Nieruchomości do zbycia województwo łódzkie.

Transkrypt

Nieruchomości do zbycia województwo łódzkie.
NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ.)
WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 R.
Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
woj. łódźkie Łódź ul. Obywatelska.………………………………………………..3
woj. łódzkie Łódź ul. Uniwersytecka……………………………………………..4
Oddział w Warszawie
Zakład w Łodzi
woj. łódzkie
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Kompleks nieruchomości gruntowych składający się z działek o
numerach ewidencyjnych 62/12, 62/13, 62/14, 62/15, 62/22, 62/23,
62/24, 62/25, 62/38, 62/41, 62/42 i 62/47 oddany w użytkowanie
wieczyste oraz prawo własności znajdujących się na nim budowli.
Nieruchomość położona w m. Łódź przy ul. Obywatelskiej. Całkowita
powierzchnia kompleksu nieruchomości wynosi 40 233 m². Teren
wokół nieruchomości uzbrojony jest w sieci miejskie: elektryczną,
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., gazową i
telefoniczną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi osiedlowej
oraz publicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 łączna – 4,0233 ha
Księga wieczysta:
 LD1M/00126583/3
 LD1M/00119485/4
 LD1M/00118861/7
.
.
DANE KONTAKTOWE
(42) 67-59-153 ; (85) 66-45-962
[email protected]
Łódź
Oddział w Warszawie
Zakład w Łodzi
woj. łódzkie
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
OPIS
Kompleks nieruchomości gruntowych składający się z
działek o numerach ewidencyjnych -1621,00 m2; 189/4359,00 m2; 189/44- 2773,00 m2 oddany w użytkowanie wieczyste
oraz prawo własności znajdujących się na nim budynków i
budowli. Nieruchomość położona w m. Łódź przy ul.
Uniwersyteckiej 2/4. Całkowita powierzchnia kompleksu
nieruchomości wynosi 4453,00 m². Teren wokół nieruchomości
uzbrojony jest w sieci miejskie: elektryczną, wodociągową,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o., gazową i telefoniczną.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Powierzchnia nieruchomości:
 łączna – 0,4453 ha
Księga wieczysta:
 LD1M/00120641/6;
 LD1M/00081990/1
GALERIA OBIEKTU
DANE KONTAKTOWE
(42) 67-59-153 ; (85) 66-45-962
[email protected]
Łódź
DANE KONTAKTOWE
(85) 66-45-962 ; (85) 66-45-961 ; (42)
67-59-153
[email protected]
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL
ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ.)