Untitled - Home.pl

Transkrypt

Untitled - Home.pl
Trapani i zachodnia Sycylia
Przewodnik globtrotera
Agnieszka Ptaszyńska
Trapani i zachodnia Sycylia
Przewodnik globtrotera
Poznań 2014
© Copyright by Dawid Dudek, www.davidiacus.pl, Poznań 2014
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, tłumaczenie czy modyfikacja jakiejkolwiek części książki, w jakiejkolwiek
formie i jakimikolwiek środkami (wraz z elektronicznymi, mechanicznymi i innymi podobnymi, jak fotokopia, nagranie czy jakikolwiek
system przechowywania i wyszukiwania informacji) bez zezwolenia
na piśmie od wydawcy.
Opracowanie graficzne okładki
Dawid Dudek
Korekta
Dawid Dudek
Opracowanie graficzno-typograficzne
Eugeniusz Wojdecki www.elogos.pl
ISBN: 978-83-938882-4-5
www.przewodnikiglobtrotera.pl
www.ksiegarniaglobtrotera.pl
www.davidiacus.pl
O autorce
Agnieszka Ptaszyńska
-
-
na Sycylii.
SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...........
......................
.............
............
.............
.............
Trapani i Sycylia
..........
...................
22
23
.....
23
..............
...............
.....................
Samolotem . . . . . . . . . . . . . . . .
................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
..................
...............
.......
............
......
............
....
23
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
................
.............
.
..........
..
28
28
28
28
29
11
11
11
12
13
13
18
19
w Trapani . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
.............
...........
29
30
30
31
1. Trapani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
.....................
Samolotem . . . . . . . . . . . . . . . .
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
....................
........
......
......
..........
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . .
...........
....
...............
Kawiarnie i cukiernie . . . . . . .
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
37
38
38
38
38
39
...............
.....
....................
...........
................
.................
39
39
39
41
41
41
....
41
8
Trapani i Zachodnia Sycylia
................
...
Spacer poza utartymi szlakami
.
47
48
..............
Nowe Miasto. . . . . . . . . . . . . . . .
.......
51
52
54
2. Na północ od Trapani . . . . . . . .
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . .
Enoturystyka . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
......................
.......
.....................
Funivia Trapani-Erice . . . . . .
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
.....
Dane kontaktowe . . . . . . . . . . . .
.
.....................
.................
.........
.................
56
56
57
57
57
58
58
59
59
60
63
64
64
65
65
65
65
..
CUSTONACI . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
66
66
67
3. Północne wybrzeże. . . . . . . . . .
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . .
...........
Enoturystyka . . . . . . . . . . . . . . .
.....
...
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
.........
Centra nurkowania . . . . . . . . .
....................
...
68
68
69
69
70
70
70
71
71
71
71
50
.........
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
.......
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
Festiwale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
........
Dane kontaktowe . . . . . . . . . . . .
.................
..................
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
.................
.
72
72
72
72
72
73
73
74
74
74
75
75
75
75
75
76
76
77
77
77
77
78
.................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................
................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
........
.................
.........
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
...................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
.......
................
..........
78
78
79
79
79
79
80
81
81
82
82
83
83
83
83
83
83
85
9
Spis treści
4. Marsala i na południe
od Trapani . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turystka kulinarna. . . . . . . . . . .
Wybrane kantyny . . . . . . . . . .
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
....
...........
86
86
87
88
88
88
i wycieczki rowerowe . . . . . . .
88
..............
.
.....................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura salin i sposoby
..............
.................
....................
.....................
.................
..................
.....................
.................
88
90
90
90
.................
.....................
.....................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
..................
.....................
..............
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
..
Inne zabytki Marsali . . . . . . . . .
............
91
92
92
92
93
93
93
94
94
95
95
95
96
99
99
99
99
99
100
100
101
101
107
108
108
Turystyka winna w Marsali. . . . 109
Festiwale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5. Wyspy Egadzkie . . . . . . . . . . . . 112
. . . . . . . 112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . . 113
Turystyka aktywna . . . . . . . . . . 114
. . . . . . . . . . 114
. . . . . 115
.....
................
.....................
Wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
.....
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
..................
.....................
Wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
..........
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
...............
.....................
Wycieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
115
115
116
116
116
117
118
119
120
120
121
121
121
122
122
123
123
123
124
124
124
124
125
125
126
6. Południowe wybrzeże . . . . . . .
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . .
Enoturystyka . . . . . . . . . . . . . . .
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
.........
.................
.....................
127
127
127
129
129
129
129
10
Trapani i Zachodnia Sycylia
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
.......
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
........
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
Festiwale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
........
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
..................
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
........
129
130
130
130
130
130
130
131
131
131
132
135
135
135
135
135
135
136
136
136
137
138
138
138
138
139
140
.......
..............
.....................
.................
..
141
141
141
141
142
7. Dalej od morza . . . . . . . . . . . . .
Turystyka kulinarna. . . . . . . . . .
Turystyka aktywna . . . . . . . . . .
...................
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
..............
143
143
145
145
145
145
145
146
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
........
.................
.....................
..............
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
................
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
.......
.......................
....................
.....................
..............
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................
Festiwale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............
.........
.....................
Autobusem. . . . . . . . . . . . . . . .
..............
.................
.................
146
147
148
149
149
149
149
149
149
150
151
152
152
152
152
152
153
154
154
154
155
156
156
156
156
157
DI SANTA NINFA . . . . . . . . . . . 157
WSTĘP
NAJWIĘKSZE
ATRAKCJE REGIONU
PROWINCJA
TRAPANI
-
miasteczku Erice.
-
-
-
ka.
-
-
-
2,460 km2
-
12
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
-
-
-
comuni).
-
Festiwal Kuskusu (Couscous Fest).
-
JĘZYK
mo i Castelvetrano.
-
-
-
-
-
-
22
Wina produkowane
w prowincji Trapani:
czerwone
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
lo, Inzolia, Cataratto, Grecani-
pani.
amaro
-
TRAPANI I SYCYLIA
W LITERATURZE
I FILMIE
-
(likier
z cytryn) i liquore di cannella
(likier cynamonowy).
-
-
-
literatury o Sycylii na polskim
-
24
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
KIEDY JECHAĆ?
-
-
-
DOJAZD
-
Samolotem
-
-
-
tobusy.
-
-
1
TRAPANI
NAJWIĘKSZE
ATRAKCJE
comune) EriTrapani, a zaczyna Erice.
-
czny.
-
-
-
1. Trapani
33
-
DOJAZD
-
Samolotem
-
-
Pociągiem
-
Trapani.
-
Samochodem
-
-
Promy
-
Autobusem
-
37
1. Trapani
TURYSTYKA
KULINARNA
na wynos.
-
-
-
-
na poranny targ rybny w oko-
pizzeria Calvino (ulica
-
-
lattume. Ten
-
pizza rianata.
-
ny warzywno-owocowe i sklepy
-
sto z beczek.
-
52
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
-
ruiny tonnary
-
-
-
-
-
-
NOWE MIASTO
-
stem nowe miasto Trapani nie poMarii z Trapani (
z Trapani.
Sanktuarium w Trapani po-
punkty.
-
-
znacza
Ferdella
-
2
NA PÓŁNOC OD TRAPANI
-
ce
Eri-
ciastek genovese, cassata siciliana, owoce martorana czy coccellato
-
-
-
-
-
Monte Cofano
-
-
TURYSTYKA
KULINARNA
Erice
-
3
PÓŁNOCNE WYBRZEŻE
i
pello
– Rezerwat Lo Zingaro
-
-
-
sporo pasticcerii (cukierni) ze zna-
-
-
rzem i zakosztowanie wymarzo-
nymi ulicami miasteczek.
-
TURYSTYKA
KULINARNA
Cous
Cous Fest
-
72
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
DOJAZD
Autobusem
-
Samochodem
SAN VITO
LO CAPO
-
-
INFORMACJA
TURYSTYCZNA
+39 0923 974 300
www.sanvitoweb.com
4
MARSALA I NA POŁUDNIE
OD TRAPANI
-
TURYSTYKA
KULINARNA
-
-
-
-
-
-
[1]
[2] – Castelvetrano
[3]
. Mapka nr 3
[4]
[5]
4. Marsala i na południe od Trapani
89
4. Marsala i na południe od Trapani
[1]
[7]
[2]
[8]
99
–
– Fontanna wina
[9] – Kantyna Florio
[10]
[11]
[12]
Anselmi
[13]
[14]
Jana
[3]
[4]
–
[5]
[6]
MARSALA
-
(SS115).
Autobusem
-
-
-
DOJAZD
-
Samochodem
-
Pociągiem
-
-
5
WYSPY EGADZKIE
-
-
-
-
-
terapeutyczny, Maraone, Galeotce Trapani.
-
INFORMACJA
TURYSTYCZNA
Consorzio Turistico Egadi
-
Pro Loco
114
Trapani i Zachodnia Sycylia
-
-
-
Czarterownie jachtów
i wycieczki łodzią
-
TURYSTYKA AKTYWNA
+39 091 8431222
www.sicilyrentboat.com
-
Favignana
Favignana in barca
+39 333 4613493
+39 091 877 68 59
Escursioni Arcadia
+39 3483317577
POŁUDNIOWE WYBRZEŻE
6
-
-
-
-
-
-
ka Castelvetrano i wypoczynkiem
arabskim akcencie. Koniecznie
TURYSTYKA
KULINARNA
-
ENOTURYSTYKA
-
6. Południowe wybrzeże
129
+39 3401060011
+39 3663279912
Marsala, Grillo, Cataratto czy Ne-
PETROSINO
-
TURYSTYKA AKTYWNA
-
lana.
nie kantyny wina Marsala. Tu-
nia.
-
Szkoły nurkowania
Divepro Diving Center Mazara
+39 3286121453
Pinna Nobilis Diving Club
DOJAZD
Autobusem
-
DALEJ OD MORZA
SEGESTA
I TERENY
ŚRÓDLĄDOWE
7
TURYSTYKA
KULINARNA
-
-
czone miasta w Dolinie Belice,
-
Dolinie Belice.
-
INDEKS
1. Trapani
160
Indeks
2. Na północ od Trapani
4. Marsala i na południe
od Trapani
3. Północne wybrzeże
Indeks
161
6. Południowe wybrzeże
Arco Normanno, Mazara
5. Wyspy Egadzkie
Museo Civico, Mazara
162
7. Dalej od morza
Indeks

Podobne dokumenty