GS_kwiecien_2016_na strone

Transkrypt

GS_kwiecien_2016_na strone
SKlEP KOMPUTEROWY
Słomniki ul. Kościuszki 18 tel.12-385-71-71 kom 531-330-225
godz otwarcia pn-pt 8-17 Sobota 8-13
.
Sprzedaz komputerów,
laptopów
.
dopasowanych do kazdego
klienta :
-biuro
-gry
-multimedia
Tusze
TONERY
AKCESORIA
Instalacja oprogramowania:
systemy, programy biurowe
programy antywirusowe
programy do faktur
SERWIS
KOMPUTERÓW
LAPTOPÓW
-
SŁOMNIKI UL. KOŚCIUSZKI 18
WEJDŹ NA STRONĘ
www.ubezpieczenia-slomniki.pl
NR TELEFONU
I INNE !!!!!!
ꜜ
System ratalny
.
Dzialamy od 2002r
.
UBEZPIECZENIA
Skup-sprzedaz-zamiana
nowych i uzywanych
tefonów komórkowych
Oferujemy:
-ładowarki, baterie, etui
słuchawki, folie ochronne
karty startowe, szkło hartowane
. I
NOWOŚĆ!! NOWE
UZYWANE
GRY NA KONSOLE OD 10
ZL
.
.
SKUP - SPRZEDAZ
Z
UJES
KUP DAJESZ
E
SPRZ NIASZ
IE
ZAM
AKCESORIA
SERWIS TELEFONÓW
Wymiana digitizerów, lcd, głośników
mikrofonów, taśm, złączy
gniazd ładowania
oprogramowanie
simlok
przycinanie kart
i inne
KONSOLE
AKTUALNOŚCI 3
HIOB
S P E K TA K L T Y L K O D L A W I D Z Ó W D O R O S ŁY C H
scenariusz i reżyseria
Artur Dziurman
w roli tytułowej
Marek Litewk a
w ystępują
Aktorzy Sceny Moliera
i Te at r u I ta n
Realizacja: Les z e k O dz i e n i ec
K i er ow n i k P r o d u kc j i : D a n u ta D a m e k
Ko s t i u m y: D a r i a P i ąt e k
Tu znajdziesz
GŁOS SŁOMNIK:
SŁOMNIKI:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Blue Stop, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
PRANDOCIN:
• firma Koen, Prandocin 53
POLANOWICE:
• sklep spożywczo-przemysłowy,
Polanowice 26
NIEDŹWIEDŹ:
• sklep GS
WĘŻERÓW:
• sklep w remizie OSP
P r z ek ł a d z J ę z y k a H eb r a j s k i eg : R o m a n B r a n d s ta e t t e r
miejsce:
MIEJSCE:
d ata :
Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach,
ul. Wolności 4
DATA: piątek, 29 kwietnia 2016 r.,
godz. 18.00, wstęp wolny
GŁOS SŁOMNIK
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A. – red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Druk: Imagine Design Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 26 marca 2016 r.
Głos Słomnik kwiecień 2016
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
AKTUALNOŚCI
XV sesja Rady Miejskiej
Sesja w dniu 17 marca tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza Gminy,
z którego przedstawiamy naszym Czytelnikom dwa tematy: program województwa
małopolskiego LIFE, program rządowy 500+. Ważne sprawy poruszono także w interpelacjach radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy. Podjęto szereg uchwał, w tym
dotyczących inwestycji drogowych.
LIFE
To program ochrony powietrza na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zakłada m.in.
zatrudnienie w 39 małopolskich gminach
specjalistów w zakresie efektywności energetycznej. Ich zadaniem ma być wdrażanie
lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystanie na ochronę powietrza dostępnych środków zewnętrznych
oraz doradztwo dla mieszkańców i ich
aktywizacja do korzystania z programów
dofinasowania kotłów grzewczych i prowadzenia termomodernizacji budynków. Wkład
finansowy w wysokości 20 mln na realizację programu miał zapewnić Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, który jednak 19 lutego wycofał się
z ustaleń zapisanych we wniosku do Komisji Europejskiej. W tej sytuacji gminy
musiałyby znaleźć we własnym budżecie
40% środków na sfinansowanie założonych
działań. Program LIFE musi być na nowo
negocjowany ze wszystkimi partnerami,
co oznacza, że w chwili obecnej stanął
pod znakiem zapytania, a ogłoszony konkurs na stanowisko tzw. ekodoradcy został
w naszej gminie zawieszony. Przyszłość
projektu, czyli nasza szansa na oddychanie powietrzem bez pyłów PM 10 zależy
także od negocjacji z Komisją Europejską
co do modyfikacji zakresu projektu. Jest to
niedobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy odkładali decyzję o modernizacji domowych kotłowni
w oczekiwaniu na dofinansowanie.
500+
Burmistrz Paweł Knafel przedstawił stan
przygotowań do programu. W Urzędzie
Miejskim wnioski będą przyjmowane
przez 5 przeznaczonych specjalnie na ten
cel stanowisk, co jednak nie oznacza, że
unikniemy kolejek – zaznaczył Burmistrz.
Duży problem mogą mieć rodziny, w których jeden z rodziców pracuje za granicą.
Wniosek do weryfikacji zostanie w takim
przypadku odesłany do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, który musi
ustalić kraj tzw. pierwszeństwa w wypłacie
świadczenia. Jeżeli na terenie tego kraju na
to samo dziecko, za ten sam okres, za który dana osoba złożyła wniosek w Polsce,
zostanie przyznane świadczenie rodzinne, świadczenie na terenie Polski zostanie
pomniejszone o jego kwotę w przeliczeniu na złotówki. W sprawach, w których
ustawodawstwo polskie ma zastosowanie
na zasadzie pierwszeństwa i na terenie
Polski zostanie przyznane świadczenie
wychowawcze, wniosek również zostanie przekazany za granicę. W przypadku
ustalenia przez instytucję zagraniczną, że
na terenie jej kraju, na to samo dziecko,
za ten sam okres przysługuje świadczenie
odpowiadające polskiemu świadczeniu
wychowawczemu, po przeliczeniu polskiego świadczenia na euro, świadczenie zagraniczne zostanie pomniejszone o kwotę
świadczenia polskiego. Weryfikacja wniosku w tej sytuacji – jak przekazał Marszałek Woj. Małopolskiego – może potrwać
od 6 do 12 miesięcy i stanowi kompetencję
rządu, co oznacza, że na szczeblu gminy
i województwa nikt nie ma wpływu na
jej przyspieszenie. Rodzicom pozostaje
uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość dla urzędników naszego GOPS, który
przyjmuje wnioski na dzienniku podawczym GOPS-u (na parterze), w pokojach nr
28 i 21 (II piętro) w godz. pon. 9.00–17.00,
wt.–pt. 7.30–15.30. Wszystkie informacje
jak złożyć wniosek do programu 500+
znajdują się na stronie www.slomniki.
pl. Jak poinformowała nas p. Krystyna
Brodziak Kierownik GOPS w Słomnikach, wnioski wydawane są od 29 marca,
przyjmowane od 1 kwietnia, a rodzice czy
prawni opiekunowie mają trzy miesiące na złożenie dokumentów. Do tej pory
wszystkie formalności przebiegają sprawnie i spokojnie.
Pozostałe informacje Burmistrza
Trwa odbiór usuwanego systematycznie azbestu. Zostało wydane zlecenie na pielęgnacje drzew na terenie gminy. Prowadzony
jest monitoring odpadów, które zalegają
w gminie także na działkach prywatnych.
O problemie tym piszemy w osobnym artykule. Uzgodniono ponadto następujące
zadania: remont schodów na ul. Poniatowskiego, montaż lustra na skrzyżowaniu ul.
Poniatowskiego i ul. 29 Listopada, usunięcie drzewa na ul. Kolejowej, oznakowanie
miejscowości Prandocin Iły i Prandocin,
ograniczenie prędkości w Polanowicach,
zamontowanie poręczy w Prandocinie,
ustawienie lustra drogowego w Prandocinie Wysiołku, wymalowanie przejścia dla
pieszych w Muniakowicach i Prandocinie
przy szkole.
