nr 4(24) - Nowy Kurier Zamojski

Komentarze

Transkrypt

nr 4(24) - Nowy Kurier Zamojski
reklama
nr 4
(24)
reklama
Piątek 29 I 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
STOP “UCHODŹCOM”
a
k
r
ó
i
b
z
a
w
r
T
podpisów
str. 3
reklama
reklama
reklama
Całotygodniowy
Program TV str. 10
2
Ważne telefony
reklama
Urząd
Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria
Twierdza
84 530 05 01
Starostwo
Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura
Rejonowa
84 677 12 56
Książnica
Zamojska
84 638 58 72
Szpital
Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski
Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród
zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda
Miejska Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Okienko Literackie
Szanowni Poeci, Pisarze i Wy Wielcy
Grafomani.
Chwytajcie za poetyckie pióra, lub
prozaiczne długopisy. Nowy Kurier Zamojski otwiera dla Was swoje Okienko literackie. Ślijcie do nas na adres:
[email protected] swoje teksty. Czekamy na Waszą twórczość. Różną, ale nie każdą. Wybór będzie stricte subiektywny.
„Cztery Dni w Roku”
Był jeden dzień
Gdy szedłem do domu
Stanąłem na progu
I zobaczyłem
Czym jest życie
Widziałem serca
Serca pełne te były strachu
Choć usta w uśmiechu
Oczy niby słońce
I ciepło na rękach
A jednak ja widzę
Ponury uśmiech cienia
Odbitego w lustrze cierpienia
Był drugi dzień
Gdy szedłem do miasta
Stanąłem na rynku
I zobaczyłem
Czym jest strach
Widziałem ludzi
Ubranych w stroje codzienności
Choć w rękach teczka
Pełna wyrzutów
Na całe zło świata
Którego strach
Widać w odbiciu świec
które płaczą
Był trzeci dzień
Gdy szedłem ku lasom
Stanąłem na drodze
I zobaczyłem
Czym jest cierpienie
Widziałem wyrzuty tego świata
Spadły na mnie
Niczym Perseidy
Nie mogłem tego znieść
Zacząłem biec
Biec przed siebie
Aby uciec
od ogarniającej mnie nienawiści
Był czwarty dzień
Gdy szedłem przed siebie
Nigdzie się nie zatrzymałem
Chciałem ruszyć życie
Lecz ono stało
Chciałem zatrzymać strach i cierpienie
Lecz to ono mnie zatrzymało
I padłem
Ostatni wojownik w imię miłości.
Emilie Jamat
reklama
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie
Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie
ciepłownicze
993
Pogotowie
gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc
drogowa
981
3
Aktualności
Mam wybór -wybieram Nowego Kuriera,
który raz że swojski to jeszcze Zamojski.
W trampkach albo w adibasach
po Zamościu biega prasa.
Pisze w sieci lub drukuje,
że też toto ktoś kupuje?
W G. Zamojskiej widać z dali,
że pół z neta skopiowali,
czasem źródła nie podali –
nawet i ja pokrzywdzony –
Cytat był z łabuńskiej strony :).
Tu gdzieś żona zdradza żonę Temat jest na pierwszą stronę.
Co tam Pani Zosi koty Pozbawili księdza cnoty!!!
Choć nic z tego nie wynika Skandal!!! – zajmie się Kronika.
Grzmią na Łamach Tygodnika
W myśl zasady – najpierw lanie,
Potem drobne sprostowanie.
reklama
Chcesz mieć wybór?
Czy żeś owca?
Po co sięgać po drukowca?
Gwałt, napady i kradzieże…
Po co Ci to? – Powiedz szczerze!
Precz z sensacją, skandalami.
Precz z takimi nowinami.
Czas już jakiś mam za darmo
prasę dobrą – kulturalną,
która Ważne – NIE Kosztuje
No i jeszcze mnie drukuje :)
Więc tym tekstem Im dziękuję!
A choć rymem z Częstochowy
To polecam bo fajowy i Zamojski Kurier Nowy.
Zamień stary piec na nowy z dofinansowaniem
z budżetu Miasta Zamość
Urząd Miasta Zamość
rodzaju paliwa,
informuje, że w tym roku,
po raz pierwszy, mieszkańcy będą mogli ubiegać
się o dotacje do wymiany
starych, niskosprawnych
kotłów węglowych lub pieców grzewczych na paliwo
stałe, na zasadach określonych w „Regulaminie
udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany
starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie
Miasta Zamość” przyjętym Uchwałą Rady Miasta
Zamość nr XII/128/2015
z dnia 26 października
2015 r.
jakim będzie opalany nowy kocioł.
Po
spełnieniu
wymagań formalnych i podpisaniu
umowy, dotacja
przekazywana
jest wnioskodawcy, a po wykonaniu zadania podlega rozliczeniu.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać
w terminie od dnia
15 lutego do 15 marca
2016 r. w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu.
artykuł sponsorowany
Wysokość dotacji dla
osób fizycznych wynosi 60% kosztów
wykonania zadania, ale nie więcej niż
8 000,00 zł brutto. Wymiana źródeł ciepła polega na:
•
demontażu starego źródła ciepła,
•
zakupie, dostawie i montażu nowego źródła ciepła i elementów
kotłowni (np.: zawory odcinające, rury kominowe) – potwierdzonym protokołem odbioru
i przekazania,
•
do użytkowania sporządzonym
w obecności Inwestora i Instalatora,
•
•
zniszczeniu starego źródła ciepła – potwierdzonym dokumentem podpisanym przez podmiot
uprawniony do utylizacji kotła,
rozruchu i odbiorze końcowym
nowej kotłowni.
Dotacja może być udzielona tylko na
prace, które zostaną przeprowadzone
w roku udzielenia dotacji (po podpisaniu umowy), a wymianie podlega
zainstalowane i pracujące stare źródło
ciepła, przeznaczone do likwidacji.
Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła
ciepła, dostawcy, instalatora, a także
4 000,00 zł brutto.
Zgodnie z przepisami, z dotacji
będą mogły korzystać także inne
podmioty (wspólnoty
mieszkaniowe,
osoby
prawne, przedsiębiorcy, jednostki
sektora finansów
publicznych, będące gminnymi
lub powiatowymi
osobami prawnymi). W tym przypadku, wysokość
środków wynosi
40% kosztów wykonania zadania,
ale nie więcej niż
Wnioski zgłoszone do przyznania
dotacji celowej rozpatrywane będą
w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku
budżetowym. Na rok 2016 w budżecie
miasta zaplanowano 200 000zł.
Jedną z firm realizujących program
jest firma GOLDSUN z Zamościa.
Zapisy na wymianę pieców pod
numerem telefonu
84 8880187. Stop „uchodźcom”
Stop „uchodźcom” – Kukiz ‘15 zbiera podpisy pod referendum.
W sobotę 23 stycznia poseł dr Jarosław Sachajko wziął udział w
manifestacji przeciwko imigrantom zorganizowanej w Białej Podlaskiej. Z informacji przekazanych przez rzecznika ds. Cudzoziemców
Ewę Piechotę do Polski w tym roku trafi 400 imigrantów. Biała Podlaska ma być jednym z pierwszych miast w Polsce, do którego trafią.
W manifestacji wzięło udział blisko 300 osób. W trakcie manifestacji zbierane były podpisy pod wnioskiem referendalnym w sprawie
przyjmowania imigrantów.
Klub Poselski Kukiz ’15 oddaje głos obywatelom i rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie
przyjęcia przez Polskę imigrantów w ramach obowiązkowego
systemu relokacji w Unii Europejskiej. W tym celu posłowie Kukiz ’15 uruchamiają stronę internetową, która ma zaktywizować
Polaków do działania w istotnej dla Polski kwestii.
W trakcie konferencji prasowej w Sejmie, która miała miejsce 22
stycznia głos zabrali przewodniczący Paweł Kukiz, poseł Elżbieta Borowska oraz koordynator akcji Alan Klimala.
- Jako Polka i w trosce o Polki chciałabym powiedzieć, że nie możemy dopuścić do tego, by obywatelki naszego kraju bały się wychodzić na ulice z obawy przed imigrantami z Bliskiego Wschodu. Zrobimy wszystko, by zapobiec aktom przemocy, które miały miejsce w
Niemczech – wyznała Elżbieta Borowska.
- Rozmowy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów utwierdziły mnie
w przekonaniu, że Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje pro-imigracyjną politykę Platformy Obywatelskiej. PiS deklarował, że nie chce
imigrantów, tymczasem w Parlamencie Europejskim premier Beata
Szydło mówiła, że podtrzymujemy zobowiązania rządu Ewy Kopacz.
Polska nie jest domem partii politycznych czy Unii Europejskiej, lecz
obywateli. Dlatego to Polacy powinni decydować, kogo wpuścimy
do naszej Ojczyzny. Zaczynamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o
referendum – powiedział Paweł Kukiz.
reklama
- Chcemy przywrócić decydujący głos obywatelom. Mieszkańców
okręgu 7., którzy chcą dołączyć do zbiórki podpisów zachęcamy do
kontaktu z Biurem Poselskim Jarosława Sachajko w Zamościu, osobiście w biurze przy ul. Akademickiej 4 oraz pod numerem tel. 884
02 02 07
Kontakt dla mediów: Katarzyna Biszkont (tel. +48 884 02 02 07).
Zapraszamy na stronę http://dzienreferendalny.pl.
Z uszanowaniem
Jarosław Sachajko
4
www.kurierzamojski.pl
Konferencja dla młodzieży na temat szczepień
Młodzież zamojskich szkół ponadgim-
nazjalnych i liceów wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Klub Rotary
Zamość oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu. Zebranych powitał prezydent Zamościa Andrzej
Wnuk.
Spotkanie odbyło się 26 stycznia w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Tematem
przewodnim było zagadnienie szczepień
ochronnych. Stanisław Jaślikowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu, nakreślił sytuację
epidemiologiczną na terenie miasta i powiatu zamojskiego, a dr Paweł Grzesiowski
przedstawił fakty i mity dotyczące szczepień ochronnych. Z kolei Elżbieta Szymańska i dr Jerzy Liberadzki mówili o szczepieniach przeciw polio i dużym wkładzie
Rotarian w walkę z tym wirusem.
Celem konferencji była popularyzacja
szczepień ochronnych, przedstawienie korzyści oraz potencjalnych zagrożeń.
Za mundurem…
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu w dniach 1–25 lutego będzie przeprowadzała kwalifikację wojskową. Podstawę prawną
kwalifikacji stanowi Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12
października 2015 roku.
Kolejne mieszkania socjalne
Przy ulicy Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Zamościu trwa budowa budynku mieszkalnego
mieszczącego 20 mieszkań socjalnych. Prace są już bardzo zaawansowane. Budynek jest
w stanie surowym, rozpoczęto montaż więźby dachowej. Prace budowlane mają zostać
zakończone do 30 czerwca.
Urząd Miasta ogłosił nieograniczony przetarg na budowę drugiego budynku mieszkalnego dla dwudziestu rodzin, również na działce przy ulicy Lisa-Kuli. Budowa ma ruszyć
na przełomie maja i czerwca 2016r.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej
otrzymują od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie z określonym
terminem i miejscem stawiennictwa oraz dokumenty, jakie należy przedstawić organom
przeprowadzającym kwalifikację. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy
mężczyźni urodzeni w 1997 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość oraz mężczyźni urodzeni w latach
1992-1996, którzy nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień.
Podczas kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień
wprowadzą dane kandydatów do ewidencji
wojskowej, a na podstawie przeprowadzonego postępowania zostaną wydane wojskowe
dowody osobiste, czyli książeczki wojskowe.
Każdy, kto otrzyma wezwanie ma obowiązek stawić się na komisję w wyznaczonym terminie. Istnieje możliwość zmiany terminu na
inny dzień, (tylko z ważnych powodów) należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio
wcześniej. Należy także mieć na uwadze, że
nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania
nie zwalnia od obowiązku stawienia się do
kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten
jest wymagany na podstawie obwieszczeń
rozplakatowanych na terenie miasta Zamość.
Należy więc zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec osoby uchylającej się będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie
przez Policję.
Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie wezwane osoby w dni
robocze w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna
20 w godzinach 7.00-15.00 (tel. 84 627 11 54
wew.33). WKU przypomina, że w dniu komisji
należy bezwzględnie mieć ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną, jeżeli kandydat
do służby wojskowej jest w trakcie leczenia lub
leczył się w przeszłości, fotografię o wymiarach
3x4 cm bez nakrycia głowy, a także dokument
potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Misja „Posejdon”
Z początkiem lutego rozpoczyna się ko-
lejna zmiana polskich pograniczników w Grecji.
Polscy pogranicznicy wypełniają założenia operacji unijnej agencji ds. granic FRONTEX. Misja,
w której biorą udział to Poseidon Rapid 2015,
a jej celem jest pomoc Atenom w radzeniu sobie z bezprecedensowym napływem migrantów. Obecnie w greckim Lesbos przebywa 25
funkcjonariuszy - specjalistów ds. daktyloskopowania i rejestracji migrantów (4 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego OSG, 4 funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego OSG, 3 funkcjonariuszy
z Warmińsko-Mazurskiego OSG, 3 funkcjonariuszy z Morskiego OSG, 2 funkcjonariuszy ze
Śląsko-Małopolskiego OSG i 1 funkcjonariusz
z Podlaskiego OSG) oraz 8 funkcjonariuszy specjalistów ds. nadzoru granic.
31 stycznia do Polski powróci 17 funkcjonariuszy Straży Granicznej, natomiast
na Lesbos pozostanie 8 specjalistów ds.
nadzoru granic (z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego OSG) - ich misja zakończy się
7 lutego. Kontynuacją misji jest zaplanowany
na 30 stycznia wyjazd kolejnych funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej – 32 specjalistów do spraw: rejestracji cudzoziemców,
ustalania pochodzenia migrantów oraz ds.
dokumentów. Wśród nich, do Grecji pojedzie
czterech funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego
Oddziału Straży Granicznej. Również w marcu
na Lesbos, Samos oraz Chios pojedzie kolejna
grupa funkcjonariuszy.
Roztoczańska
Szkoła Ultrasonografii
po przerwie świąteczno-noworocznej znów
będzie prowadzić rejestrację telefoniczną na
bezpłatne badania USG.
1 lutego można zapisać się na bezpłatne echo
serca. Badania będą wykonywane w dniach
9-12 lutego w Hotelu Jubilat.
Osoby ze schorzeniami płuc będą mogły
zarejestrować się na usg płuc, opłucnej oraz
żeber. Rejestracja będzie możliwa 9 lutego,
natomiast badania odbędą się 20 i 21 lutego
w Hotelu Jubilat.
Rejestracja prowadzona jest wyłącznie telefonicznie:
84 638 80 90
84 638 80 91
84 638 55 12
reklama
Bezpłatne badania USG
5
Historie z Pasją
O czarnej sukience…
22 stycznia minęła 153. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Co prawda
w Zamościu nie odbyła się jakaś wielka powstańcza bitwa, niemniej jednak mieszkańcy
brali w nim czynny udział. Nie o tym jednak
chciałam Państwu opowiedzieć. Bohaterką
artykułu jest „czarna sukienka”.
