Karta Ucznia - Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych

Transkrypt

Karta Ucznia - Akademia Sztuk Scenicznych i Estradowych
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH I ESTRADOWYCH
Karta Ucznia
Data..................................
A. DANE KONTAKTOWE:
1. Imię i nazwisko Ucznia:
…........................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna:
…........................................................................................................................................................
3. Wiek:
…........................................................................................................................................................
4. Numer telefonu:
…........................................................................................................................................................
5. Adres e-mail:
…........................................................................................................................................................
B. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM PRZEBIEGU EDUKACJI MUZYCZNEJ
I ROZWOJU WOKALNYM:
1. Wykształcenie lub/i umiejętności muzyczne:
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Czy umie Pani/Pan czytać nuty?
…........................................................................................................................................................
1
3. Doświadczenie wokalne (lekcje indywidualne, zespoły wokalne, chóry, schole etc.):
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Doświadczenie sceniczne i estradowe:
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
C. PLANY I POTRZEBY UCZNIA:
1. Deklarowany czas uczestnictwa w lekcjach (liczba miesięcy, semestrów, lat):
…........................................................................................................................................................
2. Czego Pani/Pan oczekuje od lekcji śpiewu?
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Jakie są Pani/Pana plany i cele związane ze śpiewaniem?
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Data przesłuchania kwalifikacyjnego: (wypełnia nauczyciel)
…........................................................................................................................................................
2

Podobne dokumenty