Kontrola-Bolu - Septodont

Komentarze

Transkrypt

Kontrola-Bolu - Septodont
ŚWIATOWY LIDER
KONTROLA BÓLU W STOMATOLOGII
Septodont
a KONTROLA BÓLU
Firma Septodont, od momentu jej założenia w roku 1932 przez Annie i Nestora Schillerów, jest wiodącą firmą
produkującą farmaceutyki dla stomatologii. Aktualnie Septodont zatrudnia ponad 1.000 pracowników i posiada siedem
zakładów produkcyjnych we Francji, Ameryce Północnej i Indiach oraz cztery Ośrodki Badań i Rozwoju
(R&D - Research and Development Center), a także międzynarodową sieć dystrybucji. Wszystkie ośrodki pracują
wyłącznie nad rozszerzeniem oferty i zwiększeniem innowacyjności produktów dla stomatologii. Zaangażowanie
firmy Septodont w rozwój nowych technologii mających na celu poprawę jakości pracy w stomatologii ugruntowało
jej mocną pozycję w endodoncji, stomatologii zachowawczej, periodontologii czy protetyce . Firma systematycznie
wprowadza nowe innowacyjne i wartościowe produkty, takie jak ostatnio: N’Durance, N’Durance Cristal, N’Durance
Flow , Racegel czy Biodentine. Lecz „kontrola bólu” pozostaje cały czas główną specjalizacją firmy.
Septodont: światowy lider w dziedzinie kontroli bólu
Zabiegi znieczulenia wykonywane są rutynowo codziennie przez dentystów na całym świecie. Wykonanie iniekcji
ma szczególne znaczenie zarówno dla lekarza jak i dla pacjenta, ponieważ może mieć znaczący wpływ na przebieg
całej wizyty w gabinecie oraz na wynik leczenia.
W przeprowadzonych ankietach, w których pacjenci oceniali leczących ich dentystów, drugim pod względem
znaczenia kryterium był brak bólu podczas zabiegu. A co okazało się najważniejsze dla pacjentów?
Bezbolesne iniekcje!
Dlatego tak bardzo ważny jest dobór właściwych procedur przy wykonywaniu iniekcji znieczuleń.
Wybierając firmę Septodont lekarz zyskuje partnera, który oferuje odpowiednie rozwiązania redukujące uczucie bólu
przez pacjenta, a jednocześnie ułatwiające pracę lekarza dentysty.
Septodont dąży do wyeliminowania bólu podczas wykonywania procedur leczniczych w gabinecie dentystycznym.
Tak przejawia się troska Septodontu o pacjentów i lekarzy dentystów.
Dzięki stosowaniu tej zasady Septodont - światowy lider w produkcji środków znieczulających w iniekcji dla
stomatologii stał się światowym liderem w dziedzinie kontroli bólu rozwijając, wytwarzając i dostarczając najbardziej
kompletną ofertę produktów stosowanych w procedurach anestezji dentystycznej, włączając do niej nie tylko
znieczulenia iniekcyjne i powierzchniowe lecz też igły i bezpieczne strzykawki zabezpieczające przed ukłuciem igłą.
Pozycja światowego lidera była budowana stopniowo dzięki ciągłemu zaangażowaniu na rzecz wysokiej jakości
produkcji i innowacji, co zostało potwierdzone wydanymi Pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu znieczuleń
Septodontu przez prawie 100 instytucji regulujących rynki produktów leczniczych na całym świecie.
• 1932: założenie firmy Septodont przez rodzinę Schillerów.
• Lata pięćdziesiąte: Septodont jest prekursorem wprowadzania środków do znieczuleń miejscowych w formie
wkładów (cartridge).
• Lata sześćdziesiąte: Septodont wprowadza mepiwakainę i lidokainę w wielu
krajach Europy.
• Lata siedemdziesiąte: Septodont wprowadza artykainę na rynek Francji.
• 1991: Septodont wprowadza pierwsze urządzenie zapobiegające ukłuciu igłą
podczas iniekcji pod nazwą Safety Plus.
• 1999: Septodont wprowadza pierwszą igłę o zwiększonej średnicy wewnętrznej
(Septoject XL), która zwiększa komfort pacjenta podczas iniekcji.
• 2000: Septodont wprowadza artykainę na rynek Stanów Zjednoczonych.
• 2000: Septodont wprowadza Ultra Safety Plus XL – bezpieczne urządzenie
do iniekcji z udoskonaloną technologią.
• 2007: Septodont wprowadza innowacyjne strzykawki Vivaject dostosowane do
różnych rozmiarów dłoni lekarzy.
• 2007: Septodont wprowadza artykainę w ekskluzywnych 1 ml ampułkach.
• 2011: Septodont wprowadza innowacyjną igłę z unikalnym opatentowanym skosem w kształcie skalpela:
Septoject Evolution.
2
IGŁY
S T R Z Y K AW K I
BEZPIECZNE INIEKCJE
KONTROLA BÓLU
ANESTETYKI
IGŁY
• SEPTOJECT
• SEPTOJECT XL
• SEPTOJECT EVOLUTION
IGŁY
Igła to coś więcej, niż “tylko igła”
Ponieważ procedura znieczulenia jest bardzo ważna w praktyce dentystycznej, każdy element
tej procedury musi być starannie dobrany.
Istotne różnice w dostępnych na rynku jednorazowych igłach do iniekcji są bardzo widoczne
podczas ich oceny porównawczej.
Zdając sobie sprawę z faktu, że igła to coś więcej, niż zwykły towar handlowy, firma Septodont
utworzyła w 1990 roku osobny oddział zajmujący się opracowywaniem i wytwarzaniem igieł
najwyższej jakości. Zakład produkcyjny tego oddziału, dysponujący najbardziej zaawansowaną
technologią, produkuje rocznie 200 milionów igieł, co odpowiada 30% światowej produkcji.
