Super sklep O:Super sklep

Transkrypt

Super sklep O:Super sklep
Super sklep
Autor: Nomanek42 - 2011/02/21 12:03
_____________________________________
Szybka dostawa, niskie koszty wysy³ki i REWELACJA -sloiki zapakowana starannie w styropianowe pojemniczki a¿
dziw bierze jak dobrze zabezpieczona przesylka.
============================================================================
O:Super sklep
Autor: admin - 2011/09/16 10:40
_____________________________________
Dziêkujemy - obiecujemy byæ jeszcze lepsi w przysz³o¶ci (np. nied³ugo zmieniamy oprogramowanie sklepu
internetowego i przy okazji przemy¶limy temat naszego forum na nowo - tak aby sta³o siê ono miejscem dla
spo³eczno¶ci kozlek.pl ;) ).
============================================================================
Forum kozlek.pl - kozlek.pl
Komponent Forum FireBoard - wersja: 1.0.2
Wygenerowano: 1 March, 2017, 23:02

Podobne dokumenty