Gruszka - Małopolskie Dworce Autobusowe

Komentarze

Transkrypt

Gruszka - Małopolskie Dworce Autobusowe
Gaudeamus
igitur
– studenci
w Krakowie
„Wołyń”
– miłość
w nieludzkich
czasach
Jesienna
fryzura
szaleństwo
na głowie
DO WIADOMOŚCI
D O W Y B O RU
DO KO LO RU
str. 4-5
str. 6-7
str. 14-15
PAŹDZIERNIK
NR 10/2016 (26)
Jesteśmy
także ...
W MAGURSKIM
PARKU
NARODOWYM
STR. 10-11
W PRADZE
BEZPŁATNY MAGAZYN
MAŁOPOLSKICH
DWORCÓW
AUTOBUSOWYCH S.A.
STR. 12-13
ISSN 2449-6316
a
k
z
s
u
r
G
NA
I
L
O
R
KA
ORU
KRUC
Z POZ
O
K
L
Y
T
HA
str. 8-9
KRAKÓW
Ogólnopolska infolinia o rozkładach
703 403 340
KRÓTKA.
ENCYKLOPEDIA.
PODRÓŻNA.
INFORMACJA
PON.-PT: 7-20, SOB., ND.: 9-17
KASY BILETOWE:
PON.-ND.: 7-19.45
POCZEKALNIA
PON.–ND.: 6- 22
W godzinach nocnych czynna poczekalnia
nocna z dostępem do toalet i bieżącej
informacji o odjazdach
Sen o autobusie
Śnił się Wam kiedyś autobus? Nie? Żałujcie. To
samo dobro. Wg senników, sen o autobusie symbolizuje podporządkowanie się panującym zasadom społecznym. Wiadomo, autobus jedzie określoną trasą, ma określone przystanki i określony
czas przyjazdu. A inne sytuacje?
Koszt to 2,10 netto za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
Możliwość zakupu biletu w 30-dniowej
przedsprzedaży (na wybrane kursy)
Wirtualna podróż po dworcu
MDA.MALOPOLSKA.PL/PANORAMA
NOWY SĄCZ
INFORMACJA AUTOBUSOWA
I KASY BILETOWE
PON.-PT.: 6-18.45
SOB.:7-16.45, ND.: 9-18.45
POCZEKALNIA
PON.-ND.: 6-22
Kącik dla dzieci
Jazda autobusem: jesteś zbyt konformistyczny.
Toteż sen o autobusie uświadamia, żeby stać się
bardziej niezależnym w myśleniu.
Prowadzić samemu autobus: pomożesz innym
wyjść z kłopotów, jesteś urodzonym przywódcą.
W W W.M DA.M A LO P O L S K A.P L
Autobus pełen ludzi: powodzenie w interesach.
Pusty autobus: zaszczyty.
Widzieć autobus, który czeka na przystanku: interesy idą w dobrą stronę, będziesz miał sporo
spraw do załatwienia.
Czekać na autobus na przystanku: przeciwności
losu.
1. PODJAZD
DLA INWALIDÓW
ROAD FOR
DISABLED PERSON
2. ZEJŚCIE
NA PŁYTĘ DOLNĄ
WAY TO BOTTOM
PLATFORM
3. WINDA
LIFT
4. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
5. KANTOR
EXCHANGE
OFFICE
MDA KRAKÓW
PŁYTA GÓRNA
UPPER FLOOR
6. TOALETA DAMSKA
WOMEN TOILET
7. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
8. TABLICA
ODJAZDÓW
DEPARTURES
9. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
10.POCZEKALNIA
DEPARTURE
LOUNGE
11.WINDA
LIFT
12.TABLICA ROZKŁADU
JAZDY Z MDA
TIMETABLE
13.BANKOMAT
CASH MACHINE
14.BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
15.KASY
TICKET OFFICE
16.INFORMACJA
INFORMATION
CENTRE
17.TOALETY 24H
24H TOILETS
18.POCZEKALNIA
NOCNA
24H DEPARTURE
LOUNGE
19.PRZECHOWALNIA
BAGAŻU
LEFT LUGGAGE
20.KSIĄŻKOMAT
BOOK MACHINE
21.KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
22.WINDA
LIFT
Widzieć wypadek autobusu: weź los w swoje
ręce, jeśli się postarasz, masz szansę zmienić swoje życie na lepsze.
Wsiąść do autobusu: skorzystasz z określonej
okazji; „zabierzesz się” w podroż po określonej
dziedzinie; nowy etap życia; początek jakiejś
sprawy, związku lub przedsięwzięcia; zaangażujesz się w coś; jeśli autobus, do którego wsiadłeś
jest „właściwy”, oznacza to, że wybór nowej drogi
życia okazał się dla Ciebie korzystny, że czujesz
się w nim dobrze.
Jeśli na przystanek podjeżdża „Twój” autobus: to
pojawienie się właściwej okazji; możliwość zaangażowania się w dziedzinę, która ci odpowiada.
Kiedy jedziesz autobusem pozamiejskim: postrzegasz większe możliwości.
Czekać na swój autobus: czekasz na możliwości
realizacji swego celu; wypatrywanie właściwej
okazji.
WG. SENNIK.BIZ, TWOJ-SENNIK
RYS. FREEPIK.COM
PO
DRO
DZE
BEZPŁATNY MAGAZYN
MAŁOPOLSKICH DWORCÓW
AUTOBUSOWYCH S.A.
MDA KRAKÓW
PŁYTA DOLNA
MDA NOWY SĄCZ
1. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
2. KANTOR
EXCHANGE OFFICE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. TOALETY
TOILETS
5. KIOSK PRASOWY
NEWSPAPERS
6. BIURO PODRÓŻY
TRAVEL AGENCY
7. POCZEKALNIA
DEPARTURE LOUNGE
8. KĄCIK DLA DZIECI
PLAYGROUND
9. KASY, INFORMACJA
TICKET OFFICE,
INFORMATION CENTRE
BOTTOM FLOOR
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
T
PRZYSTANEK TRAMWAJOWY
DWORZEC GŁÓWNY TUNEL
tram stop, main terminal, tunnel
1. WINDA
LIFT
2. BANKOMAT
CASH MACHINE
3. GASTRONOMIA
REFRESHMENTS
4. WINDA
LIFT
5. WINDA , WEJŚCIE
DO BUDYNKU
LIFT, ENTRANCE
6. TOALETY
TOILETS
7. KASY
TICKET OFFICE
WYDAWCA:
Grupa Jagiellonia sp. z o.o.,
ul. Rzemieślnicza 3,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
PROJEKT MAGAZYNU:
Adrianna Pulchny,
Maciej Kwaśniewski
DYREKTOR WYDAWNICZY:
Maciej Kwaśniewski
[email protected]
REDAKTOR NACZELNY:
Adam Liss,
[email protected]
OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Jaffa Art&Design,
[email protected]
KOREKTA:
Katarzyna Ratecka-Młódzik
DRUK: Drukarnia Printgraph
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Karolina Gruszka
autor: Rafał Maciaga/FORUM
NAKŁAD: 10 tys. egz.
Do
wiado
`
mosci
CZEKAJĄC NA AUTOBUS
Studencki
ULGA DLA STUDENTA
Krakow
Przewoźnicy przyciągają do siebie dogodną siatką
połączeń, komfortowymi warunkami przejazdu
(Wi-Fi na pokładzie autobusów, dużo miejsca na
bagaż, wygodne siedzenia, klimatyzacja) i przede
wszystkim konkurencyjnymi cenami biletów. Od
października niemal wszyscy przewoźnicy oferują
studenckie ulgi i promocje. Szwagropol dla studentów kupujących bilet miesięczny ma 51-procentową zniżkę. Oprócz tego przy zakupie pojedynczych
biletów studenci mogą liczyć na ulgę handlową.
– Obowiązuje ona np. na trasach Kraków – Krynica,
Kraków – Muszyna. Studenci płacą dwa złote mniej
– usłyszeliśmy w punkcie informacyjnym Szwagropolu. Kilka złotych na bilecie zaoszczędzą również
Zatłoczone puby, więcej
ludzi na ulicach i przede
wszystkim większe korki – to
znak, że mamy październik.
Prawie 190 tysięcy studentów
rozpoczęło pod Wawelem
nowy rok akademicki.
Po Warszawie Kraków to drugi ośrodek akademicki w Polsce. W Krakowie działają 24 uczelnie
wyższe, w których studiuje niemal 190
tysięcy osób. Do najsłynniejszych
i najbardziej renomowanych należą
kraków to:
Uniwersytet Jagielloński (najstarsza uczelnia w Polsce), Akademia
Górniczo-Hutnicza, Politechnika
Krakowska, Uniwersytet Ekono© YAKOBCHUKOLENA - FOTOLIA.COM
miczny. To także najliczniejsze uczelnie, ok. 60 procent wszystkich studentów
coraz częściej z zagranicy. Choć część mieszkaństudentów z prawie 5 tys. różnych miejscowozasiada w ławach wyżej wymienionych. Akademicców narzeka na zatłoczone miasto, przepełnioną
ści w kraju – poinformował Bartosz Dembiński
kie statystyki uzupełniają pracownicy naukowi,
komunikację miejską, korki na ulicach, to dziś
rzecznik AGH. Jeżeli zestawimy te dane z liczbą
których w Krakowie jest blisko 13 tysięcy. Dzięki
raczej trudno wyobrazić sobie Kraków bez studenstudentów przyjezdnych spoza Krakowa, okaże
temu od października do lipca Kraków staje się mitów. Miasto korzysta na tym zarówno kulturowo,
się, że kolejną branżą korzystającą na studentach
lionową metropolią. Zarząd Infrastruktury Komujak i ekonomicznie. Ręce zacierają właściciele pujest transport. Częste podróże tam i z powrotem
nalnej i Transportu potwierdza: wraz z początkiem
bów, kawiarni, klubów studenckich. Prawdziwy
preferują przede wszystkim studenci pierwszych
roku akademickiego ruch na krakowskich drogach
boom przeżywa rynek wynajmu mieszkań. Wbrew
lat studiów, którym jeszcze tęskno do domu.
wzrasta o ok. 30 proc. – Sprzedajemy też więcej bilepozorom młodzi ludzie chętnie odwiedzają też
I choć czasy się zmieniły, co można zauważyć na
tów okresowych MPK. Zamiast 120 tys., ok. 176 tys.
centra kultury, kina i teatry. Powrót studentów cieparkingach pod akademikami w miasteczkach
– mówi Michał Pyclik z ZIKiT.
szy oczywiście sieci handlowe, w których studenci
studenckich, to jednak wciąż spora część żaków
regularnie się zaopatrują. Ale nie tylko. Pod
korzysta z komunikacji publicznej. Alternatywą
koniec
września
ożywają
budki
z
kebadla przejazdów samochodem jest podróż
PO NAUKĘ DO KRAKOWA
:
o
bami,
małe
gastronomie
i
…punkty
pociągami i przede wszystkim autobuZ ogólnej liczby żaków tylko kilkanaście procent to
wt
krakó
ksero.
sami. – Szczególnie w weekendy i okresy
rodowici krakowianie. Studenci najczęściej przyprzed dłuższymi przerwami w nauce
jeżdżają z innych miast w Małopolsce. Na pierwzwiązanymi z np. świętami można zaszym miejscu jest Tarnów i jego okolice, na drugim
NA WEEKEND DO DOMU
obserwować wzmożony ruch młodych
Nowy Sącz z okolicami. Niewielu mniej krakowJakiś czas temu Akademia Górludzi na naszych dworcach – przyznaje
skich studentów pochodzi z Podkarpacia (Rzeszów,
niczo-Hutnicza zadała sobie trud
Jacek Zieliński, dyrektor operacyjny MaPrzemyśl), a także ze Śląska. Można również spopoliczenia, skąd pochodzą ich
łopolskich Dworców Autobusowych.
tkać żaków z odleglejszych zakątków Polski, a także
studenci. – Obliczyliśmy, że mamy
24 uczelnie
wyższe
ważnyek
ośrodmicki
akade
4 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
warto
`
wiedziec
kraków to:
częsty cel
podróży
studenci
korzystający
z usług sieci UniBus,
kursującej z Krakowa do
Katowic czy Gliwic. Przykładowo bilet normalny z Krakowa
do Katowic kosztuje 14 zł, student zapłaci za niego
12 zł. Natomiast jadąc z Krakowa do Gliwic, zamiast 20 zł wyda 17 zł. W przypadku biletów jednorazowych Voyager proponuje ulgi handlowe. Na
trasie Kraków – Tarnów student płaci 9 zł zamiast
15 zł, a do Gorlic dojedzie za 16 zł, a nie 20 zł.
Nieco inną niespodziankę dla żaków przygotował
LajkonikBus. – Są to promocje na bilety w cenie np.
2 zł, 5 zł. na wszystkie trasy, na różne dni, na różne
godziny. Studenci będą mogli je losować. Wszystkie
informacje są na naszej stronie internetowej, żeby
zdobyć studenckie promocyjne bilety zapraszam do
jej śledzenia – zachęca Adam Lis z firmy LajkonikBus. Pamiętać należy o tym, że żeby skorzystać
z ulg na bilety, trzeba być posiadaczem ważnej legitymacji studenckiej.
NIE BĘDZIE NOWEJ
„SĄDECZANKI”
BUDOWĘ DROGI
ZESKA
EKSPRESOWEJ Z BR
A,
DO NOWEGO SĄCZ
WANEJ
POTOCZNIE NAZY
D LAT
„SĄDECZANKĄ”, O
CY
OBIECUJĄ POLITY
RÓŻNYCH OPCJI.
O,
DZIŚ JUŻ WIADOM
M
ŻE W NAJBLIŻSZY
CZASIE MOŻNA
Ć.
O TYM ZAPOMNIE
NE
PRZEPROWADZO
ZOSTANĄ JEDYNIE
AWKI
NIEWIELKIE POPR
J
NA JUŻ ISTNIEJĄCE
DRODZE.
du na brak
j Małopolski. Ze wzglę
łudniowo-wschodnie
po
w
któ
tra
wija w poh
roz
zyc
ejs
się
ej
cydowanie wolni
– To jeden z najważni
zde
u
ion
reg
ść
czę
ta
temat budowy
ktury drogowej
cji wykorzystuje się
odpowiedniej infrastru
ztwa. Od kilku kaden
ód
jew
wo
i
eń po wyboram
dzi
sza
gi
ob
borczej i już na dru
równaniu z innymi
wy
nii
pa
kam
nt
me
lają założyBrzeska jako ele
i wyborami – podkreś
drogi ekspresowej do
żyć przed następnym
od
by
,
ówkę do
niu
res
nie
sp
om
ek
lskiej „Popieram
rach temat ulega zap
inicjatywy obywate
i
go
tyków.
we
pa
cio
sym
oś
jej
czn
a
i wciąż przybyw
ciele portalu społe
ień
lub
po
e
iąc
tys
y
dowy Dróg
ma już ponad trz
ny do Programu Bu
Brzeska”. Inicjatywa
ym roku został wpisa
szł
ze
w
gi
woju oraz
dro
roz
:
ek
cin
stw
powiedzi minister
50-kilometrowy od
za
h
nic
tat
os
z
ety
14 – 2023. Niest
wielka modernizaKrajowych na lata 20
deczankę” czeka nie
„Są
ie
raz
na
że
a,
woju Witold
wnictwa wynik
ia br. wiceminister roz
infrastruktury i budo
na początku wrześn
czu
Są
m
owej stoją
wy
res
No
sp
w
ek
tu
cja. Podczas poby
dowy nowej drogi
bu
ie
dz
ko
esz
prz
z Naturą 2000.
w tej chwili na
wykupie gruntów czy
Słowik tłumaczył, że
y
prz
i
jam
ac
lik
mp
rych odcinków,
ie związane z ko
poszerzeniu niektó
między innymi kwest
nki”) ma polegać na
za
ec
ąd
(„S
istniejącymi
75
już
r
z
iu
me
Remont drogi nu
m skomunikowan
szy
lep
,
tów
krę
za
rdziej ostrych
wodnicy Brzeska,
wę drugiej części ob
wyprofilowaniu najba
do
bu
ać
zow
ali
zre
li
o będziemy chcie
pełną dokumentatraktami. – Na pewn
r 75. Mamy również
me
nu
gi
dro
w
ntó
czowych eleme
przekonywał na
sosinie. To pewne –
która jest jednym z klu
w Gosprzydowej i Ło
ków
cin
od
h
ictwa. Te inweóc
wn
dw
rastruktury i budo
cję techniczną dla
inf
ter
nis
mi
k,
czy
ani sądeckich
ów Andrzej Adam
blemu mieszkańców
antenie Radia Krak
pro
ą
ąż
wi
roz
nie
cią
decczyzny jest
ą, ale z pewnoś
skomunikowanie Są
stycje nieco poprawi
sze
lep
że
,
ają
arz
wt
rzy od lat po
edź budowy łączniprzedsiębiorców, któ
t natomiast zapowi
jes
cią
oś
om
ad
wi
ata pod ten
rozwoju. Dobrą
m Sączu. Pierwsza łop
nieodzowne dla jej
ą i zachodnią w Nowy
cn
łno
pó
ona Mikrut
mi
Iw
ica
ła
dn
zia
ka pomiędzy obwo
18 roku. Jak powied
20
w
ita
wb
ć
by
w drugiej połocinek drogi ma
ajowych i Autostrad,
1,6 kilometrowy od
Kr
óg
Dr
cji
rek
Dy
j
ka w systemie
iału Generalne
na budowę tego odcin
z krakowskiego oddz
rgu
eta
prz
nie
ze
łos
idziane jest og
i Piwnicznej będą
wie 2017 roku przew
onę np. Krościenka
str
w
y
ąc
jad
cy
row
ięki temu kie
„projektuj i buduj”. Dz
ć Nowy Sącz.
iną
om
mogli wygodnie
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 5
Do
wyboru
Do
wyboru
KULTURA ROZRYWKA SPORT
PROMOCJA
KONKURS
Krakowskiego Teatru Variété
Pytanie konkursowe:
Podaj datę uroczystego
otwarcia Krakowskiego
Teatru Variété.
Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia
6 października 2016 na adres:
MAŁGORZATA
OSTROWSKA
W FILHARMONII!
MIŁOŚĆ W NIELUDZKICH
CZASACH
PROMOCJA
7 października do
kin wchodzi długo
wyczekiwany
film
„Wołyń” w reżyserii
Wojciecha Smarzowskiego. – Kolejny film o miłości
w czasach nieludzkich – tak Wojciech Smarzowski określa swój
obraz. – Ma to być film, który
sponiewiera, ale również zmusi do
refleksji – mówi reżyser.
·
[email protected]
– imienia i nazwiska,
– numeru telefonu,
– odpowiedzi na pytanie.
Autor pierwszej poprawnej odpowiedzi otrzyma
podwójne zaproszenie na farsę muzyczną
„Dziewczyna z plakatu”, wystawianą w dniu
9 października 2016 (niedziela) o godz. 17.30.
Autor drugiej poprawnej odpowiedzi otrzyma
podwójne zaproszenie na wieczór z muzyką
filmową „Variete Film Show”, który odbędzie się
w dniu 15 października (sobota) o godz. 18.00.
Zwycięzcy otrzymają potwierdzenie mailowe
wraz z informacją o sposobie odbioru biletów.
Regulamin konkursu dostępny na stronie:
www.teatrvariete.pl
Małgorzata Ostrowska, była wokalistka
zespołu Lombard znalazła pracę w krakowskiej multimedialnej
Filharmonii Futura ze stałą siedzibą w krakowskim kinie Kijów.
Wokalistka na co dzień wykonująca ostrą gitarową muzykę od
jakiegoś czasu „romansuje” z instrumentami klasycznymi. Czyżby
rockowy świat łagodniał i chował
swe ostre pazury? Nie jest tak do
końca - mówi Mikołaj Blajda, pomysłodawca widowiska – Symphonica z muzyką m.in. Metalliki,
Nirvany i AC/DC, w którym udział
bierze Małgorzata – to prawda, że
grają u nas muzycy klasyczni, ale
zawsze z towarzyszeniem rockowego bandu. Oswajamy rockowego
potwora z klasyką – dodaje produ-
centka widowiska Sylwia Lorens.
W koncercie Filharmonii Futura
biorą udział gwiazdy „The Voice
of Poland”: Mateusz Ziółko, Damian Ukeje oraz Ernest Staniaszek. Mecenasami i partnerami
FF zostali m.in. AGH, MDA, Gino
Rossi, Rmf Classic czy TVP Rozrywka. Z początkiem listopada
planowana jest premiera drugiej
części – „Symphonica 2 made in
Poland” (premiera 6.11.2016),
tym razem z ostrą polską muzyką
lat 80’ w orkiestrowych aranżacjach. W programie znajdzie się
też na przykład muzyka Beethovena w wykonaniu beatboxera, pierwszy w Polsce koncert
z trójwymiarowymi wizualizacjami (premiera 9.10.2016), będzie
ostry rock, poezja („Rock Poezji”,
premiera 5.03.2017) oraz coś dla
KRÓLEWSKI
BIEG
KRAKÓW
21 km i 97,5 m – taki
dystans będą mieli do
pokonania uczestnicy
3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, który odbędzie się
w Krakowie 16 października. Podobnie jak
w ubiegłorocznej edycji
imprezy, start i meta
zlokalizowana będzie w TAURON Arenie Kraków.
Pokonanie dystansu będzie znakomitym zakończeniem sezonu biegowego i okazją do poznania
wyjątkowej trasy prowadzącej wśród zabytków
i malowniczych uliczek Krakowa.
3. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON
KRÓLEWSKI, 16 PAŹDZIERNIKA
6 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
±
dzieci („Alicja w krainie muzycznej magii”, premiera 4.12.2016)
i miłośników operetki. Jak sami
mówią, chcą zmienić postrzeganie
filharmonii jako miejsca bardzo
poważnego, do którego wstęp
mają tylko wybrańcy. Repertuar
na: www.filharmoniafutura.pl
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
WWW.FILHARMONIAFUTURA.PL
REZERWAT
W ZAKOPANEM
ZAKOPANE
Legendarny zespół Rezerwat zagra 20 października koncert w klubie Watra.. Rezerwat to
grupa założona w 1982
roku w Łodzi. Jeden
z najpopularniejszych
zespołów
rockowych
w Polsce. Czołową postacią jest jej założyciel
i autor większości materiału Andrzej Adamiak –
kompozytor, autor tekstów, producent, wokalista
i gitarzysta basowy. Zespół ma na swoim koncie
blisko milion sprzedanych płyt długogrających
i ponad milion składanek.
REZERWAT, KLUB WATRA, ZAKOPANE,
20 PAŹDZIERNIKA
Akcja filmu „Wołyń” rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej przez
Ukraińców, Polaków i Żydów.
Zosia Głowacka ma 17 lat i jest
zakochana w swoim rówieśniku,
Ukraińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za bogatego
polskiego gospodarza Macieja
Skibę, wdowca z dwójką dzieci.
Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie wioski odmienia najpierw okupacja sowiecka,
a później niemiecki atak na ZSRR.
RA
PREMIE
Zosia staje się świadkiem, a następnie uczestniczką tragicznych
wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjonalizmu. Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. „Wołyń”
ROCKOWO
I AKUSTYCZNIE
NOWY SĄCZ
ZDJĘCIA: MAT. ORGANIZATORÓW/DYSTRYBUTORÓW
W treści maila prosimy o podanie:
Ray Wilson szkocki muzyk, wokalista, gitarzysta i kompozytor zagra
w nowosądeckim MOK.
W 1997 roku wydarzyło się coś, co sprawiło,
że muzyka do dziś zna
cały świat. Wtedy Ray
Wilson został wokalistą
słynnej grupy Genesis!
Zastąpił wówczas Phila Collinsa. Stworzono wtedy
utwory, takie jak: „Congo”, „Shipwrecked” czy „Not
About Us”, które znają nie tylko wytrawni fani Genesis, są one hitami na całym świecie. W Nowym
Sączu Ray Wilson zagra z zespołem Live & Acoustic.
RAY WILSON Z LIVE & ACOUSTIC, MOK
NOWY SĄCZ, 7 PAŹDZIERNIKA
Wojciecha Smarzowskiego to
pierwszy film w polskiej kinematografii, który porusza problem tragicznych wydarzeń
na Wołyniu, czyli masowych
zbrodni popełnionych przez
OUN i UPA na ludności polskiej
w latach 1943-1944. Kulminacja nastąpiła 11 lipca 1943 r.,
gdy oddziały UPA wspierane
przez miejscową ludność ukraińską zaatakowały około 150
polskich miejscowości. Dla polskich historyków zbrodnia wołyńska była ludobójczą czystką
etniczną, w której zginęło ponad 100 tys. ofiar: mężczyzn,
kobiet, starców i dzieci. Dla badaczy z Ukrainy zbrodnie były
konsekwencją wojny Armii Krajowej z UPA. Strona ukraińska
ocenia swoje straty na 10-12 tys.
ofiar.
„WOŁYŃ” W KINACH
OD 7 PAŹDZIERNIKA
RADOŚĆ
CZYTANIA
KRAKÓW
Każdego roku na cztery
dni Kraków staje się stolicą literatury. Nie inaczej będzie i tym razem
za sprawą odbywających się już po raz dwudziesty Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie. Miłośnicy
książek i czytania od 27
do 30 października będą mieli niepowtarzalną
okazję spotkać się ze swoimi ulubionymi autorami. Nie zabraknie również konkursów, wystaw,
prelekcji i prezentacji nowości wydawniczych.