Po nieudanym powstaniu 1830-1831 r.
rozpoczął się dla Polaków bardzo trudny
okres. Szczególnie ciężko było
w zaborze rosyjskim, w którym od 1815r. (utworzenie Królestwa Polskiego) znajdował się
Zamość. Nie wolno
było czytać poezji
Mickiewicza, śpiewać patriotycznych
piosenek z powstania
listopadowego, każde większe
przyjęcie
musiało
być zgłoszone do
carskiej policji, a rewizje w prywatnych
mieszkaniach były
na porządku dziennym. Im bardziej
Artur Grottger
carat dążył do rusyPożegnanie powstańca
fikacji, tym bardziej
rósł opór i chęć Polaków do walki. Gdy w czerwcu 1860 roku
zmarła generałowa Katarzyna Sowińska jej
pogrzeb przerodził się w wielką patriotyczną manifestację. Gdy w październiku 1860 r.
w Warszawie miało dojść do spotkania cesarza austriackiego Franciszka Józefa z carem
Aleksandrem II i królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem IV, młodzież wezwała do
niezwykłej akcji: „… Polacy! Nie zapominajcie tej chwili; niech gród nasz (Warszawa)
w czasie pobytu naszych ciemiężców przybierze na się postać grobu okrytego kirem;
niech on na każdym kroku przypomina im
zbrodnię na nas popełnioną; niech wszelką
radość całun śmierci przykryje. Polacy! Na nas
woła duch przeszłej wielkości naszej, do was
odzywają się głosy tysiąca braci poległych
w obronie ojczyzny.” Rzeczywiście Warszawa
wyglądała jak wymarłe miasto. Puste ulice,
ciemno ubrani ludzie, na afiszach teatralnych
zmieniony tytuł sztuki z „Dwaj złodzieje” na
„Trzej złodzieje”.
Gdy tylko koronowane głowy wyjechały
z Warszawy, zapanowała moda na nabożeństwa żałobne. W rocznicę
wybuchu powstania listopadowego w Lesznie odbyło się uroczyste nabożeństwo,
podczas
którego
rozdano
uczestnikom
portrety Kościuszki i Kilińskiego. Młodzież
uznała 30. rocznicę
powstania listopadowego za rok żałoby narodowej. I tu
pojawia się nasza
bohaterka - Czarna sukienka. Z ulic
miast zniknęły kolorowe krynoliny i fantazyjne stroje. Dla
opornych młodzież
nie miała litości,
oblewano kwasem
krynoliny i cięto w tłoku kolorowe płaszcze. Popularną stała się piosenka napisana po upadku powstania listopadowego, przez Konstantego Gaszyńskiego:
„Schowaj, matko, suknie moje,
Perły, wieńce róż.
Jasne szaty, świetne stroje,
To nie dla mnie już.
I tak się stało, panie nosiły czarne żałobne suknie z żelaznymi bransoletami w formie kajdan, broszki z koronami
cierniowymi, orzełkami i patriotycznymi
napisami, panowie zakładali ciemne czamarki i rogatywki. Bardzo szybko moda ta
rozprzestrzeniła się po ziemiach polskich
a nawet sięgnęła dalej do Europy Zachodniej, gdzie niektóre panie w geście solidarności z Polkami również przywdziewały
czarne krynoliny. Zachowało się nawet
zdjęcie Karola Marksa z córką, która na
znak solidarności z polskimi dziewczętami na ciemnej sukni, nosi krzyż przysłany
z Polski.
Poetka Maria Ilnicka w wierszu „Do sióstr
moich” pisała:
„… ale Polki ofiara jeszcze nie skończona,
Krwią i łzami musimy dopełnić kielicha,
Tylko z nową boleścią niech wam wstąpi w łona
Wytrwałość, jak nasz pacierz święta, chociaż cicha
I póki dłoń przemocy pierś naszą przygniata,
Karol Marks z córką w czarnej sukni
i z krzyżem przysłanym z Polski
Póki łańcuch niewoli karki wolnych krwawi,
Niech czarna suknia Polki świadczy wobec świata
PYTANIE KONKURSOWE
O najstraszniejszym gwałcie zbrodniczych bezprawi”.
Kobieta-powstaniec, ranna w powstaniu
styczniowym w bitwie pod Tyszowcami, leczona i więziona w Zamościu, prosimy o podanie jej imienia i nazwiska?
Władze carskie były tak rozdrażnione żałobnymi sukniami Polek, że odgórnie urzędowo
zabroniono noszenia czerni. Na noszenie żałoby
po stracie krewnego trzeba było mieć policyjne
pozwolenie. Ubrane na czarno kobiety bito na
ulicy, zabierano do cyrkułu i skazywano na kary
pieniężne i więzienie. Gdy kobiety zamieniły
czerń na szarość – zabroniono noszenia koloru
szarego. Następnie koloru lila i białego z czarnym przystrojeniem.
Carscy urzędnicy i wojskowi zaczęli organizowanie hucznych bali, na które ściągano przy
pomocy wojska i policji polskie kobiety, w tym
żony więźniów i wdowy po powstańcach, te
bale stały się słynne w całej Europie.
Uwaga!!! Zmieniamy troszkę zasady konkursu. Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na adres mailowy: [email protected]
gmail.com wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie
jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy
do zabawy!
ROZWIĄZANIE KONKURSU z poprzedniego
tygodnia. Na Uniwersytecie Padewskim znajdują się dwie tablice ku czci Jana Zamoyskiego. Zwyciężczynią została pani Małgorzata
G. z Bodaczowa. Gratulujemy!
Postawa Polek była jednak niezłomna i nieugięta. Walczyły one nie tylko strojem, ale także, gdy wybuchło powstanie, obcinały warkocze i przywdziewały mundury, walcząc ramię
w ramię z mężczyznami… ale to już kolejna
niezwykła historia.
Niegdyś jam stroje, różne lubiła,
Gdy nam nadziei wytryskał zdrój,
Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła,
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka!”
Turystyka z Pasją
W zamojskiej
„Alei Sław” po raz
pierwszy tablicą pamiątkową zostanie
uhonorowana para zasłużonych dla
miasta artystów, aktorów i mecenasów
sztuki teatralnej. W sąsiedztwie tablicy
Pawła Dudzińskiego uhonorowani zostaną patroni honorowi Zamojskiego
Lata Teatralnego - Beata Ścibak i prof.
Jan Englert. Od upamiętnienia w „Alei
Sław” mistrza Jana Machulskiego, twórcy Zamojskiego Lata Teatralnego minęło osiem lat. Po jego śmierci zrodziła się
idea, aby o patronat honorowy nad wydarzeniem poprosić Beatę Ścibak i Jana
Englerta.
Wybitne osobowości polskiego teatru, jakimi są zamościanka Beata Ścibak
i Jan Englert, w 2011 roku przyjęły patronat honorowy i opiekę merytoryczną
nad sztandarowym przedsięwzięciem
kulturalnym, jakim jest - organizowane
od czterdziestu lat przez Zamojski Dom
Kultury - Zamojskie Lato Teatralne. Jan
Englert podkreślił przy okazji 36. ZLT,
że decyzję o objęciu patronatem tej
największej dla naszego miasta uczty
teatralnej, podjął ze względu na protekcję żony. Od razu przyznał także, że
nie ma w zamiarze ingerowania w sferę
programową festiwalu, gdyż to nie on,
a Zamojski Dom Kultury „maluje swój
fresk”. Im większe będą na to środki, tym
są większe szanse, żeby to była „Kaplica
Sykstyńska” a nie graffiti na murze wyścigów konnych na Służewcu. Zaznaczył, że
formuła teatru w wersji zamojskiej jest
mu bliska. „Zgodziłem się patronować
Zamojskiemu Latu Teatralnemu, ponieważ mnie zawsze wzruszają inicjatywy
małych ojczyzn, uruchamiające lokalne
społeczności. Takie, które likwidują gnuśność społeczną, dają możliwość wyjścia
z kapci. ZLT jest jednym z największych
tego rodzaju wydarzeń artystycznych”.
Wybitny aktor i reżyser, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, firmując
ZLT swoim nazwiskiem, wspiera festiwal
swoim dorobkiem artystycznym, ale
nie stawia się w pozycji współtwórcy,
oddając tym samym cześć Janowi Ma-
W liście Prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka do Beaty Ścibak i Jana Englerta
zapraszającym do „Alei Sław” czytamy:
„Upamiętnienie pary zasłużonych dla
miasta Zamościa artystów jest wyrażeniem wdzięczności za dotychczasową
współpracę i nadziei, że dzięki tej pomocy Zamojskie Lato Teatralne stanie się
prestiżowym przedsięwzięciem na skalę
ogólnopolską”.
Swoje Gwiazdy w zamojskiej „Alei
Sław” posiadają: Jan Machulski, Jan
„Ptaszyn” Wróblewski, Krzysztof Zanussi,
prof. Janusz Stanny, Stefan Szmidt, prof.
Jerzy Kowalczyk, prof. Marian Konieczny
i Paweł Dudziński. To wybitni przedstawiciele polskiej kultury, sztuki i nauki,
którzy poprzez swoją twórczość artystyczną i naukową pasję mają (również
pośmiertnie) wpływ na kształtowanie
wizerunku miasta jako miejsca magicznego, nowoczesnego i otwartego.
reklama
Dwie Nowe Gwiazdy w Alei Sław
Fot. Renata Bajak
chulskiemu, dla którego Zamojskie Lato
Teatralne było oczkiem w głowie.
Uroczystość w „Alei Sław” z udziałem
Beaty Ścibak i Jana Englerta odbędzie
się w połowie czerwca, w trakcie 41. edycji Zamojskiego Lata Teatralnego. Dwie
tablice pamiątkowe z brązu wykona, tak
jak w latach poprzednich, Bartłomiej Sęczawa - artysta rzeźbiarz.
„Aleja Sław” jest autorskim pomysłem
Teresy Madej, zamojskiej przewodniczki i współtwórczyni portalu www.
zamosconline.pl. Nowy Kurier Zamojski
jest patronem medialnym tegorocznej
„Alei Sław”. O terminie oraz scenariuszu
uroczystości będziemy Państwa informować na bieżąco.
cag.
reklama
6
Zapraszamy do zalajkowania naszego profilu
na Facebooku. Świeże wiadomości z regionu.
facebook.com/kurierzamojski
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
•
Utrzymywanie relacji z klientem.
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
Wymagania:
DTP: IMP-IT
•
Dobra organizacja pracy.
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów i wytrwałość
w dążeniu do celu.
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy
sobie prawo do publikowania danych
osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również
osoby już pracujące.
Kontakt:
[email protected] tel: 730 210 777
Druk: Drukarnia Warszawa,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
VAN TAXI kolejne miejsce w którym otrzymasz Nowy Kurier Zamojski
Dzwoń tel: 1-94-55. Jedź i czytaj!
Skup samochodów
Super ceny - gotówka
tel. 512 480 925
OGŁOSZENIA DROBNE
Stancja. Do wynajęcia M-3 52 m2 I piętro z balkonem, umeblowane. Studentom, uczniom,
pracującym. Cena 350 zł. 4 osoby. Centrum Zamościa. Tel. 527 678 749
Dom do wynajęcia
w Zamościu. pow. 100m2
ul. Woj. Polskiego
tel. 793 04-66-44
Miejsce
na Twoją
reklamę
TU PYTAJ O BEZPŁATNY TYGODNIK
Sprzedam hipoalergiczną kołdrę z włókna alpaki. Nie zatrzymuje wilgoci i nie pozwala na
rozwój roztoczy; termoregulacyjna, 100% naturalna; dla alergików i astmatyków.
Rozmiar 160 x 200 cm. Tel. 793 788 845
Nowy Kurier Zamojski
Plac Stefanidesa 6
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na ul. Polnej 23/30, w bloku po kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 108 347
Sitaniec
dwa sklepy spożywcze
AKROL Sklep wielobranżowy, Łabunie
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki 390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami, z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu 3-komorowym
i inny sprzęt wędkarski w promocyjnej cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Księgarnia na Solnym
Rynek Solny
Książnica Zamojska
ul. Kamienna 20
Lubelski Urząd Wojewódzki
Delegatura Zamość
ul. Partyzantów 3
Sklep z bielizną INTIMO
Suknie Ślubne VIOLETTA
ul.Grodzka 8
Zamość (Starówka)
SKLEP KWARTET
ul. Szwedzka 40
Biuro Informacji Turystycznej
Rynek Wielki
CH Revia Park
ul. Lubelska 40
Speed Bar
ul. Łukasińskiego 6/13
Zamów danie na tel.
gazetę dostarczy Ci dostawca
Autobusy
MZK
Kredyty Chwilówki
ul. Partyzantów 9
Matka z dzieckiem poszukuje niedrogiej stancji na wsi lub w mieście - pilne. 504 682 152
Tanio sprzedam piętrowy dom w Zamościu. Nowe Miasto. 5 pokoi, 2 łazienki, duża kuchnia,
spiżarnia, działka 468 m. Garaż murowany. 784 013 019
Sprzedam mieszkanie - 40 m2. Kuchnia + łazienka, pokój, korytarz i piwnica.
Działka 0,0204 ha. 506 405 480
Matematyka - każda pomoc w zakresie szkoły średniej - doświadczony nauczyciel. 600 686 563
Sprzedam orzechy laskowe (mieszanka) - 40 kg, 7zł/kg 600 686 563
Odnajmę salon fryzjerski w pełni wyposażony, w dobrej lokalizacji wraz z bazą klientów
w Zamościu - w bardzo dobrej cenie. 731 530 416
Stancja dla pracujących w Zamościu. Tel. 733 852 208
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zwierzyńcu - w pobliżu rzeki Wieprz. Tel. 733 852 208
Sprzedam dom wolnostojący na Karolówce. Tel. 661 524 232
Kurs stolarz, cieśla dla bezrobotnych w Zamościu. Tel. 733 852 208
Sprzedam piec do centralnego ogrzewania + kaloryfery + pompa. Tel. 661 524 232
Sprzedam flet poprzeczny „Yamaha”. 881 349 572
Sprzedam fiata seicento
rocznik 1999. Przebieg 88
tys. Silnik 900 cm3. Pierwszy właściciel. W ostatnich
trzech latach wymienionych było kilka elementów: chłodnica, sprzęgło,
termostat, klocki hamulcowe, tarcze przednie, pasek
od alternatora i zbiornik
paliwa. Radio gra, ale bez
wyświetlacza. Auto ma
ważny przegląd do 8 maja
2016, a ubezpieczenie OC
do 28.09.2016 (pierwsza
rata). Auto do obejrzenia
w Lublinie. Cena 3500. tel.
691344038
Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
Łabunie
- Biblioteka Publiczna
ul. Orzechowa 10
Spółdzielnia Socjalna
„MOCZYDŁO”
Sklep
Spożywczo-Przemysłowy
Złojec 231
22-413 Nielisz
Fines Biuro Kredytowe
„Centrum”
ul. Nowy Rynek 17
Zamojski Dom Kultury
ul. Partyzantów 13
Księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Ristorante Tricolore
Galeria Twierdza
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
„Ekonomik”
ul. Łukasińskiego 8
Hotel Mercure Zamość
ul. Kołłątaja 2
Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92
Biuro Podróży
Traveltime
Rynek Solny
1. Niedocenianie pracy oraz umiejętności kobiet. Pielęgniarka może otrzymywać mniejsze
wynagrodzenie niż pielęgniarz ponieważ teoretycznie ma większe predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Ze swej natury jest bardziej
opiekuńcza i troskliwa niż mężczyzna. Tylko
czy jest to powód do tego, by zarabiać mniej
a w przyszłości mieć niższą emeryturę? Również
umiejętności kobiet nie są tak cenione, jak kompetencje mężczyzn. W dalszym ciągu uważamy,
że mężczyzna potrafi lepiej wykonać dane zadanie chociaż obserwacje i doświadczenie pokazują coś odmiennego.
