Zmiana nazwy Fundacji PROZON

Komentarze

Transkrypt

Zmiana nazwy Fundacji PROZON
Zmiana nazwy Fundacji PROZON
Fundacja PROZON od wielu lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz
minimalizowania emisji czynników chłodniczych zubażających warstwę ozonową.
W ostatnich latach nastąpiła zmiana technologiczna w sektorze chłodnictwa, a substancje
niebezpieczne dla warstwy ozonowej zostały wycofane. Mając na względzie, że ciężar codziennych
działań Fundacji przenosi się na odzysk i regenerację czynników chłodniczych o wysokim potencjale
cieplarnianym, Fundatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy, aby lepiej odzwierciedlała aktualny
obszar działań Fundacji.
Informujemy, że z dniem 27 czerwca nastąpiła zmiana nazwy naszej Fundacji.
Nowa nazwa brzmi:
PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.
Fundacja zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego
oraz numer KRS.
Zmiana nazwy Fundacji nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.
Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.
Aktualne dane Fundacji są następujące:
PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
ul. Matuszewska 14 bud. B9
03-876 Warszawa
NIP 524-18-25-696
REGON 012230156
KRS 0000042679
KONTAKT
PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
Tel: +48 22 392 74 62
Fax: +48 22 675 29 66
Adres:
ul. Matuszewska 14 Bud. B9
03-876 Warszawa

Podobne dokumenty