Interpelacje i zapytania
Pan Stanisław Kołacz sołtys Wężerowa
pytał o dofinasowanie do wymiany pieców. Burmistrz poinformował, że nabór
wniosków ruszy w tym roku. Inną poruszaną sprawą była budowa S7. Koncepcja
programowa drogi ekspresowej S7 – jak
poinformował Burmistrz – będzie gotowa w połowie roku. Na pewno trzeba się
liczyć z problemami. Burmistrz przestrzegał przed protestami podejmowanymi
zanim zapadną decyzje, zanim zostaną
ustalone kwoty odszkodowań za wywłaszczone grunty i nieruchomości. Przykładem
obywatelskiego spokoju wykazała się p. Janina Galon sołtys Zagaja Smrokowskiego,
której dom stoi na linii przebiegu S7.
P. Grażyna Gajoch dyrektor ZS w Niedźwiedziu przedstawiła problem modernizacji
parkingu przy szkole. Z odpowiedzi Burmistrza wynika, że nie jest to możliwe, ponieważ zabytkowy teren wymaga zgody Woj.
Konserwatora Zabytów na każdy rodzaj
robót budowlanych. Burmistrz podkreślił,
że ważniejszym problemem jest budowa
nowej szkoły, na którą potrzeba ok. 15 mln.
Mieszkaniec Miłocic p. Kurek zwrócił
uwagę, że remont mostu w Miłocicach utrudnia życie mieszkańcom, a jego zakończenie
nie rozwiąże problemu drogi za mostem,
która jest przez większość roku błotnista,
a na dodatek nieoświetlona. Mieszka przy
niej kilku zaledwie właścicieli domów, ale
nie należy ich potrzeb lekceważyć.
Na interpelacją radnej Ireny Podsiadło
o terminy remontów dróg powiatowych po
zimie odpowiedział radny powiatowy Włodzimierz Tochowicz, że harmonogram prac
jest w toku a remonty powinny zakończyć
się do końca maja. W. Tochowicz obiecał też
po interpelacji radnego Krzysztofa Szaleńca, że zostaną utrzymane pobocza i przycięte drzewa na ulicy Kolejowej.
P. Bożena Furgalska radna i sołtys Smrokowa dopytywała o drogę w wąwozie
k. Bieńczyka i drogę do p. Smacha. Przez
wąwóz prowadzi mocno zarośnięta droga
do pól, która jest w tej chwili nieprzejezdna.
Burmistrz poinformował, że prace można
tam wykonać, jak ziemia obeschnie po zimie.
Droga do p. Smacha musi poczekać na swoja
kolejkę zgodnie z przyjętym planem prac.
Burmistrz Paweł Knafel, radni: Krzysztof Szaleniec oraz Adam Przecherka odnieśli się do listu czytelnika „Głosu Słomnik”
p. Łukasza Cnoty, dotyczącego drogi do
stacji kolejowej w Miłocicach. Burmistrz
przyznał, że istotnie jest to droga gminna
i powinna być utrzymana. Wniosek taki
zgłosił radny Adam Przecherka, prosząc
jednocześnie, aby zgłaszać podobne problemy bezpośrednio do swojego radnego. Radny Szaleniec zgłosił wniosek, aby zwrócić
się do kolei o wykonanie schodów prowadzących do przejścia.
Na sesji rady swoją interpelację zgłosił także p. Jacek Zygmuntowicz po raz
kolejny przypominając Burmistrzowi,
radnym, dyrektorom instytucji gminnych
oraz urzędnikom, że ich funkcja wymaga
szczególnej cierpliwości i opanowania.
AKTUALNOŚCI 5
Uchwały
Przyjęto m.in., uchwały dotyczące Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami,
oceny strategii rozwiązywania problemów
społecznych, informacji o bezpieczeństwie
gminy. Ponadto uchwalono podjęcie wspólnej inwestycji z gminą Miechów, tj. budowy drogi Pojałowice – Nasiechowice
(Górka Muniakowska) oraz postanowiono
o współfinansowaniu inwestycji na drogach
powiatowych (we współpracy z Powiatem
Krakowskim) w następującym zakresie:
przebudowa dróg nr 2196K ul. J. Lelewela w Słomnikach, nr 2197K ul. Wł. Łokietka w Słomnikach oraz modernizacja
dróg nr 1260K w Prandocinie, nr 2160K
w Czechach i nr 2160K w m. Szczepanowicach.
Pełny stenogram z sesji jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej, a wszystkie
uchwały na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Słomnikach.
(a.b.)
Skojarzanki
Z czym kojarzy Ci się wiosna? Robi się ciepło, fauna i flora budzi się do życia, cieszymy
się coraz dłuższym dniem, zmieniamy czas i wypalamy trawy…
Ten niechlubny, kreowany przez bezmyślnych lub niedokształconych piromanów
zwyczaj, pojawia się z każdą wiosną i jest
poważnym utrapieniem dla tych, których
ten problem dotyka bezpośrednio, a więc
przede wszystkim zwierząt, które giną
w ogniu, mieszkańców posesji położonych
przy wypalanych terenach, strażaków, którzy kilka razy dziennie muszą wyjeżdżać
na akcje, jak również nas wszystkich, z powodów, których jest tak wiele, że nie sposób je opisać na łamach jednego artykułu.
A może z wiosną kojarzy Ci się skowronek? Oczywiście! Jest przecież zwiastunem
wiosny. To on umila nam spacery wiosen-
potrzebuje kilku lat na regenerację. Kiedyś
dawno, dawno temu istniało przekonanie,
że wypalanie traw, ściernisk poprawia żyzność gleby. W rzeczywistości ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces
gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą
urodzajną warstwę gleby. Łąka czy pastwisko po wypaleniu ładnie się zazielenią, ale
niestety będą bezwartościowe, bo w trakcie
wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna (mchy, dżdżownice) oraz większość materiału tworzącego próchnicę. Wypalanie to
najgorsza z możliwych opcja przygotowania
gleby do nowego cyklu. Co ciekawe wypalanie traw to zjawisko typowo polskie, nie
występujące w Europie Zachodniej. A więc
do dzieła: rodzice, szkoło, sąsiedzi, znajomi.
EDUKUJMY! (lub dzwońmy pod nr 997).
Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet
do 5000 zł.
Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie
bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
W.J.
ne, swoim charakterystycznym śpiewem.
A my jak mu się odpłacamy? Bez mrugnięcia okiem puszczamy z dymem jego dom,
z jego dziećmi i całym dobytkiem. Biedak. Ale skowronek to tylko jeden z wielu
mieszkańców pól i łąk, którzy giną w ogniu
wypalanych traw. Ekolodzy biją na alarm.
Zmniejsza się drastycznie populacja m.in.
żab, owadów zapylających, a wypalona łąka
Głos Słomnik kwiecień 2016
6
AKTUALNOŚCI
Alkohole 24h
Czy dwa sklepy sprzedające alkohol przez całą dobę mogą prowadzić działalność
w bliskim sąsiedztwie? Jaki wpływ na ilość punktów z alkoholem ma samorząd i czy
może je ograniczyć? Jaką wizytówką dla naszego miasta jest obecność tych sklepów
przy głównej ulicy miasta? Na te oraz inne pytania naszej czytelniczki, próbowałam
znaleźć odpowiedź.
W marcu redakcję Głosu Słomnik odwiedziła czytelniczka zbulwersowana wyglądem
ulicy Kościuszki w Słomnikach. Poprosiła
o wyjaśnienie na łamach gazety, dlaczego
przy głównej ulicy naszego miasta rozpoczął działalność kolejny już, działający całą
dobę, sklep monopolowy. Obawia się, że
kolejny punkt sprzedaży napojów wyskokowych przyczyni się do częstszych nocnych
awantur i interwencji policji. Co ważniejsze
i z czym trudno się nie zgodzić twierdzi, że
duża ilość tego typu sklepów nie jest najlepszą wizytówką dla Słomnik.
