DREMA FURNICA

Komentarze

Transkrypt

DREMA FURNICA
FORUM B2B BRANŻY DRZEWNEJ I MEBLARSKIEJ
DREMA FURNICA
POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY
ISSN 1230-8994
MARZEC 2013
ń
a
n
3
1
20
z
o
P
ze ży pie
s
ęk ran uro
i
.
jw ej b w E
a
4
0 na n sow kiej j
.
9
y ne ars nie
1
- zam biz ebl od
6
1 ras nie i m sch
p a j W
Za otk wne osp rze kow
d rod
Ś
M
ię
d
n
zy
ar
o
w
do
e
Ta
i
rg
Ko
m
po
ne
n
w
tó
do
Pr
od
uk
M
cji
eb
li
W NUMERZE
3
Słowo Wstępu
4
Polska Fabryka Mebli
5
Polski przemysł drzewny
6
Laureaci Złotych Medali
10
Fabryka Mebli na Żywo
12
Urok Detalu
13
Automitive Design
15
Rzetelnie informujemy
16
10 wskazówek
18
Informacje dla zwiedzających
20
Nowości produktowe Drema
24
Nowości produktowe Furnica
26
Program Wydarzeń
28
Warto zobaczyć
30
Patronaty Medialne
FORUM B2B BRANŻY DRZEWNEJ I MEBLARSKIEJ
DREMA FURNICA
REDAKTOR NACZELNA
Katarzyna Supa
REDAKTORZY WYDANIA
Marta Wiśniewska
Dominika Redlicka
PROJEKT GRAFICZNY i DTP
Brandswork
DRUK
Artprint
ZDJĘCIA
Archiwum MTP
WYDAWCA
Międzynarodowe
Targi Poznańskie sp. z o. o.
ul. Głogowska 14, 6O-734 Poznań
tel.: +48 61 869 2OOO
www.mtp.pl
Hanna Ochnik-Pawłowska
Dyrektor Targów Furnica
Andrzej Półrolniczak
Dyrektor Targów Drema
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego wydania magazynu DREMA FURNICA NEWS.
Mamy nadzieję, że jak co roku będzie dla Państwa kompendium wiedzy i przewodnikiem
po Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Międzynarodowych Targach Komponentów do Produkcji Mebli
FURNICA. Na łamach naszego wydawnictwa, opisujemy wydarzenia i wystawy Targów
oraz przedstawiamy program, który przygotowaliśmy na tegoroczną edycję.
Targi DREMA jako największa w Europie Środkowo-Wschodniej wystawa branży obróbki
drewna, po raz kolejny znalazła się na liście światowych imprez, popieranych przez
Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. Zarówno
Targi DREMA jak i FURNICA uzyskały również honorowy patronat Ministra Gospodarki.
Te wyróżnienia są wyrazem wysokiej rangi wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, a także potwierdzeniem czołowej pozycji naszych targów wśród
dedykowanych branżom obróbki drewna i produkcji mebli.
Targi DREMA i FURNICA od wielu lat stanowią okazję do prezentacji aktualnych trendów,
technologii i nowości produktowych w najważniejszych sektorach związanych z przemysłem drzewnym i meblarskim. Podczas targów, na blisko 25.000 m kw. powierzchni
wystawienniczej, prezentowana będzie kompleksowa oferta w zakresie maszyn
i urządzeń dla leśnictwa, sektora drzewnego i meblarskiego, od transportu drewna
poprzez jego obróbkę do zaawansowanych technologii w przemyśle meblarskim.
Pragniemy zachęcić Państwa do odwiedzenia specjalnych Stref Mistrzów, w których
będą mieli Państwo okazję nie tylko zapoznać się z produktami nagrodzonymi Złotym
Medalem MTP, ale również zagłosować na najlepsze według Państwa rozwiązanie
w konkursie Złoty Medal Wybór Konsumenta.
Podczas Targów Drema 2013 zobaczą Państwo kolejną odsłonę Fabryki Mebli na Żywo,
która już na stałe wpisała się w krajobraz naszej imprezy. W tym roku, w ramach tego
wydarzenia uruchomiona zostanie pełnozakresowa produkcja mebli w postaci dwóch
biurek i kontenerów biurowych. Polscy producenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu DROMA
zaprezentują Polską Fabrykę Mebli. W tym roku w PFM produkowane będą meble
kuchenne z drewna sosnowego. Kolejną strefą godna polecenia jest „Urok Detalu”,
w tym roku pod tajemniczym hasłem: „W kręgu iluzji…”. Na tej przestrzeni znajdą
Państwo produkty, które dzięki rozwiązaniom technologicznym zastosowanym przy ich
produkcji, przybiorą zaskakującą postać. Premierową atrakcją targów FURNICA jest
wystawa AUTOMOTIVE DESIGN 2013. Jest to przestrzeń przygotowana we współpracy
z partnerem, w ramach której zostaną zaprezentowane niezwykłe meble, projektowane
w oparciu o design klasycznych samochodów. Jesteśmy przekonani, że również w roku
2013 targi DREMA i FURNICA będą międzynarodowym forum prezentacji najnowszych
rozwiązań w sektorze drzewnym i meblarskim.
Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do Poznania!
HONOROWY
PATRONAT
REKOMENDACJA
DREMA FURNICA NEWS 3
Polski przemysł drzewny?
Czas na zmianę strategii.
Weź do ręki garść potencjału: wysoką lesistość, w miarę wysoką
podaż drewna, spójrz na mapę Polski, Europy, świata. Zobacz swój
biznes z trochę innej perspektywy. Uruchom pokłady możliwości
drzemiące w Twoim zespole. Bierne czekanie na koniec kryzysu
warto zastąpić nową strategią działania. Ot, taki wiosenny coaching.
Lesistość w Polsce kształtuje się na poziomie 30% i jest zbliżona do poziomu
w Niemczech, Norwegii, czy też Francji.
To właśnie ten współczynnik determinuje
w głównej mierze pozycję sektora drzewnego i meblarskiego w Polsce, który od
wieków stanowi istotny element polskiej
gospodarki. Prognozy dotyczące wzrostu
lesistości w Polsce, mówiące o poziomie
33% w 2050 r. każą optymistycznie
patrzeć na poziom zaopatrzenia przemysłu drzewnego i meblarskiego w surowiec,
oczywiście jeśli wzrost ten będzie proporcjonalny do wzrostu pozyskania drewna a
niekoniecznie do wzrostu jego ceny, choć
to - obserwując globalne tendencje wydaje się niestety nieuniknione.
Więcej drewna...
Wzrost pozyskania surowca jest pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój
przemysłu drzewnego, borykającego się z
ciągłym jego deficytem. Dla porównania
w 2007 r. Lasy Państwowe zaoferowały
30,62 tys m3 drewna okrągłego, w tym
roku planowana podaż będzie wyższa o
ponad 5 mln m3. To tylko z perspektywy
statystyki wydaje się dużo. Prof. Wojciech
Lis z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu na łamach czasopisma "Przemysł Drzewny.Reseacrh&Development"
wskazuje, że oferta Lasów Państwowych w
2012 r. (34,5 mln m3) "była zbyt skromna
jak na fazę rozwoju i potrzeb rynku, a
przez swe znaczące zaniżenie wprost
wygenerowała wysokie ceny na drewno
okrągłe".
...ale i wyższe ceny
W 2007 r. za metr sześcienny drewna
płacono średnio (wg metodologii GUS)
147, 28 zł. 5 lat później, choć koniunktura
na rynku wyrobów drzewnych znacznie
się osłabiła, przedsiębiorcy płacili aż
186,42 zł/m3. Przedsiębiorcy drzewni
mogą więc z jednej strony cieszyć się z
rokrocznego wzrostu podaży drewna, z
drugiej jednak z niepokojem spoglądają
na coraz wyższy koszt jego zakupu, którego niestety w czasach trudnej koniunktury
nie można przenieść bezpośrednio na
DREMA FURNICA NEWS 4
odbiorcę produktu końcowego w postaci
mebli, stolarki budowlanej czy opakowań.
Wystarczy zauważyć, że od ponad 2 lat
ceny np. podłóg drewnianych w Europie
nie rosną, mimo drożejącego surowca.
Tymczasem koszt wytworzenia deski
podłogowej to aż w 55% koszt surowca
drzewnego.
Dylemat eksportera
Wysoki koszt zakupu surowca drzewnego
to nie jedyny problem przemysłu drzewnego. Jak wskazuje Norbert Dowejko z
firmy Barlinek "jednoznacznie można
stwierdzić, że obok ceny drewna, kurs
euro to czynnik decydujący o wynikach
całej firmy". Warto bowiem zauważyć, że
branża drzewna należy do wybitnie
eksportowych, a rynki strefy euro należą
do kluczowych rynków zbytu. Za granicę
trafia aż 74% wyprodukowanych w
Polsce mebli (a w nich drewno i płyty z
polskich fabryk) 49% produkowanego
papieru i tektury, 43% materiałów podłogowych oraz bezpośrednio 28 % płyt
drewnopochodnych. Meble są niewątpliwą chlubą polskiej gospodarki i jej
wizytówką na świecie. Prócz doskonałych
wyników eksportowych (wartość eksportu w 2012 r. wyniosła 6,6 mld euro, co
oznacza prawie 3-proc. wzrost wobec
wyniku z 2011 roku) polskie meblarstwo
jest czołowym pracodawcą w przemyśle
( zatrudnia połowę wszystkich zatrudnionych w przemyśle drzewnym czyli ok.
130 tyś. pracowników), jest też branżą
która w ostatniej dekadzie przyciągnęła
znaczne środki z tytuły napływu zagranicznego kapitału inwestycyjnego do
Polski. W 2011 roku produkcja sprzedana
mebli wzrosła w Polsce o ponad 21% r/r
w cenach bieżących. Sprzedaż napędziła
dobra koniunktura w Niemczech (+5%
r/r), osłabienie EUR/PLN oraz przyspieszenie inwestycji na EURO 2012. Rok
2012 był już jednak słabszy, głównie za
sprawą osłabienia koniunktury w strefie
euro.
Kiedy skończy się kryzys?
To pytanie, które zadają sobie wszyscy
wypatrując cienia optymizmu w ożywieniu
gospodarki
Stanów
Zjednoczonych,
w której kryzys się zaczął i od której
powinien następować jego zmierzch.
Trzeba pamiętać, że walka o klienta i
przetrwanie na rynku nie może być
biernym oczekiwaniem na lepszą koniunkturę i spadek cen drewna (który może nie
nastąpić). Przemysł drzewny musi przygotować się na walkę konkurencyjną nie w
obszarze cenowym, ale przede wszystkim
jakościowym. Mowa tu nie tylko o koniecznych inwestycjach w obszarze nowoczesnych technologii, ale również zarządzania,
optymalizacji kosztów zużycia energii czy
przebudowywania strategii marketingowych, budowania silnych marek i trwałych
relacji z klientem. Dlatego z niecierpliwością czekamy na targi Drema i Furnica w
Poznaniu, by spotkać się z tymi, którzy nie
czekają biernie, lecz aktywnie obserwują,
co dzieje się na rynku poszukując swojej
ścieżki rozwoju.
dr Małgorzata Wnorowska, redaktor naczelna
"Przemysł Drzewny. Research & Development"
Wzrost cen surowca drzewnego wydaje się
nieunikniony a walka z monopolistyczną
pozycją Lasów Państwowych - marnowaniem cennych pokładów energii. Warto je
wykorzystać na poszukiwanie nowej
strategii walki konkurencyjnej, w której
bardziej niż na cenę, stawia się na jakość
i innowacyjność.
Ponad 90 % firm drzewnych w Polsce
to małe bądź bardzo małe zakłady
zatrudniające mniej niż 10 osób.
Niespełna 2 % to firmy zatrudniające
ponad 49 osób. Jedynie 0,3 % przedsiębiorstw to firmy zatrudniające
więcej niż 250 osób.
W roku 2010 jako odbiorcy drewna
okrągłego zarejestrowane były w Lasach Państwowych 8.675 podmioty.
90% całej masy drewna sprzedawanej
w Lasach Państwowych kupuje około
700 przedsiębiorstw, stanowiących
podstawowy trzon przemysłu.
POLSKA FABRYKA MEBLI DREMA 2013
Stowarzyszenie Producentów Maszyn Urządzeń do Obróbki Drewna
DROMA we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz
Kurierem Drzewnym zapraszają do odwiedzenia na tegorocznych
targach DREMA pracującej fabryki mebli.
Stowarzyszenie Producentów Maszyn,
Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna
DROMA, zarejestrowane w 1992 r., grupuje osoby fizyczne związane z branżą
obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna
oraz większość polskich producentów
maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
Aktualnie
członkami
wspierającymi
Stowarzyszenia DROMA są 22 firmy
i instytucje związane z przemysłem
obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna.
Wśród członków wspierających są firmy
z wieloletnią tradycją produkcji maszyn
do obróbki drewna, które działalność
zaczynały w drugiej połowie XIX wieku, jak
choćby bydgoski FOD, jak i firmy które
swoją działalność rozpoczynały w okresie
rozwoju Stowarzyszenia, jak OSKA czy
PROCHERA.
Stowarzyszenie DROMA jest członkiem
Europejskiej
Federacji
Producentów
Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS,
grupującej 14 europejskich stowarzyszeń
narodowych. Polska Fabryka Mebli pozwoli
zaprezentować
możliwości
polskich
producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
DROMA, w zakresie kompleksowych
rozwiązań wyposażenia technologicznego
dla małych i średnich przedsiębiorstw
sektora drzewnego i meblarskiego. Polska
Fabryka Mebli zostanie zlokalizowana w
pawilonie 5 na powierzchni około 700 m2.
Produktem finalnym Polskiej Fabryki Mebli
będzie zestaw mebli kuchennych, wykonanych z drewna sosnowego. Zestaw
składać się będzie z kredensu oraz stołu.
Proces technologiczny projektowanej
fabryki mebli obejmować będzie wszyst-
kie fazy obróbki elementów od momentu
rozkroju wysuszonej tarcicy do końcowego
montażu mebli.
W fabryce zostaną zaprezentowane następujące węzły technologiczne: węzeł wielopiły, wycinanie wad, łączenie drewna na
długość, czterostronna obróbka drewna,
łączenie drewna na szerokość, formatowanie elementów, szlifowanie, wiercenie,
montaż. Dodatkowo zostanie zaprezentowane zagospodarowanie odpadów.
W projekcie udział wezmą miedzy innymi
takie firmy jak OSKA, FAMAD, JAROMA,
REMA, GOMAD, TECH-FA-MILER, TECHMAR,
GOPOL.
Patronat medialny nad projektem polskiej
fabryki mebli objął KURIER DRZEWNY.
Targi Gospodarki Leśnej,
Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska
4-6. 09. 2014
Mostki k/Świebodzina
www.ekolas.mtp.pl
Jesteśmy
członkiem:
www.zlotymedal.mtp.pl
Złoto jest ich!
Złoty Medal MTP, to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych nagród na
polskim rynku, o najdłuższej bo ponad trzydziestoletniej tradycji. Wyróżnienie
to jest niewątpliwie potwierdzeniem jakości produktu i w konsekwencji
elementem jego promocji na rynku. W tym roku, szanowne jury konkursu
pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Żurka, Kierownika
Zakładu Projektowania Technologii oraz Prorektora ds. współpracy
z gospodarką Politechniki Poznańskiej, przyznało Złoty Medal MTP
jedenastu produktom. Wszystkie zobaczyć będzie można między
16 a 19 kwietnia 2013 na specjalnie oznaczonych stoiskach,
na targach DREMA i FURNICA.
Po werdykcie Sądu Konkursowego i przyznaniu Złotych
Medali wybranym produktom, zaczyna się kolejny etap
rywalizacji. Przedstawiciele branży i konsumenci mogą
w osobnym konkursie "ZŁOTY MEDAL – WYBÓR KONSUMENTÓW" oddawać swoje głosy na najlepszy, w ich opinii,
produkt targów. Głosowania prowadzone są na stronie
www.zlotymedal.mtp.pl oraz za pomocą interaktywnych
ekranów dotykowych w specjalnie stworzonych przestrzeniach Strefy Mistrzów, zlokalizowanych w pawilonach
3, 5 i w pasażu przy pawilonie 7A.
Wszystkim laureatom gratulujemy zwycięstwa i życzymy
sukcesów w sprzedaży tych innowacyjnych produktów!
DREMA FURNICA NEWS 6
SIĘGNĘLI PO ZŁOTO
Odpylacz NESTRO NE 250
NESTRO LUFTTECHNIK GmbH, Niemcy
Zgłaszający: NESTRO PPHU sp. z o.o.,
Stare Olesno
Pawilon 5 , Stoisko 9
Zadziwiające wyniki obróbki uzyskuje się
w materiałach z trudnymi powłokami,
takimi jak: wysokopołyskowe, z folią
ochronną, HPL/CPL, z forniru, papieru
i twardych powłokach lakierowych. Dzięki
P-System osiągane są doskonałe wyniki
również przy: obróbka przeciwbieżna
w poprzek włókien drewna bez wyrwań;
bezwyrwaniowe wyjście narzędzia z materiału oklejonego obrzeżem; gotowa do
lakierowania bez szlifowania powierzchnia płyt warstwowych
Centrum obróbcze 2030 WM
SERON Kołodziejczyk sp.j., Zbydniów
Pawilon 5 , Stoisko 16
Technologia do odpylania i usuwania,
zagospodarowania produktów oraz odzyskania części energii utraconej w procesie
tworzenia. Cechy: system podciśnieniowy,
budowany w systemie modułowym, możliwość dobrania filtra o odpowiednich
parametrach, energooszczędny wentylator
podciśnieniowy o mocy 5,5 kW. Odciągnięty produkt uboczny (trociny, pył) opada do
zasobników pod filtrem, a odfiltrowane
powietrze kierowane jest z powrotem na
halę maszyn. Gwarantuje wyeliminowanie
strat energii cieplnej.
P- System – narzędzia diamentowe
LEUCO Ledermann GmbH & Co. KG,
Niemcy
Pawilon 3
Centrum obróbcze
CNC ROVER A 2231 G FT
4-osiowa maszyna obróbcza sterowana
numerycznie wyposażona w system
automatycznej wymiany narzędzi oraz
płynną oś C. Cechy: wrzeciono HSD,
mocna, stalowa, spawana, sztywna
konstrukcja, innowacyjne sterowanie.
Dzięki dużemu prześwitowi bramy możliwość obrabiania elementów do 500 mm
wys. oraz stosowania szerokiej gamy agregatów kątowych. Praca “od góry” z wykorzystaniem pełnej interpolacji 3 osi (praca w 3d)
oraz “od boku” - nawiercanie otworów
i wycinanie kształtów przy wykorzystaniu
płynnego ustawiania kąta czwartej osi.
Centrum obróbcze do wiercenia
i frezowania UNIFLEX HP
SCM GROUP S.A., Włochy
Zgłaszający: SCM GROUP POLSKA sp. z o.o.,
Suchy Las
"LEUCO P - system" - narzędzia DIA otwiera nowe możliwości. Nie powoduje
klasycznej operacji skrawania - złuszcza
obrabiany materiał.
maszyny jest krótki czas przezbrojenia,
pozwalający na sprawną obróbkę elementów różnych jeden od drugiego. Możliwe
jest
wiercenie
dwóch
elementów
w jednym cyklu roboczym oraz obróbka
elementów z 6 stron. Bogata gama dodatkowego wyposażenia, pozwala na rozszerzenie obróbki o: frezowanie, cięcie czy
wiercenie gniazd pod zawiasy puszkowe
w jednym takcie. To sprawna, uniwersalna
i interesująca cenowo obrabiarka do
obróbki wiertarskiej.
Pawilon 6A , Stoisko 8
Wszechstronna
wiertarka
sterowana
numerycznie, przeznaczona do obróbki
krótkich serii produkcyjnych. Zaletą
BIESSE S.P.A. , Włochy
Zgłaszający: Teknika sp. z o.o., Warszawa
Pawilon 5A
ROVER A 2231 G FT, którego wyłącznym
dystrybutorem jest firma Teknika Sp. z o.o.
jest nowym rozwiązaniem BIESSE odpowiadającym na potrzeby obróbki typu
Nesting. Najnowsze rozwiązania technologiczne, niezwykle elastyczny stół roboczy
i
innowacyjny,
opcjonalny
system
załadunku i rozładunku (faza załadunku
i wyładunku odbywają się w tym samym
czasie, zapewniając całkowite bezpieczeństwo dla operatora, który wyładowuje
gotowy element w czasie, gdy nowy jest
DREMA FURNICA NEWS 7
już obrabiany) sprawiają, że jest to niezawodna i konkurencyjna maszyna.
Spiralny wał strugarski
SILENT – POWER
27-29
WRZEŚNIA
2013
KATOWICE
SPODEK
Felder KG , Austria
Zgłaszający: Felder Group Polska sp. z o.o.,
Żory
Pawilon 5 , Stoisko 101
nię błamu, rozpoznaje strefy poziomu
jakości skóry, uwzględnione później przez
algorytm układający szablony. Efekt:
oszczędność w zużyciu skóry do 10 %.
Zastosowanie równolegle drugiej stacji
SIMULNEST pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności.
Magazyn powierzchniowy
BARGSTEDT OPTIMAT TLF 210
Bargstedt Handlingsysteme GmbH,Niemcy
Zgłaszający: HOMAG POLSKA sp. z o.o.,
Środa Wlkp.
Pawilon 6A , Stoisko 12
Przełomowość wału strugarskiego „Silent-Power” bazuje na: geometrii spiralnie
ułożonych noży, których płynny zbiór
zapewnia doskonałe wyniki strugania
niezależnie od gatunku drewna; redukcji
średnio o 10 dB natężenia dźwięku, co
w praktyce oznacza 50% obniżenie poziomu odczuwanego hałasu; ekonomiczności
użytkowania ze względu na 4-ostrzowe
noże, które pojedynczo można obracać
i wymieniać bez dodatkowego ustawiania.
Wykonane z węglika spiekanego odznaczają się 20-krotnie wyższą żywotnością;
20% obniżeniu kosztów energii; redukcji
objętości wiórów.