Kobiety w pracy zawodowej
Czy ktoś z was słyszał o „szklanym
suficie”? Nie chodzi tutaj o budowlaną konstrukcję lecz o wynikający ze stereotypów sposób postrzegania kobiet w życiu zawodowym.
Mianowicie kobiety, posiadając takie same
kwalifikacje jak mężczyźni, rzadziej awansują
i dostają mniejsze wynagrodzenie. Na stronie serwisu zarobki.pracuj.pl można znaleźć
dokładne dane dotyczące tego, ile w Polsce
zarabiają kobiety a ile mężczyźni. Jak pokazują zebrane dane w niemal każdej branży i na
każdym stanowisku więcej zarabiają mężczyźni. Uśredniając, kobiety zarabiają prawie o 450
zł mniej na danym stanowisku niż panowie.
Oczywiście im wyższe stanowisko, szerszy za-
kres obowiązków czy konieczność posiadania
specjalnych kwalifikacji tym różnica w zarobkach ze względu na płeć jest większa. Problem
ten nie dotyczy tylko Polski, ale także krajów
dobrze rozwiniętych. Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 16% mniej za godzinę
niż mężczyźni. Unia Europejska postanowiła
nawet podjąć szereg kroków w celu zmniejszenia tego zjawiska. Cel szczytny, tylko jak zawsze, coś co jest narzucane odgórnie, nie jest
do końca skuteczne. Oczywiście informowanie
o istniejącej sytuacji jest potrzebne, podobnie
jak regulacje prawne ułatwiające walkę z istniejącymi stereotypami. Jednak warto się zastanowić dlaczego takie zjawisko jest możliwe.
2. Główny ciężar odpowiedzialności za dbanie o rodzinę podejmuje kobieta. Oczywiście
jest urlop tacierzyński, coraz więcej mężczyzn
odprowadza dzieci do szkoły, angażuje się w ich
wychowanie. Jednak w Polsce w dalszym ciągu są to bardziej wyjątki potwierdzające regułę
niż standard życia rodzinnego. Dlatego kobiety
z racji przejmowania obowiązków rodzinnych
częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy.
3. Sektory, w których częściej pracują kobiety niż mężczyźni, są słabiej opłacane. Mechanik
raczej nie będzie pracował za najniższą krajową,
kasjerka w sklepie – zdecydowanie tak.
Co w istniejącej sytuacji mogą zrobić kobiety?
Każda zmiana zaczyna się od zmiany naszych
myśli, a co za tym idzie – również naszych działań. Zacznij szanować swój czas i wykonywaną
pracę. Jeżeli każde polecenie szefa lub współpracowników wykonujesz chętnie spróbuj nauczyć
się mówić „zastanowię się nad tym”. Da ci to czas
na przeanalizowanie wszystkich za i przeciw
a w konsekwencji podjęcie najlepszej decyzji.
7
sku, ale nie masz odpowiednich kwalifikacji?
Przeanalizuj istniejące oferty pracy i wymagania jakie się w nich pojawiają, następnie rozpisz na kartce, czym dysponujesz, a czego ci
brakuje. W ten sposób masz określone cele do
realizacji. Teraz możesz skupić się na szukaniu
potrzebnych kursów, zdobywaniu doświadczenia czy nawiązywaniu sieci kontaktów.
Podejdź do projektu „moja wymarzona praca”,
tak samo jak angażujesz się w zorganizowanie
ślubu czy budowę domu. Mając jasno określony cel i dokładnie rozpisane poszczególne
elementy łatwiej ci będzie zrealizować swoje
marzenie.
Jeżeli masz rodzinę wspólnie z innymi osobami zacznijcie zastanawiać się, jak możecie
uprościć wykonywanie obowiązków rodzinnych i domowych. Bardzo dużo ciekawych
porad znajdziecie w Internecie, również słuchajcie siebie nawzajem i zapisujcie wnioski.
Na początku może być trudno, tym trudniej
im dłużej tkwicie w utartych już schematach
postępowania. Jednak metoda małych kroków z dodatkiem samozaparcia może zdziałać cuda.
Zacznij dostrzegać i podkreślać swoje mocne strony. To że podnosisz swoje kwalifikacje
lub szybko wykonujesz dane zadanie służbowe, to coś czym możesz się pochwalić. Jeżeli
tak postępujesz to podkreśl to w rozmowie
z przełożonym lub współpracownikami. Takie działania mogą przynieść podwyżkę lub
awans, pamiętaj tylko, aby twoje słowa miały
potwierdzenie w rzeczywistości.
Barbara Gajos
Cierpliwie buduj swoją ścieżkę zawodową.
Chciałabyś pracować na określonym stanowi-
doradca biznesowy i zawodowy, trener,
przedsiębiorca
szczyci się pięknymi, naturalnymi miejscami do kąpieli, które służą jako baseny. Porto
Moniz powstało prawdopodobnie w XV wieku. Przezroczysta i błękitna woda cudownie
kontrastuje z ciemnymi skałami, które gdzieniegdzie wystają nad powierzchnię. Miejsce
o naturalnym pięknie i niepowtarzalnym charakterze - cudo. Koniecznie należy zażyć tam
kąpieli. Musimy także przespacerować się jednym z licznych szlaków wzdłuż kanałów (levadas). Kanały wybudowano w XVI w., by suche
i słoneczne południe nawodnić z obfitującej
w opady północy. Ich łączna długość wynosi
2150 km. Wędrując szlakami wzdłuż kanałów,
można poznać wpisane na listę UNESCO lasy
laurowe Laurissilva oraz unikalne gatunki fauny i flory. Można też popłynąć promem z Funchal na Porto Santo, gdzie znajduje się 9-kilometrowa złota plaża. Czas podróży: 2,5 godz.
w jedną stronę, cena w obie strony w klasie
turystycznej: 44-54 euro. Odbyć rejs wierną
kopią XV-wiecznej Santa Marii (ze stolicy wyspy), wybrać się na wielkie łowy na marlina,
barakudę, miecznika czy tuńczyka bądź zanurkować w oceanicznych głębinach wokół
wyspy. Wbrew pozorom na tej wyspie jest bardzo dużo rzeczy wartych zobaczenia. Pierwsza
część za nami, a do następnych ciekawych
miejsc na Maderze wrócimy w kolejnym numerze Nowego Kuriera Zamojskiego.
Zapraszam do lektury i po ofertę do Biura Podróży Traveltime.
Makuch Magdalena
Madera - niezwykła wyspa
Madera to jedno z moich niespełnionych
reklama
reklama
jeszcze marzeń. :) Ta szlachetna wyspa zachwyca mnie praktycznie wszystkim, począwszy od
roślinności, przez zabytki i naturalne baseny
zasilane wodą z oceanu aż po fantastyczne
widoki. Nazywano ją niegdyś rajskim ogrodem pływającym i wyspą wiecznej wiosny.
Uznawana za jedną z najpiękniejszych wysp
na świecie pochodzenia wulkanicznego. Towarzyszy jej kilka niewielkich wysepek o łącznej
powierzchni 60 km2. Panuje tu łagodny wiosenny klimat, z temperaturą około 24 stopni,
co sprawia, że Madera przyciąga turystów
cały rok. Jest to drugi, po Algarve, region turystyczny Portugalii. Dlatego też, gdy odwiedziły
mnie stałe klientki, które tam jeszcze nie były,
wiedziałam, że będzie to strzał w dziesiątkę,
gdyż lubią bardzo przyrodę i wędrówki i nie
straszne są im góry czy długie spacery. :) Turystki były zachwycone, wybór padł na hotel
Dom Pedro Garajau (jak najbardziej na plus,
polecam wyżywienie w formie HB lub samo
śniadanie, aby poznać trochę lokalną kuchnię
i posmakować jej w miejscowych knajpkach)
i panie ruszyły w drogę.
Lot trwa około 5,5 h. Ciekawostką jest lotnisko
na Maderze. Z jednej strony otoczone pasmem
wysokich gór, a z drugiej oceanem. By lotnisko
mogło bezpiecznie funkcjonować znaczną
cześć płyty startowej dobudowano tuż nad
oceanem. Lądujemy więc na pasie ułożonym
na 180 kolumnach. Po powrocie nie mogłam
doczekać się relacji, może dlatego że jest to
jeden z moich celów do zrealizowania. Jedno
jest pewne, tydzień to zdecydowanie za krótko, na tej niezwykłej wyspie, cała jest po prostu
niesamowita. Począwszy od stolicy – Funchal,
która jest największym miastem, turyści nazywają to miasto małą Lizboną, ze względu na
brukowane ulice, rzeźbione portale i nastrój
tu panujący. W leżącej koło Funchal Quinto do
Palheiro znajduje się najpiękniejszy ogród Madery, który jest miejscem pielgrzymek miłośników kwiatów. Drugim tak okazałym miejscem
są Pałacowe Ogrody w Monte. Zachwycają
labiryntem ścieżek, mostków, pawilonów, fontann i kaskad. Ulubionym celem miłośników
pieszych wędrówek jest natomiast Pico Ruivo
(1861 m n.p.m.) najwyższy szczyt Madery oraz
Pico do Avieiro (1810 m n.p.m.). Koniecznie
zobaczyć musimy targ Mercado dos Lavradores, gdzie kupimy egzotyczne owoce rosnące
na wyspie: marakuje, mango czy papaje. Pojechać na północne wybrzeże i do Porto Moniz
– widoki nieziemskie, zarówno na klifowym
wybrzeżu, jak i wewnątrz wyspy. Jest tu wyjątkowo malownicze wybrzeże. Wysokie brzegi,
zatoczki, skały wystające z wody. Miejscowość
8
Reportaże Piotra
Sąsiedzkie kolędowanie
Występy, przeglądy, konkursy - poza
tak potrzebną zdrową rywalizacją są doskonałą okazją do spotkania,
wymiany doświadczeń, nauki. Konkursy wokalne – jakże niewdzięczne
dla jurorów – bo przecież nie da się
nagrodzić wszystkich, (zwłaszcza te
okołobożonarodzeniowe) to dowód
na niesłabnącą potrzebę kultywowania tradycji kolędowania i wspólnego
śpiewania.
Nieliski V Sąsiedzki Konkurs Kolęd,
Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć”
miał w tym roku swój mały jubileusz.
Dzięki uprzejmości Państwa Marii
i Mirosława Ryniów piąta edycja konkursu odbyła się w hotelu Marina.
Serdecznie dziękujemy za serdeczne
przyjęcie i pomoc przy organizacji
wydarzenia. Za udzielone wsparcie
podziękowania składamy także władzom Gminy Nielisz oraz Starostwu
Powiatowemu w Zamościu – mówi
Agnieszka Zymon Dyrektor GOK
w Nieliszu
19 stycznia podczas V Sąsiedzkiego
Konkursu w Nieliszu Jury w składzie:
Irena Dużyńska, Monika Wraga, Renata Banach, Robert Słupski, Bogdan
Pałczyński nagrodziło i wyróżniło:
Kategoria I – dzieci I-III szkoły podstawowe – soliści – (zaprezentowało się 8
wykonawców): Laureatem została Aleksandra Bartoszczyk z GOK w Nieliszu,
wyróżniono Martynę Dudek ze Szkoły
Podstawowej w Nieliszu i Annę Poznańską ze Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie. W kat zespoły klas I-III nie
zgłoszono wykonawców. W kategorii II
– dzieci klasy IV-VI soliści (wystąpiło 18
wokalistów): Tytuł Laureata wyśpiewał
- Bartłomiej Sobań – GOK w Nieliszu,
wyróżnienia przyznano: Martynie Gil –
GOK Nielisz, Amelii Sykale – SP Szczebrzeszyn i Hannie Rowińskiej – z Orłowa Drewnianego, gm. Izbica. W kategorii zespoły klas IV-VI – również nie było
zgłoszeń. 9 solistów wystąpiło w kategorii III – młodzież gimnazjum i liceum.
Tytuł Laureata przyznano Justynie Kot
z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie. Wyróżniono
Karolinę Pawłuszkiewicz z Zawady, gm.
W Ruszowie tradycyjnie pamiętają o Babci i Dziadku
Zamość i Kingę Skibę ze Średniego Dużego, gm. Nielisz. W kategorii – zespoły
– (4 uczestników) - tytuł Laureata przypadł zespołowi „Młode żywioły” z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Szczebrzeszynie, wyróżniono duet:
Justyna Kot, Agata Dereń z Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, zespół „TAKTOFONIKA”
z Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny
w Bodaczowie oraz zespół „Krynickie
Szuwarki” z Krynic. W kategorii IV - dorośli soliści– zaprezentowało się 6 wykonawców. Laureatem została Jolanta
Łapińska – z Mokregolipia, gm. Radecznica, wyróżniono Annę Biłant z Radecznicy. W kategorii – dorośli zespoły – (13
zespołów) Tytuł Laureata zdobyły: Zespół „Andrzejkowe Nutki” z Mokregolipia, gm. Radecznica i Chór Seniorów
Gminy Nielisz, wyróżniono Duet „ONE”
Bożena i Kamila Wróblewskie z Łabuń,
zespół Udryczanki z gm. Stary Zamość,
przyznano nagrodę specjalną Kameralnemu Chórowi” Konsonans” z Gminy
Łabunie.
Komisja Konkursowa podkreślała
rosnący z roku na rok poziom artystyczny uczestników. Organizatorzy
ubolewają, że nie mogli nagrodzić
wszystkich wykonawców i już teraz zachęcają, każdego kto chciałby
wesprzeć tę sąsiedzką inicjatywę, do
współpracy w przyszłorocznej edycji.
Cieszą się równocześnie z zainteresowania konkursem: Dziękuję za liczny
udział w spotkaniu i podkreślam, ze
liczy się tu nie nagroda, nie wygrana, ale możliwość spotkania i radość
płynąca ze wspólnego kolędowania –
dodaje Dyrektor nieliskiego GOK Pani
Agnieszka Zymon.
„Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie…” i ma to w Nieliszu sens
– bo przecież ma tam gdzie płynąć…
[Zupełnie na marginesie (ale jak najbardziej serio) – polecić chciałbym
organizatorom – by rok cały nie czekali na VI edycję – przegląd piosenki
Morskiej - Szanty jakieś. Wszak Zalew możliwości i morze atrakcji dają
ogromne pole do popisu].
Piotr Piela
Fot.: Marzena Mędziak - GOK
w Nieliszu
W niedzielne popołudnie 24 stycznia - za sprawą
miejscowego KGW - ruszowska świetlica stała się centrum
międzypokoleniowego spotkania. Bohaterowie dnia - Babcia
i Dziadek –dla których na scenie
prezentowało się najmłodsze
pokolenie – nie kryli łez wzruszenia. Zaproszenie na tę uroczystość przyjął Jerzy Zawadzki
-Sekretarz Powiatu Zamojskiego z Małżonką, obecni byli również przedstawiciele lokalnych
władz. Gościnnie wystąpił zespół śpiewaczy „Jagódki” z Suchowoli-Kolonii. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Ruszowie
recytowały wiersze – dostarczając serdecznych wzruszeń swoim Babciom i Dziadkom.
I wspólnym kolędowaniu
Kolejnym punktem programu były Jasełka w wykonaniu
sąsiadów z Majdanu Ruszowskiego. Świąteczny klimat zagościł w ruszowskiej świetlicy,
składano życzenia, łamano się
opłatkiem, był też rodzinny
obiad. Wójt Łabuń Antoni
Wojciech Turczyn wręczył
dzieciom słodkie upominki,
podziękował też Kołu Gospodyń Wiejskich z Ruszowa za
zorganizowanie spotkania i za
współtworzenie pozytywnego
wizerunku Gminy Łabunie.
Piotr Piela
fot. Agnieszka Piela
Marian na Tropie Absurdów
Masz ciekawy temat dla Mariana, ślij maila na adres [email protected]
lub dzwoń na numer: 730 210 777. Marian zajmie się sprawą.
odszkodowanie, kiedy ten na oblodzonej drodze pośliźnie się i wpadnie pod samochód? Kto
wtedy zapłaci mandat?
9
Okazuje się, że rubryka Marian na
tropie absurdów cieszy się dużym powodzeniem. Nasi czytelnicy mają nadzieję, że po publikacji na łamach Nowego Kuriera Zamojskiego władze coś
naprawią, a jeżeli nie, to przynajmniej
wyjaśnią naszym czytelnikom dlaczego
takie absurdy istnieją, kto za nie odpowiada i czy można je wyeliminować.”
Most dla rowerzystów w Klemensowie.
W ostatnich dniach odebrałem między innymi dwa telefony, w których czytelnicy
prosili o zasygnalizowanie kolejnych ABSURDÓW.
Pierwszy z nich - przejścia dla pieszych
i mandaty, których nie skąpi zamojska drogówka za przechodzenie drogi w miejscach niedozwolonych. Na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej
i Kilińskiego nie ma przeproś. Kto nie przechodzi po zebrach ten płaci. Zamojska policja
skrzętnie ukryta w nieoznakowanym radiowo-
zie działa na medal. Nie ma żadnych pouczeń.
Jest w policyjnej nomenklaturze MK czyli mandat karny. Skrzyżowanie tych ulic to znakomite miejsce na „robienie” kasy, ale ... i tutaj pada
pytanie naszego czytelnika: Czy za przejście
z ulicy Kilińskiego wzdłuż płotu do np. licznych
w tym miejscu hurtowni czy sklepu Militaria,
dosłownie 80 cm od jadących samochodów to
wykroczenie, czy mandat dla „projektanta” niby
to chodnika. Ciekawe, co nie daj Boże, kto zapłaci pieszemu idącemu po oblodzonej ścieżce
Drugi absurd – to infrastruktura ścieżki
rowerowej na trasie Klemensów-Zwierzyniec.
Panie - mówi pan Andrzej K. z Bodaczowa - takiego marnotrawstwa, jak żyję 76 lat, jeszcze
nie widziałem. W kraju realizowany jest projekt
pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”. Trasy mają przebiegać przez 5 województw. W województwie lubelskim będzie
ich 320 kilometrów z czego w powiecie zamojskim - 47 kilometrów. Na tej długości powstała między innymi Autostrada Rowerowa Klemensów-Zwierzyniec. Wykonana solidnie, to
prawda, ale chyba trochę „na wyrost”. W ciągu
ścieżki rowerowej Klemensów-Szczebrzeszyn
na rzece Wieprz wybudowano dla rowerzystów
kładkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby była to np. betonowa kładka, ale na rzece
wybudowano - za grube miliony złotych - nie
kładkę a most, jak przez Wisłę. Mój rozmówca jest wściekły. Na wiosnę do pól nie można
Uczniowie zamojskiego Ekonomika zwiedzili Wiedeń
Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika,” działające od 2008 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu umożliwiło uczniom tej
szkoły bezpłatny wyjazd do Wiednia w ramach realizacji projektu pt. „The social Way of Life”, wspófinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyjazd poprzedzony został szczegółowymi
przygotowaniami: w szkole przeprowadzono rekrutację uczestników zapewniającą równy dostęp
wszystkim uczniom do udziału w projekcie, od października 2015 r. odbywały się regularne spotkania
przygotowujące uczniów do realizacji projektu,
założona została grupa projektowa na Facebooku,
umożliwiająca zapoznanie się uczestników projektu z różnych państw przed przyjazdem do Austrii.
W dniach 27.10.15 – 29.10.15 odbyło się w Wiedniu
międzynarodowe seminarium przygotowawcze
koordynatorów, podczas którego omówione zostały główne założenia i cele projektu, sprawy finansowe, zaplanowano działania i oczekiwane rezultaty.
Organizacje partnerskie opracowały i podpisały
„Porozumienie o współpracy”.
Uczniowie Ekonomika przebywali w Wiedniu
w dniach 27.11.2015 – 04.12.2015, gdzie wraz z rówieśnikami z Austrii, Węgier i Chorwacji realizowali wspólny projekt w ramach międzynarodowej
wymiany młodzieży. Główne działania projektowe dotyczyły różnych kierunków zaangażowania
społecznego. Młodzież pracowała w grupach nad
zagadnieniami dotyczącymi umiejętności społecznych, pracy socjalnej oraz działalności organizacji
socjalnej, przeprowadzała wywiady z mieszkańcami Wiednia, opracowywała własne projekty i prezentowała wyniki swojej pracy. W ramach wieczoru
międzynarodowego uczestnicy wymiany młodzieżowej zaprezentowali historię, kulturę i tradycję
swoich krajów. Uczniowie Ekonomika przedstawili
prezentację multimedialną o Polsce, promowali
swoją szkołę, miasto Zamość i Roztocze poprzez
film, muzykę, prospekty, mapy i przewodniki oraz
regionalny poczęstunek. W wolnym czasie uczestnicy projektu poznawali stolicę Austrii: odwiedzili
Jarmark Świąteczny, zwiedzili przepiękne zabytki Wiednia: Ratusz, Katedrę Św. Szczepana, Pałac
Schönbrunn, Muzeum Albertina, Muzeum Historii
Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z tarasu widokowego Donauturm mieli okazję podziwiać panoramę miasta i okolic.
Po przyjeździe do Zamościa odbyło się spotkanie podsumowujące międzynarodową wymianę młodzieży w Wiedniu, z której każdy
uczestnik przywiózł wspaniałe, niezapomniane wrażenia. Podczas podsumowania projektu
wszystkim uczestnikom i opiekunom zostały wręczone certyfikaty Youthpass, potwierdzające udział
w realizacji projektu i nabyte kompetencje.
Projekt zrealizowany został przy współpracy austriackiego Stowarzyszenia Strassenkunst, Verein
für innovative Jugendarbeit (koordynator: Pero
Bogdanovic) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika (koordynator: Urszula Drążek). Uczestnicy
projektu: Chmiel Katarzyna, Gilewicz Kamila, Kapuścińska Joanna, Olech Agnieszka, Oleniak Jakub,
Ostasz Ewelina, Poździk Diana i Soboń Martyna.
Współpraca w realizacji projektu i opieka nad młodzieżą w Wiedniu: Katarzyna Szwec, Łukasz Szewczyk, ZSP Nr 1 w Zamościu.
Autor tekstu: Urszula Drążek
Zdjęcia: Martyna Soboń
Na „nibychodniku” tylko czekać na wypadek.
dojechać, bo drogi dojazdowe są w fatalnym
stanie, a tu na Wieprzu wybudowali most nie
dla rowerzystów, a na przeprawę dla czołgów.
Pan Andrzej K. nie ma złudzeń. Pieniądze nasze
-z dotacji czyli niczyje - wydaje się lekką ręką,
bez pomyślunku i opamiętania. Ktoś zaprojektował, ktoś wygrał przetarg, ktoś zainkasował
pieniądze i wszystko gra. tekst i foto: Marian Zacharczuk
Piątek
Sobota, 30 stycznia
Od kołyski aż po grób TVN 20:00
Szef świetnie wyszkolonego gangu złodziei ma
poważne kłopoty. Jego ludziom zlecono przejęcie bezcennych czarnych diamentów. Tymczasem operacja się nie powiodła, a klejnoty nie
trafiły do zleceniodawcy. Ten bezlitosny gangster
o międzynarodowej sławie nie waha się porwać
córki szefa niefortunnych rabusiów, aby wymusić na nim odzyskanie kamieni. W poszukiwaniu
diamentów kochający ojciec decyduje się pójść
na współpracę z tajwańską policją i zawiera
z agentem specjalnym niecodzienny układ.
PROGRAM 29.01 - 4.02.2016
Piątek, 29 stycznia
TVP 1
05:30 Klan (2877)
05:50 Telezakupy
06:30 Planeta wróbli
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz (19)
10:00 Tysiąc i jedna noc (102) – serial
obyczajowy
10:55 Wspaniałe stulecie (262) –
telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Rolnictwo na świecie
12:50 Skorpion. Drapieżca o ośmiu
odnóżach
14:00 Tysiąc i jedna noc (103)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (263)
16:45 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2878)
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Poldark: Wichry losu (3) – serial
obyczajowy
21:35 Szpieg, który mnie kochał (The
Spy Who Loved Me) – film
sensacyjny W. Bryt. 1977 Reż.
Lewis Gilbert, wyk. Roger
Moore ( 135 min)
23:50 Homeland (7) – serial
obyczajowy USA 2012
00:55 Żywe trupy (4) – serial grozy
USA 2012
01:45 Chicago Fire (7) – serial
obyczajowy USA 2012
02:40 Homeland (7) – serial
obyczajowy USA 2012
03:40 Notacje – serial dok.
TVP 2
05:35 Mikołajek – serial animowany
06:10 M jak miłość (987, 988) –
serial obyczajowy
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1388) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:35 Na dobre i na złe (91) – serial
obyczajowy
12:30 Ja to mam szczęście! –
ulubione skecze
12:50 Cesarzowa Ki (49)
13:40 Nabożeństwo Kościoła
ewangelicko - reformowanego
14:40 Rodzin - ka.pl (108, 109)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 Hity kabaretu (10)
17:05 Cesarzowa Ki (50) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Rodzinka.pl (163) – serial
komediowy
19:50 Akademia smaku Zosi i Tomka
(4) – mini serial
20:10 O mnie się nie martw (33) –
serial komediowy
21:10 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy (19)
22:20 Sherlock (6) – serial kryminalny
W. Bryt. 2012
00:00 Tutanchamon (2) – serial
historyczny Kanada 2015
00:50 Hans Kloss. Stawka większa niż
śmierć – film wojenny Polska
2012 Reż. Patryk Vega, wyk.
Stanisław Mikulski, Tomasz
Kot ( 115 min)
02:45 Miasto śmierci (Bordertown) –
thriller USA 2006 Reż. Gregory
Nava, wyk. Jennifer Lopez,
Antonio Banderas ( 115 min)
TV4
05:00 Disco Polo Life
06:00 Mega Chichot
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Przygody Merlina (23)
10:00 Kotka (105)
11:00 Włoska narzeczona (71)
12:00 Galileo (385)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (106)
17:00 Włoska narzeczona (72)
18:00 13 posterunek (22 - 24)
20:00 Bezcenna Jane – film sf USA
2005
21:45 Strażnik Indian Atakapa –
horror USA 2010
23:40 Pokojówki – film erotyczny
Francja 2010
01:20 STOP Drogówka
02:20 Interwencja
03:00 Kłamczuch
04:00 Disco Polo Life
TVN
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (64)
09:00 Malanowski i Partnerzy (346,
347)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(58) – serial fab. - dok.
11:00 Dlaczego ja? (105) – serial fab.
- dok.
12:00 Pielęgniarki (143) – serial fab.
- dok.
13:00 Trudne sprawy (65)
14:00 Pierwsza miłość (2223)
14:45 Słoiki (59)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (121) –
serial fab. - dok.
17:00 Dlaczego ja? (201) – serial fab.
- dok.
18:00 Pierwsza miłość (2224) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (258) –
serial komediowy
20:05 Podróże Guliwera (Gulliver’s
Travels) – film przygodowy USA
2010 Reż. Rob Letterman, wyk.
Jack Black ( 110 min)
21:55 Outlander – film przygodowy
USA/Niemcy 2008 Reż.
Howard McCain, wyk. James
Caviezel, Jack Huston ( 140
min)
00:15 DOA: Żywy lub martwy (DOA:
Dead or Alive) – film
sensacyjny USA/ Niemcy/W.
Bryt. 2006 Reż. Corey Yuen (
110 min)
02:05 Tajemnice losu
TVN7
Polsat Sport News
PULS
05:20 We dwoje
06:45 Męski typ – talk show Polska
2010
07:20 Prawo Agaty (7)
08:20 Sąd rodzinny (159)
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (539)
10:20 Przepis na życie (19)
11:25 Mango – Telezakupy
13:00 Sąd rodzinny (160)
14:00 Szpital (302)
15:00 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (540)
16:00 Bananowy doktor (3)
17:00 Castle (8) – serial kryminalny
USA
18:00 Prawo Agaty (8) – serial
obyczajowy Polska
19:00 Mentalista (12) – serial
kryminalny USA
20:00 Conan Niszczyciel – film
fantasy USA 1984, reż.
Richard O. Fleischer, wyk.
Arnold Schwarzenegger, Grace
Jones
22:10 247 dni – film sensacyjny
Niemcy 2011, reż. Oliver
Dommenget, wyk. Veronica
Ferres, Herbert Knaup
00:35 Krytyczna decyzja – film
sensacyjny USA 1996, reż.
Stuart Baird, wyk. Kurt Russell
03:25 Klub magii
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (73) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje
– reality show
12:00 Szkoła (110) – serial fab. - dok.
13:00 Szpital (254) – serial fab. - dok.
14:00 Ukryta prawda (368)
– serial fab. - dok.
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (111) – serial fab. - dok.
17:00 Ukryta prawda (369) – serial
fab. - dok. Polska 2014
18:00 Szpital (255) – serial fab. dok. Polska 2014
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:00 Od kołyski aż po grób (Cradle 2
the Grave) – film sensacyjny
USA 2003 Reż. Andrzej
Bartkowiak, wyk. Jet Li, DMX,
Anthony Anderson ( 125 min)
22:05 Obcy – ósmy pasażer
„Nostromo” (Alien – Director’s
Cut) – film sf USA/W. Bryt.
1979 Reż. Ridley Scott, wyk.
Tom Skerritt, Sigourney
Weaver, Veronica Cartwright (
145 min)
00:30 MasterChef
02:00 Kuba Wojewódzki
03:00 Uwaga!
