ograniczyć koszty Fm-u? - STRABAG Property and Facility Services

Transkrypt

ograniczyć koszty Fm-u? - STRABAG Property and Facility Services
Artykuł sponsorowany
Ograniczyć koszty FM-u?
O historii i teraźniejszości firmy oraz perspektywach i zagrożeniach na rynku FM opowiada
Paweł Szymczak – Dyrektor STRABAG Facility Management Sp. z o.o.
Wzrost firmy to jednak nie tylko nowi klienci?
Marka Strabag obecna jest w świadomości konsumentów
przede wszystkim jako potentat budowlany. Skąd zatem wzięła
się i czym się zajmuje spółka Strabag Facility Management?
Dysponując 160-letnim doświadczeniem budowlanym
i inwestycyjnym na rynku światowym, w tym 17-letnim na
terenie Polski, koncern Bau Holding Strabag AG utworzył
w 1999 roku w ramach swoich struktur nową spółkę - Facility
Management Polska Sp. z o.o. Firma ta, powołana z myślą
o obsłudze nieruchomości koncernowych, dzięki dynamicznemu
rozwojowi szybko zyskała zaufanie klientów zewnętrznych,
stając się ważnym graczem na rynku FM w Polsce. Warto
zaznaczyć, że pierwotnie działalność spółki koncentrowała się
wokół zarządzania technicznego i usług administracyjnych.
Rok 2007 wraz ze zmianą nazwy firmy na STRABAG Facility
Management Sp. z o.o. przyniósł poważne zmiany strukturalne – poszerzyliśmy spektrum świadczonych przez nas usług
o usługi utrzymania czystości oraz ochrony. Rok 2008 oznaczał czas wzmożonego rozwoju, zyskaliśmy nowych klientów
(w tym także sieciowych) reprezentujących różne sektory:
m.in. handlowy, rozrywkowy, bankowy oraz przejmowaliśmy
kompleksową obsługę techniczno-infrastrukturalną budynków.
40
Facility Manager | Kwiecień 2009 | nr 2 |
Nowym impulsem do rozwoju stał się zakup przez STRABAG
spółki DeTeImmobilien, jednego z liderów rynku Facility
i Property Management w Niemczech. Firma ta (działająca
obecnie pod nazwą STRABAG Property and Facility Services
GmbH) obsługuje ponad 35 000 nieruchomości (prócz typowych obiektów biurowych czy usługowych, także serwerownie
i maszty), zarządzając prawie 20 mln m2 powierzchni. Dzięki
ścisłej współpracy ze spółką niemiecką mamy stały dostęp do
najnowszych systemów informatycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami i optymalizacją portfolio ([email protected]).
Wprowadziliśmy także nowe usługi – komercyjny Facility Management obejmujący m.in.: zarządzanie kosztami, umowami,
renting i leasing, a także Space Management – optymalizację
przestrzeni biurowej prowadzącą do maksymalnie efektywnego jej wykorzystania i stworzenia optymalnych warunków
pracy. Możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dzięki
10-letniemu doświadczeniu, jak również transferowi knowhow z siostrzanych spółek z całej Europy, jesteśmy w stanie
służyć naszym klientom pomocą w każdej kwestii związanej
z obsługą ich nieruchomości.
Rynek europejski ewoluuje. Na jakich obszarach geograficznych koncentruje się firma? I dlaczego właśnie tam?
Spółki Facility Management wchodzące w skład koncernu
STRABAG działają aktywnie w kilku krajach europejskich,
prócz Polski także m.in. w Niemczech, Austrii, Słowacji,
Rosji, Rumunii, Chorwacji i na Węgrzech. Zwłaszcza
w krajach rozwijających się STRABAG dostrzega potencjał
inwestycyjny i przestrzeń dla własnej działalności. Jeśli
chodzi o spółkę polską, dążymy do powiększenia portfolio o kilku klientów sieciowych o ogólnopolskim zasięgu.
Jako spółka koncernu działającego w całej Polsce jesteśmy
w stanie podjąć się obsługi każdego klienta, niezależnie
od lokalizacji i wymiaru współpracy. Szczególny nacisk
kładziemy na specjalne strefy gospodarcze, szukając tam
zarówno firm zainteresowanych naszymi usługami, jak również innych przedsiębiorstw z branży FM, które mogłyby
współpracować z nami jako podwykonawcy.
