Załącznik nr 3 Borne Sulinowo, dnia ………………….. r. Informacja

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 3 Borne Sulinowo, dnia ………………….. r. Informacja
Załącznik nr 3
Borne Sulinowo, dnia ………………….. r.
Informacja Turystyczna
w Bornem Sulinowie
POKWITOWANIE
Kwituję odbiór następujących rzeczy przeznaczonych do sprzedaży:
L.p.
1
2
3
4
5
6
Nazwa
Ilość
Cena jedn.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dostawca: ……………………………………………………………………………………….
Przekazujący:
Dyrektor MBP
Przyjmujący:
Pracownik CIT

Podobne dokumenty