HOPE news

Komentarze

Transkrypt

HOPE news
HOPE news
Październik
2014
numer 3
2
2
“
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wstęp od redakcji Share and care Zapraszamy do Bukaresztu Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Plan Walnego Zgromadzenia w Bukareszcie Szkic protokołu z Walnego Zgromadzenia w Amsterdamie Sprawozdanie finansowe Formularz głosowania per procura Przypomnienie Drodzy Członkowie HOPE, Członkowie Komitetu, Koledzy
i Przyjaciele,
Wiemy, że dzieci potrzebują bezpieczeństwa, aby rozwijać się i
rosnąć. Konwencja o Prawach Dziecka, która kończy w tym roku 25 lat,
www.unicef.org/crc/ działa na rzecz wzmocnienia praw uczniów do
edukacji nawet gdy są oni chorzy. Uważam, że nauczyciele szpitalni
potrafią wzbudzić zainteresowanie uczniów nauką mimo trudnej sytuacji
spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, która może odmienić ich
życie. Nauczyciele szpitalni potrzebują ustawicznej edukacji i możliwości
nawiązywania kontaktów zawodowych tak aby zapewnić swoim uczniom
możliwie najlepszy standard nauczania kiedy ci nie mogą brać udziału w
zajęciach w swoich macierzystych szkołach.
Konferencje HOPE pozwalają zdobyć nową wiedzę, która
usprawnia pracę szkół szpitalnych. Mam zatem nadzieję zobaczyć was na
kongresie HOPE w Bukareszcie w dniach 4 – 8 listopada 2014 roku.
www.hope2014bucharest.eu
Z życzeniami przyjemnej lektury, Agneta Grunditz, redaktor
naczelna
Gdy jedno z dzieci w klasie zapada na chorobę nerek, może wpłynąć
to na ciągłość jego kształcenia. W Holandii działa organizacja na rzecz osób
z chorobami nerek (zwana „Nierstichting”) i stworzyła ona wyjątkową
publikację dla uczniów klas młodszych i starszych pod tytułem „Dziecko z
chorobą nerek a edukacja”. Jestem wdzięczny wyżej wspomnianej
holenderskiej organizacji zajmującej się problemami chorób nerek za
udzielenie pozwolenia HOPE na przetłumaczenie książki na język angielski
i opublikowanie jej w sposób ogólnodostępny i nieodpłatnie na stronie
internetowej HOPE.
W ten sposób możemy dzielić się wiedzą troszcząc się o
zapewnianie ciągłości w edukacji dla takich dzieci. Dziel się i troszcz,
nauczyciele są przyzwyczajeni do robienia obu tych rzeczy.
Share and care
The only way forward is for us to share,
the only way that works is for us to care.
Only is it good for our hearts and souls,
it’s the only way to fulfil human goals.
(wiersz aut. Maggie May)
Czy znasz interesującą książkę, która może być bardzo przydatna
nauczycielom szpitalnym w ich pracy lub rozwoju, ale jest niedostępna w
języku angielskim? Skontaktuj się ze mną i porozmawiamy o tym. Być
może jesteśmy w stanie zrobić coś razem dla HOPE, żeby podzielić się i
troszczyć lub w słowach Amy Leigh Mercree : „Dzielić, troszczyć, i jak miś
przytulić!”. Powyższa publikacja dotycząca dzieci z chorobami nerek w
kontekście edukacji jest już dostępna na stronie HOPE i można ją pobrać za
darmo.
Jan Haverkate, przewodniczący HOPE
HOPE news
2
Zapraszamy do Bukaresztu,
Drodzy członkowie HOPE, Przyjaciele i Koledzy,
Z wielką przyjemnością zapraszamy Was na IX Kongres HOPE, który
odbędzie się w Bukareszcie w dniach 5-8 listopada 2014 r.
Temat kongresu to „Wspólnie na rzecz lepszej edukacji chorych dzieci i
młodzieży.
Przygotowanie
pedagogów
do
pracy
w
zespołach
multidyscyplinarnych w szpitalach”.
Kraje europejskie zmagają się obecnie z problemami niespokojnych
czasów, w których żyjemy, czego efektem częstokroć są cięcia budżetowe. W
wielu przypadkach takie działania dotykają najsłabszych członków społeczności,
w których mieszkamy włączając w to, czego ostatnio doświadczyliśmy,
zapewnianie dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży z problemami
zdrowotnymi.
Wyzwanie, któremu musimy sprostać jako nauczyciele szpitalni to
utrzymanie ich prawa do nauki w tych zmiennych czasach i zapewnienie wsparcia
naszym uczniom.
20-te warsztaty będą miejscem spotkania pracowników naukowych,
nauczycieli i praktyków, którzy są zaangażowani w badania nad edukacją chorych
dzieci i za cel mają stworzenie sieci powiązań. Nowe osiągnięcia przynoszą nowe
możliwości.
Dlatego też ważne jest, aby spotkać się ponownie podczas tej europejskiej
konferencji, która otwiera możliwości prezentacji i omówienia przykładów
dobrych praktyk współpracy pomiędzy przedstawicielami medycyny, oświaty
oraz innymi specjalistami, żeby zagwarantować dzieciom i młodzieży
wymagających szczególnej opieki zdrowotnej ich prawo dostępu do kształcenia.
Dla Rumunii pełnienie funkcji gospodarza tego wydarzenia jest nie lada
wyzwaniem. Rumuński zespół pracuje co sił, aby kongres HOPE zakończył się
dużym sukcesem.
Przyjedźcie i podzielcie się swoimi doświadczeniami i zainteresowaniami.
Stwórzmy synergię dla naszych starań, aby wesprzeć prawo do kształcenia i
rozpromować udoskonalenia/postępy/osiągnięcia na polu naszej profesji.
Skorzystaj z szansy na nawiązanie kontaktów zarówno zawodowych, jak i
towarzyskich oraz czerp radość z wyjątkowej atmosfery spotkania z kolegami i
koleżankami z całej Europy (i reszty świata!), którzy na co dzień mierzą się z
podobnymi trudnościami, radościami i kłopotami w ich pracy.
Do zobaczenia w Bukareszcie.
Jan Haverkate, Przewodniczący HOPE
i Zarządu HOPE
Strona internetowa kongresu: www.hope2014bucharest.eu
HOPE news
3
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2014
Hasselt, Holandia, 29 września 2014 r.
Drodzy Członkowie HOPE,
Niniejszym pragnę Was zaprosić do udziału w 9. Walnym
Zgromadzeniu HOPE.
Spotkanie odbędzie się w
Phoenicia Grand Hotel,
Avenue Alexandru Serbanescu 87, District 1, 014268 Bukareszt,
Rumunia
w sobotę, 8 listopada 2014 r. o godz. 9.30 – 11.00.
W załączniku znajduje się porządek dzienny Walnego
Zgromadzenia HOPE 2014. Wnioski do uwzględnienia w porządku
dziennym
Zgromadzenia
należy
przedkładać
na
piśmie
Przewodniczącemu lub Sekretarzowi do 24 października 2014 r.
email: [email protected]
[email protected]
Do zobaczenia w Bukareszcie, gdzie z przyjemnością serdecznie
Was powitam w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Z poważaniem,
Jan Haverkate
Przewodniczący
email: [email protected]
[email protected]
HOPE news
HOPE Hospital Organisation of Pedagogues in Europe
WALNE ZGROMADZENIE, BUKARESZT,
8 LISTOPADA 2014
AGENDA
1.0
POWITANIE
2.0
CZŁONKOWIE HOPE
2.1 Nieobecni.
Prezes
Sekretarz
2.2 Rejestr członków HOPE obecnych i reprezentowanych.
2.3 OTWARCIE SPOTKANIA
3.0
KWESTIE FORMALNE DOTYCZĄCE SPOTKANIA:
3.1 Nominacja przewodniczącego.
3.2 Nominacja protokolanta.
3.3 Nominacja osób zliczających głosy.
4.0
POPRZEDNIE WALNE ZGROMADZENIE, AMSTERDAM, 12
października 2012 r.
4.1 Zatwierdzenie protokołu ostatniego spotkania.
4.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego.
5.0
DZIAŁANIA ZARZĄDU
5.1 Raport dotyczący działań Zarządu.
5.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego.
5.3 Zatwierdzenie działań Zarządu.
6.0
FINANSE
6.1 Prezentacja Sprawozdania Finansowego.
Skarbnik
6.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego.
6.3 Zatwierdzenie.
7.0
WYBORY NOWEGO ZARZĄDU
Członkowie zarządu są wybierani podczas Walnego
Zgromadzenia na okres 2 lat, z możliwością ponownego
powołania. 7.1 Ustępujący Członkowie Zarządu: Agneta Grunditz, Mary McCarron
i Maria Schmidt.
7.2 Podziękowania dla odchodzących Członków Zarządu.
HOPE news
HOPE news
5
7.3 Prezentacja nowego kandydata do Zarządu - Marie Sherlock.
7.4 Wybór Członków Zarządu
7.5 Wybór Prezesa
8.0
STATUTY / PRZEPISY WEWNĘTRZNE
Projekt przepisów zostanie sporządzony i zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie. Wszelkie propozycje mające na celu zmianę statutów muszą
zostać zatwierdzone głosami 2/3 członków zgromadzenia.
8.1 Prezentacja proponowanych zmian w Statutach i Przepisach
Wewnętrznych przed Walnym Zgromadzeniem.
Głosowanie w sprawie nowego oficjalnego adresu HOPE w Brukseli.
Głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego polityki ochrony
prywatności HOPE.
8.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego.
8.3 Zatwierdzenie zmian.
9.0
SPOTKANIE CZŁONKÓW KOMITETU 2014
9.1 Protokół spotkania Członków Komitetu.
9.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego.
10.0
WARSZTATY HOPE
10.1 Prowadzący warsztaty przeprowadzają krótką prezentację dla Walnego
Zgromadzenia (sukcesy/rezultaty, osiągnięte cele i plany na
przyszłość).
10.2 Dystrybucja przygotowanych informacji i danych kontaktowych
pośród członków zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach.
11.0
WOLNE WNIOSKI
11.1 Zakończenie spotkania.
6
Skarbnik
HOPE news
SZKIC PROTOKOŁU
WALNE ZGROMADZENIE HOPE, AMSTERDAM,
12 PAŹDZIERNIKA 2012
1
SPOTKANIE ZWOŁANE
1.1
Pierwsze wezwanie ogłoszone o 09.45
1.2
Faktyczna liczba członków to 355, co oznacza, że kworum 2/3 liczby wynosi 237. Kworum nie
zostało osiągnięte.
2.0
ZAREJESTROWANIE FAKTYCZNEJ LICZBY CZŁONKÓW:
2.1
Skarbnik zliczył 148 ważnych głosów.
2.2
Nieobecni:
Usprawiedliwienie nieobecności Avril Carey.
2.3
Spotkanie zwołane ponownie o 10.18.
3.0
KWESTIE FORMALNE SPOTKANIA:
3.1 Nominacja i zatwierdzenie Przewodniczącego
Zarząd zaproponował aby Michel Capurso objął funkcję przewodniczącego a Gerd Falk-Schalk
funkcję zastępcy. Zostało to zatwierdzone jednogłośnie.
3.2 Procedury Walnego Zgromadzenia
Sekretarz odczytał Przepisy Wewnętrzne dotyczące Walnych Zgromadzeń
Przewodniczący zaproponował 3-minutowy limit na zabranie głosu przez mówcę. Zostało to
zatwierdzone.
Większość za.
9 przeciw.
2 wstrzymało się od głosu.
3.3 Nominacja i zatwierdzenie Protokolanta
Zarząd zaproponował aby funkcję tę objęła Mary McCarron oraz Marie Sherlock, Członek Komitetu
Wielkiej Brytanii jako asystent. Zostało to zatwierdzone.
3.4 Mianowanie liczących głosy
Christian Ehler Svensson, Christine Walser, Michel Kleuters i Brigitte Gruber
4.0
WALNE ZGROMADZENIE, MONACHIUM 2010:
4.1 Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia w Monachium 2010
Protokół został opublikowany w biuletynie a następnie drobne poprawki zostały naniesione przed
ponowną publikacją na stronie internetowej.
4.2 Sprawy wynikające z porządku dziennego
4.21 Dodanie dwóch poprawek do protokołu w warsztatach nr 6.
Poproszono o poprawienie częstotliwości spotkań z 3 lat na coroczne.
4.22 Warsztaty nr 2: Poprawka ma objąć „Wystawa Warsztatów nr 2 zorganizowana w Monachium”.
HOPE news
4.23 Dodać poprawkę do komentarzy Christiana 9.1.
Christian Lieutenant odniósł się do swoich słów w Monachium i wyraził potrzebę debaty nad
współprzewodniczeniem i zaniepokojenie niepowodzeniami naboru ludzi zainteresowanych pracą w
zarządzie spośród członków.
4.3 Zatwierdzenie protokołu:
Większość głosów za.
0 przeciw.
2 wstrzymało się od głosu.
5.0
RAPORT DOTYCZĄCY DZIAŁAŃ ZARZĄDU:
5.1 Przewodniczący przedstawi raport w postaci załącznika do protokołu.
Przewodniczący zachęcił do składania podań członków zainteresowanych zastąpieniem
ustępującego pana Brehma na stanowisku przedstawiciela HOPE przy Radzie Europy. Wszelkie
koszty podlegać będą zwrotowi.
5.2 Sprawy bieżące
Brak.
5.3 Zatwierdzenie działań zarządu
Zatwierdzone jednogłośnie
6.0
FINANSE:
6.1 Prezentacja sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie zostało opublikowane w biuletynie.
Skarbnik jest zadowolony, że fundusze wzrastają każdego roku. Stan funduszy pod koniec zeszłego
8roku wyniósł prawie € 30,000. Na chwilę obecną spodziewane jest utrzymanie tego stanu. Cel,
którym jest zapewnienie rezerwy, został osiągnięty.
Odnotowano, że członkostwo wzrasta w latach kongresowych.
6.2 Sprawy bieżące
Michel Kleuters wręczył ludziom Podręcznik Rozwoju Zawodowego dla Nauczycieli Szpitalnych i
poprosił o zapłatę w formie dobrowolnych datków na rzecz HOPE.
Wyraził rozczarowanie faktem, że jego apel nie został wysłuchany.
Christian Lieutenant podziękował skarbnikowi za jej pracę.
Zadano następujące pytania i udzielono poniższych odpowiedzi:
Dlaczego opłaty członkowskie zostały obniżone w 2011?
Odp.: Nie było dużych wydarzeń w tym roku.
Czy sprzedaż kartek powiodła się? Zostało to potwierdzone przez skarbnika. Zasugerowano, aby
członkowie Zarządu kupili pewną ilość i sprzedali we własnych krajach członkowskich.
Gerd podziękowała Otto Mourikowi za opublikowanie książki, która jest postrzegana jako cenny
wkład w szkolenie, rozwój i nabór nauczycieli szpitalnych.
Ziezon udostępni tę książkę członkom HOPE na stronie internetowej w języku angielskim i
holenderskim.
HOPE news
Budżet: Skarbnik załączył zestawienie bilansowe do Protokołu.
Zaproponowano, aby zestawienie budżetowe było przedstawiane corocznie zgodnie z wymogami
belgijskiego ustawodawstwa.
Olga-Rodica Cridland, Rumunia zadała następujące pytanie:
• Czy członkowie otrzymali wsparcie finansowe z UE przy uczestnictwie w kongresie?
(Wielu członków złożyło podanie i otrzymało pomoc unijną).
• Dodała, że opłata rejestracyjna była bardzo wysoka i powinny być wybierane tańsze kraje.
Wyraziła również potrzebę przyciągnięcia sponsorów przez Organizatorów Kongresu.
Els Janssens, Belgia
• Zwróciła uwagę na to, że gdy przedkłada Budżet ministerstwu powinien kończyć się kwotą
zero, a nie saldem ujemnym lub dodatnim. Skarbnik odpowiedziała, że omówi to z
prawnikiem.
Klas Brunnander, Elisabeth Karelid, ze Szwecji, Annette Marso i Danielle Bailleux-Emering z
Luxemburga.
6.3 Skarbnik zwróciła uwagę na potrzebę ustalenia dwóch audytorów
Christian Lieutenant stwierdził, że lepszym pomysłem byłoby poproszenie o profesjonalnych
audytorów.
Skarbnik odpowiedziała, że przy dochodach HOPE będzie lepiej skorzystać z ludzi, którzy są
członkami organizacji.
6.4 Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego
0 przeciw.
Nie było wstrzymujących się od głosu.
Jednogłośnie zatwierdzone.
7.0
WYBÓR NOWEGO ZARZĄDU: ARTYKUŁ 9
7.1 Ogłoszenie ustępujących Członków Zarządu:
Michele Capurso, Mojca Topic
7.2 Podziękowania dla odchodzących członków zarządu:
W imieniu Zarządu złożono podziękowania Michele Capurso za całokształt pracy.
Sinja Jancar otrzymała prezent w dowód wdzięczności w imieniu Mojcy Topic.
Przewodniczący w odpowiedzi stwierdził, że jego czas pracy w Zarządzie był udany i sprawił mu
przyjemność oraz poinformował WZ, że był to najlepszy sposób na zaangażowanie się w
Organizację.
HOPE news
7.3 Prezentacja Nowych Kandydatów
Monika Almássy (Węgry) chciałaby reprezentować Nauczycieli Szpitalnych z Europy Środkowej w
Zarządzie.
Katarzyna Wilucka-Haczkowska (Polska) otwarta na współpracę z nauczycielami szpitalnymi w
globalnym kontekście, pragnie zostać efektywnym członkiem HOPE.
Jan Haverkate „Myśl na Dużą Skalę, Działaj na Małą” nauczyciele szkół szpitalnych wykonują
wspaniałą pracę pozostając wiernym tym słowom. Czasami musimy nabrać dystansu i zadziałać
odważniej.
7.4 Obecni członkowie Zarządu zostali ponownie wybrani, a wybór nowych Członków Zarządu został
zatwierdzony jednogłośnie.
7.5 Wybór Przewodniczącego
Jan Haverkate został wybrany jednogłośnie.
7.6 Przemowa Inauguracyjna Nowego Przewodniczącego
Jan Haverkate prześle kopię swojej przemowy jako załącznik do protokołu.
8
STATUTY/PRZEPISY WEWNĘTRZNE
8.1 Sekretarz odczytała dwa listy, od Christiana Lieutenanta, Olgi Lizasoain i Elisabeth Cauchon oraz
odpowiedź od Michele Capurso.
8.2 Przewodniczący poinformował, że ponad 300 osób odczytało statuty na stronie internetowej i wielu
je skomentowało. Przypomniał także, że procedura zmian Statutów została uprzednio uzgodniona z
Prawnikiem i Notariuszem.
8.3 Maria Schmidt przedstawiła zmiany w Statutach, uwzględniając powody i procedurę zmian.
Wyjaśniła, że zmiany w proponowanym ujęciu mogą ograniczyć przyszłe wydatki.
8.4 Ingrid Schierer oznajmiła, że obecny charakter WZ jest żenujący i nie czuje się ona reprezentowana.
Kontynuując powiedziała, że Zarząd powinien komunikować się z członkami.
8.5 Christian Lieutenant zaproponował, że głosowanie powinno być odłożone. Przewodniczący
zarządził głosowanie w sprawie poparcia Nowych Statutów.
Większość głosów za.
Przeciw 14.
Wstrzymało się 17.
8.6 Zgodzono się co do Statutów 1-3.
8.7 Wywiązała się dyskusja za i przeciw Nowym Statutom.
8.71 Tłumaczenie:
Przewodniczący wyjaśnił, że członkowie zatwierdzają tekst w języku holenderskim, i że w tej
postaci tekst został sprawdzony przez obywatela Francji, który uczy w Holandii. Statuty zostaną
zarejestrowane w języku francuskim i będą następnie tłumaczone na inne języki.
Nalegał też by nie martwić się pojedynczymi wyrazami, ponieważ może nie być dosłownego
tłumaczenia, ale zostaną wykorzystane słowa powszechnie używane w innych językach np. medical
conditions/enfants malades itp.
HOPE news
8.72 Włączanie Innych Ludzi, którzy nie są Pedagogami/Nauczycielami Sprzeciw
Zarówno Christian Lieutenant jak i Elisabeth Cauchon sprzeciwili się pomysłowi zezwalania
przedstawicielom innych zawodów dołączać do organizacji z nadaniem im praw do głosowania.
Elisabeth Cauchon przypomniała, że pedagodzy i nauczycieli spoza UE nie posiadają prawa do
głosy, podczas gdy chce się oddać prawo osobom nie wykonującym tego zawodu.
Przewodniczący odparł, że praca w kontekście multidyscyplinarny wymaga bardziej otwartego
angażującego podejścia do przedstawicieli innych zawodów. Przypomniał jednakże, że prawo
decydowania o członkostwie należy do Zarządu.
8.73 Za
Zarówno Mona Meister jak i Els Janssens stwierdziły, że HOPE musi koncentrować się na
potrzebach chorych dzieci, i jeżeli organizacja chce się rozwijać i zmieniać, musi zezwolić
przedstawicielom innych zawodów współdzielić jej cele.
8.74 Za
Christine Walser wyraziła zadowolenie ze zmian w Statutach, ponieważ odzwierciedlają zmieniającą
się rzeczywistość dla nauczycieli szkół szpitalnych w Szwajcarii, gdzie wychowawcy, którzy nie są
nauczycielami stanowią część multidyscyplinarnego zespołu. Wyjaśniła także, że kiedy pojawiają
się problemy, siła członkostwa odgrywa znaczącą rolę – im większa liczba członków HOPE, tym
poważniejsze podejście polityków do zagadnień.
