Napisał sędzia Paweł Szczygieł po finale wojewódzkim MPP

Transkrypt

Napisał sędzia Paweł Szczygieł po finale wojewódzkim MPP
Napisał sędzia Paweł Szczygieł po finale wojewódzkim MPP.
Trochę późno o tym piszę, ale myślałem, Ŝe p. Andrzej Wachowski się tym zajmie, bo się mnie o to
pytał. Chodzi o sprawę z tych Mistrzostw Wielkopolski.
[…] OtóŜ podczas sprawdzania historii po zakończeniu rozgrywek, ale przed ogłoszeniem wyników
Andrzej Aleksandrzak i Tomasz Freitag zauwaŜyli burtówkę.
Przeciwników juŜ chyba nie było albo nie zauwaŜyli nieprawidłowości, no, ale w kaŜdym bądź razie –
zawodnicy ci przyszli do mnie z niekorzystną dla siebie korektą zapisu i w ten sposób spadli z 1 na 6
miejsce.
Paweł
Komentarz.
BRAWO !!!
MoŜe jednak nie kaŜdy zdobyłby się na taki krok. Tak łatwo byłoby nie dostrzec błędu…
Takie wieści są o wiele milsze, niŜ inne, które doszły z tego samego turnieju.

Podobne dokumenty