MG listopad – grudzień 2014

Komentarze

Transkrypt

MG listopad – grudzień 2014
Nr2 (139)
Listopad-Grudzień 2014
Z życia szkoły
Dzień Pluszowego Misia...
P
rzygotowania do organizowanego
przez Samorząd Uczniowski Dnia
Pluszowego Misia trwały prawie
2 tygodnie. Pojawiły się pięknie wykonane plakaty informujące o zbiórce pluszaków dla dzieci z hospicjum oraz takie, które zachęcały do przyniesienia
naszych własnych ulubionych misiów w
tym dniu. Za wszystkie zebrane misie
serdecznie dziękujemy i już teraz zapowiadamy kolejną akcję w przyszłym roku. Trzeba przyznać, że szkoła podstawowa spisała się na medal – z klas 5a,
5d i 6a wszyscy przyłączyli się do zabawy, czym zasłużyli na wygraną ex
aequo. Nauczycielom, którzy przebrali
się lub przynieśli swojego misia, rów-
nież dziękujemy. W gimnazjum ten
dzień obchodzony był mniej hucznie,
ale mimo wszystko na wesoło – choć
pluszaków było zdecydowanie mniej.
Czyżbyśmy już nie byli dziećmi..?
Fotorelacja na str.12-13.
czył, gdyż Mikołaj jest tylko jeden! I
oczywiście ten jeden jedyny, najprawdziwszy Mikołaj na świecie odwiedził nas, rozdając słodkie upominki
z pomocą aniołka, diabełka i kolędników. W takiej atmosferze humory dopisywały wszystkim. Zdarzało się, że chęci były ogromne a czapeczki maleńkie.
Ale liczy się fakt! Nie udało się wyłonić
naszej szkole Samorząd
Uczniowski zdecydował się
połączyć Mikołajki z Dniem
Czerwonej Czapeczki. Kolejny raz
ogłosiliśmy konkurs na największą ilość
czapeczek na głowie uczniów w danej
klasie. Pełen strój mikołaja się nie li-
jednego zwycięzcy konkursu, bo wszyscy byli pięknie przygotowani. Gratulacje i podziękowania od Samorządu należą się więc wszystkim uczniom naszej
szkoły!
Fotorelacja na str. 14.
Pani Magda i Pani Gosia
...i Czerwonej Czapeczki
Sprawdzian próbny
s z ó st o k l as i s t ów
W
17
grudnia 2014 roku odbył się
w naszej szkole próbny
Sprawdzian dla klas szóstych. Uczniowie ostatnich klas szkoły
podstawowej rozwiązywali tego dnia
zadania z języka polskiego, matematyki
i języka angielskiego. W części pierwszej musieli zapoznać się z tekstami informacyjnym i literackim pt.„Jeździec
w zbroi” oraz „Ucieczka”, następnie odpowiedzieć na dwanaście pytań nawiązujących do treści ww fragmentów. Zadania te sprawdzały nie tylko umiejętność rozumienia przeczytanego tekstu,
ale i wiedzę z np. teoretycznoliteracką.
Jako zadania otwarte z języka polskiego
należało sformułować krótkie uzasadnienie swojego zdania oraz napisać opo-
2
wiadanie twórcze pod tytułem „Pies
na medal”.
Z matematyki, która również odbyła się w pierwszej części Sprawdzianu, czekało na uczniów dwanaście zadań zamkniętych, otwartych
- trzy. Sprawdzane były następujące
umiejętności:
sprawność rachunkowa (działania na
ułamkach dziesiętnych, porównywanie
ułamków zwykłych i
dziesiętnych, potęgowanie itp), interpretowanie i przetwarzanie
informacji (oś liczbowa, odczytywanie danych w diagramach, tabelach, działania w pamięci, obliczenia go-
dzin, minut i sekund), tworzenie strategii (np. obliczanie obwodów, objętości),
modelowanie matematyczne (obliczanie
np. pól figur płaskich, prawidłowe stosowanie jednostek np. masy, obliczanie
procentów).
Część pierwsza Sprawdzianu trwała 80
minut, w której można było uzyskać
maksymalnie z języka polskiego 21
punktów, z matematyki – 20. Po niej nastąpiła krótka przerwa, by przystąpić do
drugiej części, a mianowicie (po raz
pierwszy w szkole podstawowej) do
Sprawdzianu z języka angielskiego.
Uczniowie rozwiązywali jedenaście za-
dań zamkniętych, za które mogli otrzymać maksymalnie 40 punktów. Prawdziwe emocje będą 1 kwietnia 2015 roku, a teraz największe gratulacje należą
się klasie VI B. ☺
Pani Ania
Na okładce:
Mikołaj ze swoją świtą
Gazeta Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Redagują uczniowie naszej szkoły; opieka: I. Frąc z e k , M . S z e n k i n - C h m i e l e w s k a , M . Wo j c i e c h o w s k a ; z d j ę c i a : Ż . W i s o w a t a . , w w w . w i k i p e d i a . p l , w w w . g o o g l e . c o m W y d a w c a :
Z K P i G 8 3 - 0 5 0 K o l b u d y, u l . Wy b i c k i e g o 3 3 , t e l . ( 0 5 8 ) 6 8 2 7 2 2 4 , e - m a i l : z k p i g k @ i d s l . p l , h t t p : / / w w w. k o l b u d y. n e o s r t a d a . p l
ANDRZEJKI
KONCERTY
K
W
dniu 27 listopada 2014 r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski. Uczniowie bawili się przy rytmach muzyki młodzieżowej, zaczynając od popu po disco
polo. Na twarzach uczniów nie było
widać zmęczenia, tylko radość i zadowolenie. Po skończonej imprezie
uczniowie opuszczali mury szkoły z
nadzieją, że następnego dnia nie będą
pytani. Nad bezpieczeństwem uczniów
czuwali nauczyciele SP.
Egzaminy tuż, tuż...
Pani Małgosia
Redakcja: Czy stresujesz się egzaminami gimnazjalnymi?
Koleżanka (anonimowo) : Czy pytanie
jest podchwytliwe? (śmiech) Żartowałam. Tak, sądzę, że trochę się stresuję,
ale staram się z nie panikować.
R: Dlaczego się stresujesz?
K: Bo decyduje to o tym, do jakiej szkoły
będę mogła iść.
R: Co robisz, żeby pozbyć się stresu?
K: Staram się nie myśleć o tym, co mnie
stresuje a zajmuję się czymś, co sprawia
mi przyjemność.
R: Czy myślisz o egzaminach już teraz i
w związku z tym uczysz się systematycznie?
K: Można tak powiedzieć, lecz nie przesadzam z tym.
R: Z jakich przedmiotów czujesz się
najmniej pewna swych umiejętności?
K: Zdecydowanie historia i wos.
R: Czy uczęszczasz na dodatkowe zajęcia zorganizowane w szkole?
K: Tak, chodzę na język polski.
R: Czy twoim zdaniem takie zajęcia pomagają w edukacji uczniów, czy warto
je organizować i dlaczego?
K: Myślę, ,że warto. Dzięki nim czujemy
się pewniej przed testami i wiemy, co
nas czeka.
R: Czy dokonałaś już wyboru szkoły?
K: Tak, zamierzam iść do PSB - Państwowej Szkoły Budowlanej.
R: Czym się kierowałaś?