Jednocześnie Dział Badań i Rozwoju opracował i wdrożył do stosowania przełomowe rozwiązania,
takie jak pierwsze igły dentystyczne XL (o większej średnicy wewnętrznej) oraz pierwsze systemy
do bezpiecznych iniekcji (Ultra Safety Plus) zabezpieczające przed ukłuciem igłą.
Aktualnie Septodont oferuje lekarzom dentystom nowe, innowacyjne rozwiązanie do kontroli
bólu - Septoject Evolution.
Jest to kolejny istotny wkład firmy Septodont do wprowadzania wartościowych rozwiązań
na rynku igieł dentystycznych.
5
Igły Septodont
Oddział Septodontu produkujący wyłącznie igły dentystyczne
Oddział firmy Septodont produkujący igły dentystyczne to jeden z najważniejszych w świecie zakładów produkcji tego typu,
specjalizujący się w dziedzinie projektowania, testowania i wytwarzania jednorazowych igieł dentystycznych. Oddział mieści się
w Mazamet (Francja) i zatrudnia ponad 100 osób zajmujących się opracowywaniem, wytwarzaniem, badaniem i produkcją igieł
dentystycznych najwyższej jakości.
W całej historii firmy Septodont zasada produkcji NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI jest traktowana jako naczelna wartość w codziennych
działaniach. Co oznacza zachowanie JAKOŚCI w odniesieniu do igieł dentystycznych Septodontu?
1Innowacyjne rozwiązania:
Firma Septodont bada potrzeby rynku poprzez różnego rodzaju własne marketingowe analizy rynku oraz spotkania typu
okrągłego stołu ze specjalistami ( WHO Safe Injection Global Network) oraz poprzez udział w grupach roboczych ISO
poświęconych w szczególności standardom urządzeń do wykonywania bezpiecznych iniekcji.
Tego typu działania pozwoliły na zrozumienie i sprecyzowanie potrzeb w zakresie niezbędnych rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo iniekcji w stomatologii.
W rezultacie firma Septodont jako pierwsza firma na świecie zaoferowała igły w rozmiarze XL ze zwiększoną średnicą
wewnętrzną, które oferują większy komfort pacjentom oraz urządzenie do wykonywania bezpiecznych iniekcji Ultra Safety
Plus, które chroni lekarzy dentystów i personel medyczny przed przypadkowymi zakłuciami igłą.
2Bezpieczne i niezawodne produkty:
Wszystkie igły i urządzenia do bezpiecznych iniekcji poddawane są licznym szczegółowym kontrolom jakości,
technicznym i fizycznym. Ponadto kolejne procesy produkcji oraz stanowiska produkcyjne są regularnie audytowane
przez najbardziej wymagające instytucje Nadzoru Służby Zdrowia.
3Stałe doskonalenie:
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań to wizja i cel Septodontu, a ich ciągłe doskonalenie to zobowiązanie wobec
stomatologii. Dlatego tak bardzo cenne są opinie klinicystów i praktyków z dziedziny stomatologii. Z tego też powodu
regularnie wykonywane są badania poziomu ich satysfakcji. Dzięki uzyskiwanym informacjom firma Septodont może
wprowadzać stale nowe rozwiązania w dziedzinie produkcji igieł i urządzeń do wykonywania bezpiecznych iniekcji.
4Ochrona i zarządzanie środowiskiem:
Oddział Septodontu produkujący igły jako pierwszy producent uzyskał już w roku 1998 Certyfikat Środowiskowy
(Environmental Certification) , w czasie gdy bardzo niewiele firm interesowało się problematyką ochrony środowiska.
Septodont przywiązuje wielką wagę do właściwej selekcji materiałów, do zmniejszania obciążenia środowiska odpadami
powstającymi podczas procesu produkcji oraz do oszczędzania energii.
• ISO 9001: system zarządzania jakością.
• ISO 13485: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania urządzeń medycznych.
• ISO 13485 z CMDCAS: system zarządzania jakością w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania urządzeń
medycznych.
• ISO 14001: system zarządzania środowiskiem.
• Certyfikat EC: produkty zgodne z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EEC, Załącznik II, Część 3.2.
6
Jakość w procesie produkcji
ytworzenie igły dentystycznej wysokiej jakości jest procesem długim i zaawansowanym technologicznie,
W
wymagającym precyzji i szczególnych umiejętności technicznych, poczynając od selekcji najwyższej jakości stali
nierdzewnej po fazę końcowej sterylizacji gotowego produktu.
Selekcja najwyższej jakości stali nierdzewnej
Szlifowanie paska ze stali nierdzewnej
Spawanie w kształt rurki Kalibracja rurki
Wyżarzanie
w atmosferze wodoru > 1000°C
Rozciąganie do uzyskania docelowej średnicy Z pasa stali nierdzewnej
o długości 1500 m będzie wykonane 1,5 miliona igieł o średnicy 0,30 mm
Prostowanie rurki
Docinanie do ostatecznej długości
Ostrzenie skosu
Pojedyncze cięcie przed zaostrzeniem skosu
Automatyczny proces zapewniający perfekcyjne naostrzenie
Piaskowanie igły
W celu usunięcia pozostałości stali
Polerowanie igły
W celu wyeliminowania szorstkich krawędzi
F ormowanie wtryskowe elementów plastikowych (kapturek, tulejki)
W pomieszczeniu o kontrolowanej atmosferze (<105 cząsteczek/m3)
Umocowanie igły w kapturku Zapewnienie właściwej pozycji igły w kapturku
i kontrola długości tej części igły, która przeznaczona jest do wkłucia
Złączenie obu części
Silikonowanie igły
Zakładanie ochronnej tulejki na igłę Banderolowanie obu tulejek
Zabezpiecza sterylność igły
Pakowanie po 100 igieł w kartonowe pudełko
Sterylizacja tlenkiem etylenu Ostatni i kluczowy element gwarantujący
bezpieczeństwo lekarza i pacjenta
Kontrola jakości
7
Septoject
Septoject - standardowa igła do wszystkich rodzajów znieczuleń
Właściwości i zalety
• Doskonała penetracja tkanek uzyskana dzięki wysokiej jakości
polerowanych i silikonowanych igieł z potrójnym skosem.