TARGI KSIĄŻKI,
CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE EXPO
KRAKÓW, UL. GALICYJSKA 9,
27-30 PAŹDZIERNIKA
MUZYCZNY
TYGIEL
Ich muzyka to niebanalna mozaika
brzmień, łączących drum’n bass,
muzykę klasyczną, jazz, etno, funk
i brzmienia elektroniczne – a to tylko początek długiej listy gatunków,
które wrzucone do jednego tygla przynoszą efekt
w postaci wymyślonego przez zespół brzmienia
o nazwie „Treezz”. F.O.U.R.S. Collective – bo o nich
mowa – zagra 15 października w Pauza In Garden
w Krakowie. Będzie to wyjątkowy koncert z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Airis.
F.O.U.R.S. Collective jest formacją muzyczną założoną w 2010 r. z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Krakowie. Ukoronowaniem wspólnego działania muzyków jest zdobycie I-go miejsca
w konkursie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, jako jazzowy debiut fonograficzny roku. Zespół był półfinalistą programu Mam Talent.
W swojej dyskografii mają debiutancki album
„Treezz”, który ukazał się nakładem wytwórni SJ
Records. Pieniądze na nagranie i wydanie płyty
grupa pozyskała m.in. przy pomocy crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Marek
Niedźwiecki chwalił zespół na antenie radiowej
Trójki: Absolutnie piękna płyta, cudowny jazz grany
przez zespół pięciu muzyków. To świetna muzyka jazzowa, w której możemy również usłyszeć fantastyczny wokal.
F.O.U.R.S. COLLECTIVE Z KWARTETEM
SMYCZKOWYM AIRIS, 15 PAŹDZIERNIKA,
GODZ. 20.30, PAUZA IN GARDEN,
UL. RAJSKA 12

MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 7
Kruchość
Karoliny Gruszki
to tylko pozory
BIO
GRA
FIA
Urodziła się w 1980
roku w Warszawie.
Tu chodziła do szkoły.
Zawsze lubiła wystę-
AUTOR: MAGDALENA SZUMOWSKA
pować, więc często
grała w szkolnych
FOT. GRZEGORZ MICHAŁOWSKI/PAP
przedstawieniach.
Kiedyś jedno z nich
zobaczył Jacek Cygan,
Na ekrany całego świata wszedł film o najbardziej znanym polskim naukowcu – Marii
Skłodowskiej-Curie. Główną rolę gra Karolina Gruszka.
Jest 2006 rok. Młoda aktorka przyjeżdża na festiwal filmowy
w Kijowie, by promować swój najnowszy obraz „Kochankowie
z Marony”. Przed pokazem postanawia wybrać się na projekcję
filmu pt. „Euforia”. Publiczność bije brawo, a ona na scenie widzi interesującego, rosyjskiego reżysera. Przełamuje wrodzoną
nieśmiałość i podchodzi do Iwana Wyrypajewa, gratulując mu
filmu. On dziękuje i odwraca się na pięcie, by porozmawiać
z kimś innym. Ona nie ustępuje. Przerywa mu i oświadcza,
że teraz on musi zobaczyć „Kochanków”. Ale w odpowiedzi
słyszy, że nie ma na to szansy, bo reżyser zaraz ma swoją konferencję prasową. A poza tym nie ma najmniejszej ochoty
oglądać jakiegoś polskiego filmu. Tego ostatniego zdania głośno nie mówi, ale pewnie nawet nie zdążyłby tego zrobić, bo
aktorka łapie go mocno za rękę i prowadzi do sali kinowej.
Bo Karolina Gruszka z pozoru eteryczna, delikatna kobieta,
gdy czegoś chce, potrafi być naprawdę stanowcza. Taka była już
w dzieciństwie. Starannie wychowana, oczytana dziewczynka
z dobrego domu, potrafiła zawsze postawić na swoim. Nauczył
ją tego tato, który powtarzał córce, że musi być niezależna i samodzielna. – Dzięki temu świetnie radzę sobie z szeregiem spraw
i czynności pozornie zarezerwowanych dla mężczyzn: wymianą
opony w samochodzie i kontaktów w ścianie, montażem mebli
i wypełnianiem zeznań podatkowych – opowiadała w jednym
z wywiadów. Przydało się jej to szczególnie wtedy, kiedy wyprowadziła się z domu i remontowała swoje pierwsze mieszkanie.
Ale już znacznie wcześniej udowodniła, że ma charakter
i potrafi być nieustępliwa. Przekonali się o tym rodzice, gdy
w siódmej klasie podstawówki pewnego dnia wróciła ze szkoły i oświadczyła, że więcej nie zje mięsa. Dzień wcześniej
obejrzała dokument pokazujący, co dzieje się ze zwierzętami
w rzeźni i postanowiła, że nie będzie przykładać do tego ręki.
Mama była przerażona, bo myślała, że może to wpłynąć na
zdrowie dorastającej córki, ale ani prośby, ani groźby nie pomogły. Karolina do dnia dzisiejszego jest wegetarianką.
Podobnie było z jej zawodową pasją. Publicznie występować
zaczęła już jako 9-latka. Podczas szkolnego przedstawienia
8 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
wypatrzył ją Jacek Cygan i zaangażował do telewizyjnego programu, w którym dzieci śpiewały napisane dla nich piosenki,
czasami w towarzystwie dorosłych gwiazd. Karolina wyróżniła się na tyle, że Krzysztof Zanussi zaproponował jej wzięcie
udziału w filmie „Chopin na zamku”. W ten sposób weszła do
świata filmu, występując jeszcze u Filipa Bajona i Izabeli Cywińskiej. Nic więc dziwnego, że po maturze zdecydowała się
zdawać do warszawskiej szkoły teatralnej.
Drzwi kariery udało się jej szerzej uchylić, gdy spotkała Davida Lyncha. Słynny amerykański reżyser przyjechał do Łodzi
na festiwal Camerimage. Właśnie w tym mieście planował
nakręcić swój eksperymentalny film „Inland Empire” i rozglądał się za aktorami, pasującymi do obrazu. Znajomy podpowiedział mu Karolinę Gruszkę i Krzysztofa
Majchrzaka. Obsadowo trafił w punkt. Reżyser
był zachwycony, a film pokazano na festiwalu
w Wenecji. Polska aktorka na pokazie siedziała obok takich gwiazd, jak Jeremy Irons i Laura
Dern, o reżyserze „Miasteczka Twin Peaks” nie
wspominając.
Koledzy z Teatru Narodowego, w którym
wówczas grała, przepowiadali jej hollywoodzką karierę. Ale ona niebawem
miała wykonać największą woltę
w swoim życiu. Pojechała bowiem z „Kochankami z Marony” do Kijowa i spotkała
znakomitego reżysera,
„Maria Skłodowska-Curie”
aktora i dramaturga
Film w reżyserii Francuski Marie Noelle jest międzynarodową
Iwana Wyrypajewa. Po
koprodukcją o życiu słynnej polskiej noblistki, w którą wciela się
pokazie filmu, do obejKarolina Gruszka. To historia niezwykłej kobiety, która opuszcza ojrzenia którego tak naczyznę i wyjeżdża do Francji, by rozpocząć karierę naukową, a przy
prawdę zmusiła Iwana,
tym podróż w czasie do Paryża z przełomu wieków – miasta intryg,
doszedł on do wniosku,
romansów, sztuki i odkryć, które zmieniały świat. Zdjęcia do filmu
że ma do czynienia ze
powstawały jednak nie tylko w stolicy Francji, ale też w Krakowie
znakomitą aktorką, ale
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karolinie Gruszce partnerują
i z interesującą kobietą.
tu m.in. Izabela Kuna w roli Bronisławy Skłodowskiej –
Oświadczył więc Karolisiostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Einstein
nie, że wsiadają do samolotu
i Daniel Olbrychski jako Émile Amagat – zagorzały przeciwnik Marii. Polska premiera
i lecą do Moskwy, gdzie następw lutym 2017 r.
nego dnia z kolei on grał w sztuce
„Księga rodzaju 2”. Nie pomogło tłu-
który zaprosił ją do
swojego telewizyjnego
programu „Dyskoteka
pana Jacka”. Zaśpiewała
w nim dwie piosenki
„Bizneswoman” i „Graj
w tenisa”. Gdy miała 11
lat, Krzysztof Zanussi
zaangażował ją do filmu
„Chopin na zamku”.
Następnie zagrała
w „Przedwiośniu”
Filipa Bajona, „Bożej
podszewce” i „Bożej
podszewce II” Izabelli
Cywińskiej. W 2004
roku ukończyła Akademię Teatralną im. A.
maczenie, że teraz to ona ma konferencję prasową i powinna
spotkać się z dziennikarzami.