K: Kierowałam się swoimi zdolnościami
w naukach ścisłych oraz zainteresowaniem geodezją.
R: Czy znasz progi punktowe?
K: Nie, jakoś nie miałam okazji się z nimi zapoznać.
R: Czy myślisz, że zdołasz dostać się do
wybranej szkoły?
K: Myślę, że tak, ale nie ma co zapeszać.
R: Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę powodzenia.
Agata 3E
listopada 2014 roku delegacja
uczniów z naszej szkoły pod
opieką pań: Izabeli Frączek i
Izabeli Rułkowskiej udała się na Litwę, aby wziąć udział w uroczystościach niepodległościowych organizowanych z okazji Święta Niepodległości w Niemenczynie
i Wilnie
oraz zwiedzić i poznać szczególne
miejsca na Litwie, które związane są z
historią Polski, polską kulturą i literaturą. Wizyta ta była jednym z przedsięwzięć wdrażania w życie umowy
partnerskiej podpisanej 24 października 2014r. w naszej szkole przez Wójta
Gminy Kolbudy oraz Starostę Niemenczyna. W grupie sześciorga
uczniów znaleźli się przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gminy.
WYCIECZKA NA LITWĘ
9
Z życia szkoły
oncert szkolny „Z muzyką dookoła świata” odbył się 29 października. Usłyszeliśmy jazowe
dźwięki saksofonu w wykonaniu Pana
Piotra. Dwa głosy: sopran – Pani Karolina – i baryton – Pan Michał to piękny
duet m.in.
Papagena i
Papageny z
opery Wolfganga Amadeusza Mozarta „Czarodziejski flet”,
który podziwialiśmy patrząc
na
kunsztowne
ubiory wokalistów. Na keyboardzie akompaniował
artystom niezrównany Pan Radek. A
słowem opisującym cały występ okraszała Pani Barbara.
3
•
grudnia spotkaliśmy się z Mikołajowymi marzeniami. Podróżowaliśmy z muzykami przez różne
style muzyczne. Te niezwykłe kolory w
muzyce tworzyli: Pani Hania - śpiew,
Pani Marzena - skrzypce i śpiew, Pan
Piotr - perkusja i Pan Marek - keyboard.
Zapowiadała i zapraszała do wspólnej
gry na janczarach Pani Basia.
Następny koncert szkolny odbędzie się
7 stycznia 2015.
Pani Anna
Wyjechaliśmy spod szkoły o godzinie
9.00, a o 18.00 dotarliśmy do Wilna.
Na miejscu poznaliśmy naszego pilota
pana Michała z biura turystycznego
„Jerek”, który opiekował się naszą
wycieczką i organizował wszelkie
atrakcje. A było ich niezmiernie dużo…
Jeszcze tego wieczora wybraliśmy się
na spacer po Wilnie. Zobaczyliśmy
3
WYCIECZKA NA LITWĘ c.d.
Z życia szkoły
Ostrą Bramę, budynek polskiej ambasady na Litwie i kościół Kazimierza
Jagiellończyka z charakterystyczną
koroną królewską na wieży. Kolację
zjedliśmy w klimatycznej restauracji
„U artystów”, do której wracaliśmy
jeszcze kilka razy podczas zwiedzania
Wilna. Późnym wieczorem dotarliśmy
do Szkoły Polskiej w Niemenczynie,
miejsca naszego zakwaterowania.
Drugi dzień pobytu na Litwie zaczęliśmy od zwiedzania Wilna. Najpierw
podjechaliśmy do kościoła św. Piotra i
Pawła na Antokolu. Kościół ten ufundował Michał Kazimierz Pac w XVII
wieku. Wnętrze świątyni zdobi około
dwa tysiące posągów z białego stiuku.
W miejscu głównego ołtarza znajduje
się obraz przedstawiający pożegnanie
obydwu apostołów. Tutaj spotkaliśmy
się z panią Przewodnik, która oprowadzała nas po Wilnie.
Następnie przemieściliśmy się do domu, w którym mieszkała siostra Faustyna i przeżyła mistyczne doświadczenia. Wysłuchaliśmy krótkiej historii jej życia i tych niesamowitych zdarzeń. Zatrzymaliśmy się na chwilę w
jej pokoiku i obejrzeliśmy kilka pamiątek, które po niej pozostały.
Kolejnym miejscem, jakie pokazała
nam pani Przewodnik był cmentarz na
Rossie. Tutaj spoczywa wielu sławnych Polaków i Polek związanych z
Wilnem i Litwą. Najpierw zatrzymaliśmy się przed grobowcem Matki Piłsudskiego, w którym pochowano również serce Syna. Dowiedzieliśmy się,
że w tym oto miejscu 11 listopada odbędą się główne uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, w których zamierzaliśmy uczestniczyć.
Potem weszliśmy na Górę Trzykrzyską, na której trzy krzyże zrekonstruowane przez H. Śligalisa w 1989 roku
symbolizują dążenia Litwinów do
wolności. Stamtąd podziwialiśmy
przepiękną panoramę Wilna, spojrzeliśmy z góry na ważne miejsca i budowle historyczne miasta.
Skierowaliśmy się następnie ku centrum, które zaczęliśmy zwiedzać od
słynnej z „Inwokacji” A. Mickiewicza
Ostrej Bramy, w której chwilę zatrzymaliśmy się w zadumie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostro-
4
bramskiej.
Spacerując ulicami starego Wilna,
wstąpiliśmy do klasztoru Bazylianów,
gdzie prawdopodobnie więziono w
„Celi Konrada” naszego wieszcza
Adama Mickiewicza.
Zabytki tego miasta wywarły na nas
wielkie wrażenie, a szczególnie polskie dziedzictwo kulturalne, z którym
stykaliśmy się na każdym kroku.
Trzeci dzień pobytu na Litwie to 11 listopada Święto Niepodległości. Tego
dnia wstaliśmy bardzo wcześnie i udaliśmy się do rodzinnej miejscowości
Józefa Piłsudskiego, Zułowa. Tam
usłyszeliśmy krótką opowieść o życiu
i działalności Marszałka Piłsudskiego.
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pamiątkową tablicą. Przeszliśmy wzdłuż pomników – dębów upamiętniających ważne wydarzenia z
dziejów Polski i Litwy. Stamtąd wystartowała również grupa rowerzystów ze Starostą Niemenczyna na czele. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę przed drewnianym
kościółkiem w Powiewiórkach, gdzie
Józef Piłsudski był ochrzczony. Pobyt
w miejscach związanych z Piłsudskim
został upamiętniony na licznych zdjęciach, które z wielką pieczołowitością
robiła pani Iza Frączek oraz Gospodarze.
Na cmentarzu w Niemenczynie przy
grobach Legionistów wysłuchaliśmy
przemówienia pana starosty Mieczysława Borusewicza oraz części artystycznej przygotowanej przez nauczycieli oraz dzieci z tamtejszej Polskiej
Szkoły.
W południe rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu na Rossie w Wilnie,
do których z wielkim przejęciem
przygotowywaliśmy się. Poczet sztandarowy ze sztandarem Gimnazjum w
Kolbudach czuwał wraz z wieloma innymi przy grobie Matki Piłsudskiego,
a trzyosobowa delegacja młodzieży
naszej szkoły przy przejmującym odgłosie werbli złożyła kwiaty i znicze.
Byliśmy przejęci udziałem w tych patriotycznych uroczystościach na Litwie, dostarczyły nam one wielu wrażeń i refleksji.
Po południu kontynuowaliśmy zwiedzanie Wilna. Byliśmy w klasztorze,
gdzie powstał obraz namalowany według wskazówek siostry Faustyny „Jezu ufam Tobie”. Potem udaliśmy się
na Plac Katedralny, zwiedziliśmy bazylikę archikatedralną św. Stanisława i
św. Władysława, Katedrę i barokową
kaplicę św. Kazimierza. Zatrzymaliśmy się chwilę przed grobami królów
i królowych, np. Barbary Radziwiłłówny. Na Placu Katedralnym podziwialiśmy pomnik Giedymina, dziadka
naszego króla Władysława Jagiełły.
Następnie przeszliśmy do domu – muzeum, w którym mieszkał i tworzył
podczas pobytu w Wilnie Adam Mickiewicz. Wysłuchaliśmy opowieści o
życiu poety. Przeszliśmy również
obok domu, w którym mieszkał przez
jakiś czas drugi nasz wieszcz, Juliusz
Słowacki wraz z matką i ojczymem.
Dzień ten zakończył się wspaniałym
koncertem w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Na ów
świąteczny koncert zespołu „Wilia”
zaprosił nas Ambasador Polski w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński
dzięki staraniom pana Michała, organizatora naszej wycieczki.
Pełni wrażeń wróciliśmy późnym wieczorem na ostatni już nocleg do Niemenczyna.
Rankiem, po śniadaniu 12 listopada
opuszczaliśmy już Szkołę Polską w
Niemenczynie. Jeszcze na krótko zajechaliśmy do Wilna, gdzie pan Michał
zaprowadził nas do niesamowitego zakątka zwanego Republiką Zarzecza.
Miejsca, gdzie mieszkają przede
wszystkim artyści. Republika na Zarzeczu posiada własny hymn, konstytucję, prezydenta, biskupa, dwa kościoły, cmentarz i stróża stojącego na
centralnym placu – Anioła Zarzecza.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy
miejsce masowych mordów Żydów i
Polaków na Litwie w czasie II wojny
świtowej w Ponarach. Zrobiliśmy pożegnalne wspólne zdjęcie na tle zamku księcia Witolda w Trokach. Tam
pokrzepiliśmy się potrawą kuchni karaimskiej: kibinami i rosołem, i opuściliśmy Litwę. Do Kolbud dotarliśmy
wieczorem. Trochę smutni, że to już
koniec, ale i zadowoleni z tego, że
mieliśmy szansę zobaczyć tyle ciekawych miejsc i przeżyć tyle wspaniałych chwil (fotorelacja na str.16-17).
Klaudia, Daria, Daria
Z życia szkoły
GÓRA
GROSZA
J
XV edycja
uż po raz piętnasty pod patronatem
MEN odbyła się akcja Góra Grosza. My też mamy w niej swój
udział, ponieważ naszą gór(k)ę grosza
ważąca aż 46 kilo i mającą wartość
594,51 zł oraz 1,7 euro (a wśród nich aż
11729 jednogroszówek) zbierały głównie kl.0-III . Szczególne pochwały należą się dzieciom, które segregowały i liczyły bilon (0b,0c,1a,1b,3b,3c kółko
badawcze, dzieci ze świetlicy). Wyjąt-
kowo sprawnie i wielokrotnie liczyła
Kinga Wabik z klasy Ie. Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy społeczeństwem
nieobojętnym na los osieroconych dzie-
listopadowy poranek
przedstawiciele samorządów klasowych z klas I-III
wybierali przewodniczącego lub przewodniczącą SU. Przed wyborami na
naszym korytarzu pojawiły się plakaty
wyborcze kandydatów. Bardzo pomysłowe. Zwycięzcą okazała się Aleksandra Grzegorek z klasy III c, którą znamy również z pięknych pokazów ta-
W
ci, że potrafimy się zjednoczyć dla
wspólnego celu, jakim jest budowanie
społeczności lokalnej i dążenie do poprawy zmiany systemu pomocy dziecku
i rodzinie w kryzysie. Zebrane fundusze
są przeznaczone na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów
dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych.. Zebrana kwota przewyższyła ubiegłoroczną zbiórkę o ponad 200zł.
Pieniądze zostaną wysłane kurierem do
Towarzystwa „Nasz Dom”.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom
za przekazanie pieniążków na tak
szczytny cel.
Pani Mariola
WYBORY do SU klas I-III
necznych. Jej zastępcą została Maja
Barejko z klasy II c. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów.
Wywiad z p.Piotrem Rzeźnikiem
Redakcja: Mijają już ponad 3 lat odkąd
objął pan stanowisko zastępcy dyrektora d/s gimnazjum. Jak się pan obecnie
odnajduje w tej roli?
Piotr Rzeźnik: Trzeba przyznać, ze te
trzy lata minęły bardzo szybko. Jak każde początki w nowej roli były trudne.
Ciężko było ze wszystkim zdążyć, nie zawsze wiadomo było co robić. Teraz nie
ma tych problemów, pracuje się bardzo
dobrze, zwłaszcza, że zawsze mogę liczyć na pomoc innych.
R: Czy lubi pan swoją pracę?
P.R.: Oczywiście, że lubię. Kto nie lubi,
tego co robi, nie powinien tego robić, bo
będzie to robił źle. Mówią, że do pracy w
szkole trzeba mieć „powołanie”. Ja bar-
dzo lubię pracę z młodzieżą. Każde nawet najmniejsze sukcesy uczniów bardzo
cieszą i dają wiarę, że to co robimy nie
idzie na marne. Miło jest spotkać się z
absolwentami, którzy dziękują za to czego mogli nauczyć się w naszej szkole.
R: Z jakimi problemami styka się pan
najczęściej?
P.R.:Problemów jest cała masa, codziennie się coś dzieje. Jak nie z uczniami, to z rodzicami, nauczycielami, z organem prowadzącym. A to kontrola, a to
szybko zastępstwa trzeba zrobić, a to policja przyjeżdża. Dzieje się bardzo dużo.
Największym jednak wyzwaniem jest to
czego nie widać. Przygotować szkołę do
nowego roku szkolnego. Należy przygotować arkusz organizacyjny, i ułożyć
plan lekcji, a jak widać w naszym gabinecie, trochę tego układania w naszej
szkole jest, zwłaszcza, że mamy za mało
sal lekcyjnych i to sprawia, że układanie
planu jest tak trudne.
R: Czy udało się panu wdrożyć jakieś
nowatorskie pomysły dot. pełnionej
funkcji?
P.R.: W naszej szkole nie ma potrzeby
wprowadzania zmian rewolucyjnych.
Pani Mariola
Staramy się szkołę wprowadzić w XXI wiek, dlatego też
wprowadziliśmy dziennik
elektroniczny.
Powoli
wszystkie sale chcemy wyposażyć w tablice multimedialne. Wprowadzamy
wiele oszczędności, teraz będziemy wymieniać oświetlenie na ledowe. Naprawdę zmian jest dużo, o wszystkich nie
da się powiedzieć. Wiele z nich widać
gołym okiem, ale są takie których nie widać, ale są bardzo ważne.
R: Czy pamięta pan jakąś śmieszną sytuację związaną z pełnionym stanowiskiem?