• Rurka z nierdzewnej wysokiej jakości stali chirurgicznej zmniejsza
ryzyko złamania.
• Wskaźnik skosu zapewnia dobrą orientację ustawienia igły
do wkłucia.
• Plastikowe kapturki dostosowane zarówno do wymiarów
metrycznych jak i amerykańskich.
Długość
Średnica
Extra krótkie – 8,10,12mm
30G = 0,30mm
Extra krótkie – 12mm
27G = 0,40mm
Kod kolorystyczny
Krótkie - 16, 21, 23, 25mm 30G = 0,30mm
Krótkie - 16, 21, 25mm
27G = 0,40mm
Długie - 35mm
27G = 0,40mm
Każdemu dentyście zdarzają się trudności z wkłuciem igły i torem jej wprowadzania, co często przekłada się bezpośrednio na odczucie bólu przez
pacjenta, zarówno w trakcie iniekcji, jak i po jej zakończeniu. Przyczyny tych trudności dla lekarza i dyskomfortu dla pacjenta są często związane
nie tyle z techniką wykonywania zabiegu, co z konstrukcją samej igły.
W trakcie niezależnych badań klinicznych, których wyniki zostały opublikowane w roku 2005(1,2), analizowano pod mikroskopem elektronowym siedem
najczęściej stosowanych rodzajów jednorazowych igieł stomatologicznych. W ramach tych badań stwierdzono różne wady produkcyjne występujące
na ostrzu igieł, takie jak zadziory, wyszczerbione krawędzie i stępione ostrza.
Inni producenci
Septoject
Badania porównawcze wykazały, że spośród siedmiu znanych producentów.
“… najlepszą jakością odznaczały się igły Septoject firmy Septodont”
(1) E valuation microscopique des aiguilles dentaires. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Ferandez. University center of Health Sciences, Guadalajara,
Mexico. Le Chirurgien Dentiste de France No. 1206, du 07 avril 2005
(2) A ssessing dental needles. Diego Espinosa Sanchez and Roberto Espinosa Ferandez. University center of Health Sciences, Guadalajara, Mexico. The Dentist.
January 2007. 66-68
8
Septoject XL
eptoject XL – większa średnica wewnętrzna to większy komfort pacjenta
S
i lepsza kontrola iniekcji
Septoject XL Standardowa igła
Właściwości i zalety
• Komfort: większa średnica wewnętrzna wymaga stosowania
mniejszej siły podczas iniekcji, nawet w gęstych tkankach.
• Większa elastyczność dzięki cieńszym ściankom.
• Poprawiona aspiracja.
• Taka sama penetracja tkanek jak w przypadku igieł klasycznych
(potrójny skos i silikonowana igła).
Długość
Średnica
Extra krótkie – 8,10,12mm
30G = 0,30mm
Extra krótkie – 12mm
27G = 0,40mm
Kod kolorystyczny
Krótkie - 16, 21, 23, 25mm 30G = 0,30mm
Krótkie - 16, 21, 25mm
27G = 0,40mm
Długie - 35mm
27G = 0,40mm
Od prawie 30 lat pismo „THE DENTAL ADVISOR” publikuje dla branży dentystycznej zwięzłe, dokładne,
obiektywne i potwierdzone naukowo informacje o produktach i sprzęcie dla stomatologii.
THE DENTAL ADVISOR dokonuje obiektywnych ocen klinicznych – opartych na pracy ponad 250 praktykujących
klinicystów, na wynikach zakrojonych na szeroką skalę, długoterminowych badań efektywności klinicznej oraz
obiektywnych testów laboratoryjnych, których wyniki są prezentowane w każdym wydaniu pisma DENTAL
ADVISOR.
Septoject XL został poddany ocenie klinicznej przeprowadzonej przez konsultanta klinicznego
z THE DENTAL ADVISOR i został oceniony na ++++1/2, a ponadto został wybrany jako jeden
z Preferowanych Produktów 2011 w kategorii Znieczulenia / środki do iniekcji.
Dental Product Shopper to niezależna organizacja, która wypracowała program oceny nowych produktów, który
ma służyć klinicystom pomocą w podejmowaniu decyzji przy zakupie potrzebnych im produktów. Wybrani klinicyści
ochotnicy dokonywali przez cztery tygodnie oceny danego produktu w swoich prywatnych praktykach, a wyniki ich
oceny były potem prezentowane w Dental Product Shopper. W 2010 roku Septoject XL był oceniany
przez 11 klinicystów amerykańskich.
Prowadzący badanie klinicyści ocenili Septoject XL na 4,3/5, dzięki czemu został on uznany
za produkt roku - “Best Product 2010”.
9
Septoject Evolution
NOWOŚĆ
Innowacyjna igła z opatentowanym ostrzem w kształcie skalpela
ostrze w kształcie skalpela
ŁATWIEJSZE
WKŁUCIE IGŁY
• Zmniejszony poziom dyskomfortu dla pacjentów
• Zwiększony poziom kontroli i precyzji iniekcji
ZMNIEJSZONE
ODCHYLENIE
IGŁY
Właściwości i zalety
Igła Septoject Evolution została zaprojektowana w celu zapewnienia delikatniejszej penetracji tkanek przy jednoczesnym zmniejszeniu
możliwości ich deformacji. Dla pacjenta oznacza to znaczne zmniejszenie dyskomfortu, nawet w przypadku wielokrotnych iniekcji.
Natomiast dla lekarza dentysty oznacza to stosowanie mniejszej siły, co w połączeniu ze znacząco zredukowaną możliwością
odchylenia igły, daje w efekcie lepszą kontrolę i precyzję iniekcji.
Łatwiejsze wkłucie igły
Łatwa penetracja tkanki Septoject Evolution wymaga do 29% mniej siły przy wkłuciu
Igły idealne do wielokrotnych iniekcji: Nawet czwarte wkłucie igłą Septoject Evolution wymaga zastosowania
mniejszej siły, niż pierwsze wkłucie igłą standardową
Niezbędna siła (w Newtonach) do penetracji 10 mm silikonowego bloczka.(1)
Septoject Evolution
1,80
-29%
Igła standardowa
1-sze wkłucie
2,54
Septoject Evolution
2,39
4-te wkłucie
Igła standardowa
3,25
0
0
(1) A. Steele et al. Submitted for publication.
10
1
2
3
4 Zastosowana siła (w Newtonach)
INIEKCJE NASIĘKOWE
INIEKCJE ŚRÓDWIĘZADŁOWE
• Znieczulenie do tylnego pnia nerwu
• Znieczulenie śródwięzadłowe
• Znieczulenie do tylnego pnia nerwu wyrostka
• Znieczulenie śródkostne
zębodołowego (PSA)
• Znieczulenie do środkowego pnia nerwu wyrostka
zębodołowego (MSA)
• Znieczulenie od strony podniebienia
Długość
Średnica
Kod kolorystyczny
Długość
Średnica
Krótkie 16, 25mm
30G = 0,30mm
Ekstra krótkie 9mm
30G = 0,30mm
Krótkie 16, 25 mm
27G = 0,40mm
Ekstra krótkie 9mm
27G = 0,40mm
Kod kolorystyczny
Septoject Evolution
0,99
-32%
Igła standardowa
Zredukowane odchylenie igły
1,46
Większa dokładność: Septoject Evolution zapewnia znaczącą redukcję
igły.0,800
0,000 0,200odchylenia
0,400 0,600
1,000 1,200 1,400 1,600
Średnie odchylenie (mm)
Porównanie odchylenia (mm) igły po penetracji 10 mm silikonowego bloczka. (2)
Deflection (mm)
2,5
2
Igła standardowa
Septoject Evolution
1,5
1
Septoject Evolution
0,5
0,99
-32%
Igła standardowa
0
1,46
0,000
0,200
0,400
0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600
Średnie odchylenie (mm)
Deflection (mm)
2,5
2
Igła standardowa
(2) JG Meechan et al. Submitted for publication.
1,5
Septoject Evolution
1
Średnia odległość od celu (mm)
Im bliżej do „0” tym mniejsze odchylenie
11
Strzykawki
• VIVAJECT
• N’TRALIG
• PAROJECT
• ASPIJECT
S T R Z Y K AW K I
Precyzja, ale nie kosztem komfortu
Komfort, kontrola i jakość to elementy kluczowe dla wykonywania lepszych iniekcji.
Wszystkie te trzy elementy znajdujemy w każdej strzykawce Septodont.
Niektóre techniki zabiegowe wymagają specjalistycznych strzykawek, a niektórzy dentyści potrzebują
strzykawek dostosowanych do wielkości ich dłoni. Firmie Septodont przyświecała taka właśnie wizja
stworzenia idealnego połączenia dłoń-strzykawka, której efektem jest szeroka gama strzykawek
dostosowanych do potrzeb każdej praktyki i każdego praktyka.
Septodont oferuje od lat wyjątkowe i innowacyjne strzykawki - poczynając od strzykawek
zaprojektowanych do nieurazowych iniekcji śródwięzadłowych N’Tralig i Paroject, a na kolorowych
strzykawkach Vivaject kończąc.
13
Strzykawki Vivaject
Każdy praktyk może zawsze ocenić, czy aktualnie używane narzędzie jest właściwe do danej pracy. Strzykawka zbyt mała
lub zbyt duża w stosunku do dłoni lekarza skutkuje niepotrzebnym stresem fizycznym podczas wykonywania iniekcji. Dlatego
też firma Septodont zaprojektowała strzykawki Vivaject, które są dopasowane do różnych wielkości dłoni.
Lekkie i trwałe strzykawki Vivaject mają różne rozmiary uchwytu i pierścienia na kciuk, standardowe i małe. Oznacza to,
że lekarze w zależności od swoich potrzeb, mogą dobrać taką ich wielkość, jaka najbardziej im odpowiada. Strzykawki mają
ergonomiczny kształt i nie mają żadnych części, które mogłyby odpaść.
Strzykawka aspirująca
NOWOŚĆ
14
Strzykawka samoaspirująca
Strzykawki Septodont są wykonywane ze stali szlachetnej
nadającej się do każdego rodzaju sterylizacji.
Nie tylko jeden rozmiar …
Vivaject Standard
Vivaject Small
…lecz właściwy
15
Strzykawki do iniekcji
śródwięzadłowych
N’Tralig: Strzykawka do iniekcji śródwięzadłowych i doprzegrodowych
Właściwości i zalety
• Mechanizm dźwigni zapewniający wysokie ciśnienie iniekcji
bez nadmiernego wysiłku ze strony operatora.
• Jedno całkowite naciśnięcie przycisku uwalnia 0,2 ml
środka zapewniając równomierne i mniej bolesne iniekcje.
• W ofercie strzykawki z 2 różnymi cylindrami: z pełną zakrytą
zabudową lub z czterema otworami kontrolnymi
Paroject: Strzykawka do iniekcji śródwięzadłowych
Właściwości i zalety
• Zaprojektowana specjalnie do znieczuleń
śródwięzadłowych (PDL).
• Może być stosowana ze wszystkimi standardowymi
wkładami z roztworami znieczulającymi i ze standardowymi
jednorazowymi igłami.
• Kompaktowy kształt i niewielka waga strzykawki zapewniają
optymalną kontrolę iniekcji.
• Aktywator z akustycznym kliknięciem zapewnia
uwalnianie skalibrowanej dawki 0,06 ml roztworu środka
znieczulającego.
16
Inne strzykawki
Aspiject: strzykawka samoaspirująca
Właściwości i zalety
• Dobrze wyważona i wygodna w użyciu.
• Lekka i wygodna podczas podawania środka
do znieczuleń miejscowych.
• Dostępna w wersji z podparciem półkolistym lub
z pierścieniem na kciuk.
