Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można

Komentarze

Transkrypt

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można
Wczesna diagnostyka stożka rogówki
Czy można wykorzystać OCT?
Bartłomiej J. Kałużny
Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz
Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz
Po co ?
- prawidłowa kwalifikacja do rogówkowej
chirurgii refrakcyjnej
- wczesna kwalifikacja do cross-linking
Keratometria
pomiar centralnych krzywizn rogówki,
wykorzystuje fakt, że przednia
powierzchnia rogówki odbija światło jak
zwierciadło wypukłe
 pozwala na ocenę około 6% przedniej
powierzchni rogówki
podejrzenie:
> 45,00 D
różnica > 1,00 D
Topografia – w oparciu o krążki Placido
koncentryczne podświetlone okręgi są rzutowane na
rogówkę, następnie ich odbicia są rejestrowane za pomocą
kamery, zniekształcone odbicia są analizowane komputerowo
i przedstawiane w postaci map
Teoretycznie do analizy może być użyte nawet 6 000 do 11 000
punktów, a dokładność tej metody w optymalnych warunkach w
centralnej części wynosi ±0,25 D lub 2-3 µm, ale w klinicznych
często przekracza ±1,00 D lub 8-12µm
Roberts C. Corneal topography: a review of terms and concepts. J Cataract Refract Surg. 1996;22:624-9
Topografia – w oparciu o krążki Placido
1. Pozwala na ocenę tylko około 60% przedniej powierzchni,
brak informacji z bardziej obwodowej części rogówki
2. Niemożliwa jest ocena tylnej powierzchni
oraz grubości rogówki
3. Pomiar wymaga prawidłowego nabłonka
i filmu łzowego
4. Dane z samego centrum i obwodu rogówki są ekstrapolowane
Topografia – w oparciu o krążki Placido
Rabinowitz - McDonnell index:
K > 47,2 D
I-S > 1,4 D
KISA%
Maeda/Klyce (KPI, KCI)
Maloney
CLMI
Tomografia – szczelinowa skaningowa topografia
o wysokiej rozdzielczości
- rzeczywisty pomiar wysokości punktów w
stosunku do płaszczyzny odniesienia
Orbscan, Orbscan II (Bausch & Lomb)
- topografia przedniej i tylnej powierzchni rogówki, mapa
pachymetryczna
- w stożku zmiany kształtu najpierw na tylnej powierzchni rogówki
Tomografia – kamera Scheimpfluga
Pentacam HR pozwala na analizę topografii przedniej i tylnej powierzchni rogówki
od rąbka do rąbka w oparciu o pomiar wysokości z dokładnością od ± 0,1 D
Tomografia – kamera Scheimpluga
Tomografia – Placido + kamera Scheimpfluga
Galilei II (Zimer Ophthalmology)
Sirius (CSO, Schwind)
Czułość i specyficzność > 95 %
Tomografia – optyczna
koherentna tomografia
Przednia powierzchnia rogówki
Keratometria
Topografia Placido
Tomografia rogówki
Orbscan, Scheimpflug, OCT
OP
OL
Aberrometria – badanie czynnościowe,
ale informacje oparte na strukturze
C3−1 (coma w osi pionowej) > 0,2 µm, 6 mm źrenica
Mapa grubości nabłonka
Cyfrowa ultrasonografia bardzo
wysokiej częstotliwości (VHF DU)
Corneal epithelial thickness profile in the diagnosis
of keratoconus. Reinstein DZ, Archer TJ, Gobbe
M. J Refract Surg. 2009;25:604-10.
Badania czynnościowe – ocena biomechaniki rogówki
ORA – Ocular Response Analyzer
Badania czynnościowe – ocena biomechaniki rogówki
Corneal Hysteresis (CH)
Corneal Resistance Factor (CRF)
CH: Corneal Hysteresis = P1- P2
CRF: Corneal Resistance Factor = P1 – (0.70*P2)
- lepiej charakteryzuje właściwości biomechaniczne rogówki
- czułość i specyficzność poniżej 80 %
Ocular response analyzer measurements in keratoconus with normal central corneal thickness compared with
matched normal control eyes. Fontes BM, Ambrósio R Jr, Velarde GC, Nosé W. Refract Surg. 2011;27:209-15
- brak różnic w CH i CRF przed i po CXL ?
under p2area
Detection of Biomechanical Changes After Corneal Cross-Linking Using Ocular Response Analyzer Software.
Spoerl E, Terai N, Scholz F, Raiskup F, Pillunat LE. J Refract Surg. 2011;17:1-6
Badania czynnościowe – biomechanika rogówki, OCT
20 ms
Prototyp SS OCT skonstruowany w
Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
Rozdzielczość osiowa: 9 µm
Rozdzielczość poprzeczna: 5 µm
Szybkość skanowania: do 200 000 lines/s
Czułość: 103 dB
Źródło światła: laser strojony o centralnej długości światła
1310 nm i zakresie strojenia135 nm
Badania czynnościowe – biomechanika rogówki, OCT
Badania czynnościowe – biomechanika rogówki, OCT
ex vivo
Badania czynnościowe – biomechanika rogówki, OCT
Badania czynnościowe – biomechanika rogówki, OCT
Ciśnienie
wewnątrzgałkowe
Patologia
Niebieska krzywa
8
zdrowa
Czerwona krzywa
8
keratoconus
Badania genetyczne
 w większości przypadków występowanie sporadyczne
 u 5% to 19% występowanie rodzinne
 podłoże genetyczne nie jest ustalone
Przednia powierzchnia rogówki
Keratometria
Topografia Placido
Tomografia rogówki
Orbscan, Scheimpflug, OCT
Aberrometria
Shack-Hartmann Tscheringa
Mapa nabłonka
VHF DU
OCT
Biomechanika
ORA
OCT
Genetyka
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty