TEMATY I ZADANIA DO REALIZACJI W I SEMESTRZE

Komentarze

Transkrypt

TEMATY I ZADANIA DO REALIZACJI W I SEMESTRZE
TEMATY I ZADANIA DO REALIZACJI W I SEMESTRZE
- Poznajemy się-wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy, zabawy i gry
integracyjne służące wzajemnemu poznaniu uczniów świetlicy
- zapoznanie dzieci z wyposażeniem i klasami, w których spotykamy się w czasie zajęć
świetlicowych, omówienie zasad panujących w świetlicy, na placu zabaw i boisku szkolnym
- kontynuowanie edukacji czytelniczej i medialnej przez głośne czytanie wybranych przez
nauczyciela lektur i wspólne oglądanie filmów familijnych i animowanych
-kontynuacja zapoznawania dzieci z tradycjami, kulturą i obyczajami z różnych stron świata ,
ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów polskich
- legendy i podania polskie, przede wszystkim związane z Warszawą, rozmowy o
najpiękniejszych, najważniejszych i ulubionych miejscach Stolicy
- W co się bawią dzieci w innych krajach? zabawy i gry z różnych kontynentów
- zajęcia sportowe – poznawanie zasad i doskonalenie umiejętności w koszykówce, piłce
nożnej i siatkowej, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Podobne dokumenty