17
System bezpiecznej iniekcji
• ULTRA SAFETY PLUS
• ULTRA SAFETY PLUS XL
Zranienia powodowane przez igły i inne ostre narzędzia należą do grupy najczęstszych
i najpoważniejszych ryzyk, na jakie narażeni są pracownicy służby zdrowia, a dodatkowo generują
one wysokie koszty zarówno dla systemów opieki medycznej jak i dla całego społeczeństwa.
Według niektórych badań w samej tylko Europie dochodzi rocznie w przybliżeniu do 1,2
miliona zranień przez ukłucie igłą … a dentyści i personel pomocniczy należą również do grupy
podwyższonego ryzyka w tym zakresie.
BEZPIECZNE INIEKCJE
W wielu krajach toczy się ożywiona debata nad możliwościami ochrony pracowników służby
zdrowia przed zranieniami spowodowanymi przez ukłucia igłami. Przykładowo, w czerwcu 2010
roku Komisja Europejska opublikowała Dyrektywę wprowadzającą w życie Ramową Umowę
dotyczącą zasad zapobiegania często występującym ukłuciom ostrymi narzędziami, w tym igłami
dentystycznymi. Dwa z głównych zaleceń w tym zakresie dla przedstawicieli zawodów medycznych
to eliminacja praktyki ponownego nakładania osłony na igłę oraz stosowanie urządzeń do
bezpiecznych iniekcji wszędzie tam, gdzie są one dostępne.
Dla firmy Septodont, jako partnera lekarzy dentystów w dziedzinie kontroli bólu, był to kolejny
impuls do tworzenia nowych technologii mających na celu poprawę bezpieczeństwa personelu
medycznego. Firma Septodont zainicjowała wiele lat temu specjalny program badań i rozwoju
(R&D), którego nadrzędnym celem jest ograniczenie ryzyka zranienia dentystów i personelu
pomocniczego igłami dentystycznymi. W wyniku tych działań, w roku 1991 powstała strzykawka
Safety Plus - pierwsze urządzenie jednorazowego użytku do wykonywania bezpiecznych iniekcji,
którego udoskonalona wersja nosi obecnie nazwę Ultra Safety Plus.
Mając na celu dalsze zwiększanie bezpieczeństwa i wygody lekarzy dentystów i personelu
pomocniczego, w roku 2010 Septodont wprowadził na rynek również jednorazowe sterylne
uchwyty do USP, tworząc w ten sposób ofertę całkowicie sterylnego i jednorazowego urządzenia
do iniekcji dentystycznych.
19
Ultra Safety Plus
sterylny system iniekcji
NOWOŚĆ 100%
do jednorazowego stosowania
ryginalny system do iniekcji z ochroną przed ukłuciem igłą zapewnia
O
bezpieczniejsze i bardziej komfortowe iniekcje.
Jednorazowy, sterylny uchwyt z tłokiem
Nowe, polipropylenowe sterylne uchwyty indywidualnie pakowane zwiększają
bezpieczeństwo lekarza, personelu pomocniczego i pacjenta.
Jednorazowa, sterylna i zabezpieczona igła
Te wysokiej jakości jednorazowe i sterylne igły dostępne są w rozmiarze XL
(większa średnica wewnętrzna) oraz w rozmiarze standardowym.
20
Właściwości i zalety
• Całe urządzenie jest jednorazowego użytku oszczędność czasu.
• Całe urządzenie jest sterylne ochrona przed krzyżowymi zakażeniami.
Właściwość Wskaźnik skosu
Korzyść Igła może być prawidłowo
wprowadzana do tkanki, co zmniejsza
ryzyko zablokowania igły
Właściwość
Poprawiona, mocna
blokada igły w pozycji
zabezpieczonej po użyciu
Korzyść Ochrona
lekarza i personelu
medycznego przed
ukłuciem igłą w trakcie
utylizacji
Właściwość
Możliwość wyposażenia
w igły SEPTOJECT XL o
zwiększonej o 43% średnicy
wewnętrznej
Korzyść Precyzyjna
iniekcja, mniej bolesna dla
pacjenta i bezpieczniejsza
dla tkanek
Właściwość Możliwość
załadowania następnego wkładu
z roztworem środka znieczulającego
Korzyść Idealne rozwiązanie
w przypadku długich zabiegów oraz
konieczności zastosowania większej
ilości środka znieczulającego
Właściwość Wyraźnie
zdefiniowana i odwracalna
pierwsza pozycja
zatrzymania osłony na igłę
Korzyść Ochrona lekarza
i asystentki w trakcie
zakładania nowego wkładu
Właściwość
Sterylny, jednorazowy
uchwyt z tłoczkiem
Korzyść Zwiększone
bezpieczeństwo,
łatwość użycia
Właściwość
Unikalna, przesuwająca
się osłona igły
Korzyść Ochrona
lekarza i personelu
medycznego przed
zranieniem w wyniku
ukłucia igłą
Właściwość
Przezroczysty cylinder
strzykawki
Korzyść Aspiracja
jest wyraźnie
widoczna
Właściwość Antypoślizgowe
rowki na osłonie stanowiącej
cylinder strzykawki i na uchwycie
strzykawki
Korzyść Dłonie w wilgotnych
rękawiczkach nie ślizgają się
Właściwość Bierna
lub aktywna aspiracja
Korzyść Bezpieczeństwo
dla pacjenta
21
Ultra Safety Plus
ltra Safety Plus zmniejsza w znacznym
U
stopniu ryzyko zranienia poprzez ukłucie igłą (1).
• Metodologia:
Badanie dokumentowało wszystkie zranienia w wyniku ukłucia igłą, które miały miejsce w okresie pięciu lat
w dwóch różnych ośrodkach:
1
Uniwersytecka Klinika Dentystyczna, w której system Ultra Safety Plus zaczęto stosować w czwartym roku badania.
2
Prywatna Klinika Dentystyczna stosująca strzykawki metalowe.
Częstotliwość zranień w wyniku ukłucia igłą
Częstotliwość ukłuć na 1.000.000 roboczogodzin
Wprowadzenie USP
30
29
25
20
15
10
20
14
8
5
0
29
1 rok
2 rok
11
3 rok
7
4 rok
20
20
4 rok
5 rok
“W drugim roku stosowania
Ultra Safety Plus
ilość ukłuć igłą
została zredukowana
do 0 ”
0
5 rok
Szkoła stosująca Ultra Safety Plus
1 rok
2 rok
3 rok
Oddział stosujący igły metalowe
Skutki ekonomiczne zranień w wyniku ukłucia igłą
Przeprowadzono również analizę kosztów leczenia zranień w wyniku ukłucia igłą:
• Przy zastosowaniu tylko podstawowej profilaktyki przeciwwirusowej, bez dalszej farmakoterapii - koszt 296,89 GBP
• Przy zastosowaniu pełnej farmakoterapii, bez absencji chorobowej - koszt 2.151,70 GBP
• Przy zastosowaniu podstawowej profilaktyki przeciwwirusowej i kompletnej procedury leczniczej, bez absencji
chorobowej - koszt 3.845,31 GBP
“Koszt bezpiecznych strzykawek do iniekcji jest porównywalny z kosztem
strzykawek wielokrotnego użytku, natomiast stosowanie bezpiecznych
strzykawek znacząco zmniejsza koszty leczenia w przypadku zranień
w wyniku ukłucia igłą, w tym również kosztów psychologicznych.”
(1) .M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.
22
Ultra Safety Plus: dostępna oferta
NOWOŚĆ
Kartonowe pudełko - 50 jednorazowych, sterylnych,
indywidualnie pakowanych uchwytów z tłokiem
Kartonowe pudełko – 50 jednorazowych, sterylnych,
indywidualnie pakowanych zestawów z igłami
w jednym rozmiarze
Kartonowe pudełko – 100 jednorazowych,
sterylnych, pojedynczo pakowanych zestawów
z igłami w jednym rozmiarze
+ 1 uchwyt z tłokiem z czarnego polikarboksylanu
do sterylizacji w autoklawie
Długość
Średnica
Extra krótkie – 12mm
30G = 0,30mm
Krótkie - 16, 21, 25mm
30G = 0,30mm
Długie - 35mm
27G = 0,40mm
Kod kolorystyczny
Sposób użycia Ultra Safety Plus i Ultra Safety Plus XL
Szczegółowy opis sposobu użycia znajduje się w oddzielnej ulotce ULTRA SAFETY PLUS XL
23
ANESTETYKI
• ARTYKAINA
Septanest
• LIDOKAINA
XYLONOR, XYLONOR SPRAY, XYLONOR SOLUTION
LIDOGEL
• MEPIWAKAINA
SCANDONEST
• BENZOKAINA
PROJEL 20
• KRIO-ANESTETYK
PHARMAETHYL
a świecie, w każdej sekundzie wykonywane jest
N
15 iniekcji dentystycznych z użyciem środków do
znieczulenia miejscowego produkcji firmy Septodont
Septodont to przede wszystkim laboratorium farmaceutyczne koncentrujące się w 100%
na doskonaleniu produktów dla stomatologii.
Na gruncie wieloletniego doświadczenia i kompetencji w zakresie składu i działania środków
stosowanych w anestezji oraz produktów leczniczych dla stomatologii firma Septodont
koncentruje się niezmiennie na badaniach naukowych w tym zakresie, poszukiwaniu nowych
rozwiązań i ulepszaniu już funkcjonujących produktów.
Zaangażowanie firmy i jej działania w tym zakresie, poparte badaniami i rejestracjami produktów
Septodontu przez jednostki nadzoru medycznego w krajach całego świata, pozwoliły zdobyć
zasłużone zaufanie zarówno praktyków - lekarzy dentystów, jak też środowisk naukowych
z dziedziny stomatologii i uczyniły z firmy Septodont światowego lidera w dziedzinie kontroli bólu:
• Każdego roku na całym świecie wykonywanych jest ponad 500 milionów iniekcji
z wykorzystaniem środków do znieczuleń miejscowych firmy Septodont.
• Oferta produktów do kontroli bólu została opracowana zgodnie z oczekiwaniami lekarzy
dentystów w prawie 100 krajach i daje możliwość największego wyboru środków
znieczulających i produktów leczniczych zarówno pod względem ich farmakologicznego składu
jak też zastosowania i dostępnych opakowań.
Ta wyjątkowa gama produktów do kontroli bólu jest wynikiem zaangażowania Septodontu na rzecz jak najlepszego
wyjścia naprzeciw potrzebom lekarzy dentystów, w oparciu o ciągłą krytyczną analizę procedur znieczulania
w stomatologii. Poniższe kluczowe wydarzenia stanowią dobre odzwierciedlenie wizji Septodontu:
• W roku 2000 amerykańscy dentyści mieli możliwość zastosowania po raz pierwszy w swojej praktyce
artykainę, którą firma Septodont wprowadziła na ten rynek pod nazwą Septocaine, po przeprowadzeniu sześciu
zakrojonych na szeroką skalę badań klinicznych (badania bezpieczeństwa i skuteczności hemostazy oraz dawki
maksymalnej) i otrzymaniu stosownego pozwolenia do wprowadzenia tego produktu do obrotu. Od tego czasu
Septocaine na rynku USA stała się numerem 1 wśród wiodących produktów leczniczych w stomatologii*.
ANESTETYKI
• Dla pacjentów nie wymagających podania pełnej dawki znieczulenia Septodont oferuje artykainę
w 1 ml ampułkach. Od roku 2007 Septodont jest jedyną firmą farmaceutyczną, która oferuje artykainę
w ampułkach 2,2 ml, 1,8 ml, 1,7 ml i 1 ml, zapewniając w ten sposób właściwą kontrolę bólu dawką
dostosowaną precyzyjnie do potrzeb różnych pacjentów na całym świecie, do ich rozmiarów i masy ciała.
• Septodont wprowadza lidokainę, historyczny złoty standard środków do znieczuleń miejscowych, nie tylko
w formie ampułek do iniekcji (z epinefryną lub bez), ale także w innych postaciach farmaceutycznych, w żelu,
w roztworze, lub sprayu – dostosowanych do różnych procedur znieczulania.