Sprawę sprzedaży alkoholu reguluje
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy
gminne. Do kompetencji samorządu należy
ustalenie liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy (czyli określenie limitów zezwoleń) oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
wyskokowych. Rada Miejska w Słomnikach w czerwcu 2012 roku przyjęła dwie
uchwały: pierwsza reguluje liczbę zezwoleń, druga określa gdzie można sprzedawać
alkohol. Za pomocą przyjętych zapisów
na terenie naszej gminy ustalono limit 30
punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz 15 punktów, w których
można skonsumować alkohol w miejscu
jego kupna. Daje to w sumie 45 punktów
sprzedaży alkoholu, a raczej tylko limitów,
gdyż jak dowiedziałam się od pana Tomasza Ciałowicza, Sekretarza Gminy Słomniki, aktualnie działa 27 punktów sprzedaży
oraz 9 punktów gastronomicznych sprzedających alkohol. Liczba ta dotyczy całego
terenu gminy, gdyż nie stosuje się w tym
przypadku rozróżnienia na lokale i sklepy
działające w mieście lub na wsi. Reasumując: limity nie są więc w pełni wykorzystane,
więc punktów sprzedaży alkoholu mogłoby
być jeszcze więcej.
W sprawie podjętej przez naszą czytelniczkę ważniejsza jednak wydaje się
kwestia wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności oraz ustalanie lokalizacji
sklepów z alkoholem. Według dokumentów przyjętych przez radnych usytuowanie
punktu sprzedaży napojów alkoholowych
nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów od szkół, przedszkoli,
kościołów i kaplic. I to jedyne ograniczenie dotyczące lokalizacji, jakie obowiązuje
w naszej gminie. Jak uzyskuje się pozwolenie na sprzedaż napojów wyskokowych?
Wniosek o pozwolenie przedkłada się Burmistrzowi Gminy, a ten przekazuje go do
zaopiniowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (działającej aktualnie w składzie: p. T. Ciałowicz,
p. E. Kaszuba, p. P. Wasik, p. M. Jagła,
p. A. Chrzanowska i p. E. Grojec). Komisja
sprawdza, czy pozwolenie spełnia dwa
warunki: lokal znajduje się w określonej
odległości od miejsc chronionych oraz czy
nie zostanie przekroczona liczba limitów
punktów sprzedaży. Nie ma innej możliwości zablokowania wniosku, jak niespełnienie jednego z tych kryteriów. Ani Komisja,
ani Burmistrz nie mogą odmówić wydania
pozwolenia z powodu działających w sąsiedztwie podobnych lokali czy niezgody
O pracy Komisariatu Policji
17 marca Rada Miejska w Słomnikach przyjęła ocenę efektów pracy Komisariatu
Policji w Słomnikach za rok 2015 przygotowaną przez Komendanta nadkom. Marka
Kowalika. Warto zapoznać się z kilkoma informacjami zawartymi w raporcie, które
opisują działania oraz efektywność policji w Słomnikach.
W 2015 roku policjanci Komisariatu Policji
w Słomnikach wszczęli ogółem 372 postepowania przygotowawcze (to o 50 mniej
niż w roku ubiegłym), z czego 169 postępowań prowadzonych było na terenie gminy
Słomniki. Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 61,87%.
W raporcie wyróżniono poszczególne
kategorie przestępstw zgłoszonych w roku
2015 na terenie naszej gminy, wśród nich
mieszkańców na otwarcie takiego sklepu.
Burmistrz Gminy na natomiast prawo cofnąć zezwolenie, gdy w okolicy dochodzi do
nagminnych sytuacji zakłócania porządku
(zgłaszanych na policję) czy sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
Nadzieją na zmianę sytuacji są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Przepisy, jak wspomniałam
wcześniej, pozwalają samorządowcom jedynie regulować sprzedaż alkoholu poprzez
wyznaczanie odległości sklepów z alkoholem od miejsc chronionych, a także określanie ich liczby w gminie. Nowelizacja ma
przynieść nowe narzędzia i rozwiązania
– możliwe będzie określenie maksymalnej
liczby punktów w konkretnych punktach
miasta czy godzin otwarcia sklepów z alkoholem (np. ograniczenie sprzedaży alkoholu
pomiędzy 22.00, a 6.00).
Argumentów przemawiających za
ograniczeniem liczby punktów, w których
sprzedaje się alkohol prawdopodobnie
każdy znalazłby wiele. Pierwszym z nich
jest chociażby zmniejszenie zagrożenia,
jakie niesie ze sobą sąsiadowanie z takim
lokalem – częstsze zakłócanie spokoju,
interwencje policji. Drugim – poprawienie wizerunku naszego miasta wśród
przyjezdnych. Trzecim – dbałość o nasze
zdrowie i zmniejszenie spożycia alkoholu.
Niestety, dopóki nie wejdą w życie nowe
rozwiązania prawne, samorząd ma związane ręce i niewiele może zmienić.
J.A.
m.in. 17 kradzieży (44 w 2014 roku),
21 oszustw (18 w 2014 roku), 28 nietrzeźwych kierujących (21 w 2014 r.), 10 kradzieży z włamaniem (14 w 2014 r.).
W 2015 roku policjanci służby prewencji
(tj. Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego
oraz Rewiru Dzielnicowych) ujawnili łącznie 3299 wykroczeń, z czego 63,09% stanowią wykroczenia przeciwko porządkowi
i bezpieczeństwu na drogach publicznych.
W raporcie czytamy, że w sposób szczególny reagowano na przejawy wykroczeń
AKTUALNOŚCI 7
popełnianych w miejscach publicznych.
W postępowaniach w sprawach o wykroczenia stosowano głównie postępowanie mandatowe z uwagi na jego ekonomikę – oszczędza
ono czas policjantów, jak też ogranicza ilość
wezwań do Sądów Grodzkich. Wykrywalność ogólna sprawców wykroczeń wyniosła
95,91% w tym: przeciwko bezpieczeństwu na
drogach 96,55%, kradzieże mienia 36,37%,
uszkodzenia mienia 55,56% oraz wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu 100%. Raport zawiera ponadto
szczegółowe dane dotyczące działań służby
prewencji oraz informację w sprawie efektywności odpłatnych służb patrolowych
w okresie lipca – października 2015 roku.
W ramach służby odpłatnej policjanci przeprowadzili 59 interwencji publicznych
i 17 domowych, wylegitymowali 246 osób,
przeprowadzili 51 kontroli drogowych
oraz zastosowali 74 pouczenia porządkowe
i 32 drogowe. W sumie w 2015 roku policjanci
z Komisariatu Policji w Słomnikach nałożyli
280 mandatów drogowych, 470 porządkowych oraz zastosowali 1250 pouczeń.
Raport zakończono informacją na temat
kadry Komisariatu Policji. Stan etatowy jednostki na dzień 31 grudnia 2015 wyniósł 36 etatów, natomiast stan ewidencyjny 34 etaty.
Zatrudnionych było 2 oficerów, 19 aspirantów,
13 podoficerów i posterunkowych oraz 3 pracowników pomocniczych i obsługi.
J.A.
Najlepsze przedsięwzięcie roku – Słomniki liderem
Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski po raz kolejny przyznała tytuły
„Najlepszych Przedsięwzięć Roku w Małopolsce – Lider Małopolski”. Wśród 11 wyróżnionych 18 marca inicjatyw znalazło się Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka
w Słomnikach.
Co roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski przyznaje tytuły Liderów Małopolski nie tylko inwestycjom infrastrukturalnym, ale również projektom edukacyjnym
czy kulturalnym. Wyróżnia inicjatywy
i dokonania które, jak podkreślał wielokrotnie przewodniczący SGiPM Kazimierz
Barczyk, są swoistymi „lokomotywami
Małopolski”, czyli przedsięwzięciami, które
mają znaczący wpływ na dynamiczny rozwój województwa małopolskiego.
