muziejus
S. Dariaus ir S.Girėno g. 26, Kudirkos Naumiestis
+370 345 57333, +370 685 83510
Ojcowizna – muzeum Jonasa Jablonskisa
Jonas Jablonskis’ Homestead Museum
Jono Jablonskio tėviškė – muziejus
Rygiškių km., Griškabūdžio sen. +370 638 99797
Ojcowizna – muzeum Pranasa Vaičaitisa
Pranas Vaičaitis’ Homestead Museum
Prano Vaičaičio tėviškė – muziejus
Ežero g. 1, Sintautai +370 345 45 174
Centrum – muzeum przyrody i historii leśnictwa nadleśnictwa
w Lokajciach
Information Centre and Museum of Nature and History of Forestry
in Lekėčiai
Lekėčių girininkijos gamtos ir miškininkystės istorijos informacinis
centras-muziejus
Lekėčių k., +370 345 47760, +370 673 22745
Muzeum etnograficzne państwa Čekauskai
Mr and Mrs Čekauskai Ethnographic Museum
Čekauskų etnografinis muziejus
Pušyno g. 14, Lekėčių k., +370 678 79545, +370 620 65607
ATRAKCJE (INTERESUJĄCE MIEJSCA
I OBIEKTY)
ATTRACTIONS (PLACES AND OBJECTS
OF INTEREST)
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
Wigierska Kolejka Wąskotorowa
Wigry Narrow Gauge Railway
Płociczno-Tartak 40, +48 87 5639263, +48 603165390
www.augustowska.pl
Ośrodek „WOSiR Szelment”
“WOSiR Szelment” Centre
Ośrodek narciarski, minigolf, paintball, park linowy,
wyciąg nart wodnych w Szelmencie
A skiing centre, miniature golf, paintball, high rope park,
and a water ski cable on Lake Szelment
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,+48 87 5683007
www.wosir-szelment.pl
Wioska tematyczna „Biegun zimna i sera”
“The Pole of Cold and Cheese” theme village
Wiżajny, ul. Suwalska 17A, +48 87 5688508, +48 509761865
www.serywizajny.pl
Wioski bajek na „Baśniowym Szlaku”:
Fairy-tale villages on „The Fairy-Tale Trail”:
(www.basniowyszlak.pl)
„Wioska Zapomnianych Wojów” w Bakałarzewie przy Gminnej
Bibliotece Publicznej
„The Village of Forgotten Warriors” at the local public library
in Bakałarzewo
ul. Młyńska 11, +48 87 5694065
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
Centrum Kultury Suwalszczyzny
Suvalkija Culture Centre
Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., +370 342 46375
www.paezeriai.info, [email protected]
Centrum Kultury w Wyłkowyszkach
Vilkaviškis Culture Centre
VšĮ Vilkaviškio kultūros centras
Vytauto g. 28, Vilkaviškis
+370 342 20781, www.vilkkc.lt
Centrum Kultury w Kybartai (Kibarty)
Kybartai Culture Centre
VšĮ Kybartų kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 40, Kybartai
+370 342 30635, www.kybartukc.lt
Centrum Dzieci i Młodzieży w Wyłkowyszkach
Vilkaviškis Children and Youth Centre
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Vytauto g. 26, Vilkaviškis
tel. +370 342 20814, www.vilkaviskiovjc.lt
Programy edukacyjne. Społeczność „Virbalio vartai”
Educational programs. Community „Virbalio vartai”
Edukacinės programos. Bendruomenė „Virbalio vartai”
Vilniaus g. 7, Virbalis, +370 611 49622
„Topolio boulingas”
Kręgle i bilard – klub. Kawiarnia
Boulingo ir biliardo klubas. Kavinė
Bowling and billiards club. Café
Vienybės g. 47, Vilkaviškis, +370 615 56659, www.gintreja.lt
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Park rozrywki „Pagonija“
„Pagonija“ Adventure Park
„Pagonijos“ pramogų parkas
Jadagonių k., Zapyškio sen. Kauno r. +370 61573393, www.expedicija.lt
