Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Transkrypt

Pobierz - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 04 pażdziernik - grudzień 2014
Import materiałów budowlanych. W ciągu 8. miesięcy Algieria
- Import materiałów budowlanych. ............ 1
-Algieria : nadal kryzys w sektorze mieszkaniowym
kupiła za granicą materiały budowlane za 2,25 mld dolarów.
kolejne obiecanki ministra.................................. 2
- 11. Międzynarodowe Targi Budownictwa
ORAN BATI-WEST 2014................................... 2
- Międzynarodowe Targi ERA, Oran, 27-30
października 2014 r.......................................... 3
War tość materiałów budowlanych
przywiezionych z zagranicy do Algierii za
pierwsze osiem miesięcy 2014 roku wyniosła
2,25 mld USD, wobec 2,11 mld USD w tym samym
okresie 2013 roku (+7%) – podaje Krajowe
Centrum Informacji Ceł (CNIS) w Algierze.
drewna (+5%), podczas gdy import wyrobów z
żelaza i stali ilościowo spadł w 2013 roku o 11,4%.
- Seminarium nt. perspektyw współpracy
Import podstawowych materiałów
budowlanych, takich jak cement, pręty
zbrojeniowe i drewno, zwiększył się od stycznia
do końca sierpnia 2014 roku z ton 6,3 mln ton
Według Ministerstwa Przemysłu i Górnictwa,
Algieria w ciągu najbliższych 3-4 lat powinna
skończyć z importem cementu, a to dzięki
uruchomieniu w 2014 roku kilkunastu nowych
cementowni. Deficyt cementu w Algierii
przekracza obecnie 5 mln ton rocznie, a produkcja
krajowa wynosi z 18 mln ton. Rozwój przemysłu
polsko-algierskiej w sektorach rolno-
do 7,1 mln ton (+ 13 7%). Wartość importu
cementowego jest jednym z priorytetów rządu,
spożywczym i budowlanym......................... 7
cementu wzrosła o 31%, do 373,5 mln USD
(wobec 285,3 mln USD w analogicznym okresie
roku ubiegłego). W ujęciu ilościowym import
cementu zwiększył się o 28%, tj. do blisko 4 mln
który pragnie osiągnąć produkcję na poziomie
20 mln ton w 2016 roku i 29 mln ton w 2018 roku.
-Międzynarodowe Targi Robót Publicznych,
Maszyn i Materiałów Budowlanych.......... 4
- Polsko-Algierskie Seminarium NaukowoTechnologiczne................................................ 5
SPIS TREŚCI
większym importem cementu (+55%) oraz
- Misja ARR polskich firm sektora rolnospożywczego w Algierze................................... 6
- Oferty współpracy firm algierskich otrzymane
przez WPHI w IV kw. 2014r............................. 8
ton. Import drewna wzrósł o 20,4% osiągając
wartość 588 milionów USD, co odpowiada 1,03
mln ton (wzrost o 7,8%). Mimo iż odnotowano
spadek ilości importowanych prętów
zbrojeniowych o 3%, ich wartość jest najwyższa
w historii i wynosi 1,29 mln USD (2,01 mln ton).
Algieria zaimportowała w 2013 roku materiały
budowlane za 2,98 mld USD (-2% rok do roku),
przy czym ich ilość wzrosła o 20% osiągając 8.66
mln ton. Wzrost ilości był głównie spowodowany
www.liberte-algerie.com
Algieria – nadal kryzys w sektorze mieszkaniowym. Kolejne obiecanki ministra.
Rząd w Algierze chce przyspieszyć
Abdelmajid Tebboune zapewnił, że
Tebboune zauważa, że "w 2013 roku,
tempo budowy mieszkań wprowadzając
nowoczesne technologie budowlane.
Przynajmniej takie są zapewnienia
"obecnie, możemy zbudować 80.000
mieszkań rocznie. Lecz naszym celem
jest osiągnięcie w ciągu najbliższych
sektor prywatny wygenerował 58% nowych
Ministra Budownictwa, Urbanistyki i
Miasta, Abdelmajid Tebboune.
pięciu lat średnio 120 tysięcy mieszkań
rocznie." W obliczu tych liczb, można
zagraniczne." Minister powiedział również,
że "brama dla inwestorów w przemyśle
zastanawiać się jednak, jakie są realne
możliwości algierskich firm budowlanych.
mieszkaniowy jest szeroko otwarta dla
Przemawiając w Pałacu Narodów z okazji
seminarium na temat industrializacji
mieszkań, 4% zostało wybudowanych przez
sektor publiczny, a pozostałe 38% przez firmy
wszystkich bez różnicy, czy są to obywatele
Algierii czy cudzoziemcy."
technologii budownictwa mieszkaniowego
minister zaznaczył, że "kryzys mieszkaniowy
Minister odpowiada: "Rzecz ywiście
jesteśmy trochę w tyle. Technologie
Ponadto Abdelmajid Tebboune zapewnia, że
w Algierii skończy się na przełomie
2018/2019 roku." Z kolei premier, Abdelmalek
Sellal, uważa że "z programu zakładającego
w y k o r z ys t y wa n e w b u d ow n i c t w i e
muszą zostać zmodernizowane. Teraz
stawiamy na industrializację technologii
nie ma co się martwić o dostępność cementu:
"Algieria obecnie produkuje 18 mln ton
cementu rocznie, potrzeby są oceniane na
budowę w ciągu ostatnich pięciu lat 2,2 mln
mieszkań, zrealizowano już jeden milion.
Tylko w 2014 roku wybudowano w Algierii
ponad 270.000 mieszkań. Państwo od 1999
roku na te cele wydało 65 miliardów USD"
– powiedział premier.
i na jakość, trwałość i wytrzymałości, tym
samym oczekując zmniejszenia kosztów i
dotrzymywanie planowanych terminów.
Dzisiaj tradycyjne metody budowania
są już archaiczne, niektóre firmy już to
zauważyły."
21 mln ton. Wkrótce, jak ruszy osiem nowych
zakładów, równowaga między produkcją
a konsumpcją zostanie osiągnięta już w
2015 roku".
www.elwatan.com
11. Międzynarodowe Targi Budownictwa ORAN
BATI-WEST 2014, Oran, 20-25 października 2014r.
