fenix

Transkrypt

fenix
FEN X
tariffication
system
platforma taryfikacyjna
FENIX
wersja: 0.9.97
FENIX
Platforma FENIX upraszcza rozwiązanie problemów taryfikacji
Nowa jakość
FENIX to przede wszystkim nowe spojrzenie na problem taryfikacji a więc swoista
przeciwwaga dla oferty innych producentów. Stanowi też reakcję na aktualne
zapotrzebowanie w tym sektorze rynku telekomunikacyjnego oraz prognozowane trendy
w przyszłości.
Kluczowe cechy charakteryzujące tę PLATFORMĘ TARYFIKACYJNĄ to:
• bezpieczeństwo
• elastyczność systemu
• kompaktowość rozwiązania
Te trzy idee przyświecały projektantom systemu by stworzyć produkt, który nie
wymagałby poprawek bądź tworzenia kolejnych wersji w miarę rosnącego
zapotrzebowania użytkowników na nowe usługi.
Trochę historii
Rozwiązania problemu taryfikacji, które spotykamy obecnie na rynku, bazują na idei, która powstała w
innych technologicznie czasach i nie przystoi do dnia dzisiejszego. Dlatego współczesne systemy nie
zaspokajają oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności czy funkcjonalnej elastyczności przy
jednoczesnej kompaktowości rozwiązania. Aby temu sprostać należało odrzucić stereotypy i na nowo
zmierzyć się z problemem.
Jak to działa czyli odkrycie Ameryki na nowo
Wynikiem pojedynku konstruktorów z problemem jest FENIX, produkt, który może współpracować z
każdą centralą bez zmiany funkcjonalności.
Bezpieczeństwo
Stosownie do założeń, dane taryfikacyjne pobrane z centrali telefonicznej są w platformie FENIX
nienaruszalne. Oznacza to, że nie są one w żaden sposób modyfikowane i pozostają do czasu ich
archiwizacji w postaci oryginalnej - takiej, w jakiej dostarcza je centrala. Archiwizacja zaś może być
wykonywana stosunkowo rzadko – FENIX jest w stanie zgromadzić 400 milionów rekordów
taryfikacyjnych.
Do zwiększenia bezpieczeństwa związanego z danymi taryfikacyjnymi przyczynia się również
możliwość monitorowania bufora w sieci IP z użyciem protokołu SNMP, przez co rozumiemy zarówno
odbieranie informacji o nieprawidłowościach w pracy FENIX’a jak i przekazywanie informacji o
wybranych parametrach eksploatacyjnych. Alarmowanie może odbywać się również poprzez usługę
SysLog oraz E-mail. Własny zegar czasu rzeczywistego platformy, który informuje o czasie odebrania
rekordu z centrali pozwala zweryfikować poprawność tego czasu a szyfrowanie dostępu WWW do
platformy oraz sesji FTP pozwala myśleć o zastosowaniu FENIX’a w każdej sytuacji.
FENIX
Elastyczność
Stworzenie produktu mającego zaspokoić wszystkie potrzeby w danej dziedzinie jest możliwe pod
warunkiem jego elastyczności. Cecha ta została potraktowana dwutorowo, co oznacza zarówno
elastyczność konfiguracji samego bufora jak i elastyczność globalnych rozwiązań z zastosowaniem
platformy FENIX. Przykładem elastyczności bufora może być możliwość zdefiniowania, które interfejsy
pobierają a które wysyłają dane. Dostępne interfejsy to dwa porty szeregowe RS232 oraz port
Ethernet.
Jako elastyczność potraktowaną globalnie można przytoczyć:
a) możliwość zastosowania systemu FENIX:
• w prostych rozwiązaniach, dotyczących jednej centrali, gdzie system pobiera dane lokalnie - poprzez
port szeregowy
• jak i w systemach wielocentralowych, w których dane pobierane są lokalnie w wielu lokalizacjach
poprzez port szeregowy i przesyłane poprzez sieć korporacyjną do zdalnego serwera FTP,
udostępniającego je z kolei centrum obliczeniowemu.
b) integracji platformy FENIX z dowolnym systemem informatycznym (księgowym, zarządzania, bazą
danych, taryfikacyjnym) dzięki otwartemu protokołowi komunikacyjnemu w standardzie XML.
Nic bardziej zniechęcającego niż konieczność wymiany lub rozbudowy sprzętu towarzysząca chęci
rozszerzenia jego funkcjonalności nie może się przydarzyć użytkownikowi. FENIX uniknął tej przykrej
konieczności dzięki wdrożeniu idei, że sercem systemu jest software, w stosunku, do którego właściwie
dobrany, niezmienny hardware pełni rolę usługową. To stabilnie działający software, łatwość jego
zdalnej wymiany lub upgradu, decyduje o elastyczności FENIX’a.
