Określenie „polski obóz koncentracyjny” jest obelgą

Transkrypt

Określenie „polski obóz koncentracyjny” jest obelgą
Radio Opole: http://radio.opole.pl/104,185080,okreslenie-polski-oboz-koncentracyjny-jest-obelg
Określenie „polski obóz koncentracyjny” jest obelgą
„Artykuł Newsweeka, jak i książka Marka Łuszczyny stają się przeciwwagą dla polskiej akcji
przypominającej Niemcom, kto założył Auschwitz i inne niemieckie obozy. Niechybnie zostanie to
wykorzystane przez wrogą Polsce propagandę, przede wszystkim niemiecką,” alarmuje Reduta
Dobrego Imienia. Chodzi o artykuł będący omówieniem książki o zakładanych po II wojnie
światowej komunistycznych obozach pracy przymusowej.

Podobne dokumenty