Obecność na targach firm z Polski oraz
Kierownik WPHI udzielił wywiadów dla
algierskich przedstawicieli pozwoliła
na zaprezentowanie oferty różnorodnej
algierskiej telewizji francuskojęzycznej,
regionalnego radia Oranu, TV Cherouk, Radio
asortymentowo, obejmującej najwyższej
jakości produkty i technologie zarówno
stricte budowlane jak i z zakresu
Bahia oraz dla prasy algierskiej.
Na zaproszenie WPHI w Algierze do
wyposażania mieszk ań i obiektów
makroregion ekonomiczny Algierii stanowi
współudziału w targach odpowiedzieli
pozytywnie przedstawiciele polskich
f i r m : P L U TA ( w y k o n a w c a f a s a d
budynków ze szkła i aluminium),
użyteczności publicznej.
ważny cel działań promocyjnych WPHI i
stwarza duże szanse dla rozwoju polskiego
eksportu.
AlgPol (przedstawiciel Profile VOX Sp
z o.o.) oraz Mon Bain (przedstawiciel i
dużym uznaniem wśród prywatnych
i publicznych inwestorów, jak i firm
Wnioski:
dystrybutor w Algierii firm ARMATURA
KRAKÓW oraz PARADYŻ). Na stoiskach
własnych obecni byli także algierscy
zainteresowanych dystrybucją polskich
produktów budowlanych w Algierii. Na
bazie tego zainteresowania zachęcaliśmy
Sektor budownictwa ma nadal strategiczne
znaczenie dla algierskiego rządu jak
i dla całej gospodarki kraju. Liczne
przedstawiciele firm Polskich: Groupe
HMS (pr zedstawiciel firmy TERME T
obok stoiska WPHI), firma Sarl Batexim
do bezpośrednich kontaktów z polskimi
firmami oraz do korzystania z bazy
adresowej dostępnej w WPHI.
projekty finansowane przez państwo
oraz prywatnych inwestorów generują
stabilny wysoki popyt na wszelkiego
( przedstawiciel firmy SANITEC KOLO
Sp z o.o.), firma SIAD (przedstawiciel
f i r my D re s s t a ) o ra z f i r m a B at i ve r t
Polska obecność podczas targów Bati-West
została także zauważona przez media i
informacje o naszym wystąpieniu ukazały
rodzaju materiały budowlane, artykuły
wykończenia i wyposażenia oraz kontrakty
na realizacje inwestycji.
(przedstawiciel firmy ALTRAD).
się w lokalnej prasie.
11 edycja Targów Bati-West w Oranie
zgromadziła 290 wystawców z 13 krajów i
wpisała się w kontekst dynamicznego rozwoju
budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego, w
zachodniej Algierii.
Zarówno stoisko WPHI jak i stoiska
algierskich przedstawicieli cieszyły się
Biuletyn Informacyjny – Nr 04 / 2014
2
Region Oranu, jako drugi po Algierze
Dla przeżywających załamanie sektora
Na postawie rozmów i otrzymywanych zapytań
Największe szanse mają tutaj firmy
budowlanego firm w Polsce jest to ogromna
można stwierdzić, iż polskie produkty i usługi
rozumiejące wagę bezpośrednich
szansa na zdobycie nowego rynku na wiele lat.
mają ogromną szansę odniesienia sukcesu w
kontaktów,
Uczestnictwo w targach budowlanych stanowi
znakomitą okazję do nawiązania kontaktów
Algierii – charakteryzują się bowiem wysoką
europejską jakością i ceną konkurencyjną w
stosunku zarówno do konkurencji europejskiej
w z a j e m nyc h w i z y t o ra z z n a c ze n i e
współpracy opartej na partnerstwie i
współdziałaniu.
dla firm zainteresowanych zaistnieniem na
jak i często azjatyckiej.
rynku algierskim. Strategia bezpośredniej
prezentacji jest tutaj najbardziej skuteczna,
co potwierdzają przedstawiciele branży z
innych państw.
ceniące
wartość
Algierscy przedsiębiorcy nie robią interesów
Największą barierę stanowi obawa polskich
przedsiębiorców przed nowym, nieznanym
rynkiem.
jedynie na podstawie korespondencji
elektronicznej.
Międzynarodowe Targi ERA, Oran, 27-30 października 2014 r.
ERA 2014 - Międzynarodowe Targi
Energii Odnawialnej, energii czystej i
zrównoważonego rozwoju odbyły się w
nowoczesnym Centrum Kongresowym w
Oranie w dniach od 27 do 30 października
2014 r.
Impreza zgromadziła blisko 100 wystawców, w
tym zagranicznych z Chin, Niemiec, Holandii,
Hiszpanii, Cypru. Polska reprezentowana
była na stoisku 18m2. Na stoisku WPHI przez
wszystkie dni trwania targów obecny był
przedstawiciel firmy AIRON INVESTMENT S.A.
p. Aleksandra Jarmużek. Airon zwrócił się z
prośbą o udzielenie wsparcia i pomocy w
nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami
oraz instytucjami odpowiedzialnymi za
wcześniejszym ustaleniom, z powodu zbyt
bogatego programu wyjazdów promocyjnych
do innych państw, MŚ podjęło decyzję
o nieorganizowaniu misji laureatów
programu Greenevo do Algierii. Pomimo
tego WPHI zdecydował się nie rezygnować z
uczestnictwa w targach, tym bardziej, że swój
udział potwierdziła firma Airon, uzyskaliśmy
atrakcyjną ofertę cenową od organizatorów
salonu ERA i Wydział dysponuje licznymi
materiałami firm uczestniczących w programie
GreenEvo. Decyzja okazała się słuszną, jako
że stoisko WPHI cieszyło się bardzo dużym
zainteresowaniem i nawiązaliśmy szereg
interesujących kontaktów biznesowych.
Wnioski:
implementację innowacyjnych ekologicznych
np. z zakresu eksploatacji złóż rudy żelaza,
projektów inżynieryjnych dla sektora
węglowodorów i petrochemii, budowy
hoteli, luksusowych apartamentów, produkcji
mebli, form do produkcji butelek, czy działań
promocyjnych z udziałem przedstawicieli
wyższych uczelni technicznych.
Dla firmy Airon najciekawsze były oczywiście
kontakty ściśle dotyczące tematyki targów:
import do Algierii komponentów do
produkcji paneli słonecznych, do elektrowni
wiatrowych (turbiny), szeroko ujętej ochronie
środowiska i wytwarzaniu energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. W tej tematyce
prowadziliśmy wspólnie rozmowy na temat
kilku niezależnych projektów inwestycyjnych
polegających na stopniowym przenoszeniu
technologii w Algierii w zakresie wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych, turbin
wiatrowych i wodnych małych mocy.