P.R.:Było pewnie sporo takich sytuacji,
ale ten rok był osobiście dla mnie bardzo
ciężki i nie zapamiętałem takich chwil.
Poza tym dzieje się tak dużo że nie sposób jest wszystkiego zapamiętać.
R: Czego życzyłby pan sobie z okazji 15
- lecia gimazjum?
P.R.: Życzyłbym sobie, aby nasi absolwenci nadal byli doceniani w gdańskich
szkołach, abyśmy dalej mieli tak dobrą
opinię. Bardzo bym chciał, aby można
byłoby dobudować kilka sal lekcyjnych
oraz basen, mogłoby to bardzo usprawnić pracę naszej placówki.
R: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
sukcesów i satysfakcji z dalszej pracy.
Redakcja
5
JASEŁKA
Z życia szkoły
J
ak co roku w naszej szkole tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia
uczniowie przygotowali przedstawienie opowiadające o narodzeniu Jezusa Chrystusa, tzw. Jasełka pt.: „Dzisiaj
w Betlejem wesoła nowina”. Choć tytuł
tegorocznej opowieści był tradycyjny, to
jednak treść Jasełek odbiegała od klasycznej szopki, żłobu, sianka, pasterzy i
zwierząt.
Aktorzy przedstawili w czterech scenach pochodzących z codziennego życia, jak Bóg w Jezusie Chrystusie chce
codziennie rodzic się w ludzkich sercach. Sceny te miały też za zadanie
uwrażliwić widza na to, że nie zawsze
człowiek jest otwarty na miłość Boga i
co więcej nie chce jej
przyjąć.
W pierwszej
scenie Boisko młodzi
koszykarze
grą
zajęci
oraz rozmową o dziewczynach zupełnie
nie rozumieją elementarnych potrzeb
człowieka, kiedy pojawia się Józef i Maryja prosząc o wodę. W drugiej scenie
Dyskoteka nastolatki dobrze się bawiąc
i poprzez rozmowę wzbudzając w sobie
zazdrość do koleżanki, która ma chłopaka i dlatego ma mniej czasu dla nich,
stają się podatne na narkotyki. Natomiast diler, słysząc proszących o kawek
chleba Józefa i Maryję, nazywa ich niedojadami i każe im niegrzecznie spadać!
Scena trzecia Hotel to dyskusja między
portierem i hotelarzem o gościach hotelowych, wynikiem której jest to, że liczy
się tylko pieniądz, a tym razem szukają-
Kaszubski kącik
- Norcëk kaszëbscze
Wszetczego nalepszego w Nowym Roku 2015!
Święta, święta i... po świętach. Ale nastrój świąteczny niech nie opuszcza nas
jak najdłużej. Trwajmy w radości i w
życzliwości do drugiego człowieka.
Przypomnijmy sobie, jak do świąt Bożego Narodzenia przygotowywali się nasi
przodkowie, jak je obchodzili i z jakimi
zwyczajami wiązał się ten czas. Ciekawie pisze o tym Andrzej Busler:
Wigilia Bożego Narodzenia
Okres od Świąt Bożego Narodzenia do
Święta Trzech Króli, Kaszubi określają
nazwą Gòdë. Wymieniony termin to pozostałość po czasach pogańskich. Od tego określenia pochodzi w języku kaszubskim nazwa miesiąca grudnia –
gòdnik. Pierwotnie kaszubskie Gòdë
miały głównie charakter agrarny, a częściowo także zaduszny. W czasach pogańskich mianem gody, określano uroczystości mające charakter bogatej
uczty. Stąd nazwy: gody weselne, gody
plonów, gody dobrych urodzajów. We
wspomnianych czasach w okresie przypadającym na dzisiejsze grudniowe
święta, obchodzono gody ku czci boga
6
gwiazd i zimy. W czasach
chrześcijańskich Kościół
przenosząc obchody Świąt Bożego Narodzenia ze stycznia na czas grudniowy,
chciał prawdopodobnie zniwelować
wpływy pogańskie. Pozostałość po dawnych pogańskich świętach odzwierciedla się dziś nie tylko w ich kaszubskiej
nazwie. Ślady dawnych godów znajdziemy w wielu obrzędach związanych
z dniem wigilijnym.
Z tym dniem związanych jest w obrzędowości kaszubskiej wiele charakterystycznych symboli i zwyczajów. Szczególną opieką otacza się zwierzęta, które
otrzymują w wigilię lepsze niż zwykle
pożywienie. W południowej części Kaszub funkcjonował zwyczaj podawania
bydłu okruszyn wigilijnego chleba. Ich
pomieszczenia gospodarze kaszubscy
czyszczą tego dnia szczególnie starannie. Istnieje powiedzenie ‒ wszëtkò
chòwa
mùszi
dostac
swòją
Gwiôzdkã (wszystkie zwierzęta domowe muszą dostać swoją Gwiazdkę).
cy noclegu Józef i będąca w ciąży Maryja nazwani są obibokami żyjącymi na
koszt państwa. Ostania, czwarta scena
Dworzec kolejowy była ukazaniem tego, że Bóg wybrał na miejsce narodzenia swojego Syna najbardziej ubogie
warunki. W tej scenie Józef i Maryja są
przygarnięci przez bezdomnych, którzy
zapraszając ich na nocleg na dworcowy
korytarz, doświadczają ciepła miłości
Boga, będąc jednocześnie świadkami
Narodzenia Jezusa.
W tym roku Jasełka przygotowali gimnazjaliści z klas 3A, 2G, 2F i 1B. pod
opieką ks. Ireneusza Koziorzębskiego.
Podczas Jasełek wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w strojach
kaszubskich, które pod bacznym okiem
p. Genowefy Zasady, zaprezentowały
życzenia i kolędę w języku kaszubskim.
Dekorację wykonały dzieci i Panie ze
świetlicy pod kierunkiem p.Urszuli
Sychty (fotorelacja na str.19).
Ks. Ireneusz
Skąd taki zwyczaj? Troska o zwierzęta
bierze się z tradycji chrześcijańskiej,
według której właśnie te stworzenia były uczestnikami narodzin Zbawiciela i
jako pierwsze Go czciły. Podobnie jak w
tradycji ogólnopolskiej znane są opowieści o zwierzętach mówiących ludzkim głosem. Znane są również podania
o tym, że człowiek, który usłyszy głos
takich zwierząt w niedługim czasie
umrze. Istnieje krótka przypowiastka na
ten temat:Jeden gbùr, chtëren wiedzôł ò
tim, że chòwa w nen dzéń gôdô, szedł
krajemkò w szopã i légł sã w kum. Te jeden wôł rzekł do dredżiégò: Wiész te,
ten nasz kùczer nie béł dlô nas lëchi, ale
më go wnetka bãdzemë na smãtorz cignãlë. Chłop sã tak ùrzas, że òn pò
prôwdze wnet ùmarł. Òd tégò czasu
wszëtcë mają strach w Wigiliã jidz do
chòwë.(Jeden gospodarz, który wiedział
o tym, że bydło w ten dzień mówi, szedł
po cichu do szopy i położył się w żłobiekorycie. Jeden wół rzekł do drugiego:
wiesz Ty, ten nasz woźnica nie był dla
nas zły, ale my go niebawem będziemy
na cmentarz ciągnąć. Chłop się tak przestraszył, że naprawdę wnet umarł. Od
tego czasu wszyscy mają strach iść do
bydła w Wigilię).
