Regul szachowy 2015

Komentarze

Transkrypt

Regul szachowy 2015
II TURNIEJ
SZACHOWY
„LIS SZACHOWNICY”
REGULAMIN TURNIEJU
Cele turnieju
1) Popularyzacja gry w szachy w środowisku lokalnym.
2) Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
3) Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub
zwyciężonym).
4) Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
5) Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Organizatorzy
1. Dyrekcja Zespołu Szkół w Lisiej Górze.
2. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
UKS „LISEK” Lisia Góra.
Czas i miejsce turnieju
1. Otwarty turniej szachowy odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. od godz. 945 w hali sportowej
przy Zespole Szkół w Lisiej Górze. Zapisy do turnieju od godz. 900
Uczestnicy
1.Turniej ma charakter półotwarty. W turnieju biorą udział uczniowie, młodzież szkół oraz
osoby dorosłe z terenu Gminy Lisia Góra jak również osoby zaproszone przez organizatora.
2. Klasyfikacja:
 uczniowie w wieku do 9 lat
 uczniowie w wieku 10 -13 lat
 młodzież w wieku 14 - 18 lat
 klasyfikacja rodzinna (punktuje 2 najlepszych zawodników z rodziny)
 klasyfikacja ogólna dla 3 najlepszych zawodników turnieju.
3. Uczestnicy zgłaszają się do turnieju najpóźniej do dnia 1 4 kwietnia 2015r. drogą
elektroniczną podając - imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kategoria szach - na
adres:
[email protected]
[email protected]
Zasady gry
System przeprowadzenia turnieju:
System rozgrywek „Szwajcarski”.
Ilość rund - 8.
Tempo gry - 10 minut dla zawodnika na całą partię, mecze rozgrywane są z użyciem
zegarów, koniec czasu gracza jest jednoznaczny z jego przegraną meczu, dwukrotny błąd
powoduje przegranie partii.
Komputerowe kojarzenie par systemem szwajcarskim.
W turnieju obowiązują zasady Kodeksu Polskiego Związku Szachowego.
Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny.
Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
Nagrody główna
Puchar Prezesa UKS „LISEK” Lisia Góra
Zwycięzcy grup wiekowych otrzymują puchary i dyplomy, natomiast najlepsi zawodnicy w
odpowiednich kategoriach wiekowych również drobne upominki.

Podobne dokumenty