Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Transkrypt

Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Warszawa, 13 stycznia 2015 r.
DYREKTOR INSTYTUTU FIZYKI PAN W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS
na stanowisko: fizyk/laborant do obsługi aparatury naukowo badawczej w
Środowiskowym laboratorium fizyki i wzrostu kryształów
niskowymiarowych - SL3
Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Wymagania:
- ukończone wyższe studia magisterskie, kierunek: fizyka, inżynieria materiałowa,
mechatronika, chemia,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- pożądana umiejętność programowania,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego,
- zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność i rzetelność.
Oferta:
- umowa o pracę na pełny etat,
- praca w przyjaznym zespole naukowym,
- uczestniczenie w projektach badawczych.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy
spełniają powyższe wymagania i zaprosimy ich na rozmowę.
Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego
kandydata.
Instytut Fizyki PAN nie zapewnia mieszkania.
Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji prosimy o przesłanie do 15.02.2014 r
do godz. 10:00 na adres: [email protected] listu motywacyjnego oraz CV,
uzupełnionego klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202, nr 101,
poz.926)”
Dyrektor Instytutu Fizyki PAN w Warszawie

Podobne dokumenty