Edukacja dziedzictwa kulinarnego klubu żeńskiego w Lokajciach
Education in the Culinary Cultural Heritage at the Women’s Club
in Lekėčiai
Lekėčių bendruomenės moterų klubo kulinarinio paveldo edukacija
Pušyno g. 18 A, Lekėčiai, +370 698 36503
Dom serów społeczności lokalnej w Ritiniai – program edukacyjny
„Wyrób wiejskiego sera“
House of Cheese of the Local Community in Ritiniai - „Production
of Country Cheese” educational programme
Ritinių bendruomenės sūrių namai – edukacinė programa „Kaimiško
sūrio gimimas“ Miško g. 4, Prūselių k., Šakių sen., +370 678 37340
Lekcje ekologii w gospodarstwie ekologicznym „Szkoła koźląt“
Lessons of Ecology at the „Goats’ School” Ecological Farm
Edukacinės pamokos ekologinėje sodyboje „Ožiukų mokykla“ Nemuno g. 127, Kukarskės km., Kidulių sen. +370 604 15444
OBIEKTY GASTRONOMICZNE
CATERING FACILITIES
POWIAT SUWALSKI / SUWALSKI DISTRICT
Restauracja w Domu Królewskim (Ośrodek WANE)
Restaurant at „Dom Królewski” (WANE Centre)
Wigry 11, +48 87 7351358, www.wigry.pro
Restauracja w Ośrodku „Holiday”
Restaurant at the „Holiday” leisure centre
Stary Folwark 106, +48 5637120, +48 605665525
www.hotel-holiday.pl
Restauracja hotelu „Nad Wigrami”
Restaurant at „Nad Wigrami” Hotel
Gawrych Ruda 39B, +48 87 5635959, +48 668696207
www.hotelnadwigrami.pl
Restauracja „Marysieńka”
„Marysieńka” Restaurant
Szelment 2, +48 602107075, www.marysieńka.com
Restauracja w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Szelment”
Restaurant in the “Szelment” Conference and Holiday Centre
Szelment 1, +48 87 5683271, +48 606414166, www.szelment.pl
Restauracja „Kalinka”
„Kalinka” Restaurant
Rutka Tartak, ul. 3 Maja 10, kom. 668845798, www.kalinka.rutkatartak.pl
Restauracja „Pod jelonkiem”
“Pod Jelonkiem” Restaurant
Jeleniewo, ul. Sportowa 7, +48 87 5683021, +48 602107075
www.podjelonkiem.pl
Restauracja w kompleksie turystycznym „U Jawora”
Restaurant at “U Jawora” Tourist Complex
Gawrych Ruda 40, +48 87 5639336, www.ujawora.pl
Gospoda „Pod Sieją”
“Pod Sieją” Inn
Stary Folwark 48, +48 87 5637010, +48 606387611, www.sieja.com.pl
Gospoda „Przy kolejce”
„Przy Kolejce” Inn
Płociczno-Tartak 40, tel. +48 87 5639263, +48 603165390
www.augustowska.pl
Gospoda „Jaćwing”
“Jaćwing” Inn
Smolniki 17A, +48 692586719
Karczma „Wilczy głód”
“Wilczy Głód” Tavern
Słobódka 48a k. Szypliszk, +48 87 5681301, +48 602300366
Karczma Myśliwska
„Karczma Myśliwska” [Hunter’s Tavern]
Wiżajny, ul. Wierzbołowska 1, +48 87 5688015, +48 601509502
Bar „Malibu”
„Malibu” Bar
Szypliszki, ul. Kościuszki 1, +48 87 5681082, +48 602105443
www.malibu.noclegiw.pl
Bar w zajeździe „Żubryn”
Bar at “Żubryn” Roadhouse
Żubryn 27, +48 87 5658050, +48 692576629, www.zubryn.pl
„Dolina Przygód nad Szeszupą” w Rutce-Tartak
The Valley of Adventures on the Szeszupa” in Rutka-Tartak
ul. 3 Maja, +48 87 5687201
Kawiarnia w gościńcu „Drumlin”
Cafe in the „Drumlin” Inn
Udziejek 11A, +48 87 5683286, +48 796530476, www.drumlin.pl
„Wioska Wesołych Wędrowców” w Nowej Wsi k. Suwałk, przy Ośrodku
„Maniówka”
„The Village of Merry Wanderers” at the „Maniówka” Hostel, in Nowa
Wieś near Suwałki
+48 87 5656355
Pizzeria „Smakuś”
“Smakuś” Pizzeria
Raczki, ul. 1-go Maja 15, +48 87 5685577
Mini Zoo
Minizoo
Franciszek Januszewicz, Mikołajówka 8, 16-411 Szypliszki,