Ilość uczestników w targach ERA od kilku lat
pozostaje na zbliżonym poziomie 100-120
wystawców, natomiast jakość zawieranych
kontaktów oraz medialne nagłośnienie salonu
produkcji małych elektrowni hybrydowych
wiatrowo-słonecznych do Algierii.
W czasie kilku edycji targów ERA,
WPHI współpracował z Ministerstwem
zyskują na jakości. Dodatkowo firmy algierskie
poszukujące zagranicznych partnerów nie
kontaktów zawartych na targach. Wyjątkowo
dobrze zorganizowana była promocja targów
Środowiska w ramach programu promocji
przedsiębiorstw najbardziej innowacyjnych:
„GreenEvo”. Niestety w 2014 roku, wbrew
ograniczają się jedynie do tematyki ochrony
środowiska, o czym świadczą nawiązane
przez nas kontakty i otrzymane zapytania,
wśród przedstawicieli algierskich mediów:
prasy, radia i telewizji. Przedstawiciele WPHI
udzielili na stoisku licznych wywiadów.
Były to najciekawsze i najbardziej rokujące z
Biuletyn Informacyjny – Nr 04/2014
3
Międzynarodowe Targi robót publicznych, maszyn i
materiałów budowlanych – SITP, Algier,
Targi SITP należą do wiodących imprez
niemieckie (22), tureckie (8) hiszpańskie (11
jest w Algierii kołem napędowym przyszłych
targowych organizowanych w Algierii
) oraz z Indii, Tunezji, Libanu, Belgi, Austrii,
zamówień, generuje też nowe zapytania z
i są najważniejszymi dla sektora robót
Holandii, Danii, Indonezji, Portugalii, Grecji,
branż pokrewnych, jak np. oświetlenie uliczne,
publicznych.
Rosji, USA i z Polski. Łączna powierzchnia
wystawowa SITP w 2014 roku to 26.802 m2.
elementy kanalizacji, prace przy realizacji
torowisk miejskich, projekty deweloperskie
... itp.
Od wielu lat na roboty publiczne i
budownictwo przeznaczane są przez rząd
Polskie stoisko liczyło 18m2, gościliśmy
algierski największe, wielomiliardowe środki
przedstawicieli pięciu firm: Grupa Armatura
Wnioski:
(280 mld USD w ramach planu na lata 20092014 i 262,5 mld USD na lata 2015-2019).
www.grupa-armatura.pl, Grupa Paradyż www.
paradyz.com, Termet S.A. www.termet.com.
pl, KAN–therm www.kan-therm.com, JP
WPHI widzi potrzebę obecności na targach
SITP dużych polskich firm o potencjale
Targi SITP współorganizowane przez
Ministerstwo Robót Publicznych www.
mtp.gov.dz spełniają rolę łącznika między
największymi i liczącymi się firmami
algierskimi a potencjalnymi zagranicznymi
zleceniobiorcami resortu robót publicznych.
Contracting www.jpcontracting.pl - polskich
producentów elementów wykończenia
budynków: armatura sanitarna, płytki,
grzejniki, elementy instalacyjne wewnątrz
budynków, prace projektowe, budowlane i
wykończeniowe.
Targi są ważnym elementem tworzenia
przyszłych relacji biznesowych, tym bardziej,
że nie ograniczają się jedynie do budowy dróg,
obiektów inżynieryjnych itp., lecz dotyczą
szerokiego asortymentu budowlanego: windy,
maszyny do obróbki kamienia, buldożery,
kompresory, pompy budowlane, rusztowania,
schody ruchome, urządzenia do kładzenia
gazociągów, urządzenia do recyklingu,
maszyny górnicze i do prac tunelowych,
wszelaki sprzęt budowlany, narzędzia
Zdobywanie kontraktów na algierskim
rynku budowlanym, a tym bardziej robót
publicznych jest procesem rozłożonym w
czasie. Jednakże stopniowo „przebijamy się”
do świadomości polskich przedsiębiorców z
informacją, że w Algierii plany pięcioletnie,
dotyczące w dużej mierze rozbudowy
infrastruktury kraju, liczone są w setkach
miliardów USD i że algierskie firmy nie są w
stanie same wykonać tej pracy i tym samym
skonsumować wyasygnowanych przez rząd
hydrauliczne i pneumatyczne, koparko-
środków. WPHI próbuje zachęcić nie tylko
stopniu zminimalizować koszty, zorientować
ładowarki, pojazdy budowlane ... itp.
dużych, liczących się w Polsce graczy, ale
także małe i średnie firmy oferujące wyroby
światowej jakości po atrakcyjnych cenach.
się w specyfice rynku, jego potrzebach,
zwyczajach, obowiązujących regułach,
które trudno poznać nie wyjeżdżając z
kraju. Największe szanse mają w Algierii
wystawców zagranicznych z 19 krajów, co
stanowi blisko 50% całkowitej ilości 429
Dobrym przykładem są tutaj uznane polskie
specjalności: drzwi, okna, fasady aluminiowe,
firmy rozumiejące wagę bezpośrednich
kontaktów, ceniące wartość wzajemnych
wystawców. Wśród nich były firmy chińskie
(56 wystawców), włoskie (45), francuskie (43),
elementy wykończenia wnętrz. Obecność
polskich producentów na targach zawsze
wizyt oraz znaczenie współpracy opartej na
partnerstwie i współdziałaniu.
Potwierdzeniem atrakcyjności algierskiego
rynku robót publicznych jest udział 212
Biuletyn Informacyjny – Nr 04 / 2014
4
pozwalającym ubiegać się o państwowe
kontrakty. W celu ułatwienia rozmów z
państwowymi zleceniodawcami firmy
te powinny uzyskać oficjalne wsparcie
przedstawicieli resortów gospodarki i
infrastruktury. Równocześnie jednak należy
stwierdzić, że MŚP branży budowlanej mają
w Algierii wręcz nieograniczone możliwości
sprzedaży usług, w tym do firm prywatnych.
Mimo ograniczonej powierzchni - stoisko
WPHI jest istotnym elementem promocji
polskiej branży budowlanej. Konsekwentnie
zachęcamy polskich przedsiębiorców do
korzystania z naszego stoiska i do prowadzenia
na nim rozmów handlowych.