Wyraziła również swoje uznanie dla Gerd Falk-Schalk, Christiana Lieutenanta i Elisabeth Cauchon
za ich pracę dla HOPE.
8.75 Prawa do głosowania:
Art. 4:
Gerd Falk-Schalk
Nie zgodziła się przyznaniem praw przedstawicielom innych zawodów i zaproponowała co
następuje:
Członkowie indywidualni to wykwalifikowani nauczyciele z krajów europejskich, którzy mają
doświadczenie w pracy z dziećmi i są opłacani przez Ministerstwo Edukacji, inny departament lub
organizację.
Członkowie instytucjonalni to szkoły szpitalne lub pokrewne organizacje zawodowe, które wspierają
cele HOPE. Przysługuje im jeden głos.
Członkowie stowarzyszeni to wykwalifikowani pedagodzy lub przedstawiciele pokrewnych
zawodów lub organizacje charytatywne, które wspierają cele stowarzyszenie w krajach
nieeuropejskich. Nie mają prawa głosu.
Wniosek poddano głosowaniu, w którego wyniku został odrzucony.
33 osoby głosowały za propozycją Gerd Falk-Schalk.
Większość głosów uzyskała propozycja zarządu.
8.76 Fundusz Społeczny
Christian Lieutenant jest przeciwny zniesieniu Funduszu Społecznego, artykuł 5.
Skarbnik zgodził się skonsultować z prawnikiem z Belgii i zapewnił go, że zagadnienie Funduszu
Socjalnego może być uwzględnione w Przepisach Wewnętrznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
HOPE news
8.8 Zatwierdzenie Nowych Statutów
Prezes zgłosił wniosek o zaaprobowanie zaproponowanych Nowych Statutów przez członków:
Głosy:
Za 127.
Przeciw 11.
Wstrzymało się 9.
Decyzja: Nowe Statuty HOPE zostały zaaprobowane.
Wolne wnioski
9.0
9.1 Przeprosiny
Skarbnik przeprosił pozaeuropejskich członków za poproszenie o przejście na tyły sali i wyjaśnił, że
nie była to próba odseparowania ich od reszty członków, ale w celu zagwarantowania sprawnego
zliczania głosów.
10.0 Spotkanie zakończyło się o 13:00
Ponieważ Nowe Statuty umożliwiają przeprowadzenie spotkań online, spotkanie to zakończyło się o
13:00. Pozostała część planu spotkania zostanie omówiona przez zarząd online.
Sprawozdanie Finansowe
Skarbnika
2012 Saldo początkowe 1 stycznia 2012 29.660,22 € koszty 2 012 strona internetowa 2 lata Spotkania zarządu Spotkania Komitetu Honorarium prawnika Opłaty pocztowe i archiwizacja Opłaty bankowe Opłata Rady Europy Inne 1.000,00 € 1.318,83 € 1.367,50 € 2.250,00 € dochód 2012 7.986,19 € 280,00 € 68,90 € 259,40 € 214,51 € 16,15 € 84,00 € 120,00 € 220,00 € 220,00 € 6.506,99 € 8.898,49 € netto 2.391,50 € Składki członkowskie Darowizny pieniężne Książki Materiały kongresowe 21,62 € Rejestracja domeny Zwrot kosztów obiadu Członków Komitetu inne HOPE news
Saldo końcowe 31 grudnia 2012 32.051,72 € 2013 Saldo początkowe 1 stycznia 2013 32.051,72 € koszty 2013 dochód 2013 Strona internetowa 32,32 € 6.719,97 € Składki członkowskie Spotkania zarządu 1.696,44 € 114,67 € Książki Opłaty bankowe 8,90 € Inne 0 € 0 € Inne 1.737,66 € 6.834,64 € netto 5.096,98 € Saldo końcowe 31 grudnia 2013 37.148,70 € 13
HOPE news
HOPE news
14
Przypomnienie dla wszystkich członków
HOPE i tych, którzy chcą nimi zostać.
Z pewnością już o tym wiecie, ale żeby uniknąć pomyłek:
Tylko ci członkowie, którzy opłacili składki mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HOPE i mieć
dostęp do strony internetowej.
PS Można zostać członkiem HOPE rejestrując się i
opłacając składkę w Bukareszcie.
Formularz głosowania przez pełnomocnika można
znaleźć pod tym adresem:
www.hospitalteachers.eu/9th-hope-congress-welcome-in-bucharest
Jan Haverkate
Przewodniczący HOPE
Hospital Organization of Pedagogues in Europe
[email protected] - www.hospitalteachers.eu

Podobne dokumenty