03:15 Klub magii
04:35 Rozmowy w toku
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
05:50 Sekret (321)
06:55 Nash Bridges (7)
07:55 Columbo (7)
10:00 Napisała: morderstwo (20)
11:00 Niesamowite! (8)
11:45 To moje życie! (117)
12:45 Odmienić los (15, 16)
14:40 Oblicza miłości (1, 2) –
telenowela Meksyk 2013
16:35 Niesamowite! (7, 9)
17:35 13posterunek (15, 16)
19:00 Pingwiny z Madagaskaru
20:00 Koszmar minionego lata –
horror USA 1997
22:00 Przekręt – thriller Wielka
Brytania/USA 2000
00:10 Raz, dwa, trzy, umierasz ty –
horror Wielka Brytania 2012
02:10 JRG w akcji
02:45 Dyżur
03:10 JRG w akcji
03:30 Dyżur
03:55 JRG w akcji
07:00 Sport Flash
07:07 Piłka ręczna mężczyzn:
Mistrzostwa Europy w Polsce
09:00 Sport Flash
09:07 Magazyn Mistrzostw Europy w
piłce ręcznej
11:00 Sport Flash
11:07 Piłka ręczna mężczyzn:
Mistrzostwa Europy w Polsce
13:00 Sport Flash
13:07 Siatkówka kobiet: Liga Mistrzyń
mecz fazy grupowej: Impel
Wrocław - Telekom Baku
15:00 Sport Flash
15:07 Piłka ręczna mężczyzn:
Mistrzostwa Europy w Polsce
mecz 2. rundy fazy grupowej
17:00 Sport Flash
17:07 Siatkówka kobiet: Liga Mistrzyń
mecz fazy grupowej: Agel
Prostejov - Chemik Police
19:00 Sport Flash
19:07 Piłka ręczna mężczyzn:
Mistrzostwa Europy w Polsce
21:00 Sport Flash
21:07 Siatkówka mężczyzn: Dragons
Lugano - Asseco Resovia
Rzeszów
22:45 Magazyn Mistrzostw Europy w
piłce ręcznej mężczyzn
23:30 Siatkówka mężczyzn: Liga
Mistrzów mecz fazy grupowej:
PGE Skra Bełchatów - Dukla
Liberec
Polecamy
Piątek
Obcy - ósmy pasażer "Nostromo"
TVN 22:05
W drodze powrotnej na Ziemię statek kosmiczny
Nostromo otrzymuje wezwanie o pomoc z pobliskiej planety. Podczas akcji ratunkowej załoga
odkrywa nieznaną pozaziemską formę życia.
Komputer pokładowy odczytuje sygnał SOS jako
ostrzeżenie, ale jest za późno. „Obcy” zagnieżdża
się na pokładzie statku i zaczyna zabijać. Ludzie
muszą znaleźć sposób na zgładzenie groźnej i niesamowitej istoty. Sierżant Ripley podejmuje nierówną walkę o ocalenie siebie i pozostałych
przy życiu członków załogi.
Sobota
Air Force One
Niedziela
TVP1 20:25
Air Force One z prezydentem Jamesem Marshallem, jego rodziną i świtą na pokładzie zostaje porwany przez rosyjskich ekstremistów. Porywacze
żądają uwolnienia nacjonalisty, generała Radka.
W przypadku niespełnienia żądań grożą wymordowaniem zakładników. Prezydentowi udaje się
ukryć w zamieszaniu, lecz staje przed podjęciem
poważnej decyzji. W czasie wizyty w Moskwie
opowiedział się publicznie przeciwko jakimkolwiek negocjacjom z terrorystami. Teraz musi wybierać między życiem rodziny i załogi a wiernością złożonym obietnicom.
Gwiezdne wojny
TVN 20:00
Księżniczka Leia, Han Solo i Luke Skywalker
wraz z resztką rebeliantów ukrywają się na lodowej planecie Hoth. Gdy kryjówka zostaje odnaleziona przez wojska Imperium, przyjaciele ratują się ucieczką. Luke postanawia odszukać
Yodę, mistrza Jedi, który mieszka na bagnistej
planecie Dagobah, i pod jego kierunkiem nauczyć się panowania nad Mocą. Tymczasem
Han i Leia przedostają się do Miasta Chmur,
gdzie zostają schwytani przez Dartha Vadera.
Czując, że przyjaciele cierpią, Luke rusza im
na pomoc. Na jego drodze staje Darth Vader.
TVP 1
TVP 2
06:35 Pełnosprawni
07:00 Las story
07:25 Dzień dobry w sobotę
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Nasza armia. pl
08:55 Sprawa dla reportera
09:50 Wolność – kocham i rozumiem!
10:30 Niezwyciężony Secretariat –
dramat USA 2010
12:40 David Attenborough i
osobliwości świata przyrody
13:20 Downton Abbey (4)
14:15 Okrasa łamie przepisy
14:45 Czerwień rubinu – film fantasy
Niemcy 2013
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (136) – serial
kryminalny
18:30 Blondynka (47) – serial
obyczajowy Polska 2015
19:30 Wiadomości
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia! –
program edukacyjny Polska
2015
20:25 Air Force One – film sensacyjny
USA/Niemcy 1997 Reż.
Wolfgang Petersen, wyk.
Harrison Ford, Gary Oldman (
135 min)
22:40 Królestwo (The King - dom) –
thriller USA/ Niemcy 2007 Reż.
Peter Berg, wyk. Jamie Foxx, (
115 min)
00:35 Chicago Fire (7) – serial
obyczajowy USA 2012
01:30 Polana pośród brzeziny
(Birkenau und Rosenfeld) –
dramat Niemcy/
Polska/Francja 2003 Reż.
Marceline Loridan - Ivens ( 95
min)
03:05 Downton Abbey (4) – serial
kostiumowy
05:00 Sztuka codzienności
05:30 W królestwie roślin z Davidem
Attenborough – serial
dokumentalny
06:35 M jak miłość (1194) – serial
obyczajowy Polska 2015
07:30 Pytanie na śniadanie
11:05 Program do czytania
11:15 A la show – program
rozrywkowy
11:45 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
12:25 The Voice of Poland – program
rozrywkowy
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (168, 169)
15:40 Makłowicz w podróży
16:20 Moje 600 gramów szczęścia
17:10 Rozmowy po - szczególne
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:55 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kabaretowa Noc Listopadowa
2015 – Maraton
Niepodległości
22:15 Oko (The Eye) – horror
USA/Kanada 2008 Reż. David
Moreau, Xavier Palud, wyk.
Jessica Alba, Alessandro
Nivola, Parker Posey ( 105
min)
00:00 Made in Polska – koncert
01:20 Miasto śmierci (Bordertown) –
thriller USA 2006 Reż. Gregory
Nava, wyk. Jennifer Lopez,
Antonio Banderas ( 120 min)
03:20 Oko (The Eye) – horror
USA/Kanada 2008 Reż. David
Moreau, Xavier Palud, wyk.
Jessica Alba, Alessandro
Nivola, Parker Posey ( 100
min)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków: Obrońcy Berk
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby - Doo i Brygada
Detektywów
10:15 Ewa gotuje
10:45 Pocahontas – film animowany
USA 1995
12:30 Potwory kontra obcy: Wielka
ucieczka B.O.B. - a – film
animowany USA 2009
12:50 Podróże Guliwera – film
przygodowy USA 2010, reż.
Rob Letterman
14:45 Słoiki (31)
15:45 Trudne sprawy (552) – serial
fab. - dok.
16:45 Poznaj swoje prawa (20) –
serial fab. - dok.
17:45 Chłopaki do wzięcia (37) –
telenowela dokumentalna
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (259) –
serial komediowy Polska 2007
20:05 Sopot TOPtrendy Festiwal 2014
22:05 Wybraniec śmierci (Marked for
Death) – film sensacyjny USA
1990 Reż. Dwight H. Little,
wyk. Steven Seagal, Basil
Wallace, Keith David ( 115
min)
00:00 Sceptyk (The Skeptic) – horror
USA 2009 Reż. Tennyson
Bardwell, wyk. Tim Daly, Tom
Arnold, Zoe Saldana ( 115 min)
01:55 Tajemnice losu
Niedziela, 31 stycznia
TVP 1
TVP 2
05:40 Egzamin z życia (91)
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:35 Do zobaczenia w Krakowie
09:00 Ziarno
09:35 Jak to działa?
10:10 Żandarm i kosmici – komedia
Francja 1979
11:50 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:50 Dzika Brytania
13:50 Air Force One – film sensacyjny
USA/Niemcy 1997, reż.
Wolfgang Petersen
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex (50) – serial
kryminalny
18:30 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
20:25 Blondynka (48) – serial
obyczajowy Polska 2015
21:25 Młodzi lekarze – serial
dokumentalny
22:20 Skóra, w której żyję (La piel que
habito) – thriller Hiszpania
2011 Reż. Pedro Almodóvar,
wyk. Antonio Banderas, Elena
Anaya, Marisa Paredes ( 130
min)
00:30 Królestwo (The Kingdom) –
thriller USA/Niemcy 2007 Reż.
Peter Berg, wyk. Jamie Foxx,
Chris Cooper, Jennifer Garner (
115 min)
02:25 Żandarm i kosmici (Le
gendarme et les extra terrestres) – komedia Francja
1979 Reż. Jean Girault, wyk.
Louis de Funes, Jean - Pierre
Rambal ( 105 min)
04:10 Jaka to melodia?
05:15 Słowo na niedzielę
05:25 Inwazja krokodyli – film dok.
USA 2012
06:25 Ostoja
06:55 M jak miłość (1195)
07:55 Barwy szczęścia (1385 - 1388)
10:05 Chiny mało znane – film
dokumentalny W. Bryt. 2011
11:00 Podróże z historią
11:40 Makłowicz w podróży
12:10 Protokół – komedia USA 1984,
reż. Herbert Ross, wyk. Goldie
Hawn
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (8)
15:15 Latający Klub II, czyli wieczór
kabaretowy
16:25 Na dobre i na złe (622) – serial
obyczajowy
17:25 Na sygnale (81) – serial
obyczajowy Polska 2015
18:00 Panorama
18:55 Kabaret Hrabi – Savoir - vivre
20:05 Hans Kloss. Stawka większa niż
śmierć – film wojenny Polska
2012 Reż. Patryk Vega, wyk.
Stanisław Mikulski, Tomasz
Kot ( 120 min)
22:05 Paranienormalni Tonight
23:05 Teatr TV: Trash Story – spektakl
teatralny Polska 2015 Reż.
Marta Miłoszewska
00:15 Porzucona (Abandoned) –
thriller USA/Niemcy 2002 Reż.
Stephen Gaghan, wyk. Katie
Holmes, Benjamin Bratt,
Charlie Hunnam ( 105 min)
02:00 Głęboka woda (18, 19) – serial
obyczajowy Polska 2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków – serial dla
dzieci USA 2013
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:45 Pocahontas – film animowany
USA 1995
10:30 Rodzina na wakacjach –
komedia USA 2004, reż.
Christopher Erskin, wyk. Cedric
the Entertainer
12:30 Janosik – film przygodowy
Polska 1974, reż. Jerzy
Passendorfer, wyk. Marek
Perepeczko, Ewa Lemańska
15:20 Sopot TOPtrendy Festiwal 2014
17:15 Piłka ręczna: Mistrzostwa
Europy w Polsce – fi nał
19:15 Wydarzenia
20:05 Galimatias, czyli kogel - mogel
II – komedia Polska 1989 Reż.
Roman Załuski, wyk. Grażyna
Błęcka - Kolska, Dariusz
Siatkowski, Katarzyna
Łaniewska ( 125 min)
22:10 Gliniarze z Brooklynu
(Brooklyn’s Finest) – thriller
USA 2009 Reż. Antoine Fuqua,
wyk. Richard Gere, Don
Cheadle ( 170 min) Tydzień z
życia trzech policjantów
pracujących na Brooklynie,
gdzie narkotyki, przemoc,
rasizm, ubóstwo i korupcja w
policji to chleb powszedni.
Każdy z nich zostanie poddany
życiowej próbie.
01:00 Sport retransmisje
03:00 Tajemnice losu
Poniedziałek, 1 lutego
TVP 1
05:35 Klan (2878)
05:55 Telezakupy
06:35 Polscy bohaterowie wojenni:
Witold Pilecki. Ochotnik z
Auschwitz
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz (20)
10:00 Tysiąc i jedna noc (103)
10:55 Wspaniałe stulecie (263)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Dzika Brytania
14:00 Tysiąc i jedna noc (104)
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (264)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2879) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Teatr TV: Małe piwo – spektakl
teatralny Polska 2005 Reż.
Waldemar Krzystek
22:00 Dotknięcie anioła – film
dokumentalny Polska 2015
23:10 Ki – film obyczajowy Polska
2011 Reż. Leszek Dawid, wyk.
Roma Gąsiorowska, Adam
Woronowicz ( 105 min)
00:55 Skóra, w której żyję (La piel que
habito) – thriller Hiszpania
2011 Reż. Pedro Almodóvar,
wyk. Antonio Banderas, Elena
Anaya ( 125 min)
03:00 Notacje – serial dok.
03:15 Świat się kręci
TVP 2
06:00 Mikołajek
06:35 Coś dla Ciebie
07:05 M jak miłość (989) – serial
obyczajowy
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Akademia smaku Zosi i Tomka
(4) – miniserial
10:55 Barwy szczęścia (1388) – serial
obyczajowy
11:35 Na dobre i na złe (92)
12:40 Cesarzowa Ki (50)
13:40 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (49)
14:40 Rodzinka.pl (110, 111)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Reporter Polski
16:35 Rodzinka.pl (163)
17:05 Cesarzowa Ki (51) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1388, 1389)
– serial obyczajowy Polska
2015
20:40 M jak miłość (1196) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:45 Program publicystyczny
22:50 Irak – kraj utracony – film dok.
USA 2014
00:00 Grimm (19) – serial
fantastyczny USA 2012
00:55 Aida (2) – serial komediowy
Polska 2011
01:55 Huśtawka – film obyczajowy
Polska 2010 Reż. Tomasz
Lewkowicz, wyk. Wojciech
Zieliński, Joanna Pierzak ( 105
min)
03:40 Program publicystyczny
04:45 Irak – kraj utracony – film dok.
USA 2014
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (65) – serial fab.
- dok.
09:00 Malanowski i Partnerzy (348,
350)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(59)
11:00 Dlaczego ja? (106) – serial fab.
- dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (144) – serial fab.
- dok.
13:00 Trudne sprawy (66)
14:00 Pierwsza miłość (2224)
14:45 Słoiki (60)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (122) –
serial fab. - dok.
17:00 Dlaczego ja? (202) – serial fab.
- dok.
18:00 Pierwsza miłość (2225)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (260) –
serial komediowy
20:05 Terminator III: Bunt maszyn
(Terminator 3: Rise Of The
Machines) – film sf
USA/Niemcy/ Wielka Brytania
2003 Reż. Jonathan Mostow,
wyk. Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl ( 145 min)
22:30 Zamachowiec (The Contractor)
– thriller USA/W.
Bryt./Bułgaria 2007 Reż. Josef
Rusnak, wyk. Wesley Snipes,
Eliza Bennett ( 120 min)
00:30 Toksyczna miłość (Pelican
Blood) – dramat Wielka
Brytania 2010 Reż. Karl
Golden ( 125 min)
02:35 Tajemnice losu
Wtorek, 2 lutego
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
Polska
05:50 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
11:00 Na Wspólnej (2210 - 2213) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (70 - 73) –
telenowela Polska 2016
14:25 Kobieta na krańcu świata:
Jamał, kraniec świata – cykl
reportaży Martyny
Wojciechowskiej
15:00 Top Model
17:00 Żony Hollywood – serial
dokumentalny
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Miłość na zamówienie (Failure
to Launch) – komedia
romantyczna USA 2006 Reż.
Tom Dey, wyk. Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel ( 120
min)
22:00 Kobieta na skraju dojrzałości
(Young Adult) – film
obyczajowy USA 2011 Reż.
Jason Reitman, wyk. Charlize
Theron, Patton Oswalt ( 120
min)
00:00 Ostra jazda: Piwny ping - pong
(Road Trip: Beer Pong) –
komedia USA 2009 Reż. Steve
Rash, wyk. Daniel Newman (
120 min)
02:00 Kobieta na krańcu świata
02:30 Uwaga!