Co ciekawe nie po raz pierwszy nasz
samorząd otrzymał miano Lidera Małopolski. W 2011 roku wyróżniono projekt oraz
BURMISTRZ GMINY SŁOMNIKI ORAZ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W SŁOMNIKACH
ZAPRASZAJĄ NA
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA
PROGRAM IMPREZY:
8.30 – zbiórka pod MGCK
8.45 – przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji
ulicami:Wolności,Kościuszki,Rynekdokościoła
parafialnegowSłomnikach
9.00–mszaśw.wkościele
10.15–złożeniekwiatówpodPomnikiemOfiarFaszyzmu
naRynku
10.30–koncertOrkiestryDętejEchonaRynku
oraz krótki program artystyczny
11.00–powrótulicami:Rynek,Kościuszki,Wolności
irozwiązaniepochodu
19.00–CentrumKulturyzapraszanamajówkęzzespołemCover’old
Głos Słomnik kwiecień 2016
realizację budowy pierwszego w Małopolsce budynku pasywnego – mowa tu oczywiście o hali sportowej w Słomnikach. Kilka
lat przyszło nam czekać na otwarcie nowego, pasywnego przedszkola, które również
zostało docenione przez kapitułę, właśnie
dzięki swojej innowacyjności. Wykorzystanie technologii pozwalającej na zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie
emisji CO2 do atmosfery pozwoliło nam na
zajęcie miejsca wśród 11 najważniejszych
przedsięwzięć minionego roku, zrealizowanych w województwie małopolskim. Co
ważne, prócz popularyzacji nowoczesnych
rozwiązań w budownictwie, doceniono
fakt, że nowe przedszkole to placówka integracyjna, dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Oficjalna gala składała się z wręczenia
nagród oraz prezentacji osiągnięć laureatów. Nagrodę, w imieniu burmistrza Pawła
Knafla, odebrał sekretarz Gminy Słomniki
Tomasz Ciałowicz. Wyróżnienia dla 11 najlepszych wręczali m.in. marszałek Jacek
Krupa i wiceprzewodniczący sejmiku województwa Kazimierz Barczyk.
J.A.
fot. T. Ciałowicz
8
AKTUALNOŚCI
Taka piękna okolica…
Z góry uprzedzam Czytelników: mój artykuł będzie osobisty, chociaż zebrałam w nim
trochę informacji, obserwacji i opinie wielu osób. Trudno mi jednak pisać o zaśmieconym krajobrazie bez osobistego podejścia.
Na początek stanowisko wspólne: 1. Słomniki i jego okolice są piękne i 2. Słomniki
i okolice są zaśmiecone: śmieci, pustostany straszące w centrum miasta, napisy i malunki tam, gdzie autorów dopadnie natchnienie, połamane, spalone i potłuczone kosze,
ławki, wiaty… Jednym zdaniem: duma i wstyd.
Na niejednej sesji Rady Miejskiej o tym
dyskutowano. Pisaliśmy o tym w naszej
gazecie. Czasami jakiemuś mieszkańcowi
puszczają nerwy i żąda natychmiastowej
reakcji. W ramach akcji Sprzątania Świata
młodzież z nauczycielami likwiduje dzikie
wysypiska i uprząta brzegi rzeki. Nowa ustawa tzw. śmieciowa porządkuje odbiór śmieci. Gospodarka Komunalna sprząta. I co?
Śmieci
Od ZGKiM mamy prawo wymagać, aby
sprzątała tereny należące do gminy. Trzeba uczciwie przyznać, że w tym względzie
pracownicy gospodarki komunalnej robią,
co do nich należy. Jest ich do sprzątania
niewielu – 4 osoby, w razie konieczności
do prac porządkowych kierowani są pracownicy innych działów (w całym ZGKiM
zatrudnionych jest ok. 40 osób). Codziennie rano odbywa się obchód miasta i ustalany jest plan działań. ZGKiM reaguje też
na zgłoszenia od mieszkańców, że gdzieś
należy uprzątnąć śmieci np. po nocnej imprezie. Koszenie trawy odbywa się systematycznie. Takiej informacji udzieliła mi
niezwykle miła i kompetentna pracownica
ZGKiM, której nazwisko zachowam do
wiadomości redakcji. Pracownicy komunalni nie sprzątają terenów prywatnych.
Porządek na prywatnych działkach i utrzymanie chodnika przed posesją to obwiązek
właściciela. Nawet jeśli to nie właściciel
śmieci, do niego należy sprzątanie. Problem powstaje wtedy, gdy prywatna działka
jest nieogrodzona a właściciel nic na niej
nie robi. Taka jest np. sytuacja terenów
przy placu targowym w centrum miasta. Ze
strony właścicieli obowiązek sprzątania po
nocnych imprezach wydaje się krzywdzący.
Czy jest sposób na rozwiązanie tego problemu? P. Tomasz Gąciarz z Urzędu Miejskiego
opowiedział mi o stosowanych przez urząd
rozwiązaniach. Co roku wysyłane są listy
do właścicieli działek, nakazujące sprzątanie. Czasami to działa, czasem nie. Gmina
może zlecić sprzątanie prywatnego terenu
i obciążyć kosztami właściciela – do takiego
kroku w urzędzie nikt się jednak nie posuwa, bo – jak twierdzi p. T. Gąciarz – lepsze
są negocjacje w właścicielami i próba porozumienia. Gmina może wtedy pomóc, np.
dać worki na śmieci itp. Tereny przy placu
targowym gmina chciałaby wykupić, wtedy
można byłoby je uporządkować i dbać o ich
czystość. Segregacja odpadów oraz gospodarka śmieciowa zgodna z wprowadzoną
w roku ubiegłym ustawą przyniosła rezultaty. W tym względzie zgadzam się z opinią p.
T. Gąciarza – widać, że segregujemy odpady
i że jest czyściej. Pozostaje jednak problem
kilku miejsc w mieście, gdzie zostawia się
śmieci na terenie uznawanym za niczyj –
po handlu na placu targowym, po nocnych
imprezach. Art. 145 kodeksu wykroczeń
przewiduje karę grzywny za zaśmiecanie
miejsc publicznych, ale już za zaśmiecanie
prywatnej działki nie. Jak poinformował
mnie sierżant sztabowy Przemysław Koster
z posterunku policji w Słomnikach, policja
przyjęłaby jednak zgłoszenie o zaśmiecaniu
takiego miejsca, ponieważ brak ogrodzenia
stanowi podstawę do uznania go za miejsce
publiczne. Takiego zgłoszenia o zaśmiecaniu P. Koster, zajmujący się na co dzień wykroczeniami, sobie nie przypomina. Trudno
też nie podnieść tu znowu sprawy koszy na
śmieci – jest ich za mało, ale samo ich postawienie problemu nie rozwiąże. Po pierwsze
duże kosze stanowią dla niektórych pokusę
wyrzucania śmieci domowych. Na jednej
z sesji rady postulowano, aby kosze były
małe – na drobne papierki, opakowania
po tym, co jemy na ulicy. Szkoda, że nie
mamy nawyku zabierania swoich śmieci do
domu, zwłaszcza wyrabiania takiego nawyku u dzieci. Bo nie mamy: widok to częsty,
że dziecko rzuca ogryzek czy papierek po
cukierku tam, gdzie akurat jest. Brak kosza
pod ręką tego nie usprawiedliwia.
Dzikie wysypiska
Na pewno akcje Sprzątania Świata mają walor edukacyjny. Na pewno wysypiska znikają w tym jednym miejscu i momencie. Ale
szybko powstają nowe. Uprząta je również
gmina. Mamy ostatnio do czynienia – jak
mówi p. T. Gąciarz (także radni podnosili
ten problem) – ze zjawiskiem nowym: powstają wysypiska śmieci po remontach, za
które odpowiadają działające na naszym terenie firmy. Dbają one o to, aby nie pozostawić po sobie śladów, które pozwoliłyby na
ich identyfikację. Powinny z całą pewnością
mieć umowy na odbiór śmieci, skoro prowadzą taką działalność. W urzędzie w tej chwili
opracowywane są sposoby na rozpoznanie
takich zaśmiecających okolicę firm. Wyrzucają także śmieci rozwożąc je po najbliższej okolicy niektórzy mieszkańcy. Wobec
nowych zasad odbioru śmieci, wysiłek ten,
aby pokonać kilka kilometrów, zużyć trochę
paliwa i wyrzucić worek pod lasem albo
nad rzeką, w miejscu urokliwym, jest co
najmniej zdumiewający: ani to opłacalne
(za uprzątanie dzikich wysypisk płacimy
wszyscy w opłacie śmieciowej), ani mądre.
A jednak zdarza się, niestety.
Pustostany
Pustostany nie tylko szpecą otoczenie, ale
nierzadko, niezabezpieczone przez właściciela stwarzają realne niebezpieczeństwo dla
innych. W Słomnikach wszystkie pustostany
należą do właścicieli prywatnych, a znajdują
się w najbardziej eksponowanych punktach
miasta, m.in. w Rynku przy kościele, przy
ulicy Kościuszki, w najbliższym otoczeniu
Urzędu Miejskiego. O sprawie pustostanów rozmawiano już na niejednej sesji, temat ten jest jednak przykładem, że wobec
prywatnej własności gmina jest bezradna.