Taka forma obecności na liczących się
imprezach targowych pozwala w znacznym
Polsko-Algierskie Seminarium Naukowo-Technologiczne pt. „Innowacyjne Technologie” - Algier,
25-26 listopada 2014 r.
Dzięki inicjatywie wspólnej WPHI i NCBR, w
dniach 25-26 listopada 2014 roku odbyło
seminarium zorganizowano ekspozycję
polskich firm działających w sektorze
wzorową. Organizacja seminarium przebiegła
płynnie i zgodnie z programem.
się w Algierze Polsko-Algierskie Seminarium
Naukowo-Technologiczne pt.: „Innowacyjne
innowacyjnych technologii. Każdy uczestnik
seminarium miał okazje skorzystać z usług
Udzielono wywiadów dla prasy, radia i
TV, np. http://www.elmoudjahid.com/fr/
Technologie”, którego współorganizatorami
były Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR) z Warszawy oraz algierskie Centrum
tłumacza, oprawy medialnej, konferencji
prasowej oraz porad WPHI.
Inauguracji seminarium dokonał ambasador
actualites/70034
Rozwoju Zaawansowanych Technologii
(CDTA).
RP w Algierze, Michał Radlicki.
podsumowująca, podczas której podjęto
decyzję o powołaniu sekretariatu bilateralnego
W seminarium udział wzięli prelegenci z Polski:
Cezary Błaszczyk – NCBR, Adam Golaszewski
- Warsaw University of Technology, Faculty of
złożonego z przedstawicieli CDTA i NCBR.
Głównym zadaniem sekretariatu jest
wypracowanie harmonogramu działań
Celem seminarium było nawiązanie
współpracy naukowej i biznesowej pomiędzy
naukowcami, przedsiębiorcami i inwestorami z
obu krajów, a także promocja i komercjalizacja
polskich technologii, badań i projektów
innowacyjnych.
Materials Engineering, Monika Krzyżanowska
– KenBIT, Radosław Ziemba – ELMAT, Marek
Napierała – INPHOTECH, Marek Gabryś – AIUT
oraz prelegenci z Algierii: Prof. Mohamed
Retima - Ecole Nationale Supérieure des
Mines et Métallurgie d’Annaba, Farid
Benabdelouahab - Ecole Nationale des Travaux
Publics, Dr Ouchabane, Dr. Messaci – CDTA,
Abdelfetah Chenika – INTTIC, Dr Amine
Iles - Entreprise Prototypage Robotique, Dr
Bekara oraz Dr Hentout – CDTA, Div. Télécom/
Robotique.
zmierzających do nadania formalnych ram
organizacyjnych współpracy pomiędzy
instytucjami naukowo-wdrożeniowymi w
Polsce i w Algierii. Zaplanowano nawiązanie
współpracy między NCBR a algierskim
Ministerstwem Nauki reprezentowanym na
seminarium przez Direction Générale de la
Recherche Scientifique et du Développement
Technologique DGRSDT.
Seminarium poświęcono dwóm
zagadnieniom tematycznym będącym
przedmiotem badań naukowców z Algierii
i z Polski: zaawansowanym technologiom
informacyjnym, telekomunikacyjnym i
Uczestnicy wygłosili 15-minutowe prezentacje,
których podsumowanie wraz z krótką notą
biograficzną umieszczono w programie
seminarium. Seminarium odbyło się w języku
angielskim.
Decyzja o organizacji seminarium oraz
towarzyszącej mu ekspozycji polskich firm
została podjęta w związku z zainteresowaniem
beneficjentów NCBR udziałem w wydarzeniach
mających na celu komercjalizację wyników
badań na rynkach zagranicznych, w tym na
rynkach Afryki Północnej.
mechatronicznym oraz nowoczesnym
technologiom materiałowym.
Drugiego dnia seminarium odbyła się sesja
Cennymi efektami spotkań towarzyszących
seminarium były: deklaracja współpracy
między CDTA i firmą AIUT nad wdrożeniem
p ro t o t y p u l i c z n i k a g a z o we g o z
telemetrycznym przesyłem i analizą
danych dla państwowej firmy Sonelgaz;
chęć rozpoczęcia wspólnych prace nad
wdrożeniem nowoczesnych technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych
Przed seminarium odbyło się spotkanie w
WPHI mające na celu zapoznanie uczestników
Na kilka dni przed seminarium WPHI
zorganizował konferencję prasową w
dzienniku El Moudjahid.
Współpracę między NCBR w Warszawie, CDTA
pomiędzy firmą KenBIT i CDTA; potwierdzenie
możliwości współpracy firmy ELMAT z
państwową firmą Algerie Telecom na temat
praktycznych zastosowań technologii
z Polski z realiami algierskiego rynku. Podczas
w Algierze oraz WPHI należy ocenić jako
przesyłu danych światłowodami.
Biuletyn Informacyjny – Nr 04/2014
5
Misja ARR polskich firm sektora rolno-spożywczego w Algierze, 8 -11 grudnia 2014 roku.
Wnioski:
Potwierdzone możliwości dostaw do Algierii
mlecznego oraz produktów mleczarskich.
dużych ilości płodów i półproduktów rolnych
oraz wyrobów spożywczych skłoniły Agencję
Rynku Rolnego do zorganizowania wspólnie z
Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły
informacje o reformach, jakie dokonały się w
Polsce w zakresie prywatyzacji państwowych
Sądzimy, że chociaż jeszcze wiele pozostaje
do zrobienia w kwestii wypromowania na
WPHI misji, w której udział wzięło 10 polskich
producentów i eksporterów artykułów rolno-
gospodarstw rolnych, modernizacji
gospodarstw prywatnych, rosnącej
szeroką skalę polskich produktów w Algierii, to
jednak stopniowo udaje nam się przełamywać
spożywczych.
specjalizacji wśród rolników i hodowców
ARR i WPHI zrealizowały sprawdzoną i
oraz inwestycji dokonujących się w przemyśle
spożywczym.
pokutujące od lat wśród polskich eksporterów
uprzedzenia i nieuzasadnione obawy przed
rynkiem algierskim.