02:50 Klub magii
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (91)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Kung Pow – Wejście Wybrańca
– komedia sensacyjna
USA/Hongkong 2002
10:35 Policjantki i policjanci (111,
112)
12:35 Cuda bez tajemnic
13:40 STOP Drogówka
14:45 Mistrz – film sensacyjny USA
2008
16:45 Mistrz Wing Chun – Ip Man –
film biograficzny Hongkong
2010
19:00 Galileo (512)
20:00 Policjantki i policjanci (113,
114)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(74)
23:00 Omen – horror USA/ Wielka
Brytania 1976
TVP 1
05:35 Klan (2879)
05:55 Telezakupy
06:35 Polscy bohaterowie wojenni:
Enigma. Nieznana tajemnica
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz (21)
10:00 Tysiąc i jedna noc (104)
10:55 Wspaniałe stulecie (264)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Samotność likaona
14:00 Tysiąc i jedna noc (105)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (265)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2880) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:05 Lekkoatletyka: Pedro’s Cup
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia! y
20:25 Program publicystyczny
21:35 Sądny dzień (What’s the Worst
That Could Happen?) –
komedia USA 2001 Reż. Sam
Weisman, wyk. Danny DeVito
23:25 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (19) – serial
sensacyjny
00:10 Młodzi lekarze ? serial
dokumentalny
01:00 Columbus Circle – film
sensacyjny USA 2012 Reż.
George Gallo, wyk. Selma Blair
( 95 min)
02:35 Dotknięcie anioła – film
dokumentalny Polska 2015
03:50 Agenci T.A.R.C.Z.Y. (19)
TVP 2
POLSAT
06:00 Mikołajek – serial animowany
Francja/Indie/Niemcy/Lukse
mburg 2008 - 2012
06:30 Rośnij
07:05 M jak miłość (990)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1389) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:30 Na dobre i na złe (93) – serial
obyczajowy Polska 2001
12:40 Cesarzowa Ki (51)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (50)
14:40 Rodzinka.pl (112, 113)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1196) – serial
obyczajowy
17:05 Cesarzowa Ki (52) – serial
historyczny
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1389, 1390)
– serial obyczajowy
20:40 M jak miłość (1197) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Jedz mniej, żyj dłużej – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012
00:00 Grimm (20) – serial
fantastyczny USA 2012
00:55 Paradoks (10) – serial
kryminalny Polska 2012
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Jedz mniej, żyj dłużej – film
dokumentalny Wielka Brytania
2012
04:00 Ekstradycja (1) – serial
sensacyjny Polska 1998
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (66)
09:00 Malanowski i Partnerzy (352,
353)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(60)
11:00 Dlaczego ja? (107) – serial fab.
- dok.
12:00 Pielęgniarki (145) – serial fab.
- dok.
13:00 Trudne sprawy (67)
14:00 Pierwsza miłość (2225)
14:45 Słoiki (1) – serial fab. - dok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (123) –
serial fab. - dok.
17:00 Dlaczego ja? (203) – serial fab.
- dok. Polska 2011
18:00 Pierwsza miłość (2226) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (261) –
serial komediowy Polska 2007
20:05 Metro strachu (The Ta - king of
Pelham 1 2 3) – film
sensacyjny USA 2009 Reż.
Tony Scott, wyk. Denzel
Washington, John Travolta (
135 min)
22:20 Fighter – dramat USA 2010
Reż. David O. Russell, wyk.
Mark Wahlberg, Christian Bale
( 140 min)
00:40 Miss Potter – film biograficzny
Wielka Bryta - nia/USA 2006
Reż. Chris Noonan ( 110 min)
02:30 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (74) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (112) – serial fab. - dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (256) – serial fab. dok. 14.00 Ukryta prawda
(370) – serial fab. - dok.
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (113) – serial fab. - dok.
17:00 Ukryta prawda (371) – serial
fab. - dok. Polska 2014
18:00 Szpital (257) – serial fab. dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2215) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (75) – telenowela
Polska 2016
21:30 W sieci pająka (Along Came a
Spider) – thriller USA/Niemcy/
Kanada 2001 Reż. Lee
Tamahori, wyk. Morgan
Freeman, Monica Potter ( 125
min)
23:35 Kuba Wojewódzki
00:35 Kamufl aż (10) – serial
sensacyjny USA 2012
01:30 Ostry dyżur (8) – serial
obyczajowy USA 2007
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Przygody Merlina (25)
10:00 Kotka (107)
11:00 Włoska narzeczona (73)
12:00 Detektywi w akcji (21)
13:00 Policjantki i policjanci (115)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (108)
17:00 Włoska narzeczona (74)
18:00 Detektywi w akcji (28)
19:00 Policjantki i policjanci (116)
20:00 Cuda bez tajemnic
21:05 STOP Drogówka
22:05 Inwazja łowców ciał – film sf
USA 1978
00:35 Spadkobiercy
01:35 Śmierć na 1000 sposobów
02:05 Atleci
02:45 Piłka nożna: Ukraina – Hiszpania
Środa, 3 lutego
TVN
05:30 Uwaga!
05:50 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Co za tydzień
11:30 Gwiezdne wojny IV – Nowa
nadzieja – film sf USA 1977,
reż. George Lucas, wyk. Mark
Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher
14:00 Akademia Policyjna V: Misja w
Miami Beach – komedia USA
1988, reż. Alan Myerson, wyk.
Bubba Smith, David Graf
16:00 Step Up II – film muzyczny USA
2008 Reż. Jon Chu, wyk.
Briana Evigan, Robert
Hoffman, Adam G. Sevani (
120 min)
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 Gwiezdne wojny V – Imperium
kontratakuje (Star Wars:
Episode V – The Empire Strikes
Back) – film sf USA 1980 Reż.
Irvin Kershner, wyk. Mark
Hamill, Harrison Ford, Carrie
Fisher ( 165 min)
22:45 Bez przebaczenia (Unforgiven)
– western USA 1992 Reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Morgan Freeman,
Jaimz Woolvett ( 155 min)
01:20 MasterChef
02:50 Uwaga!
03:10 Klub magii
TV 4
05:00 Disco Polo Life
06:00 Strażnik Teksasu (92)
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Wielki biały ninja – film
sensacyjny USA 1997
10:50 Galileo
12:55 Jaś Fasola
13:35 Apokalipsa (1/2) – film
katastroficzny USA 2006
17:05 Błyskawiczna śmierć – film sf
Bułgaria 2009
19:00 Galileo (513)
20:00 Pająki w metrze – film sf USA
2013
21:55 Zamiana – komedia
kryminalna Francja 2011
00:05 Robokrokodyl – film fantasy
USA 2013
01:55 Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem
02:55 Kłamczuch
04:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2880)
05:50 Telezakupy
06:30 Samotność likaona – film dok.
W. Bryt. 2012
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz (22)
10:00 Tysiąc i jedna noc (105)
10:55 Wspaniałe stulecie (265)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Tajemnicza salamandra
plamista – film dok. Niemcy
2013
14:00 Tysiąc i jedna noc (106)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (266)
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2881) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:05 Lekkoatletyka: Pedro’s Cup
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Tajemnica jeziora (4) – serial
kryminalny
21:25 Państwo Islamskie – zbrodnie i
terror – film dok. Niemcy 2015
22:25 Columbus Circle – film
sensacyjny USA 2012 Reż.
George Gallo, wyk. Selma Blair
( 95 min)
00:00 Sądny dzień – komedia USA
2001 Reż. Sam Weisman, wyk.
Martin Lawrence, Danny DeVito
( 105 min)
01:45 Tajemnica jeziora (4) – serial
kryminalny
02:45 Notacje – serial dok.
02:55 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
05:30 Mikołajek – serial animowany
06:05 M jak miłość (990, 991) –
serial obyczajowy
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia (1390) – serial
obyczajowy
11:40 Na dobre i na złe (94) – serial
obyczajowy
12:45 Cesarzowa Ki (52)
13:40 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:20 Biegi narciarskie: Puchar
Świata w Drammen
16:30 M jak miłość (1197)
17:25 Rodzinka.pl (114) – serial
komediowy
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1390, 1391)
– serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe (623) – serial
obyczajowy
21:45 Na sygnale (82) – serial
obyczajowy Polska 2015
22:20 Przepis na miłość (Les émotifs
anonymes) – komedia
romantyczna Francja 2010
Reż. Jean - Pierre Améris, wyk.
BenoĒt Poelvoorde, Isabelle
Carré ( 90 min)
23:50 O mnie się nie martw (7) –
serial komediowy
00:45 Ci cholerni cudzoziemcy. Polacy
w Bitwie o Anglię – film
dokumentalny W. Bryt. 2009
01:50 Na szlaku kawy (92) – film dok.
W. Bryt. 2013
02:50 Oficerowie (8) – serial
kryminalny Polska 2006
03:50 Wiadomości z drugiej ręki (4,
5) – serial kom.
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (67)
09:00 Malanowski i Partnerzy (354,
355) – serial fab. - dok.
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(61) – serial fab. - dok.
11:00 Dlaczego ja? (108) – serial fab.
- dok.
12:00 Pielęgniarki (146) – serial fab.
- dok.
13:00 Trudne sprawy (68)
14:00 Pierwsza miłość (2226)
14:45 Słoiki (2)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (124) –
serial fab. - dok.
17:00 Dlaczego ja? (204) – serial fab.
- dok.
18:00 Pierwsza miłość (2227) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (222,
18) – serial komediowy Polska
2006
20:40 Mały (Little Man) – komedia
USA 2006 Reż. Keenan Ivory
Way - ans, wyk. Marlon Wayans
( 120 min)
22:40 Lep na muchy (Flypaper) –
komedia kryminalna
Niemcy/USA 2011 Reż. Rob
Minkoff, wyk. Patrick Dempsey
( 115 min)
00:35 Mąż swojej żony – komedia
Polska 1961 Reż. Stanisław
Bareja ( 120 min)
02:35 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (75) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (113) – serial fab. - dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (257) – serial fab. dok.
14:00 Ukryta prawda (371) – serial
fab. - dok.
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (114) – serial fab. - dok.
17:00 Ukryta prawda (372) – serial
fab. - dok. Polska 2014
18:00 Szpital (258) – serial fab. dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2216) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (76) – telenowela
Polska 2016
21:30 Po zachodzie słońca (After the
Sunset) – komedia kryminalna
USA 2004 Reż. Brett Ratner,
wyk. Pierce Brosnan, Salma
Hayek, Woody Harrelson ( 115
min)
23:25 Życie bez wstydu
00:30 Żony Hollywood – serial
dokumentalny
01:30 Kobieta na krańcu świata
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Mega Chichot
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Przygody Merlina (26)
10:00 Kotka (108)
11:00 Włoska narzeczona (74)
12:00 Detektywi w akcji (28)
13:00 Policjantki i policjanci (116)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (109)
17:00 Włoska narzeczona (75)
18:00 Detektywi w akcji (31)
19:00 Policjantki i policjanci (117)
20:00 Za ciosem – film sensacyjny
USA/Hongkong/Aruba 1998
21:55 Robokrokodyl – film fantasy
USA 2013
23:45 Spadkobiercy
00:45 Śmierć na 1000 sposobów
Czwartek, 4 lutego
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Kobieta na krańcu świata:
Kolumbia, życie za kratami –
cykl reportaży
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (111) – serial fab. - dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (255) – serial fab. dok.
14:00 Ukryta prawda (369) – serial
fab. - dok.
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (112) – serial fab. - dok.
Polska 2015
17:00 Ukryta prawda (370) – serial
fab. - dok. Polska 2014
18:00 Szpital (256) – serial fab. dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2214) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (74) – telenowela
Polska 2016
21:30 Życie bez wstydu
22:30 Ostatni skaut (The Last Boy
Scout) – film sensacyjny USA
1991 Reż. Tony Scott, wyk.
Bruce Willis, Damon Wayans (
135 min)
00:45 Skazany na śmierć (17) – serial
sensacyjny
01:45 Ocalić Grace (11) – serial
obyczajowy
02:40 Uwaga!
03:05 Klub magii
04:25 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Mega Chichot
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Przygody Merlina (24)
10:00 Kotka (106)
11:00 Włoska narzeczona (72)
12:00 Detektywi w akcji (32)
13:00 Policjantki i policjanci (114)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (107)
17:00 Włoska narzeczona (73)
18:00 Detektywi w akcji (21)
19:00 Policjantki i policjanci (115)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 Krytyczna decyzja
22:00 Galileo (512)
00:00 Spadkobiercy
01:00 STOP Drogówka
02:00 Interwencja
02:45 Piłka nożna: Dania – Francja
TVP 1
06:30 Tajemnicza salamandra
plamista
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce
09:00 Ojciec Mateusz (23)
10:00 Tysiąc i jedna noc (106)
10:55 Wspaniałe stulecie (266)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Smaki polskie – na zielono
12:55 Gepard, mistrz szybkości
14:00 Tysiąc i jedna noc (107)
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (267) –
telenowela Turcja 2014
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2882) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:05 Lekkoatletyka: Pedro’s Cup
20:20 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:30 Ojciec Mateusz (137) – serial
kryminalny
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Opętani przez złe moce – film
dokumentalny Wielka Brytania
2010
23:20 Piła VI (Saw VI) – horror
USA/Kanada/Wielka Brytania/
Australia 2009 Reż. Kevin
Greutert, wyk. Tobin Bell ( 95
min)
00:55 Naszaarmia.pl
01:20 Sprawa dla reportera
02:20 Opętani przez złe moce – film
dokumentalny
03:15 Notacje – serial dok.
03:30 Świat się kręci
TVP 2
05:35 Mikołajek – serial animowany
2009
06:10 M jak miłość (991, 992) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1391) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:40 Na dobre i na złe (95) – serial
obyczajowy Polska 2002
12:40 Kabaretowe hity 2014 roku
13:40 Sztuka życia
14:05 Na sygnale (51)
14:40 Rodzinka.pl (115, 116)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (623)
17:05 Cesarzowa Ki (53)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia (1391, 1392)
– serial obyczajowy
20:40 Paranienormalni Tonight
21:40 Tutanchamon (3) – serial
historyczny Kanada 2015
22:35 Dzień świra – komediodramat
Polska 2002 Reż. Marek
Koterski, wyk. Marek Kondrat (
105 min)
00:20 Przepis na miłość (Les émotifs
anonymes) – komedia
romantyczna Francja 2010
Reż. Jean - Pierre Améris, wyk.
BenoĒt Poelvoorde, Isabelle
Carré ( 85 min)
01:45 Dzień świra – komediodramat
Polska 2002 Reż. Marek
Koterski ( 105 min)
03:30 Blues minus. Jonasz Kofta –
największe przeboje
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (68)
09:00 Malanowski i Partnerzy (356,
357) – serial fab. - dok.
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(62) – serial fab. - dok.
11:00 Dlaczego ja? (109) – serial fab.
- dok.
12:00 Pielęgniarki (147) – serial fab.
- dok.
13:00 Trudne sprawy (69)
14:00 Pierwsza miłość (2227)
14:45 Słoiki (3)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (125) –
serial fab. - dok.
17:00 Dlaczego ja? (205) – serial fab.
- dok. Polska 2011
18:00 Pierwsza miłość (2228) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (262) –
serial komediowy
20:05 Titanic – film katastroficzny
USA 1997 Reż. James
Cameron, wyk. Leonardo
DiCaprio, Billy Zane ( 125 min)
22:10 Szczęśliwy dzień (One Fine Day)
– komedia romantyczna USA
1996 Reż. Michael Hoffman,
wyk. Michelle Pfeiffer, George
Clooney ( 135 min)
00:25 Absolwentka (Post Grad) –
komedia romantyczna USA
2009 Reż. Vicky Jensen, wyk.
Alexis Bledel ( 110 min)
02:15 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (76) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (114) – serial fab. - dok.