Cutter Taurus XD Gerber
Technology do rozkroju skóry
Gerber Technology, USA
Zgłaszający: INTEX sp. z o.o., Katowice
Pawilon 5 , Stoisko 30
Nowa lokalizacja.
Rozwiązanie dla w pełni zautomatyzowanego transportu oraz efektywnego magazynowania materiałów w formie płyt. Płyty
mogą być magazynowane wzdłuż i w
poprzek. Możliwy jest transport zarówno
surowych płyt MDF o gr. 3mm jak też
ciężkich płyt o wadze 250 kg ; brak straty
czasu na szukanie właściwej płyty, łatwa
manipulacja przy dużych możliwościach
sortowania;
zoptymalizowane
stany
magazynowe – magazynowane są tylko te
płyty, które będą w najbliższym czasie
używane; redukcja kosztów – wszystkie
odpady będą zużyte; wysoka jakość
powierzchni – brak porysowanych i poobijanych płyt.
Panel 3-warstwowy DendroLight
SIA „ DendroLight LATVIJA”, Łotwa
Zgłaszający: Trehus Design Krystyna
Sieczka, Łęgowo
Nowa jakość.
Pawilon 7 , Stoisko 40
Nowe oblicze.
ORGANIZATOR
www.dremasilesia.pl
DREMA FURNICA NEWS 8
Wysoko zaawansowany system automatycznego rozkroju skór. Stacja robocza to 2
stoły krojcze - naprzemienne ładowanie
błamów i ciągłą pracę urządzenia. TAURUS
korzysta z technologii CNC, eliminując
stosowanie drogich wykrojników i szablonów. Kamera skanuje i mierzy powierzch-
Unikalne profile drzewne świerku, sosny
i osiki, które sklejone ze sobą w płaszczy-
znach prostopadłych, formują blok
DendroLight® Warstwa Środkowa, który
następnie pocięty jest na panele. Technologia ta redukuje masę litego drewna
o 40%, osiągając ciężar 250 kg/m³ przy
jednoczesnym zlikwidowaniu wewnętrznych naprężeń drewna. W procesie
klejenia przy użyciu klei PVAc (D3/D4) lub
EPI, ilość kleju w materiale nie przekracza
4%. Cechy: stabilność, jednorodność
i sztywność materiału, wytrzymałość,
ekologiczność.
Portland przełamuje schematy tradycyjnych, deskowych wzorów meblowych.
Jest nieregularny i niesymetryczny,
tworzy przez to unikalne układy na
frontach mebli.
Cutter UNICUT 3C50
Przewodniczący
UNICUT sp.j., Katowice
Zgłaszający: Allcomp Polska sp. z o.o.,
Katowice
prof. dr hab. Jan Żurek
Politechnika Poznańska,
Prorektor ds. współpracy z gospodarką
Kierownik Zakładu Projektowania
Technologii
Pawilon 8 , Stoisko 5
Papier dekoracyjny Dąb Portland
Członkowie:
Impress Decor Polska sp. z o.o. , Ełk
prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski
Politechnika Poznańska ,
Wydział Maszyn Roboczych
i Transportu, Kierownik Zakładu
Metod Projektowania Maszyn
Pawilon 7 , Stoisko 45
Impress Decor Polska jest producentem
papierów dekoracyjnych dla meblarstwa,
branży podłóg laminowanych i wyposażenia wnętrz. Ełcka drukarnia jest częścią
Grupy Impress posiadającej fabryki
w Austrii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii,
Brazylii i Rosji. Dąb Portland to dekor do
produkcji nowoczesnych płyt meblowych,
mebli i paneli podłogowych. Drukowany
jest na papierze z certyfikatem FSC przy
użyciu ekologicznych farb wodnych. Dąb
Skład Sądu Konkursowego
Złotego Medalu MTP
DREMA, FURNICA
Cutter UNICUT 3C50 to atrakcyjne
rozwiązanie
dla
przedsiębiorców
o zróżnicowanej wielkości produkcji,
gdzie proces produkcyjny wymaga
rozkroju różnych ilości warstw oraz
różnego rodzaju materiałów. 3 MASZYNY
W JEDNEJ! – oszczędność czasu, miejsca
i pieniędzy! Najnowszej generacji cutter
3C50 tnie w 3 TRYBACH PRACY:
1 – WIELOWASTROWYM; 2 – JEDNOWARSTWOWYM(niskie nakłady); 3 – CIĘCIEA
OWATY. Tnie wszystkie rodzaje tkanin
i dzianin, materiały techniczne, obiciowe,
w tym skaje, materiały syntetyczne
i elastyczne. Cutter 3C50 to rewolucyjne
rozwiązanie dla Twojej krojowni!
prof. dr hab. inż. Ryszard Guzenda
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydział Technologii Drewna,
Zakład Techniki Cieplnej
prof. dr hab. Ginter J. Hruzik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Kierownik Katedry Mechanicznej
Technologii Drewna
mgr inż. Andrzej Półrolniczak
Prezes Stowarzyszenia Producentów
Maszyn,Urządzeń i Narzędzi
do Obróbki Drewna DROMA
dr inż. Waldemar Szymański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
Katedra Obrabiarek i Podstaw
Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Grzegorz Wieloch
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
Katedra Obrabiarek i Podstaw
Konstrukcji Maszyn
W-ce Prezes Tomasz Kobierski
Przedstawiciel MTP sp. z o.o.
dr hab. inż. Piotr Pohl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna,
Katedra Obrabiarek i Podstaw
Konstrukcji Maszyn
dr inż. Władysław Strykowski
prof. ITD, Instytut Technologii Drewna
Dyrektor Instytutu
Głosuj w Strefach Mistrzów oraz
stronie www.zlotymedal.mtp.pl
Prezenter
dr inż. Bolesław Kortylewski
Prezes Towarzystwa Naukowo-Technicznego Obrabiarek i Narzędzi
DREMA FURNICA NEWS 9
Targi DREMA 2013
Fabryka Mebli na Żywo
Międzynarodowe Targi Poznańskie, firma Trehus Design oraz gdańska Akademia
Sztuk Pięknych i poznański Uniwersytet Przyrodniczy zapraszają uczestników
Targów DREMA FURNICA 2013 na wydarzenie specjalne Fabryka Mebli na Żywo.
Fabryka Mebli na Żywo już na stałe
wpisała się w krajobraz najważniejszych
targów dla branży obróbki drewna
i produkcji mebli w Polsce. W tym roku,
w ramach tego wydarzenia uruchomiona
zostanie pełnozakresowa produkcja
mebli w postaci dwóch biurek i kontenerów biurowych.
Twórcy Fabryki wykorzystają do ich
produkcji innowacyjny i ekologiczny
produkt jakim są płyty DendroLight®.
Linia produkcyjna zostanie wyposażona
w pełny zakres maszyn i urządzeń
zapewniających obróbkę materiału od
formatyzowania aż po pakowanie
gotowego produktu.
wspólnie będą wspierać projekt również
na miejscu w Poznaniu, w trakcie trwania
Targów DREMA 2013.
Płyty DendroLight® zostaną dostarczone
przez wyłącznego dystrybutora tej marki
w Polsce, firmę Trehus Design.
Fabryka Mebli na Żywo zaprezentuje
elastyczną produkcję przy zastosowaniu
innowacyjnego materiału i nowoczesnych technologii.
Panele DendroLight®, w odróżnieniu od
innych płyt drewnopochodnych wytwarzane są z naturalnych profili drewnianych i zachowują wszystkie cechy litego
drewna: wytrzymałościowe, cieplne,
dźwiękowe, izolacyjne, zdolność niezawodnego utrzymywania elementów
łączących, szerokie możliwości wykończeń krawędzi i powierzchni płaskich
oraz ekologię.
Produkowane meble będą składać się
w 90 proc. z płyt DendroLight®, które
można zastosować praktycznie w każdym
koncepcie produkcyjnym branży drzewnej, meblarskiej i budowlanej. Pokaz
przewiduje m.in. prezentację obróbki
elementów na maszynach CNC oraz ich
lakierowanie i suszenie.
Zestawy biurowe ANETA oraz IZA, składające się z biurek i kontenerków zostały
zaprojektowane przez studentki II roku
studiów magisterskich, na Wydziale
Architektury i Wzornictwa gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych p. Anetę Eron
i p. Izabelę Tkaczyk, pod kierunkiem prof.
Haliny Kościukiewicz.
Od strony technologicznej projekt
przygotowują studenci Katedry Meblarstwa
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu pod egidą prof. Jerzego
Smardzewskiego. Studenci obu uczelni
DREMA FURNICA NEWS 10
Unikalne panele charakteryzują się
zredukowaną masą w porównaniu
z masą litego drewna na poziomie 40%, a
w porównaniu z płytami HDF - 60%. Płyty
DendroLight® osiągają tak niską gęstość,
jak 250kg/m³ i minimalizują wewnętrzne
napięcia litego drewna, jednocześnie
odpowiadając jego wszystkim cechom.
Płyty DendroLight® mogą być użyte
w procesie produkcyjnym, bez potrzeby
wymiany czy przezbrojenia parku maszynowego a ich obróbka odbywa się przy
użyciu typowych narzędzi i na tradycyjnych maszynach. Panele te mogą zdecydowanie skracać proces produkcyjny
i ograniczać ilość czynności obróbczych.
Dzięki temu, że są produktem naturalnym, wolnym od zanieczyszczeń i chemii
wpływają pozytywnie na żywotność
narzędzi. Bazą dla wszystkich produktów
DendroLight® i jednocześnie autonomicznym produktem jest unikalna
warstwa środkowa, zbudowana z profili
świerku, sosny i osiki w formie dwustronnego grzebienia. W gotowej płycie cienkie
żeberka profilu ułożone są sąsiadująco
pod kątem +/- 45 stopni w stosunku do
powierzchni. W rezultacie materiał posiada większą wytrzymałość, przy czym
jednakową we wszystkich kierunkach.
W procesie klejenia, przy użyciu kleju
PVAc (D3/D4) lub EPI ogólna jego ilość
w materiale nie przekracza 4%. Dlatego
też warstwa środkowa DendroLight® jest
najwyższej jakości produktem naturalnym
i tym samym zapewnia odpowiedzialność
ekologiczną. Warstwa środkowa może
być oklejana wszystkimi dostępnymi na
rynku produktami takimi jak: laminaty
i płyty HPL, MDF, HDF, obłogami, konglomeratami czy kamieniem naturalnym.
W trakcie Fabryki Mebli na Żywo do
produkcji mebli użyte zostaną również
płyty trójwarstwowe DendroLight®.
Główne zalety płyt DendroLight®:
• zredukowana waga (250-300kg/m³
dla warstwy środkowej, 360-477
kg/m³, dla paneli trójwarstwowych)
• niskie pęcznienie - poniżej 0.5%
w zależności od grubości i rodzaju
podkładu
• wysoka sztywność (niski moduł E,
25mm 2290 N/mm², 60mm 1240
N/mm²)
• wysoka i jednorodna stabilność
powierzchni
• dobre właściwości przy wykorzystaniu elementów łączących
(760-950 N/mm² dla powierzchni,
530 N/mm² dla boków);
• niska zawartość kleju (3 – 4 %);
• zmniejszenie kosztów
logistycznych i magazynowania
• łatwa obróbka przy użyciu
tradycyjnych narzędzi i maszyn
• materiały przyjazne środowisku.
• brak napięć wewnętrznych
• mocne wiązania wewnętrzne
0.44 N/mm²;
LOKALIZACJA
PAWILON 5G
W ich przypadku warstwa środkowa jest
pokrywana z obu stron podkładami ze
sklejki, MDF lub HDF. Trójwarstwowy
panel DendroLight® jest wspaniałym
rozwiązaniem do konstruowania mebli,
drzwi bezprzylgowych, ścianek działowych i elementów dekoracji wnętrz w
szerokim rozumieniu (także schodów,
przy zastosowaniu warstwy środkowej
wzmocnionej żebrami).
Panel może być fornirowany wszystkimi
rodzajami okładzin pozwalających na
niezliczone możliwości ozdobne.
DREMA FURNICA NEWS 11
Urok Detalu 2013
- W kręgu iluzji
Wystawa „UROK DETALU” to niepowtarzalna okazja do
zaprezentowania swoich rozwiązań. W pięciu wyodrębnionych stoiskach, na specjalnie wydzielonej przestrzeni,
będzie można zobaczyć specjalnie zaprojektowane meble,
wykonane z prezentowanych materiałów. Wystawa adresowana do producentów mebli – ma inspirować do nowych
rozwiązań wzorniczych i promować nowoczesne technologie.
cje, dzięki którym będą mogli korzystniej
przedstawiać swoje produkty i usług.
„Jak przejąć kontrolę nad klientem
i więcej mu sprzedać?” – Podczas tego
szkolenia będzie można się dowiedzieć
jak zachowuje się umysł klienta, podczas
dokonywania decyzji zakupowej, co dla
niego jest ważne i jak to wykorzystać, aby
zwiększyć sprzedaż.
„E-Visul Merchandising, czyli jak kreatywnie zarządzać asortymentem na
własnej stronie internetowej” - Podczas
tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się
jak w jakiś sposób rozmieszczenie
produktów na stronie internetowej
wpływa na decyzje zakupowe klienta.
„Psychologia koloru i kształtu w internecie, czyli pięć sekretów tworzenia
skutecznych stron internetowych” –
Podczas tego seminarium, będzie można
zapoznać się z tym jak mózg internauty
odbiera stronę internetową oraz jak
ważne jest oddziaływanie odpowiedniej
grafiki, zdjęć w komunikacji różnych
produktów i usług. „Jak ściągnąć klienta
do własnej firmy” - Szkolenie to prezentuje praktyczne i sprawdzone sposoby
wpływania na klientów, tak, aby odwiedzali naszą firmę i kupowali jak najwięcej. „Negocjacje handlowe, czyli jak
Intrygująca
nazwa
tegorocznej
przestrzeni - „W kręgu iluzji” - odzwierciedla
tematykę
prezentowanych
rozwiązań. Na zwykłych powierzchniach
i meblach pojawiać się będą wzory
dające ułudę głębokości, trójwymiarowości czy też przeksztacać będą je
optycznie, w zupełnie inne rodzaje
mebli. Swój udział w wystawie potwierdziły m.in. firmy: IMPRESS DECOR, INTERPRINT, SCHATTDECOR oraz SÜDDEKOR.
Integralną częścią wystawy, będzie sala
konferencyjna, która ma za zadanie
skupiać odwiedzających targi, wokół
interesujących tematów.
Uczestnicy tych spotkań, będą mieli
okazję
poszerzyć
swoją
wiedzę
o typowo branżowe zagadnienia, jak na
przykład:„Sekret pisania skutecznych
e-mail i ofert” - Jest to szkolenie dla
wszystkich, którzy chcą pisać skuteczne
oferty i e-maile, dzięki, którym pozyskają
nowych klientów. Po tym spotkaniu
uczestnicy będą mieli nowe kompetenDREMA FURNICA NEWS 12
najwięcej zyskać i zachować partnerskie
relacje w biznesie?” – Podczas tego
szkolenia uczestnicy dowiedzą w jaki
sposób prowadzić skuteczne negocjacje
handlowe oraz poznają sekrety najlepszych
negocjatorów.
Prowadzącym
będzie wysokiej klasy specjalista Pan
dr Marek Borowiński.
Patronat medialny
LOKALIZACJA
PAWILON 7
CO ŁĄCZY KLASYCZNE SAMOCHODY
Z MEBLAMI? Na wystawie AUTOMOTIVE DESIGN 2013,
przedstawimy sposób, jak cieszyć się
widokiem kształtów ukochanego klasyka na
co dzień.
Pomysł stworzenia Garage Creative
narodził się w głowach miłośników
motoryzacji, którzy postanowili przenieść jej część do życia codziennego.
Firma stawia na unikalność i pomaga
kreować indywidualny, klasyczny styl
i tworzyć wymarzoną przestrzeń do życia.
W portfolio firmy znalazły się miedzy
innymi
kanapy,
sofy
stworzone
z najpiękniejszych modeli klasycznej
motoryzacji oraz stoliki produkowane na
bazie oryginalnych bloków silników.
Meble te stanowią idealne wyposażenie
mieszkań, salonów, biur, restauracji,
pubów – wszędzie tam, gdzie chcemy
osiągnąć niezwykły klimat. Każdy
produkt jest niepowtarzalny, dlatego
wykonywany jest na indywidualne
zamówienie Klienta.
Wybór kolorów i materiałów tapicerskich jest ogromny, również sposób
szycia dobrany jest do konkretnego
stylu mieszkania lub domu.
Jednym z ciekawszych elementów są
repliki klasycznych dystrybutorów paliwa,
które mogą mieścić w sobie szafkę
z półkami, witrynę z przeszklonymi ścian-
kami czy też z zamontowanym komputerem, monitorem i głośnikami spełniająca funkcję szafy grającej. Ciekawym
rozwiązaniem są również kanapy, które
bazują na wielu klasycznych modelach
samochodów tj.: 1955, 1957, 1959
Cadillac, 1961 Chrysler, 1959 Mercedes, Warszawa 223, 1954 Chevrolet,
BMW 3 , 5 , 7, Syrena 105 czy Ford
Capri. Boki oraz zderzaki wykonane są
z żywicy poliestrowej. Drewniany szkielet oraz użyte materiały zapewniają
wysoki komfort odpoczynku. Garage
Creative jako jedyne na świecie, wprowadziło kanapy motoryzacyjne z opcja
rozkładania do spania. Są one oparte na
drewniano-płytowym szkielecie, dzięki
czemu zapewniają wyższy komfort
użytkowania niż konstrukcje z rurek
metalowych.
Tą niepowtarzalną stylizację mebli
będzie można zobaczyć podczas targów
Furnica 2013 na specjalnej przestrzeni AUTOMOTIVE DESIGN 2013.
LOKALIZACJA
PAWILON 8
DREMA FURNICA NEWS 13
RZETELNIE INFORMUJEMY
ŚRODOWISKO BRANŻOWE
Duża czytelność magazynu „Kurier Drzewny” wynika z zakresu poruszanej tematyki,
dostosowanej do potrzeb polskiego przedsiębiorcy z branży drzewnej i meblarskiej.
Sukces dotarcia do sektora i wysoka skuteczność pisma są wynikiem umiejętnego
przekazywania informacji pochodzących od dostawców, producentów, technologów,
naukowców i relacji z bieżących wydarzeń oraz trendów bezpośrednio do Czytelnika,
czyli przedsiębiorcy prowadzącego działalność produkcyjną lub usługową.
„Kurier Drzewny” skierowany jest do
specjalistów z branży drzewnej i meblarskiej. Gazeta ukazuje się 11 razy w roku.
Średni nakład pisma wyliczony przez
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy to 18
200 egzemplarzy. Pismo jest członkiem
ZKDP, którego nakład podlega audytowi,
przez co jest w 100% wiarogodny.
Poddanie się kontroli nakładu, to uwiarygodnienie wydawnictwa wobec reklamodawców i czytelników.
Szeroki zakres tematyczny
Na łamach „Kuriera Drzewnego” co
miesiąc poruszane są tematy związane
z techniką i technologią produkcji,
maszynami i narzędziami. Opisywane są
rozwiązania produktowe, logistyczne,
doniesienia rynkowe, analizy branżowe
i relacjonowane najważniejsze wydarzenia sektora drzewnego z Polski i z zagranicy. W piśmie znajdują się reportaże
opisujące produkcję w konkretnym
zakładzie, np. wytwarzającym komponenty, przerabiającym drewno lub
wytwarzającym produkty drzewne, co
stanowi inspirację dla odbiorców gazety.
Rubryka dla meblarzy
Integralną rubryką pisma jest „Przegląd
Meblarski”, w którym zebrane zostają
artykuły szczególnie interesujące przedsiębiorców produkujących meble. Rubryka stanowi ok. 25% powierzchni gazety.
Znajdują się tam informacje dotyczące
trendów, komponentów meblowych oraz
reportaże z fabryk.
Tematy wiodące
Każdy numer posiada temat wiodący,
dzięki któremu konkretne wydania
poświęcone są w większym stopniu
wybranej tematyce. Staranne dobranie
tematów pozwala zaspokajać najważniejsze potrzeby w zakresie informacji
dla Czytelników magazynu. W ciągu roku
dostępne są m.in. wydania o tematyce:
stolarka budowlana, obróbka termiczna
i chemiczna, uszlachetnianie powierzchni, płyty drewnopochodne, obróbka
drewna okrągłego, energia z odpadów,
technologie CNC, tartacznictwo, handel
drewnem, akcesoria meblowe, transport
i logistyka, wyposażenie warsztatów,
materiały ścierne, mebla tapicerowane,
odpylanie, drewno odpadowe, elektronarzędzia, produkcja kuchni. Prezentowane
w gazecie zagadnienia pozwalają czytelnikom na podejmowanie kluczowych
decyzji w sprawie usprawniania procesów produkcji i rozwoju przedsiębiorstw.
Innowacyjna dystrybucja
Miesięcznik „Kurier Drzewny” charakteryzuje specjalnie opracowany system
dystrybucji. Doskonałe dotarcie do
odbiorców stało się możliwe dzięki punktom rozdawniczym w sieciach największych hurtowni branżowych, zaopatrujących przemysł drzewny i meblarski, stałej
wysyłce gazet do prenumeratorów,
rozprowadzaniu gazet podczas targów
branżowych,
szkoleń,
seminariów
i konferencji oraz bezpłatnej wysyłce
rotacyjnej według specjalnie opracowanej i stale aktualizowanej bazie danych.
DREMA FURNICA NEWS 15
WSKAZÓWEK DLA ZWIEDZAJĄCYCH,
KTÓRE POMOGĄ UCZYNIĆ TWÓJ POBYT NA
TARGACH JESZCZE BARDZIEJ EFEKTYWNYM
1
KUP BILET ELEKTRONICZNY!
2
PRZYGOTUJ SIĘ DO WIZYTY NA TARGACH!
