Test do pobrania - Finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno

Komentarze

Transkrypt

Test do pobrania - Finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42,
fax: (42) 215-04-31, e-mail: [email protected], www.podn-pabianice.pl
VI Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny 2013/2014
Łódzkiego Kuratora Oświaty i PODNiDM w Pabianicach
„ Przez lądy, morza i oceany… Ameryka Północna”
Północna”
Stopień III – finał – 17.01.2014r.
Drogi Gimnazjalisto!
Przed tobą zestaw 22 zadań geograficzno – turystycznych różnego typu, dotyczących
Ameryki Północnej. Uważnie przeczytaj ich treść i rozwiąż zgodnie z poleceniem.
Przy każdym zadaniu zamieszczono możliwą do zdobycia ilość punktów. Łącznie
możesz ich uzyskać 117. Pisz długopisem lub piórem. Nie korzystaj z korektora.
Błędną odpowiedź przekreśl (X) i napisz poprawną. Na rozwiązanie testu masz
90 minut.
Jeśli zdobędziesz 80% możliwej do uzyskania ilości punktów (czyli – 93) zostaniesz
Laureatem Konkursu!
Życzymy Ci powodzenia!
Wojewódzka Komisja Konkursowa
1. Uzupełnij poniższe zdania:
(0-9p.)
a) Największy lodowiec Alaski nosi nazwę ..............................................................................
b) Zimą w Kanadzie przeważają wiatry północne powodujące zamiecie śnieżne,
tzw. .........................................................................................................................................
c) Odmienny w swoim działaniu na terytorium Am. Pn. jest zimowy (fenowy) zachodni wiatr
prerii kanadyjskich zwany ....................................................................................................
d) Stolica Grenlandii to ............................................................................................................
e) Rozsławione przez opowiadania Jacka Londona miasto znane z gorączki złota, zwane
niegdyś „Paryżem Północy” to .............................................................................................
f) Płw. Jukatan administracyjnie należy do ..............................................................................
g) Wyspa Cozumel była dla Majów ośrodkiem kultu bogini ....................................................
h) Tzw. Złote Wybrzeże Pacyfiku leży na terytorium ...............................................................
i) Jay Peak to atrakcyjny ośrodek narciarski w stanie ..............................................................
2. Ostatnią prowincją, która w 1949 r. weszła w skład Kanady jest:
(0-1p.)
a) Nowa Fundlandia
b) Terytorium Jukon
c) Terytorium Północno – Zachodnie
d) Wyspa Księcia Edwarda
3. Najgłębsze z Wielkich Jezior to:
(0-1p.)
a) Górne
b) Michigan
c) Huron
d) Eire
e) Ontario
4. Nazwij cieśniny, które oddzielają:
(0-3p.)
a) Grenlandię od Ziemi Baffina - ..............................................................................
b) Nową Fundlandię od półwyspu Nowej Szkocji - .................................................
c) Wyspę Kodiak od Płw. Alaska - ...........................................................................
5. Do których mórz (zatok) uchodzą następujące rzeki:
(0-4p.)
a) Jukon - .................................................................................
b) Mackenzie - .........................................................................
c) Brazos - ................................................................................
d) Churchill - ............................................................................
6. Podaj nazwę skrajnych punktów Ameryki Północnej i oblicz jej wysokość względną
•
Najwyższy punkt
nazwa: ............................................................
wysokość: .......................
(0-5p.)
•
Najniższy punkt
nazwa: ............................................................
wysokość: .......................
miejsce na obliczenia:
•
7.
Wysokość względna: .....................................
Spośród wymienionych poniżej szczytów podkreśl stożki wulkaniczne
Lassen,
Mitchell,
Logan,
Katmai,
Michelson,
G. Wrangla,
St. Helens,
Elbert,
(0-5p.)