+48 87 5681010, [email protected]
Park linowy „Twierdza Jaćwingów”
„Yotvingian Fortress” high rope park
Udziejek 18, 16-404 Jeleniewo,
+48 888632335, www.twierdzajacwingow.pl
Ogród bajek „SOWA” i Ogród Medytacji
The „OWL” fairy-tale garden and the Meditation Garden
Kaletnik 18, 16-411 Szypliszki, +48 87 5647303, +48 518439093
www.ogrodbajek.pl
Rejsy statkiem wycieczkowym „Kameduła” po jez. Wigry
Cruises on the “Kameduła” sightseeing ship on Lake Wigry
Przystań żeglugi w Wigrach
Marina in Wigry
+48 87 5637010, +48 606387611, www.statekwigry.pl
Rejsy statkiem „Leptodora II” po jez. Wigry
Cruises on the “Leptodora II” ship on Lake Wigry
Muzeum Wigier
Wigry Museum
Stary Folwark 50, +48 87 5630152, www.wigry.win.pl/mw/
Trójstyk granic „Wisztyniec” w Bolciach k. Wiżajn
“Wisztyniec” Border Tripoint in Bolcie, near Wiżajny
www.turystyka.powiat.suwalski.pl/trojstyk-granic-w-bolciach-192.htm
Catering „Sosenka”
„Sosenka” Catering
Kurianki Pierwsze 37, +48 606141470, www.sosenka.pl
Bar i catering „Nika”
„Nika” Bar and Catering
Dowspuda 25, Kurianki Pierwsze 18,
+48 87 5685741+48 604541893, www.kateringnika.pl
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
„Aukso ragas”
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., +370 342 46317
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Robeda”
Darvino g. 5, Kybartai, Vilkaviškio r., +370 342 30106
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Rūta”
J. Basanavičiaus g. 62, Kybartai,Vilkaviškio r., +370 686 18688
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Pegasas“
Vytauto g. 28, Vilkaviškis, +370 342 51530
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Du gaideliai“
Vytauto g. 93, Vilkaviškis, +370 342 53783
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Magija“
Vasario 16-osios g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r.
+370 600 30774, +370 610 45534
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Kawiarnia „Vakarų užuovėja“
„Vakarų užuovėja“ – café
Kavinė „Vakarų užuovėja“
Vakarų g. 17, Gelgaudiškis, +370 345 55137, www.kavinevakaruuzuoveja.lt
Kawiarnia – pizzeria „Kiba“
„Kiba“ café and pizza restaurant
Kavinė-picerija „Kiba“
V. Kudirkos g. 61/1, Šakiai, +370 345 60017, www.gulbele.lt
Restauracja „Centras“
„Centras“ Restaurant
Restoranas „Centras“
V. Kudirkos g. 63/1, Šakiai, +370 345 51092, www.hotel-centras.lt
Bar - szaszłykarnia „Modėja“
„Modėja“ Bar and Shish Restaurant
Šašlykinė-baras „Modėja“
A. Tatarės g. 1A, Lukšiai, +370 627 39409, www.modeja.lt
Kawiarnia – winiarnia „Vilkenta“
„Vilkenta“ Café and Winery
Kavinė – vyninė „Vilkenta“
Sodų g., Kiduliai,+370 656 54667, www.vilkenta.lt
NOCLEGI (HOTELE, OŚRODKI, POKOJE,
KWATERY AGROTURYSTYCZNE)
ACCOMMODATION (HOTELS, GUESTHOUSES,
B&B, TOURIST FARMSTAYS)
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
HOTELE, OŚRODKI, POKOJE
HOTELS, RESORTS AND ROOMS
Babeckų kaimo turizmo sodyba
Bartninkų mst., Vilkaviškio r., +370 602 09131
[email protected]
Algimanto Džermeikos kaimo turizmo sodyba
Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r., +370 659 56281
[email protected]
Kaimo turizmo sodyba „Karaliaus krėslas“
Širvintos g. 12, Karalkrėslio k., Pajevonio sen.,Vilkaviškio r.
