Instrukcja użytkownika Testu Inteligencji Emocjonalnej

Transkrypt

Instrukcja użytkownika Testu Inteligencji Emocjonalnej
Instrukcja użytkownika Testu Inteligencji Emocjonalnej
Tworzenie konta użytkownika
1) Test inteligencji emocjonalnej (TIE) dostępny jest na stronie www.kop.edu.pl
2) Pierwszym krokiem po wejściu na stronę jest utworzenie konta odpowiedniego dla swojego
statusu: „Użytkownik indywidualny”, „ Firma/Instytucja”,” naukowiec” (przycisk „utwórz
konto” w prawym górnym rogu).
3) Po utworzeniu konta system prześle na podany w formularzu rejestracyjnym adres email
hasło potrzebne do zalogowania się w panelu użytkownika.
Dokonywanie zakupów
1) Zakupów dokonujemy w sklepie (przycisk z symbolem koszyka w prawym górnym rogu)
poprzez wybór odpowiedniego produktu (indywidualne, naukowe lub dla firm).
2) Po dokonaniu wyboru produktu (przycisk „zamawiam” ) sklep poprowadzi przez procedurę
płatności w systemie PAY-u. (możliwość zakupu przelewem elektronicznym lub kartą
kredytową).
3) Faktura wystawiana jest przez Wszechnicę UJ Sp. z o.o. na życzenie klienta (dane do faktury
należy podać w formularzu rejestrowym).
Realizacja badań
1) Po zatwierdzeniu płatności na utworzonym przez Państwa koncie pojawi się zakupiony pakiet
licencji.
2) W celu realizacji badania należy utworzyć nowe badanie (przycisk „Utwórz badanie”)
określając jego nazwę i wybierając z puli dostępnych licencji taką ich liczbę jaka będzie
potrzebna w danym badaniu.
3) Realizacja badania możliwa jest w formie:
a) elektronicznej, tzn. po utworzeniu badania link do testu wysyłany jest drogą
elektroniczną do respondentów, a wyniki wgrywają się automatycznie po wypełnieniu
testu przez każdego respondenta.
b) papierowej (głównie z myślą o badaniach naukowych realizowanych „w terenie” dla
dużej liczby respondentów), wówczas wyniki wypełnionych papierowych testów muszą
zostać wprowadzone ręcznie do odpowiedniego szablonu ( szablon dostępny jest po
kliknięciu w ikonę „zobacz wyniki” – następnie klikając w „Dołącz wyniki badań (szablon
XLS) ). Po uzupełnieniu szablonu odpowiedziami z testu należy załadować go na stronę
(„zobacz wyniki” , następnie przycisk „przeglądaj” – podając ścieżkę dostępu do
zapisanego szablonu w wynikami), wówczas wyniki zostaną automatycznie przeliczone i
wyświetlone na ekranie (może to zająć parę sekund).
UWAGA! Przy wprowadzaniu wyników ręcznie wypełnionych testów należy zwrócić
szczególną uwagę na poprawne wypełnienie szablonu XLS np. nie wprowadzanie
błędnych wartości, albo nie wpisywanie wieku respondentów w kolumnę płeć itp.
4) Po utworzeniu testu możliwe jest edytowanie listy respondentów, wysyłanie przypomnień,
wgląd do wyników, a dla pakietów firmowych i indywidualnych generowanie raportów PDF.

Podobne dokumenty