W jednym co najmniej przypadku gmina
chciała kupić opuszczoną ruderę, która jednak w oczekiwaniach cenowych właściciela okazała się… pałacem. Sprawę reguluje
ustawa Prawo budowlane, która daje następujące kompetencje powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego: wydawanie
decyzji nakazujących właścicielowi lub
zarządcy, rozbiórkę obiektu budowlanego
AKTUALNOŚCI 9
niezbędnych środków zabezpieczających,
w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie
niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art.
69). Gołym okiem widać, że decyzje administracyjne nie przynoszą skutku. Napiszemy o tym w najbliższym „Głosie Słomnik”,
bo temat jest obszerny a ważny.
Zwyczajny wandalizm
i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy
nieużytkowany lub niewykończony obiekt
budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1);
zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania
Nie potrafię i nie chcę znaleźć innego określenia na napisy na murach, często bardzo zadbanych domów w Słomnikach. Bo
graffiti to nie jest i niczym się nie różni od
chuligańskiej aktywności, której ofiarą są
wiaty przystankowe, ławki itp. Jednorazowe szkody nieduże, szkodliwość społeczna
wobec bezkarności, według mnie, ogromna.
Najczęściej nie zgłaszane na policję, bo nie
wierzymy w możliwość wykrycia sprawcy.
Na przykładzie wiaty estradowej przy Centrum Kultury mogę powiedzieć, że w przeciągu ostatniego roku trzykrotnie połamano
barierki wokół sceny. Historia ta, podobnie
jak wszystkie pozostałe historie zniszczeń,
jest w gruncie rzeczy skutkiem wychowania, a w zasadzie jego braku, który pozwala
zniszczyć, spalić, skopać, połamać coś co
stanowi tzw. dobro wspólne. Bo uważamy
je za niczyje. I jest to także często skutkiem
bezkarności. Niestety.
Ktoś śmieci, ktoś widzi, niewielu reaguje
Wszystko to, co szpeci naszą piękną okolicę
i nasze piękne miasto nie dzieje się samo.
Osobiście uważam że w porównaniu do
choćby roku ubiegłego, jest czyściej. Nie
mogę tylko zrozumieć postawy obojętności.
I absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem, że to ktoś ma nam zapewnić ład, czystość i porządek, a aktywność i inicjatywa
lokalna polega na pokrzykiwaniu i internetowym hejcie.
(a.b.)
WYDARZENIA
Osądzono i skazano
Relacja na żywo tuż przed rozpoczęciem jednej z najbardziej skomplikowanych spraw
sądowych ostatnich lat. Młoda reporterka poszukuje wśród osób oczekujących na
proces tych, którzy zechcieliby wypowiedzieć się na temat głównego oskarżonego –
Obywatela J. Prosi o krótki komentarz prokura i obrońcę, ponieważ już za chwilę
rozpocznie się sądowy spektakl.
Scena Centrum Kultury przypomina prawdziwą salę sądową – obecni są na niej
sędziowie, prokurator, oskarżyciel, świadkowie, ławnicy. Wszyscy świadomi powagi
sytuacji, ponieważ zadecydować mają o tym
czy obywatel J. zasługuje na śmierć czy też
nie. Widzowie oglądają przez kilkanaście
minut fantastyczną, słowną potyczkę…
jednak wynik jej jest z góry przesądzony.
Dlaczego? Gdyż rozprawa obywatela J. jest
niczym innym jak opowieścią o ostatnich
dniach życia Chrystusa oraz próbą odpowiedzi na pytanie, jak wyglądałby jego proces,
gdyby odbył się współcześnie. Ten trudny
temat i trudną sztukę autorstwa księdza Załuckiego wzięła na warsztat grupa teatralna
gimnazjalistów z ZSO w Słomnikach. Reżyserią całego przedsięwzięcia zajęła się
pani Maria Pabiańczyk wspierana w swoich
działaniach przez panią Monikę Judę-Cerek.
Efektem ich współpracy z młodzieżą był poruszający i zmuszający do refleksji spektakl,
który swoją tematyką wpisał się w okres
Wielkiego Postu.
J.A
Głos Słomnik kwiecień 2016
10
WYDARZENIA
Misterium Męki Pańskiej
Kto nie był na przedstawieniu gimnazjalistów z Kacic (w dniu 20 marca w Centrum
Kultury), temu żaden opis nie jest w stanie przekazać ani treści, ani gry i zapału
młodych aktorów, ani pracy zespołowej
nauczycieli (głównie jednak p. Teresy Domagały, p. Bożeny Marian i dyrektor Aliny
Ordy), ani przeżyć widzów. Kto był i widział, uczestniczył i przeżywał – a sala była
zapełniona do ostatniego dostawionego
krzesła – ten potwierdzi, że spektakl był
doprawdy niezwykły.
(a.b.)
WYDARZENIA 11
Święto Kobiet według KGW
Z uśmiechem i kobiecym wdziękiem członkinie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej gminy świętowały w tym roku Dzień Kobiet. 10 marca w sali remizy
strażackiej OSP w Słomnikach. Kilkadziesiąt pań – tych młodszych, ale również i seniorek – spotkało się, aby we wspólnym gronie porozmawiać, podzielić się doświadczeniami oraz zaplanować wspólne działania na kolejny rok.
Spotkanie, które można już nazwać tradycją
związku, otworzyła nowa przewodnicząca
Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy pani
Irena Obrzut. W pierwszej kolejności powitała zgromadzonych na sali gości, wśród
których znaleźli się m.in.: Wiceburmistrz
Michał Chwastek, Radny Województwa Małopolskiego Adam Domagała, Wiceprezes
KZRKiOR Maria Łakoma, Przewodniczący
Rady Miejskiej Grzegorz Płażek czy Prezes
WZRKiOR w Krakowie Bohdan Laskosz.
Następnie głos zabrali samorządowcy, z ust
których popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń. Panie zostały obdarowane drobnymi
upominkami – kwiatami oraz czerwonymi
koralami, w których trzeba przyznać prezentowały się pięknie. „Wisienką na torcie”
całego spotkania był występ członkiń stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Ratajowa
(które tradycyjnie już wspierali muzycznie
i wokalnie panowie). Panie z KobRy przygotowały niesamowicie zabawny, przeplatany
biesiadną muzyką program, dzięki któremu
uśmiech zagościł na twarzach każdego z gości. Można pogratulować im świetnego występu, który był ostatnim, bardzo radosnym,
punktem spotkania. Po muzycznej prezentacji, w serdecznej atmosferze, goście spędzili
popołudnie degustując potrawy i słodkie
wypieki przygotowane przez najlepsze kucharki – członkinie KGW.
J.A.
Dzień z Arturem Dziurmanem w Centrum Kultury
29 kwietnia gościć będziemy w MGCK Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego Artura Dziurmana. Samego aktora, reżysera przestawiać nie trzeba, bo gości u nas od
2009 roku, kiedy to pokazał naszej publiczności spektakl „Brat naszego Boga” na
podstawie dramatu Karola Wojtyły, pokazany ponownie w 2013 r.. Potem były kolejne przedstawienia: „Promieniowanie Ojcostwa”, „Czarna Dama”, „Cyganeria”,
a dla dzieci: „Koziołek Matołek” i „Kot w butach”. Za każdym razem przyjmujemy
Dziurmana i jego zespół z nadzieją na niezwykłe przeżycia i zawsze otrzymujemy
więcej niż się spodziewaliśmy.
Tym razem o 11.00 obejrzymy film „Marzenie”, a wieczorem o 18.00 spektakl „Hiob”.
„Marzenie” to paradokumentalny film
opisujący doświadczenia członków Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego.
Film bardzo osobisty z Arturem Dziurmanem w roli głównej. O pasji tworzenia
dobrego teatru. O wspólnej pasji – miłości
i cierpieniu zespołu aktorów niewidomych
i niedowidzących. O szewskiej pasji, kiedy decyzje polityków, administracji skazują teatr na nieustającą tułaczkę. O pasji,
Spektakl „Hiob” to współczesna interpretacja historii o niezawinionym cierpieniu oparta na starotestamentowej opowieści
o Hiobie w przekładzie Romana Brandstattera. Reżyser odnajduje cierpienie Hioba
w wielu sytuacjach codziennego życia
ludzi: starych, młodych, wykształconych
i prostych, ale zawsze wystawionych na
próbę. Spektakl wieczorny przeznaczony
jest tylko dla widzów dorosłych.