Robson,
Rainier
8. Uzupełnij zdania:
(0-14p.)
a) Stolicą Trynidadu i Tobago jest ...........................................................................................
b) Jackowo to dzielnica Polonii amerykańskiej w ...................................................................
c) Słynne w USA Narodowe Muzeum Motoryzacji z unikalnymi pojazdami znajduje się
w miasteczku Reno w stanie ................................................................................................
d) Port Scarborough leży na wyspie ........................................................................................
e) Najpopularniejszy gejzer w Parku Yellowstone, wyrzucający wodę na wysokość 40 m.
to ..........................................................................................................................................
f) Jeziora Trilobite Lake oraz Grizzly Lake stanowią atrakcje PN ..........................................
g) Park Narodowy Yellowstone nazywany bywa „Krainą wiecznych łowów gdyż żyją w nim
rysie, pumy, rosomaki, niedźwiedzie, jelenie wirgińskie, oraz 2 tysiące ............................
h) Główna autostrada Alaski (część autostrady panamerykańskiej) nosi nazwę .....................
i) Vancouver leży nad Oceanem ..............................................................................................
j) Autostrada nr 95 ma długość 2533 km i biegnie przez 5 stanów USA. Wymień 3 z nich:
............................................. , .............................................. , .............................................
k) Waszyngton leży w stanie ...................................... , nad rzeką ..........................................
9. Największy na świecie kompleks muzealno – naukowy znajduje się w:
(0-1p.)
a) Nowym Yorku
b) Filadelfii
c) Chicago
d) Detroit
10. Żuraw – japoński symbol szczęścia i życia znajduje się w National Japanese American
Memorial w:
a) Chicago
b) Nowym Yorku
c) Nowym Orleanie
d) Los Angeles
(0-1p.)
11. Uzupełnij poniższe zdania:
(0-10p.)
a) Departament Ochrony Stanów Zjednoczonych nosi nazwę ................................................
b) Nowy Meksyk to stan leżący w ...........................................................................................
c) Kanion Kolorado leży w stanie.............................................................................................
d) Największą i najzamożniejszą grupę Indian w USA stanowią ............................................
e) Indiańskimi Termopilami nazywany jest Kanion de ...........................................................
f) Świętą rybą dla wielu plemion indiańskich był ...................................................................
g) Nowy Meksyk jest nazywany Rajem dla poszukiwaczy .....................................................
h) Park Narodowy Yosemite nazywany najpiękniejszym parkiem narodowym USA
znajduje się w stanie ............................................................................................................
i) Z majestatycznych drapaczy chmur, (1000 – letnich sekwoi) oraz pionowej ściany skalnej
zwanej ,,El Capitan” znany jest PN .....................................................................................
j) Przełęcz Tioga stanowi ,,bramę wjazdową” do PN .............................................................
12. Przyporządkuj do opisów właściwe miasta z ramki zamieszczonej poniżej:
(0-6p.)
a) Powstało przy ujściu rzeki jako francuska faktoria handlu futrami - ...................................
b) Miasto to jest znane jako stolica Indian Czarnych Stóp - .....................................................
c) Jest jednym z ważniejszych ośrodków turystyki zimowej - .................................................
d) Znane na skalę światową „Miasto rozrywki i hazardu” - .....................................................
e) Miasto portowe nad Pacyfikiem, położone malowniczo na 14 wzgórzach półwyspu - .......
...............................................................................................................................................
f) Miasto założone w 1915 r. nad Zatoką Cooka jako baza wojskowa - ..................................
Las Palmas,
Browning,
Los Angeles,
Aspen,
Kansas City
Anchorage,
Nowy Orlean,
San Francisco,
Las Vegas
13. W wykropkowane miejsca wpisz P - jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli zdanie jest fałszywe. (0-8p.)
a) Do zlewiska Oceanu Atlantyckiego należy ponad 90% kontynentu
b) Stan Wyoming graniczy z Kanadą
c) Las Vegas leży w stanie Nevada
.......
.......
.......
d) Nowy York leży nad rzeka Potomac
.......
e) Jednym z języków urzędowych Grenlandii jest język grenlandzki
f) Najwyższym wulkanem Hawajów jest Mauna Loa
.......
g) Znanymi dzielnicami Chicago są Brooklyn i Bronx
.......
h) Słynne kąpielisko Miami leży na Florydzie
........
