O zdrowym odżywianiu na zajęciach z wychowawcą klasy

Transkrypt

O zdrowym odżywianiu na zajęciach z wychowawcą klasy
LEKCJE WYCHOWAWCZE
I ZAJĘCIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
DOTYCZĄCE ZDROWEGO ODŻYWIANIA
W październiku 2015r. w klasach O – VI przeprowadzono zajęcia dotyczące
zdrowego odżywiania.
Celem lekcji wychowawczych w klasach IV – VI było:
 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania.
 Pokazanie znaczenia prawidłowego odżywiania się dla zdrowia.
 Poznanie zasad prawidłowego odżywiania.
 Dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych.
 Wskazywanie produktów zalecanych i tych, które należy ograniczać w
diecie.
Na lekcjach wychowawczych w klasach IV - VI zaprezentowano tematykę
składników pokarmowych, wyboru właściwych produktów spożywczych oraz
zasad zdrowego żywienia (prezentacja multimedialna). Uczniowie rozwiązywali
krzyżówkę, wskazywali zalecane produkty oraz te, których spożycie należy
ograniczać w diecie. W oparciu o piramidę zdrowia uczniowie układali
jadłospisy oraz określali produkty, które są źródłem ważnych składników
pokarmowych: witamin, składników mineralnych, tłuszczów, białek i
węglowodanów ( zdjęcia – klasa VI b).
Celem zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasach O - III było:
 Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zdrowego odżywiania.
Klasy 0a i Ob dzieliły produkty na zdrowe i niezdrowe, przygotowywały
talerz z potrawą oraz układały piramidę zdrowia (zdjęcia – dotyczące zdrowego
odżywiania; klasa O b).
Klasy I poznawały wpływ witamin na różne partie ciała. Uczniowie
przygotowali sałatki i soki ( zdjęcia: „Dzień jabłka w klasach I” – październik,
sałatki - klasa I g).
Klasy II przygotowywały ręcznie wyciskane soki, sałatki i kanapki (kl. II a, c i
d). Uczniowie dowiedzieli się o ważnej roli witamin w rozwoju dzieci. ( zdjęcia:
„Tydzień zdrowej żywności” – październik).
Klasy III przygotowały zdrowe kanapki dokonując właściwego wyboru
produktów spożywczych.
Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej wszystkich klas 0 – III kształtują
właściwe nawyki żywieniowe podczas codziennie spożywanego drugiego
śniadania przez uczniów i nauczycieli.
Przeprowadzone zajęcia w klasach 0 – VI dostarczyły uczniom cennej wiedzy
dotyczącej wyboru zdrowej żywności oraz jej wpływu na samopoczucie i
zdrowie człowieka.
Katarzyna Skaraczyńska

Podobne dokumenty