I Szkolny Konkurs na Najlepsze Tłumaczenie Wiersza Zbigniewa

Transkrypt

I Szkolny Konkurs na Najlepsze Tłumaczenie Wiersza Zbigniewa
I Szkolny Konkurs na Najlepsze Tłumaczenie Wiersza Zbigniewa Herberta na
Język Angielski, Hiszpański i Niemiecki
Regulamin
1. Uczestnicy konkursu są uczniami gimnazjum i liceum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
BSTO im. Zbigniewa Herberta w Bełchatowie.
2. Lista utworów Zbigniewa Herberta do tłumaczenia jest następująca:
I.
"Dziadek"
II.
"Kot"
III.
"Krasnoludki"
IV.
"Matka"
V.
"Mrówki"
Na stronie internetowej szkoły znajduje się załącznik z pełnymi tekstami wymienionych utworów.
3. Każdy uczestnik może wybrać jeden wiersz do przetłumaczenia i przetłumaczyć na jeden z
wybranych języków – angielski, hiszpański lub niemiecki. Jeden uczestnik może zgłosić jeden
wiersz w tłumaczeniach na dwa wybrane języki.
4. Do 5 marca 2017 roku wiersze powinny byc złożone w sekretariacie szkoły w zaklejonej
kopercie opatrzonej godłem autora i dołączoną kopertą zawierającą dane autora przekładu (imię,
nazwisko, klasa).
5. Do dnia 18 marca 2014 roku komisja w składzie nauczyciel języka angielskiego, hiszpańskiego i
niemieckiego dokona oceny przekładów i wyłoni laureatów konkursu w trzech kategoriach
językowych.
7. Komisja w ocenie tłumaczenia będzie się kierować następującymi kryteriami: poprawność
językowa, bogactwo językowe i wyobraźnia poetycka oraz nade wszystko ważne będzie
zrozumienie idei wiersza.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i nagrody zostaną wręczone 21 marca 2017 roku podczas
Dnia Języków Obcych o godzinie 12.30 w auli szkolnej.
9. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Podobne dokumenty