listopad - Daugavpils - J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Komentarze

Transkrypt

listopad - Daugavpils - J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
listopad
2010
Nr 28 (219)
“Scholar”Gimnazjum
Polskiego
“Scholar” - informacyjna
informacyjna gazetka
gazetka Państwowego
Polskiej Szkoły
w Daugavpilsie
Sveicam J. Pilsudska Daugavpils valsts
poļu ģimnāzijas skolēnus un viņu
vecākus,
skolotājus un
atbalsta
personālu
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā! Lai mūsu darbi, mūsu labā
griba palīdz stiprināt Latvijas valsti!
Mēs visi dzīvojam zemē, kuras dzimšanas
dienu svinam gada tumšākajā laikā. 1918. gada
18. novembris ir pierādījums tam, ka, ja cilvēks
stipri tic, ja viņam ir mērķis un ideja, kā to
sasniegt, tad rodama izeja no visbezcerīgākās
situācijas. Arī mūsu sarežģītajā un mainīgajā laikā
Latvijas un brīvības ir tik
daudz, cik tās ir mūsu sirdīs un
prātos.
Būsim lepni par savu
valsti, atbalstīsim labās idejas,
kas palīdz attīstīties ikvienam.
Celsim saulītē labo, godāsim
pozitīvi noskaņotus cilvēkus.
Katrs mūsu labais darbs, labā
doma, drauga atbalsts veido daļiņu no
gaismas.
Redakcija