.......
14. Przyporządkuj wymienionym rzekom ich długości w km, wybierając spośród podanych poniżej
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Mackenzie
Jukon
Kolorado
Missisipi z Missouri
Św. Wawrzyńca
Nelson
....................
....................
....................
....................
....................
....................
2897 km
5971 km
3058 km
2574 km
4241 km
2333 km
15. Spośród wymienionych aglomeracji wybierz 6 największych według liczby ludności zaczynając
od największej
New York
Waszyngton
Montreal
Los Angeles
Detroit
Filadelfia
Atlanta
Houston
Chicago
(0-6p.)
(0-6p.)
Toronto
1) . ...................................................
2) . ...................................................
3) . ...................................................
4) . ...................................................
5) . ...................................................
6) ....................................................
16. Które z wymienionych parków narodowych znajdujących się na liście UNESCO leżą
w Kanadzie, a które w USA? Wpisz odpowiednio do tabeli.
PN Bizona Leśnego
PN Gór Skalistych
PN Everglade
PN Nahanni
Kanada
(0-8p.)
PN Jaskini Mamuciej
PN Dinozaurów
PN Olympic
PN Redwood
USA
17. Michał jest sprawozdawcą sportowym i już został oddelegowany do Soczi (43° N, 40° E)
na olimpiadę zimową . Umawia się ze swoim kolegą Łukaszem, mieszkającym w Nowym Orleanie
(30° N, 90° W), że będzie się z nim łączył przez Skypa ok. godz.21.00 czasu słonecznego.
Oblicz o której godzinie czasu miejscowego Łukasz będzie musiał zasiąść przed komputerem,
żeby porozmawiać z Michałem. Zapisz obliczenia.
(0-3p.)
Odpowiedź:…………………………………………………………..
18. Odległość między dwoma miastami amerykańskimi równa się 420 km. Oblicz, ile wynosi
ta odległość na mapie:
(0-8p.)
a) w skali 1: 30 000 000
b) w skali 1: 200 000
.……………………………………......
.………………………………………….
…………………………………….......
…………………………………………..
…………………………………….......
…………………………………………..
Odpowiedź: a) ……………………...........
b)………………………………
19. Uzupełnij tabelę, zawierająca dane z lat 2000 – 2010 dotyczące Kanady i USA, wpisując,
odpowiednie surowce lub produkty spośród wymienionych poniżej:
stal surowa
węgiel kamienny
ropa naftowa siarka
rudy żelaza
srebro
energia elektryczna
(0-4p.)
złoto
Kanada
USA
Miejsce
w produkcji
światowej
1.
Procentowy
udział
w produkcji
światowej
0,6%
Miejsce
w produkcji
światowej
13
Procentowy
udział
w produkcji
światowej
18,0%
2.
3,4%
10
9,2%
3
3.
3,2%
6
22,6%
1
4.
1,1%
16
6,9%
3
8
3,6%
7
Lp.
Surowiec/produkt
5.
1,5%
2
6.
13,6%
1
13,4%
2
7.
6,7%
6
0%
0
8.
4,7%
8
10,4%
3
20. Rozpoznaj rzekę główną Ameryki Północnej na podstawie jej dorzecza i fragmentów granic
państwowych (kierunki jak na mapie fizycznej). Odpowiedź zapisz pod schematem.
A:...................................................
B: .........................................................
(0-4p.)
C: ..................................................
D: ........................................................
........................................................
21. Na podstawie konturów zamieszczonych na fragmentach map,
map rozpoznaj amerykańskie
ameryka
jeziora
i podaj ich nazwy
A: Jezioro ........................................................
..............................
C: Jezioro .....................................................
.............................................
(0-4p.)
B: Jezioro ..............................................................
.........................................
D: Jezioro .....................................................
...............................
22. Rozpoznaj obiekt przedstawiony na zdjęciu i podaj jego nazwę.
(0-6p.)
a)..............................................................
c) ........................................................................
e) .......................................................................
b) ...........................................................
d) .......................................................
f) .........................................................

Podobne dokumenty