Oferty Lokalizacyjne: Municipality of Ełk

Transkrypt

Oferty Lokalizacyjne: Municipality of Ełk
Baza Ofert Inw estycyjnych w spółfinansow ana ze środków Europejskiego Funduszu Rozw oju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozw ój Polski Wschodniej 2007-2013.
Oferty Lokalizacyjne: Municipality of Ełk
Położenie
Charakterystyka działki
Nazwa lokalizacji
Municipality of Ełk
Różnica poziomów terenu
COI
COI Warmińsko-Mazurskie
Przeszkody podziemne
Miasto / Gmina
Ełk / City Development Zone Techno-Park
Przeszkody występujące na
powierzchni terenu
Województwo
warmińsko-mazurskie
Istniejące ograniczenia
ekologiczne
Specjalna Strefa
Ekonomiczna
Projekt w formule
Partnerstwa PublicznoPrywatnego (PPP)
Budynki i zabudowania na
terenie
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna
powierzchnia (w jednym
kawałku)
Autostrada / droga krajowa
17.0000 [ha]
Droga Krajowa:
numer: 65,
Porty rzeczne i morskie w
odległości do 200 km
Możliwości powiększenia
terenu (krótki opis)
Kolej
odległość: 2 [km]
Bocznica kolejowa
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu
włączając 23% VAT
Najbliższe lotnisko
międzynarodowe
Warszawa, odległość: 230
[km]
Istniejąca infrastruktura
Aktualny plan
zagospodarowania
przestrzennego
Elektryczność na terenie
tak
Napięcie
Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
Dostępna moc
Gaz na terenie
Nr ewidencyjny działki
Woda na terenie
tak
Kanalizacja na terenie
tak
Kontakt COI
COI
COI Warmińsko-Mazurskie
Adres
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi
Inwestora, Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, Plac
Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
Telefon
+48 89 521 12 50
WWW
www.investinwamiaandmazury.pl
E-mail
[email protected]
Znajomość
angielski, rosyjski
języków
Zdjęcia
Wydruk z: 2017-03-01 22:54:06
2012 © Polska Wschodnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne dokumenty