Samych sukcesów i dobrego zakończenia I semestru nauki w 2105 roku
życzy p. Beata. :-)
Pani Beata
KONKURSY
Z życia szkoły
26
KLASY I-III
Gminny Konkurs Recytatorski
listopada 2014 roku odbył
się gminny konkurs recytatorski, w którym uczestniczyło 12 uczniów z naszej szkoły, wybranych w etapie szkolnym. Uczniowie
byli oceniani przez jury w kategoriach
klasowych. Najwyższe miejsca zajęli:
klasy I:
Franciszek Łasocha kl. Id - 2 miejsce
klasy II:
Julia Kowalska kl.II c – 1 miejsce
klasy III:
Maciej Cesarz kl. III a - 2 miejsce
W tym dniu nagrody otrzymali również
wyróżnieni uczestnicy konkursu plastycznego „Mieszkańcy mojej wyobraźni” Anna Mędowicz z kl. III c i Wojciech Mysłowski z klasy III c. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
•
P
„Ziemia sama nie da rady,
segregujemy więc odpady”
od takim hasłem odbył się tegoroczny konkurs ekologiczny klas
młodszych. Dobre nawyki należy
kształtować już od najmłodszych lat,
dlatego jest to już kolejna edycja konkursu przygotowana przez panie Agatę i
Beatę. Chcąc żyć zdrowo i zgodnie z naturą, musimy zadbać o to, żeby nasza
Planeta nie była skażona i zanieczyszczona.
Laureaci konkursu:
I m-ce: Aleksandra Wąsowicz kl. IIIb
II m-ce: Oliwia Wilińska kl. IIa
III m-ce: Anna Mędowicz kl. IIIc
Nikodem Piernicki kl. IIIc
•
27
Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny klas III
listopada odbył się etap
szkolny konkursu. Przystąpiło do niego 24 uczniów
klas trzecich SP najlepiej radzących sobie z ortografią. Do kolejnego etapu,
który odbędzie się w marcu, zgodnie z
regulaminem zakwalifikowali się
uczniowie, którzy uzyskali minimum 95
punktów. Prace bezbłędne otrzymały
100 punktów. Z naszej szkoły do etapu
wyższego przeszło troje uczniów:
Oliwia Dziewiałtowicz kl. IIIb
96,5 pkt
Bartosz Osiński kl. IIIa
96,5 pkt
Amelia Kos kl. IIIc 96 pkt
Gratulujemy laureatom i trzymamy
kciuki za kolejne etapy.
•
U
„Jem owoce i warzywa,
jestem zdrów, jak ryba”
czniowie klas młodszych kolejny rok uczestniczą w programie
MEN mającym na celu szerzenie nawyków zdrowego odżywiania się.
Dzieci mają możliwość smakowania
surowych warzyw i owoców, bogatych
w witaminy i minerały. W listopadzie
odbył się konkurs plastyczny „ Jem
owoce i warzywa, jestem zdrów, jak ryba” mający na celu zachęcanie najmłodszych do sięgania po najzdrowsze naturalne przekąski.
Oto wyniki :
I m-ce Kacper Dębski kl. III c
II m-ce Zuzanna Gryglas kl. III c
III m-ce Oliwia Dziewiałtowicz
kl. III b
Pani Mariola
P
KLASY IV-VI
Konkurs mitologiczny
oczątek grudnia to czas, kiedy
uczniowie klas piątych po zapoznaniu się z wybranymi fragmen-
tami literatury starożytnej Grecji stają
do konkursu mitologicznego. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się wiedzą
o bogach, boginiach i herosach, ich
kompetencjach i atrybutach, objaśnić
znaczenie związków frazeologicznych,
mających źródło w mitologii. Najwięcej
emocji wzbudzały teatralne scenki obrazujące - wcześniej losowo wybrane mity o Dedalu i Ikarze, o Prometeuszu,
Heraklesie oraz o Syzyfie. Co roku akto-
rzy zaskakują oryginalnością interpretacji i pomysłowymi rekwizytami. Tak
było i tym razem: Syzyf to plotkarz na
facebooku, a węże, które udusił Herakles, to nic innego jak węże od odkurzacza. Podczas, kiedy jury debatowało o
rozstrzygnięciu konkursu, czas oczekiwania na wynik umilił uczestnikom kolega z klasy VI, prezentując mit o Orfeuszu. W tym roku zwycięzcami ex
aequo były klasy VA i VB. Gratulujemy.
W przyszłym roku to one będą organizatorami kolejnej edycji konkursu.
Pani Ania i Pani Iza
•
A
Konkurs na najładniejszy
adwentowy lampion
dwent to czas radosnego oczekiwania na narodzenie Dzieciątka Jezus. Wyrazem tej radości
są piękne lampiony lśniące blaskiem
świec. 1 grudnia 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs na „Najładniejszy
lampion” Konkurs skierowany był do
uczniów klas IV-VI. Celem konkursu
było zachęcenie uczniów do aktywnego
przeżywania adwentu oraz rozwój talentów wśród uczniów poprzez budzenie
aktywności twórczej, wyobraźni, i po-
7
Z życia szkoły
mysłowości uczniów.
Nagrody i dyplomy otrzymali:
I m-ce: FILIP SAJDUTKO kl IVB
II m-ce: NELA WIĘCŁAW kl VIC
III m-ce: MIRIAM GROT kl IVA
Wszyscy uczniowie biorący udział w
konkursie otrzymali dyplomy i słodkie
podziękowanie.
Pani Żaneta
7
GIMNAZJUM
Konkurs Biologiczny
listopada 2014r. odbył się Szkolny
Etap Konkursu Biologicznego. Do
etapu rejonowego zakwalifikowało się sześcioro uczniów:
Paulina żołnowska z kl. 3F
Dominik Gulgowski z kl. 3A
Radosław Wojnowski z kl. 3A
Mateusz Woźniak z kl. 3A
Mateusz Monikowski z kl.3B
Paweł Sawicki z kl. 3B
Dominik Richert z kl. 3B
Etap Rejonowy odbędzie się 30 stycznia
2015r.
•
Z
Rozgrywki szachowe
akończyły się tegoroczne rozgrywki szachowe. W eliminacjach gminnych szkołę podstawową reprezentowali: Oliwer Wirkus z
kl. 5b, Cyprian Obrycki z kl. 4 d,
Wiktor Murglin z kl. 6c, Natalia Maciak z kl. 6c. Zwycięstwo odniosła drużyna z Bielkówka i na tym etapie start
naszych zawodników zakończył się. Natomiast uczniowie Gimnazjum w mocnym składzie pokonali rywali na etapie
gminnym, powiatowym i w półfinałach
wojewódzkich. Skład drużyny: Łukasz
Zaleski z kl. 2B, Dominik Richert z
kl. 3B, Dominik Gulgowski z kl. 3A,
Iga Glaza z kl. 1E ostatecznie w Finałach Wojewódzkiej Gimnazjady w Szachach Drużynowych zajęli wysokie,
drugie miejsce. Z turnieju w Kwidzyniu
wrócili bardzo usatysfakcjonowani.