3
ZORGANIZUJ SWOJĄ PODRÓŻ
I ZAKWATEROWANIE
Oszczędź swój czas i pieniądze!
Profesjonalisto - kup swój bilet na targi na www.mtp24.pl
Sprawdź listę wystawców uczestniczących w targach.
Zrób listę firm, których stoiska chcesz odwiedzić.
Już dziś pomyśl o noclegu i zamów zakwaterowanie
w hotelu! Kwiecień to okres kiedy do Poznania
przyjeżdżają tysiące gości targowych.
Lotnisko: www.airport-poznan.com.pl
Rozkład jazdy pociągów: www.pkp.pl, www.intercity.pl
Rozkład jazdy autobusów: www.pks.poznan.pl
Komunikacja miejska w Poznaniu: www.mpk.poznan.pl
Oficjalna strona Miasta Poznań: www.poznan.pl
Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w zarezerwowaniu miejsca noclegowego!
Agnieszka Kearney, tel.: +48 61 865 38 69, [email protected] [email protected]
4
ZAPLANUJ POBYT NA TARGACH I SKORZYSTAJ
Z PORAD BIZNESOWYCH.
Bądź na bieżąco! Sprawdź jakie wydarzenia specjalne przygotowaliśmy właśnie dla
Ciebie! Aktualny program wydarzeń sprawdzaj na www.drema.pl oraz www.furnica.pl
5
JEDZIESZ NA TARGI SAMOCHODEM?
Skorzystaj ze strzeżonego parkingu MTP oddalonego 3OO metrów od terenów targowych.
Współrzędne GPS dla parkingu: Szer.: 52°24’11.45’’N, Dł.: 16°54’35.83’’E
Ceny parkingu MTP przy ul. Matejki:
4 PLN / godz. dla samochodów osobowych i dostawczych
6 PLN / godz. dla samochodów ciężarowych do 6 m i autobusów
DREMA FURNICA NEWS 16
6
ODWIEDŹ STOISKA OZNACZONE ZŁOTYM MEDALEM MTP!
Zapoznaj się z najlepszymi produktami na rynku! Szukaj stoisk
oznaczonych ZŁOTYM MEDALEM Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Głosuj na najlepszy produkt na stronie www.zlotymedal.mtp.pl
oraz za pomocą interaktywnych ekranów do głosowania umieszczonych
w tzw. Strefach Mistrzów podczas targów.
7
ZGŁOŚ SIĘ DO PUNKTU INFORMACJI
PO MAPĘ ZWIEDZAJĄCEGO,
I KATALOGU WYSTAWCÓW
W katalogu targów znajdziesz listę wystawców. Lokalizacja wszystkich firm w podziale na wydarzenia,
pomoże Ci w dotarciu na spotkanie z przedstawicielami firm. Jeśli nie uda się Ci spotkać ze wszystkimi
na miejscu, zawsze możesz skontaktować się z nimi
po targach.
W katalogu znajdziesz kontakty do wystawców.
Podczas targów, w punktach informacji, będzie
czekała na Ciebie mapa terenu targowego z listą
wydarzeń i spisem wystawców. Pomoże Ci ona poruszać się po pawilonach wystawienniczych.
8
POZWÓL SOBIE ZŁAPAĆ ODDECH MIĘDZY
WIZYTAMI NA STOISKACH WYSTAWCÓW.
Zrób sobie przerwę w MTP CAFE! Przejrzyj czasopisma
branżowe i nabierz energii przy filiżance dobrej kawy.
9
PRZEKAŻ NAM SWOJĄ OPINIĘ
POZWÓL NAM STAĆ SIĘ JESZCZE LEPSZYMI!
PODZIEL SIĘ Z NAMI WRAŻENIAMI Z POBYTU NA TARGACH.
10
SPOTKAJMY SIĘ PONOWNIE W 2O14!
NOWY TERMIN TARGÓW ! 16–19.09.2014
DREMA FURNICA NEWS 17
EKSPOZYCJA TARGÓW DREMA / FURNICA
Wejścia na teren targów:
• Wejście Wschodnie - ul. Głogowska
• Wejście Północne – ul. Roosevelta
• Wejście Zachodnie - ul. Śniadeckich
GMACH
ADMIN.
PRZEMYSŁ TARTACZNY,
SYSTEMY ODPYLANIA,
BIOMASA, SUSZARNIE,
KOTŁOWNIE
OBRÓBKA DREWNA
PRZEMYSŁ MEBLARSKI
NARZĘDZIA DO OBRÓBKI
DREWNA, WYPOSAŻENIE
POMOCNICZE, CHEMIA
PRZEMYSŁ TARTACZNY
I LEŚNICTWO
SUROWCE, ŁĄCZNIKI,
PÓŁFABRYKATY I ELEMENTY
WYKOŃCZENIOWE,
AKCESORIA MEBLOWE
DREMA FURNICA NEWS 18
CENY BILETÓW
TARGI DREMA i FURNICA
Godziny otwarcia terenów
targowych dla zwiedzających
Godziny otwarcia kas:
16-18.04. 2013
09.00 – 17.00
16-18.04.2013
08.30-16.30
19.04.2013
09.00 – 16.00
19.04.2013
08.30-15.30
BILET ELEKTRONICZNY po rejestracji dla profesjonalistów *
kup online na www.mtp24.pl
47 zł
Wielokrotnego wejścia
BILET DO KUPIENIA W KASIE MTP PODCZAS TARGÓW:
Do rejestracji uprawnione są osoby
związane z branżą drzewną
W przypadku pytań lub wątpliwości
związanych z rejestracją prosimy o kontakt:
PO REJESTRACJI: Wielokrotnego wejścia
0 PLN
BEZ REJESTACJI: Jednorazowego wejścia
82 PLN
BEZ REJESTACJI: Wielokrotnego wejścia
112 PLN
MAPA OBJAZDÓW
*Rejestracja polega na wypełnieniu ankiety
na www.mtp24.pl lub na miejscu,
bezpośrednio przed wejściem na targi.
Marta Grzempowska +48 61 869 2096
Katarzyna Bończyk
+48 61 869 2088
Informacji o remontach i objazdach szukaj na www.zdm.poznan.pl
Słow
acki
ewi
c
za
ego
Zwierzy
Ze
yla
nd
a
Mic
ki
RONDO
KAPONIERA
Bukow
ska
św. Marcin
zka
Roos
evelt
a
Międzynarodowe
targi poznańskie
Most
ło
eg
dl
dwor
cowy
po
Śniadeckich
wald
Grun
ie
.N
Al
PARKING
MTP
Matejki
Szyli
nga
niecka
i
śc
ka
pkp
Wierzbięcice
Gł
s
ow
og
DREMA FURNICA NEWS 19
DREMA
NOWOŚCI PRODUKTOWE WYSTAWCÓW
AirPro EFX Automatyczny pistolet
do natryskiwania powietrznego
Arkus
Pawilon 5, Stoisko 26
AirPro EFX to pełna linia automatycznych
pistoletów do natryskiwania powietrznego, których wydajność zoptymalizowano
pod kątem najdokładniejszej obróbki
wykończeniowej. Produkty AirPro EFX
zaprojektowano z myślą o precyzyjnym
wykończeniu małych elementów.
Pro Xp Pistolety do natryskiwania
elektrostatycznego
Arkus
Pawilon 5, Stoisko 26
pięcioosiowe wrzeciono PRISMA KT o mocy
11 kW, o charakterystyce umożliwiającej
pracę z narzędziami o dużych średnicach
(produkcja okien) z maks. mocą 11 kW przy
obrotach 9.000 rpm. Uzupełnienie wrzeciona pięcioosiowego stanowi magazyn na 16
narzędzi oraz kierownica odpadów, której
zadaniem jest wyhamowanie powstających
podczas obróbki odpadów i ich łatwiejszą
ewakuację. Do wykonywania gniazd i otworów przewidziano głowicę wiertarską z 14
wrzecionami i piłką zintegrowaną w osi X.
Uzbrojenie stołu roboczego stanowi zestaw
zacisków pneumatycznych do mocowania
elementów okien łukowych i bezprzewodowe ssawki. Wygodę operatora zapewnia
system zabezpieczeń maszyny PRO-SPACE.
Polega on na specjalnych osłonach i wyłącznikach krańcowych zamontowanych na bokach
kabiny. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna
nie wymaga mat ani fotokomórek, a operator
ma ułatwiony dostęp do stołu roboczego
podczas wszelkich prac manipulacyjnych.
Doskonała jakość natrysku oraz specjalnie
zaprojektowane
głowice
rozpylające
i dysze zapewniają jeszcze wyższą jakość
wykończenia. Pistolety Pro Xp naprawdę
Trudnopalne węże odciągowe
pozwalają się wyróżnić! Każdy kupiony
SE-A dla przemysłu drzewnego
pistolet jest także przetestowany i ma
certyfikat z informacjami o strumieniu
Tubes International Sp. z o.o.
natrysku,
wydajności
mechanicznej
i elektrycznej, które spełniają wymagania Pawilon 3, Stoisko 33
firmy Graco i jej klientów.
Lekkie, elastyczne węże przeznaczone do
odprowadzania m.in. pyłów, wiórów i trocin
w przemyśle drzewnym i meblarskim.
ACCORD 20 F/X Centrum obróbcze
Dostępne są cztery typy węży o różnej
grubości ścianki: 0,4 mm, 0,5-0,6 mm, 0,7
SCM Group
mm i 0,9 mm w zakresie średnic od 20 do
500 mm. Trudnopalne, zgodnie z DIN 4102
Pawilon 5, Stoisko 26
B1, charakteryzują się dużą odpornością na
SCM Group podczas tegorocznej edycji
ścieranie oraz dobrą elastycznością nawet w
targów DREMA 2013 w premierowej odsłoniskich temperaturach.
nie zaprezentuje nowe centrum obróbcze
ACCORD 20 F/X. Jest to kontynuacja nowej
gamy maszyn CNC reprezentowanych już
PISTOLET AUTOMATYCZNY
przez modele ACCORD 40 F/X i ACCORD 30
GA 4000 AIRCOAT
F/X (złotego medalistę DREMA 2012).
ACCORD 20 F/X to nadal centrum o portalowej konstrukcji, przystosowane głównie do PUT WAGNER SERVICE
produkcji stolarki budowlanej. Pomyślane
zostało jako ekonomiczna propozycja dla Pawilon 3, Stoisko 48
tych klientów, którzy poszukują pierwszej Najnowszy pistolet automatyczny Wagner maszyny CNC do obróbki drewna litego. rezultaty natrysku, których wcześniej nie
Planowana na targi DREMA obrabiarka posia- udawało się osiągnąć! wyróżnia go wysoka
da belkowy stół roboczy o podstawowych elastyczność, ultralekkość, kompaktowe
wymiarach 3.680 x 1.380 mm i maksymalnej wymiary oraz nowe, bardzo wytrzymałe
grubości obrabianych elementów 170 mm. uszczelnienia. Gwarancja wysokiej wydajZasadniczą jednostkę roboczą stanowi ności i niezawodności procesu.
DREMA FURNICA NEWS 20
Pistolet elektrostatyczny
WAGNER GM 5000
PUT WAGNER SERVICE
Pawilon 3, Stoisko 48
Perfekcyjna jakość powłoki lakierniczej,
doskonałe objęcie elektrostatyczne i
szybka amortyzacja! Ze swoją niską wagą
należą do najmniejszych i najlżejszych
pistoletów natryskowych w swojej klasie.
Leżą optymalnie w ręku lakiernika i umożliwiają sprawną, nie męczącą pracę.
Ręczny pistolet malarski
GM 4700
PUT WAGNER SERVICE
Pawilon 3, Stoisko 48
Lekki, niezawodny pistolet z ergonomiczną rękojeścią. Gwarancja bardzo dobrych
jakościowo
wyników
lakierowania.
Innowacyjny filtr lakieru - lakier płynie od
wewnątrz na zewnątrz filtra! Najwyższy,
bo aż 93 % transferu lakieru - 93%
lakieru trafia na lakierowany detal!
NUNIVIL 1601
UNICOL POLSKA
Pawilon 3 , Stoisko 45
NUNIVIL 1601 jest innowacyjnym klejem
polioctanowinylowym przeznaczonym do
klejenia giętych i profilowanych elementów meblowych. Jego najważniejszą
cechą jest bardzo twarda spoina klejona
przypominająca żywicę mocznikową. Charakteryzuje się długim czasem otwartym,
wodoodporną spoiną oraz bardzo szybkim
czasem wiązania w niskich temperaturach.
Sterowany numerycznie automat
ostrzący do pił trakowych – GS4CNC
Penny Gondek
Pawilon 5, Stoisko 22
Ostrzałka numeryczna GS4 CNC jest
kompaktową maszyną z kompletnie
odizolowaną
przestrzenią
ostrzenia.
Kształty i podziałki zęba mogą być
indywidualnie
programowane.
Istnieje maszyny i urządzenia m. in. Dla przemysłu
możliwość tzw. Ostrzenia głębokiego w drzewnego i meblarskiego.
surowym materiale. Sterowane numerycznie
urządzenie do obciągania, daje możliwość
wprowadzenia i zaprogramowania kształtu
IMA - Oficjalny Partner LcM
ściernicy, która w modelu GS 4 CNC ma
większą średnicę – 350 mm.
LcM GmbH
Pawilon 3, Stoisko 47A
Automat lakierniczy Prima – Cefla
Finishing Group
Firma Teknika Sp. z o.o.
Pawilon 5A
Maszyna o solidnej konstrukcji wraz z szerokim szklanymi drzwiami dostępowymi.
System odczytu od strony załadowczej
optymalizujący szerokość natrysku. Szerokość robocza 1300 mm; Nienapędzane
transportery rolkowe dł. 500 mm od strony
załadunku i rozładunku maszyny. System
transportu oparty na taśmie z podciśnieniem
pokryty papierem.; Napinanie papieru sterowane przez instalację pneumatyczną; Łatwo
wymienne szpule papieru o rozwinięciu od
2000 do 2800 mm; Wprowadzenie powietrza z otoczenia poprzez górną obudowę;
Odprowadzenie overspray’u poprzez podwójne suche filtry szufladowe, umieszczone po
stronie transportera na wymiennym wózka; Oś
ramienia natryskowego napędzana przez silnik
bezszczotkowy napęd przekazywany poprzez
łożyska kulkowe i przekładnie pasową; Na osi
centralnej umieszczono jedno ramię do montażu pistoletów natryskowych z możliwością
regulacji na wysokość; Przygotowanie do
montażu 4 pistoletów (max); 2 wysokociśnieniowe obiegi lakieru z recyrkulacją i
filtrem lakieru i osprzętem ze stali nierdzewnej.Dane techniczne: Całkowita dł. maszyny:
4100 mm; Całkowita szer. maszyny: 4750
mm; Wysokość całkowita maszyny: 2400
mm; Min długość lakierowanych elementów:
250 mm; Prędkość transportera regulowana
przez falownik: 1-3 m/min; Max prędkość
ramienia z pistoletami 140 m/min; Moc
silnika napędowego (wykonanie ognioszczelne) 0,37 kW; Moc silnika przemieszczającego ramię 2,1 kW; Moc silnika odciągowego 4 kW; Zużycie sprężonego powietrza
(pistolety i pompy nie wliczone) 300 Nl/min;
Wydatek powietrza odprowadzanego na
zewnątrz: 8000 m3/h; Powietrze do uzupełnienia z otoczenia: 8000 m3/h; Szerokość
papieru: 1520 mm.
Leasing Eko Energia
Milenium Leasing
Pawilon 5, Stoisko 89
Leasing Eko Energia jest to nowy produkt
finansowy w ramach programu PolSEFF, który
pozwala uzyskać 10% premię inwestycyjną
przy wymianie na nowe energooszczędne
Od stycznia, firma IMA Klessmann posiada nowego dostawcę środków oddzielających i czyszczących, który pojawia się w
karcie gwarancyjnej. Dla Klientów firmy
IMA oznacza to, że mają teraz wybór
między dostępnymi już na rynku środkami
antyadhezyjnymi oraz środkami firmy
LcM. Klienci firmy IMA Kessmann nie
muszą już martwić się o roszczenia
gwarancyjne!
zuje przy przecieraniu twardych gatunków
drewna, drewna zmarzniętego i egzotycznego. Piła charakteryzuje się dłuższą niż
piły monolityczne żywotnością.
ZOT-2
T.F.U.W. "TYWENT" Sp.z o.o.
Pawilon 3A, Stoisko 4
Zestaw odciągu wiórów i pyłów z obróbki
drewna. Z workami filtrującymi i magazynującymi odpady drzewne.
WO-REW
T.F.U.W. "TYWENT" Sp.z o.o.
Pawilon 3A, Stoisko 4
Lc 4/25 VOC free
LcM GmbH
Wentylatory rewersyjne do suszarni.
Odporne na wysoką temp. 100 st C oraz
wilgotność 100%.
Pawilon 3, Stoisko 47A
Środek czyszczący nie zawierający
lotnych związków organicznych - idealny
do czyszczenia maszyn i osprzętu. Zapewnia perfekcyjne czyszczenie linii lakierniczych. Przejrzysty o bezbarwnym kolorze,
w którego skład wchodzą składniki występujące w naturze. Dlatego też jest to
ekologiczny, przyjazny środowisku wybór
ponieważ łatwo ulega biodegradacji. Nie
jest klasyfikowany jako VOC lub rozpuszczalnik. Nie podlega klasyfikacji, jest
wolny od oznakowań.
Lc 9/500
Preparat poślizgowy
Zszywacz pneumatyczny 651S5-1E
Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.
Pawilon 3, Stoisko 25
Nowy model zszywacza na zszywki typ S5
(14) o długości 25-50mm, przeznaczony
do prac stolarskich, posiada wyjątkowo
dużą siłę wbijania, waży tylko 1,9kg,
kompaktowy nos umożliwia pracę w
trudno dostępnych miejscach, bardzo
korzystny stosunek ceny do jakości.
Pneumatyczny pistolet
RN46DW-1EPAL
LcM GmbH
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Pawilon 3, Stoisko 47A
Pawilon 3, Stoisko 25
Zapewnia poślizg na stołach roboczych
obra- biarek, szczególnie przydatny do
pielęgnacji strugarek; Neutralizuje żywice –
dzięki czemu nie występuje zaklejanie
elementów robo- czych trocinami; Wypiera
wilgoć.
Zastosowanie:
Przygotowanie
maszyn stolarskich do pracy. Konserwacja
maszyn. Zapobieganie korozji.
Pneumatyczny pistolet RN46DW-1EPAL
służy do wbijania gwoździ znakujących
EPAL o grubości 4,2mm i średnicy główki
10,3mm. Urządzenie jest wyposażone w
mechanizm blokujący, który uruchamia
się w momencie, gdy magazynek jest
pusty. Funkcja DIAL-A-DEPTH™ umożliwia
regulację głębokości wbijania gwoździ.
Black Säge
Panel 3-warstwowy
DendroLight ®
Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających
Pawilon 3, Stoisko 19
Piła bimetalowa z dwóch gatunków stali.
Korpus piły to stal stopowa, wierzchołki
zębów - stal szybkotnąca M42. Dostępna
w szerokości 34 mm o grubości 0,9 mm.
Black Säge przeznaczona jest do każdego
gatunku drewna, dużą skuteczność wyka-
Trehus Design
Pawilon 7, Stoisko 40
Panel 3-warstwowy jest to lekkiej panel z
litego drewna z unikalną warstwą środkową DendroLight ®. Jest ona pokrywana z
obu stron podkładami ze sklejki, MDF, HDF
lub każdego innego materiału dając
DREMA FURNICA NEWS 21
nieograniczone możliwości zdobnicze.
3- warstwowy jest doskonałym wyborem dla
konstrukcji: mebli, drzwi, schodów oraz
elementów konstrukcyjnych. Produkt cechuje lekkość, wytrzymałość i jednorodność.
„Przemysł Drzewny.
Research & Development”
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Forestor
Communication Małgorzata Wnorowska
Kwartalnik „Przemysł Drzewny. Research
& Development” jest nowatorską ofertą
wydawniczą dla menadżerów sektora
leśno-drzewnego. Doskonale znany od
ponad 60 lat tytuł wydawany przez SITLID,
zyskał dzięki współpracy z firmą Forestor
Communication atrakcyjną szatę graficzną, ale przede wszystkim podtytuł „Research & Development” wskazujący na
istotną zmianę jakościową w zakresie
dostarczenia raportów, analiz rynku i
wyników badań, łącząc na wzór europejski
problemy całego sektora leśno-drzewnego.
elektryczny 45 kW, Pompa 0-140 l/min.
(LOAD-SENSING) Teleskop: (tylko jako
opcja) Oświetlenie: 2 reflektory halogenowe po 500 Watt.
Willems – maszyna do korowania
drewna
Stacjonarny żuraw Balance OBX V-24
Baljer & Zembrod Sp. z o.o.
Pawilon 3A, Stoisko 20
Z wyważonym ramieniem żurawia; 75 %
oszczędności energii w porównaniu do
napędu diesla; 40 % oszczędności energii
przy podnoszeniu ramienia żurawia
w porównaniu do konwencjonalnych
żurawi elektrycznych; niewielkie obciążenie całego statywu żurawia (w tym żuraw
obrotowy); wysokie bezpieczeństwo.
Baljer & Zembrod Sp. z o.o.
Pawilon 3A, Stoisko 20
Dane techniczne: Typ: BZ „ E S X I „ Wysięg:
13.40 m Udźwig: ok. 2300 kg na 13.00 m
(bez chwytaka) Moment udźwigu netto:
300 KNm (bez chwytaka) Zakres obrotów:
bez ograniczeń; Napęd żurawia: silnik
DREMA FURNICA NEWS 22
Intellipack, Agent Willems Bailing Equiment
Pawilon 5, Stoisko 62
W pełni zautomatyzowana maszyna do
korowania kłód drewna. Maszyna koruje
kłody drewna ruchomymi kasetami
z nożami obrotowymi. Pozwala na uzyskanie wiórów drzewnych każdego kształtu
i grubości, przy niezmiennej jakości
wytwarzanego materiału. Maszyny korujące dostępne są w kliku pojemnościach.
