Sławięcice-Monitoring oraz punkt darmowego Internetu Hot-Spot

Komentarze

Transkrypt

Sławięcice-Monitoring oraz punkt darmowego Internetu Hot-Spot
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
1. Informacje o podmiocie zgłaszającym zadanie
1) Imię i nazwisko osob lub nazwa podmiotu uprawnionego do zgłoszenia zadania :
Zofia Kot
2) Adres:
ul. Kruczkowskiego 12, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
3) Numer telefonu:
533632158
4) Adres e-mail:
roslawiecice[email protected]
2. Opis zadania:
1) Nazwa zadania:
Monitoring oraz punkt darmowego Internetu Hot-Spot
2) Opis zadania:
Zadanie polegać ma stworzeniu w poniżej wymienionych miejscach punktu
dostępu do Internetu oraz monitoringu. Najważniejszym punktem do
monitorowania są ruiny zamku w parku oraz placu zabaw przy ulicy Kołłątaja. Na
placu zabaw utworzony miał by być również punkt darmowego Internetu.
3) Lokalizacja nieruchomości w obrębie której winno zostać zrealizowane zadanie :
- monitoring+Hot Spot przy placu zabaw na ulicy Kołłątaja
- monitoring ruin zamku w parku
3. Szacunkowa wartość realizacji zadania:
(z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty przypadającej na dane
Osiedla w podziale rezerwy celowej utworzonej w budżecie miasta na dany rok dla wydatków
objętych Budżetem Obywatelskim).
Szacowana wartość projektu to 12 000 zł. Cena może być uzależniona od wybranego
modelu sprzętu.
4. Załączniki (np.: mapy, zdjęcia, grafiki, inne materiały):
(nieobowiązkowe)

Podobne dokumenty