Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w

Komentarze

Transkrypt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy Metrze" w Warszawie poszukuje kandydatów na
następujące stanowisko:
(Wiodący) Inspektor Nadzoru
Miejsce pracy: Warszawa / Ursynów
W związku z intensyfikacją prac remontowych SM "Przy Metrze" rozpoczyna konkurs
rekrutacyjny do Działu Eksploatacyjno-Administracyjnego na stanowisko związane z
nadzorowaniem prawidłowości przebiegu procesów eksploatacji istniejących obiektów,
adaptacji, remontów oraz usuwania awarii, przygotowywanie wstępnych kosztorysów prac
oraz uzyskiwanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń związanych z wykonywanymi
czynnościami, jak i oceną prawidłowości wykonania.
Obowiązki
- wszelkie wynikające z ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń branżowych, w
szczególności:
- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad pracą zespołu inspektorów (w tym sanitarny,
elektryczny, p-poż.),
- nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej zasobów
Spółdzielni,
- organizacja i nadzorowanie wykonywania zatwierdzonego Planu remontów, prac
wynikających z konieczności usuwania awarii i działań eksploatacyjnych,
- określanie warunków konkursów ofert i przetargów w powyższym zakresie,
- weryfikacja wykonawców,
- uczestnictwo w przeglądach okresowych,
- uczestnictwo w określaniu priorytetów działań związanych z technicznym zabezpieczeniem
zasobów S-ni.,
- uczestnictwo w życiu
spółdzielczym wynikającym z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i Statutu
Wymagania:
- praktyczna znajomość zarządzania działaniami techniczno-remontowymi w zróżnicowanym
zasobie (budynki różnej wielkości, funkcji i wieku),
- obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Norma, AutoCAD itp.,
- dobra organizacja pracy i inicjatywa w działaniu,
- samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu,
- dyspozycyjność w razie awarii
- wykształcenie techniczne, preferowane budowlane (mile widziane uprawnienia Budowlane
w zakresie budowlano-konstrukcyjnym)
Oferty zawierające życiorys zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla
procesu rekrutacji, list motywacyjny, kopie dyplomów i świadectw pracy oraz oświadczenie
o niekaralności złożyć należy w siedzibie Spółdzielni
lub skanem na adres
[email protected] do dnia 2 lipca 2014 r.

Podobne dokumenty