Latvijas Republikas
proklamēšanas diena

11. novembris–
Lāčplēša diena

Lūgsnas Dievam

Listopad w
przysłowiach

Profesiju ABC

Veļu laikā

Wrażenia gości z
Polski

Neaizmirstams
ceļojums
Strona 2
Mūsu valstī katru gadu 11. novembrī tiek atzīmēta Latvijas
armijas jeb Lāčplēša diena. Diemžēl ne visiem valsts iedzīvotājiem
ir zināmi vēstures notikumi, kas kļuva par pamatu šiem svētkiem.
Tāpēc šajā rakstā būs sniegts neliels ieskats Latvijas pagātnē, tās
valstiskai piedzimšanas laikam.
1919. gada vasarā pēc Cēsu
kaujām Latvijas Pagaidu valdības
ziņā jau atradās Rīga, Vidzeme un
daļa Kurzemes. 10. jūlijā oficiāli
tika izveidota Latvijas armija ar
Dāvidu Simonsonu priekšgalā. Tomēr Zemgale un Latgale uz to brīdi
joprojām atradās svešu karaspēku rokās. Nopietnākie no tiem bija
kādreizējās Krievijas cariskās armijas virsnieka Pāvela Bermonta –
Avalova komandētie militārie spēki, kas neoficiāli darbojās Vācijas
interesēs.
P. Bermonta – Avalova nolūks bija iekarot Latvijas teritoriju,
iznīcinot jebkādus neatkarības izveides mēģinājumus. Uzbrukumu Rīgai
Bermonta karspēks uzsāka 1919. gada 8. oktobrī. Neraugoties uz pretinieka skaitliski lielāku sastāvu,
latviešu karavīri izrādīja sīvu pretestību. Izšķiroša kauja notika 11. novembrī Rīgas pievārtē un beidzās ar
latviešu spēku uzvaru. Šī uzvara kļuva par apliecinājumu latviešu karavīru varonībai un gatavībai sargāt
savas dzimtenes neatkarību. Savukārt,11.novembris tika pasludināts par
Latvijas armijas dienu.
/sk. I. Laurena/
Lūgsnas Dievam.
Oktobra beigās skolas aktu zālē
sapulcējās visas sākumskolas klases ar
rožukroņiem rokās. Reliģijas stundās skolotāja
Marta Soldaj iepazīstināja bērnus ar rožukroni.
Iemācīja runāt vajadzīgās lūgšanas.
Sapulcējoties kopā, katra klasīte,
skolotājas Lidijas Lapkovskas vadībā, savu reizi iesāka kārtējo
lūgšanu.
Bērnu sejās bija atspoguļota dziļa ticība un bijība skaitot
lūgsnas Dievam un sv. Jaunavai Marijai.
Katrs atgriezās savā klasītē klusi un domīgi.
sk. I. Višņevska un 3.b klase
Šī gada 20. oktobrī
pie
mums
atbrauca
Daugavpils aktieri, kuri ar lielu meistarību, izpratni, bagātu
izdomu iepazīstināja skolēnus ar dažādām profesijām un
norādīja, kas var notikt, ja neievēro drošības noteikumus.
Atgādināja, kur var paziņot vai piezvanīt, ja notiks nelaime.
Bērni bija ļoti atsaucīgi, piedalījās kopīgajās
izdarībās, ja to lūdza aktieri.
Aktieriem bija dažādi kostīmi, parūkas, dzīvnieku
lelles.
Visiem ļoti patika šī izrāde.
sk.I.Višņevska un 3.b klase
Veļu laikā.
Rudens beigas un ziemas sākumu pieņemts uzskatīt
par mirušo senču piemiņas laiku. Līdz ar tumšajiem rudens
vakariem atnāk veļu laiks, kura sākumu parasti iezīmē Miķeli.
Veļi ir mirušo cilvēku dvēseles, kas pēc nāves turpina dzīvi
viņsaulē. Šajā laikā pieminam savus mirušos tuviniekus, dedzinot svecītes uz aizgājēju kapu kopiņām. Atceramies ne tikai
tuviniekus, bet arī mums svešus cilvēkus, kuru dzīves gājums ir neaizmirstams tautas vēsturē. Katru gadu veļu laikā dodamies uz
katoļu kapiem un pie krusta Slobotkā godināt kritušos poļu karavīrus. Klusējot lasījām kritušo vārdus, nolikām ziedus, iededzām
svecītes un skaitījām lūgšanu. Lai mūžīgais miers viņu dvēselēm.
sk. Marija Beļska un 4. klase
Strona 3
Pobyt w Waszej szkole to jedno z
najciekawszych doświadczeń w moim życiu
zawodowym. Jestem pod wielkim wrażeniem
Państwa zaangażowania w pracę nauczycielską
oraz krzewienie polskości. Nie ukrywam, że z
zazdrością
oglądałam
wyposażenie
klas.Serdeczność z jaką zostaliśmy przyjęci na
długo pozostanie w naszej pamięci. Za
wszystko pięknie dziękujemy staropolskim
„Bóg zapłać”.
Maria Michura
Na Łotwie najbardziej podobała mi się gościnność i serdeczność ludzi, ktorych tu
spotkałam. Ponadto bardzo miło będę wspominać wycieczkę do Rygi oraz wizyty w Muzeum
Słońca i Muzeum Chleba, gdzie dzieci miło spędziły czas.
Karolina Majerczyk
Najbardziej podobał mi się wyjazd do Rygi do Muzeum Słońca, kościoły i basen.
Chciałabym wrócić za rok i zwiedzić te miejsca, których jeszcze nie widziałam.
Ola Stach
Bardzo podobała mi się wycieczka do Rygi, ponieważ zobaczyłam ciekawe miejsca. Dziękuję
za miłe przyjęcie w szkole i rodzinie.
Karolina Cachro
Dziękuję za gościnę, która nam daliście i cudowne wycieczki po Łotwie.
Maciej Wonat
Bardzo podobało mi się Muzeum Chleba. Było tam ciekawie, dlatego że dowiedzieliśmy
się jak wyrabia się chleb. Podobała mi się też Wasza szkoła.
Paulina Pawlikowska
Najbardziej spodobała mi się wycieczka do Krasławia. Było cudownie. Dziękuję za
bardzo miłe przyjęcie i gościnę.
Katarzyna Cudzich
Pobyt na Łotwie będę wspominać bardzo długo i bardzo dobrze. Rodzina przyjęła mnie
bardzo uroczyście, było domowo i miło. Ryga i Daugavpils są pięknymi miastami. Dzięki
wycieczkom miałam okazję poznać uroki Łotwy. Dziękuję bardzo za możliwość bycia na
Łotwie i poznania wspaniałych ludzi.
Bernadetta Michura
Nedēļu pirms rudens brīvdienām bijām fantastiskā ceļojumā Polijā ( Białyj Dunajec).
Visvairāk pārsteidza kalni. Tos mēs redzējām pirmo reizi. Par pirmo sniegu kalnos (Kasprowy Wierch)
un braucienu gaisa tramvajā esam sajūsmā. Kājām arī kāpām
līdz klinšu alai (Jaskinja Mroźna). Lepojamies, ka 17 km garo
maršrutu spējām
kājām veikt. Mums
vi si em
p at i k a
stundas poļu skolā,
tikšanās
ar
interesantiem
cilvēkiem,
konkursi, koncerti,
dāvanas, dzīves
apstākļi
un
ēdināšana. Poļu virtuve nedaudz atšķiras, bet mums viss
garšoja. Atceļā uz mājām nokāpām Veļičkas sāls raktuvēs. Redzēto nevar vārdos aprakstīt. Sāls
karaļvalstī
nokļūt vēlam katram. Par fantastisko
ceļojumu 4.klase un skolotāja Marija Beļska paldies saka
mūsu direktorei, vecākiem, šoferiem no firmas ‘Miks S”
un medmāsai Joannai Zdanovskai, kura rūpējās par
mums ceļojuma laikā.
4. klase un sk. Marija Beļska
Przypominamy, że listopad przyjął nazwę od opadających liści. Dawniej bowiem liść
zwany był listem, dlatego z połączenia słów: list i opad powstało jedno słowo - listopad.
Listopad w przysłowiach
„Grzmot listopada dużo zboża zapowiada”.
„Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa”.
„Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada”.
J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Redkolēģija– Agnieška Jermoloviča, Gaļina Saikovska, Marija Beļska ar 4. klasi, Gaļina Blaževiča,
Iveta Laurena, Ingrīda Višņevska ar 3.b klasi
Tehniska izstrāde: Gaļina Saikovska, Nataļja Zeļenko
Adrese:Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija
Avīze tiek izdota no 1991.g. Iznāk vienu reizi mēnesī.