więcej informacji

Transkrypt

więcej informacji
08-470 Wilga, Plac Myśliwski 1 tel/fax (025) 685 31 50
kom. 0 601 159 458
Konto: PKO BP o Garwolin 67 1020 4476 0000 8702 0290 6907
INFORMACJA
O STAŻU W OŚRODKU SOCJOTERAPEUTYCZNYM
„WSPÓLNY DOM” W WILDZE
Staż trwa 1,5 roku, od grudnia 2016 r. do czerwca 2018 r.
Nasza oferta to cykl szkoleń przygotowujących do pracy z dziećmi oraz
poznania własnego potencjału w pracy z ludźmi i obejmuje:
- Trening interpersonalny;
- Trening umiejętności wychowawczych;
- Trening socjoterapii;
- Warsztat dot. uzależnień;
- Superwizje.
Stażyści mają możliwość:
-
uczestnictwa
i
współprowadzenia
grup
socjoterapeutycznych
i
profilaktycznych (nauka prowadzenia grup, diagnoza socjoterapeutyczna,
nauka
tworzenia
scenariuszy
zajęć
w
oparciu
o
diagnozę
socjoterapeutyczną, nauka praktycznych umiejętności przydatnych w
pracy z dziećmi - stawianie granic, asertywność, budowania relacji,
interweniowanie w kryzysie, motywowanie do pracy nad sobą itp.)
- zapoznania się i nauki prowadzenia terapii indywidualnej dziecka;
- udziału w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców;
- uczestniczenia w społecznościach terapeutycznych.
W RAMACH STAŻU:
Wymagamy:
- jeden 8 godzinny dyżur w tygodniu;
- uczestnictwo w jednym spotkaniu superwizyjnym w miesiącu;
- uczestnictwo w treningach i warsztatach.
Oczekujemy:
- pomocy w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków szkolnych;
- pomocy w pracy opiekuńczo - wychowawczej - spacery, wyjazdy na
rowerach, wyjścia do sklepu, organizowanie zabaw i imprez dla dzieci;
- realizowanie własnych pomysłów dotyczących pracy z dziećmi.
Koszt miesięczny wynosi 150 zł (zapewniamy darmowe posiłki i noclegi –
stażyści mają do dyspozycji własny pokój i łazienkę);
Liczba miejsc jest ograniczona – grupa może liczyć do 16 osób.
Osoby prowadzące staż Hanna Karpińska i Karol Zieliński
KONTAKT: Marcin Makaruk tel. 603655025

Podobne dokumenty