Pani Dorota
•
Jedziemy zwiedzać Niemcy
Konkurs na projekt edukacyjny pt:” Jedziemy zwiedzać Niemcy” został zorganizowany przez Centrum Herdera w
Gdańsku oraz przez Instytut Goethego
dla uczniów gimnazjum województwa
pomorskiego. Konkurs był 2-etapowy.
Do jury konkursu wpłynęło 70 prac
konkursowych z których wybrano 12 do
ścisłego finału. Z naszej szkoły wysłaliśmy 3 prace ale tylko jedna z grup zakwalifikowała się do finału, który odbył
się na Uniwersytecie w Gdańsku. W
drugim etapie uczestnicy musieli zaprezentować na slajdach w Power Point
swoją pracę przed jury i innymi uczniami biorącymi udział w finale w czasie 5
minut zachęcając członków jury do wyjazdu na ich wycieczkę.
Nasi uczniowie walczyli bardzo dzielnie, należy podkreślić, że są to uczniowie klasy pierwszej a ich rywale to
głównie uczniowie klas trzecich gimnazjum. Natalia Ormańczyk, Zofia
żwirblińska i Adam żwirbliński z
klasy 1B zajęli VI miejsce.
Gratulujemy!!!
Pani Teresa
•
9
Turniej Tenisa Stołowego
grudnia br. rozegrano XIV Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w
Sobowidzu W turnieju brały
udział wszystkie gminy z naszego powiatu. Każda z osób rywalizowała w
swojej kategorii wiekowej. Drużynowo
zajęliśmy V m-sce.
Naszą Gminę reprezentowali następujący uczestnicy:
Patryk Kruk- absolwent naszej szkoły V
m-ce
Beata Rowińska-absolwentka naszej
szkoły III m-ce
Kacper Czarnowski - Szkoła w Pręgowie III m-ce
Julia Sadowska kl. IV a II m-ce
Hubert Rozalewicz kl.3c VI m-ce
Ewa Glich kl.2F II m-ce
Pani Teresa
ANDRZEJKOWE WRóżBY
- skąd wzięło się to święto?
D
awniej był to wieczór magiczny
– młode panny z wielką powagą
wróżyły sobie, kiedy zmienią
stan cywilny i z jak największą dokładnością próbowały przewidzieć, kim będzie ich wybranek. Święty Andrzej Apostoł jest patronem Szkocji i to tam ostatni dzień końca listopada jest świętowany najhuczniej. Kiedyś St. Andrew's
Day był powiązany wyłącznie z matrymonialnymi wróżbami, dziś to narodowe święto Szkotów.
Andrzejki dawno temu stały się niezobowiązującą zabawą dla wszystkich Polaków - nie tylko jako wieczór czarów,
magii i wróżb, ale również doskonała
okazja do spotkania się z przyjaciółmi.
8
Do imprezowania bardziej niż odlewanie przyszłości z wosku zachęcają
afisze w rodzaju „W andrzejki wstęp wolny - nie
tylko dla młodych panien”, choć niektórzy, nawet w klubach, tak jak
kiedyś, nie zapominają o
wróżeniu.
Dziś wróżby takie uznawane są za zabawę głównie chyba dlatego, że
ich forma, przez jej naiwność, wywołuje uśmiech
na twarzy. Są one jednak głęboko zakorzenione w guślarstwie, a Bóg praktyki
te określa jako OBRZYDLIWOŚĆ!
Tzw. andrzejki to w gruncie rzeczy...
ANIOŁY
czysty okultyzm. Jest to trucizna pokryta lukrem, by wyglądała na "apetyczne
ciastko". To prastare, pogańskie obrzędy, pozornie tylko schrystianizowane.
Odniesienie ich do świętego Andrzeja
nie jest niczym innym, jak szatańską
sztuczką, pomagającą utrzymywać lud
w szponach okultyzmu. Gdyby nazwano
to czarami i wywoływaniem duchów,
być może wiele osób by się od tego po-
178, 2-5).
Cała
angelologia
Starego Testamentu
jest ukierunkowana
teocentrycznie – na
Pana Boga. Aniołowie są wyraźnym
znakiem Jego troski
o człowieka. Owa
anielska opieka jest jednak przede
wszystkim skierowana na życie nadprzyrodzone istoty ludzkiej. Głównym
celem tzw. Anioła Stróża jest bowiem
troska o zbawienie człowieka.
W Nowym Testamencie
nie odnajdujemy już nowych form objawiania
się aniołów. Ich rola w
Nowym Przymierzu maleje wraz z narodzinami
Chrystusa – jedynego Pośrednika między Bogiem a
człowiekiem. Aniołowie
pojawiają się tu już bardzo
wyraźnie tylko w kontekście misji
zbawczej Syna Człowieczego. Ich
obecność jest bardzo subtelna, nigdy
nie jest celem samym w sobie. Najczęściej aniołowie występują jako
towarzysze historii wcielenia (narodziny i publiczna działalność, męka, zmartwychwstanie) oraz w historii Kościoła
pierwotnego.
Nie sposób jednak wymienić wszystkich
wypowiedzi Magisterium Kościoła dotyczących aniołów. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich. Święty Augustyn mówi na ich temat: "«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem". W całym swoim bycie aniołowie
są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są
wykonawcami Jego rozkazów (zob.
KKK 329).
Katechizm nazywa aniołów stworzeniami czysto duchowymi, posiadającymi
rozum i wolną wolę; są stworzeniami
osobowymi oraz nieśmiertelnymi. Nauka Kościoła zawsze bardzo wyraźnie
czy istnieją naprawdę?
Z
apewne każdy z nas mógłby
wskazać przynajmniej jedną sytuację ze swojego życia, w której
przywołałby słowa: „wówczas czuwał
nade mną mój Anioł Stróż”! Są
one wyraźnym wyznaniem
wiary w istnienie duchowych istot, które nazywamy
Aniołami. Ludzie dalecy
nawet od wiary chrześcijańskiej często mówią o
czystych duchach, które
pomagają człowiekowi w
codziennym życiu.
Zainteresowanie aniołami
przybiera niestety czasem
formę nadmiernie wybujałą. Różne
ezoteryczne pisma zamieszczają
bardzo dokładne informacje o
aniołach, ich życiu intymnym,
związkach z kartami tarota, znakami horoskopu, amuletami i talizmanami, o ich funkcjach, a nawet kolorze włosów. Rozsądny człowiek włoży
jednak te sensacje między bajki o motyloskrzydłych wróżkach i elfach.
Poprzestańmy na tym, co o aniołach mówi Biblia oraz nauczanie Kościoła, i nie
ulegajmy niezdrowej fantazji. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wyraźnie, że „istnienie istot duchowych,
niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą
wiary (…) (KKK 328).
Aniołowie (anioł – od grec. aggellos –
posłaniec; łac. angelus; hebr. mal’ak)
pojawiają się wielokrotnie na kartach
Pisma Świętego. W Starym Testamencie
nie odnajdziemy jednak tekstów, które
w bezpośredni sposób opisywałyby moment stworzenia aniołów przez Boga.
Fakt ten jest częścią fundamentalnych
prawd Starego Przymierza, wynikających ze stwierdzeń, że Bóg jest stwórcą
wszystkiego (Rdz 1, 1; Wj 20, 11; PS
Aktualności
wstrzymało, ale odniesienie do świętego
i ukrycie wszystkiego pod przykrywką
zabawy, dało temu obrzędowi pozory
niewinności i nieszkodliwości
Agata 3C
eksponuje rys chrystocentryczny w wypowiedziach o aniołach. Choć są oni
obecni w całej historii zbawienia, punktem kulminacyjnym jest wydarzenie
zwiastowania Maryi narodzin samego
Chrystusa.