Aktorka śmieje się, że do dziś ponosi konsekwencje tej szalonej podróży. Z Iwanem szybko zostali parą, choć on miał
wcześniej dwie żony i dwoje dzieci. Związek z Rosjaninem
zasadniczo wpłynął na dalszą karierę aktorki. Najpierw zagrała w filmie Wyrypajewa pt. „Tlen”, który zebrał w Rosji znakomite recenzje, a gazety pisały o nowej gwieździe
z Polski. Równocześnie zaczęli razem pracować w polskich
i rosyjskich teatrach. Iwan nigdy Karolinie nie odpuszczał,
a sensacją stała się jej rola w granej w warszawskim Teatrze
na Woli sztuce „Lipiec”. Krucha, śliczna aktorka wcieliła się
tu w rolę 60-letniego mężczyzny, który zamordował kilka
osób i zjadł psa.
Przed premierą Warszawa huczała od plotek, bo tak naprawdę
do końca nie było wiadomo, czy Gruszka i Wyrypajew są razem. W końcu artyści przestali milczeć i oświadczyli, że trzy
lata temu wzięli ślub. Zresztą niebawem na świecie pojawiła
się ich córka Maja. Już we trójkę zaczęli życie na walizkach,
kursując między Moskwą i Warszawą. Pracowali w obydwu
miastach, starając się tu i tu prowadzić domy.
Karolina jest do dzisiaj zafascynowana Rosją, choć przyznaje,
że początkowo trudno było się jej przyzwyczaić do tamtejszej
mentalności. Nie mogła zrozumieć, dlaczego urzędniczki, gdy
stara się coś załatwić, mają takie miny, jakby była natrętną muchą. Ale z biegiem czasu dostosowała się i – jak sama mówi
– wchodząc do jakiegoś urzędu stara się nie zapomnieć, by
uśmiech zniknął z jej twarzy. Ale za to znalazła w Moskwie
mnóstwo przyjaciół. Ze względu na dziecko spotykają się
z nimi u siebie w domu, po godzinie 22, kiedy mała już zaśnie.
Wtedy siadają na dywanie, piją herbatę i prowadzą wreszcie
dorosłe rozmowy, za którymi cały dzień tęsknią.
Jednak od niedawna coraz mniej czasu spędzają w stolicy Rosji. Postanowili, ze względu na dziecko, zaniechać jeżdżenia
tam i z powrotem i osiąść na stałe w Warszawie. Kupili mieszkanie na Saskiej Kępie, a Maja poszła do przedszkola. Marzą
o tym, by przenieść się na wieś, gdzie Iwan chciałby otworzyć
centrum sztuki, w którym mógłby uczyć własnej metody gry
aktorskiej.
Na razie jednak pracują w teatrach, a Karolina czeka na
premiery kilku filmów ze swoim udziałem. Najważniejsza
będzie „Maria Skłodowska-Curie”. To nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, laureatki
nagrody Nobla, odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu
i radu. Będzie to przede wszystkim portret czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć
pełnej dylematów i sprzeczności. Trochę podobnej do Karoliny Gruszki.
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
Zelwerowicza w Warszawie i dostała angaż
w Teatrze Narodowym.
Ale z filmem się nie rozstała. Można ją było zobaczyć m.in. w „Daleko
od okna” Jana Jakuba
Kolskiego i we „Francuskim numerze”Roberta
Wichrowskiego.
Otrzymała dotąd
5 nagród za swoje
kreacje aktorskie, m.in.
dla najlepszej aktorki
pierwszoplanowej za
rolę w „Kochankach
z Marony” na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni
i nagrodę miesięcznika „Teatr” za występ
w sztuce „Lipiec” w reżyserii jej męża Iwana
Wyrypajewa.
| PO DRODZE | 9
DO ZOBACZENIA
AUTOKAREM PRZEZ POLSKĘ
Dzika
Małopolska
Więcej:
w w w. h u cu ly. co m. p l
w w w. s tro ny.w p . p l/w p /s ta jn ia ru ma k
w w w. ko w b o j. co m
w w w. o d rz ech o w a . iz o o . kra ko w. p l
Cerkiew w K
wiat WIELKA WOJNA
oniu Te ziemie były świadkami jednej
© RAFAL08 - FOTOLIA.COM
©
N
U
N
EK
-F
OT
OL
©
PI
OT
RW
OL
AK
-
FO
TO
LIA
.CO
M
huculskie
y
r
e
Ogi
KONIE, PRAWIE DZIKIE
.CO
DIA
Rejon Beskidu Niskiego i miejscowości wokół
Magurskiego Parku Narodowego to największe
Więcej:
w w w.vis itma lo p o ls ka . p l/
s z la kp ierw s z ejw o jny
NIESPODZIANKA NA KONIEC
W i ę c e j : w w w. d r e wn ia n a . ma lo p o ls ka . p l
PE
Jedną z największych atrakcji tych terenów są
drewniane cerkwie i kościoły mające nieraz po
kilkaset lat. Trzy z nich trafiły na listę światowego
dziedzictwa UNESCO: to XVI-wieczny kościółek
w Sękowej, XVII-wieczna, uważana za najpiękniejszą w Polsce, cerkiew w Kwiatoniu, czy również
XVII-wieczna łemkowska cerkiew w Owczarach.
I to tylko początek listy. Nie zważając na trudy,
trzeba przedrzeć się bezdrożami, aby zobaczyć białą cerkiewkę w Bielicznem (najbliższa cywilizowana miejscowość to Izby, do której co prawda pro-
wadzi droga, ale z noclegami już krucho). Pochodzi
ona z końca wieku XVIII i co ciekawe jest murowana, a powstała wg przepisów architektonicznych
dotyczących budowy obiektów sakralnych w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Cerkiew leży w wysiedlonej przez komunistów w latach 40. wsi łemkowskiej, nad strumieniem, w cieniu najwyższego
wzniesienia Beskidu Wyspowego – Lackowej (997
m n.p.m.). A takich cerkwi jest tu multum.
KI
WI
Mający zaledwie 194 km kw. Magurski Park Narodowy obejmuje częściowo góry Beskidu Niskiego,
najbardziej odludnych polskich gór – fragmentu wielkiej przyrodniczej enklawy Karpat. Aż 90
proc. jego powierzchni stanowią lasy sosnowe,
niestety sztuczne. Naturalny buk jest już w zaniku. Cały obszar parku leży powyżej 500 m n.p.m.
a jego najcenniejszymi terenami są trzy ścisłe rezerwaty Magura Wątkowska (1189 ha), Kamień
CUDA ŚWIATA
Bezpośredn
ie połączen
ie z Krakow
jest także d
a
o Uścia Gorl
ickiego
i do Wysow
ej-Zdroju.
w Europie centrum hodowli koni
huculskich. To rasa niegdyś jucznych koni, hodowanych w stanie półdzikim, na pastwiskach. Są niskie, niezwykle wytrzymałe i łagodne, a przy tym
zdolne do nauki, dlatego obecnie używane często
do turystyki, rekreacji, a nawet terapii. Dziś największym ośrodkiem hodowlanym na tym terenie
jest Stadnina Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie. A warto dodać, że wg specjalistów, Beskid
Niski jest po Bieszczadach najlepszym terenem do
uprawiania sportów i rekreacji konnej. Oczywiście
na hucułach. Na koniach zwiedzać można najpiękniejsze zakątki Beskidu Niskiego i MPN, a oprócz
regietowskiej stadniny jest tu co najmniej pięć go-
Czy ktoś by się spodziewał? Mamy tu dwa
uzdrowiska. Wysowa-Zdrój i Wapienne.
Wysowa to niewielka miejscowość położona
w niewielkiej kotlinie, w której śnieg leży nawet
do 145 dni w roku! Jest tu świetnie rozwinięta in-
ZA
J
KO
W
SK
I
-F
OT
OL
IA.C
OM
frastruktura turystyczna z dość dobrymi hotelami,
pensjonatami i kwaterami, szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi. Jest szpital sanatoryjny. Tutejsze wody mineralne to szczawy eksploatowane
z 11 źródeł. W czym można sobie pomóc? W chorobach układu trawiennego, dróg oddechowych,
układu moczowego, układu kostno-stawowego,
mięśniowego i tkanki łącznej, przewlekłej niewydolności nerek, cukrzycy i otyłości.
Wapienne leży na skraju MPN i jest najmniejszym
polskim uzdrowiskiem. To zupełnie niespodziewana miejscowość na szlaku Beskidu Niskiego, w któ-
Zdrój
a
w
o
Wys
AZ
M
IE
PK
DZIKA PRZYRODA
W ię c e j : w w w. m agu r s k i p n . p l
HAĆ
Z Krakowa
autobusem
do Nowego
Sącza, Gorl
ic. Stąd do Fo
lusza,
Nowego Żm
igrodu, Bar
tnego
lub Koniecz
nej.