Wstęp na film i na spektakl jest wolny.
Zapraszamy!
fot. Marcin Gazda
która pozwala żyć i tworzyć mimo wszystko. O marzeniu, które nadaje życiu sens.
Film obejrzymy w Słomnikach dzień po
jego warszawskiej premierze.
Głos Słomnik kwiecień 2016
12
WYDARZENIA
„Dwukropek” Wisławy Szymborskiej –
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece
W dobie pośpiechu i chciwości, który jest
wykładnią naszego życia, zatrzymanie się,
choć na sekundę, umożliwia nam jedynie
„Świt” to miejsce pełne ducha i światła.
Tutaj budzi się do życia uśpiony potencjał
i odkrywane są nowe pokłady możliwości osób niepełnosprawnych. W „Świcie”
tworzy się wizja człowieka, który na miarę swoich potrzeb i możliwości realizuje
siebie oraz kreuje rzeczywistość świata,
w którym żyje. Jednym z celów naszego
ośrodka jest budowanie więzi i integracji
z każdym człowiekiem. Wspólne działanie
na rzecz dobra drugiego powinno łączyć
wszystkich ludzi bez względu na różnice
w poglądach. Aby to jednak było możliwe
trzeba posiadać dobre wzorce i korzystać
z nich w życiu codziennym. Dokładamy
wszelkich starań, aby „Świt” był miejscem,
który dba o duchową przestrzeń rozwoju osób niepełnosprawnych. Z pewnością
wielu z Państwa wie o tym, że nasza placówka to jedna z gałęzi Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie. Nazwa Stowarzyszeni,a do którego
należy nasz ośrodek, wiele o nas mówi. Do
wielu rzeczy także zobowiązuje. Nasza misja opiera się na propagowaniu chrześcijańskiej wizji człowieka. Chcemy, aby nasza
Ojciec Maciej Chanaka
podczas odprawiania mszy św.
piękno poezji. Piękno, które pozostawiła po
sobie Wisława Szymborska nie da się opowiedzieć w kilku zdaniach. Tym trudniej
jest mi o tym pisać jako osobie, która rzadko sięga po taki rodzaj literatury, ale nawet
i mnie udzieliła się atmosfera tego nadzwyczajnego wieczoru. Blask świec, piękny
wystrój stołu i delikatna muzyka sprawiła, że poczułam wyjątkowość tej chwili.
Wszystkie panie czytały wiersze, wiersze
które wydały się im najbliższe sercu. Czytały tak pięknie, że można było przy nich
zapłakać, zadumać się czy też wzruszyć.
Wisława Szymborska tworzyła poezję,
która adaptowała się w każdym otoczeniu.
relacja z drugim człowiekiem oddawała
ducha Ewangelii. Słowo Boże inspiruje nas
bowiem do wspólnego wzrastania w Tym,
który nas umacnia. Idee chrześcijańskie są
nam bardzo bliskie, wiara zaś bardzo ważnym aspektem życia we wspólnocie. Z tego
właśnie względu postanowiliśmy nawiązać kontakt z Ojcem Dominikaninem Maciejem Chanaką, który przyjeżdża do nas
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, aby
udzielić uczestnikom i pracownikom „Świtu” Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz
odprawić mszę świętą. Ojciec Maciej to
wspaniały kapłan oraz nasz bardzo dobry
znajomy. Przyjeżdża do nas już od kilku
lat, za co bardzo mu dziękujemy. Cenimy
sobie również współpracę z księdzem Stanisławem Włosowiczem – Proboszczem
Parafii pw.Bożego Ciała w Słomnikach.
Jesteśmy wdzięczni za umożliwianie nam
zorganizowania wystawy rękodzieła artystycznego przy kościele w okresie Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Mile
wspominamy wspólny wyjazd do Kielc
na przekazanie symboli Światowych Dni
Młodzieży oraz do Masłowa na IX Integracyjne Spotkanie Chorych i Niepełnosprawnych. Dziękujemy z tego miejsca Księdzu
Proboszczowi za budowanie więzi z nami,
integrowanie się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Oprócz działań podejmowanych
w „Świcie” na rzecz rozwoju duchowego uczestników warto wspomnieć także
o staraniach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, które w tym
względzie współpracuje z biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej
księdzem Grzegorzem Rysiem. Ksiądz
biskup uczestniczy co roku we wspólnym
Warto jednak zaznaczyć, że tomik ten był
poświęcony problematyce ludzkiej. Szczegółowiej rzecz ujmując, pisała o naturze
człowieka, o przemijaniu naszego życia czy
o okrutnościach, które napotykają każdego.
W tomiku też nie zabrakło opisów piękna
otaczającego nas świata. Chciałoby się, aby
taka chwila trwała jak najdłużej. Życie człowieka jest składową wielu różnych chwil,
ale chwil przy poezji Wisławy Szymborskiej życzę sobie i wszystkim miłośnikom
książek jak najwięcej.
Klubowiczka
pani Barbara Kapuścik
kolędowaniu dla uczestników i pracowników Stowarzyszenia, a także jest pomysłodawcą cyklu katechez o miłosierdziu,
współorganizowanych przez ChSON „Ognisko”. Spotkania odbywają się co miesiąc
w sali konferencyjnej stowarzyszenia
przy ulicy Prądnickiej 10-12. Czy wybór
miejsca, gdzie odbywają się katechezy
jest przypadkowy? Niech odpowiedzią
na to pytanie będą słowa księdza biskupa
Grzegorza Rysia, który w wywiadzie dla
radia nowohuckie.pl powiedział: „Zależy
mi na tym, abyśmy w tym miejscu (budynek w którym mieści się Warsztat Terapii
Zajęciowej prowadzony przez ChSON
„Ognisko” przyp. red.), gdzie na co dzień
w bardzo praktyczny sposób dzieje się miłosierdzie, spotkali się na otwartej refleksji
na ten temat”.
Kluczem do zrozumienia drugiego
człowieka, jest miłość, której nauczył nas
Jezus Chrystus. Myślę, że płomień „Ogniska”, w którym jesteśmy nieprzerwanie
trwa, bo ta miłość nie pozwala mu zgasnąć. Nawet jeśli my jesteśmy zbyt słabi,
zawsze jest ktoś kto nas pokrzepi w drodze do doskonałości w miłowaniu drugiego człowieka.
Grzegorz Mędrala
EDUKACJA 13
KOŁO TEATRALNE „Motylki” znowu na scenie
Dnia 10.03.2016 r. w Miejsko-Gminnym
Centrum Kultury odbyło się przedstawienie koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
pt. „Jan Brzechwa, Julian Tuwim – dzieciom”, w którym wystąpili uczniowie z klas
I pod kierunkiem pani Ewy Dulewicz.
Spektakl ten z zapartym tchem obejrzeli
uczniowie klas 0-III oraz przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola w Słomnikach. Został on również zaprezentowany
rodzicom i dziadkom naszych uczniów.
Inscenizacje pełnych humoru wierszy
„Leń”, „Skarżypyta”, „Murzynek Bambo”, „Kaczka Dziwaczka”, „Pan Hilary”,
„Żuraw i czapla” i wiele innych, przypomniały twórczość tych dwóch wspaniałych
poetów. Młodzi artyści wspaniale odegrali swoje role, ukazując przeżycia i emocje towarzyszące bajkowym bohaterom.
Wiersze przeplatane były wesołymi układami tanecznymi, które porywały widownie do zabawy.
Publiczność była pod wielkim wrażeniem. Dzieci, rodzice i dziadkowie oglądali i słuchali naszych małych artystów
z zapartym tchem, mocno oklaskiwali ich
występy. Wszyscy podziwiali talent aktorski naszych milusińskich.
Członkowie koła teatralnego wraz
z opiekunem bardzo serdecznie dziękują
rodzicom uczniów za przygotowanie kostiumów i rekwizytów, pani Jolancie Piwowarczyk za wykonanie elementów do
dekoracji oraz pani Joannie Tłuszcz za
projekt i wykonanie scenografii do przedstawienia teatralnego.
