Pobierz katalog w PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog w PDF
Uwodzà klasà,
sà pi´kne,
zadziwiajà
trwałoÊcià,
jakoÊcià,
elegancjà.
O nas About
PASTERNAK natural stones – sprowadzamy kamienie
z całego Êwiata, w szczególnoÊci z Włoch, Portugalii,
Indii i Kanady.
Uwodzà klasà, sà pi´kne, zadziwiajà trwałoÊcià, jakoÊcià,
elegancjà.
Od fachowego doradztwa, poprzez profesjonalnà
i innowacyjnà obróbk´, niepowtarzalne projekty
i kompleksowà realizacj´, zachowamy w Twoim domu
ponadczasowe pi´kno.
Nie mamy serca z kamienia, wkładamy serce w kamieƒ,
by tworzyç stylowe i oryginalne wn´trza.
3
PASTERNAK natural stones – we import stones from all
over the world, in particular from Italy, Portugal, India and
Canada.
Our stones are elegant and beautiful, they feature amazing
durability and quality.
Using expert advice, from the professional and innovative
stone treatment to the unique project and comprehensive
fitting, all this makes your place shine with a timeless beauty.
We do not have a heart of stone, we put our heart and
soul into stone, to create stylish and original interiors.
wkładamy
serce w kamieƒ
4
Kamienie Stones
W nowoczesnym, współczesnym Êwiecie z pewnoÊcià znajdziemy sposób,
by rozbudziç Twojà wra˝liwoÊç, dzi´ki unikalnym kamieniom naturalnym.
Thanks to the unique natural stones, we find a way to awaken your
sensitivity in this modern world.
Mo˝liwoÊç wykorzystania najwy˝szej próby kolekcji marmuru, granitu,
onyksu, trawertynu pozwoli wydobyç w Twoim otoczeniu potencjał natury
zakl´tej w kamieniu.
Niepowtarzalne projekty oraz surowe pi´kno kamienia nadadzà wn´trzu
wyjàtkowy charakter.
The possibility of using the highest quality marble, granite, onyx and
travertine collections will bring out the potential of nature enchanted
in the stone into your very own surroundings.
Unique projects and the raw beauty of the stone will grant the interior
a unique character.
surowe pi´kno,
wyjàtkowy charakter
5
Materiały Materials
Je˝eli w ˝yciu stawiasz na jakoÊç, to nasze wyjàtkowe
produkty przewy˝szà Twoje oczekiwania.
If the quality is important to you, our unique products will
exceed your expectations.
Tworzymy wn´trza z charakterem, bo natura jest êródłem
naszych inspiracji. Pasja i wizja architektów, artyzm
i rzemiosło projektantów o˝ywià nieskoƒczone kamienne
kompozycje.
6
Eklektyczny charakter kamienia naturalnego idealnie
sprawdza si´ w tradycyjnych, jak i w nowoczesnych
aran˝acjach.
We create interiors with a character because this is the
nature that inspires us. Coupling the passion and vision
of architects with the artistic and craftsmanship talents
of designers will transform the stones into an endless
variety of compositions.
The eclectic nature of the natural stone works ideally
both in traditional and modern arrangements.
eklektyczny charakter
nowoczesne aran˝acje
7
Współpraca Cooperation
Zapraszamy do współpracy architektów,
kamieniarzy oraz pracownie aran˝acji
wn´trz.
Z przyjemnoÊcià spotkamy si´ z Paƒstwem,
by móc odpowiedzieç na wszelkie pytania
i okreÊliç obszary wspólnych działaƒ.
PASTERNAK natural stones – gwarantujemy
najlepszy jakoÊciowo kamieƒ
z kompleksowà realizacjà zlecenia
(projekt, wycena, monta˝ z transportem)
oraz atrakcyjne warunki prowizyjne.
Oferujemy szybkà i sprawnà obsług´.
8
We invite architects, stonemasons and
interior design businesses to cooperate
with us.
We will be very happy to arrange
a meeting in order to answer any questions
and identify areas of our mutual interests.