Jedną z ciekawszych postaci zajmujących się aniołami był żyjący na przełomie V i VI wieku po Chrystusie syryjski
mnich i teolog Pseudo-Dionizy Areopagita. Stworzył jeden z najbardziej popularnych podziałów świata anielskiego.
Choć nie był on pierwszym, który dokonał tego dzieła, to nawet wiele wieków
później do tego właśnie porządku nawiązał m.in. św. Tomasz z Akwinu – jeden z największych teologów średniowiecza. Pseudo-Dionizy wyodrębnił zatem 9 chórów, zorganizowanych w 3
triady: I Triada (Serafini, Cherubini,
Trony); II Triada (Panowania, Moce,
Władze); III Triada (Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie).
Każdemu chórowi Areopagita przypisał
konkretne zadania: od serafinów, którzy
– gorejąc miłością – trwają w bezpośredniej obecności Boga, po „zwykłych” aniołów opiekujących się konkretnymi ludźmi. Podział ten jednak nie
nosi rangi dogmatu, więc nie stanowi
istoty naszej wiary w istnienie aniołów.
Niestety znamy imiona wyłącznie trzech
istot anielskich. Są to Rafał (Tb 12, 15),
Michał (Dn 10,13) i Gabriel (Łk 1, 19).
Tylko o nich wspomina Biblia z imienia.
Wszystkie inne imiona aniołów, jakie
można znaleźć w różnych słownikach
czy sennikach, są wymyślone przez ludzi.
Znajomość imion aniołów i demonów
stanowi ważny element w okultyzmie.
Chrześcijanin powinien unikać takich
pragnień i nie ulegać pokusom wchodzenia w głębsze relacje z jakimiś bytami duchowymi. Poprzestańmy raczej na
modlitwie i nie szukajmy innych form
kontaktu z nimi.
Życie ludzkie od początku aż do śmierci
jest otoczone opieką i wstawiennictwem
aniołów. "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia" (Św. Bazyli Wielki).
Już na ziemi życie chrześcijańskie
uczestniczy – przez wiarę – w błogosła-
9
Aktualności
wionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu (zob. KKK 336).
Nasze Anioły Stróże są uosobieniem
Opatrzności Bożej w stosunku do każdego z nas osobno. Od pierwszej chwili
naszego życia na ziemi do niego należy
przewidywanie i usuwanie rozlicznych
niebezpieczeństw, które zewsząd nam
zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego
zostaliśmy stworzeni. Zanoszą nasze
modlitwy do Boga i wstawiając się za
nami, przyczyniają się do naszego zbawienia.
Wprawdzie Anioł Stróż z polecenia Bożego zawsze jest gotów nieść nam
Ś W I Ę TA
w ciep ły ch k raj a ch
D
obrze są nam znane polskie tradycje wiąteczne,ale czy wiecie
jak wyglądają święta w ciepłych krajach?
Na przykład w RPA nie ma śniegu, a
kraj obfituje w kwiaty, które tworzą niezwykłą atmosferę dzięki aromatowi i
pięknym kolorom. Domy ozdabia się
sosnowymi gałęziami, w środku stawia
choinkę i tak jak w Polsce czeka na prezenty od Świętego Mikołaja. Też śpiewa
się kolędy, a zamiast tradycyjnej pasterki uczestniczy w nabożeństwach, które
mają miejsce rano w Boże Narodzenie.
W RPA obiad świąteczny jest podawany na zewnątrz, ponieważ w grudniu
świeci tam piękne słońce. Wśród tradycyjnych potraw jest indyk, pieczeń wołowa, babeczki mince pie i żółty ryż z
rodzynkami.
atomiast w Ghanie Boże Narodzenie nie pachnie świerkiem,
lecz kakao, ponieważ grudzień
jest miesiącem zbioru owoców kakaowca. Same święta są radosne i wystawne.
Wszędzie odbywają się tańce i maskarady.
ustralijczycy obchodzą szalone
Boże Narodzenie. Dlaczego
szalone? A widzieliście, by
Święty Mikołaj przebierał się w strój
płetwonurka i wyłaniał się z wody na
desce surfingowej? Albo czy wyobrażacie sobie, by świąteczna wieczerza była
grillem organizowanym na plaży? Tak w
dużym skrócie właśnie wyglądają święta w Australii. Australijczycy bardzo radośnie witają Boże Narodzenie jeszcze z
innego powodu – razem z nim zaczynają się bowiem letnie wakacje. Świętują
te dwie okazje na plaży, oddając się zabawie. Zamiast choinki ubierają zielony
krzaczek. Ma tę samą symbolikę, co nasza choinka, ale wygląda nieco inaczej.
Inaczej również prezentują się świątecz-
N
A
10
ne potrawy. Ze
względu na wysokie temperatury
najpopularniejsze
są dania na zimno,
soczyste i orzeźwiające. Znajdziemy tutaj i owoce morza, i liczne sałatki, i pieczone mięsa podawane na zimno. Wszystko to Australijczycy najczęściej jedzą na plaży. Australijskie kolędowanie ma równie specyficzny przebieg. W wigilijny wieczór
mieszkańcy wychodzą ze swoich domów i rozkładają koce na świeżym powietrzu. Siadają na nich i zaczynają
śpiewać kolędy.
Afryce Boże Narodzenie jest
najbardziej radosne właśnie
w Ugandzie. Dla mieszkańców tego kraju święta to najważniejszy
powód do długiej i wesołej
celebracji. Być może dlatego, że świętują nie tylko
chrześcijanie, ale i muzułmanie oraz wyznawcy innych religii. Celebracja
świąt ma tam postać tańca,
śpiewu i wspólnej modlitwy.
W tych dniach wszyscy są
sobie równi, a kraj nie dzieli
się biednych i bogatych. Nie
ma tu zwyczaju wręczania
sobie prezentów. Wyjątek
stanowią dzieci lub matki,
które potrzebują np. ubrań.
Dzieci to w kulturze ugandyjskiej największa wartość, dlatego to wokół nich
toczą się święta Bożego Narodzenia.
Np. w pierwszy dzień świąt tamtejsze
dzieci składają życzenia rodzicom, a
kilka dni przed świętami pomagają w
sprzątaniu i dekorowaniu, za co otrzymują od dorosłych zapłatę. Ugandyjczycy w Boże Narodzenie gorliwie modlą
się w kościele – tłumnie chrzczą dzieci,
dziękują Bogu i wspominają zmarłych.
Bożonarodzeniowe potrawy w Ugandzie to m.in. ryż, banany, kozie mięso
lub dziczyzna. Mieszkańcy siadają w
kręgach przed swoimi domostwami i
wspólnie biesiadują. Gdy nastaje zmrok,
W
wszelkiego rodzaju pomoc, ale prawdą
jest również, że kto prosi, ten otrzymuje.
Częste zwracanie się do anioła, częsta
do niego modlitwa, niejako podwaja jego czujność i dobroć dla nas. Kto częściej się modli, ten więcej otrzymuje dobrodziejstw z jego ręki.
W
Ks. Tomasz
zaczynają tańczyć wokół ogniska.