Polska 2015
13:00 Szpital (258) – serial fab. dok.
14:00 Ukryta prawda (372) – serial
fab. - dok.
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (115) – serial fab. - dok.
17:00 Ukryta prawda (373) – serial
fab. - dok. Polska 2014
18:00 Szpital (259) – serial fab. dok.
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! –magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2217) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (77) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Dorwać Smarta (Get Smart) –
komedia USA 2008 Reż. Peter
Segal, wyk. Steve Carell, Anne
Hathaway, Dwayne Johnson (
140 min)
00:50 Kto poślubi mojego syna?
02:50 Uwaga!
03:15 Klub magii
04:35 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Mega Chichot
07:05 Jake i piraci z Nibylandii
07:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
08:05 Jake i piraci z Nibylandii
08:35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
09:00 Przygody Merlina (27)
10:00 Kotka (109)
11:00 Włoska narzeczona (75)
12:00 Detektywi w akcji (31)
13:00 Policjantki i policjanci (117)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Kotka (110)
17:00 Włoska narzeczona (76)
18:00 Detektywi w akcji (2)
19:00 Policjantki i policjanci (118)
20:00 Mafia – komedia kryminalna
USA 1998
21:50 Belfer: Zwycięzca bierze
wszystko – thriller USA 1999
23:45 Spadkobiercy
00:45 Mega Chichot
12
Wysiedlenia ludności na Zamojszczyźnie
Relacje konspiracyjnych biuletynów organizacji ruchu ludowego (I)
„Twierdzą nam będzie każdy próg –
Tak nam dopomóż bóg”
wprost wyludnione w obawie przed wysiedleniem przymusowym. Są wypadki podpaleń wsi
przy opuszczaniu ich przez ludność miejscową.
W numerach 1(21) i 2(22) „Nowego Kuriera Zamojskiego” z 8 i 15 stycznia 2016 opublikowano relacje opisujące wysiedlenia
ludności z Zamojszczyzny, w szczególności
dotyczące spraw dzieci, na podstawie konspiracyjnego biuletynu „Żywia” Ludowego
Związku Kobiet. Obecnie przedstawiamy
kilka relacji, tym razem głównych organizacji ruchu ludowego: Stronnictwa Ludowego „Roch”
z biuletynu „Przez Walkę
do Zwycięstwa” oraz Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa
z biuletynu „Żywią i Bronią”.
Ludność z baraków ma być wywożona do
Berlina. Życie wszelkie, zarówno w powiecie jak
i w Zamościu, zamarło. Miasto również spodziewa się wysiedlenia. Na miejsce wysiedlonych
sprowadzają Niemców rumuńskich i innych,
a tu i ówdzie Polaków przerzucają z jednej miejscowości do drugiej, przede wszystkim dobrze
gospodarujących.
Warszawa, 24 stycznia 2016
Kazimierz J. Latuch
*
*
*
W Zamościu i całym powiecie, który
podarowano jakoby partii hitlerowskiej, ma być wysiedlona ludność polska. Wszelkimi sposobami, do jakich
zdolni są tylko Niemcy, zmusza się
ludność, aby zapisywała się na volksdeutschów. Trwa to już trzy lata: mimo
masowego bicia, pacyfikacji, aresztów,
wysiedlania opornych a nagrodzonych
powolnych, wynik jest stosunkowo nie
tak duży. Nawet większość tych, co ulegli, dyszy zemstom ku Niemcom.
Piszący te słowa widział w dn. 7. XII. pociąg
z wysiedlonymi i rozmawiał z nimi w Celestynowie. Mówiono, że jadą do Berlina. Dzieci
wieziono oddzielnie. Załadowano je do 6 wagonów i w dniu 9 grudnia wywieziono z Zamościa przez Lublin w kierunku na Berlin. Są
to polskie dzieci od 1 do 12 lat.
Władze okupacyjne wydały polecenie wszystkim gminom w powiecie, aby każdy gospodarz posiadający konie przygotował podwodę
na okres dwu tygodni, w drabiniastym wozie,
z trzema rzędami siedzeń. Woźnice mają wziąć
żywność dla siebie i dla koni na przeciąg 4 dni.
Łącznik z każdej gromady oczekuje na polecenie w gminie. Krążą uporczywie wersje, że
podwody te będą użyte przy wysiedlaniu Zamościa. Ludność w niektórych gminach śpi po
prostu na tobołkach w oczekiwaniu ewentualnego wysiedlenia.
Ludność jest niepewna dnia ani godziny, nie
tylko z racji wysiedlenia. Bandytyzm, dywersan-
Pacyfikacja wsi Turzyniec, fot.: Archiwum Urzędu Miasta Zwierzyniec
cującej u niego rodziny żydowskiej na policję.
W okolicy Komarowa (dawniej pow. Tomaszów)
nieznani sprawcy zastrzelili inż. volksdeutscha,
który dokonywał opisu gospodarstw. Niemcy
aresztowali około 50 osób, część z tego prawdopodobnie rozstrzelali.
Źródło: „Przez Walkę do Zwycięstwa”, R. III, Nr
31(69), [Warszawa], 20 grudnia 1942, s. 2-3.
Źródło: „Przez Walkę do Zwycięstwa”, R. III,
Nr 28(66), [Warszawa], 20 listopada 1942, s. 9.
Umęczona wieś
Zamojskie
Dalsza akcja zamiany pow. zamojskiego na
punkt osiedleńczy dla Niemców rozpoczęła się
z całą gwałtownością dn. 28.XI.rb. Zamość ma
nazywać się Himmlerstadt. Metody działania
Niemów odpowiadają katowskiemu systemowi tego, od którego imienia ma się przechrzcić
powiat.
Wysiedlono już prawie całą gm. Skierbieszów,
w znacznej części gm. Stary Zamość i Wysokie
oraz poszczególne wsie w innych gminach,
ogółem około 30 wsi. Akcja trwa nadal. Z gm.
Skierbieszów w większości ludność spędzono
do baraków w Zamościu, gdzie dzieci do lat
6-ciu oddzielono od rodzin i oddano pod nadzór Niemkom. Ludność pow. zamojskiego masowo ucieka do sąsiednich powiatów. Wsie są
Pacyfikacja wsi Wywłoczka, fot.: Archiwum Urzędu Miasta Zwierzyniec
ci, porachunki polityczne czy
osobiste powodują typową u Niemców masową pacyfikację, stosowaną na oślep. Oto kilka
przykładów: podczas obławy żandarmerii niem.
i policji granatowej w lasach pod Szczebrzeszynem bandyci zabili komendanta żandarmerii z Zamościa. W odwet za co Niemcy aresztowali w okolicznych wsiach około 50 osób,
szczególnie młodzież. W Celestynowie gm.
Rachanie pow. Zamość (dawniej pow. Tomaszów) Niemcy zabili właściciela majątku i jego
żonę za to, że mimo wezwania nie odwiózł pra-
„Twierdzą nam będzie
każdy próg”
W ciągu trwającej już przeszło trzy lata ciężkiej niemieckiej okupacji, Społeczeństwo Polskie z zaciśniętymi zębami znosiło represje,
jakimi je terroryzował najeźdźca. Wysiedlenia,
obozy koncentracyjne, masowe egzekucje,
najróżnorodniejsze, najbardziej bolesne i upokarzające prześladowania spadły na Naród Polski. Ginęły dziesiątki i setki tysięcy ludzi, ginęli
najlepsi, najbardziej idowi, najwierniejsi. Z niewzruszoną twarzą i zaciśniętymi pięściami, posłuszni rozkazom, czekaliśmy i nadal czekamy.
Słowa – trwać i przetrwać – stały się naszym
hasłem, naszym doraźnym programem.
W roku 1942 okupant rozszerzył swoją akcję,
postanawiając zlikwidować Żydów. Blisko 90%
ludności z warszawskiego getta wywieziono
na śmierć, podobnie na prowincji. Nie powiedziano, oczywiście Żydom, że idą na stracenie.
Mówiono o wywiezieniu na wschód. Tworzono
rozmaite kategorie. Przeprowadzano segregacje. Łudzono coraz to innymi obietnicami.
Przyrzekano, że wywózka dotyczyć będzie tylko
niepracujących. Ogłupiano fałszywymi pogłoskami, szerzonymi z pełną świadomością fałszu
z premedytacją.
Zaczęło się od aresztowania najwybitniejszych przedstawicieli żydowskiej inteligencji,
ażeby zapobiec jakiejś próbie zorganizowania
oporu. Potem, lawirując między ordynarną
zbrodnią a oficjalnie szerzonym fałszem, rozbito jedność żydowskiego społeczeństwa.
Zmuszono do współpracy żydowską policję
i przy jej współudziale wywieziono na śmierć
ogromną większość żydowskiej ludności. Żydzi
posłusznie zbierali się tam, gdzie im kazano,
szli, gdzie ich prowadzono. I w ten sposób
kilkuset Niemców, Ukraińców, Łotyszów i Litwinów potrafiło w ciągu paru miesięcy uporać się
z blisko półmilionowym gettem warszawskim.
Podobnie działo się na prowincji.
Nadszedł listopad, grudzień. Ludność całej
Polski została zaalarmowana wiadomościami z Lubelszczyzny, a specjalnie z pow. zamojskiego. Jak wyjaśnia prasa niem., okolice te
zostały oddane ludności niemieckiej jako teren
osiedleńczy. Wysiedlenie odbywało się w sposób brutalny. Ogromna część ludności została
wywieziona. Dzieci oddzielano od rodziców
i wywożono w kierunku na Berlin. Starców ze
schroniska w Zamościu wystrzelano, innych
niezdolnych do pracy umieszczono w obozie na
Majdanku pod Lublinem.
13
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
według metod wypróbowanych na narodzie żydowskim, pragnęliśmy dać
wyraz głębokiemu przekonaniu, że Społeczeństwo
Polskie nie chce i nie zechce masowo ginąć bierną, bezsławną śmiercią.
Pacyfikacji wsi Wywłoczka,
fot.: Archiwum Urzędu Miasta Zwierzyniec
Niemożliwe jest przeniknięcie dalszych zamierzeń okupanta. Musimy jednak zdać sobie
sprawę z tego, że nie ma zbrodni dla Niemców
niemożliwej, że nie ma granicy, której nie byłaby zdolna „przekroczyć ich «porządna» i «systematyczna» nienawiść i zezwierzęcenie”.
Mając w pamięci likwidację ludności żydowskiej, a świeżo wysiedlenie Zamojszczyzny,
w poczuciu odpowiedzialności za nasze własne
i całego Polskiego Narodu losy, z całą powagą
winniśmy się zastanowić nad najbliższą przyszłością i powziąć decyzję.
Dotychczas zginęło wielu, bardzo wielu. Ale
Naród Polski żyje, trwa, czeka i wierzy. Może
jednak nadejść chwila, w której sytuacja zmieni się zasadniczo. Okupant może zapragnąć
w stosunku do Ludności Polskiej zastosowania
metod wypróbowanych na Żydach i na pow.
zamojskim. Może również zwrócić ostrze zagłady przeciwko najbardziej potencjalnie niebezpiecznym warstwom Narodu, przede wszystkim
przeciwko inteligencji polskiej i przodownikom
życia wiejskiego.
Gdyby nadeszła taka chwila i gdyby okupant
chciał ze Społeczeństwem Polskim postępować
Odpowiedzialność wobec nas samych i wobec
historii poniósłby nie tylko
ten, kto lekkomyślnie rozpętałby zemstę okupanta,
ale także i ten, kto w obliczu
konieczności nie zdobyłby
się na heroiczną walkę aż
do końca.
Wszyscy, którzy żyjemy tutaj w Polsce, czujemy głębszą konieczność podporządkowania się
rozkazom i bezwzględnego żołnierskiego posłuszeństwa. Jednego wszakże wymagamy, ażeby nie kazano spokojnie patrzeć, kiedy zaczęliby
nam odbierać dzieci nasze i zabijać naszych starych rodziców, nasze matki i ojców.
Wiemy przecież, że będą nas oszukiwali,
wprowadzali w błąd, że nie zaczną akcji swojej
równocześnie wszędzie, że z początku nie będzie wiadomo, jakie rozmiary przyjmą podjęte
represje. Wówczas trzeba się bronić indywidualnie. Niech broni się oddzielnie każda osoba, każda wieś, każdy dom i każde mieszkanie. Niech
broni się każdy człowiek i obroną swoją niech
opóźnia wyrok zagłady na następnego.
Rozpacz jest często złym doradcą, ale Naród
doprowadzony do rozpaczy nawet niedostatecznie uzbrojony może być niebezpiecznym
przeciwnikiem. Okupant winien zdawać sobie
sprawę, że Naród Polski nie zginie bez walki,
musi uświadomić sobie, że likwidowanie Polskiego Społeczeństwa kosztowałoby go drogo.
Musi się zastanowić, czy warto rozpoczynać
„Ocalone z transportów
Dzieci Zamojszczyzny”
Wystawa w Muzeum Regionalnym w Siedlcach
W okresie od
22 stycznia do 6 marca
2016 r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach
ponownie można oglądać słynną wystawę historyczną pt. „Ocalone z transportów Dzieci
Zamojszczyzny” przedstawiającą losy dzieci
wysiedleńców z Zamojszczyzny wywiezionych
do dystryktu warszawskiego zimą 1942/1943 r.
Autorką i kuratorką wystawy jest dr Beata Koza-
stawy jest także redaktorką dwóch tomów pt.
„Nie było kiedy płakać. Losy rodzin polskich
wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943”
(Siedlce, Stowarzyszenie Tutajteraz i Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, 2014)
z przedmowami Elizy Dzwonkiewicz – prezesa Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz
Dariusza Pawłosia – przewodniczącego Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Organizatorami wystawy są Stowarzyszenie
TutajTeraz z Siedlec przy współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie z Warszawy,
natomiast realizację wystawy sfinansowano ze
środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady
Miasta Siedlce, Urzędu Gminy Zamość i Starostwa Powiatowego w Zamościu. Patronat honorowy nad wystawą sprawują Czesław Mroczek
– Poseł na Sejm RP (także jako b. sekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej) oraz prof.
Tamara Zacharuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
czyńska, pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, autorka monografii pt. „Losy
dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945” (Siedlce, Stowarzyszenie Tutajteraz, 2006), albumu
pt. »Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny: Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 19421945« z tłumaczeniem na język angielski
(Siedlce, Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011),
kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz artykułów
w prasie krajowej i regionalnej. Autorka wy-
Pierwsze, nadzwyczaj uroczyste, otwarcie wystawy miało miejsce w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 8 kwietnia 2014 r. W otwarciu
uczestniczyli wówczas: dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Beata Oczkowicz, zastępca kierownika Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
Dariusz Pawłoś, Dzieci Zamojszczyzny mieszkający w Warszawie i okolicach, niektórzy członkowie Warszawskiego Koła Zamościan, młodzież
z warszawskiego liceum im. Jana Zamoyskiego
oraz zaproszeni goście.
W okolicznościowym artykule zamieszczonym w miesięczniku „Stolica” Beata Kozaczyńska
powiedziała: «Na wystawie „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” w Muzeum
Wojska Polskiego zostały zaprezentowane
poszczególne etapy gehenny: wysiedlenie
z domu rodzinnego, odłączenie od rodziny
w obozie przejściowym w Zamościu, transporty do dystryktu warszawskiego, akcja ratowania
taką walkę na śmierć i życie już teraz, w czasie
trwającej wojny.
