ZLECENIE WYNAJMU SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO HDS

Transkrypt

ZLECENIE WYNAJMU SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO HDS
dn_f_09
ZLECENIE WYNAJMU
SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO HDS
1. Zlecający wynajem
Imię i nazwisko/nazwa firmy ............................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba firmy ....................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................
Miejsce wykonania prac..................................................................................................
Termin wykonania prac...................................................................................................
Zakres wykonywanych prac: ............................................................................................
2. Potwierdzenie wykonania prac
Ilość kilometrów......... ..........................................................................
Kierowca/operator...............................................................................
Wynajem dodatkowych pracowników:
1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
Potwierdzenie wykonania zlecenia
…..................................
Podpis wykonawcy
……………...........................
Podpis zlecającego

Podobne dokumenty