+370 698 18928, [email protected], www.karaliauskreslas.lt
Rymanto Vaičaičio kaimo turizmo sodyba
Geisteriškių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r., +370 686 69117
[email protected]
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Hotel „Centras“
„Centras“ Hotel
Viešbutis „Centras“
V. Kudirkos g. 63/1, Šakiai, +370 655 98889, www.hotel-centras.lt
Hotel „Jundula“
„Jundula“ Hotel
Viešbutis „Jundula“
Kęstučio g. 22, Šakiai, +370 652 08690, www.jundula.lt
KWATERY AGROTURYSTYCZNE
TOURIST FARMSTAYS:
„Margiškiai“
Margiškių k., Sudargo sen., +370 656 88332, www.margiskiai.lt
„Kukarskė“
Kukarskės k., Kidulių sen., +370 6 82 42595
„Suvalkiečio sodyba“
Pervazninkų k., Sudargo sen., +370 686 10574, www.suvalkieciosodyba.lt
Hotel „Nad Wigrami”
„Nad Wigrami” Hotel
Gawrych Ruda 39B, +48 87 5635959, +48 668696207
www.hotelnadwigrami.pl
„Vinkšnupis“
Judrių k., Kidulių sen., +370 650 19346
„Nemuno vingis“
Maštaičių k., Kidulių sen., +370 610 18488, www.nemunovingis.lt
Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji (pokoje i eremy)
Wigierski Areopagus of New Evangelization (rooms and hermitages)
Wigry 11, +48 87 5662499, www.wigry.pro
„Valuntynė“
Bažnyčios g. 31, Plokščiai, +370 682 24116
Ośrodek „Holiday”
„Holiday” leisure centre
Stary Folwark 106, +48 5637120, +48 605665525
www.hotel-holiday.pl
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Szelment”
“Szelment” Conference and Holiday Centre
Szelment 1, +48 87 5683271, +48 606414166, www.szelment.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji „WOSiR Szelment”
“WOSiR Szelment” Centre for Sports and Recreation
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, tel. +48 87 5683007
www.wosir-szelment.pl
Ośrodek „SOWA”
„SOWA” Centre
Lipniak 3 (k. Kaletnika), +48 512194590
www.sowa.suwalszczyzna.com.pl
Ogród Bajek „SOWA”
„SOWA” Fairy Tale Garden
Kaletnik 18, +48 87 5647303, +48 518439093, www.ogrodbajek.pl
Folwark „Hutta”
„Hutta” Grange
Huta 7, +48 87 5652152, +48 515269875, www.hutta.pl
Gościniec „Pod strzechą”
„Pod strzechą” Inn
Krzywe 16B, +48 87 5630043, www.gosciniec.suwalki.pl
Pokoje gościnne w leśniczówkach Wigierskiego Parku Narodowego,
informacja i rezerwacja: WPN
Guest rooms in the forester’s houses in the Wigry National Park,
information and booking: WPN
Krzywe 82, +48 87 5632562, +48 510992672, www.wigry.win.pl
Pokoje w zabytkowej kordegardzie, Centrum Obsługi Turystów
w Dowspudzie (od 2015 r.), Zespół Szkół w Dowspudzie
Rooms in the historical Guard House, Tourist Service Centre (from
2015), School Complex in Dowspuda
+48 87 5685108, www.historiaozywadzis.powiat.suwalski.pl
Pensjonat „Hossa”
„Hossa” Guesthouse
Płociczno-Tartak 40, +48 87 5639263, +48 603165390
www.augustowska.pl
Kompleks turystyczny „U Jawora”
“U Jawora” Tourist Complex
Gawrych Ruda 40, tel. (+48) 87 5639336, www.ujawora.pl
KWATERY AGROTURYSTYCZNE
TOURIST FARMSTAYS:
Więcej informacji o kwaterach agroturystycznych w Powiecie:
More about farmstays in the District:
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
Suwałki Chamber of Tourism and Agriculture
Suwałki, ul. Kościuszki 82 lok. 7, +48 87 5665872
www.suwalki-turystyka.info.pl
Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne
Wigry Tourism Association
Stary Folwark 19, +48 604179877, www.wigry-info.pl
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
HOTELE, OŚRODKI, POKOJE
HOTELS, RESORTS AND ROOMS
Hotel „Širvinta“ (kawiarnia – bar)
„Širvinta“ Hotel (cafe and bar)
Viešbutis „Širvinta“ (kavinė-baras)
J. Basanavičiaus a. 5, Vilkaviškis, +370 342 51345, 41002
[email protected], www.sirvinta.lt
Hotel – kemping „Viktorija”
„Viktorija” Hotel and Camping
Viešbutis – kempingas „Viktorija”
Čižiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., +370 342 47521, +370 698 70328
[email protected], www.viktorija.lt
Wysztyniecki kemping „Pušelė”
„Pušelė” Vištytis Camping
Vištyčio kempingas „Pušelė”
Žirgėnų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r., +370 611 51121, +370 682 68135
www.pusele.lt, [email protected]
Ośrodek „Šeimos VILA“
„Šeimos VILA“ Centre
Stovyklavietė „Šeimos VILA“
Būdos k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r., +370 672 08510, [email protected]
www.seimosvila.lt
Ośrodek „Kapčius“
„Kapčius“ Centre
Stovyklavietė „Kapčius“
Paežerių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., +370 680 39333
www.camping.ziemys.net
KWATERY AGROTURYSTYCZNE
TOURIST FARMSTAYS:
Petronėlės Arbatauskienės kaimo turizmo sodyba
Žvejų g. 2, Vištytis, Vilkaviškio r.
+370 686 79344, [email protected]
Žirgėnų kaimo turizmo sodyba
Žirgėnų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r.
+370 686 55469, [email protected]
Laimutės ir Stanislovo Petrukaičių kaimo turizmo sodyba
Vygrelių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r.
+370 687 76038, [email protected]
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Reminda“
Vasario 16-osios g. 19, Pilviškiai, +370 614 12513
Rakauskų kaimo turizmo sodyba
Obelupių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r., +370 687 45806
www.rakauskusodyba.lt, [email protected]
Kawiarnia/Cafe/Kavinė „Arka”
Gedimino g. 3, Vilkaviškis, +370 342 51004
Kaimo turizmo sodyba „Garbarnė”
Rūdos k., Gižų sen., Vilkaviškio r., +370 620 69592, [email protected]
„Slėnio namas“
Piesčių k., Kriūkų sen., +370 670 85964
„Kumečiai“
Kumečių k., Kriūkų sen., +370 682 22797
„Antakalnė“
Kumečių k., Kriūkų sen., +370 615 36104, www.antkalne.lt
„Dobilas“
Jakaičių k., Kidulių sen., +370 685 44504, www.sodybadobilas.puslapiai.lt
„Poškynės sodyba“
Naidynės k., Lekėčių sen., +370 614 2629, www.sodybagamtoje.lt
„Laurynė“
Pamiškio g. 6, Jančių k., Lekėčių sen., +370 686 63090, www.lauryne.lt
„Mockynė”
Mikytų k., Lekėčių sen., +370 699 99956, www.mockyne.lt
„Šešupės slėnis“
Šilgalių k., Slavikų sen., +370 624 53311, www.sesupesslenis.lt
„Bičnamis“
Aržuolupių k., Šakių sen., +370 686 45874, www.bicnamis.lt
INNE TURYSTYCZNE USŁUGI
OTHER TOURIST SERVICES
POWIAT SUWALSKI / SUWAŁKI DISTRICT