.CO
M
BC
©
Będziecie zaskoczeni. To prawdziwe odludzie,
prawdziwa przestrzeń dzikiej przyrody, gdzie po
prostu brakuje cywilizacji, czyli zasięgu telefonów
komórkowych.
JAK DOJEC
IA
AK
U
J
k Narodowy - Lack
r
a
P
owa
rski
u
g
Ma
z najbardziej krwawych bitew
ludzkości. Bitwa pod Gorlicami i związana z nią
operacja trwała niemal
pół roku, a zakończyła
się szturmem na Gorlice w pierwszych
dniach maja 1915
r. Po obu stronach
frontu – niemiecko-austriackiego
i rosyjskiego walczyło tu ponad
300 tys. żołnierzy,
a śmierć poniosło
ok. 200 tys. To jedna
z najważniejszych bitew I wojny światowej
na froncie wschodnim,
która złamała ofensywę
rosyjską, a wojska carskie
do końca wojny nie przejęły już inicjatywy i nie doszły na
zachód głębiej niż w Beskid Niski.
O skali walk na łuku karpackim niech
świadczy fakt, że podczas nich zginęło lub odniosło rany ok. 2 mln ludzi!
Jedna z najbardziej zaciętych bitew w czasie operacji gorlickiej toczyła się o Magurę Małastowską (813 m n.p.m.), na której dziś znajduje się
jeden z najpiękniejszych cmentarzy I wojny
światowej. To cmentarz wojenny nr 60 zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza, słowackiego
architekta, jednego z dwóch genialnych twórców
projektujących wojenne cmentarze. Obaj architekci
wynajdywali na nekropolie miejsca niezwykłe, najpiękniejsze w okolicy, wyniosłe, z najszerszą z możliwych panoramą. Jeszcze dziś, po 100 latach, mimo
wyrosłych drzew, miejsca te zachwycają. Tak jest na
Przełęczy Małastowskiej, przy drodze prowadzącej
z Gorlic do Koniecznej (granica ze Słowacją).
©
TO PRAWDZIWY FENOMEN – W ODLEGŁOŚCI
DO 150 KM OD KRAKOWA ZNAJDUJE SIĘ
SZEŚĆ PARKÓW NARODOWYCH. W TYM
NAJMNIEJSZY I NAJBARDZIEJ
DZIKI – MAGURSKI PARK
NARODOWY.
(378 ha) i Zimna Woda (841 ha)
oraz skalny rezerwat Kornuty. I są to
tereny żerowania niedźwiedzi, łosi,
wilków, rysiów, jenotów, a także orłów przednich.
Turystycznie teren nie jest dobrze zagospodarowany, ale sam park przecinają
liczne szlaki z głównym szlakiem beskidzkim (kolor czerwony) na czele. Najlepiej startować z Krempnej, Folusza lub Bartnego. Noclegów szukać w którymś z urokliwych gospodarstw
agroturystycznych (jest ich sporo) lub, o czym za
chwilę, w tutejszych uzdrowiskach leżących na
obrzeżach MPN.
Cment
arz
w
spodarstw agroturystycznych hodujących hucuły
i udostępniających je do turystyki.
e
towi
e
i
reg
RC
ZA
K-
FO
TO
LIA
.CO
M
rej znajdują się pensjonaty z odnową biologiczną
i zakłady lecznicze z pełnym profilem leczenia
sanatoryjnego. A profil leczniczy uzdrowiska to:
reumatyzm, ortopedyczno-urazowy, oddechowy,
skórny, choroby układu nerwowego, schorzenia
układu krążenia, choroby układu wydzielania wewnętrznego, przemiany materii, choroby kobiece,
wyczerpanie nerwowe, przewlekły stres, osłabienie, alergia.
Tak że: nie zwlekajmy!
ZYGFRYD STAROWIEJSKI
M
10 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 11
DO ZOBACZENIA W
24 H
praga
AUTOKAREM PRZEZ EUROPĘ
50°05’16’N 14°25’16’E
www.praga.miasta.org
www.praha.cz
Złota i magiczna
Ludność:
1 249 026 osób
ek Praski - Hradc
Zam
zan
y
Bilety autobusowe
do nabycia na stronie
www.mda.malopolska.pl
Jeden dzień,
jedno miasto
Wita
więtego
Ś
dra
e
t
Ka
©
M
AR
IU
SZ
PR
US
AC
Z
YK
-F
OT
OL
IA.C
OM
niem ulicy Resslovej, to nie tylko doskonały punkt
widokowy na Wełtawę i Tańczący Dom, ale przede
wszystkim na panoramę Mostu Karola i Hradczan.
A tam przecież idziesz.
Poszwędasz się teraz nabrzeżami
Wełtawy. To zwrócenie ku wodzie, nietypowe dla Środkowej Europy, nadaje
czeskiej stolicy charakter miasta południa.
A mostów jest aż 18!
Tobie dziś wystarczy, że przejdziesz
dwoma. Na razie
zbliżasz się, bardzo
powoli (musisz iść
szybciej!), do Muzeum Kampa. Kampa
to sztuczna wysepka
w samym centrum. Muzeum tu zlokalizowane jest
niewielkie, ale tuż przed nim
stoi wielka rzeźba krzesła autorstwa
Magdaleny Jetelovej, które stanowi dziś jeden
z ważniejszych znaków miasta.
r astronomiczn
Zega
yn
a
TAŃCZĄCY
DOM – WEŁTAWA – MUZEUM
KAMPA
Centrum Pragi to przeYL
E
-F
OT
strzeń skończona. HistoOL
IA
.C
OM
ryczny układ ulic i tworzące go stare kamienice nie dają
zbyt wielu możliwości dzisiejszym
projektantom. Ty jednak właśnie docierasz
do tego wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju
miejsca. Przed Tobą – Tańczący Dom. Ten szklany
wij z 1996 roku autorstwa Franka Gehry’ego i Vlado Milunića najlepiej prezentuje się z oddali, tak
też zrób zdjęcia. Most Jiráskův, będący przedłużeF
12 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
W małej knajpce na rogu kup kawę na drogę
i idź, aż do skrętu w lewo w ulicę Vodičkovą.
Nie jest to najpiękniejsza ulica Pragi, ale prowadzi
Cię do celu, a Ty możesz obejrzeć „normalny”
praski poranek. Piekarnie, tramwaje,
witryny – nie wszystkie spreparowane pod wybredne oko
turystycznego flâneura.
Mijasz Karlovo Náměsti
i jesteś na rogu z ulicą
Resslovą.
Otwiera
się teraz przed Tobą
Wełtawa.
©
A więc jesteś na miejscu. Przy ulicy Wilsonowej
znajdują się dwa punkty wysiadkowe. Jeden to dworzec autobusowy – Praha Florenc, drugi to Hlavní
Nádraží. Hlavní Nádraží to dworzec kolejowy,
otwarty w 1871 roku przez samego Franciszka Józefa. Wtedy Praga była stacją końcową trasy wiodącej
z Wiednia przez Czeskie Budziejowice. Dziś ten –
wciąż piękny i remontowany – secesyjny dworzec
obsługuje rocznie ponad 20 milionów pasażerów
(dane z 2010 roku). Jednym z nich jesteś Ty.
Wyjdź w ulicę Opletalovą i idź prosto. Dobrze, że nie
masz dziś bagażu. Dojdziesz do Václavskich Náměsti. To jedno z najważniejszych miejsc dla lokalnych
patriotów. Znajduje się tu jeden z gmachów Muzeum
Narodowego, to tu miały miejsce akty samospalenia
Jana Palacha i Jana Zajíca. W średniowieczu handlowano tu końmi, a potem zbożem. Dziś plac znów ma
charakter głównie handlowy i rozrywkowy – są tu
luksusowe sklepy, kasyna i kluby. Jednym słowem –
żadnej rozrywki na poranek przed intensywnym spacerem. Może następnym razem.
stawa zdaje Ci się dziełem
sztuki. Dojdziesz aż do kościoła św. Mikulaša (czyli
Mikołaja) i nie pozwól, aby
odstraszyła Cię cena biletu
(70 kC). Tak – to niemało.
Ale to jedna z piękniejszych
barokowych świątyń, na jakie
trafisz w Czechach. I nawet
te 70 koron czeskich za wstęp
nie powinno Cię przed tym powstrzymać.
Most Karola
R
iejskim
tarom
uS
ynk
PRAHA FLORENC / HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
– VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTI

HRADCZANY – MALÁ STRANA
Czujesz już wysiłek w nogach. Nic dziwnego. Za
Tobą spora część dnia i właśnie kończysz spacer
.C
OLIA
- FOT
© MATOUSEKFOTO
OM
na szczyt wzgórza. Jesteś na Hradczanach. Tak.