Artykuł sponsorowany
STRABAG Facility Management Sp. z o.o.
• Świadczymy kompleksowe usługi:
• zarządzanie techniczne,
• infrastrukturalny FM (m.in. utrzymanie czystości i ochrona),
• Real Estate Management,
• consulting.
• Obsługujemy:
• obiekty biurowe, np. Ilmet, Aktyn, Salzburg Center,
• centra handlowe, np. Sadyba Best Mall,
• hotele, np. Radisson SAS, Polonia Palace,
• obiekty przemysłowe, np. BMTI,
• obiekty magazynowe, np. Jungheinrich,
• i inne.
• Nasze atuty:
• kompleksowe zarządzanie budynkiem w jednym ręku,
• nastawienie na praktyczne rozwiązania,
• pełna przejrzystość w relacji z klientami, jakość mierzona
przy pomocy Service Level Agreements,
• profesjonalny zespół, jedyna forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Jak już wspomniałem, pogarszająca się sytuacja gospodarcza
kształtuje oczekiwania klientów oraz postawy usługodawców.
Dominującą tendencją staje się nastawienie na możliwie najniższą
cenę usług i ograniczanie kosztów. Aktualnie obserwujemy także
zmniejszenie się liczby inwestycji budowlanych, co obniża wolumen
sprzedaży usług FM. To także stanowi kolejny czynnik wymuszający
na firmach FM jeszcze większą elastyczność cenową. Możliwe, że
w najbliższym czasie obserwować będziemy wzrost zainteresowania
przetargami publicznymi. Myślę, że kryzys gospodarczy należy
postrzegać jako zjawisko ambiwalentne. Z jednej strony niesie
on konkretne zagrożenia dla branży Facility Management. Może
sprawić, że mniejsze firmy zaczną znikać z rynku, tracąc klientów
i przegrywając walkę o nowe kontrakty z większymi graczami, którzy mogą sobie pozwolić na zaniżanie cen do granic zyskowności.
Z drugiej strony jednak jestem przekonany, że można dostrzec
w obecnej sytuacji gospodarczej wielką szansę. Firmy, które będą
umiały odpowiedzieć na nowe potrzeby rynku i wykażą się dużą
elastycznością i gotowością zarówno do zmodyfikowania stosowanych wcześniej rozwiązań, jak również poszerzenia zakresu swoich
usług, na pewno mają duże szanse umocnić swoją pozycję i zyskać
nowych klientów. Obecna sytuacja dla firm o mocnych podstawach
stanowić może niepowtarzalny bodziec do rozwoju.
Zarządzanie nieruchomościami AD 2009. Co zmienia
się na polskim rynku FM? Czy rosną potrzeby klientów?
W jaki sposób zmieniają się ich oczekiwania?
W 2009 roku będziemy świadkami procesu, który obserwowaliśmy już w roku ubiegłym – klienci szukający firmy,
która obsługiwałaby ich nieruchomość, coraz większą wagę
przywiązywać będą do jak najniższych kosztów obsługi
danej nieruchomości, co wiąże się z ograniczonym do niezbędnego minimum zakresem prac na obiekcie. Firmy FM,
chcąc pozyskać nowych klientów, będą zmuszone na każdym
kroku szukać możliwości redukcji własnych kosztów, a także
zakładać ograniczoną częstotliwość prac. Coraz dalej idące
zainteresowanie właścicieli i zarządców ceną obsługi budynku
wynika oczywiście z trudnej sytuacji gospodarczej. Kryzys
powoduje także, że coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na usługę optymalizacji kosztów. Właściciele budynków
chcą, by ich portfolio zostało przeanalizowane pod kątem
oszczędności, natomiast firmy wynajmujące powierzchnie
biurowo-usługowe są zainteresowane renegocjacjami umów.
Firma STRABAG Facility Management Sp. z o.o. odpowiada na potrzeby rynku i podejmuje współpracę z firmami
w wyżej wymienionych kwestiach.
Czy pogorszenie się sytuacji gospodarczej odbija się negatywnie na kondycji firm z branży FM? Czy wręcz przeciwnie, stanowi dla przedsiębiorców z FM szansę? Dlaczego?
| nr 2 | Kwiecień 2009 | Facility Manager
41