Ewa Dulewicz
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
Miesiąc marzec to czas oczekiwania na
przyjście wiosny. Również w tym okresie
w naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć ciekawych wydarzeń. Jako pierwsi
w tym miesiącu odwiedzili nas niezwykli goście – sokolnicy i myśliwi. To niecodzienne spotkanie zostanie w pamięci
wszystkich dzieci, które nie tylko poznały
prace myśliwych i sokolników, ale również mogły zobaczyć z bliska jak wygląda
prawdziwy sokół. Ten piękny ptak wzbudził u wszystkich wielki zachwyt, o czym
mogły świadczyć otwarte buzie naszych
podopiecznych. Inicjatorem tego spotkania
był pan Zbigniew Bęben, któremu serdecznie dziękujemy.
Kolejnymi gośćmi, którzy zaszczycili
nas swoja obecnością, byli państwo Danuta
Głos Słomnik kwiecień 2016
i Marian Gałuszkowie, którzy pod samą
Babią Górą wykonują ekozabawki z sianka. Dzięki naszym gościom przedszkolaki wzięły udział w warsztatach z siana,
podczas których wykonywali ozdoby na
wielkanocny stół. Dzieciaki były bardzo
zainteresowane procesem tworzenia świątecznych kurek z kupki siana jak i badaniem właściwości tego materiału. Nie obyło
się również bez minibitwy w sianie.
Przedwiosenny okres to dobry czas
na przedszkolne wycieczki. Dzieciaki
z najmłodszych grup: Misie, Zajączki i Żabki, wybrały się na swoją pierwszą przedszkolną wycieczkę. Celem wyprawy był
Teatr Groteska i przedstawienie pt. ,,Czerwony Kapturek”. Znana wszystkim bajka została przedstawiona jako wesoły,
rozśpiewany musical dla dzieci. Najmłodsze przedszkolaki były bardzo zadowolone
z przedstawienia, o czym świadczyły częste
wybuchy śmiechu. Wycieczka była bardzo
udana, a nasze maluchy okazały się prawdziwymi zuchami.
Po długim oczekiwaniu w końcu nadszedł ten wielki dzień, 21 marca. Tego
dnia nasze przedszkolaki pożegnały zimę
i powitały długo wyczekiwaną wiosnę.
Dzieci z grupy V-Wiewiórki pod czujnym
okiem wychowawczyń p. Barbary Stanek
14
EDUKACJA
i p. Agnieszki Kurek przygotowały wspaniałe przedstawienie. Nasi aktorzy zagrali
nie tylko dla wszystkich dzieci z przedszkola, ale także dla zaproszonych absolwentów
– dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej w Słomnikach. Wiosnę witały
wszystkie najważniejsze postacie: ptaki,
żabki, kwiatki, motyle i kolorowa tęcza.
Nie mogło zabraknąć też misia, który nie
miał ochoty budzić się ze snu zimowego
oraz pani Zimy, która na koniec przedstawienia przy fanfarach zaprowadziła panią
Wiosnę na tron, a sama wyjechała na ‘’urlop”. Wszyscy aktorzy spisali się na medal,
a dzięki pięknym i kolorowym strojom
wiosna na pewno zagości nie tylko w przyrodzie ale i w sercach.
Agata Dudek
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – PAMIĘTAMY!
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tego powodu uczniowie klasy III b z Publicznego Gimnazjum
w Słomnikach przygotowali akcję pod tytułem „Pamiętamy!”. Przygotowali specjalne
naklejki w formie małych flag Polski z napisem „1 marca – Pamiętamy!”, stworzyli specjalną gazetkę informacyjną dla społeczności
uczniowskiej, na której wyjaśnili krótko kim
byli Żołnierze Wyklęci oraz przestawili pięć
wybranych sylwetek osób, które zginęły
z rąk bezpieki. Obok gazetki zorganizowali
„Ścianę Pamięci”, na której mogli wpisywać
się uczniowie ze szkoły, aby dodatkowo zaznaczyć to iż pamiętają o zamordowanych
bohaterach. Na jednej z przerw przeszli
korowodem przez korytarze szkoły, rozdając
plakietki i zachęcając kolegów i koleżanki do
odwiedzenia gazetki oraz dokonania wpisu
na Ścianie Pamięci.
Monika Juda-Cerek
Grupa wsparcia dla rodziców – kolejne spotkanie
Dnia 1 marca odbyło się kolejne spotkanie
Grupy Wsparcia dla Rodziców Uczniów
Objętych Integracją, działającej w Zespole Szkół w Waganowicach. Tym razem rodzice zaproszeni zostali razem ze swoimi
dziećmi na warsztaty prowadzone przez
specjalistę rehabilitacji ruchowej, posiadającego wieloletnie doświadczenie – p. Marzannę Boczkowską.
Liczni uczestnicy zajęć poznali w praktyce ćwiczenia wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy swoich
dzieci. Zajęcia prowadzone były w formie
zabawowej, wykonywano je w parach lub
w grupach. Ułatwiały nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
pomagały zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w kontakcie, a także
prowadziły do poznania własnego ciała
w relacjach z otoczeniem.
Przyjazna, akceptująca atmosfera zajęć
połączona z atrakcyjną formą spowodowała, że rodzice wyrazili chęć uczestnictwa
w kolejnych warsztatach wykorzystujących ruch jako narzędzie we wspomaganiu
rozwoju psychoruchowego dzieci.
J. Ch.
SPORT 15
Zakończenie sportowych wyzwań Intersnack
W sezonie jesienno-zimowym firma Inersnack Polska wsparła finansowo projekt pod
nazwą „Sportowe wyzwanie Intersnack”. W ramach tej inicjatywy rozegrano ligę piłki
nożnej halowej w kategorii open oraz piłkarski halowy turniej żaków.
Punktem kulminacyjnym wyzwania Intersnack był finał Ligi Futsalu Słomniki, który
odbył się w piątkowy wieczór 4 marca na hali
sportowej w Słomnikach. Mecz o 3 miejsce
dość gładko wygrała drużyna z Michałowic,
pokonując Drapieżne Leniwce 9:4. Mecz finałowy to spotkanie znajomych z ubiegłorocznego finału. Jarpol, triumfator drugiej
edycji LFS, tym razem nie sprostał drużynie Hultai Mimo Woli. Wynik 4:3 daje obraz
poziomu emocji, jakie wywołało spotkanie
wśród zawodników i licznie zgromadzonej
publiczności. Na boisku grali bowiem wytrawni halowi zawodnicy m.in. król strzelców i najbardziej wartościowy zawodnik
rozgrywek Adam Wędzony oraz walczący
o to, miano Kamil Piwowarski. Na co dzień
zawodnicy ci stanowią trzon drużyny Dream
Team Lex grającej z powodzeniem w Krakowskiej Lidze Futsalu. Po ostatnim gwizdku tego sezonu rozgrywek wręczono puchary
oraz nagrody i upominki od sponsora. Nagrodę indywidualną dla najlepszego bramkarza
otrzymał w tym sezonie Wojciech Miśkiewicz, a nagrodę fair play drużyna sponsora,
czyli Intersnack.
Czym było to przedsięwzięcie dla mieszkańców gminy Słomniki i okolic? Na pewno
kibice odwiedzający obiekt przy Świerczewskiego 20 mieli sposobność obejrzenia
zmagań kilku zapadających w pamięć pojedynków futsalowych. Kolejny raz zawodnicy mogli, mimo niesprzyjającej zimowej
aury, uczestniczyć w rozgrywkach pod dachem. Prezentowali dobry poziom, a warto
podkreślić, iż byli to zarówno piłkarze na
co dzień grający w ligach regionalnych,
jak i zupełni amatorzy. Liga halowej piłki
nożnej to poza rywalizacją i dobrą zabawą,
również szczególna okazja do spotkania
z przyjaciółmi i znajomymi a zimowe wieczory stanowią ku temu doskonałą okazję.
W piątkowe wieczory i sobotnie popołudnia
hala sportowa była nie tylko areną sportową, ale przede wszystkim miejscem towarzyskich spotkań.