To dobry moment na zdjęcia – widzisz panoramę
miasta i kolejne mosty układające się w rytmiczną
woalkę dostojnej Wełtawy. Hradczany stanowiły
kiedyś miasto odrębne administracyjnie od Pragi.
Była to „dzielnica królewska” – w końcu to tu od
IX wieku trwa zamek. Jeżeli zdjęć masz już dość
i nogi trochę Ci odpoczęły, idź do katedry św. Wita.
To sztandarowy praski kościół – kościół królewski,
miejsce pochówku i koronacji królów, budowany
przez kilka stuleci, nosi w sobie dusze architektów
romańskich, gotyckich i barokowych. Zajrzyj jeszcze na Złotą Uliczkę (tak, to tu pod numerem 22
pomieszkiwał Franz Kafka) i czas żwawo wracać do
miasta.
Spacer Malą Straną to jeden z najmilszych i bardziej relaksujących (ale nie dla Ciebie! Nie musisz
biec, ale idź szybciej!) etapów praskiej wycieczki.
Idziesz w dół, mijasz śliczne sklepiki (zwróć uwagę na ten z pierniczkami) i knajpki, a każda wy-
MOST KAROLA – UL. KARLOVA
– UL. LILIOWA
Trauma po płaceniu zostanie z Tobą tylko chwilę, zaraz o niej zapomnisz, bo dochodzisz właśnie
(tak, cały czas idziesz prosto) do Mostu Karola.
Trudno zresztą o pomyłkę, bo dziki tłum, który nagle zauważasz koło siebie, nie może się mylić. Czy
wiesz, gdzie masz portfel? A aparat?
Most ma ponad pół kilometra długości i jest najstarszym, zachowanym kamiennym mostem o takiej ilości przęseł. To jedno z najbardziej popularnych i zatłoczonych miejsc w Pradze. Przygotuj się
więc, że na wszystkich Twoich zdjęciach będą inni.
Jeżeli uda Ci się zrobić zdjęcia bez nagłych gości
w kadrze – brawo, to duże osiągniecie! (a najlepiej
przyślij do redakcji. Ale uwaga – zdjęcia wody się
nie liczą, a w tle muszą być Hradczany!)
Idziemy dalej. Prosto. Jesteś na ulicy Karlovej. Czujesz zapach waniliowych rolek cukrowych i słyszysz
terkot maszyny do szycia – w jednej z bram, za niemałą opłatą, dziewczyna wyszywa imiona podchodzących do niej turystów. Obok sklepy jubilerskie
i rycerz w zbroi namawiający Cię do przystanku
na grzane wino. Nie daj się skusić. Idziemy dalej.
© BADAHOS - FOTOLIA.COM
© BORIS STROUJKO - FOTOLIA.COM
CZECHY TO SPOKOJNE, PASTELOWE MIASTECZKA
I PIWO SĄCZONE POD CHMURKĄ. SPOKÓJ I BŁOGOŚĆ.
ALE NIE DLA CIEBIE. PRAGA, CZYLI NAJWIĘKSZE CZESKIE
MIASTO, STOLICA I IMPREZOWNIA, CZEKA.
Do portfela:
– wejście do Muzeum Kampa – 60 kC
– wejście do kościoła św. Mikulaša – 70 kC
– obiad U Medvídků – ok. 150 kC
– piwo lub grzane wino – ok. 60 kC
(uwaga – na Rynku zdarzają się
ceny do 100 kC)
– dokumenty!
– dobry humor
– mapka
„Tańczący Dom” zaprojektowany przez
Franka Ghery’ego i Vlado Milunića
Przed Twoimi oczami rdzennie praskie zakamarki – sklepiki, rękodzieło (nie tylko takie made in
China), żebracy leżący niemal pod Twoimi stopami
i kamienne mury starych kamieniczek, które zamykają uliczki szczelnym kordonem. Skręć w prawo
– w ulicę Liliową, a po chwili spaceru dojdziesz do
rozdroża, na którym skręcasz w lewo. Przed Tobą
Kaplica Betlejemska. To miejsce istotne nie tyle ze
względów zabytkowych, ale historycznych – to tu
wygłaszał kazania m.in. Jan Hus.
Nie zatrzymuj się na długo, czas skręcić w prawo –
idziesz Na Perštýně – ok. 300m i jesteś u celu, czyli
U Medvídků – masz 40 minut na wyprażany syr,
knedliki i odpoczynek.
STAROMĚTSKÉ NÁMĚSTÍ
– MUCHA – ZEGAR
Powoli zbliżasz się do końca. Zawróć i skręć w prawo w ulicę Jilską. Chwila spaceru i już jesteś – przed
Tobą Staromětské Náměstí. Czyli rynek. Na nim pomnik Jana Husa, kościół św. Mikołaja i tzw. praski
Orloj – zegar astronomiczny na południowej ścianie
Ratusza. Dobrze Ci się wydaje – to czas na selfie. Możesz też zajrzeć do galerii, a dokładnej do Muzeum
Alfonsa Muchy. To niewielka, ale sycąca galeria prezentująca twórczość tego secesyjnego malarza. To
też miejsce, gdzie możesz zakupić ciekawe suweniry,
jeżeli nie możesz wrócić do Polski bez nich.
Udało się. Praga jest w Twoich nogach, możesz odpocząć. Wiesz już, czemu trzeba było tak pędzić?
Do odjazdu masz przecież jeszcze trochę czasu. Jesteś w samym sercu miasta. Czas na kontemplację
i odpoczynek. Kawa lub inny napój na Staromětskich Náměstí jest punktem obowiązkowym tego
dnia. I nawet jeżeli coś Ci umknęło po drodze – to,
co ważne, masz wciąż przed oczami.
ANNA PETELENZ
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 13
Do
koloru
STYL ŻYCIA MODA TRENDY
Jesienne szaleństwo
na głowie
Miejsca, h
w któryc c`
musisz by
FOT. OLGA SZMIDT
!
Poleca
OLGA SZMIDT,
portalu Popmod
redaktor naczel
erna, autorka ks
na
iążki „Kownack
Plastusia”
a. Ta od
Historia i współczesność żydowskiego Kazimierza jest dla mnie jednym
z najbardziej fascynujących elementów Krakowa. Każdy wie jednak, że
dzielnica tętni także imprezami, podczas których nierzadko wystaje się wokół okrąglaka. Żywiołowość Kazimierza jest dla mnie najpiękniejsza jednak
nie w czasie gorączki sobotniej nocy. To w czasie corocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej (FKŻ) czuję się tu najlepiej. W biegu pomiędzy kolejnymi
spotkaniami poświęconymi nie tylko tytułowemu tematowi, ale po prostu
– kulturze, literaturze czy kuchni. Podczas świetnych koncertów, które dostarczają co rok nowych inspiracji. Jednak to, co w tym czasie najpiękniejsze, to sam Kazimierz. Letni, żywiołowy, pełny ludzi wielu kultur. Szalom na
Szerokiej jest najlepiej znanym wydarzeniem Festiwalu, ale dla mnie sam
Kazimierz jest wówczas największą gwiazdą.
EWELINA SZPRENGEL
REDAKTOR STRON MODOWYCH
WWW.FACEBOOK.COM/AGNIESZKA.MAJKSNER
WWW.FACEBOOK.COM/SLOWMEBLOG
AGNIESZKA MAJKSNER
ZE SLOW ME
KUCHARKA I WŁAŚCICIELKA NA JLEPSZEJ
VEGE RESTAURACJI W KRAKOWIE – ZUPITTO,
WWW.ZUPITTO.PL
a
n
a
l
g
a
j
Kasza
dobra
Mówi się, że dla kobiety nowa fryzura = nowe życie.
Faktycznie, niewiele rzeczy potrafi tak dobrze wpłynąć na nasze samopoczucie, dodać pewności siebie
i energii, jak udana wizyta u fryzjera. Czy jesteś gotowa na to, aby tę jesień rozpocząć od zmiany wizerunku? A może nadal szukasz inspiracji? Sprawdź, jakie
są najciekawsze trendy nadchodzącego sezonu!
©
S
AL
VIT
OM
IA.C
OL
OT
-F
o
k
t
s
y
z
s
na w
Kasza jaglana to łuskane ziarna prosa, zaliczana jest do
tzw. superfood. Jest lekkostrawna i nie zawiera glutenu. Warto ją jeść, bo zawiera:
KAZIMIERZ,
SZCZEGÓLNIE W CZASIE FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ
•
białko, które jest łatwo przyswajalne,
•
witaminę B1 (tiamina), która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,
FOT. CHEDER
3 MAŁOPOLSKIE TARGI ŻYWNOŚCI „ZASMAKUJ Z UR”, 1-2 PAŹDZIRNIKA,
UNIWERSYTET ROLNICZY, UL. BALICKA 253, KRAKÓW
Szarości
Asymetria
Mniej znaczy więcej! Niski kucyk to
proste, minimalistyczne upięcie, które
sprawi, że poczujesz się szykownie
i elegancko. Doskonale sprawdzi się
zarówno do pracy, jak i na niespodziewane wyjście na miasto – przygotujesz
je w mgnieniu oka. Podobno diabeł tkwi
w szczegółach. Zadbaj więc o odpowiednie wykończenie fryzury związując
kucyk przy pomocy kolorowej tasiemki,
metalowej obręczy lub zaplatanego
pod spód warkocza.