Meksyku święta to prawdziwa fiesta. Początek świętowania ma miejsce już dwa tygodnie przed kalendarzowym Bożym
Narodzeniem. Mieszkańcy biorą wówczas urlopy od pracy i skupiają się na radosnym świętowaniu z rodziną i bliskimi. Wśród bożonarodzeniowych zwyczajów znajdziemy również te, które są
nam bardzo dobrze znane, czyli m.in.
żywą szopkę. Osoby przebrane za Świętą Rodzinę chodzą od drzwi do drzwi,
pytając o nocleg dla wędrowców. Więcej niż 10 dni przed świętami ulicami
miast idą kolorowe procesje. Po nich
przychodzi czas na dziecięce zabawy,
wśród których króluje piniata. Jest to
gliniany bądź papierowy pojemnik pełen słodyczy, który zawiesza się na drze-
wie. Zadaniem dzieci jest strącenie go
kijem, dla utrudnienia i większej frajdy z zasłoniętymi oczami. Gdy się uda,
słodycze wysypują się na ziemię, a dzieci mają z tego powodu mnóstwo radości.
Dzień przed naszą Wigilią rozpoczyna
się w Meksyku już ścisłe świętowanie
Bożego Narodzenia. Ludzie celebrują je
nie tylko w domach, ale i na ulicach. 25
grudnia dzielą się słodkim okrągłym
chlebem, w którym ukryta jest mała laleczka. Ten, kto trafi na nią podczas
dzielenia chleba, jest zobowiązany wyprawić przyjęcie dla swoich gości 2 lutego.
Magda 3B
Galowy
wizytowy?
W
czy
życiu szkoły
często towanam
rzyszą
przeróżne uroczystości z
okazji Dnia Nauczyciela,
ustanowienia Konstytucji, rocznicy
uzyskania Niepodległości. Podczas
szkolnych akademii obowiązuje, zarówno nauczycieli jak i uczniów, strój galowy lub ewentualnie elegancki strój „wizytowy’’. Jednak wiele uczniów nie
przestrzega tej zasady. Często ubierają
się tak, jak na co dzień lub co gorsza w
tzw. „galowy dres’’ i nie potrafią temu
negatywnemu zjawisku zapobiec ani
groźby nauczycieli ani wstawiane
uwagi (no bo co za różnica - czy ma
się 5 uwag czy 6). Nie tylko ubiór
jest ważny w te dni. Ważniejszą rzeczą
jest jednak odpowiednie zachowanie.
Cóż z tego, jeśli ktoś będzie ubrany w
garnitur czy drogą, czarną sukienkę, jeśli nie będzie stosownie zachowywać
się ani do stroju ani do okoliczności.
Chyba lepiej już przyjść ubranym na
sportowo niż w eleganckim stroju i zachowywać się jak ignorant, jak ktoś, kto
w ogóle nie ma pojęcia o tradycji i kul-
n Deutschland leben so viele Ausländer wie noch nie.
Die Zahl der Menschen ohne
deutschen Pass ist auf 7,6 Millionen
gestiegen. Die meisten Zuwanderer kamen im vergangenen Jahr aus Polen,
Ungarn, Rumänien und Bulgarien
Land
Anzahl der Ausländer
Türkei
1.549.808
Polen
609.855
Italien
552.943
Griechenland
316.331
Rumänien
267.398
Kroatien
240.543
Russland
216.291
Serbien
205.043
Österreich
178.768
Kosovo
170.795
Die Zahl der Ausländer in Deutschland
ist 2013 auf den Spitzenwert von mehr
als 7,6 Millionen gestiegen. Das ist der
höchste jemals in Deutschland registrierte Wert seit Beginn der Statistik im
Jahr 1967. Zugleich war das Plus mit 5,8
Prozent gegenüber dem Vorjahr das
höchste seit 1992. Diese Zahlen aus dem
Ausländerzentralregister hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht.
Drei Viertel der neu zugewanderten
Ausländer stammten aus EU-Staaten,
die meisten aus Polen, Ungarn,
Rumänien und Bulgarien. "Etwas
geringer ist die Bedeutung der Zuwanderung aus den von der Euro-Krise
besonders betroffenen Mittelmeerstaaten", sagen die Statistiker. Von außerhalb
der EU kamen vor allem Syrer und
Russen.
Demgegenüber ist 2013 – wie schon in
den Jahren zuvor – die Bevölkerung mit
türkischer Staatsangehörigkeit in
Ausländer in Deutschland
I
The future of Music
Radio Stations
F
rom the vinyl records and the cassettes to the CDs and digital music, the way we listen to music is
changing. How will we listen to music
in the future?
Some DJs have programmes on radio
stations where they talk about music.
There’s some information about CD releases and they play interesting music
from all over the world: not only hits by
popular bands but also old favourites.
Every week, they play music by new
singers and
composers.
This is important because
in
that way people can learn about new types of music. Then they sometimes go
out and buy the album.
Strona obcojęzyczna
turze wynikających z historii, którą Polacy tworzyli przez wiele stuleci. Musimy pamiętać, że to my jesteśmy młodym pokoleniem i to my jesteśmy odpowiedzialni za pielęgnowanie ważnych
wydarzeń z przeszłości naszej Ojczyzny.
Nauczmy się wreszcie szanować ją oraz
ludzi, którzy stracili dla niej życie. Bo
pomyślmy, czy chcielibyśmy i potrafilibyśmy przeżyć chociaż jeden dzień w
innej Polsce – nie wolnej a pod zaborami, w czasie okupacji, podczas terroru?
Wydaje mi się, że większość z nas nie.
Dlatego pamiętajmy, komu zawdzięczamy wolność, okazujmy im szacunek a
tym samym naszej Ojczyźnie.
Asia 3B
Deutschland um 1,6 Prozent zurückgegangen.
Die meisten neu ins Ausländerzentralregister aufgenommenen Menschen
ließen sich, wie auch schon 2012, in
Bayern nieder, gefolgt von NordrheinWestfalenund Baden-Württemberg. Den
geringsten prozentualen Anstieg verzeichneteBerlin mit 2,3 Prozent.
Ich wünsche euch zur Weihnachtszeit
Ich wünsche euch zur Weihnachtszeit
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit
Und hoffe dann, dass es so bleibt
Allezeit!
Herr Marcin
Still, it’s also true that more and more
people don’t go to music shops anymore. One of the factors is the price – the
CDs aren’t cheap, so many people download albums. It’s easy to buy music
from the Internet, but you must pay for
it! Some people don’t pay; they steal the
music and this is bad for music and musicians.
Despite all of this, DJs do not think that
people will stop listening to the radio in
the future. Radios will always be popular. It’s the best way to learn about new
music. But, of course the best way to listen to it is to go to a concert. There’s
nothing like live music!
Ms Magda
11
Wydarzenie
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
12
Wydarzenie
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
13
Wydarzenie
DZIEŃ CZERWONEJ CZAPECZKI
14
Wydarzenie
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
15
Wydarzenie
W Y C I E C Z K A
16
D O
W I L N A
W Y C I E C Z K A
D O
Wydarzenie
W I L N A
17
Wydarzenie
TEST PRóBNY KLAS 3 GIMNAZJUM
18
Wydarzenie
P R Z E D S T AW I E N I E J A S E Ł K O W E
19

Podobne dokumenty