PASTERNAK natural stones – we guarantee
the best quality stone together with
a comprehensive service (design, cost
estimation, fitting and transport)
and attractive commission conditions.
szybka
i sprawna obsługa
We offer a fast and efficient service.
Galeria kamieni Stone gallery
Granit, kwarcyt 12
Granite, quartzite
Marmur, wapieƒ 36
Marble, limestone
Onyks 48
Onice
Trawertyn 50
Travertino
Kamieƒ półszlachetny 52
Semiprecious
Belgijski wapieƒ Bluestone 54
Belgian limestone Bluestone
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Antique Brown
Antique White
Arandis / Etosha
Arezzo (Damascus)
Armony Gold
Artic Cream
12
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Artic Gold
Asterix
Astrus VC
Aurora Blue (Orchidea)
13
Ayers Green
Azul Aran
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Azul Bahia
Azul Macaubas
Azul Noche
Azul Platino
Baltic Brown
Baltic Green
14
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Bellini
Bengal Black
Beola Favalli
Bethel White
15
Bianco Romano
Bianco Sardo
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Black Beauty
Blue Eyes
Blue Flower
Blues In The Night
Bushman Gold
Copenaghen
16
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Copper Dunes
Cosmic Black (Titanium)
Costa Nova Smeralda
Costa Smeralda Original
17
Crema Julia
Delicatus
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Everest White
Fusion
Galaxy Black (India)
Galaxy Silver / Stargate
Ghiandone Sardo
Giallo California
18
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Giallo Imperiale
Giallo Ornamentale
Giallo Santa Cecilia
Giallo Veneziano
19
Gold Macaubas
Golden Cream
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Golden Crystal
Golden Lightning
Golden Spectrus
Imperial Gold
Iron Red
Ivory Brown / Shivakashi
20
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Ivory Fantasy
Juparana Bordeaux
Juparana Colombo
Juparana Colombo Gold
21
Juparana Crema Bordeaux
Juparana India
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Juparana Persa
Juparana Persa Avorio
Juparana Persa Blue
Juparana Starbeach
Juparana Vijara
Kashmir Gold
22
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Kashmir White
Labrador Antique
Labrador Blue Pearl
Labrador Emerald Pearl
23
Lady’s Dream
Lapidus
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Latinum
Madura Gold
Magma
Manhattan Black
Marinace Black
Marinace Green
24
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Marron Imperiale
Mary Blue
Matrix
Mombasa
25
Muticolor Red
Nakarado
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Namibia Siena
Namibian Gold
Nero Africa
Nero Angola
Nero Assoluto Zimbawe – India
Nero Marikana
26
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Nettuno Bordeaux
New Azul Aran
New Caledonia
Padang G-603
27
Padang G-633
Paradiso Bash
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Paradiso Classico
Perla Venato
Quartz Composit Snow White
Quartz Composit Sugar White
Quartz Composit Sand
Red Dragon
28
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
River White
Rosa Beta
Rosa Porrino
Rosso Africa
29
Rosso Balmoral
Rosso Eagle Red
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Sage Brush
Serizzo
Siena Beige
Sienna Bordeaux
Splendor
Starwood
30
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Steel Grey
Super White / Arabescato
Tai Dai / Wood Stone / Palomino
Tan Brown
31
Tropical Green
Tycoon Blue
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Typhoon Bordeaux
Verde Bahia
Verde Bamboo
Verde Fountaine
Verde Lapponia
Verde Marina
32
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Verde Maritaka
Verde Olive
Verde Rey Imperial
Verde Savana
33
Via Lattea
Virginia Mist