Kompaktowość
Kompaktowość w wykonaniu FENIX’a to przede wszystkim zamknięcie w jednym, niewielkim
urządzeniu wielu rozwiązań spotykanych na rynku, co przy elastyczności platformy czyni wybór
bardziej przejrzystym.
Podsumowując
Dla użytkownika systemu najważniejsze są szczegóły, dlatego konieczną wydaje się wzmianka o
funkcjonalności FENIX’a.
Najmocniejsze strony systemu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
współpraca z dowolnym systemem telekomunikacyjnym bez utraty funkcjonalności
współpraca z dowolnym programem taryfikacyjnym
administracja systemu z poziomu przeglądarki internetowej
możliwość taryfikacji wielu systemów telekomunikacyjnych
możliwość zgromadzenia 400 milionów rekordów
nieulotna pamięć danych taryfikacyjnych
aktywny tryb pracy
uniwersalność portów
otwarty protokół komunikacyjny - XML
wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego
monitorowanie i alarmowanie przy pomocy protokołu SNMP, usługi SysLog oraz E-mail
szyfrowanie dostępu do systemu oraz sesji FTP
Administratorzy docenią zapewne:
o zdalne zarządzanie platformą
o zdalny upgrade systemu
FENIX
Parametry techniczne platformy FENIX
Wymiary
198 x 126 x 75 mm
Warunki
• temperatura przechowywania: -20 do +75 °C
• temperatura pracy: 0 do 40 °C
• wilgotność względna: 5 do 90% przy 40 °C, bez kondensacji
Zasilanie
• AC: 100 – 240 V
50 - 60 Hz
• DC: 12 V @4.2A, 48 V
Pamięć
• nieulotna, bez podtrzymywania bateryjnego,
• pojemność pamięci wystarcza na przechowanie 400 milionów rekordów, bez konieczności
archiwizacji (przy założeniu długich lub wielowierszowych rekordów taryfikacyjnych)
Porty fizyczne
• 2 x RS232 - mogące pracować jako porty wejściowe lub wyjściowe, zawierają wszystkie sygnały
standardu RS232, pracują z protokołami RTS-CTS, XON-XOFF, dostępne prędkości 110 –
115200 b/s
• 1 x RJ-45 10/100 Base-TX (TCP/IP)
Tryby pracy
Zadaniem systemu jest gromadzenie danych taryfikacyjnych dostarczanych przez port SMDR
centrali i udostępnianie lub wysyłanie ich uprawnionym użytkownikom poprzez:
• port szeregowy
• FTP
• IP
Administracja
Z punktu widzenia użytkownika, administracja systemem odbywa się zdalnie poprzez sieć IP z
dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową, mającego dostęp IP do bufora.
Dla administratora systemu dostępne są następujące możliwości konfigurowania systemu:
• zdalne uaktualnienie oprogramowania systemu
• konfiguracja rekordu taryfikacyjnego, niezależnie dla każdego portu:
o konfiguracja znaku końca rekordu
o konfiguracja długości rekordu
• konfiguracja portu roboczego:
o port RS232 – szybkość transmisji, ilość bitów danych, ilość bitów stopu, rodzaj kontroli
przepływu danych, kierunek przepływu danych
o port FTP - adres docelowego serwera ftp, użytkownik, hasło, katalog docelowy, interwał
czasowy sesji, format nazwy pliku ftp, tryb pracy aktywny/pasywny, szyfrowanie sesji FTP
o konfiguracji portu IP – adres, brama, maska, DNS
• możliwość:
o ustawienia jako zegara czasu rzeczywistego wewnętrznego zegara kwarcowego lub
synchronizowanego zdalnie poprzez Internet zegara atomowego
o odczytu alarmów
o odczytu wskaźnika zapełnienia pamięci
o restartu systemu
o usunięcia wszystkich danych z bufora
o szyfrowania sesji WWW
Alarmowanie
Informowanie o nieprawidłowościach pracy systemu FENIX poprzez SNMP, SysLog, E-mail
Inne
Poza tym istnieje możliwość:
• zmiany wersji językowej (polska, angielska)
• zdalnego monitorowania pracy systemu z wykorzystaniem protokołu SNMP
• integracji platformy FENIX z dowolnym systemem informatycznym (księgowym, zarządzania,
bazą danych, taryfikacyjnym) dzięki otwartemu protokołowi komunikacyjnemu w standardzie XML
• informowanie o wybranych parametrach eksploatacyjnych bufora za pośrednictwem protokołu
SNMP
DIR
ul. Konstytucji 3 Maja 2
86-300 Grudziądz
tel.: +48 (56) 4501100, 6440100
fax: +48 (56) 4501111, 6440111
infolinia: 0 801 888 555
e-mail: [email protected]
© 2005 DIR. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty