Mały plac zabaw Bąbelki

Transkrypt

Mały plac zabaw Bąbelki
LEGENDA:
1. 10073
2. 30017
3. 10018
4. 30016_2
5. 10067
6. 10063
L 40002
K 40013
R 30020
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
Regulamin placu zabaw na drewnianych nogach
Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia syntetyczna
w kolorze niebieskim
Nawierzchnia syntetyczna razem
Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnia z kostki betonowej
3
2
4
5
6
1
R
L
L
K
Lokalizacja:
Temat:
Inwestor:
-
Projektant:
-
Projektant:
Skala:
1 : 100
Nr rys.:
P.P.U. Woodplay zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy
z dnia 04.02.1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. u. nr 28 poz. 83) a zwlaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
1

Podobne dokumenty