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Viscont White
Vizag Blue
Volga Blue
Waterfall Green
White Macaubas (Montblanc)
Wild West Green
34
PASTERNAK natural stones
Granit, kwarcyt Granite, quartzite
Wine River
35
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Afion Pink
Almond Flower
Arabescato Altissimo
Azul Celeste
Bellavita
Bianco Avion
36
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Bianco Carrara Extra
Bianco Carrara Standard
Bianco Gioia
Botticino Fiorito
37
Botticino Semiclassico
Breccia Capraia
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Breccia Imperiale
Breccia Oniciata Classica
Breccia Sarda / Daino / Napoleon Perlato
Breche De Versailles
Bronzo
Bronzo Antico
38
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Calacatta America
Calacatta Extra
Calacatta Luccicoso
Calacatta Sponda
39
Calacatta Vagli Oro
Corton
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Crema Luna
Crema Marfil
Crema Valencia
Emperador Dark
Emperador Light / Monaco Brown
Eramosa Brown
40
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Fior Di Bosco
Giallo Cleopatra
Giallo Siena
Grando Fossile
41
Grigio Carnico
Grigio Piacenza / Monaco Grey
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Jura Beige
Jura Grey
Macchiavecchia Grey
Nero Marquina
Palissandro Bluette
Palissandro Dorato
42
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Perlino Bianco
Pierre Bleue Belge
Pietra Del Cardoso
Pietra Di Sant’Andrea
43
Pietra Dorata
Pietra Grey
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Pietra Serena
Portoro
Portoro Africano
Rain Forest Brown
Rain Forest Green
Rosso Alicante
44
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Rosso Francia
Rosso Levanto MX
Rosso Verona
Ruschita
45
Sahara Noir
Sequoia Brown
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Statuarietto / Statuario Venato Standard
Statuario Extra
Terre Di Siena
Verde Acquamarina
Verde Guatemala
Verde Saint Denis
46
PASTERNAK natural stones
Marmur, wapieƒ Marble, limestone
Volakas
Vratza
47
PASTERNAK natural stones
Onyks Onice
Onice Arco Iris
Onice Avorio
Onice Champ Elysee
Onice Desert
Onice Grigio Perla
Onice Miele
48
PASTERNAK natural stones
Onyks Onice
Onice Orange
Onice Rosa Dark
Onice Snow White
Onice Verde Pakistano
49
Onice Wood
PASTERNAK natural stones
Trawertyn Travertino
Travertino Classico
Travertino Giallo Soraja
Travertino Navona
Travertino New Skabas
Travertino Noce
Travertino Rosso Soraja
50
PASTERNAK natural stones
Trawertyn Travertino
Travertino Silver Beige
Travertin Venatello
51
PASTERNAK natural stones
Kamieƒ półszlachetny Semiprecious
Semiprecious Alabastro
Semiprecious Ametista
Semiprecious Lapis Lazuli
Semiprecious Moss Agate
Semiprecious Mother Of Pearl
Semiprecious Rose Quartz
52
PASTERNAK natural stones
Kamieƒ półszlachetny Semiprecious
Semiprecious Stramatolite
Semiprecious Tiger Eye
53
PASTERNAK natural stones
Belgijski wapieƒ Bluestone Belgian limestone Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
Belgijski wapieƒ Bluestone
54
PASTERNAK natural stones
www.pasternakstones.com
Siedziba główna
Hurtownia Ostrowiec Âw.
Hurtownia Kraczkowa k. Rzeszowa
PASTERNAK natural stones
ul. Samsonowicza 15
27-400 Ostrowiec Âw.
Polska
PASTERNAK natural stones
ul. Samsonowicza 15
27-400 Ostrowiec Âw.
Polska
PASTERNAK natural stones
Kraczkowa 1415
37-124 Kraczkowa
Polska
tel. +48 501 773 750
tel./fax +48 41 247 47 46
[email protected]
tel. +48 723 737 372
tel./fax +48 41 247 47 46
[email protected]
tel. +48 607 432 885
tel./fax +48 41 247 47 46
[email protected]
Pn. – Pt. 8:00–16:00
Sob. 8:00–14:00
Pn. – Pt. 8:00–18:00
Sob. 8:00–14:00
Pn. – Pt. 8:00–20:00
Sob. 8:00–14:00

Podobne dokumenty