COMPACK 1.8
Willems - maszyna do belowania
wiórów drzewnych
PANOTEC SRL
Pawilon 5, Stoisko 62
Intellipack, Agent Willems Bailing Equiment
Pawilon 5, Stoisko 62
Żuraw BZ "ESX I"
boksów w stajniach, na farmach kurcząt
a także przy innych rodzajach hodowli.
Wióry drzewne są produktem wartościowym, często wykorzystywanym jako
ściółka dla zwierząt. Maszyna do prasowania wiórów drzewnych, pyłu drzewnego
i innych produktów w paczki, beluje
zarówno w małe paczki do 5 kg, z przeznaczeniem dla mniejszych zwierząt, jaki
i większe bele do 30 kg oraz do rozmiaru
JUMBO - 1 m sześciennego, które wykorzystywane są np. jako wyściełanie
Maszyna przystosowana dla firm, które
potrzebują do produkcji niestandardowych kartonów, w systemie just in time.
Jest to urządzenie klasy podstawowej,
kompaktowe, elastyczne, instalowane
bezpośrednio w obszarach pakowania bez
zmiany procesu produkcyjnego. Pozwala
na wyeliminowanie stanów zalegających
w magazynie, poprzez produkowanie
opakowań kartonowych na żądanie.
Pozwala na redukcję do 60% nadwyżkę
powietrza w kartonie oraz zmniejsza
koszty wysyłki.
FURNICA
NOWOŚCI PRODUKTOWE WYSTAWCÓW
Cutter UNICUT 3C50
Allcomp Polska Sp. Z o. o.
Atuty wynikające z tych zmian to większa
przestrzenność oraz elegancja poprzez
mocowania systemu na wysokości półki.
Pawilon 8, Stoisko 5
UNICUT 3C50 – to najnowszej generacji
cutter tnący w trzech trybach pracy. Cięcie
wielowarstwowe; Cięcie jednowarstwowe;
Cięcie owaty. Cutter UNICUT 3C50 dedykowany jest przedsiębiorstwom o zróżnicowanej wielkości produkcji, gdzie rozkrawane są różne ilości warstw oraz różne rodzaje materiałów. Każdy tryb pracy charakteryzuje się ponadprzeciętną szybkością
oraz precyzją.Tnie wszystkie rodzaje tkanin
i dzianin, materiały techniczne, obiciowe,
w tym skaje, materiały syntetyczne
i elastyczne.
Rączka Multiomega
Dąb Lefkas
Laguna
Pawilon 7S, Stoisko 3
Zmiana w konstrukcji profilu pionowego
Multiomega. Ulepszenia wpłynęły na
większą ergonomię i funkcjonalność rączki.
Nowe uszczelki U18 Multi nr 8700 oraz U18
Glass nr 8701. U18 Multi jest przeznaczona
do stosowania w nowej Multiomedze,
pozwala na osadzenie w profilu szyby
o grubości 4mm. U18 Glass natomiast stosujemy w ramiaku i profilu łączącym.
Acriglass
Mini Cabinet Glass
NEO Wojciech Chmura
Laguna
Pawilon 7, Stoisko 46
Pawilon 7S, Stoisko 3
Acriglass – Akrylowe fronty meblowe.
Nowatorska technologia produkcji frontów
meblowych. Niespotykana głębia koloru
oraz efekt 3D. Wysoka połyskliwość,
dowolny kolor z palety barw RAL.
Future 30/Simple 30
Laguna
Nowe okucia W-09 oraz W-10 pozwalają na
zamocowanie szkła bez użycia profili aluminiowych, czyli wykonać front z tafli szklanej
bez ramki. Kolor inox. Nowy kolor anody, w
którym dostępne będą: Rączka Multiomega
Brush; Tor górny nr 8849; Łącznik Domus nr
8189; Tor dolny Gama nr 82099; Profil
łączący Rama nr 8879; Ramiak Rama nr
8839; ceowinik C-18 nr 8669.
Pawilon 7S, Stoisko 3
Do zastosowania w systemach z serii
Future 30 i Simple 30 proponujemy nową
szynę AOF-030 i suwak ślizgowy AOU-030.
Ich główne zalety to więcej przestrzeni
i cichy przesuw. Suwak AOU-030 jest
alternatywą dla prowadnika rolkowego
AOU-050, a szyna AOF-030 to zwężona
wersja szyny dolnej AOF nr 3.
Sloping
Laguna
Pawilon 7S, Stoisko 3
Wprowadzamy nową szynę anodowaną
K-021 o wysokości 18mm, także w tym
systemie użyć można suwaka AOU-030
zamiast prowadnika rolkowego nr 8192.
DREMA FURNICA NEWS 24
powierzchni o dużym nasyceniu barwy.
Wytworzenie powierzchni wysoce matowej jest możliwe również w przypadku
wszystkich dekorów: drewnopochodnych,
fantazyjnych i innych.
D.Fin Supermatt
Süddekor GmbH
Pawilon 7, Stoisko 45
Folia finisz D.Fin firmy Suddekor, zdobywca
nagrody „High Product Quality” na zeszłorocznych targach Interzum, to powierzchnia wysoce matowa, o dużej odporności na
uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.
Charakteryzuje się przede wszystkim
bardzo niskim stopniem połysku i posiada
specjalnie impregnowaną, łatwą w utrzymaniu czystości powłokę, na której nie
pozostają ślady odcisków palców. Folia ta
w kontakcie z wodą wykazuje właściwości
antyabsorbcyjne. Oferowana jest w szerokiej palecie monokolorów, a dodatkowe
pigmentowanie umożliwia uzyskanie
Süddekor GmbH
Pawilon 7, Stoisko 45
Jest to dekor wiernie imitujący postarzałe
drewno z charakterystycznymi niewielkimi otworami wyżłobionymi przez insekty
oraz harmonijnie rozłożonymi sękami.
Rustykalny obraz dekoru zachowany
w stylu vintage, zdobią elementy
odzwierciedlające zarysowania i przetarcia, dając poczucie harmonii oraz bliskości z naturą. Dekor odważnie prezentuje
się na korpusach mebli, a dzięki delikatnemu deskowaniu stanowi również ciekawą propozycję zastosowania na podłogach. Firma Süddekor proponuje dąb
Lefkas w kolorach od jasnego do ciemnego brązu, typowych dla tego rodzaju
drewna, jak również jasnych wybielonych
wybarwieniach.
D.Fin Thermoform
Süddekor GmbH
Pawilon 7, Stoisko 45
D.Fin Thermoform tzw. folie polipropylenowe (PP) to wysoce innowacyjny
produkt. Znajdują zastosowanie wszędzie
tam gdzie folie melaminowe oraz folie
finisz napotykają pewne ograniczenia.
Zatem D.Fin Thermoform idealnie nadają
się do opłaszczowania frontów, listew,
tworzeniu specjalnych efektów 3D, jak i
opłaszczowania powierzchni płaskich. W
procesie produkcji folii PP firma Süddekor
sięga do swojego wieloletniego doświadczenia w zakresie zadrukowanych papierów dekoracyjnych. Pierwszy etap
produkcji, czyli wielobarwny zadruk
papieru odbywa się przy zastosowaniu
nowatorskich metod zadruku oraz wykorzystując szeroką paletą dostępnych
struktur dekorów. Ostatnim etapem
produkcji foli PP jest lakierowanie przy
użyciu lakierów produkowanych na bazie
wody lub lakierowanie przy wykorzystaniu dwupunktowe, rozstaw 32 mm i 64 mm
wiązek elektronowych. Do produkcji filmów i gałki jednopunktowe. Producent: Bosetti
melaminowych, foli finisz oraz foli PP firma Marella (Włochy)
Süddekor stosuje jednolitą wolną od
metamerów paletę farb.
Zadrukowany papier dekoracyjny
i folia Smartfoli Chesterfield Oak
Fresco – Süddekor Original
Schattdecor Sp. z o.o.
Süddekor GmbH
Pawilon 7, Stoisko 45
Pawilon 7, Stoisko 45
Wzór, który powstał na bazie bardzo orygiFresco jest jednym z najnowszych projektów nalnego materiału drewna dębowego.
firmy Süddekor. Dekor nawiązuje swoją Wyróżnia się bardzo podkreślonymi
strukturą do tradycyjnego rustykalnego w rysunku porami i paskowaniem materiadrewna dębowego, jest to artystyczna łu. Nieliczne ponacinane kwiaty nadają
interpretacja natury, jej szlachetności i siły. mu dynamiki.
Wydobyte z drewna najcenniejsze jego
bogactwo kolorystyki oraz wybielona strukZadrukowany papier dekoracyjny
tura dekoru, będąca imitacją śladów użytkoi folia Smartfoli Canyon
wania, potęguje efekt głębi i nadaje
wnętrzom niepowtarzalnego uroku. Doskonale prezentuje się zarówno na meblach w Schattdecor Sp. z o.o.
połączeniu z kolorami uni, jak również na
Pawilon 7, Stoisko 45
podłodze optycznie zwiększając przestrzeń
mieszkalną. Dekor ten po raz pierwszy Charakterystyczna dla tego dekoru, bardzo
zaprezentowany został szerszemu gronu rustykalna, pasiasta struktura drewna
uczestników na tegorocznych targach IMM w z licznymi rysami i niewielkimi sękami.
Delikatne ślady heblowania nadają wrażeKolonii zbierając pochlebne opinie.
nie surowości wzoru.
Lentini
Süddekor GmbH
Pawilon 7, Stoisko 45
Nazwa dekoru Lentini pochodzi od sycylijskiego antycznego miasta powstałego za
czasów panowania mitycznego Odyseusza.
Na przełomie XI oraz XVI wieku miasto
wielokrotnie nawiedzały trzęsienia ziemi.
Zachowane szczątki antycznych murów oraz
Nekropolia świadczą o bogatej przeszłości
tego miasta, do którego nawiązuje dekor
Lentini, idąc w ślady opowiedzianej historii.
Zarysowana, z oznakami procesów starzenia
oraz nosząca wyraźne ślady zużycia optyka
dekoru przypomina długo eksploatowaną
podłogę przemysłową, nadając podłogom
indywidualny i designerski charakter. Dekor
szczególnie efektownie prezentuje się na
podłogach, a w połączeniu z ekskluzywnymi
meblami powstaje ciekawa i pełna kontrastu
kompozycja. Obszarami zastosowania dekoru
są również blaty oraz fronty meblowe.
Kolekcja Natura: Daphne, Jolie, Eden,
Floris, Amelie
Arte Metal Style Polska Sp. z o.o.
Pawilon 7A, Stoisko 2
Zadrukowany papier dekoracyjny
i folia Smartfoli Canyon White Pine
Schattdecor Sp. z o.o.
Pawilon 7, Stoisko 45
Dekor w charakterze zużytej, postarzanej
powierzchni z podkreślonymi naturalnymi
"błędami" drewna i śladami użytkowania,
co nadaje mu wyrazu. W kolekcji zarówno
w wersji 3- jak i 4-kolorowej.
szą wizualną jakość dekorów, zastosowanych na powierzchni - dekory przypominają w wyglądzie lakier. Doskonale kontrastują ze strukturami drewnopodobnymi.