W badaniach poziomu satysfakcji przeprowadzonych w 2009 roku w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych lekarze dentyści ocenili zadowolenie z produktów firmy Septodont na poziomie 8,5 punktów
z możliwych 10-u **.
Wynik ten stanowił dla firmy Septodont dodatkową zachętę do dalszych działań na rzecz udoskonalania produktów
do kontroli bólu.
* (Source: SDM data 2009)
** 7 items evaluated: “Offers safe and reliable products / Manufactures high quality products / Good personal experience with this manufacturer / Innovative
Company / Leader in the field of dentistry / Dedicated to the field of dentistry / Offers a broad range of products”
25
Artykaina
d momentu pierwszego klinicznego zastosowania w roku 1976 w Europie
O
i w roku 1982 w Kanadzie, artykaina stała się bardzo szybko wiodącym
środkiem do znieczuleń miejscowych w większości krajów, w których została
zarejestrowana.
• Wielka Brytania: 2-gi w kolejności najczęściej stosowany miejscowy anestetyk (2).
• USA: 32,4% znieczuleń w formie iniekcji stosowanych w stomatologii (2).
• Niemcy: 96,8% znieczuleń iniekcyjnych w stomatologii (1).
Dlaczego tak jest?
O
1
Właściwości
Zalety
Korzyści
1. Pierścień
tiofenowy
Zwiększona
rozpuszczalność
w tłuszczach
Zwiększona
siła działania,
szybsza dyfuzja
Wymagana
mniejsza ilość
= BEZPIECZEŃSTWO
2. Amidy
Wartość
pKa bliższa
fizjologicznemu
pH
Natychmiastowe
działanie
Krótszy czas
oczekiwania
3. Estry
Przyspieszony
rozkład w osoczu
poprzez esterazy
Krótki okres
półtrwania w
osoczu
Zwiększona
tolerancja
Zwiększony %
wiązania
z białkami
95% artykainy
zostaje związane
z białkami
S
3 OCH3
2
NH
4
O
NH
4. Struktura
3D
(1) Source: GFK data 2009
(2) Source: SDM data 2009
26
= BEZPIECZEŃSTWO
Wydłużony czas
znieczulenia
Skuteczność kliniczna
orównanie działania artykainy i lidokainy w znieczuleniu nasiękowym zębów
P
odcinka bocznego żuchwy przy podaniu od strony policzkowej. Robertson et al. The anesthetic
efficacy of articaine in buccal infiltration of mandibular posterior teeth. J Am Dent Assoc 2007;138;1104-1112.
• Metodologia
Podwójne ślepe, krzyżowe badanie wybranych losowo próbek miało na celu porównanie lidokainy 2% (z epinefryną
1:100.000) z artykainą 4% (z epinefryną 1:100.000).
n = 60 pacjentów otrzymujących 2 iniekcje (po 1 z każdego produktu) w trakcie 2 wizyt następujących po sobie
w odstępie przynajmniej 1 tygodnia.
• Ocena
•Skuteczność stwierdzona na podstawie braku reakcji na test wrażliwości miazgi (=sukces znieczulenia)
•Ocena rozpoczęcia działania
kuteczność kliniczna: artykaina była znacznie lepsza od lidokainy
S
w osiągnięciu znieczulenia miazgi każdego z 4 zębów.
Pełny sukces znieczulenia
90%
80%
100
85%
artykaina + epinefryna
lidokaina + epinefryna
70%
75
60%
Test miazgi
57%
50%
20%
10%
lidocaine
30%
Septocaine
40%
0%
4% 1 : 100,000
50
25
0
2% 1 : 100,000
1
8
14
20
26
32
38
Czas w minutach
44
50
56
ozpoczęcie działania: przy użyciu artykainy efekt znieczulenia występował
R
znacznie szybciej niż przy użyciu lidokainy, w przypadku każdego z 4 zębów.
Rozpoczęcie działania znieczulającego na miazgę (min)
Septocaine 4% 1 : 100,000
lidocaine 2% 1 : 100,000
Drugi
trzonowiec
(29)
Septocaine
lidocaine
Pierwszy
trzonowiec
(33)
Septocaine
lidocaine
4.2 ± 3.1
7.7 ± 4.3
p=0.0002
Drugi
przedtrzonowiec
(41)
Septocaine
lidocaine
4.3 ± 2.3
6.9 ± 6.6
p=0.0014
Pierwszy
przedtrzonowiec
(35)
Septocaine
lidocaine
4.7 ± 2.4
6.1 ± 3.1
p=0.0137
0
2
4
6
8
10
4.6 ± 4.0
11.1 ± 9.5 p=0.0001
12
27
Septanest
Dlaczego warto wybrać Septanest?