przynoszącą wymierne rezultaty biznesowe
formułę promocji wykorzystując takie
Polskie doświadczenia zwłaszcza w zakresie
Dzieje się tak, gdyż WPHI od lat próbuje
narzędzia jak: zorganizowane w siedzibie WPHI
seminarium informacyjno-wprowadzające
na temat rynku algierskiego z udziałem
hodowli bydła mlecznego, organizacji skupu
mleka i jego dalszego przetwarzania wzbudziły
duże zainteresowanie wśród Algierczyków,
łączyć i wykorzystywać w swojej pracy
różne formy promocji (udział w targach,
informacje medialne, konferencje, seminaria,
ekspertów i wybranych importerów,
seminarium połączone z prezentacjami
potencjału polskiego rolnictwa i eksportu
żywności, jak i firm biorących udział w
misji, sesję B2B oraz konferencję prasową
zorganizowane w jednym z najlepszych
hoteli w Algierze (El Aurassi). Wydarzenia te
zostały poprzedzone ogłoszeniem prasowym
/ zaproszeniem do udziału w wiodącym
dzienniku francuskojęzycznym – El Watan.
którzy od lat usiłują rozwinąć własną hodowlę
i ograniczyć import mleka w proszku.
spotkania B2B, wizyty w regionach, w firmach,
hurtowniach, sklepach itp.). Przygotowanie
urozmaiconego programu, gruntowna analiza
potencjału i chłonności rynku, przemyślany
dobór potencjalnych klientów zarówno
w Algierii jak i wśród polskich dostawców
zaczyna przynosić wymierne rezultaty, czego
najlepszym dowodem jest podwojenie
polskiego eksportu do Algierii na przestrzeni
jedenastu pierwszych miesięcy 2014 roku.
W misji udział wzięły następujące firmy:
• Blue Mountain Group, Ewa-Bis, Refal, Twój
Owoc - soki, owoce i warzywa,
• Bakoma, Sot Białystok - produkty mleczne,
• Jozan, Mokobody – mięso (wołowina halal),
• MSM-Int Halal Polska - doradztwo i konsulting
(firma wystawiająca certyfikaty halal),
Po części informacyjnej odbyła się konferencja
prasowa, po czym rozpoczęto sesję
spotkań B2B przedsiębiorców algierskich z
przedstawicielami firm polskich biorącymi
udział w misji.
Następnego dnia WPHI zorganizował dla
uczestników misji wizytę na największym
w Algierii rynku hurtowym warzyw i
owoców. Tym samym pokazaliśmy polskim
eksporterom i producentom asortyment
trafiający do Algierii, praktykowane ceny
hurtowe, stosowane opakowania a także, jakie
są wymagania i oczekiwania hurtowników/
importerów algierskich.
• Agencja Rynku Rolnego.
Algieria posiadająca jedne z najwyższych na
świecie rezerwy dewiz (ponad 190 mld USD) i
39 milionów obywateli ze znacznie wyższym
niż w Europie przyrostem naturalnym, nadal
praktycznie pozbawiona jest przemysłu
przetwórczego a jej rolnictwo jest mało
wydajne, brak jest technologii, umiejętności i
umaszynowienia, które zapewniłyby krajowi
Kolejnym punktem programu była wizyta w
dzielnicy hurtowników gotowych wyrobów
spożywczych. Obie te wizyty w sposób
przekrojowy przedstawiły specyfikę rynku
samowystarczalność w produkcji żywności,
Seminarium, któremu przewodniczyli
Kierownik WPHI oraz Dyrektor ds. współpracy
algierskiego.
międzynarodowej ARR było okazją do
przedstawienia osiągnięć polskiego sektora
rolno-spożywczego, jego znaczenia dla
Na zakończenie pobytu misji w Algierze WPHI
zorganizował tzw. store-check, czyli wizytę w
kilku sklepach spożywczych/supermarketach,
spożywczych w Afryce (ponad 10 mld USD
rocznie) a w niektórych towarach wiodącym
na świecie importerem (na Algierię przypada
polskiej gospodarki oraz eksportu.
Przedstawiciele ARR zaprezentowali
sprzedających m.in. produkty spożywcze z
Polski. Przedsiębiorcy mieli tym samym okazję
porównać ceny importerów, hurtowników
Przez wiele najbliższych lat wysoki import
artykułów rolno-spożywczych będzie jedyną
drogą do zaspokojenia rosnących potrzeb
potencjalne dziedziny współpracy, kładąc
szczególny nacisk na możliwości sprzedaży
w sektorze owoców, warzyw, mrożonek,
oraz ceny detaliczne. Robiono zdjęcia
produktów, wyliczano marże, spisywano
nazwy produktów konkurencji, robiono plany
ludności. Jest to szansa, z której coraz więcej
polskich przedsiębiorców zaczyna zdawać
wołowiny halal i bydła opasowego i
i kalkulacje na przyszłość.
W seminarium i spotkaniach B2B udział wzięli
przedstawiciele ponad 90 firm algierskich,
wielu instytucji biznesowych oraz mediów.
Biuletyn Informacyjny – Nr 04 / 2014
6
nie mówiąc już o jej eksporcie. W perspektywie
średniookresowej Algieria jest i pozostanie
największym importerem produktów rolno-
17% globalnego importu mleka w proszku).
sobie sprawę angażując swoje wysiłki na
obiecującym rynku algierskim.
Seminarium nt. perspektyw współpracy polsko-algierskiej w sektorach rolno-spożywczym i budowlanym.
Połączone z podsumowaniem w yników 2014 roku i
rozwoju polsko-algierskiej współpracy gospodarczej w
omówieniem
2015 roku,
perspektyw i planów
A l g i e r, 1 0 . 1 2 . 2 0 1 4 r.
Korzystając z pobytu misji Agencji
biznesowych zainteresowanych współpracą
internetowych portalach informacyjnych,
Rynku Rolnego i obecności w Algierii
przedstawicieli kilku polskich firm z sektora
budowlanego, WPHI w Algierze zorganizował
z Polską. Stanowiło kolejną okazję do
zainteresowania i prezentacji algierskim
partnerom działań WPHI oraz oferty
audycjach i wywiadach radiowych
i telewizyjnych. Podczas spotkania
omówione zostały także założenia programu
seminarium dla algierskich środowisk
biznesowych mające na celu omówienie
eksportowej i kooperacyjnej polskich firm.
działalności i promocji WPHI w 2015 roku.
wyników współpracy w 2014 roku oraz
prezentacji i przedyskutowanie perspektyw
i zamierzeń na rok 2015 i kolejne lata, ze
Łącznie w spotkaniu udział wzięło ponad
Wnioski:
150 gości algierskich. Zaproszenia do
udziału w spotkaniu otrzymali m.in.