Efektowna fryzura to nie tylko odpowiednie upięcie czy strzyżenie – to
również różnego rodzaju dodatki we
włosach. W tym sezonie nie boimy
się rozmiaru XXL. Pozwól sobie na
odrobinę ekstrawagancji i sięgnij po
ozdobne diademy, kolorowe kwiaty,
opaski boho. W zależności od tego,
na jaki styl się zdecydujesz, będziesz
mogła nadać swojemu wizerunkowi
romantycznego charakteru lub
zadziornego pazura. Na który look
się zdecydujesz?
Tej jesieni grzywka obchodzi
swój wielki come back! Krótka,
długa, prosta, asymetryczna…
W tym sezonie możesz naprawdę
poeksperymentować – opcji jest
co nie miara! Grzywka nada Twojemu wyglądowi nowoczesności
i uroku. Jeśli nie jesteś do końca
pewna, jakie cięcie będzie do
Ciebie najlepiej pasować, poproś
o radę zaufanego fryzjera, który
pomoże odpowiednio dopasować grzywkę do kształtu Twojej
twarzy.
Propozycja dla naprawdę odważnych! Jeszcze jakiś czas temu na
myśl o siwych włosach większość
kobiet dostawała gęsiej skórki. Dziś
okazuje się, że szarości też mogą
być atrakcyjne i pełne wdzięku. Ale
uwaga! Uzyskanie odpowiedniego
odcienia bez zbędnego niszczenia
włosów, to proces bardzo złożony.
Jeśli uważasz, że to kolor dla Ciebie,
odradzamy zabawę w domowego
alchemika – aby uniknąć zbędnego
stresu, najlepiej od razu udaj się do
profesjonalisty.
Asymetryczny trend trzyma się
mocno już od kilku sezonów,
nie rezygnujemy z niego
również tej jesieni. Możesz
postawić na wygolony bok,
cięcie typu undercut lub na
seksownego asymetrycznego
boba. To idealne propozycje dla
dynamicznych, pewnych siebie
kobiet, które lubią zwracać na
siebie uwagę. Pokaż wszystkim,
że nie boisz się ryzyka!
a jej braki powodują rozdrażnienie, zmęczenie,
problemy z koncentracją, bezsenność, problemy
z trawieniem,
•
witaminę B2 (ryboflawina), która wspomaga
przemianę materii, narządy wzroku i układ nerwowy,
•
witaminę B6 (pirydoksyna), która wpływa na
funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego,
•
witaminę E – tzw. eliksir młodości i lecytynę,
które korzystnie wpływają na pamięć i koncentrację oraz regulują poziom cholesterolu we
krwi,
•
sole mineralne, m.in.: potas, fosfor, sód, wapń,
brom, magnez,
•
krzemionkę, która ma zbawienny wpływ na
włosy, skórę i paznokcie oraz zapobiega odwap-
DLA AKTYWNYCH
O K I E M E K S P E R TA
BARTŁOMIEJ WALCISZEWSKI
RUNKEEPER GPS RUNNING
CERTYFIKOWANY TRENER PERSONALNY, SPORTOWIEC,
WŁAŚCICIEL STRONG HOUSE WWW.STRONG-HOUSE-KRK.PL
Podczas biegania nie musisz być sam. Na rynku mamy kilka ciekawych aplikacji na smartfony, które z powodzeniem spełniają rolę osobistego trenera.
Ja wybrałem 3 najpopularniejsze darmowe aplikacje.
NIKE + RUNNING
Aplikacja Nike+ zawiera w zasadzie wszystko, czego potrzebuje każdy biegacz. Bardzo prosty interface pozwala rozpocząć
trening po dosłownie kilku kliknięciach. Nike+ rejestruje długość biegu, tempo, liczbę pokonanych kilometrów i spalonych
kalorii, które przedstawiane są w postaci dokładnych statystyk. Z programu
powinni być zadowoleni zarówno początkujący, jak i bardziej zaawansowani
biegacze. Dobrze motywuje, jest bezawaryjny, szybko łączy się z GPS-em.
Aplikacja wyposażona jest we
wszystkie niezbędne dla biegacza
akcesoria, tj: dystans, czas i szybkość biegania. Dużą zaletą są bardzo dokładne
statystyki dotyczące tempa, przebytego dystansu
i czasu. Na bieżąco informuje nas o postępach, powiadomia za każdym razem, kiedy zostanie pobity
osobisty rekord lub osiągnięty kamień milowy.
Dzięki wbudowanym podpowiedziom głosowym
otrzymamy wskazówki treningowe. Można też publikować swoje ćwiczenia, osiągnięcia oraz plany
na portalach społecznościowych.
ENDOMONDO
Osobiście nie lubię funkcji,
która pozwala na bieżąco
wyświetlać aktualny status
odbytej aktywności w mediach społecznościowych, dlatego że preferuję
pełne skupienie na treningu. Poza tym bardzo
przyjemna aplikacja. Podczas treningu możesz
śledzić trasę na mapie dzięki GPS-owi oraz korzystać z funkcji trenera audio. Podczas biegu,
w zależności od ustawień, lektor co kilometr
podaje przebyty dystans oraz tempo, w jakim
został pokonany ostatni kilometr. Poza tym rejestruje tętno i pokazuje ilość spalonych kalorii.
nianiu kości,
•
skrobię, ale delikatniejszą niż np. kasza jęczmienna.
KASZA JAGLANA – PRZEPIS PODSTAWOWY
|
W walce z powakacyjną chandrą najlepiej pomagają małe przyjemności.
A czy istnieje coś przyjemniejszego
od weekendu na obrzeżach miasta, w otoczeniu przyrody i dobrego jedzenia? Doskonale się składa, bo w dniach 1-2 października na terenie
zabytkowego folwarku Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Balickiej 253 odbędą się III Małopolskie Targi
Żywności „Zasmakuj z UR”! Uroczyste otwarcie nastąpi 1 października
o godz. 10:00, a cała impreza potrwa dwa dni: w sobotę 1 października
w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast 2 października od 9:00 do 17:00.
Głównym celem Targów jest propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz
promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z Województwa Małopolskiego – informują organizatorzy. – To także wymarzone miejsce do
poznania rolnictwa ekologicznego oraz branż z nim związanych.
Oprócz pysznego jedzenia (w ubiegłorocznej edycji Targów wzięło
udział aż 65 wystawców!) impreza będzie bogata w wiele innych atrakcji dla zwiedzających. Organizatorzy przygotowali między innymi specjalistyczne wykłady dotyczące zdrowego żywienia, bezpłatne porady
żywieniowe, pokazy kulinarne czy pokaz browarnictwa. Dla tych, którzy lubią ruch, przewidziano możliwość konsultacji z trenerem personalnym oraz udziału w zajęciach z gimnastyki relaksacyjnej.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Ważna informacja dla zmotoryzowanych – dla uczestników wydarzenia dostępny będzie również bezpłatny
parking. Zapraszamy!
Grzywka
ZDJĘCIA: GOTOVAN, FLICKR.COM, VIDOSLAVA - FOTOLIA.COM
III Małopolskie Targi
Żywności z UR!
Ozdoby
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE
WYDARZENIE
Niski kucyk
prażyć kaszę w suchym garnku przez około 10 minut na
małym ogniu, mieszając i doglądając, by się nie zrumieniła, ani nie przypaliła. Zalać wodą tak, by przykryło kaszę
na 5 cm, gotować pod przykryciem, od czasu do czasu
mieszając. Sprawdzać, czy kasza nie przywarła do garnka
i czy jest dość chrupka. W razie potrzeby dodać wodę.
Do tak przygotowanej kaszy dodać:
50 g daktyli, 20 g żurawiny, 20 g orzeszków piniowych,
10 g orzechów włoskich, 20 g płatków migdałów, 20 g
miodu wielokwiatowego, średnie mango lub 100 g jabłek.
Bakalie (oprócz płatków migdałów) wrzucić wraz z dodaniem wody do kaszy, doprowadzić do miękkości. Dodać
miód, przyprawy i starte mango lub jabłka. Smacznego!
14 | PO DRODZE | MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
| PO DRODZE | 15

Podobne dokumenty