Uczestnicy turnieju żaków, dzieci wraz
z rodzicami, 30 stycznia również mieli
swoje święto. Piłka nożna w wykonaniu
najmłodszych adeptów daje dużo nieposkromionej radości, którą bardzo łatwo
się zarazić. Turnieje grup młodzieżowych
Głos Słomnik kwiecień 2016
na hali to już słomnicka tradycja, w którą
chętnie angażują się lokalni przedsiębiorcy.
Cieszy również fakt, że z roku na rok przybywa dzieci uprawiających sport, a czteroletni maluch uczęszczający na trening to już
nic nadzwyczajnego.
Firma Inetrsnack wsparła cenne społecznie wydarzenia sportowe o charakterze
lokalnym, adresowane do ludzi, dla których
sport stanowi ważny element życia i trzeba
przyznać, że trafiła w dziesiątkę. Potrzeby
na tym polu są ogromne, o czym świadczą
choćby nadzieje i oczekiwania uczestników
projektu. Pojawiają się zapytania dotyczące
przyszłości rozgrywek, propozycje organizacji ligi letniej na boisku orlika – świadczy
to z jednej strony o olbrzymiej potrzebie,
a z drugiej o niewykorzystanym potencjale.
Pewne jest jedno, z niecierpliwością czekamy na kolejne sportowe wyzwania.
T.D.
16
OGŁOSZENIA
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1515)
oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 1774).
Burmistrz Gminy Słomniki
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o łącznej pow. 0,3471 ha
położonej w mieście Słomniki za cenę 314 144,00zł (trzysta czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery zł). Nieruchomość
niezabudowana. Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT
obowiązujące w dniu sprzedaży nieruchomości.
Miejscowość: Słomniki
Nr księgi wieczystej: KR1S/00012219/2
Działka nr 369/2 o pow. 0,1164 ha
Nr księgi wieczystej : KR1S/00012217/8
Działka nr 369/3 o pow. 0,1198 ha
Nr księgi wieczystej: KR1S/00021988/9
Działka nr 377/15 o pow. 0,0815 ha
Nr księgi wieczystej: KR1S/00020376/9
Działka nr 377/17 o pow. 0,0294 ha
Niniejsze działki będą zbywane łącznie jako jedna nieruchomość.
Przez powyższe działki przebiegają: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji opadowej, kanalizacji fekalnej oraz sieć tłoczna kanalizacji
fekalnej, które muszą być utrzymane. W przypadku kolizji we właściwym zagospodarowaniem działek przesyły Inwestor może
dokonać na własny koszt przełożenia wspomnianych sieci w sposób umożliwiający właściwe ich użytkowanie. Zmiana położenia
sieci winno być uzgodnione z Zarządcami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W granicach działek od strony ulicy Bema przebiega linia energetyczna, na którą Zakład Energetyczny otrzymał zgodę.
Z tytułu przebiegu wspomnianych mediów przesyłu właściciel (Inwestor) nie będzie pobierał opłat z tytułu ich ułożenia.
Dostępność komunikacyjna : dojazd do nieruchomości z urządzonej drogi dojazdowej.
Przeznaczenie wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
– Działki nr 369/2, nr 369/3, nr 377/15 znajdują się w swojej północnej stronie w pasie głębokości około 2,0m w terenach
tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD, a pozostała część działek znajduje się w terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem A5MW.
Ponadto przez działki przechodzi sieć wodociągowa oraz kanalizacja ogólnospławna.
– Działka nr 377/17 w całości znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku
planu symbolem A5MW.
Forma sprzedaży : przetarg ustny nieograniczony.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1, 2: 30 kwietnia 2016r.
Słomniki 14.03.2016r.
REKLAMA
005782215
Sprzedaż gotowych mieszkań w Słomnikach
Atrakcyjne ceny
Dobra lokalizacja
502-959-032, www.skulik.pl
CZYTELNICY PISZĄ 17
Utalentowane dzieci, utalentowani nauczyciele…
Tak się składa, że w życiu nie zawsze jest
przyjemnie i radośnie. Ja cieszę się każdą
chwilą, a zwłaszcza gdy coś mnie mile zaskoczy. Niedawno miałam takie dwie okazje. Chodzi o występy dzieci i młodzieży
szkolnej. W marcu oglądałam na scenie
MGCK występ dzieci z kółka teatralnego
p. Ewy Dulewicz i młodzieży z koła p. Marysi Pabiańczyk.
Klasy I szkoły podstawowej pokazały
własną interpretację wierszy J. Brzechwy
oraz J. Tuwima. Zrobiły to bardzo ciekawie
i z dużym polotem. Pięknie im to wyszło.
Treści utworów przeplatali tańcami i śpiewem. Aż dziw bierze, że takie maluchy,
zupełnie bez tremy potrafią wyjść na scenę i czuć się na niej dobrze. Duże uznanie
dla p. Ewy, że potrafiła tak dużą gromadkę
zmobilizować i pokazać co oni potrafią.
Brawo! Gratuluję.
Koło teatralne, które prowadzi Marysia
Pabiańczyk to młodzież naszego gimnazjum. Kilka razy oglądałam ich występy
i zawsze były piękne, ale teraz podjęli temat bardzo trudny. Przedstawili bowiem
nowoczesną wersję procesu Jezusa. Utwór
„Proces Obywatela J.”, napisany przez ks.
Bogusława Załuckiego, pokazuje (według
mnie) jak wyglądałby ten proces gdyby Jezusa sądzono w naszych czasach. Widzimy
salę sądową z sędziami, ławę przysięgłych,
prokuratora, obrońcę i świadków. To właśnie świadkowie próbują obalić fakt cudów,
które czynił Jezus. Mówią, że „nauka to
wyklucza” lub, że „to jakieś ułożone z góry
sytuacje” itp. Bardzo ładnie było to skomponowane z pokazywanym na ekranie filmem
fabularnym o życiu i cudach Jezusa. Należy
także zaznaczyć, że główni wykonawcy zachowywali się jak zawodowi aktorzy, bez
tremy, z super akcentem i wspaniałą grą.
Zwłaszcza podobał się prokurator, którego grał uczeń klasy II gimnazjum Tomek
Mudyn – świetnie Tomku – brawo. Dobrze
radziła sobie także Emilia Kura, która broniła Jezusa. Na wysokości zadania stanęli
sędziowie, którzy pilnowali porządku na
sali obrad, a potem wydali wyrok. Myślę,
że każdy ze świadków wypadł bardzo wiarygodnie.
Fajnie Marysiu, że to zrobiłaś. Myślę, że
mogłabyś być reżyserem nawet w prawdziwym, zawodowym teatrze. A swoją drogą,
świetny pomysł opracowania i wystawienia tego utworu i że akurat oglądaliśmy
to wykonanie w okresie Wielkiego Postu.
Siedziały ze mną nasze kochane siostry zakonne i one także były zachwycone. No cóż,
tylko pogratulować i oby tak dalej.
Wniosek z powyższego nasuwa się
sam. Mamy dużo utalentowanej młodzieży i wielu utalentowanych nauczycieli. Nie
zmarnujmy tego.
St. Roch
Serdeczne podziękowania dla Pani Grażyny Piotrowskiej, Jej Rodzinki
oraz Pracowników Firmy P.H.U. CROLL Marcin Piotrowski w Słomnikach
i WSZYSTKICH pozostałych OSÓB za wiele serca, okazane w tak trudnych dla
nas chwilach współczucie, życzliwość, solidarność oraz za modlitwy i uczestnictwo
w Mszach Świętych, a także w ostatniej drodze Naszej Kochanej Żony i Mamusi
Śp. ELŻBIETY MIŚKIEWICZ
Również dziękujemy za złożone wieńce, kwiaty oraz intencje mszalne.
Składa
Mąż i Córka

Podobne dokumenty

GS_wrzesien_2015_na strone

GS_wrzesien_2015_na strone • Materiały do druku należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie • Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze • Zamieszczamy tylko materiał...

Bardziej szczegółowo

Głos Słomnik grudzień 2014

Głos Słomnik grudzień 2014 powiatowa nr 2162K Wężerów – Prandocin Iły – także „schetynówka”. Powstaje ona na długości 5,5 km. Obie trasy usprawnią ruch w tym rejonie, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla mieszkańców jak ...

Bardziej szczegółowo