Grudniowe seminarium WPHI miało na
szczególnym uwzględnieniem sektorów
rolno-spożywczego i budownictwa.
Chambre Algérienne de Commerce et
d’Industrie (CACI), Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI – regionalne Izby
Handlowo-Przemysłowe), Bourse Algérienne
de Sous-traitance et de Partenariat
(BASTP), Confédération Algérienne du
Patronat (CAP), Association Générale des
Entrepreneurs Algériens (AGEA), Agence
Nationale de Promotion du Commerce
Extérieur (ALGEX), Confédération générale
des entreprises et operateurs algériens
(CGOEA), Club Economique Algérien (CEA),
Président de la Confédération des Industriels
et Producteurs Algériens (CIPA), Club des
Entrepreneurs et Industriels de Mitidja
(CEIMI), Forum des Chefs d’Entreprises
(FCE), Syndicat National des Pharmaciens
d’Officine (SNAPO), CDTA, SNTF, INSTYTUT
HODOWLI. Ponadto zaproszenie otrzymali
celu podsumowania bardzo aktywnego
roku w gospodarczych relacjach polskoalgierskich, zacieśnianie współpracy z
ważniejszymi środowiskami biznesowymi
oraz podtrzymywanie kontaktów z
zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami.
Seminarium było okazją do wręczenia
dyplomów uznania i zachęty do dalszej
działalności dla Pana Hakima Yahi,
właściciela firmy INTER-PROSPECT, który w
przedstawiciele algierskiej administracji
z polskimi firmami. Udział w spotkaniu
przedstawicieli kilkunastu polskich firm był
dla nich okazją do rozmów B2B i poznania
algierskiego środowiska biznesowego.
ostatnich latach z powodzeniem wprowadził
na rynek algierski wiele polskich firm przede
Uczestnicy spotkania, którzy w wielu
Zaproszenie do udziału w spotkaniu
otrzymali przedstawiciele regionalnych
izb handlowo-przemysłowych, organizacji
biznesowych oraz zaprzyjaźnieni algierscy
przedsiębiorcy, dotychczasowi i przyszli
importerzy wyrobów z Polski jak i uczestnicy
kilku misji wyjazdowych do Polski dla
algierskich przedsiębiorców w 2014 roku.
Ze strony polskiej w seminarium udział
wzięli m.in. delegacja i członkowie misji
Agencji Rynku Rolnego, przedstawiciele
firmy JP Contracting, Prezes Firmy Drabest,
przedstawiciel firmy Cenzin w Algierii,
przedstawiciele Ambasady RP w Algierze.
publicznej, Ambasady RP w Algierze oraz
licznie obecni algierscy przedsiębiorcy.
W przypadku Algierii ogromne znaczenie
mają bezpośrednie kontakty z partnerami
handlowymi. Spotkania tworzą atmosferę
wzajemnego zaufania oraz stanowią dobrą
podstawę do rozwijania dalszej współpracy.
Organizacja analogicznych spotkań
jest również jednym z ważniejszych
elementów mających na celu promowanie
działalności naszego Wydziału w
Algierii oraz zapoznawanie partnerów
algierskich z możliwościami współpracy
wszystkim sektora materiałów budowlanych.
przypadkach przybyli z odległych
miast (Annaba, Biskra, Batna, Ghardaia,
Grudniowe spotkanie pozwoliło na
Mostaganem itd.) podzielili się uwagami na
temat działalności Wydziału w mijającym
algierskich partnerów do współpracy z
Polską, o czym świadczy podwajająca
się z roku na rok liczba ich uczestników
wymianę doświadczeń związanych z
polsko-algierską współpracą handlową
i gospodarczą w 2014 roku i omówienie
roku, wysoko oceniając udział WPHI w
12 imprezach targowych, jak i licznie
organizowanych seminariach i spotkaniach
i udział coraz lepszych, większych
firm reprezentowanych przez ich
właścicieli lub osoby zarządzające.
założeń i perspektyw na rok 2015.
B2B, naszą medialną aktywność w wyniku
której pojawiły się bardzo liczne publikacje
Miało również na celu konsolidację i
w algierskiej prasie tak francusko jak i
arabskojęzycznej, periodykach branżowych,
bliższe poznanie się algierskich środowisk
Jest to sprawdzona formuła zachęcania
Biuletyn Informacyjny – Nr 04/2014
7
OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
VI KWARTAŁ 2014 ROKU
Universal Transit Adres : 28, rue Ali Hassen Bey, El-Harrach
[email protected]
Działaność: import i dystrybucja wyrobów z
Sarl Spac
Adres: Setif Zone Industriele Setif
Alger 16 200
Kontakt : Nait Ibrahim Abdelkrim
drewna: drzewi, okna, szafy, meble ect
Kontakt: Mohamed Kerouani
Dyrektor Handlowy
Dyrektor Transportu
Kom.: 00213 770 32 00 16
Tel.: 00213 21 82 26 31
Eurl Soummam Foods
Adres: Promotion Immobilere EPBTP BT A
Zine Industriel Bejaia
Tel: 00213 36 62 52 28 / 00213 36 62 55 71
Fax: 00213 36 62 54 35
Email: [email protected]
00213 21 82 26 33 / 00213 21 51 17 22
Fax.: 00213 21 82 26 34 /00213 21 51 16 20
Kontakt : Tahar Meziani
Właściciel
Działaność: produkcja semuliny,
makaronów, couscous-u
Email: [email protected]
www.universal-transit.com
Działalność : firma spedytorska
Kom.: 00213 550 59 82 01
Tel: 00213 34 12 00 90
Fax: 00213 34 12 00 90
Eurl Le Phenix Sanitaire
Adres: Alger 16 000 Capot No 40 Jolie Vue
Immobis - Filiale du Groupe Cevital
Adres: Lotissement Saidoun Mohamed No
161, Kouba Alger 16 000
Kontakt: Omar Rendja
Dyrektór Zakupów
Tel.: 00213 21 28 79 14 / 00213 21 28 06 60
Fax.: 00213 21 28 49 47
Email: [email protected]
