Acta Philologica

Transkrypt

Acta Philologica
Z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy założenia Uniwersytetu Warszawskiego
Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii
zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych
do jubileuszowego numeru
czasopisma
Acta Philologica
w terminie do 29.02.2016.
Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities), Index Copernicus i Academica.
W ocenie ministerialnej za 2015 rok otrzymaliśmy 8 punktów.
Wskazówki dla autorów:
1. Jako że będzie to numer podwójny, przyjmujemy zgłoszenia językoznawcze, literaturoznawcze oraz
kulturoznawcze.
2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila, a w treści wiadomości podać
numer telefonu kontaktowego.
4. Zgłoszenia literaturoznawcze i kulturoznawcze prosimy nadsyłać na adres dr Anny Pochmary:
[email protected]
5. Zgłoszenia językoznawcze prosimy nadsyłać na adres dr Katarzyny Foremniak:
[email protected]
6. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w
innym czasopiśmie.
7. Do nadsyłania artykułów zapraszamy także doktorantów, których teksty znajdą się w sekcji Dobry
początek.
8. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu:
nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we
właściwościach pliku.
9. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron z podwójną spacją między wierszami (około
6 000 słów).
10. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenia w języku polskim, angielskim oraz w języku
tekstu o długości nieprzekraczającej 10 wierszy każde, a także 5–8 słów kluczowych w języku
angielskim.
11. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest
dostępny na naszej stronie internetowej: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl.
12. Wytyczne dotyczące redakcji tekstu oraz dokumentacji źródeł znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce Dla autorów:
a) Wskazówki dla tekstów literaturoznawczych i kulturoznawczych oparte są na systemie MLA:
http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/index.php/dla-autorow/wskazowki-dla-autorow/literatura-ikulturoznawstwo.
b) Wskazówki dla tekstów językoznawczych oparte są na systemie APA:
http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/index.php/dla-autorow/wskazowki-dlaautorow/jezykoznawstwo.

Podobne dokumenty