Zwracamy się do Polskich Władz miarodajnych z głębokim zaufaniem i wiarą, że nie dopuszczą, byśmy zginęli bez walki, pozbawioną
wielkości, śmiercią niewolników. Pragniemy
raczej móc powiedzieć słowami Roty, słowami
wolnych ludzi:
– „Twierdzą nam będzie
każdy próg”
Źródło: „Przez Walkę do Zwycięstwa”, R. IV, Nr
1(70), [Warszawa], 10 stycznia 1943, s. 1-3.
Krwawy terror
w Zamojszczyźnie
Wysiedlenie nadal trwa i objęło dotychczas
w pow. zamojskim i tomaszowskim ok. 100 wsi.
Wysiedloną ludność spędza się za druty, formalnie oddzielnie grupy mężczyzn, kobiet i dzieci. Mężczyzn częściowo wywozi się na roboty,
resztę do obozu na Majdanku k/Lublina. Działaczy i wojskowych przeważnie rozstrzeliwuje,
starców mordują na miejscu, podobnie dzieci do
lat 2–3. Starsze dzieci do lat 12 wywozi się masowo w zamkniętych wagonach towarowych.
Po drodze wzdłuż linii kol. od Zamościa spotyka się trupy dzieci wyrzucone z wagonów.
Ludność śpi w ubraniach i na tobołach, w ustawicznym czuwaniu, w razie ukazania się Niemców, ucieka do lasów. Niemcy strzelają do bezbronnych.
Oprócz wysiedlenia, nałożono duże kontyngenty ludzi na roboty. Np. gm. Sułów miała na
8.I. br. dostarczyć 2 000 ludzi. Masowo rabuje
się inwentarz żywy, wyznaczając na jedną wieś
po kilkadziesiąt sztuk, np. na wieś Rozłopy – 75
sztuk bydła.
i opieka miejscowej społeczności, pobyt w „rodzinach zastępczych”, szpitalach i placówkach opiekuńczych, wybrane aspekty z życia codziennego
oraz powroty w rodzinne strony. Ekspozycja stara
się uhonorować warszawiaków, którzy za wszelką cenę ratowali dzieci z Zamojszczyzny. Zapisali
oni niezwykle chlubną kartę w dziejach stolicy,
choć dziś – po 70 latach – nie wszyscy o tym pamiętają» (Beata Kozaczyńska: Dzieciom na
ratunek // „Stolica”, Nr 4 (2264), Warszawa,
kwiecień 2014, s. 30). Część ekspozycji, pt.
„Dzieci Zamojszczyzny w XXI w.”, zawiera fotografie osób posiadających status „Dziecka Zamojszczyzny” (wykonane przez Beatę Kozaczyńską
podczas przeprowadzonych wywiadów, głównie
na Zamojszczyźnie).
Dotychczas wystawa była prezentowana
na Mazowszu i na Zamojszczyźnie. Na Mazowszu, poza inauguracyjną prezentacją
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
była pokazywana: w Siedlcach w gmachu
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego z okazji jubileuszu 45-lecia siedleckiego uniwersytetu,
w Łosickim Domu Kultury, Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Mrozach, Miejskim
Ośrodku Kultury Stoczka Łukowskiego, Dom
Kultury w Kałuszynie i Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Natomiast
na Zamojszczyźnie była już prezentowana:
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrem
W samym powiecie zamojskim dotychczas
wysiedlono gminy Zamość, Nielisz, Wysokie,
Mokre, Nowa Osada i Łabunie. W dniu 25 grudnia o godz. 6 rano podczas Pasterki, Niemcy
otoczyli kościół w Łaszczowie, ustawili ludzi
w dwa szeregi i co 10-go rozstrzelali, mordując
80 mężczyzn i 4 kobiety. Krwawej egzekucji na
Polakach dokonano w Tyszowcach i na Przewalu, gdzie wymordowano 7 rodzin. Na Krzywym
Stoku zastrzelono 4 osoby uciekające do lasu.
Z gm. Komarów, pow. tomaszowskiego, prawie cała ludność skryła się w lasach. Dnia 5.I. br.
odbyły się masowe rozstrzeliwania we wsiach:
Nielisz i Ruskie Piaski, gdzie zamordowano kilkadziesiąt osób.
Krążą pogłoski, że Niemcy szykują 2 dywizje
włoskie dla pacyfikacji Zamojszczyzny. Jedna
z tych dywizji znajduje się podobno między Siedlcami i Łukowem, druga – między Łochowem
i Sokołowem Podlaskim.
Miejscami ludność stosuje odwet. W Ruskich Piaskach zniszczono most i spalono wodociąg. Nocą 20 grud. spalono wsie: Wolica
Śniatycka, Brzozowa, Wolica i przedmieście
Komarowa. Dnia 21 grudnia W. Komorowska
spłonęła doszczętnie, przeszło 100 sztuk bydła
zniszczył ogień. We wsi tej mieszkali też Niemcy. 28 grud. spalono w. Zubowice, w ogniu zginęło dużo świeżo osiedlonych rodzin niem. 31
grudnia zerwano most kol. w Werbkowicach,
dotychczas nienaprawiony, połączenie kol.
przerwane. Sprawcy dywersji ostrzelali najpierw
służbę wartowniczą, która uciekła. Tej samej
nocy uszkodzono tory kol. między Jarosławcem
i Miączynem.
Źródło: „Przez Walkę do Zwycięstwa”, R. IV, Nr 2
i 3(71 i 72, [Warszawa], 20 i 30 stycznia 1943, s. 7.
oraz Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem
k. Zamościa, świetlicy wiejskiej w Skaraszowie, Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu,
Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie. Wystawa była pokazywana także w Zamościu – na Trasie Turystycznej w Kazamacie
Północnej Bastionu VII Twierdzy Zamojskiej.
Otwarta obecnie w Siedlcach wystawa jest
znacznie rozszerzona w porównaniu z dotychczas pokazywanymi.
Przy okazji należy przypomnieć, że dr Beata
Kozaczyńska została odznaczona Medalem „Pro
Memoria” za krzewienie wiedzy dotyczącej martyrologii Zamojszczyzny, w tym najmłodszych jej
mieszkańców, w czasie II wojny światowej. Medal
„Pro Memoria” ustanowiony został decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych i jest nadawany osobom
fizycznym i prawnym w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość. Wręczenie Medalu odbyło
się na Zamojszczyźnie – podczas uroczystych
obchodów 68. rocznicy wysiedlenia Grabowca i okolic
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Grabowcu.
Warszawa,
24 stycznia 2016
Kazimierz J. Latuch
Otwarcie wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” w Muzeum Wojska Polskiego. Na
zdjęciu od lewej: Beata Oczkowicz – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Beata Kozaczyńska – autorka i kuratorka wystawy, Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, prof. Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego,
Kazimierz J. Latuch – Warszawskie Koło Zamościan, fot.: Ministerstwo Obrony Narodowej
14
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #2, nagrodę - film animowany „Pingwiny z Madagaskaru” otrzymuje Agnieszka Pawelczyk z Barchaczowa. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię „Tania
Prasa”, mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji.
KONKURS!
Znajdź jak najwięcej różnic między obrazkami z lewej strony, zaznacz je wyraźnie. Rozwiązanie wytnij i wyślij do 5 lutego na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206,
22-400 Zamość. Zwycięzcą zostanie osoba, która znajdzie
więcej różnic, w przypadku remisu o zwycięstwie zadecyduje losowanie. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji
w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
Nagrodę w numerze 4 (24), film animowany na DVD
“Krudowie”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Liliputki na Tłusty Czwartek
Ciasto (na 45szt.)
500 g mąki pszennej
(najlepiej krupczatki)
200 g śmietany 12%
150 g cukru pudru
50 g świeżych drożdży
80 g masła
4 żółtka
1 łyżka wódki
szczypta soli
Nadzienie:
250 ml mleka 3 żółtka
55 g mąki ziemniaczanej
3 łyżki cukru 4-5 łyżek likieru Advocaat
Lukier:
150 g cukru pudru
3 łyżki ciepłej wody NOC Z WOJNAMI
W piątek 22 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Zamościu odbyła się niepowtarzalna NOC Z GWIEZDNYMI WOJNAMI. Imprezę zorganizowały nauczycielki naszej szkoły: Aleksandra Luchowska-Bartnik
i Eliza Banaś. Zdjęcia wykonała Katarzyna Pomian.
Wieczór rozpoczęliśmy od zajęć matematyczno–
fizycznych „Co wspólnego z fizyką ma mistrz Yoda”.
Był to dobry pretekst do przypomnienia sobie
wiadomości dotyczących przedrostków stosowanych w fizyce, pojęć energia i moc oraz do poeksperymentowania z elektrostatyką. Młodzież naszej
szkoły bawiła się przy tym doskonale. Odbyliśmy
również bitwę na miecze świetlne. Do godzin porannych oglądaliśmy starą trylogię gwiezdnych wojen czyli III, IV i V część słynnej sagi. Więcej można
zaobserwować na fotorelacji….
Niech moc będzie z wami….
Śmietanę lekko podgrzać. W miseczce rozetrzeć drożdże z
dużą szczyptą cukru pudru i 1 łyżką ciepłej śmietany. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Z przygotowanej mąki odmierzyć 125 g, wrzucić do miski. Pozostałą śmietanę zagotować i wrzącą wlać do miski z
mąką. Żółtka utrzeć z cukrem. Masło rozpuścić w rondelku.
Do przestygniętej masy mączno-śmietanowej dodać podrośnięty rozczyn z drożdży, resztę mąki, utarte żółtka, szczyptę
soli i alkohol. Dobrze wyrobić ciasto, tak by wszystkie składniki połączyły się. Następnie wlać stopione, przestudzone
masło i wyrabiać dalej, aż ciasto całkowicie wchłonie tłuszcz
i stanie się gładkie i sprężyste. Uformować kulę, przykryć
ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok 1,5 godziny. Wyrośnięte ciasto podwoi swoją objętość. Wyłożyć je na stolnicę lekko oprószoną mąką. Uformować dwa wałki, każdy
podzielić na małe kawałeczki, z których następnie formować
małe kulki. Tak powstałe pączki układać na lekko oprószonej
mąką desce. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia
na ok. 15-20 min.
W garnku rozgrzać tyle oleju aby pączki mogły swobodnie
w nim pływać. Smażyć pączki z obydwu stron na rumiano.
Pączki wykładać na talerze wyłożone grubą warstwą ręcznika papierowego, który wchłonie nadmiar tłuszczu.
Żółtka roztrzepać trzepaczką. Mąkę wymieszać z 2 łyżkami
mleka i dodać do żółtek. Wymieszać. Resztę mleka zagotować z cukrem. Wlać mieszaninę jajeczno-mączną cały czas
mieszając. Gotować, aż powstanie bardzo gęsty budyń. Wystudzić. Stopniowo po łyżce dodawać likier energicznie mieszając, tak by powstała jednolita masa. Za pomocą rękawa
cukierniczego nadziewać pączki.
Polukrować pączki. Smacznego!
15
reklama
reklama
Horoskop
Horoskop
Krzyżówka
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Ten tydzień przyniesie Ci wewnętrzne ochłodzenie. Czeka Cię okres samokrytycznego rozważania. Z nieufnością możesz patrzeć na innych i siebie. Taka krytyczna analiza pomoże Ci z dystansem spojrzeć na otaczające Cię sprawy.
Byk (20.04-20.05)
W pracy w tym tygodniu postaw na wytrwałe dążenie do celu, gdyż jest to najskuteczniejsza droga do sukcesu. Jeśli jest się wystarczająco wytrwałym, to nie ma takiej rzeczy,
której nie można by osiągnąć.
Bliźnięta (21.05-21.06)
W pracy w tym tygodniu czeka Cię pewne wyzwanie, i to nie w formie zadania, które masz
wykonać. Polegać ono będzie na realnym spojrzeniu na to co robisz: zawód, miejsce pracy. Bo istnieje pewne niebezpieczeństwo, że możesz ulec złudzeniom.
Rak (22.06-22.07)
W pracy w tym tygodniu będzie bardzo miła atmosfera. Ogólny nastrój sprzyjać będzie spotkaniom towarzyskim i biznesowym, a także nawiązywaniu nowych ciekawych znajomości. Jest to
zatem bardzo korzystny czas gdyż jak wiadomo każda firma czy urząd to zatrudnieni tam ludzie.
Lew (23.07-22.08)
W pracy może wystąpić dość napięta atmosfera. Najlepiej gdybyś nabrał do tego dystansu, ponieważ im bardziej będziesz podchodzić do tego osobiście, tym mocniej będziesz
tym wszystkim zmęczony.
Panna (23.08-22.09)
Jeśli chodzi o pracę to tydzień ten przyniesie Ci zasłużony plon za Twój dotychczasowy trud
– zwlaszcza, gdy pracę traktujesz jak dobry gospodarz swoje gospodarstwo. Jeżeli z sercem podchodzisz do tego, co robisz to Twoja głowa pełna jest pomysłów co zrobić by było jeszcze lepiej.
Waga (23.09-22.10)
Tydzień ten w pracy być może przyniesie Ci możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów
biznesowych. Dobrze też zrobisz jeśli postawisz na pracę całego zespołu ponieważ przyniesie to
lepsze rezultaty niż praca każdego oddzielnie. Emocjonalnie będzie to dla Ciebie ożywczy okres.
Skorpion (23.10-21.11)
W miejscu w pracy w tym tygodniu będzie panować miła i przyjemna atmosfera. Ty sam
osiągniesz coraz większą biegłość w tym co robisz – tak że coraz lepiej Ci wszystko wychodzi. Osiągasz zamierzone efekty. Oby tak dalej.
Strzelec (22.11-21.12)
Sporo pracy czeka Cię w tym tygodniu niestety, więc nie możesz pozwolić sobie na odkładanie czegokolwiek na potem, bo możesz nie zdążyć z terminami. Być może nie musisz robić wszystkiego sam, więc poszukaj kogoś, kto może Ci pomóc.
Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzień ten będzie dla Ciebie wybitnie aktywnym okresem w pracy. Być może właśnie
wpadłeś w pułapkę ambicji i wziąłeś na siebie zbyt dużo obowiązków. Nadmiar ten przytłacza Cię, bo tak naprawdę nie wiadomo za co się złapać najpierw.
Wodnik (20.01-18.02)
Koniec tygodnia będzie dla Ciebie jednocześnie początkiem. Może zaczniesz robić coś nowego, albo rozpoczniesz nowy okres w swoim życiu. Nie zapominaj, że na nowym „terenie”
zawsze ostrożnie należy stawiać kroki.
Ryby (19.02-20.03)
Istnieje niebezpieczeństwo, że w pracy tydzień ten przyniesie jakieś spory i konflikty, jednak sytuacje tego typu zawsze są szansą by nauczyć się bronić siebie, swoich granic, przekonań i praw.
Czasami też, gdy napięcie sięga zenitu, takie małe „wybuchy” świetnie oczyszczają atmosferę.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”,
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki
#4, prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od daty ukazania się
rozwiązania.
Rozwiązanie krzyżówki #2: „Szpilka wymaga poduszeczki”.
Zwycięzcą jest Pani Anna Szewczyk z Łabuń. Gratulujemy, nagrodę
wyślemy pocztą.

Podobne dokumenty