www.civital.com
Działanośc: firma budowlana
Email: [email protected]
[email protected]
Działaność: Import art. rolno-spożywczych,
mięso, warzywa mrożone, jabłka, sery
Kouba
Kontakt: Aymen Belguidoum
Dyrektor Handlowy
Kom: 00213 550 57 79 48
Tel: 00213 21 46 15 29
Sarl Maglait
Adres: 35 Cooperative Houari Boumedienne
Alger 16 000
Kontakt : Benimessouse Sollah Mahdi
Handlowiec
Kom: 00213 661 92 36 36
Email: [email protected]
Działąność: produkcja mleka z proszku;
procjowanie serów
Fax: 00213 21 46 15 29
Email: [email protected]
Działaność: ceramika sanitarna
Synergios
Adres: PO Box 359 Didouche Mourad
Alger 16 000
Kontakt : Karim Ouadah
Właściciel
Mob.: 00213 550 54 56 41
Tel.: 00213 21 22 27 51
SIM&Co
Adres: BP 36 Reghaia Reghaia 16 121
Kontakt : Idriss Louadah
Zarządzający
Promeuble
Adres: Alger 16 000 34 Cite Bois des Pins,
Hydra
Kontakt : Faouzi Louadah
Dyrektor
Kom: 00213 770 94 34 52
Tel: 00213 21 69 47 93
Fax: 00213 21 60 19 98
Email: [email protected]
[email protected]
Fax.: 00213 21 22 27 51
Email: [email protected]
[email protected]oo.fr
Działanośc: biuro doradcze - specjalizacja
Kom: 00213 550 61 38 75
Tel: 00213 20 44 49 09
Fax: 00213 20 44 49 26
Email: [email protected] / [email protected]
www.promeuble.com
Działaność: import meble i wyposażenie
biur, aranżacja wnętrz biurowych
mleko w proszku, produkty mleczarskie
Działanośc: produkcja i import foteli
biurowych
Sarl Maison Du Bois
Adres: Lot 233 No 01 Boulevard Des
Platanes, Fernand Ville Oran
Sarl Lumcer
Adres: Alger 16 000 Freri 03 GA Lot 87 El
Hamiz DEB
Sarl Groupe Kerouani
Adres: Setif Zone Industriele BP 455 Bis
Kontakt: Lali El Hadj Brahim
Handlowiec
Kontakt : Mohamed Benmoumen
Zarządzający
Kontakt : Mohamed Kerouani
Dyrektor Handlowy
Kom.: 00213 550 56 42 80
Tel: 00213 36 62 52 28
Kom: 00213 550 97 60 67
Tel: 00213 21 86 98 20
Fax: 00213 21 86 98 20
Tel.: 00213 41 43 11 86
Fax.: 00213 41 43 11 86
Email: [email protected]
Kom: 00213 36 62 54 35
Email: [email protected]
Działaność: produkcja soków i napoi
bezalkoholowych
Biuletyn Informacyjny – Nr 04 / 2014
8
Email: [email protected]
Działaność: Import ceramika sanitarna
Sarl Eurofood
Sarl Tahraoui
Tel: 00213 21 7639 66
Adres: Alger 16 000 Residance El Wifak
Adres: Biskra 07 000 08 Avenue Hakim
Saadane
fax: 00213 21 7639 66
Email: [email protected]
Kontakt : Mohamed Mekideche
Prezes
Kom: 00213 551 70 48 70
Kontakt: Abdelaziz Tahraoui
Zarządzający
Kom: 00213 770 98 39 26
Działaność: import i produkcja
aluminiowych opakowań dla żywności głównie serów
Tel: 00213 21 37 12 41
Email: [email protected]
Email: [email protected]
www.groupetahraoui.com
Djazalpol
Działaność : import art. spożywczych,
supermarket Galaxy
Działaność: import produktów rolnych
(nasiona) i maszyny rolnicze
Adres: Chlef 02 000. Cite Lala Aouda Nr 04
Kontakt: Mounir Ababssi
Kom: 00213 555 01 34 29
SLM KH Imp Exp
Adres: Alger 16 000 Cite Les Sources, Bir
Sarl Groupement Regional Agricole
Adres: Eltarf 36 000 Zac Detra Mosetapha
Email: [email protected]
Działaność: Import jabłek
Mourad Rais
Adres: Arezki Ighebriouen
Dyrekcja Handlowa
Ben M'hidi No 48
Kontakt: Kheireddine Atamnia
Zarządzający
Eurl Marlex Imp Exp
Adres: Oran 03 Rue 08 Mars St-Hubert
Kom: 00213 552 69 42 40
Tel: 00213 23 30 13 06
Fax: 00213 23 30 12 99
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Działaność: art. spożywcze, supermarket
Kheyar
Kom: 00213 550 50 85 28
Email: [email protected]
Działaność: import maszyn rolniczych
produkcja konserw pomidorowych
No39 Bloc C, Cheraga
SLM KH Imp Exp
Adres: Alger 16 000 Cite Les Sources, Bir
Mourad Rais
Kontakt: Ben Mesbah Mouloud
Dyrekcja Handlowa
Kom: 00213 550 01 20 33
Tel: 00213 23 30 13 06
Fax: 00213 23 30 12 99
Email: [email protected]
Działaność: Import art. spożywczych,
supermarket Kheyar
Eurl Agricom
Adres: Annaba 23 000 Boulevard d'Afrique
CAM No A13
Kontakt: Reda Souyad
Dyrektor Generalny
Kom: 00213 661 32 07 59
Email: [email protected]
[email protected]
Działaność: maszyny rolnicze, produkty dla
produkcji rolnej
Laiterie Freres Benaoula
Adres: Mazouna 48 200 Commune ElGuettar Mazouna Relizane
Eurl Lavita Foods
Adres: Constantine 25 000 Cite Dhribina
Kontakt: Houari Benaoula
Współzarządzający
Kom: 00213 771 38 77 70
Tel: 00213 46 93 38 80
Lot 1126 Ain Abid
Kontakt: Mohamed Amine Boulesnane
Fax: 00213 46 93 38 80
Email: [email protected]
Dyrektor Marketingu
Kom: 00213 555 24 36 51
Tel: 00213 21 52 60 27
www.laiteriefreresbenaoula-dz.com
Działąność: mleczarnia ( mleko, kefir, masło,
śmietana ect)
Fax: 00213 21 52 60 27
Email: [email protected]
Działaność: import art. rolnospożywczych
Kontkat: Mourad Djabali
Zarządzający
Kom: 00213 661 31 40 08
Tel: 00213 41 24 83 24
Fax: 00213 41 24 83 24
Email: [email protected]
Działaność: import produktów dla HoReCa:
warzywa, owoce, sery, mięsa, napoje
IPP / IPA
Adres: Jijel 18 002 BP 147 Taher Jijel
Kontakt: Abdelhakim Yahi
Zarządzający
Kom Algierska : 00213 561 93 79 44