pH: 4 do 5.5
100% bez lateksu
i parabenów
Końcowa sterylizacja
Dopuszczenie
do obrotu
Wkłady 1ml, 1,7ml
1,8ml i 2,2ml
Wkłady pokryte
Mylarem
28
Eliminuje problemy związane z długim czasem
rozpoczęcia działania znieczulenia i ogranicza bolesność
iniekcji wywoływanej przez niższy poziom pH
Wyeliminowanie czynników alergogennych: korki i tłoki
wkładów z roztworem znieczulającym nie zawierają lateksu,
a roztwór nie zawiera parabenów
Ostatnim etapem procesu produkcji znieczuleń Septodontu jest
“końcowa sterylizacja”, która gwarantuje lekarzom i pacjentom
najwyższy poziom sterylności i bezpieczeństwa
Znieczulenia Septodontu są dopuszczone do obrotu
w wielu krajach na całym świecie, również w tych, w których
obowiązują najostrzejsze wymagania w tym zakresie (USA,
Kanada, Japonia, Australia)
Septodont oferuje najszerszą gamę dawek środków
znieczulających dostosowanych do potrzeb różnych pacjentów,
uwzględniających ich wiek, wagę i sytuację zdrowotną
Eliminacja ryzyka stłuczenia szklanych wkładów, zwiększone
bezpieczeństwo
Bezpieczne opakowania
blistry z 10 wkładami
Zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego
Roczna produkcja
150 milionów wkładów
Septanest
Potwierdzenie zdobytego przez Septodont zaufania
dentystów na całym świecie
Septanest 4% charakterystyka
• pH: 4.0 do 5.5
• Początek działania: 1-3 minuty (1)
• Czas działania - z epinefryną 1:100 000 (1)
• Miazga: 60-75 minut • Tkanki: 180-360 minut
• Czas działania - z epinefryną 1:200 000 (1)
• Miazga: 45-60 minut • Tkanki: 120-300 minut
• Okres półtrwania w osoczu: 20-30 minut (2,3,4)
Maksymalna dawka artykainy
1ml 1,7ml 1,8ml 2,2ml
mg
Wkłady 1,8 ml
Dorośli: 7 mg/kg
~ 6 ¾ wkładu dla pacjenta o wadze 70 kg
Dzieci: 4 mg/kg
~ 1 wkład dla dziecka o wadze 20 kg
(powyżej 4-go roku życia)
(1) Malamed’s Handbook of local anesthesia. 5th Edition.Mosby
(2) Borchard U, Drouin H; Carticaine: action of local anesthetics on myelinated nerve fibers. Eur J Pharm 1980;62(1):73-9
(3) Ortel R, Rahn R, Kirch W. Clinical pharmacokinetics of articaine. Clin Pharmacokin. 1997;33(6) :417-25
(4) Becker D. Drug therapy in dentistry. 2nd Ed. Hayden-McNeil 1996 1.6-1.8.
29
Lidokaina
Lidokaina była pierwszym środkiem do znieczuleń miejscowych na bazie amino-amidów. Została ona po raz
pierwszy zsyntetyzowana w 1943 roku i stanowiła prawdziwy przełom w farmacji, ponieważ oferowała mniejsze
ryzyko reakcji alergicznych w porównaniu ze znieczuleniami na bazie estrów. Od tego czasu środek ten stał się
złotym standardem znieczuleń stomatologicznych i nadal jest historycznym środkiem referencyjnym.
Septodont wytwarza i oferuje lidokainę
w różnych postaciach farmakologicznych
Ampułki do iniekcji: Xylonor
Xylonor 3% noradrenaline -charakterystyka
• pH (1): 3 do 5.5
• Początek działania (1): 2-3 minuty
• Czas znieczulenia (1): • Miazga: 5-10 minut
• Tkanki: 60-120 minut
• Okres półtrwania w osoczu (1): 90 minut
(1) Malamed’s Handbook of local anesthesia. 5th Edition. Mosby
30
Maksymalne dawkowanie
dla dorosłych o wadze 70 kg
mg
Ilość wkładów
7 mg/kg
~ 6¾ wkładów 1.8 ml
Żel: Lidogel o smaku wiśniowym lub miętowym
Właściwości i zalety
•S
pecjalna konsystencja żelu uniemożliwia jego wypłukiwanie
z ubytku i tym samym wzmacnia skuteczność jego działania.
• Z apewnia komfort pacjenta w trakcie wielu procedur.
Spray: Xylonor Spray
Właściwości i zalety
• Ł atwość dawkowania substancji czynnych dzięki systemowi
pomiaru 1 dawki.
•P
recyzyjny i bezpieczny sposób aplikacji przy użyciu
załączonej dyszy.
Roztwór: Xylonor Solution
Właściwości i zalety
•D
o stosowania bezpośrednio przed procedurami leczniczymi,
aplikować na 30 sekund 1 – 2 krople roztworu za pomocą
bawełnianego wacika.
31
Inne anestetyki
Mepiwakaina: Scandonest 30mg/ml
Właściwości i zalety
• Mepiwakaina preferowana jest do
stosowania w krótkotrwałych procedurach
i do leczenia periodontologicznego.
• Końcowa sterylizacja wkładu gwarantuje
jego bezpieczne użycie.
• Maksymalna dawka mepiwakainy
mg
Wkłady 1,8 ml
Dorośli: 5,7 mg/kg
~ 7,4 wkładu dla pacjenta o wadze 70 kg
Dzieci: 4 mg/kg
~ 1,5 wkładu dla dziecka o wadze 20 kg
(powyżej 4-go roku życia)
Krioanestezja: Pharmaethyl
Do powierzchniowej krioanestezji w obrębie jamy ustnej przed zabiegami
ekstrakcji zębów mlecznych lub z nasilonymi zmianami periodontologicznymi,
a także w przypadku nacinania ropni.
Właściwości i zalety
• Tetrafluoroetan jest silniejszym krioanestetykiem niż chlorek etylu.
• Szybsze i głębsze działanie schładzające poprawia skuteczność
znieczulenia.
• Buteleczka ze sprayem o pojemności 150 ml z odmierzaną dawką.
Benzokaina: Projel 20
(brak rejestracji w Europie)
Właściwości i zalety
• 20% Benzokaina to żel do znieczuleń powierzchniowych, szybki
i efektywny w działaniu.
• Żel o miłym smaku, łatwy w aplikacji, nie zawierający barwników
i nie pozostawiający posmaku goryczy w ustach po zabiegu.
• Możliwość wyboru 4 smaków: wiśniowy, miętowy, guma balonowa
i pina colada.
• Produkt dostępny w postaci nieporcjowanej,w ekonomicznym słoiku
lub w tubkach do łatwego wyciskania.
32
Notatki
Septodont-Polska sp. z o.o., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18A,tel.: 22/ 545 89 50 do 52, fax: 22/ 641 80 21, e-mail: [email protected], www.septodont.com.pl
33
Septodont-Polska sp. z o.o., 02-829 Warszawa, ul. Taneczna 18A
tel.: 22/ 545 89 50 do 52, fax: 22/ 641 80 21
e-mail: [email protected], www.septodont.com.pl

Podobne dokumenty