Nowa kolekcja zainspirowana jest "kolorami z sieci internetowej".
„Barked Lumber” liściasta
tarcica nieobrzynana korowana
MGJ Sp. z o.o.
Pawilon 7 , Stoisko 40
Liściasta tarcica korowana to produkt
zapewniający obopólne korzyści, zarówno
dla producenta MGJ jaki i bezpośrednich
odbiorców. MGJ dzięki nowemu produktowi poprawi jakość i efektywność produkcji, zwiększy udział w rynku krajowym
i zagranicznym. Ze strony odbiorców,
pojawiają się korzyści zakupu tarcicy bez
zbędnych zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych.
Kater Vector
Lectra Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Pawilon 7, Stoisko 27
Nowa generacja katerów do tkanin Vector
- to połączenie softwaru o wysokiej wartości dodanej, zaawansowanych technologicznie urządzeń oraz wiedzy eksperckiej
zgromadzonej przez Lectrę na przestrzeni
prawie 40 lat. Nowy kater Vector firmy
Lectra: Szybkie i dokładne cięcie; Gwarantowana powtarzalność; Mniejsza ilości
odpadów i redukcja kosztów produkcji.
Szybki zwrot z inwestycji; Ciągłość pracy
systemu na poziomie do 98%.
Gotowe blaty MAX - TOP
Maxiland Sp. z o.o.
Pawilon 7 , Stoisko 10
Nasza firma jest pierwszą i jedyną na
świecie, która wykonuje gotowe blaty
akrylowe i kwarcowe na skalę przemysłową. Blaty MAX-TOP nie mają odpowiedników na świecie. MAX-TOP rozwiązuje
problemy pracy z kamieniem naturalnym
oraz jego instalacją, jednocześnie nie
tracąc zalet produktu, jego piękna
i trwałości.
Visual Perfect - kolekcja uni dekorów
INTERPRINT Polska Sp. z o.o.
Inspiracje światem natury. Kolekcja tych
Pawilon 7, Stoisko 45
unikatowych uchwytów zainspirowana jest
poruszającymi się przy łagodnych powie- Visual Perfect to nowoczesna technologia
wach wiatru liśćmi i kwiatami. Uchwyty druku uni kolorów. Zapewnia ona najwyż-
Płyta kompozytowa Kerrock
Kerrock – Kerox Sp. z o.o.
Pawilon 7, Stoisko 50
Producent Kerrock wprowadził płyty
Kerrock w 2 nowych rozmiarach
3600x910 mm i 3600x930 mm w grubości 6, 8, 12 mm w większości oferowanych
kolorów. Formaty te są skierowane
głównie do firm realizujących duże zlecenia na rynkach kontraktowych i zamawiających paletowe ilości materiałów. Płyty
w kolorach 100 i 109 w grubości 6 i 12
mm są dostępne na zamówienie bez
ograniczeń w liczbie zamawianych sztuk.
DREMA FURNICA NEWS 25
Poniedziałek, 15.04
11:00
III Ogólnopolska Konferencja z cyklu EFEKTYWNY TARTAK „NASZE CENNE DREWNO”
Sala zielona,
Hol Wschodni
Ramowy program konferencji:
Blok I - Ceny polskiego drewna okrągłego i warunki które je kształtują
1. Zmienność cen drewna okrągłego w Polsce z punktu widzenia Lasów Państwowych
– sposób ich kształtowania, poziom, geografia, zależności i tendencje.
2. Zmienność cen drewna w Polsce a warunki rynkowe – czynniki które powinny
decydować o indeksacji cen polskiego drewna.
3. Koszt surowca drzewnego a opłacalność produkcji w polskim tartaku
w powiązaniu ze skalą przetarcia
4. Zmienność koniunktury na rynku wyrobów dla ogrodów a cena surowca drzewnego
5. Kształtowanie się i zmienność cen papierówki w Polsce i na świecie.
6. Opłacalność produkcji palet w powiązaniu z ceną surowca drzewnego
Blok II - Kształtowanie cen drewna okrągłego w sąsiednich krajach
1. System kształtowania i poziom cen drewna w Niemczech
2. Jak kształtują się i od czego zależą ceny drewna w Republice Czeskiej i na Słowacji
3. Szwecja – doświadczenia w kształtowaniu cen drewna
4. Ukraina – jak sposób sprzedaży decyduje o cenie drewna
Blok III- Efektywne wykorzystanie drewna sposobem na wysokie ceny.
1. Właściwa gospodarka narzędziami a wydajność produkcji w tartaku.
2. Rozwiązania które poprawiają efektywność wykorzystania drewna przy produkcji tarcicy.
3. Automatyzacja procesów produkcyjnych metodą na poprawę efektywności
zakładów drzewnych.
Organizator: PIGPD, Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Patronat medialny: Kurier Drzewny, Drewno.pl, E-handeldrewnem.pl i prasa leśna
Wtorek, 16.04
11:00
11.00 - 15.00
Otwarcie targów
Uroczysta Gala wręczenia nagród Złotych Medali oraz Acanthus Aureus
Scena w Aleji
Lipowej,
łącznik między
paw.8 oraz 8A
„Biznes bez papieru – rozwiązania EDI”
Prezentacja firmy Edison
Pawilon 7,
antresola,
sala C
Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
11.00 - 11.45
Prezentacje Firm - Partnerów Wystawy „Wernisaż Wystawy”
Prezentacja firmy Schattdecor Sp. z o.o. – „Trendy 2013 w wzornictwie”
Prelegent: Joanna Misiun
„4 wymiar - nowoczesna koncepcja wzornictwa przemysłowego„
Prezentacja firmy Impress Decor Sp. z o.o.
Prelegent: Krzysztof Bogdanowicz
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
DREMA FURNICA NEWS 26
Wystawa
Urok Detalu,
pawilon 7,
stoisko 45
Środa, 17.04
Cykl seminariów i szkoleń prowadzonych przez dr Marka Borowińskiego
10.00 - 10.45
„Jak przejąć kontrolę nad klientem i więcej mu sprzedać” – podczas tego szkolenia będzie
można się dowiedzieć jak zachowuje się umysł klient, podczas dokonywania decyzji
zakupowej, co dla niego jest ważne i jak to wykorzystać, aby zwiększyć sprzedaż.
11.00 - 11.45
„Psychologia koloru i kształtu w internecie, czyli pięć sekretów tworzenia skutecznych
stron internetowych„ - podczas tego seminarium, będzie można zapoznać się z tym jak
mózg internauty odbiera stronę internetową oraz jak ważne jest oddziaływanie
odpowiedniej grafiki, zdjęć w komunikacji różnych produktów i usług.
12.00 - 12.45
„Sekret pisania skutecznych e-mail i ofert” - szkolenie skierowane do wszystkich,
którzy chcą pisać skuteczne oferty i e-maile, dzięki którym pozyskają nowych klientów
13.45 - 14.30
„E-Visual Merchandising, czyli jak kreatywnie zarządzać asortymentem na własnej
stronie internetowej„ – w trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób
rozmieszczenie produktów na stronie internetowej wpływa na decyzje zakupowe klienta.
14.45 - 15.30
„Jak ściągnąć klienta do własnej firmy” – szkolenie to prezentuje praktyczne i sprawdzone
sposoby wpływania na klientów tak, aby odwiedzali naszą firmę i kupowali jak najwięcej.
15.45 - 16.30
„Negocjacje handlowe, czyli jak najwięcej zyskać i zachować partnerskie relacje w biznesie ?”
– podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prowadzić skuteczne
negocjacje handlowe oraz poznają sekrety najlepszych negocjatorów
Wystawa
Urok Detalu,
pawilon 7,
stoisko 45
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie,
11.00 - 14.30
„Liderzy zmian sektora meblarskiego. Spotkanie branżowe przedsiębiorców kreujących
zmiany w branży” – prowadzenie Business Centre Club
Pawilon 7,
antresola,
sala C
Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Czwartek, 18.04
Cykl prezentacji prowadzonych przez fimę DHL Global Forwarding
11.00 - 11.30
„Fracht morski”
11.45 - 12.15
„Fracht lotniczy”
12.30 - 13.30
„Współpraca międzynarodowa”
14.00 - 14.45
„Panel dyskusyjny”
Pawilon 7,
antresola,
sala C
Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Piątek, 19.04
13.30
Rozstrzygnięcie Mistrzostw Polski we Wbijaniu Gwoździ
Pawilon 5,
stoisko 36
Organizator: Wydawnictwo Inwestor, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Patronat medialny: Gazeta Przemysłu Drzewnego, Drzewny.pl, Drema Furnica News
14.00
Rozstrzygnięcie konkursu „Wyczarowane z drewna”
Pawilon 5,
stoisko 34
Organizator: Wydawnictwo Inwestor, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Honorowy patronat: Minister Edukacji Narodowej
Patronat medialny: Gazeta Przemysłu Drzewnego, Drzewny.pl, Drema Furnica News
DREMA FURNICA NEWS 27
Warto zobaczyć – Wydarzenia całodniowe
16 – 18.04 09.00 – 17.00
19.04 09.00 - 16.00
Fabryka Mebli na Żywo
– pokaz produkcji biurek z paneli DendroLight
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ASP Gdańsk,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Therus Design
Patronat medialny: Drema Furnica News, Patronat branżowy:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Pawilon 5, łącznik
Wystawa Urok Detalu “ W kręgu iluzji … “
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Partnerzy
wystawy: Impress Decor, Interprint, Schattdecor, Süddekor.
Patronat medialny: Drema Furnica News, Meble, Materiały
i Akcesoria, Produkcja Mebli, Biznes.Meble.pl
Pawilon 7, stoisko 45
Polska Fabryka Mebli
– pokaz produkcji mebli kuchennych z drewna litego
Organizator: Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń
i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, Patronat medialny:
Kurier Drzewny, Drema Furnica News,
Pawilon 5, stoisko 96
XII Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ
Organizator: Wydawnictwo Inwestor, Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Patronat medialny: Gazeta Przemysłu Drzewnego,
Drzewny.pl, Drema Furnica News
Pawilon 5, stoisko 36
Poligon Umiejętności DREMA
Organizator: Wydawnictwo Goldman, Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Patronat medialny: Lakiernictwo Przemysłowe,
Wydawnictwo FAKTOR: Meble, Materiały i Akcesoria,
Drema Furnica News
Pawilon 3, stoisko 68
Wystawa prac laureatów konkursu „Wyczarowane z drewna”
Organizator: Wydawnictwo Inwestor, Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Honorowy patronat: Minister Edukacji Narodowej.
Patronat medialny: Gazeta Przemysłu Drzewnego, Drzewny.pl,
Drema Furnica News
Pawilon 5, stoisko 34
Pokaz pracy wózków widłowych
Organizator: TOOLMEX TRUCK Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Patronat medialny: Drema Furnica News
Pawilon 3A, teren otwarty
Warsztaty Parkieciarskie… na żywo
Organizator: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
Pawilon 3
Wyspa Stowarzyszeń
– przestrzeń skupiająca czołowe organizacje branżowe
Pawilon 5
Stan na dzień: 21.02.2013. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
PARTNERZY MEDIALNI
DREMA FURNICA NEWS 30

Podobne dokumenty