Kom Polska: 0048 530 84 97 23
Email: inter-pros[email protected]
Działaność: biuro doradcze
Wint Imp Exp
Adres: Jijel 18 002 Cite 100 logts Bat C
Taher Centre
Kontak: Wail Hadji
Zarządzający
Kom: 00213 670 18 88 60
Email: [email protected]
Działanośc: maszyny pakujące, materiały
opakowaniowe
SMCI Negoce Sarl
Eurl United Packing Algeria
Adres: Alger 16 000 Cite Benghazi Lot No
Adres: Alger 16 084 Bouchaoui Centre,
Cheraga
424 B, Baraki 4
Kontakt: Hassen Lahcen
Dyrektor Handlowy
kontakt: Hakim Reguig / Ameur Reguig
Kom: 00213 661 52 21 52
Tel: 00213 23 27 61 20
Kom: 00213 661 66 12 12
Fax: 00213 23 27 61 66
Biuletyn Informacyjny – Nr 04/2014
9
Email: [email protected]
Sarl Planete Filtre Industrie
Kalemegdan
Działaność: import maszyn rolniczych
Adres: Alger 16 000 Cite Makoudi 02, lot 43
Adres: Alger 16 000 Cite Concorde
El Alia
Bt A/B App 15, Bir Mourad Rais
Sarl Rahma Meat Import Export
Adres: Alger 16 000 Hai Chahid Hassani,
Bt No 66 No1406, Bab Ezzouar
Kontakt: Farid Khezzani
Kom: 00213 550 76 56 34
Tel: 00213 21 51 63 48
Kontakt: Mohamed Lamine Hani
Zarządzający
Kom: 00213 555 61 47 65
Kontakt: Mohamed Toumi
Dyrektor Generalny
Fax: 00213 21 51 52 21
Tel: 00213 21 54 24 12
00213 21 82 37 15
Fax: 00213 21 54 24 12
Kom: 00213 554 20 39 20
Tel: 00213 21 24 73 19
Email: [email protected]
Email: [email protected]
[email protected]
www.planete-filtre.dz
Działaność: import mięsa (wołowe,
baranie, drobiowe)
Działaność: importer: filtry głównie
samochodowe
Sarl BTPH Adjemout
Sarl Oudia Motors
Adres: Alger 16 000 94 Boudjemaa Moghni,
Sarl Purepox Coatings
Adres: Alger 16 000 Groupe de Propriete
Adres: Tizi Ouzou Route National No 24
Azzefoun Centre
Kontakt: Hacene Adjemout
Hussein Dey
Kontakt: Karim Oudia Właściciel
Kom: 00213 550 37 63 40
Tel: 00213 21 47 62 53
Fax: 00213 21 47 98 67
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja
samochodow użytkowych, import i
dystrybucja mebli
No 74 Section 4 Zone Industrielle,
Cheraga
Kontakt: Mohamed Slim Fodhil
Kom: 00213 550 90 99 52
Tel: 00213 21 37 31 55
Fax: 00213 23 30 51 06
Email: [email protected]
www.purepox.net
Działaność: import: farby, lakiery
Zarządzający
Kom: 00213 661 51 23 02
Tel: 00213 21 96 67 48
Fax: 00213 21 96 67 48
Email
Email: [email protected]
Działaność: prace publiczne - specjalizacja
budowa dróg, prace hydrauliczne oraz
kompleksowe wykonawstwo
Eurl Zitouni
Adres: Bourdj Bou Arreridj Lotissement
Hannachi Fg des Martyrs
Kontakt: Rebei Zitouni
Handlowiec
Kom: 00213 551 25 47 14
Tel: 00213 35 69 42 42
Fax: 00213 35 69 42 27
Email: [email protected]
Eurl Almaproc
Adres: Alger 16 000 Rue Des Freres Aissou,
Cite des 360 logts No 28S,
Ben Aknoun
Kontakt: Abdelhafid Haoues
Kontak: 00213 770 93 82 42
Email: [email protected]
Działaność: Import produktów chemicznych,
Shanglin Algerie
Adres: Alger 16 000 Cite Lalla Fatma
N'Ssoumer, Dar El Beidaak
Kontakt: Nacer Hammoudi
Zarządzający
Kom: 00213 550 48 03 74
Tel: 00213 21 82 12 51
Fax: 00213 21 82 18 43
opakowań metalowych i z tworzyw
Email: [email protected]
Działaność: Import farb, lakierów
sztucznych
Działaność: import pojazdów przemysłowych,
maszyny do prac publicznych
samochodowe
Conserverie Agro-alimentaire Zaime
Ahmed et Fils
Adres: Annaba 23 000 2 rue d'Ethiopie
St-Cloud
Kontakt: Mohamed El Moncef Zaime
Kom: 00213 661 33 03 19
Email: [email protected]
[email protected]
Działaność: producent koncentratu
pomidorowego, harrisy, soków z owoców
cytrusowych
Sarl Embalux
Adres: Bourdj Bou Arreridj Cite Si Ismail
EETPBH Aissa Mezaad
lot No 03 Local No 02
Komtakt: Hakim Zitouni
Adres: Blida
Kontakt: Aissa Mezaad
Handlowiec
Kom: 00213 555 07 47 22
Tel: 00213 35 69 42 27
Zarządzający
Kom: 00213 661 59 62 70
Tel: 00213 25 57 47 06
Fax: 00213 35 69 42 27
Email: [email protected]
Działaność: import produktów dla karoserii
Fax: 00213 25 57 47 06
Email: [email protected]
Działaność: biuro doradcze - prace
samochodowych
publiczne i hydrauliczne, budownictwo.
Biuletyn Informacyjny – Nr 04 / 2014
10
Email: [email protected]
Działaność: biuro doradcze, specjalizacja
konstrukcje metalowe, inżynieria cywilna
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 04/2014
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
11

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu - Osiągnięcie w 2019 r. 7% wzrostu PKB. - Rozwój południowych i przygranicznych obszarów Algierii. - Modernizacja systemy finansowego, wzmocnienie walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, pop...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu polskich produktów (konferencja, w której oprócz algierskich przedsiębiorców brali udział także dziennikarze) jak i lepszego zrozumienie rynku i potrzeb miejscowych konsumentów (store-check, semina...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny nr 2/2011

Biuletyn informacyjny nr 2/2011 Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o...

Bardziej szczegółowo