1. Uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na zmiany klimaty

Transkrypt

1. Uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na zmiany klimaty
ORGANIZACJA:

Termin składania prac: 14.06.2013r.
( Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II – sekretariat).
ORGANIZATOR
FORMA:

prace plastyczne, ulotki informacyjne;

projekt reklamy prasowej dopasowanej pod względem treści,
GIMNAZJUM IM. BŁ. JANA PAWŁA II W NADARZYNIE
przekazu i formy do odbiorców określonej grupy wiekowej;
reklama powinna zawierać hasło i logo sponsora;
CELE:

1. Uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na zmiany klimatyczne
rosnącego zapotrzebowania na energię i sposoby ograniczenia
oraz wskazanie działań na rzecz klimatu.
2. Aktywna edukacja w zakresie zmian klimatu nastawiona na
kształtowanie postaw ekologicznych.
3. Kształtowanie postawy „świadomego konsumenta”.

Jak chronić klimat na co dzień: w domu, w szkole, na zakupach;

Ciepło,
gorąco
-
przyczyny
i
skutki
rosnącego
zapotrzebowania na energię i sposoby ograniczenia zużycia energii;

Energia odnawialna w Polsce i na świecie.
UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i szkół
podstawowych z terenu Gminy Nadarzyn.
zużycia energii;

piosenka, wiersz, opowiadanie promujące postawy ekologiczne.
Oceniane będą:
TEMATYKA:
cieplej,
prezentacja multimedialna – przedstawiająca przyczyny i skutki

pomysł,

wykonanie,

inwencja twórcza,

oryginalność,

wkład pracy.
Nagrody:
Prace zbiorowe – wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, koszulki
Prace indywidualne –w poszczególnych kategoriach: tablety, książki,
dyplomy.
Wszyscy opiekunowie otrzymają podziękowania za opiekę
merytoryczną nad uczestnikami konkursu.

Podobne dokumenty