Spływy kajakowe, czarter jachtów – Wigry24.pl
Kayaking tours, yacht charter – Wigry24.pl
+48 604061479, www.wigry24.pl
Spływy kajakowe – Przedsiębiorstwo Turystyczne „Rospuda”
Kayaking tours – „Rospuda” Tourism Company
Raczki, ul. Wita Stwosza 1, +48 604180083, www.rospuda.pl
Spływy kajakowe, przewodnictwo, rajdy – PTTK Oddział w Suwałkach
Kayaking and guided tours – PTTK in Suwałki
ul. Kościuszki 37, +48 87 5665961, www.suwalki.pttk.pl
Biuro Turystyczne „Huryn-Travel”
„Huryn-Travel” Tourist Agency
Płociczno-Tartak 40, +48 87 5639263, +48 603165390
www.augustowska.pl
Przystań Żeglarska w Starym Folwarku, Klub Wodny „Hańcza”
Yacht Marina in Stary Folwark – Sport and Recreation Centre
in Suwałki
Suwałki, ul. Ciesielska, 9a/1, +48 603031712
www.klubwodny_hancza.pl
REJON WYŁKOWYSKI / VILKAVIŠKIS DISTRICT
Naprawa i wynajem rowerów
Bicycle Repair and Rental
Dviračių remontas ir nuoma
G. Rutkauskienės IĮ „Girema“
S. Neries g. 47, Vilkaviškis, +370 687 94716
Wynajem kajaków, spływy kajakowe Szeszupą
Šešupė Kayaks - Kayak Rental
Baidarių nuoma Šešupės baidarės
Žalumynų g. 41, Vilkaviškis, +370 698 24753
www.sesupesbaidares.lt, [email protected]
Wynajem kajaków „Sudava”
„Sudava” Kayak Rental
Baidarių nuoma „Sudava”
Vištytis, Vilkaviškio r., +370 630 90224, +370 614 42744
PAMIĄTKI / SOUVENIRS
Spółka „Gintrėja“, salon „Tarp gėlių“
„Gintrėja“ Company, „Tarp gėlių“ salon
UAB „Gintrėja“, salonas „Tarp gėlių“
Vytauto g. 16, Vilkaviškis, +370 342 20200
Księgarnia w Wyłkowyszkach
Vilkaviškis Bookstore
Vilkaviškio knygynas
Gedimino g. 2A, Vilkaviškis, +370 342 20766
REJON SZAKOWSKI / ŠAKIAI DISTRICT
Wynajem kajaków – Centrum społeczności lokalnej w Panoviai
Kayak rental – Community Centre in Panovai
Badarių nuoma – Panovių kaimo bendruomenės centras
Juozo Lingio g. 1, Panoviai, +370 620 50661, www.panoviai.lt
Wynajem kajaków, usługi wypoczynkowe – gospodarstwo agroturystyczne „Šešupės slėnis“
Kayak rental, tourism services - „Šešupės slėnis“ agro-tourism farm
Badarių nuoma, stovyklavietės paslaugos - kaimo turizmo sodyba
„Šešupės slėnis“
Šilo g. 3, Šilgaliai, +370 624 53311, www.sesupesslenis.lt
Wynajem kajaków – Gmina Kudirkos Naumiestis
Kayak rental - Kudirkos Naumiestis Commune
Baidarių nuoma - Kudirkos Naumiesčio seniūnija
Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis, +370 345 57374
INFORMACJE O ATRAKCJACH I OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH
W MIEŚCIE SUWAŁKI DOSTĘPNE SĄ NA:
INFORMATION ON TOURIST ATTRACTIONS AND FACILITIES
IN SUWAŁKI ARE AVAILABLE AT:
www.um.suwalki.pl/dla-turysty/
Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach
Tourist Information Centre in Suwałki
ul. ks. K. Hamerszmita 16, Suwałki
+48 87 5662079, [email protected]
WIĘCEJ INFORMACJI O ATRAKCJACH I OBIEKTACH
TURYSTYCZNYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO:
www.turystyka.powiat.suwalski.pl
MORE INFORMATION ON TOURIST ATTRACTIONS AND FACILITIES
IN THE SUWAŁKI DISTRICT:
www.tourism.powiat.suwalski.pl

Podobne dokumenty