Instrukcja pobierania oprogramowania MSDNAA

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja pobierania oprogramowania MSDNAA
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
Jak korzystać
z MicrosoftDreamSpark (MSDNAA)?
Firma Microsoft w ramach oferty Microsoft DreamSpark (dawniej MSDNAA) pozwala studentom
i pracownikom naukowym wybranych wydziałów technicznych na bezpłatne korzystanie z szerokiego
zakresu pełnych wersji swoich produktów.
W ofercie dostępne są m.in.:

klienckie i serwerowe systemy operacyjne Windows,

narzędza programistyczne,

narzędzia serwerowe, bazodanowe itp.
Umowa Microsoft DreamSpark zezwala na korzystanie z oprogramowania na prywatnych komputerach
i urządzeniach będących własnością uczniów, studentów i pracowników naukowych.
Aby pobrać oprogramowanie i klucze licencyjne, należy zalogować się pod niżej podanym adresem,
właściwym dla ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, a następnie postępować zgodnie z poniższym
poradnikiem. Pobieranie oprogramowania z MSDNAA przypomina po części proces e-zakupów.
Niniejszy poradnik pokazuje jak skorzystać z programu Microsoft DreamSpark.
1. W pierwszym kroku należy zarejestrować się u swojego nauczyciela, wypełnić i złożyć wniosek.
2. Kiedy konto zostanie założone zostaniemy o tym poinformowani otrzymując e-mail na adres podany
we wniosku.
3. Po kliknięciu w link aktywacyjny i uzupełnieniu (nie w każdym przypadku) dodatkowych danych (m.in.
hasła) możemy rozpocząć korzystanie z serwisu.
1 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
4. Na początku logujemy się na nasze konto za pomocą poniższego linku:
https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/SignIn.aspx?ws=d0795356-b48b-e011-969d0030487d8897&vsro=8&rurl=%2fWebStore%2fWelcome.aspx%3fvsro%3d8%26ws%3dd0795356-b48be011-969d-0030487d8897
Uwaga: Każda uczelnia, szkoła średnia a nawet wydział, ma własny odnośnik do strony logującej. Należy
pamiętać by wybrać właściwą dla naszej szkoły, inaczej strona zwróci błąd.
Wszelkie dane potrzebne do zalogowania się na stronę, otrzymacie na wcześniej podaną skrzynkę mailową.
2 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
5. Po pomyślnym zalogowaniu się otrzymamy stronę witającą nas w akademickim centrum pobierania
oprogramowania. Klikamy przycisk „Start Shopping”.
5. Następnie powita nas strona z wyborem oprogramowania.
3 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
6. Wybieramy z listy interesujący nas program poprzez kliknięcie w jego ikonę lub nazwę.
7. Pojawi się okno z dokładnym wyborem wersji pobieranego oprogramowania (w tym przypadku OS).
Należy kliknąć zakładkę „Polish” lub „English” w zależności od preferowanej przez nas wersji językowej.
8. Następnie pojawi się strona z opisem produktu, wymaganiami sprzętowymi, wraz z wymaganymi
uprawnieniami do pobrania programu.
9. Klikamy „Add to Cart”.
4 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
10. Kolejna strona precyzuje nasz wybór oraz informuje nas o ilości kopii, cenie oraz jak długo ważne jest
konto, itp.
11. Klikamy „Check Out”
5 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
12. Pojawi się umowa licencyjna...
którą czytamy i akceptujemy (bądź nie ) na dole strony:
14. Następnie klikamy przycisk „Continue”.
6 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
15. Przenosi nas to do strony z zamówieniem, na którym widnieją podsumowanie oraz nasze dane osobowe.
16. Na dole tej strony klikamy na przycisk „Procced With Order”.
7 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
16. Po krótkiej chwili otrzymamy wygenerowany dla nas klucz aktywacyjny (w tym przypadku dla
Windows 7). Moja dobra rada – zapisujcie klucze do plików tekstowych – mogą przydać się w przyszłości.
17. Następnie klikamy przycisk „Start Download”.
18. Przekierowani zostajemy do strony z instrukcją pobierania, należy postępować według niej.
8 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
19. Przy pierwszym pobieraniu jakiegokolwiek oprogramowania musimy najpierw zainstalować menedżera
pobierania plików dla MSDNAA - Secure Download Manager (SDM).
20. Następnie pobieramy plik o rozszerzeniu .SDX (krok 3.). Domyślnie w nazwie pliku będzie ciąg cyfr,
lecz nie przejmujcie się tym i postępujcie dalej zgodnie z instrukcją.
21. Następnie klikamy dwukrotnie na pobrany na dysk plik, co spowoduje uaktywnienie ekranu pobierania.
22. Dalej wybieramy ścieżkę zapisu i klikamy „Downloading”.
23. Po pobraniu zaszyfrowanego pliku, następuje jego odszyfrowanie i dekompresja (widzimy pasek
postępu). Proces pobierania jest uzależniony, jak to w sieciach bywa, od przepustowości łącza i obciążeń
serwera. Średni czas pobierania to ok. 30-70 minut w zależności od wagi pliku.
9 z 10 | S t r o n a
© Jakub Duba
www.jakubduba.pl
[email protected]
24. Po udanym pobraniu klikamy przycisk „Launch”.
25. Po rozpakowaniu otrzymujemy plik w formacie *.iso, który należy wypalić na płycie CD/DVD
lub zapisać na dysku i w przyszłości montować w napędzie wirtualnym za pomocą np. aplikacji
Daemon Tools.
26. Po pomyślnym pobraniu oprogramowania nie zapomnijcie wylogować się! klikając na „Sign Out”
w górnej części okna.
26. Koniec.
Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam przejść bez żadnych problemów przez poszczególne etapy
pobierania oprogramowania z biblioteki MSDNAA Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
W razie problemów lub pytań pomoc znajdziecie kontaktując się ze mną osobiście w szkole (prac.201)
lub poprzez formularz kontaktowy na http://www.jakubduba.pl albo pocztę elektroniczną na adres
[email protected]
POWODZENIA W POBIERANIU I KORZYSTANIU Z OPROGRAMOWANIA.
Jakub Duba
10 z 10 | S t r o n a

Podobne dokumenty